Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam: Phần 2

132 272 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 09:30

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đơn vị quang, đơn vị âm, đơn vị phóng xạ, cách sử dụng bảng đơn vị. Mời các bạn tham khảo.
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam: Phần 2, Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam: Phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn