Thông tư 10/2016/TT-BYT về danh mục thuốc đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

16 180 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 23:32

Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Trờng Đại học ngoại thơng Khoa kinh tế ngoại thơng Khoá luận tốt nghiệp Đề tài: Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam trớc yêu cầu gia nhập tổ chức thơng mại thế giới (WTO) Giáo viên hớng dẫn : PGS.TS. Hoàng Ngọc Thiết Sinh viên : Hoàng Anh Tuấn Lớp : Anh 9 - K38C - KTNT Hà Nội - 12/2003 Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 1 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Lời cảm ơn Trớc tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các thầy cô giáo Trờng Đại học Ngoại Thơng, đặc biệt là các thầy cô trong Ban giám hiệu và Khoa Kinh tế ngoại thơng, đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho em học tập và trởng thành trong hơn bốn năm học tại trờng. Em xin trân trọng cảm ơn thầy Hoàng Ngọc Thiết Phó giáo s, Tiến sỹ, Phó hiệu trởng Trờng Đại học Ngoại Thơng, ngời đã nhiệt tâm và tận tình hớng dẫn em hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp. Em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn tới Tiến sỹ Hoa Hữu Long - Chuyên viên chính, Phó vụ trởng Vụ Pháp luật Quốc tế và Hợp tác Quốc tế - Bộ T pháp, Ông Lê Minh Tâm - Cục trởng Cục Quản lý chất lợng hàng hoá - Bộ Thơng mại, Thạc sỹ Nguyễn Thành Hng - Phó vụ trởng Vụ Pháp chế - Bộ Thơng mại, những nhà khoa học đã luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện về tài liệu cập nhật giúp em trong quá trình viết khoá luận. Em cũng xin cảm ơn các cô bác công tác tại th viện Trờng Đại học Ngoại Th- ơng, th viện Quốc gia, Viện Nghiên cứu Nhà nớc và Pháp luật và Viện Kinh tế thế giới đã giúp đỡ và cho em mợn những tài liệu quý báu. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn cổ vũ, quan tâm và tạo điều kiện về thời gian cho em trong suốt quá trình viết khoá luận. Mặc dù đã hết sức cố gắng từ việc nghiên cứu, su tầm tài liệu, tổng hợp các ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nớc về lĩnh vực này, song khoá luận vẫn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận đợc sự giúp đỡ, chỉ bảo, hớng dẫn của các thầy cô và các bạn. Điều đó là nguồn cổ vũ lớn lao để em tiếp tục con đờng khoa học đầy chông gai và thử thách. Ngời viết Sinh viên Hoàng Anh Tuấn Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 2 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Lời nói đầu Nghị quyết Đại hội Đảng IX đã đặt ra nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn mới là tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại theo hớng đa phơng hoá, đa dạng hoá, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện nớc ta và đảm bảo thực hiện những cam kết trong quan hệ song phơng và đa phơng nh AFTA, APEC, Hiệp định thơng mại Việt Mỹ và tiến tới gia nhập WTO 1 . Thực hiện chủ trơng trên của Đảng, chúng ta đã và đang tham gia có hiệu quả vào ASEAN/AFTA, APEC và đang tích cực tiến hành đàm phán để gia nhập Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO) theo các phơng án và lộ trình hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh của nớc ta là một nớc đang phát triển ở trình độ thấp và đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế 2 (mục tiêu dự kiến vào năm 2005). Có thể khẳng định, việc gia nhập WTO trong thời gian tới sẽ là bớc ngoặt đánh dấu sự hội nhập mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam vào kinh tế thế giới. Với sự gia nhập này, chúng ta sẽ tránh đợc tình trạng bị phân biệt đối xử trong thơng mại quốc tế, ổn định đợc thị trờng xuất khẩu, từng bớc nâng cao vị thế của quốc gia và tạo thế đứng vững chắc hơn trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO cũng đòi hỏi Việt Nam cần có sự đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật, đặc biệt là pháp luật kinh tế - thơng mại sao cho phù hợp với các quy tắc chung của hệ thống thơng mại quốc tế, với luật chơi chung của thế giới, đồng thời vẫn đảm bảo đợc quyền lợi của đất nớc, độc lập, chủ quyền dân tộc, ổn định đời sống kinh tế - chính trị - xã hội trong nớc. Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo luật chơi chung của WTO là một vấn đề không hề đơn giản. Bởi lẽ, WTO đợc tổ chức và vận hành dựa trên một BỘ Y TẾ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 10/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 05 tháng năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRỊ, GIÁ THUỐC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP Căn Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý Dược; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung cấp, Điều Ban hành kèm theo Thông tư Danh mục thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung cấp Phụ lục I Điều Nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục Danh mục thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung cấp xây dựng theo tiêu chí, nguyên tắc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư Điều Tổ chức thực Cục trưởng Cục Quản lý Dược đề xuất việc cập nhật, bổ sung điều chỉnh danh mục thuốc cho phù hợp tình hình thực tế bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh sở y tế Điều Điều khoản thi hành Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2016 Trong trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để xem xét, giải quyết./ Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn QPPL); - Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến - BHXHVN; - Các Thứ trưởng BYT; - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; - Y tế Bộ, Ngành; - CTTĐT BYT, Website Cục QLD; - Lưu: VT, PC, QLD (2 bản) PHỤ LỤC I DANH MỤC THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRỊ, GIÁ THUỐC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Y tế) STT Tên hoạt chất Nồng độ, Hàm Đường dùng Đơn vị tính lượng Tiêu chí kỹ thuật I Dung dịch điều chỉnh nước, điện giải, cân acid-base dung dịch tiêm truyền khác Acid amin 5%/500ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP Glucose 5%/500ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP Glucose 10%/500ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP Glucose 5%/250ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP Natri chlorid 0,9%/250ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP Natri chlorid 0,9%/500ml Tiêm/Truyền Chai nút hai cổng Natri chlorid 0,9%/1000ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP Natri chlorid 0,9%/500ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP Natri chlorid 0,9%/100ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 10 Nước cất 5ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 11 Ringer lactat 500ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP II Hocmon thuốc tác động vào hệ thống nội tiết WHOGMP 12 Acarbose 50mg Uống Viên WHOGMP 13 Gliclazid 30mg Uống Viên WHOGMP 14 Gliclazid 80mg Uống Viên WHOGMP 15 Hydrocortison 100mg Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 16 Metformin 850mg Uống 17 Methyl prednisolon 40mg Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 18 Methyl prednisolon 16mg Uống Viên WHOGMP 19 Calci carbonat + Calci 300mg + gluconolactat 2940mg Uống Viên WHOGMP 20 Calci glycerophosphat+ Magnesi gluconat 456mg+426mg Uống Chai/Lọ/Ống WHOGMP 21 Calcitriol 0,25mcg Uống Viên WHOGMP 22 Mecobalamin 500mcg Uống Viên WHOGMP 23 Vitamin B1 250mg Uống Viên WHOGMP Viên WHOGMP III Khoáng chất vitamin IV Thuốc chống co giật, chống động kinh 24 Gabapentin 300mg Uống Viên WHOGMP 25 Levetiracetam 500mg Uống Viên WHOGMP 26 Pregabalin 75mg Uống Viên WHOGMP V Thuốc chống dị ứng dùng trường hợp mẫn 27 Ebastin 10mg Uống Viên WHOGMP VI Thuốc chống rối loạn tâm thần 28 Levomepromazin 25mg Uống Viên WHOGMP 29 Olanzapin 10mg Uống Viên WHOGMP VII Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ chống đẻ non 30 Oxytocin 5IU Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP VIII Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn 31 Amikacin 500mg/2ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 32 Amoxicilin 500mg Uống Viên WHOGMP 33 Amoxicilin 250mg Uống Gói WHOGMP 34 Amoxicilin + acid clavulanic 500mg +125mg Uống Viên WHOGMP 35 Amoxicilin + acid clavulanic 1g +0,2g 36 Amoxicilin + acidclavulanic 250mg +62,5mg Uống Gói WHOGMP 37 Amoxicilin + acid clavulanic 875mg +125mg Uống Viên WHOGMP 38 Amoxicilin + acid clavulanic 250mg +31,25mg Uống Gói WHOGMP 39 Cefaclor 500mg Uống Viên WHOGMP 40 Cefaclor 250mg Uống Viên WHOGMP 41 Cefaclor 125mg Uống Gói WHOGMP 42 Cefadroxil 500mg Uống Viên WHOGMP 43 Cefamandol 1g Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 44 Cefdinir 300mg Uống 45 Cefepim 1g Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 46 Cefepim 2g Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP Viên WHOGMP 47 Cefixim 200mg Uống Viên WHOGMP 48 Cefixim 100mg Uống Viên WHOGMP 49 Cefixim 100mg Uống Gói WHOGMP 50 Cefmetazol 1g Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 51 Cefoperazon + Sulbactam 0,5g+0,5g ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Nguyễn Thái Hòa ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Nguyễn Thái Hòa ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Chuyên ngành : Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Người viên hướng dẫn khoa học : PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa Hà Nội - 2013 3 LỜI CẢM ƠN Mặc dù đây là lần đầu tiên nghiên cứu về đo lường và đánh giá trong giáo dục và cũng với thời gian rất ngắn ngủi mà lượng kiến thức khá nhiều và quan trọng. Nhưng tôi đã được PGS. TS Đinh Thị Kim Thoa định hướng cho nhiều kiến thức bổ ích và thực tiễn để có thể áp dụng vào việc thực hiện luận văn này một cách tốt nhất. Tôi cũng xin cảm PGS. TS Nguyễn Qúy Thanh người đã góp ý nhiều cho tôi về đề cương luận văn của tôi trong quá trình học môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa học. Từ đó tôi thấy được những thiếu sót trong quá trình xây dựng đề cương, từ đó mới có thể hoàn thành việc xây dựng đề cương và bảo vệ đề cương tốt để thực hiện luận văn này. Để hoàn thành luận văn này, tôi còn sự trợ giúp rất lớn về mặt kiến thức từ giáo viên của tất cả các môn học của Viện Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục – ĐH. Quốc Gia Hà Nội trong suốt quá trình học và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong hội đồng bảo vệ đề cương đã góp ý cho tôi rất nhiều trong thời gian bảo vệ đề cương, để có một luận văn hoàn chỉnh ngày nay. Luận văn tốt nghiệp này chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót do nhiều yếu tố khách quan đến chủ quan. Mong sự góp ý của giáo viên hướng dẫn, các thầy cô ở Viện và các bạn cùng khóa để có thể trở thành một một luận văn tốt nghiệp tốt mang tính thực tiễn cao trong thực tế. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Người thực hiện NGUYỄN THÁI HÒA 4 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề : ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN hoàn toàn là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã thực hiện nghiêm túc các quy tắc đạo đức nghiên cứu; các kết quả trình bày trong luận văn là sản phẩm nghiên cứu, khảo sát của riêng cá nhân tôi; tất cả các tài liệu tham khảo sử dụng trong luận văn đều được trích dẫn tường minh, theo đúng quy định. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận văn của mình TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2013 Tác giả luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thái Hòa 3 MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG 8 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 10 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ 11 MỞ ĐẦU 12 1 Lý do chọn đề tài 12 2 Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn 14 3 Mục đích nghiên cứu của đề tài 15 4 Giới hạn nghiên cứu của đề tài 15 5 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 5.1.1 Câu hỏi nghiên cứu 5.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 16 16 16 16 6 Mô hình nghiên cứu 17 7 Phạm vi nghiên cứu 7.1 Đối tượng và khách thể nghiên cứu 7.2 Phương pháp nghiên cứu 7.3 Phạm vi nghiên cứu 18 18 19 19 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 21 1.1 Tổng quan 21 1.1.1 Tóm tắt tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam 21 1.1.2 Một số nghiên cứu trong nước và nước ngoài 1.1.2.1 Một số nghiên cứu trong nước 21 21 4 1.1.2.2 Một số nghiên cứu nước ngoài 29 1.2 Cơ sở lý thuyết 32 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.1.1 Khái niệm về làm việc đúng chuyên ngành 1.2.1.2 Khái niệm về đánh giá (Evaluation) 1.2.1.3 Khái niệm về đào tạo mục tiêu năng lực và ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Nguyễn Thái Hòa ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Nguyễn Thái Hòa ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Chuyên ngành : Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Người viên hướng dẫn khoa học : PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa Hà Nội - 2013 3 LỜI CẢM ƠN Mặc dù đây là lần đầu tiên nghiên cứu về đo lường và đánh giá trong giáo dục và cũng với thời gian rất ngắn ngủi mà lượng kiến thức khá nhiều và quan trọng. Nhưng tôi đã được PGS. TS Đinh Thị Kim Thoa định hướng cho nhiều kiến thức bổ ích và thực tiễn để có thể áp dụng vào việc thực hiện luận văn này một cách tốt nhất. Tôi cũng xin cảm PGS. TS Nguyễn Qúy Thanh người đã góp ý nhiều cho tôi về đề cương luận văn của tôi trong quá trình học môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa học. Từ đó tôi thấy được những thiếu sót trong quá trình xây dựng đề cương, từ đó mới có thể hoàn thành việc xây dựng đề cương và bảo vệ đề cương tốt để thực hiện luận văn này. Để hoàn thành luận văn này, tôi còn sự trợ giúp rất lớn về mặt kiến thức từ giáo viên của tất cả các môn học của Viện Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục – ĐH. Quốc Gia Hà Nội trong suốt quá trình học và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong hội đồng bảo vệ đề cương đã góp ý cho tôi rất nhiều trong thời gian bảo vệ đề cương, để có một luận văn hoàn chỉnh ngày nay. Luận văn tốt nghiệp này chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót do nhiều yếu tố khách quan đến chủ quan. Mong sự góp ý của giáo viên hướng dẫn, các thầy cô ở Viện và các bạn cùng khóa để có thể trở thành một một luận văn tốt nghiệp tốt mang tính thực tiễn cao trong thực tế. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Người thực hiện NGUYỄN THÁI HÒA 4 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề : ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN hoàn toàn là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã thực hiện nghiêm túc các quy tắc đạo đức nghiên cứu; các kết quả trình bày trong luận văn là sản phẩm nghiên cứu, khảo sát của riêng cá nhân tôi; tất cả các tài liệu tham khảo sử dụng trong luận văn đều được trích dẫn tường minh, theo đúng quy định. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận văn của mình TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2013 Tác giả luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thái Hòa 3 MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG 8 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 10 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ 11 MỞ ĐẦU 12 1 Lý do chọn đề tài 12 2 Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn 14 3 Mục đích nghiên cứu của đề tài 15 4 Giới hạn nghiên cứu của đề tài 15 5 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 5.1.1 Câu hỏi nghiên cứu 5.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 16 16 16 16 6 Mô hình nghiên cứu 17 7 Phạm vi nghiên cứu 7.1 Đối tượng và khách thể nghiên cứu 7.2 Phương pháp nghiên cứu 7.3 Phạm vi nghiên cứu 18 18 19 19 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 21 1.1 Tổng quan 21 1.1.1 Tóm tắt tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam 21 1.1.2 Một số nghiên cứu trong nước và nước ngoài 1.1.2.1 Một số nghiên cứu trong nước 21 21 4 1.1.2.2 Một số nghiên cứu nước ngoài 29 1.2 Cơ sở lý thuyết 32 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.1.1 Khái niệm về làm việc đúng chuyên ngành 1.2.1.2 Khái niệm về đánh giá (Evaluation) 1.2.1.3 Khái niệm về đào tạo mục tiêu năng lực và ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ______________________ NGUYỄN PHONG PHÚ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA HSSV TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG) LUẬN VĂN THẠC SỸ Hà Nội, tháng 7 năm 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ______________________ NGUYỄN PHONG PHÚ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA HSSV TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG) Đo lƣờng và đánh giá trong giáo dục  LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. VŨ THỊ PHƢƠNG ANH Hà Nội, tháng 7 năm 2013 i LỜI CAM ĐOAN : Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của HSSV trƣờng Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su (nghiên cứu trƣờng hợp tại Công ty Cao su Phú Riềng)       ; t .    15 07 13 Tác giả luận văn Nguyễn Phong Phú ii LỜI CẢM ƠN   ,           HSSV     HSSV,    Cao su     Tác giả luận văn Nguyễn Phong Phú iii MỤC LỤC  i  ii  iii  vi Danh  vii  viii  viii MỞ ĐẦU 1  1  1  3  3  3 3 C 3  3  4  4  4  4  4  4  5  5 CHƢƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 6  6  6 iv  6 3 8  8  8  9  11  13  14    14  22 CHƢƠNG II ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28  28  c ct nghing ng hp tng) Nguy Vim bo chci hc Qui Luc hc Ngi hng dn :   o v: 2014 93 tr . Abstract. ng quan v chi tt nghim v i tt nghin th c tro to tc nhng m, nhng mn ch trong hoo tng t nhi c tip ging dy, hc tp ta nhng ci s dng v khng kin thc, v  tt qu kho c c nhn lin vc  t. Sinh ng ch yu trong cng t i, phn lc b  t c  mng.  u v nhng quan m v  dng lng lao  Keywords.ng; c; t nghip; i hc Content. I. Đặt vấn đề 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu    tim n nhiu yu t bc. Cnh tranh kinh t -  mi git, li th cnh tranh s thuc v quun c chng cao. Trong bi cc ta vi n v s ng, ch ng cc va ch  c v s cnh tranh v      ng  th ng ng th gi th c. Trong nhng n kinh t t t u kinh t c chuyn dch mi nguc ph v s ng, h    o. Hin ti, t l o   doanh nghip, nh thu   m tr  t b ph , HSSV tt nghip t c vip, t v gii quyt vic bi ln. Tp Cao su Vit T mnh c c vi chn xun ph nghip t m cao su, hi a T Min i Min Trung n tng Ninh v t di  ng l   qu.                  ,   ,             .   o ngung cung c                      .   2012  2020 a Tp      : phu 100% lng ca Tc qua p chng chng trc thuc Tp a  i [...]... DỰNG DANH MỤC THUỐC TRONG NƯỚC SẢN XUẤT ĐƯỢC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRỊ, GIÁ THUỐC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Nguyên tắc Tiêu chí - Danh mục được xây dựng trên cơ sở các Các mặt hàng thuốc đưa vào danh mục phải thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất trong đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: nước đáp ứng yêu cầu điều. .. Thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu; sở khám, chữa bệnh theo tiêu chí kỹ thuật của thuốc, có giá thuốc hợp lý và có khả - Đã có tối thiểu từ 3 (ba) số đăng ký của năng đảm bảo cung cấp cho các cơ sở điều của 3 (ba) nhà sản xuất trong nước theo nhóm tiêu chí kỹ thuật trị trên cả nước - Giá của thuốc sản xuất trong nước không cao hơn so với thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tư ng đương - Đảm bảo khả. .. Sucralfat 1g Uống Gói WHOGMP Uống Viên WHOGMP 107 Ursodeoxycholic acid 300mg Gói WHOGMP Viên WHOGMP WHOGMP XI Thuốc giải độc và thuốc dùng trong trường hợp ngộ độc 108 Glutathion 300mg Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHO- GMP XII Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid; thuốc điều trị gút và các bệnh xương khớp 109 Alendronat 70mg Uống Viên WHOGMP Uống Viên WHOGMP 111 Alpha chymotrypsin 4,2mg (hoặc... WHOGMP XIII Thuốc giãn cơ và ức chế cholinesterase 122 Eperison 50mg Uống 123 Galantamin 2,5mg/ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 20mg/2ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP XIV Thuốc lợi tiểu 124 Furosemid XV Thuốc tác dụng đối với máu 125 Tranexamic acid 250mg/5ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP XVI Thuốc tác dụng trên đường hô hấp 126 Acetyl cystein 200mg Uống Gói WHOGMP XVII Thuốc tẩy trùng và sát khuẩn... thuật trị trên cả nước - Giá của thuốc sản xuất trong nước không cao hơn so với thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tư ng đương - Đảm bảo khả năng cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế khi không mua thuốc nhập khẩu sản xuất tại cơ sở có tiêu chí kỹ thuật tư ng đương với thuốc sản xuất trong nước ... và sát khuẩn 127 Povidone iodine 10%/500ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 128 Povidone iodine 10%/100ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 129 Povidone iodine 10%/90ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP XVIII Thuốc tim mạch 130 Atorvastatin 20mg Uống Viên WHOGMP 131 Bisoprolol 5mg Uống Viên WHOGMP 132 Cholin alfoscerat 1g/4ml Tiêm/Truyền Chai/Lọ/Ống WHOGMP 133 Clopidogrel 75mg Uống Viên WHOGMP 134 Fenofibrat
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 10/2016/TT-BYT về danh mục thuốc đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp, Thông tư 10/2016/TT-BYT về danh mục thuốc đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp, Thông tư 10/2016/TT-BYT về danh mục thuốc đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay