Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã trương lương huyện hòa an tỉnh cao bằng

57 267 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2016, 23:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN DUY Tên đề ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRƯƠNG LƯƠNG - HUYỆN HÒA AN - TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý Đất đai Lớp : 43A - QLĐĐ - N01 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Đặng Văn Minh THÁI NGUYÊN - 2015 LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lại hệ thống kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, bước đầu làm quen với kiến thức khoa học Qua đó, sinh viên trường hoàn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Được giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ban Chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Trương Lương - Huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng” Trong suốt trình thực tập, em nhận giúp đỡ thầy cô giáo anh chị nơi em thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên thầy, cô giáo môn đặc biệt thầy giáo PGS.TS Đặng Văn Minh người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng nhiều song khóa luận em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến bảo thầy cô giáo, ý kiến đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Hoàng Văn Duy DANH MỤC CÁC BẢNG Trang i DANH MỤC CÁC HÌNH UBND Ủy ban nhân dân PGS.TS Phó giáo sư tiến sĩ LUT Land Use Type (loại hình sử dụng đất) STT Số thứ tự FAO Tổ chức nông lương Liên hiệp quốc CPSX: Chi phí sản xuất GTSX: Giá trị sản xuất BVTV Thuốc bảo vệ thực vật CNH - HĐH RRA Công nghiệp hóa, đại hóa Đánh giá nhanh nông thôn PTNT Phát triển nông thôn Trang Trang PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài: 1.7 Đất tài sản quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, đối tượng lao động đồng thời sản phẩm lao động Đất vật mang hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái canh tác, đất mặt để phát triển kinh tế quốc dân Trong lĩnh vực nông nghiệp, đất đai tư liệu sản xuất thiếu có khả sản xuất lương thực, thực phẩm, nhân tố quan trọng môi trường sống có vai trò phân hủy chất thải tổng hợp chất hữu cho thực vật Đất hình thành lịch sử với diện tích có hạn có thêm không đi, trình sử dụng đất người lại phân nhiều loại hình sử dụng đất khác nhau, số lượng loại khác nhau, vào mục đích khác Ngày xã hội phát triể n, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, xã hội Con người tìm cách để khai thác sử dụng đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng Đất đai, đặc biệt đất nông nghiệp có giới hạn diện tích lại có nguy bị suy thoái tác động thiên nhiên thiếu ý thức người trình sản xuất Đó chưa kể đến suy giảm diện tích đất nông nghiệp trình đô thị hóa diễn mạnh mẽ, khả khai hoang đất lại hạn chế 1.8 Xã Trương Lương xã miền núi thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng Là xã kinh tế nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo Vì vậy, định hướng cho người dân xã khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu đất nông nghiệp vấn đề cần thiết để nâng cao hiệu sử dụng đất, đảm bảo phục vụ nhu cầu lương thực thực phẩm người dân Để giải vấn đề việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp nhằm đề xuất giải pháp sử dụng đất loại hình sử dụng đất thích hợp quan trọng 1.9 Từ thực tiễn đó, hướng dẫn PGS.TS Đặng Văn Minh, trí Khoa Quản Lý Tài Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Trương Lương - Huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng” Mục đích đề tài Tìm hiểu ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sử dụng đất nông nghiệp xã Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nhiệp xa Lựa chọn loại hình sử dụng đất nông nghiệp có hiệu cao Đưa giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp định hướng sử dụng đất nông nghiệp địa phương Yêu cầu đề tài Thu nhập đầy đủ số liệu, đánh giá lợi hạn chế điều7 kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp Đánh giá hiệu đất sản xuất nông nghiệp, đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất Lựa chọn loại hình sử dụng đất có hiệu cao Đưa giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Ý nghĩa đề tài Củng cố kiến thức tiếp thu nhà trường kiến thức thực tế cho sinh viên trình thực tập sở Nâng cao khả tiếp cận, thu thập xử lý thông tin sinh viên trình làm đề tài Trên sở đánh giá hiệu đất đai, từ định hướng đề xuất giả pháp sử dụng đất đạt hiệu cao bền vững, phù hợp với điều kiện địa phương 1.10 PHẦN 1.11 TỔNG QUAN TÀI LIỆU Cơ sở lý luận đánh giá đất Các khái niệm liên quan LL Khái niệm đất 1.12 Đất phần vỏ trái đất, lớp phủ lục địa mà bên đá khoáng sản sinh nó, bên thảm thực bì khí 1.13 Đất lớp mặt tơi xốp lục địa có khả sản xuất sản phẩm trồng Như khả sản xuất sản phẩm trồng ( độ phì đất) thuộc tính thiếu đất (William) 1.14 Theo nguồn gốc phát sinh, tác giả Đôkutraiep định nghĩa: đất vật thể tự nhiên hình thành tác động tổng hợp năm yếu tố là: Khí hậu, đá mẹ, địa hình, sinh vật thời gian Đất xem thể sống, vận động, biến đổi phát triển 1.15 Đất cấu tạo nên khoáng chất ( chủ yếu từ mẹ) hợp chất hữu hoạt động sống sinh vật cung cấp Vì khác đất sản phẩm vỡ vụn đá là: Đất có độ phì nhiêu khoáng lại 1.16 Như vậy, có nhiều khái niệm định nghĩa khác đất khái niệm chung hiểu: 1.17 Đất đai khoảng không gian có giới hạn, theo chiều thẳng đứng gồm: lớp đất bề mặt, lớp thảm thực vật, động vật, diện tích mặt nước, mặt nước ngầm khoáng sản lòng đất theo chiều nằm ngang - bề mặt đất (là kết hợp thổ nhưỡng, địa hình, thủy văn, thảm thực vật, với thành phần khác) giữ vai trò quan trọng có ý nghĩa to lớn hoạt động sản xuất sống xã hội loài người ( Nguyễn Thế Đặng cs, 2008)[2] 1.2 Khái niệm đất nông nghiệp nghiên cứu, thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, 1.18 Đất nông nghiệp đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nuôi trồng thủy sản, làm muối mục đích bảo vệ, phát triển rừng; bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất sản xuất nông nghiệp khác 1.3 Khái niệm loại hình sử dụng đất 1.19 Loại hình sử dụng đất: tùy theo mức độ tên gọi khác nhau, nông nghiệp loại hình sử dụng đất khái quát loại hình sử dụng đất để sản xuất một nhóm trồng, vật nuôi hay nhiều năm Đơn vị đất đai nền, loại hình sử dụng đất đối tượng để đánh giá, phân hạng mức độ thích hợp đất đai 1.20 Loại hình sử dụng đất chính: phân nhỏ sử dụng đất khu vực vùng nông lâm nghiệp, chủ yếu dựa sở sản xuất trồng hàng năm, lâu năm, lúa, đồng cỏ 1.4 Khái niệm đánh giá đất đai Đánh giá đất đai so sánh, đánh giá khả đất theo khoanh đất vào độ màu mỡ khả sản xuất đất Đánh giá đất đai phân chia có tính chất chuyên canh hiệu suất đất dấu hiệu khách quan (khí hậu, thủy văn, thảm thực vật tự nhiên, hệ động vật tự nhiên.) thuộc tính đất đai tạo nên Theo FAO (1976) đánh giá đất đai trình so sánh, đối chiếu tính chất vốn có vạt đất/ khoanh đất cần đánh giá với tính chất đất đai mà loại hình sử dụng đất yêu cầu Trong sản xuất nông nghiệp,việc đánh giá đất nông nghiệp dựa theo yếu tố đánh giá đất với mức độ khác Mức độ khác yếu tố đánh giá đất tính toán dựa sở khách quan, phản ánh thuộc tính đất mối tương quan chúng với suất trồng nhiều năm Nói cách khác đánh giá đất đai sản xuất nông nghiệp thường dựa vào chất lượng (độ phì) đất mức sản phẩm mà độ phì tạo nên Trong đánh giá đất đai có hai khái niệm cụ thể sau: 1.21 + Đánh giá tiềm sử dụng đất đai: Là việc phân chia hay phân hạng đất đai thành nhóm dựa yếu tố thuận lợi hay hạn chế sử dụng độ dốc, độ dày tầng đất, đá lẫn, tình trạng sói mòn, ngập úng, khô hạn Trên sở sử dụng loại hình sử dụng đất phù hợp 1.22 + Đánh giá mức độ thích hợp đất đai: Là trình xác định mức độ thích hợp cao hay thấp kiểu sử dụng đất cho đơn vị đất đai tổng hợp cho toàn khu vực dựa so sánh yêu cầu kiểu sử dụng đất với đặc điểm đơn vị đất đai .2 Vai trò ý nghĩa đất đai đôi vơi sản xuất nông nghiệp 1.23 Trong sản xuất nông lâm nghiệp đất đai coi tư liệu sản xuất chủ yếu, đặc biệt thay Ngoài vai trò sở không gian, đất có hai chức đặc biệt quan trọng: Là đối tượng chịu tác động trực tiếp người trình sản xuất: Là nơi người thực hoạt động tác động vào trồng vật nuôi để tạo sản phẩm Đất tham gia tích cực vào trình sản xuất, cung cấp cho trồng nước, không khí chất dinh dưỡng cần thiết cho trồng sinh trưởng phát triển Như vậy, đất gần trở thành công cụ sản xuất Năng suất chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào độ phì nhiêu đất Trong tất tư liệu sản xuất dùng nông nghiệp có đất có chức .1 Tình hình đánh giá đất đai giới Đánh giá đất đai Liên Xô (cũ) 1.24 Đây trường phái đất đai theo quan điểm phát sinh, phát triển Docutraiep Trường phái cho rằng, đánh giá đất đai trước hết phải đề cập đến loại thổ nhưỡng chất lượng tự nhiên đất tiêu khách quan đáng tin cậy Ông đề nguyên tắc đánh giá đất đai xác định yếu tố đánh giá ổn định phải nhận biết rõ ràng, phải phân biệt yếu tố cách khác quan có sở khoa học, phải tìm tòi để nâng cao sức sản xuất đất Phải có đánh giá thống kê kinh tế thống kê nông học đất đai có giá trị việc đề biện pháp sử dụng tối ưu 1.25 Nguyên tắc đánh giá mức độ sử dụng đất thích hợp phân chia khả sử dụng đất đai toàn lánh thổ toàn lãnh thổ theo nhóm lớp thích hợp: Nhóm đất thích hợp phân theo điều kiện vùng sinh thái đất đai tự nhiên, phạm vi vùng rộng lớn Lớp đất thích hợp vùng tách theo khác biệt loại hình thổ nhưỡng điều kiện địa hình, mấu chất, thành phần giới, chế độ nước Trong lớp có tương đồng điều kiện ssản xuất, khả ứng dụng kĩ thuật biện pháp cải tạo bảo vệ đất .2 Phương pháp đánh giá đất đai Mỹ 1.26 Năm 1951 Cục Cải tạo đất đai - Bộ Nông nghiệp Mỹ (USBR) xây dựng phương pháp phân loại khả thích nghi đất có tưới (Irrgation land suitabitily classification) Việc phân loại bao gồm lớp, từ lớp trồng (arable) đến lớp trồng trọt cách giới hạn (limited arable) lớp trồng trọt (non - arable) Trong hệ thống phân loại đặc điểm đất đai số tiêu kinh tế định lượng xem xét có giới hạn phạm vi thủy lợi 1.27 Phương pháp sử dụng thành công Mỹ sau vận dụng nhiều nước khác Khái niệm chủ yếu nêu lên hệ thống phân loại tiềm đất đai điểm hạn chế, tính chất đất đai gây trở ngại cho việc sử dụng đất 1.28 Ở Mỹ việc đánh giá đất đai áp dụng rộng rãi theo phương pháp: trồng nhiều năm làm tiêu chuẩn ý 1.29 + Phương pháp đánh giá đất tổng hợp: lấy suất sâu vào phân hạng đất đai cho loại trồng Phương pháp chia lãnh thổ thành tổ hợp đất (đơn vị đất đai) tiến hành đánh giá đất theo suất bình quân trồng nhiều năm (thường lớn 10 năm) ý đánh giá cho loại trồng (thường chọn lúa mì làm đối tượng chính) Qua nhà nông học xác định mối tương quan đất giống lúa mì để đề biện pháp tăng suất 1.30 + Phương pháp đánh giá đất theo yếu tố: cách thống kê yếu tố tự nhiên kinh tế để so sánh, lấy lợi nhuận tối đa 100 điểm 100% để làm mốc so sánh lợi nhuận loại đất khác .3 Phương pháp đánh giá đất theo FAO 1.31 Thấy rõ tầm quan trọng đánh giá đất, phân hạng đất đai làm sở cho quy hoạch sử dụng đất, tổ chức Nông - Lương Liên hợp quốc - FAO tập hợp nhà khoa học đất chuyên gia đầu ngành nông nghiệp để tổng hợp kinh nghiệm kết đánh giá đất nước, xây dựng nên tài liệu “Đề cương đánh giá đất đai” (FAO, 1976) Tài liệu nhiều nước giới quan tâm, thử nghiệm vận dụng vào côn g tác đánh giá đất đai nước công nhận phương tiện tốt để đánh giá tiềm đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp 1.32 Tài liệu đưa hàng loạt khái niệm đùng đánh giá đất đai chất lượng đất đai, đơn vị đất đai đồ đơn vị đất đai, loại hình sử dụng đất hệ thống sử dụng đất 1.33 Đề cương đánh giá đất đai FAO mang tính khái quát toàn nguyên tắc nội dung bước tiến hành quy trình đánh giá đất đai với gợi ý ví dụ minh họa giúp cho nhà khoa học đất nước khác tham khảo Tùy theo điều kiện sinh thái đất đai sản xuất nước để vận dụng tài liệu FAO cho phù hợp có kết nước 1.34 FAO đề phương pháp đánh giá đất đai dựa sở phân loại đất thích hợp “Land suitabitily classification” Cơ sở phương pháp so sánh yêu cầu sử dụng đất với chất lượng đất gắn với phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội môi trường để lựa chọn phương án sử dụng tối ưu Đề cương đánh giá đất FAO nêu nguyên tắc sau: Mức độ thích hợp đất đai đánh giá phân hạng cho loại sử dụng đất cụ thể Việc đánh giá khả thích hợp đất đai yêu cầu có so sánh lợi nhuận thu (bao gồm suất, lợi ích) với đầu tư (chi phí cần thiết) loại đất khác Đánh giá đất đau đòi hỏi phương pháp tổng hợp đa ngành yêu cầu có quan điểm tổng hợp, có tham gia nhà nông học, lâm nghiệp, kinh tế, xã hội học Việc đánh giá đất phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, loại hình sử dụng đất lựa chọn phải phù hợp với mục tiêu phát triển, bối cảnh đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu trị kinh tế cao loại hình sử dụng đất thu nhập4 33686600 đồng, hiệu sử dụng vốn 2,26 lần, giá trị công lao động 1536000 đồng/công - Loại hình sử dụng đất màu: LUT cho kinh tế cao không nông hộ ưu tiên chọn , họ trồng điều kiện tự nhiên không cho phép như: thiếu nước tưới, địa hình không phẳng hai lý dấn tới loại LUT này, nhiên giá trị kinh tế không hẳn thấp, ngô mặt hàng mà thị trường có nhu cầu cao địa phương vùng lân cận, nhiên giá không ổn định lý mà nông hộ không muốn trồng với số lượng lớn, trồng cho mục đích nhu cầu nông hộ, thu nhập 15565800 đồng, hiệu sử dụng vốn 1.87 lần, giá trị ngày công lao động 111500 đồng/công 1.223 LUT ngô xuân - lạc ngô xuân - đỗ để tăng thêm thu nhập làm thực phẩm cho nông hộ lựa chọn thích hợp hai vụ ngô, lạc đỗ trồng phụ, loại hình sử dụng đất phụ năm giá trị kinh tế hai loại lại đáng kể so với ngô hay lúa, sếp sau thuốc giá trị kinh tế, ngô xuân - lạc có thu nhập 37839300 đồng, giá trị công lao động 245400 đông/công Ngô xuân - đỗ có thu nhập 26254900 đồng, giá trị công lao động 182600 đồng/công - Loại hình sử dụng đất màu: LUT trồng loại hàng năm điều tra, sắn lựa chọn sau trồng nương, rẫy địa hình dốc thường trồng để phục vụ nhu cầu nông hộ để bán, sắn thu nhập túy 8312900 đồng, hiệu sử dụng vốn 1.69 lần, giá trị công lao động 97000 đồng/công số LUT thấp LUT hàng năm khác - Loại hình sử dụng đất Cây ăn quả: Số liệu bảng cho thấy ba loại trồng cho hiệu kinh tế không cao - Cây mận: Tổng giá trị sản xuất 5,89 triệu đồng, tổng chi phí sản xuất 33,99 triệu đồng, tổng thu nhập 25 triệu đồng, hiệu sử dụng đồng vốn đạt 1,74 lần, giá trị ngày công lao động đạt 119100 đồng/công lao động - Cây mác mật: Tổng giá trị sản xuất 47,83 triệu đồng, tổng chi phí sản xuất 18,41 triệu đồng, hiệu sử dụng vốn đạt 2,6 lần, giá trị ngày công lao động đạt 195800 đồng/công lao động - Cây dứa: Tổng giá trị sản xuất 26,01 triệu đồng, tổng chi phí sản xuất 19,09 triệu đồng, hiệu sử dụng vốn đạt 1,36 lần, giá trị ngày công lao động đạt 50700 đồng/công lao động 1.224 Qua phân tích trên, thấy loại hình sử dụng đất xã Trương Lương đa dạng, trồng hàng năm chủ yếu lúa ngô LUT có hiệu kinh tế cao thuốc - lúa mùa, LUT có hiệu kinh tế thấp sắn 4.2.2 Đánh giá hiệu xã hội 1.225 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất đánh giá thông qua tiêu: đảm bảo lương thực, thu hút lao động, yêu cầu vốn đầu tư, giảm tỷ lệ đói nghèo, đáp ứng nhu cầu nông hộ, sản phẩm hàng hóa, loại hình sử dụng đất có tác dụng định đến đời sống xã hội địa phương 1.226 Theo số liệu điều tra nông hộ xã Trương Lương, phần lớn hộ điều tra có nhân từ - người/hộ, lao động độ tuổi từ - hộ Như vậy, vấn đề đặt phải áp dụng loại hình sử dụng đất tận dụng nguồn lao động có gia đình 1.895 Bảng 4.10: Hiệu xã hội kiểu sử dụng đất 1.898 Chỉ tiêu đánh giá 1.896.1.897 Kiểu sử dụng đất STT 1.901 1.910 G 1.905.1.909 Y iảm 1.912 Đ Đảm Th cầu 1.902 u bảo 1.919 1.920 Lúa xuân - Lúa vốn 1.906 đầu tư 1.922 1.923 * 1.927 1.928 Ngô xuân - lúa 1.921 1.903 hút *** ** * 1.929 1.930 1.931 * 1.935 1.936 Thuốc - lúa 1.937 1.938 1.939 * 1.943 1.944 Ngô xuân - ngô 1.945 1.946 1.947 * 1.951 1.952 Ngô xuân - Lạc 1.959 1.960 Ngô xuân - Đỗ 1.953 1.954 1.955 * 1.961 1.962 1.963 * mùa mùa mùa đông *** ** ** ** ** * * *** ** * * ** * ** * 1.967 1.969 1.970 1.971 * 1.968 Săn * * * 1.975 1.978 1.979 * 1.977 1.976 Cây ăn * 1.983 > r >* 1.984 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra nông hộ) 1.985 1.227 1.228 Ghi chú: Cao: *** 1.911 t áp ứng nhu cầu ỷ lệ đói 1.913 V /y/ 1.914 n nghèo ông hộ 1.924 * 1.925 * * * 1.932 * 1.933 * 1.940 * 1.941 * ** * 1.948 * 1.949 * 1.956 * 1.957 * * 1.964 * 1.965 * * 1.972 * 1.973 * 1.980 * 1.981 * * 1.915 Sản 1.916 phẩm 1.926 * 1.917 1.934 * * 1.942 * ** 1.950 * * 1.958 * * 1.966 * * 1.974 * 1.982 * * Trung bình: ** Thấp: * 1.229 - Đối với LUT trồng hàng năm 1.230 Các hoạt động trồng trọt đất hàng năm huy động sử dụng phần lớn quỹ thời gian lao động nông hộ Tuy nhiên, việc đầu tư công lao động LUT không thường xuyên, mang tính thời vụ, tập chung chủ yếu vào số thời gian khâu gieo trồng, làm cỏ thu hoạch, lại thời gian rảnh rỗi Lúa, ngô sản xuất không đáp ứng nhu cầu lương thực xã mà cung cấp cho xã lân cận địa bàn huyện 1.231 Trong năm qua, diện tích thuốc mở rộng, thu hút lao động địa bàn Thuốc giải việc làm ổn định cho người dân 4do cần nhiều công lao động khâu thu hoạch, chăm sóc sơ chế Thuốc cho thu nhập cao coi làm giàu cho người dân, góp phần quan trọng việc xóa đói giảm nghèo, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương 1.232 - Đối với LUT trồng lâu năm 1.233 LUT ăn quả: loại hình sử dụng đất góp phần tăng thu nhập đồng thời giải việc làm cho người dân, vị trí thường liền với nhà nên không công lại đồng ruộng điều kiện thuận lợi để sử dụng lao động phụ gia đình cách tốt nhất, trồng thích hợp với điều kiện địa phương Diện tích ăn xã trọng đầu tư, phát triển nên thu nhập người dân từ LUT ngày cao 4.2.3 Đánh giá hiệu môi trường 1.234 Trong thực tế, tác động môi trường diễn phức tạp theo nhiều chiều hướng khác nhau, trồng phát triển tốt phù hợp với đặc tính, chất lượng đất Tuy nhiên, trình sản xuất hoạt động người sử dụng hệ thống trồng tạo nên ảnh hưởng khác đến môi trường 1.235 Trong trình sử dụng đất tác động đến môi trường số mặt sau: ô nhiễm đất việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, loại phân bón hóa học, giảm độ màu mỡ, xói mòn đất Việc lạm dụng phân bón hóa học thay cho phân hữu nguyên nhân gây tượng hàm lượng cao lân đất (lân bị rửa trôi, khác với đạm Kali) hàm lượng chất hữu đất thấp đa số loại hình sử dụng đất 1.236 Đối với loại hình sử dụng đất lúa - màu Đây LUT có tác dụng cải tạo đất, có tác dụng cải tạo môi trường đất, tránh sâu bệnh sử dụng đất liên tục năm Ngoài loại hình sử dụng đất cho hiệu kinh tế cao Tuy nhiên cần phải hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, đặc biệt phải sử dụng phân hữu nhiều góp phần làm tăng độ phì nhiêu cho đất 1.237 Đất trồng ăn có tán rộng, tỷ lệ che phủ đất cao hạn chế xói mòn bảo vệ đất, giảm lực nước mưa rơi xuống đất Tuy nhiên kiểu sử dụng đất có khả cải tạo đất không cao 1.238 Để sử dụng đất có hiệu kinh tế - xã hội môi trường Đảng Nhà nước cần có sách thích hợp nhằm phổ biến hướng dẫn người dân sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm theo quan điểm sinh thái môi trường Nâng cao trình độ người dân từ người dân lựa chọn loại hình sử dụng đất đạt hiệu cao, ngăn chặn thoái hóa đất bảo vệ môi trường đất cho tương lai 4.3 4.3.1 Lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững Nguyên tắc lựa chọn 1.239 Để lựa chọn LUT phù hợp đề suất hướng sử dụng đất đạt hiệu cao mặt kinh tế - xã hội môi trường cần vào số nguyên tắc lựa chọn LUT có triển vọng - Phù hợp với đất đai, khí hậu sở vật chất vùng - Các loại hình sử dụng đất phải đạt hiệu kinh tế cao - Phù hợp với phong tục tập quán địa phương đồng thời phát huy kinh nghiệm sản xuất người dân - Bảo vệ độ màu mỡ đất bảo vệ môi trường sinh thái 4.3.2 Tiêu chuẩn lựa chọn 1.240 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đưa tiêu chuẩn làm để lựa chọn LUT có triển vọng: - Đảm bảo đời sống nhân dân - Phù hợp với mục tiêu phát triển vùng nghiên cứu - Thu hút lao động, giải công ăn việc làm - Định canh, định cư ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật - Tăng sản phẩm hàng hóa xuất - Tác động tốt đến môi trường 4.3.3 Lựa chọn loại hình sử dụng đất 1.241 Các nguyên tắc tiêu chuẩn lựa chọn loại hình sử dụng đất có triển vọng, kết đánh giá hiệu sử dụng đất mặt kinh tế - xã hội môi trường địa bàn xã Trương Lương sở cho việc lựa chọn loại hình sử dụng đất cho xã Kết có loại hình sử dụng đất đai lựa chọn thích hợp có triển vọng, cụ thể: - LUT 1: lúa (Lúa xuân + Lúa mùa) 1.242 Kiểu sử dụng đất chọn mục tiêu an ninh lương thực phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác địa phương, tận dụng nguồn lực lao động dồi Tuy nhiên, tương lai để gia tăng hiệu sử dụng đất đơn vị diện tích đất cần có nhiều sách đầu tư thích hợp, xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích lúa có giá trị kinh tế cao, mở rộng diện tích LUT từ đất chưa sử dụng, đất chuyên màu - LUT 2: lúa - màu 1.243 Đây mô hình sản xuất nhằm phá độc canh lúa, có hiệu kinh tế cao thu nhập cho người dân, làm đa dạng hóa mặt loại hình sử dụng đất trồng hàng năm, góp phần làm tăng nông sản địa phương Thêm loại ngắn ngày khoai tây, cà chua trồng rau cho chăn nuôi, trồng rau hướng thị trường Với LUT cần có biện pháp bồi dưỡng cho đất đất sử dụng triệt để liên tục năm, mở rộng diện tích LUT từ diện tích LUT lúa - LUT 3: lúa - màu 1.244 LUT cho hiệu kinh tế mức cao không đảm bảo an ninh lương thực, lựa chọn thích hợp với nơi có địa hình vàn, vàn cao, nước tưới không thuận lợi, địa phương vụ lúa xuân thường bị thiếu nước, nên thay vào trồng ngô, có điều kiện trồng thuốc lá, có giống khác lạc, đỗ, cà chua, Để nâng cao hiệu LUT cần sử dụng giống trồng có suất cao, mở rộng diện tích màu Đồng thời cần có hình thức luân canh hợp lý - LUT 4: Cây công nghiệp ngắn ngày - lúa mùa 1.245 LUT phổ biến địa phương với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp, hộ thường lựa chọn loại LUT để tăng thu nhập, việc trồng thuốc tốn nhiều thời gian, đầu tư lớn phân bón công lao động, nhiên xét mặt kinh điều kiện thuốc có giá trị cao hơn, giải lao động, thuốc không thiết phải trồng đất phẳng lúa hộ tận dụng tối đa vốn đất có sẵn Trong xu phát triển nay, nhu cầu loại cao năm thương lái đến tận nhà để thu mua, địa phương có đại lý thu mua, mặt tiêu thụ không đáng lo ngại, tạo lòng tin cho người dân yên tâm sản xuất Kiểu sử dụng đất không cần trình độ thâm canh cao hộ trồng, để phát triển lâu dài trồng cần có giúp đỡ tổ trức, quyền địa phương - LUT 5: Cây ăn 1.246 Đây loại hình sử dụng đất đạt hiệu kinh tế cao có đầu tư kĩ thuật, vốn đầu tư, mở rộng diện tích Trong ba loại ăn điều tra mác mật có tiềm lớn, loại dùng chủ yếu làm gia vị, nước chấm, nấu với số ăn, đặc biệt sấy khô hương vị không bị nhiều, giá trị sản phẩm nâng cao sấy khô, lợi lớn loại này, tương lai cần có đầu tư với tiềm mà loại đem lại Hai ăn lại mận dứa hai loại mà vùng lân cận trồng nhiều hơn, chất lượng tốt hai loại khó cạnh tranh, cần đầu tư vào tiềm năng, lợi có 4.4 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Trương 4.4.1 Những để định hướng sử dụng đất 1.247 Đối với xã Trương Lương xã miền núi có khí hậu tiềm đất đai thuận lợi cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đa dạng hóa trồng Trong nhiều năm tới, cấu ngành kinh tế, sản xuất nông, lâm nghiệp xác định nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời xác định mục tiêu, định hướng phát triển cụ thể 1.248 Những định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng có hiệu phải dựa có tính khoa học, tính hợp lý từ tổng hợp chunh đến điều kiện thuận lợi xã: - Tiềm nguồn lực xã: Từ điều kiện nguồn tài nguyên đất nông nghiệp, lầm nghiệp địa bàn xã với tổng diện tích đất nông nghiệp 3512,49 ha, diện tích đất trồng lâm nghiệp 3116,82 quỹ đất có nhiều thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp Đồng thời yếu tố khác vị trí địa lý, khí hậu, lao động điều kiện tốt cho việc phát triển hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững địa bàn xã - Điều kiện ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp - Khả đầu tư vốn, lao động khả mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa - Những trồng, kiểu sử dụng đất lựa chọn trồng cho hiệu cao xã - Mục tiêu phát triển xã năm lâu dài - Mức độ chấp nhận người dân kiểu sử dụng đất 4.4.2 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp - Khai thác sử dụng hợp lý tiềm mạnh đất đai, lao động để phát triển kinh tế xã hội xã - Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất đặc biệt sử dụng trồng có suất cao, chất lượng tốt vào sản xuât - Sử dụng loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cách, hợp lý tránh tình trạng dư thừa tồn động thuốc bảo vệ thực vật đất gây ô nhiễm môi trường - Chuyển đổi loại hình sử dụng đất sử dụng không đạt hiệu sang loại hình sử dụng đất có hiệu cao 4.4.3 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 1.249 Với nét riêng đặc điểm địa hình, khí hậu, đất đai, hệ thống trồng đặc điểm kinh tế - xã hội định hướng sử dụng đất cách hiệu nhất, điều kiện đất đai, nguồn lao động điều kiện tự nhiên đem lại cần có yếu tố tự thân vận động học hỏi kinh nghiệm, áp dụng tiến khoa học, giới hóa sản xuất dịch vụ nông nghiệp phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật 1.250 Xây dựng vùng thâm canh nông nghiệp với loại trồng ngô, lúa, thuốc lá, đậu tương, lạc 1.251 Đối với đất vụ cần cải tạo hệ thống thủy lợi chuyển dịch cấu để nâng diện tích thành đất vụ với trồng cho suất cao chất lượng sản phẩm tốt lạc, đỗ, cà chua 1.252 Tận dụng ưu điều kiện vùng tập trung trồng lạc, đỗ, cà chua Đây loại hình đạt hiệu kinh tế cao, nhiên thị trường tiêu thụ chưa phát triển, giá theo su hướng mùa vụ Vì thời gian tới cần mở rộng diện tích theo hướng chuyên canh để nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân 1.253 Đối với ăn Đây loại hình đạt hiệu kinh tế cao diện tích ăn mác mật thấp, quỹ đất còn, chưa tận dụng quý đất, trồng trồng gần nhà dễ chăm sóc, Vì vậy, thời gian tới cần mở rộng diện tích ăn cách trồng để thu suất cao diện tích có 4.4.4 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất 4.4.41 Nhóm giải pháp chung - Nhóm giải pháp sách 1.254 + Hoàn thiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người đân yên tâm đầu tư sản xuất mảnh đất 1.255 + Cần quy hoạch có kế hoạch việc sử dụng đất Thực tốt sách khuyến nông, có sách hỗ trợ người nghèo sản xuất 1.256 + Thực tốt sách khuyến nông 1.257 + Hạn chế tốt đa việc chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 1.258 + Nhà nước cần có chế quản lý thông thoáng để thị trường nông thôn phát triển, nhằm giúp hộ nông dân tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thuận tiện - Nhóm giải pháp khoa học kỹ thuật 1.259 + Để đạt hiệu kinh tế cao chuyển dịch cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hóa cần tăng cường áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật tiến vào sản xuất Khuyến khích người dân sử dụng giống trồng vật nuôi có suất cao sử dụng rộng rãi 1.260 + Hướng dẫn người dân bảo quản nông sản sau thu hoạch Nhiều loại nông sản người dân chưa biết cách khái niệm bảo quản, đôi với đa dạng hóa trồng, vật nuôi việc hướng dẫn kỹ thuật bảo quản cần quan tâm - Nhóm giải pháp thị trường 1.261 Vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm cho hộ nông dân vấn đê quan trọng Vì cần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân, phổ biến thông tin, cung cấp thông tin giá cho người dân hệ thống loa phát xã Tạo thị trường ổn định cho người dân yên tâm đầu tư sản xuất 4.4.4.2 - Giải pháp cụ thể Đối với đất trồng hàng năm 1.262 + Tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ vật tư nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu giống, phân bón phục vụ sản xuất, cố vấn, tham mưa cho người dân giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 1.263 + Tạo điều kiện vốn cho người dân thông qua quỹ tín dụng: Ngân hàng sách xã hội, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn niên 1.264 + Mở rộng thị trường nhằm giúp hộ nông dân tiêu thụ sản phẩm đặc biệt thị trường tiêu thụ lạc, đỗ thuốc cho nông dân 1.265 + Tiếp tục xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi 1.266 + Khuyến khích luân canh tăng vụ 1.267 + Quan tâm tới việc bảo quản nông sản sau thu hoạch 1.268 + Bố trí thời vụ gieo trồng hợp lý để đạt sản lượng cao hạn chế ảnh hưởng thời tiết - Đối với trồng lâu năm (cây ăn quả) 1.269 + Mở lớp tập huấn hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, sử dụng loại thuốc phòng trừ sâu bệnh, áp dụng biện pháp canh tác phù hợp với giai đoạn 1.270 + Hỗ trợ vốn cho người dân đầu tư giống trồng mới, hỗ trợ phân bón, khuyến khích người dân sử dụng giống trồng có suất cao, chất lượng tốt phù hợp với địa phương 1.271 PHẦN 1.272 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận * Trương Lương xã trung du miền núi với sản xuất nông nghiệp chủ yếu, tổng diện tích đất tự nhiên xã 3704,16 ha, đất nông nghiệp 3512,49 (chiếm 94,82%) Xã có vị trí địa lý, điều kiện đất đai, khí hậu, thủy văn thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, suất trồng đạt mức bình quân huyện Hòa An chưa tương xứng với tiềm sẵn có, đời sống người dân nhiều khó khăn, sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu lao động địa phương * Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã là: 1.273 Có loại hình sử dụng đất: lúa, lúa - màu,5 màu, màu ăn quả, với 10 kiểu sử dụng đất phổ biến là: Lúa Xuân - Lúa Mùa, Ngô Xuân - Lúa Mùa, Thuốc Lá - Lúa Mùa, Ngô Xuân - Ngô Đông, Ngô Xuân - Lạc, Ngô - Đỗ, Săn, Mân, Mác Mật, Dưa Dựa kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, lựa chọn loại hình sử dụng đất đai thích hợp có triển vọng cho xã Trương Lương: 1.274 - Đối với đất trồng hàng năm 1.275 + LUT 1: lúa; loại hình sử dụng đất truyền thống phổ biến lâu đời, thời gian ngắn khó chuyển đổi loại hình sử dụng đất, tương lai vấn LUT xã 1.276 + LUT 2: lúa - màu; Có hiệu kinh tế cao chưa áp dụng rộng rãi Trong tương lai mở rộng diện tích từ LUT lúa 1.277 + LUT 3: lúa - màu; loại hình sử dụng đất phổ biến, nhiều người dân lựa chọn, LUT cho hiệu kinh tế cao, nhiên người dân lựa chọn điều kiện tự nhiên không thuận lợi, sử dụng LUT lúa 1.278 + LUT 4: Cây công nghiệp ngắn ngày - lúa mùa; tương lai gần LUT có triển vọng phát triển lớn, có giá trị kinh cao trồng lúa trồng với số lượng thấp, chưa trồng xã 1.279 - Đối với đất trồng lâu năm 1.280 + LUT 5: Cây ăn quả; loại hình sử dụng đất phổ biến với số lượng thấp, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu cho gia đình, chưa tận dụng tốt quỹ, xã miền núi nên quỹ đất hoang, đất chống hiều chưa sử dụng hết * Để nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo quan điểm sinh thái bền vững, xã Trương Lương cần tổ chức khai thác tiềm đất đai theo hướng chuyển dịch cấu trồng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường sản xuất sản phẩm hàng hóa áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng vùng sản xuất đặc trưng Thực đồng giải pháp sách, phát triển sở hạ tầng, giải pháp khoa học kỹ thuật, giải pháp thị trường để thúc đẩy sản xuất Quá trình sử dụng đất phải gắn bó với việc cải tạo, bồi dưỡng bảo vệ đất, bảo vệ môi trường 5.2 Đề nghị * Đối với hộ nông dân xã cần tích cực tham khảo ý kiến cán có chuyên môn kỹ thuật, hộ nông dân giỏi làm ăn có nhiều kinh nghiệm trình sản xuất, để áp dụng phương thức luân canh cho hiệu kinh tế cao Cần phát triển trồng theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, xoá bỏ tập quán lạc hậu, khai thác triệt để hợp lý tiềm đất đai, lao động, vốn Tránh không diện tích đất ruộng bỏ hoang hoá * Đối với Đảng quyền quan ban ngành địa phương cần quan tâm tới người nông dân thúc đẩy nông hộ phát triển Có sách phù hợp, ưu 5đãi với thực trạng hộ Nhất đầu tư sở sản xuất, khuyến khích hộ nông dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, nhằm tạo điều kiện cho hộ nông dân ngày nâng cao mức sống có thu nhập ổn định Đẩy mạnh công tác khuyến nông, giúp nhân dân thay đổi nhận thức 1.281 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 (Theo 1.282 định số 1467/QĐ-BTNMT Trường ngày 21 tháng năm 2014), Hà Nội Nguyễn Thế Đặng (chủ biên), Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng, Hoàng 1.283 Hải, Đỗ Thị Lan(2008), Giáo trình đất trồng trọt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng (1999), Giáo trình đất, Nxb Nông 1.284 nghiệp, Hà Nội Đỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài (2007), Kinh tế tài nguyên đất, Nxb Nông nghiệp, 1.285 Hà Nội Trương Thành Nam (2011), Bài giảng kinh tế đất môi trường, Trường 1.286 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Ngoạn, Nguyễn Hữu Hồng, Đặng Văn Minh, Giáo trình Hệ 1.287 thống nông nghiệp (1999), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn ngọc Nông, Nông thị Thu Huyền, giảng đánh giá đất, Trường 1.288 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tổng cục thống kê (2014) Diện tích dân số số nước vùng 1.289 lãnh thổ, Hà Nội UBND xã Trương Lương (2013), Báo cáo thuyết minh xây dựng nông thôn 1.290 xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 10 UBND xã Trương Lương (2014), Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai xã Trương Lương, mùng 01 tháng 01 năm 2014 11 Hoàng Văn Thanh (2014), Đánh giá hiệu định hướng sử dụng đất nông nghiệp xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn, Khóa luận tốt nghiệp đại học, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 1.291 PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Phụ lục 1.292 Họ tên chủ hộ Tuổi: Nam/Nữ: 1.293 Địa chỉ: Xóm Xã Trương Lương, Huyện 1.294 Hòa An, Tỉnh Cao Bằng 1.295 Loại hộ: Khá □ Trung bình □ Nghèo □ 1.296 Trình độ văn hóa: Dân tộc: Nhân lao động 1.297 Tổng số nhân khẩu: Người - Số nam: .;Số nữ: - Số lao động chính: ;Số lao động phụ: Điều tra hiệu kinh tế sử dụng đất 2.1 Hiệu sử dụng đất trồng hàng năm 2.1.1 Chi phí đầu tư (Ha) 1.987 1.986 Cây trồng 1.1005 Lúa xuân Giống 1.989 1.991 1.993 1.995 1.988 1.990 1.992 1.994 (1000đ ) Đạm (Kg) Lân (Kg) Kali Phân 1.998 1.1001 1.1004 Phân Thuốc Công lao (Kg) 1.1002 1.996 1.999 c động 1.1006 1.1007.1.1008.1.1009.1.1010 1.1011 1.1013 BVTV1.1012 NPK huồng (công) 1.1014 1.1015 1.1016.1.1017.1.1018.1.1019 1.1020 1.1021 1.1022 1.1023 1.1024 1.1025.1.1026.1.1027.1.1028 1.1029 1.1030 1.1031 1.1032 1.1033 1.1034.1.1035.1.1036.1.1037 1.1038 1.1039 1.1040 1.1041 1.1042 1.1043.1.1044.1.1045.1.1046 1.1047 1.1048 1.1049 1.1050 1.1051 1.1052.1.1053.1.1054.1.1055 1.1056 1.1057 1.1058 1.1059 1.1060 1.1061.1.1062.1.1063.1.1064 1.1065 1.1066 1.1067 1.1068 1.1069 1.1070.1.1071.1.1072.1.1073 1.1074 1.1075 1.1076 Lúa mùa Ngô Xuân Ngô đông Đỗ Lạc Thuốc Sắn 1.1077 1.298 1.1078 L 1.1079 N 1.1081 D 1.1080 Phụ lục oại trồng ăng suất (kg/ iện tích (Ha) Sản lượng 1.1083 L 1.1084 1.1085 1.1086 úa xuân 1.1088 L 1.1089 1.1090 1.1091 úa mùa 1.1093 N 1.1094 1.1095 1.1096 gô Xuân 1.1098 N 1.1099 1.1100 1.1101 gô đông 1.1103 Đ 1.1104 1.1105 1.1106 ỗ 1.1108 L 1.1109 1.1110 1.1111 ạc 1.1113 T 1.1114 1.1115 1.1116 huốc 1.1118 S 1.1119 1.1120 1.1121 ắn 1.1123 2.2 Hiệu sử dụng đất trồng lâu năm 1.1124 1.299 1.1125 Hạn g mục 1.1129 Diện 1.1133 1.1126 Mận Cây 1.1127 Mác Mật Cây 1.1082 Giá bán (đồng/kg) 1.1087 1.1092 1.1097 1.1102 1.1107 1.1112 1.1117 1.1122 1.1128 Cây Dưa 1.1130 1.1131 1.1132 Năn 1.1134 1.1135 1.1136 1.1137 Sản 1.1138 1.1139 1.1140 1.1141 1.1142 1.1143 1.1144 1.1145 Giốn 1.1146 1.1147 1.1148 1.1149 Phân 1.1150 1.1151 1.1152 1.1153 Phân 1.1154 1.1155 1.1156 1.1157 Phân 1.1158 1.1159 1.1160 1.1161 Phân 1.1162 1.1163 1.1164 1.1165 Vôi 1.1166 1.1167 1.1168 1.1169 Thu 1.1170 1.1171 1.1172 1.1173 Côn 1.1174 1.1175 1.1176 1.1177 1.1178 1.1179 1.1180 tích g suất lượng Chi phí g Hữu đạm lân Kali ốc BVTV g lao động Giá bán 1.1181 1.300 Câu hỏi vấn 3.1 Gia đình có thuê thêm đất để sản xuất không? lục 1.301 PhụCó □ Không □ 3.2 Gia đình có áp dụng kỹ thuật sản xuất không? 1.302 3.3 Có □ Không □ Gia đình có vay vốn để sản xuất không ? 1.303 3.4 Có □ Không □ Tiểm gia đình ? 1.1182 1.1186 1.1190 khác Vốn 1.1183 Đất 1.1187 Tiềm 1.1191 1.1194 □ □ □ 1.1184 Lao động 1.1188 Nghành nghề 1.1192 1.1185 □ 1.1189 □ 1.1193 1.304 3.5 Sản phẩm nông nghiệp thu đươc sử dụng vào mục đích: 1.305 Bán □ Phục vụ gia đình □ 3.6 Gia đình có khó khăn sản xuất ? 3.7 Thuốc trừ sâu gia đình dùng lần/vụ ? Có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm môi trường ? 1.306 Gia đình thường bón phân cho trồng chủ yếu ? ảnh hưởng tới đất đai, suất, chất lượng trồng ? 3.8 Gia đình có mong muốn loại hình sử dụng đất canh tác đạt hiệu cao ? a Chính sách nhà nước: b Về kỹ thuật: c Về sở hạ tầng: d Về thị trường : 3.9 Gia đình có dự kiến sản xuất năm ? 3.10 Ý kiến khác 1.307 Trương Lương, Ngày tháng năm 2014 1.308 XÁC NHẬN CỦA CHỦ NGƯỜI ĐIỀU TRA 1.309 Hoàng Văn Duy HỘ 1.1195 1.1196 Giá Một Số Nông Sản Trên Địa Bàn Xã Trương Lương 1.1198 Đơn vị 1.1197 Tên nông sản STT tính 1.1200 1.1201 Thóc Khang Dân 1.1202 đồng/kg 1.1204 1.1205 Thóc Thái Lùn 1.1206 đồng/kg 1.1208 1.1209 Thóc Tam nông 1.1210 đồng/kg 1.1212 1.1213 Ngô 1.1214 đồng/kg 1.1216 1.1217 Đỗ 1.1218 đồng/kg 1.1220 1.1221 Lạc 1.1222 đồng/kg 1.1224 1.1225 Thuốc 1.1226 đồng/kg 1.1228 1.1229 Sắn 1.1230 đồng/kg 1.1199 Giá bán bình quân 1.1203 6.000 1.1207 9.000 1.1211 7.000 1.1215 1.1219 7.500 17.00 40000 45.00 5.000 1.1223 1.1227 1.1231 1.1232 1.310 1.311 Phụ lục 1.1233 Giá Một Số Loại Phân Bón Trên Địa Bàn Xã Trương Lương 1.1234 1.1235 1.1236 Đơn vị 1.1237 Giá Tên phân bón STT tính bán bình quân 1.1238 1.1241 10.00 1.1239 Đạm Urê 1.1240 đồng/kg 1.1242 1.1243 1.1246 1.1247 1.1250 1.1251 1.1254 1.1255 1.1258 1.1259 1.1262 1.312 1.313 Phân NPK 1.1244 đồng/kg 1.1245 4.800 Kali 1.1248 đồng/kg 1.1249 4.800 Phân Lân Phân lân bón thuốc 1.1252 đồng/kg 1.1256 1.1260 đồng/kg đồng/kg 1.1253 1.1257 8.000 13.00 500 Phân chuồng 1.1261 [...]... những quan điểm sử dụng đất Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất Những quan điểm của sử dụng đất Sử dụng đất hợp lý về không gian, hình thành hiệu quả kinh tế không gian sử dụng đất Phân phối hợp lý cơ cấu đất đai trên diện tích đất đai được sử dụng, hình thành cơ cấu kinh tế sử dụng đất Quy mô sử dụng đất cần có sự tập trung thích hợp, hình thành quy1mô kinh tế sử dụng đất. .. đất của xã Trương Lương - Tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp - Các yếu tố kinh tế - xã hội, môi trường tác động đến sử dụng đất nông nghiệp của xã Trương Lương 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 1.93 Đề tài được tiến hành trên địa bàn xã Trương Lương, huyện hòa an, tỉnh cao bằng bao gồm các loại đất nông nghiệp và các loại hình sử dụng đất nông nghiệp 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành 3.2.1 Địa điểm... UBND xã Trương Lương, huyện hòa an, tỉnh cao bằng Thời gian 1.95 3.3 - 2 Từ 18/8/2014 đến 30/11/2014 Nội dung nghiên cứu Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của xã Trương Lương - Đánh giá hiện trạng tình hình sử dụng đất của xã Trương Lương + Xác định các loại hình sử dụng đất (LUT): 1.96 + Diện tích LUT và năng suất + Số lượng của LUT - Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã Trương Lương. .. các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Trương Lương Các loại hình sử dụng đất của xã 1.189 Theo FAO: Loại hình sử dụng đất (LUT - Land Use Type) là bức tranh mô tả thực trạng sử dụng đất của một vùng đất với những phương thức quản lý sản xuất trong các điều kiện kinh tế - xã hội và kỹ thuật được xác định 1.190 Để xác định các loại hình sử dụng đất trên địa bàn xã Trương Lương tôi đã tiến... có biện pháp sử dụng đất, tìm cách chuyển đổi loại hình sử đất để tận dụng mọi tiềm năng đất đai của xã 1.494 1.495 Hình 4.2: Cơ cấu sử dụng đất tại xã Trương Lương năm 2013 1.185 .3.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Trương lương 1.186 Theo số liệu kiểm kê năm 2013, diện tích tự nhiên của xã là 3704.16 ha Bảng 4.4: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 xã Trương 1.496 Lương 1.497 STT... về mặt xã hội mà sản xuất mang lại với các chi phí sản xuất xã hội bỏ ra Loại hiệu quả này đánh giá chủ yếu về mặt xã hội do hoạt động xã hội mang lại Hiệu quả về mặt xã hội sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu được xác định bằng khả năng tạo việc làm trên một diện tích đất nông nghiệp 1.78 Từ những quan niện trên cho thấy, giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau, chúng... được đưa vào sử dụng phải dựa trên cơ sở sử dụng đất bền vững 1.35 - Đánh giá đất cần phải so sánh các loại hình sử dụng đất được lựa chọn (so sánh hai hay nhiều loại hình sử dụng đất) 1.36 Mục đích của đánh giá đất theo FAO là nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết về phương pháp đánh giá đất đai trong khuôn khổ quy hoạch sử dụng đất trên quan điểm tăng cường lương thực cho một số nước trên thế giới... bảo an ninh lương thực của các nông hộ và địa phương Khai thác sử dụng đất phải dựa trên cơ sở kinh tế của nông hộ, nông trại phù hợp với trình độ dân trí, phong tục tập quán nhằm phát huy kiến thức bản địa và nội lực của địa phương - 2 Khai thác sử dụng đất phải đảm bảo ổn định về xã hội ,an ninh quốc phòng 2.5.3 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 1.87 Định hướng sử dụng sản xuất nông nghiệp. .. áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất .3 .3.1 Hiện trạng sử dụng đất của xã Trương Lương Tình hình sử dụng đất năm 2014 của xã Trương Lương 1.180 Xã Trương Lương là một xã có nền nông nghiệp là chủ yếu, hiện tại nông nghiệp là thế mạnh của vùng, là ngành chiếm nhiều lao động nhất, xã mang nền kinh tế tự cung tự cấp là chủ yếu, hoạt động nông ngiệp chủ yếu phục vụ cho nông hộ, do đó đất. .. phát triển kinh tế - xã hội của địa phương - Khai thác sử dụng đất phải dựa trên cơ sở quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất - Khai thác sử dụng đất phải đạt hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và tiến tới sự ổn định bền vững lâu dài - Khai thác sử dụng đất phải gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướn CNH - - - HĐH Khai thác sử dụng đất phải đảm bảo ưu tiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã trương lương huyện hòa an tỉnh cao bằng , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã trương lương huyện hòa an tỉnh cao bằng , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã trương lương huyện hòa an tỉnh cao bằng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay