Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam: Phần 1

167 329 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 09:27

Cuốn sách được biên soạn nhằm giải thích các lý do khoa học và lịch sử đã dẫn đến sự quy định các đơn vị hợp pháp của nước ta, hướng dẫn sự sử dụng đúng đắn các đơn vị trong các ngành kinh tế và văn hóa, giáo dục. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam: Phần 1, Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam: Phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn