Báo cáo tổng kết Hội Liên hiệp thanh niên năm 2011

8 2,468 13
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 10:16

HỘI LHTN VIỆT NAM ỦY BAN HUYỆN LÂM THAO *** Số: 03 - BC/ UBH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Lâm Thao, ngày 28 tháng 11 năm 2011 BÁO CÁO Tổng kết công tác Hội phong trào Thanh niên năm 2011 Thực chương trình công tác Hội phong trào TN năm 2011 UB Hội LHTN huyện Lâm Thao công văn số 32 – CV / UBH ngày 30/11/2011 UB Hội LHTN tỉnh Phú Thọ V/v đánh giá thi đua công tác Hội phong trào niên năm 2011 UB Hội LHTN huyện Lâm Thao báo cáo kết đạt cụ thể sau: I – Công tác đạo: Trong năm qua, UB Hội LHTN huyện thường xuyên bám sát vào lãnh đạo cấp ủy huyện, UB Hội LHTN tỉnh Phú Thọ để triển khai tổ chức hoạt động Hội, chương trình hành động cụ thể hóa thành hành động, việc làm cụ thể thiết thực với niên; bên cạnh đó, UB Hội LHTN huyện chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể huyện để tranh thủ nguồn lực cho hoạt động Hội Căn chương trình công tác Hội phong trào niên năm 2011 UB Hội LHTN tỉnh Phú Thọ, UB Hội LHTN huyện xây dựng chương trình công tác năm triển khai tới sở Hội toàn huyện, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI triển khai tới sở Hội II- Kết tổ chức hoạt động: 1- Công tác tuyên truyền giáo dục Hội HLTN: Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng ý nghĩa to lớn công tác giáo dục trị tư tưởng, giác ngộ lý tưởng Đảng CSVN cho niên, năm qua, cấp Đoàn, Hội từ huyện đến sở coi trọng nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội LHTN thành khối thống góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị, từ hình thành nhân tố có đủ đức, đủ tài, công dân có ích cho xã hội, cho nghiệp CNH-HĐH đất nước Năm 2011 năm diễn nhiều kiện trị quan trọng Đất nước, năm diễn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 Đặc biệt năm 2011 có ý nghĩa quan trọng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam; năm diễn kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; năm Đảng, Nhà nước lấy làm “Năm niên”, kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục - trị tư tưởng cấp Đoàn – Hội từ huyện đến sở đặc biệt quan tâm nội dung lẫn hình thức: Công tác tuyên truyền, học tập chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước đặc biệt coi trọng Thông qua hội nghị sinh hoạt thường kỳ, hội nghị sinh hoạt chuyên đề Trong năm, BTV Huyện đoàn – UB Hội LHTN huyện đạo sở Đoàn tổ chức sơ kết năm thực Nghị 20- NQ/TU BCH Đảng tỉnh Phú Thọ Chương trình hành động số 22 – CTr/HU BCH Đảng huyện Lâm Thao “ Tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân đến năm 2015”; sơ kết Nghị 25 – NQ / TW BCH Trung ương Đảng khoá X “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá”; sơ kết năm thực Nghị 24-NQ/TU Tỉnh ủy tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức công đoàn, đoàn niên doanh nghiệp nhà nước đến năm 2015…bên cạnh đó, việc triển khai học tập, quán triệt Nghị Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI sở Hội huyện tổ chức, năm, sở Hội huyện tổ chức hoạt động triển khai NQ tới 2.645 niên thông qua hình thức Hội nghị, sinh hoạt chi đoàn, qua hệ thống truyền v.v Thực đạo UB Hội LHTN tỉnh Phú Thọ V/v tổ chức học tập, triển khai Nghị Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, UB Hội LHTN huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị tới 47 anh chị UB Hội LHTN huyện Chủ tịch, Phó chủ tịch UB Hội LHTN cấp sở Thực đạo Huyện ủy Lâm Thao BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ Hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII bầu cử đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 Xác định công tác tuyên truyền bầu cử đại biêu Quốc hội khoá XIII bầu cử đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn phong trào TTN năm 2011 BTV Huyện đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII bầu cử đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 triển khai tới sở Đoàn – Hội toàn huyện Căn kế hoạch BTV Huyện đoàn, sở Đoàn – Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với nhiều nội dung phong phú tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức liên hoan VHVN – TDTT chào mừng bầu cử; đặc biệt ngày 21/5/2011, đồng loạt 14 sở Hội huyện tổ chức cho 3.000 thiếu nhi tuyên truyền cổ động trực quan bầu cử, góp phần tạo nên không khí sôi ngày hội lớn dân tộc Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho hệ trẻ cấp Đoàn – Hội triển khai sâu rộng, hiệu với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú Nhân ngày lễ lớn năm 3/2, 26/3, 30/4, 2/9 đặc biệt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN huyên đạo sở Hội toàn huyện tổ chức hoạt động VHVN-TDTT, mít tinh cổ động, Hội trại, gặp mặt truyền thống hệ cán đoàn, cựu TNXP thông qua khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo cho đoàn viên, hội viên có lý tưởng tốt đẹp nâng cao hiểu biết truyền thống cách mạng hào hùng dân tộc Việt Nam Thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, UB Hội LHTN huyện – BTV Huyện đoàn phối hợp với Bệnh viên đa khoa huyện, Hội chữ thập đỏ huyện thành lập đội TNTN gồm y, bác sỹ trẻ Bệnh viện đa khoa huyện khám cấp thuốc miễn phí cho 110 cựu TNXP với tổng trị giá 25.000.000đ 2- Công tác tổ chức xây dựng Hội mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết niên Thực quan điểm Đảng Bác Hồ công tác vận động quần chúng, năm qua, UB hội LHTN huyên Lâm Thao tập trung đạo việc xây dựng chi Hội TN sở, mở rộng phát triển loại hình CLB nhằm thu hút đối tượng TN tham gia hoạt động, tích cực tham mưu với cấp uỷ, quyền để thành lập Hội LHTN cở sở Đến toàn huyện có 14/14 xã, thị trấn thành lập Uỷ ban Hội với 156 uỷ viên uỷ ban hội, có 215 chi hội thu hút 10 nghìn hội viên tham gia Trong trình xây dựng phát triển Hội xuất nhiều UB Hội sở, nhiều CLB TN hoạt động có hiệu quả, thông qua khẳng định vai trò phát triển công tác Hội phong trào TN huyện nhà Điển hình UB Hội TN xã Cao Xá, CLB tiền hôn nhân xã Thạch Sơn, CLB gia đình trẻ thôn Cao Lĩnh xã Cao Xá Với phương trâm đa dạng hoá hình thức tập hợp đoàn kết TN vào tổ chức, thông qua hoạt động Đoàn- Hội, tỷ lệ tập hợp TN vào tổ chức nâng lên rõ rệt số lượng chất lượng Tính đến nay, toàn huyện có 18.069 TN độ tuổi Tỷ lệ tập hợp vào tổ chức đạt 71%, TN có gia đình tập hợp 17,8% so với tổng số TN tập hợp vào tổ chức Với vận động lớn UB Hội LHTN huyện Lâm Thao triển khai tổ chức thực tạo bước đệm để thu hút đông đảo tầng lớp TN huyện Lâm Thao tích cực tham gia Những kết góp phần nâng cao tỷ lệ TN tập hợp vào tổ chức, thông qua khẳng định vai trò tổ chức Hội LHTN việc vận động quần chúng tập hợp đoàn kết niên vào tổ chức Bên cạnh Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Thao giới thiệu 315 niên ưu tú cho tổ chức Đoàn Đoàn TN kết nạp 308 đoàn viên UB Hội LHTN Huyện Lâm Thao với vai trò nòng cốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung đạo UB Hội sở, năm tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ công tác Hội cho 110 anh (chị) Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp niên vào tổ chức trọng đẩy mạnh Kết thực vận động Hội: 3.1- Thực vận động "Thanh niên đầu xã hội học tập" Phong trào niên đầu xã hội học tập cụ thể hóa sở Hội với phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học trì tổ chức với nhiều hình thức như: Phát động phong trào thi đua học tập ngoại ngữ, tin học, ứng dụng công nghệ thông tin thông qua chương trình phổ cập tin học điểm bưu điện văn hoá xã, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ mới, tiến KHKT vào sản xuất đời sống đối tượng niên Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức tương lai nghề nghiệp cho tầng lớp niên; Bám sát phong trào đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp đạo sở Đoàn tổ chức tốt hoạt động tư vấn, giới thiệu, hướng nghiệp dạy nghề cho ĐVTN như: mở văn phòng tư vấn giới thiệu việc làm 100% xã, thị trấn 3.2- Cuộc vận động "Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo" Thanh niên tích cực đưa tiến KHKT vào sản xuất, áp dụng cây, giống, vật nuôi có suất, chất lượng cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, làm giàu đáng cho thân, gia đình xã hội Đẩy mạnh việc hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ niên lập nghiệp, tham gia xoá đói giảm nghèo hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến KHKT vào sản xuất, xây dựng, củng cố phát triển CLB khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tăng cường nhân rộng mô hình ĐVTN phát triển kinh tế…phát huy vai trò xung kích tuổi trẻ góp phần tham gia phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức tương lai nghề nghiệp cho tầng lớp niên; Các sở Đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ niên lập nghiệp, tham gia xoá đói giảm nghèo, mở lớp chuyển giao tiến KHKT triển khai phong trào "Bốn mới", NQ 28 BCH Đảng tỉnh Phú thọ "Xây dựng nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020” vào sản xuất, xây dựng, củng cố phát triển CLB khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tăng cường nhân rộng mô hình ĐVTN phát triển kinh tế kết Trong năm, sở Hội phối hợp mở 47 lớp tập huấn KHKT với 1.935 ĐVTN tham gia học tập; tổ chức phối hợp dạy nghề cho 2.231 ĐVTN, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.489 ĐVTN, giới thiệu cho việc làm cho 568 ĐVTN, có 162 ĐVTN tham gia chương trình XKLĐ… Gắn với việc triển khai phong trào “ Bốn mới” ĐVNT nông thôn, sở Đoàn khối nông nghiệp chủ động lựa chọn nội dung mới, phù hợp với sở, từ xây dựng chương trình triển khai đến đông đảo ĐVTN, thông qua việc triển khai phong trào, đến có nhiều mô hình nhân rộng mô hình nuôi rắn Tứ Xã, nuôi ếch, trồng chuối Bản Nguyên, trồng rau ởVĩnh Lại, Cao Xá Hiện nay, toàn huyện có 27 mô hình trang trại trẻ 112 ĐVTN trực tiếp tham gia sản xuất Để góp phần tham gia giải việc làm cho ĐVTN, thời gian qua BTV Huyện đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngân hàng CSXH UBND xã, thị trấn tạo điều kiện cho hộ ĐVTN tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng CSXH nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống tạo việc làm cho ĐVTN Tính đến nay, tổng nguồn vốn tổ chức Đoàn quản lý 16.700 triệu đồng cho 854 hộ niên vay Thông qua việc vay vốn tạo việc làm cho hàng trăm niên có thu nhập ổn định đảm bảo sống Đồng thời, nhằm giúp cho đồng chí cán sở có nghiệp vụ việc quản lý nghiệp vụ uỷ thác cho vay Ngân hàng CSXH BTV Huyện đoàn phối hợp với Ngân hàng sách xã hội huyện Lâm Thao tổ chức lớp tập huấn cho đồng chí Bí thư Đoàn xã, thị trấn, tổ trưởng tổ vay vốn tổ chức Đoàn quản lý nghiệp vụ ủy thác cho vay chương trình tín dụng ưu đãi Ngân hàng sách xã hội 3.3- Cuộc vận động “Thanh niên sống cộng đồng” Phong trào thi đua tình nguyện sống cộng đồng, tình nguyện chỗ sở Hội huyện tổ chức triển khai có hiệu với nhiều nội dung hình thức phong phú thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia Nổi bật hoạt động "Mừng Đảng - Mừng xuân"; Các hoạt động Năm Thanh niên 2011 kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn; 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Việc tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, vệ sinh quan, đường làng ngõ xóm trì sở Đoàn – Hội toàn huyện Nhiều đơn vị tích cực đảm nhận công trình vệ sinh quan, đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh thoát nước vào thứ thứ hàng tuần.Trong năm, UB Hội LHTN huyện đạo sở tổ chức hành động ngày niên “Hành động môi trường”; tổ chức ngày niên “Hành động người nghèo” Kết đợt hoạt động có 14/14 sở tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường với tham gia 250 ĐVTN vệ sinh 30km đường làng, ngõ xóm; khơi thông 8,5km cống rãnh thoát nước, thu gom 200kg rác thải sinh hoạt, bên cạnh đó, số sở tổ chức hoạt động vệ sinh, chăm sóc Đền tưởng niệm AHLS huyện, Nghĩa trang liệt lỹ địa phương Trong năm, sở Đoàn – Hội xây dựng 93 công trình niên sở với tham gia 10.116 ĐVTN, trị giá 298 triệu đồng Trong năm qua, đạo định hướng trực tiếp Huyện uỷ, UB Hội LHTN tỉnh Phú Thọ, tạo điều kiện quyền cấp, phối kết hợp chặt chẽ ban, ngành đoàn thể từ huyện tới sở Hoạt động TNTN sở Hội huyện trọng triển khai hiệu quả, đặc biệt hoạt động Thanh niên tình nguyện hè với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú Nổi bật hoạt động trường Đại học công nghiệp Việt Trì thành lập 03 đội TNTN tiếp sức mùa thi với 35 thành viên, trực tiếp giới thiệu 830 phòng trọ giá rẻ cho 2.193 thí sinh xa tới dự thi, tư vấn, giải đáp thắc mắc công tác tổ chức, thủ tục, quy chế thi cho gần 3.000 thí sinh, qua thí sinh không bị bỡ ngỡ tham gia dự thi Hội LHTN xã Bản Nguyên, Kinh Kệ thành lập 02 đội TNTN hoạt động tập trung dịp hè năm 2011 với 106 thành viên nòng cốt sinh viên trường Đại học, cao đẳng, THCN sinh hoạt hè địa phương Nội dung hoạt động 02 đội TNTN tập trung chủ yếu vào việc tư vấn, giúp đỡ thí sinh Phú Thọ Hà Nội dự thi vào trường Đại học, dạy phụ đạo cho em học sinh TH – THCS, em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cho gia đình sách, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, Đoàn TN xã tổ chức cho em thiếu nhi sinh hoạt hè, tổ chức giao lưu văn nghệ thể thao v.v Kết đội TNTN tư vấn giúp đỡ gần 300 thí sinh tỉnh Phú Thọ Hà Nội dự thi, tổ chức dạy phụ đạo dịp hè cho 350 thiếu nhi xã Bản Nguyên Kinh Kệ, thăm tặng 14 xuất quà cho gia đình sách với tổng trị giá 1.200.000đ, tặng 10 xuất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1.000.000đ Nhằm thể đạo lý uống nước nhớ nguồn tuổi trẻ huyện Lâm Thao cựu TNXP cống hiến tuổi xuân cho nghiệp giải phóng dân tộc; BTV Huyện đoàn – Hội LHTN huyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Thao thành lập đội niên tình nguyện khám, cấp phát thuốc miễn phí cho cựu niên xung phong xã huyện Vĩnh Lại Cao Xá Tham gia đội tình nguyện có 23 thành viên cán Huyện đoàn, Hội Chữ thập đỏ huyện, y, bác sỹ trẻ chi đoàn bệnh viện đa khoa, Hội cựu TNXP huyện Bí thư đoàn sở, trạm y tế xã Trong 02 ngày tổ chức, đoàn khám cấp phát thuốc miễn phí cho 110 cựu TNXP trị giá 25 triệu đồng Các hoạt động nhân đạo từ thiện đẩy mạnh thời gian qua, năm qua, sở Hội tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ hàng trăm ngày công tặng 86 xuất quà trị giá 171 đồng cho gia đình sách, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn Đồng thời tổ chức tặng 337 xuất quà cho TN thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 18.900.000 đồng Thực CVĐ Tình nguyện mùa đông năm 2010 Tỉnh đoàn, UB Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ phát động, sau thời gian triển khai tới sở Đoàn Nhân dịp tết nguyên đán Tân Mão năm 2011, ngày 28/01/2010, BTV Huyện đoàn – UB Hội LHTN huyện tổ chức thăm tặng 21 xuất quà bao gồm chăn ấm tiền mặt trị giá khoảng 300.000đ/xuất cho em thiếu nhi nghèo trường TH THCS Tiên Kiên với tổng số tiền 6.300.000đ 3.4 Cuộc vận động “Vì chủ quyền tổ quốc, sống bình yên”: Ủy ban Hội LHTN VN huyện tập trung đạo sở Hội tăng cường hoạt động tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia bảo vệ an ninh trật tự tình hình mới; tuyên truyền, giáo dục trị tư tưởng an ninh quốc gia, ý thức cảnh giác cách mạng, thấy rõ chất, âm mưu, thủ đoạn lực thù địch, tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, vận động ĐVTN tham gia gia khám tuyển nghĩa vụ quân (trong buổi Lễ giao nhận quân vào ngày 06/9/2011 sân vận động huyện Phù Ninh, toàn huyện có 213 ĐVTN tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ đợt II năm 2011); BTV Huyện đoàn – Hội LHTN huyện phối hợp với ngành có liên quan tham gia tổ chức chương trình văn nghệ tiễn đưa Tân binh lên đường nhập ngũ; đồng thời phối hợp với Hội phụ nữ huyện tổ chức tặng 213 xuất quà cho tân binh trị giá 14.910.000đ Đi đôi với hoạt động trên, sở tiếp tục trì đẩy mạnh hoạt động đội TNXK, DQTV sở, tích cực tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự , ATXH Đến 100% sở Hội thành lập đội TNXK, DQTV với tham gia 1.250 ĐVTN tham gia, sẵn sàng ứng cứu làm nhiệm vụ có lệnh, đặc biệt mùa mưa bão chương trình diễn tập phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ Tiếp tục thực vận động "Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự, an toàn giao thông", coi việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông tiêu chí rèn luyện đoàn viên, hội viên, tiêu chí đánh giá xếp loại sở Hội Nhân dịp hành động Tháng ATGT năm 2011, UB Hội phối hợp với BTV huyện Đoàn đạo Đoàn trường THPT xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"; Chỉ đạo trường học huyện thành lập đội niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông vào đầu cuối học ngày tuần Chỉ đạo Chi đoàn Công an huyện tăng cường đợt tuần tra, kiểm soát ý thức tham gia giao thông tầng lớp tham gia giao thông Chỉ đạo sở Đoàn, đặc biệt khối xã, thị trấn phối hợp với Ban công an xã tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVTN nhân dân thực tốt tháng ATGT năm 2011… 3.5- Cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp" Cuộc vận động niên sống đẹp góp phần giáo dục ý thức tôn trọng, giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, tiến hội viên niên với phong trào“ Xanh-Sạch-Đẹp“ tiếp tục thực vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”, CLB niên tuyên truyền phòng chống TNXH thực nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hoá, tích cực đổi nội dung, phương pháp hoạt động thông qua ngày lễ lớn Đảng, Đoàn, Hội, dân tộc… IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG: 1- Ưu điểm : Dưới lãnh đạo trực tiếp cuả Thường trực Huyện uỷ, Thường trực UBND huyện, UB Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ, với đoàn kết thống đạo sở Hội từ huyện đến sở, công tác Hội phong trào Thanh niên đạt kết đáng kể Bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác tổ chức thực xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng kế hoạch cụ thể đạo sở tổ chức tốt hoạt động tập trung công tác tuyên truyền giáo dục; vận động lớn Hội 2- Những tồn hạn chế: Bên cạnh kết đạt được, công tác Hội phong trào niên huyện bộc lộ tồn hạn chế sau: Một số sở, tỷ lệ đoàn kết tập hợp niên thiếu tính ổn định Đặc biệt tỷ lệ tập hợp niên có gia đình, niên doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp Nhà nước thấp Công tác tuyên truyền, giáo dục số sở Hội hạn chế hình thức tổ chức, nội dung tuyên truyền chưa phong phú, mặt khác số hoạt động Hội chưa phù hợp với điều kiện thực tế sở, chưa phù hợp với tâm tư nguyện vọng đối tượng niên Các vận động triển khai sâu rộng, song chưa có nhiều phong trào, nhiều hoạt động mang sắc thái riêng Hội, nên kết đạt không cao 3- Nguyên nhân hạn chế: Đội ngũ cán làm công tác Hội thiếu kinh nghiệm, thường xuyên biến động, lực tập hợp đoàn kết niên chưa đáp ứng yêu cầu công tác niên tình hình Công tác tham mưu với cấp ủy, quyền số sở Hội tổ chức hoạt động chưa thường xuyên, thiếu cụ thể, chưa đáp ứng với nhu cầu niên Hình thức hoạt động Hội chưa phong phú, chưa phù hợp với điều kiện tâm tư nguyện vọng đối tượng niên, chưa thu hút đông đảo niên tham gia Kinh phí cho hoạt động Hội từ huyện đến sở tổ chức hoạt dộng công tác Hội phong trào niên gặp nhiều khó khăn Trên kết công tác Hội phong trào niên năm 2011, Phương hướng nhiệm vụ công tác Hội phong trào Thanh niên năm 2012 UB Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh xây dựng báo cáo./ Nơi nhận: TM ỦY BAN HỘI LHTN HUYỆN CHỦ TỊCH (đã ký) - TT HU, TT UBND huyện (B/c); - TT UB Hội LHTN VN tỉnh (B/c); - Ban Dân vận HU, UB MTTQ huyện (B/c); - Các đ/c UV UBH (Th/h); - 19 Cơ sở Hội (Th/h); - Lưu UBH Phan Quang Đương
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng kết Hội Liên hiệp thanh niên năm 2011, Báo cáo tổng kết Hội Liên hiệp thanh niên năm 2011, Báo cáo tổng kết Hội Liên hiệp thanh niên năm 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay