Kế toán tiền lương và các khoản trích thep lương tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ y tế điện biên phủ

53 202 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2016, 20:38

LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, học tập công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ, giúp đỡ quý báu phòng kế toán công ty, em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Kế toán trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến cô Trương Thị Mai Thương tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình hoàn thành khóa luận Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Do thời gian có hạn, kinh nghiệm hạn chế sinh viên thực tập nên khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Vì vậy, em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức mình, phục vụ tốt công tác thực tế sau MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng chấm công phận văn phòng Bảng 2: Bảng toán tiền lương phận văn phòng Bảng 3: Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ: Kinh phí công đoàn NLĐ: Người lao động CNV: Công nhân viên CBCNV: Cán công nhân viên DN: Doanh nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiền lương khoản trích theo lương có vai trò tác động to lớn đến đời sống người lao động, phát triển kinh tế Trong kinh tế thị trường tiền lương lại vấn đề xã hội quan tâm nhiều nữa.Tiền lương khoản trích theo lương phản ánh mức sống dân cư, phát triển kinh tế sách nhà nước đời sống người lao động nhu cầu người ngày tăng lên Tiền lương đòn bẩy, chìa khóa giúp doanh nghiệp thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Nhận thức tầm quan trọng đó, em chọn đề tài nghiên cứu “Kế toán tiền lương khoản trích thep lương công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ” làm khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng kế toán tiền lương khoản phải trích theo lương công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ - Từ rút nhận xét đưa kiến nghị nhằm giúp doanh nghiệp quản lý tốt công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu chung máy kế toán doanh nghiệp - Tìm hiểu công tác kế toán nói chung công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương nói riêng doanh nghiệp Đối tượng, phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: "Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ" - Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp vật biện chứng + Phương pháp thống kê kinh tế: môn khoa học nghiên cứu mật lượng mối quan hệ mật thiết với vật chất tượng kinh tế xã hội số lớn điều kiện thời gian địa điểm cụ thể nhằm rút chất tính quy luật phát triển tượng + Phương pháp hạch toán kế toán phương pháp sử dụng để tập hợp phân loại chi phí theo khoản mục chi phí giới hạn đối tượng kế toán chi phí + Phương pháp so sánh phương pháp so đo tính toán vấn đề với vấn đề khác + Phương pháp phân tích phương pháp nhằm làm sáng tỏ vấn đề đặt ra,tiếp cận đưa định có liên quan đến cấu tiêu chí Những đóng góp thực tiễn Đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương nhằm tăng cường quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp điều kiện để thực giải pháp Kết cấu đề tài Cấu trúc khóa luận bao gồm chương: Chương Cơ sở lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương Chương Thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ Chương Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Khái niệm nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 1.1.1 Khái niệm tiền lương - Theo quan niệm Mác: Tiền lương biểu sống tiền giá trị sức lao động - Theo quan niệm nhà kinh tế học đại: Tiền lương giá lao động, xác định quan hệ cung cầu thị trường lao động Ở Việt nam thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, tiền lương hiểu phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu Nhà nước phân phối cho công nhân viên chức hình thức tiền tệ phù hợp với quy luật phân phối theo lao động Tiền lương phận sản phẩm xã hội biểu tiền trả cho người lao động dựa số lượng chất lượng lao động người dùng để bù đắp lại hao phí lao động người dùng để bù đắp lại hao phí lao động họ vấn đề thiết thực cán công nhân viên.Tiền lương quy định cách đắn, yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, kích thích người lao động sức sản xuất làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao suất lao động 1.1.2 Vai trò tiền lương Tiền lương có vai trò sau đây: - Một là: Vai trò tái sản suất sức lao động Sức lao động dạng công sức bắp tinh thần tồn thể người, yếu tố thuộc “đầu vào” sản xuất Trong trình lao động sức lao động bị hao mòn dần với trình tạo sản phẩm tiền lương trước hết phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động Đây yêu cầu tất yếu không phụ thuộc vào chế độ xã hội, sở tối thiểu đảm bảo tác động trở lại phân phối tới sản xuất Sức lao động yếu tố quan trọng lực lượng sản xuất để đảm bảo tái sản xuất sức lao động lực lượng sản suất xã hội, tiền lương cần thiết phải đủ nuôi sống người lao động gia đình họ Đặc biệt điều kiện lương thu nhập Để thực chức này, trước hết tiền lương phải coi giá sức lao động.Thực trả lương theo việc, không trả lương theo người, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động Mức lương tối thiểu tảng sách tiền lương tiền công, có cấu hợp lí sinh học, xã hội học … Đồng thời người sử dụng lao động không trả công thấp mức lương tối thiểu Nhà nước qui định - Hai là: Vai trò kích thích sản xuất: Trong trình lao động, lợi ích kinh tế động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động người động lực mạnh mẽ tiến kinh tế xã hội.Trong loại lợi ích: xã hội, tập thể, người lao động lợi ích cá nhân người lao động động lực trực tiếp quan trọng trọng phát triển kinh tế Lợi ích người lao động động lực sản xuất Chính sách tiền lương đắn động lực to lớn nhằm phát huy sức mạnh nhân tố người việc thực mục tiêu kinh tế –xã hội Vì tổ chức tiền lương tiền công thúc đẩy khuyến khích người lao động nâng cao nâng suất, chất lượng hiệu lao động bảo đảm công xã hội sở thực chế độ trả lương Tiền lương phải đảm bảo: + Khuyến khích người lao động + Nâng cao trình độ văn hoá nghiệp vụ cho người lao động + Khắc phục chủ nghĩa bình quân phân phối, biến phân phối trở thành động lực thực sản xuất - Ba là: Vai trò thước đo giá trị: Là sở điều chỉnh giá cho phù hợp Mỗi giá biến động, bao gồm giá sức lao động hay nói cách khác tiền lương giá sức lao động, phận sản phẩm xã hội sáng tạo nên.Tiền lương phải thay đổi phù hợp với dao động giá sức lao động - Bốn là: Vai trò tích luỹ: Bảo đảm tiền lương người lao động trì sống hàng ngày mà dự phòng cho sống lâu dài họ hết khả lao động xảy bất trắc 1.1.3 Quỹ tiền lương, Quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn *Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gọi tổng mức tiền lương, tổng số tiền mà doanh nghiệp quan tổ chức dùng để trả lương khoản phụ cấp có tính tiền lương cho toàn công nhân viên (thường xuyên tạm thời) thời kì định Quỹ tiền lương bao gồm khoản sau: - Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm, tiền lương khoán - Tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng sản xuất nguyên nhân khách quan, thời gian điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép, thời gian học, … Ngoài tiền lương kế hoạch tính khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội cho cán công nhân viên thời kì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… Về phương diện hạch toán, tiền lương trả cho công nhân viên doanh nghiệp sản xuất chia làm loại: + Tiền lương + Tiền lương phụ - Tiền lương tiền lương trả cho công nhân viên thời gian thực nhiệm vụ họ bao gồm tiền lương trả theo cấp bậc khoản phụ cấp kèm theo (phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực …) - Tiền lương phụ tiền lương trả cho công nhân viên thực nhiệm vụ khác nhiệm vụ họ thời gian công nhân viên nghỉ hưởng theo chế độ quy định Nhà nước (nghỉ phép, nghỉ ngừng sản xuất…) Việc phân chia tiền lương thành lương chính, lương phụ có ý nghĩa quan trọng công tác kế toán phân tích tiền lương giá thành sản phẩm Tiền lương công nhân sản xuất gắn liền với trình sản xuất sản phẩm hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất loại sản phẩm Tiền lương phụ công nhân sản xuất không gắn liền với loại sản phẩm nên hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm Quản lý quỹ tiền lương doanh nghiệp phải quan hệ với việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm sử dụng hợp lý quỹ tiền lương, tiền thưởng thúc đẩy tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm sản xuất *Các quỹ bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc: - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng tất quan, đơn vị - Đối với bảo hiểm thất nghiệp, không phân biệt loại hợp đồng lao động, số lao động doanh nghiệp, có hợp đồng lao động, người sử dụng phải đăng ký tham gia BHTN cho người lao động Trong thời hạn 30 ngày kể từ hợp đồng lao động có hiệu lực, DN phải làm thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ tại quan BHXH Theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội khoản bảo hiểm bắt buộc người sử dụng lao động phải tham gia cho người lao động là: - Bảo hiểm xã hội (BHXH) - Bảo hiểm y tế (BHYT) - Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) - Kinh phí công đoàn (KPCĐ) Tỷ lệ khoản trích theo lương (BHXH - BHYT - BHTN - KPCD) áp dụng từ 1/1/2015: Các khoản trích theo lương DN tính vào Chi phí (%) BHXH BHYT BHTN KPCĐ Cộng (%) 18 24 Trừ vào lương người lao động (%) 1.5 10.5 Tổng khoản phải nộp (%) 26 4.5 2 34.5 - Hàng tháng, doanh nghiệp phải kê khai đóng vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ đóng 32,5 % - Doanh nghiệp giữ lại 2% để chi trả kịp thời chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng - Một là: Nhóm nhân tố thuộc thị trường lao động: Cung – cầu lao động ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương + Khi cung lao động lớn cầu lao động tiền lương có xu hướng giảm, cung lao động nhỏ cầu lao động tiền lương có xu hướng tăng, cung lao động với cầu lao động thị trường lao động đạt tới cân bằng.Tiền lương lúc tiền lương cân bằng, mức tiền lương bị phá vỡ nhân tố ảnh hưởng tới cung cầu lao động thay đổi (năng suất biên lao động, giá hàng hoá, dịch vụ …) 10 Người lập bảng Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên ) Bảng 3: Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương 39 Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Mẫu số 04-TT Điện Biên Phủ (Ban hành theo QĐ số:48/ 2006QĐ- BTC ngày Số 73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 08 năm 2015 Số : PK 12 Họ tên : Phạm Hồng Hạnh Địa : Phòng kế toán Chi tiết phát sinh thể bảng sau : NTGS Nội dung Tài khoản Nợ Tài khoản Có 31/08 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phận Văn phòng Tổng cộng 6422 338 Số tiền 20,691,840 Kèm theo : 01 chứng từ gốc- Bảng phân bổ tiền lương khoản trích tháng 08/2015 Giám đốc ( Ký tên, đóng dấu) 20,691,840 Kế toán trưởng ( Ký,họ tên) 40 Người lập phiếu ( Ký, họ tên) Mẫu số 04-TT Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế (Ban hành theo QĐ số:48/ 2006QĐ- BTC ngày Điện Biên Phủ 14/ 09/ 2006 Bộ trưởng BTC) Số 73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 08 năm 2015 Số : PK 13 Họ tên : Phạm Hồng Hạnh Địa : Phòng kế toán Chi tiết phát sinh thể bảng sau : NTGS Nội dung Tài khoản Nợ Tài khoản Có 31/08 Khấu trừ lương 334 338 Tổng cộng Số tiền 9,052,680 9,052,680 Kèm theo : 01 chứng từ gốc- Bảng phân bổ tiền lương khoản trích tháng 08/2015 Giám đốc ( Ký tên, đóng dấu) Kế toán trưởng ( Ký,họ tên) 41 Người lập phiếu ( Ký, họ tên) Mẫu số: S20-DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ Số 73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tháng 08 năm 2015 Tên tài khoản :Kinh phí công đoàn Số hiệu: 3382 ĐVT: VNĐ NTGS Chứng từ SH A 31/08 31/08 B Bảng phân bổ tiền lương khoản trích UNC Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh NT C 31/08 31/08 Nợ D Số dư đầu tháng 08 Số phát sinh tháng Trích KPCĐ tính vào chi phí E Nộp KPCĐ cho quan quản lý 112 Số dư Có Nợ Có 6422 Cộng phát sinh 1,724,320 603,512 603,512 1,724,320 1,724,320 1,724,320 Số dư cuối tháng 08 Người ghi sổ (ký, họ tên) Ghi 1,120,800 Kế toán trưởng (ký, họ tên) Giám đốc (ký tên, đóng dấu) 42 Mẫu số: S20-DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ Số 73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tháng 08 năm 2015 Tên tài khoản :Bảo hiểm xã hội Số hiệu: 3383 ĐVT: VNĐ NTGS Chứng từ Diễn giải SH A 31/08 31/08 31/08 TKĐƯ Số phát sinh NT B C D Số dư đầu tháng 08 Số phát sinh 31/08 Trích BHXH tính vào chi phí Bảng phân bổ tiền lương khoản trích Bảng phân bổ 31/08 Trích BHXH tiền lương trừ vào lương khoản trích người lao động UNC 31/08 Nộp bảo hiểm xã hội cho quan quản lý Cộng phát sinh Số dư cuối tháng 08 Người ghi sổ (ký, họ tên) E Số dư Ghi Chú Nợ Có Nợ Có 6422 15,518,880 15,518,880 334 6,897,280 6,897,280 112 22,416,160 22,416,160 22,416,160 Kế toán trưởng (ký, họ tên) Giám đốc (ký tên, đóng dấu) 43 Mẫu số: S20-DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ Số 73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tháng 08 năm 2015 Tên tài khoản : Bảo hiểm y tế Số hiệu: 3384 NTGS Chứng từ Diễn giải SH A 31/08 31/08 31/08 TKĐƯ NT B Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương UNC C 31/08 D Số dư đầu tháng 08 Số phát sinh Trích BHYT tính vào chi phí E Số phát sinh Số dư Nợ Có Nợ 1542 2,586,480 2,586,480 1,293,240 3,879,720 31/08 Trích BHYT trừ vào lương người lao động 334 31/08 Nộp bảo hiểm y tế cho quan quản lý Cộng phát sinh Số dư cuối tháng 08 112 Kế toán trưởng (ký, họ tên) 44 3,879,720 3,879,720 3,879,720 ĐVT: VNĐ Người ghi sổ (ký, họ tên) Có Giám đốc (ký tên, đóng dấu) Mẫu số: S20-DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ Số 73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tháng 08 năm 2015 Tên tài khoản :Bảo hiểm thất nghiệp Số hiệu: 3389 NTGS A 31/08 31/08 31/08 Chứng từ Diễn giải SH NT B C TKĐƯ D Số dư đầu tháng 08 Số phát sinh 31/08 Trích BHTN tính vào chi phí E Số phát sinh Nợ Có Nợ Có Bảng phân bổ tiền lương khoản trích Bảng phân bổ 31/08 Trích BHTN tiền lương trừ vào lương khoản trích người lao động UNC 31/08 Nộp bảo hiểm thất nghiệp cho quan quản lý Cộng phát sinh Số dư cuối tháng 08 1542 862,160 862,160 334 862,160 1,724,320 112 1,724,320 1,724,320 1,724,320 ĐVT: VNĐ Người ghi sổ (ký, họ tên) Số dư Kế toán trưởng (ký, họ tên) Giám đốc (ký tên, đóng dấu) 45 Mẫu số: S03a-DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ Số 73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP NHẬT KÝ CHUNG Tháng 08 Năm 2015 Đơn vị tính: Đồng Trang số : 18 Chứng từ Ngày thán g ghi sổ SH NT A B C … 31/08 … PKT20 … 31/08 31/08 31/08 PKT21 PKT22 31/08 31/08 Diễn giải E Số thứ tự dòn g G Đã ghi sổ Cái D Sổ trang trước chuyển sang Tiền lương phải trả cho nhân 31/08 PC15 UNC … Người ghi sổ (ký, họ tên) … 31/08 Khấu trừ lương 31/08 … Thanh toán tiền lương cho phận văn phòng Nộp khoản trích cho quan quản lý … Có H 2,165,855,000 … 86,216,000 2,165,855,000 … 6422 6442 X 334 338 9,052,680 334 111 338 112 … 77,163,320 X X … … Giám đốc (ký tên, đóng dấu) 46 20,691,840 338 Cộng chuyển trang sau Kế toán trưởng (ký, họ tên) 86,216,000 X X 31/08 Số hiệu TK 334 X viên văn phòng Trích khoản theo lương Số phát sinh Nợ 20,691,840 9,052,680 77,163,320 29,744,520 … 29,744,520 … 1,942,986,640 1,942,986,640 Mẫu số: S03b-DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ Số 73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP SỔ CÁI Tháng 08 Năm 2015 Tên tài khoản : Phải trả người lao động Số hiệu: 334 ĐVT: Đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ SH NT B C NKC Trang Dòng Diễn giải E D F TK ĐƯ Nợ Có H Số tiền Số dư đầu kỳ Số phát sinh 31/08 PKT20 31/08 31/08 PKT22 31/08 31/08 BTTL 31/08 Tiền lương phải trả cho phận văn phòng Khấu trừ lương cho NLĐ Thanh toán lương cho phận văn phòng Cộng số phát sinh 17 6422 86,216,000 17 338 9,052,680 17 111 77,163,320 77,163,320 77,163,320 Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Giám đốc (ký tên, đóng dấu) Mẫu số: S03b-DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ 47 Số 73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP SỔ CÁI Tháng 08 Năm 2015 Tên tài khoản : Phải trả, phải nộp khác Số hiệu: 338 ĐVT: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ SH NT B C A Diễn giải NKC Trang Dòng E D F TK ĐƯ Nợ Có H Số tiền Số dư đầu kỳ Số phát sinh 31/08 PKT21 31/08 31/08 PKT22 31/08 31/08 UNC 31/08 Trích khoản trích theo lương Khấu trừ lương cho NLĐ Nộp khoản trích cho quan quản lý Cộng số phát sinh 17 6422 17 334 17 112 20,69 9,05 28,623,720 28,623,720 Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) 48 29,74 1,12 Giám đốc (ký tên, đóng dấu) CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐIỆN BIÊN PHỦ 3.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ 3.1.1 Ưu điểm - Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, loại hình hạch toán phù hợp với quy mô Công ty mà thuận tiện cho việc tính toán - Cùng với phát triển Công ty, tổ chức máy kế toán không ngừng hoàn thiện, tham mưu giúp cho Ban Tổng Giám đốc điều hành phần việc mà phụ trách, đảm bảo cung cấp kịp thời xác thông tin tài Công ty giúp cho lãnh đạo Công ty định đắn quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty - Bộ phận kế toán Công ty thực việc toán tiền lương cho cán công nhân viên Công ty cụ thể, xác đáp ứng nhu cầu cán công nhân viên toàn Công ty đồng thời đáp ứng tối ưu việc bảo mật thông tin lương, thưởng cá nhân cán công nhân viên - Việc chi trả tiền lương, thực quy định hành Nhà nước chế độ BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi trực tiếp người lao động Công ty sử dụng đầy đủ chứng từ kế toán quy định chế độ ghi chép ban đầu tiền lương, toán chế độ BHXH, BHYT, BHTN 3.1.2 Nhược điểm - Việc hạch toán lương khoản trích theo lương tính lương hàng tháng cho CBCNV phụ thuộc nhiều vào phận nhân tiền lương - Phòng Tài kế toán chưa trang bị phần mềm kế toán phù hợp Vì công tác hạch toán kế toán công ty thực Microsoft excel nên rủi ro xảy Việc ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ việc hạch toán kế toán khoản tiền lương khoản trích theo lương 49 3.2 Sự cần thiết việc hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương - Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, việc hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương phải đạt mục đích sau: + Tiền lương động lực thúc đẩy sản xuất phát triển kích thích người lao động làm việc có hiệu cao +Tiền lương cần phải đảm bảo cho người lao động thoả mãn nhu cầu tối thiểu đời sống hàng ngày bước nâng đời sống họ lên cao + Cung cấp thông tin dễ dàng cho người lao động, người sử dụng lao động đối tượng khác - Lương thưởng chế độ đãi ngộ mối quan tâm hàng đầu cán công nhân viên vào làm việc cống hiến cho doanh nghiệp Do vậy, chế độ tốt, toán nhanh chóng, hạch toán xác tiền lương khoản trích theo lương điều tối quan trọng phát triển doanh nghiệp 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ 3.3.1 Về công tác tính lương khoản trích theo lương Tiền lương phần thù lao trả cho người lao động tương xứng với số lượng, chất lượng kết lao động Bảo hiểm xã hội khoản trợ cấp cho người lao động thời gian nghỉ việc ốm đau, thai sản, tai nạn lao động Tiền lương khoản trích theo lương nguồn thu nhập chủ yếu cán công nhân viên để họ yên tâm ổn định sống, tích cực hăng hái tham gia lao động sản xuất Do với phát triển nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tiền lương cán công nhân viên cần không ngừng nâng cao Vì nói tiền lương khoản trích theo lương luôn vấn đề thời cần quan tâm thời kỳ phát triển xã hội Tiền lương khoản trích theo lương phạm trù kinh tế, gắn liền với thức phân chia, gắn liền với lợi ích người, gắn liền với tổ chức kinh tế Động lực việc phân chia tiền lương khoản trích theo lương sở để tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng 50 Ngày vấn đề tổ chức phân phối tiền lương khoản trích theo lương cho người lao động trở nên cấp thiết kinh tế thị trường Đặc biệt phương pháp tính toán, toán tiền lương bảo hiểm xã hội cho tiền lương thực đòn bảy kinh tế kích thích động viên người lao động hăng hái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Bộ phận nhân tiền lương cần liên tục cập nhật văn hành vấn đề tiền lương để đảm bảo quyền lợi cán nhân viên Đồng thời, hàng năm cần có kế hoạch cho việc kiểm tra nâng cao trình độ, bậc lương phù hợp cho cá nhân cụ thể Khi Công ty đạt mức lợi nhuận cao năm tiếp theo, lãnh đạo phận nhân tiền lương cần lên kế hoạch, tờ trình cụ thể Tổng giám đốc việc khen thưởng cho CBCNV, khuyến khích tinh thần làm việc CBCNV nâng cao hiệu suất kinh doanh, tăng cao lợi nhuận cho Công ty 3.3.2 Về công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cần nhanh chóng tìm hiểu cung cấp phần mềm kế toán hạch toán khoản bao gồm tiền lương để việc hạch toán tiền lương khoản trích theo lương thực cách thuận lợi, giảm thiểu tối đa sai sót xảy giảm nhẹ công việc hạch toán số liệu cho chuyên viên kế toán Kế toán với chức quan trọng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, cần doanh nghiệp sử dụng với chức vị trí lĩnh vực lao động quản lý tiền lương Doanh nghiệp cần tổ chức tốt công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương Để thực chức công cụ phục vụ điều hành quản lý lao động tiền lương có hiệu quả, kế toán tiền lương phải thực tốt nhiệm vụ sau đây: - Tổ chức ghi chép, phản ánh cách trung thực, kịp thời đầy đủ, xác tình hình có biến động số lượng, chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động kết thời gian lao động cán công nhân viên - Tính toán xác, toán kịp thời, đầy đủ, sách chế độ khoản tiền lương, tiền thưởng, khoản trợ cấp phải trả cho người lao động - Thực hiện, kiểm tra tình hình huy động sử dụng lao động, tình hình chấp hành sách, chế độ lao động, tiền lương bảo hiểm xã hội, quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng quỹ tiền lương quỹ BHXH 51 - Tính phân bổ khoản tiền lương, khoản trích bảo hiểm loại vào chi phí sản xuất kinh doanh Hướng dẫn, kiểm tra phận doanh nghiệp thực đầy đủ, đắn chế độ ghi chép ban đầu lao động tiền lương, BHXH Mở sổ kế toán hạch toán lao động tiền lương, BHXH chế độ, phương pháp - Thanh toán kịp thời tiền lương khoản toán cho công nhân viên, cho người lao động Công ty 52 KẾT LUẬN Trong xã hội nào, muốn sản xuất vật liệu cải thực trình kinh doanh vấn đề lao động người vấn đề thiếu được, lao động yếu tố bản, nhân tố quan trọng việc sản xuất việc kinh doanh Những người lao động làm việc cho người sử dụng lao động họ trả công, hay nói cách khác thù lao động mà người lao động hưởng mà họ bỏ sức lao động Đối với người lao động tiền lương có ý nghĩa vô quan trọng nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo sống thân gia đình Do tiền lương động lực thúc đẩy người lao động tăng suất lao động họ trả theo sức lao động họ đóng góp, giảm suất lao động khiến cho trình sản xuất kinh doanh chậm lại, không đạt hiệu tiền lương trả thấp sức lao động người lao động bỏ Xây dựng thang lương, bảng lương, lựa chọn hình thức trả lương hợp lý để cho tiền lương vừa khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt có tinh thần trách nhiệm với công việc việc thực cần thiết Trong thời gian thực tập Công ty Đầu tư dịch vụ y tế Điện Biên Phủ, em tìm hiểu thành tích, mặt mạnh mà Công ty cần phát huy mặt tồn mà Công ty khắc phục để làm đầy đủ chi tiết thêm cho chuyên đề Do thời gian thực tập có hạn vốn kiến thức chuyên ngành tiền lương hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp Thầy cô khoa để khóa luận hoàn thiện Sinh viên Vũ Thị Thu Thảo 53 [...]... TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐIỆN BIÊN PHỦ 2.1 Vài nét khái quát chung về Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ y tế Điện Biên Phủ 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty - Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ y tế Điện Biên Phủ được thành lập vào năm 2007 theo gi y CNĐKKD do Sở kế hoạch đầu tư Hải Phòng cấp ng y 27/11/2007 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 73 Điện Biên Phủ, Phường Minh... Điện Biên Phủ • Kế toán xác định kết quả kinh doanh: Cuối quý, căn cứ vào doanh thu thuần phát sinh trong quý, kế toán kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911” xác định kết quả kinh doanh” 2.4 Thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ y tế Điện Biên Phủ 2.4.1 Chứng từ sử dụng Một số chứng từ kế toán: - Mẫu số 01- LĐTL: “ Bảng chấm công Đ y. .. phòng kế toán, phòng khám (các khoa) và phòng bảo vệ Mỗi phòng hoạt động độc lập với nhau và chịu sự quản lý chặt chẽ của giám đốc và phó giám đốc - Công ty do Hội đồng thành viên quản lý Hội đồng thành viên nhân danh công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty, có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ... 338 Bảng cân đối tài khoản Báo cáo tài chính Ghi hàng ng y: Ghi cuối tháng hoặc định kì: 28 Sơ đồ 2.4.3.1: Trình tự ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ y tế Điện Biên Phủ + Sơ đồ hạch toán: TK 111, 112 TK 334 TK 622, 627, 641,642 Thanh toán cho người LĐ TL và những khoản thu nhập TK 3388 có tính chất lương phải trả cho Trả tiền giữ Giữ hộ TNhập... nội dung phản ánh của tài khoản 334 Nợ TK 334 Có + Các khoản tiền lương, tiền công, tiền + Các khoản tiền lương, tiền công, thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã tiền thưởng có tính chất lương, bảo hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã hiểm xã hội và các khoản khác phải ứng trước cho người lao động; trả, phải chi cho người lao động + Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động... chính sách kế toán của công ty 2.2.1 Bộ m y kế toán Kế toán trưởng Kế toán thuế • Kế toán bằng tiền công nợ, tiền vay Thủ quỹ, KT tiền lương, BHXH, BHYT Chức năng nhiệm vụ của phòng ban kế toán: * Kế toán trưởng: - Tổ chức công việc kế toán của doanh nghiệp; điều tra, giám sát việc dùng nguồn tài sản, nguồn tài chính, nguồn nhân lực trong doanh nghiệp - Tổ chức công việc phù hợp với y u cầu của luật pháp... hàng nga y: Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: 2.3 Khái quát chung về các phần hành kế toán cụ thể của công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ y tế Điện Biên Phủ 2.3.1 Kế toán vốn bằng tiền - Chứng từ sử dụng: + Phiếu thu (Mẫu 01 – TT) + Phiếu chi (Mẫu 02 – TT) 21 + Gi y đề nghị tạm ứng (Mẫu 03 – TT) + Gi y thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu 04 –TT) + Gi y đề nghị thanh toán (Mẫu... trong các lĩnh vực sau: Thực hiện công tác kế toán tài chính đối với hoạt động kinh doanh của công ty và kế toán tài chính văn phòng công ty; tổ chức công tác kế toán và tài chính doanh nghiệp, với chức năng giám đốc, phân phối và tổ chức luân chuyển vốn; x y dựng kế hoạch tài chính để chủ động cân đối vốn phục vụ có hiệu quả cho kinh doanh; Tổ chức công tác kiểm tra công tác kế toán, kiểm toán và kiểm... của công ty; Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý nội bộ công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; Ký hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; Trình... kế toán tiến hành tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ theo từng đối tư ng sử dụng (bộ phận sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ,) và tính toán trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định trên cơ sở tổng hợp tiền lương phải trả và các tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ được thực hiện trên Bảng phân bổ tiền lương và Trích BHXH (Mẫu số 01/BPB) Nội dung: Bảng phân bổ tiền lương và trích BHXH dùng để tập hợp và phân bổ tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích thep lương tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ y tế điện biên phủ , Kế toán tiền lương và các khoản trích thep lương tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ y tế điện biên phủ , Kế toán tiền lương và các khoản trích thep lương tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ y tế điện biên phủ , CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, 1 Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương, 2 Các hình thức trả lương, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐIỆN BIÊN PHỦ, 1 Vài nét khái quát chung về Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ y tế Điện Biên Phủ, 2 Bộ máy kế toán và chính sách kế toán của công ty, 3 Khái quát chung về các phần hành kế toán cụ thể của công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ y tế Điện Biên Phủ., 4 Thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ y tế Điện Biên Phủ, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn