Phân tích về các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại

13 459 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2016, 08:36

Đầy đủ chi tiết về ngân hàng thương mại, phân loại, phân tích kỹ nội dung các nghiệp vụ về ngân hàng. phân tích chi tiết các chỉ số các nghiệp vụ rõ ràng, có số liệu phân tích chi tiết các nghiệp vụ. nội dung chi tiết, các thông tin cập nhật mới nhất 2015. I Ngân hàng thương mại Khái niệm ngân hàng thương mại NHTM định chế tài mà đặc trưng cung cấp đa dạng dịch vụ tài với nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay cung ứng dịch vụ toán Ngoài ra, NHTM cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ xã hội a Các loại hình NHTM theo hình thức sở hữu NHTM Có loại: Ngân hàng sở hữu tư nhân, ngân hàng cổ phần, ngân hàng sở hữu nhà nước, ngân hàng liên doanh b Căn theo cấu tổ chức NHTM Có loại: Ngân hàng sở hữu công ty, Công ty sở hữu ngân hàng, ngân hàng đơn nhất, ngân hàng có chi nhánh Chức a Chức trung gian tín dụng Chức trung gian tín dụng xem chức quan trọng ngân hàng thương mại Khi thực chức trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò cầu nối người thừa vốn người có nhu cầu vốn Với chức này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò người vay, vừa đóng vai trò người cho vay hưởng lợi nhuận khoản chênh lệch lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay góp phần tạo lợi ích cho tất bên tham gia: người gửi tiền người vay Cho vay hoạt động quan trọng ngân hàng thương mại, mang đến lợi nhuận lớn cho ngân hàng thương mại b Chức trung gian toán Ở NHTM đóng vai trò thủ quỹ cho doanh nghiệp cá nhân, thực toán theo yêu cầu khách hàng trích tiền từ tài khoản tiền gửi họ để toán tiền hàng hóa, dịch vụ nhập vào tài khoản tiền gửi khách hàng tiền thu bán hàng khoản thu khác theo lệnh họ Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện toán an toàn,tiện lợi séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ toán, thẻ tín dụng… Chức thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ góp phần phát triển kinh tế c Chức tạo tiền Tạo tiền chức quan trọng, phản ánh rõ chất NHTM Với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận yêu cầu cho tồn phát triển mình, NHTM với nghiệp vụ kinh doanh mang tính đặc thù vô hình chung thực chức tạo tiền cho kinh tế Với chức này, hệ thống NHTM làm tăng tổng phương tiện toán kinh tế, đáp ứng nhu cầu toán, chi trả xã hội Ngân hàng thương mại tạo tiền phụ thuộc vào tỉ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng trung ương áp dụng NHTM ngân hàng trung ương tăng tỉ lệ lượng cung tiền vào kinh tế lớn NHTW điều tiết khối lượng tiền cung ứng cách thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc để tăng giảm khả tạo tiền NHTM Từ ảnh hưởng đến khả cấp tín dụng cho kinh tế Do đó, đạt hiệu mà mục tiêu sách tiền tệ đề II Nghiệp vụ tài sản nợ Khái niệm nghiệp vụ tài sản nợ Nghiệp vụ tài sản nợ nghiệp vụ dùng để hình thành nguồn vốn ngân hàng thương mại Nguồn vốn ngân hàng thương mại bao gồm: vốn chủ sở hữu( vốn tự có), vốn huy động vốn vay Do nghiệp vụ tài sản nợ bao gồm - nghiệp vụ tạo vốn tự có - nghiệp vụ huy động vốn - nghệp vụ vay vốn a Nghiệp vụ tạo vốn tự có( Vốn điều lệ ) Mỗi ngân hàng phải có số vốn tự có làm điều kiện hình thành trì hoạt động kinh doanh Số vốn tự có thường chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn NHTM đóng vai trò quan trọng, Vốn tự có tạo thông qua: - Vốn điều lệ (Charter capital) Là mức vốn hình thành Ngân hàng thành lập Vốn điều lệ lớn vốn pháp định Được ghi vào điều lệ thành lập Ngân hàng Tuỳ thuộc vào loại hình Ngân hàng mà vốn điều lệ hình thành từ nguồn gốc khác nhau:Vốn điều lệ điều chỉnh tăng lên trình hoạt động ngân hàng Vốn điều lệ nhà nước cấp ngân hàng thương mại quốc doanh, vốn đóng góp cổ đông ngân hàng thương mại cổ phần  Ngân hàng liên doanh: Vốn điều lệ hình thành từ vốn góp bên liên doanh  Ngân hàng nước ngoài: Vốn diều lệ hình thành từ 100% vốn nước  Ngân hàng tư nhân: Vốn điều lệ hình thành từ vốn chủ Ngân hàng Trên giới, vốn hầu hết ngân hàng thương mại dạng vốn cổ phần cổ đông đóng góp Đứng mặt hạch toán, ngân hàng thương mại cổ phần coi số vốn cổ phần phần vay nợ từ cổ đông Do vậy, việc huy động vốn để thành lập ngân hàng cổ phần coi nghiệp vụ vay nợ Cho đến thời điểm này, Vietinbank ngân hàng dẫn đầu hệ thống vốn điều lệ với 37.234 tỷ đồng Tuy nhiên khác với trước, Vietinbank cao chục nghìn tỷ so với ngân hàng vị trí Agribank, BIDV Vietcombank đến nay, BIDV theo sau sát với 31.481 tỷ đồng, sau nhận sáp nhập với MHB Dưới tình hình vốn điều lệ ngân hàng tổng hợp từ báo cáo tài chính, số liệu ngân hàng công bố tính đến cuối quý II/2015 (http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/trat-tu-moi-trong-bang-xep-hang-von-cua-36ngan-hang-hien-nay-20150913104230311.chn) b Nghiệp vụ huy động vốn: Đây nguồn vốn chủ yếu ngân hàng thương mại, thực chất tài sản tiền sở hữu chủ mà ngân hàng tạm thời quản lý sử dụng phải có nghĩa vụ hoản trả kịp thời đầy đủ khách hàng yêu cầu Các hình thức huy động vốn bao gồm: - Tiền gửi không kỳ hạn: loại tiền gửi mà khách hành rút lúc Khách hàng yêu cầu ngân hàng trích tiền tài khoản để chuyển qua cho người khác, chuyển số tiền hưởng vào tài khoản Tiền gửi không kỳ hạn có chi phí thấp, nhiên chi phí lãi, có chi phí phát sinh hoạt động phục vụ toán Ví dụ: công ty A muốn toán tiển hàng hóa cho công ty B 1tỷ đồng công ty A yêu cầu ngân hàng mà công ty A có tài khoản không kỳ hạn chuyển tỷ đồng từ tài khoản công ty A vào tài khoản công ty B - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: loại hình tiền gửi tích lũy không mang tính giao dịch Khi khách hàng có yêu cầu rút ngân hàng phải đáp ứng Về mức độ ổn định, mang tính chất phi giao dịch nên thời gian lượng tiền tồn tại ngân hàng tương đối dài so với tiền gửi không kỳ hạn Về lãi suất ngân hàng trả lãi suất theo mức lãi suất không kỳ hạn - Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu: ngân hàng chủ động phát hành kỳ phiếu,trái phiếu ngân hàng nhằm thực dự án đầu tư định Việc huy động vốn việc phát hành ký phiếu, trái phiếu ngân hàng thực hai cách :  Phát hành theo mệnh giá : trả lãi sau, người mua trả tiền theo mệnh giá ghi bề mặt ký phiếu  Phát hành hình thức chiết khấu: trả lãi trước, người mua trả số tiền mệnh giá trừ trừ khoản lãi mà họ hưởng c Nghiệp vụ vay vốn Nguồn vốn vay nhằm tạo khả toán cho NHTM Khi NHTM thiếu vốn để đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng hay cho mục đích đầu tư phát triển mà nguồn khác chưa đủ đáp ứng NHTM vay Nghiệp vụ vay vốn NHTM chia thành hai loại chính: Vay thông qua phát hành giấy tờ có giá vay trực tiếp sau:  Vay thông qua phát hành giấy tờ có giá: Phát hành giấy tờ có giá nghiệp vụ huy động vốn NHTM hình thức phát hành chứng từ như: Chứng tiền gửi ( kỳ phiếu), trái phiếu,  Vay vốn tổ chức tín dụng Một NHTM vay số nguồn như: Vay từ NHNN Bộ Tài (BTC), vay từ NHTM khác tổ chức tín dụng, từ nước Chi phí cho khoản vay trực tiếp thường cao chi phí phải trả cho hình thức huy động vốn khác Vay từ NHNN BTC: - Vay từ NHNN: NHTW tiếp vốn cho NHTM, thông thường NHTM vay để bù đắp thiếu hụt ngắn hạn, tạm thời hình thức chiết khấu, tái chiết khấu, tái cấp vốn Tuy nhiên, có trường hợp đặc biệt, NHNN cho NHTM vay vay lại kinh tế theo kế hoạch Nhà nước với mức lãi suất ưu đãi, khoản vay thường bị hạn chế số lượng, đặc biệt sách tiền tệ quốc gia thắt chặt - Vay từ Bộ Tài chính: Mặc dù có Tổng cục đầu tư phát triển Bộ tài có hỗ trợ cho chương trình tín dụng Ngân hàng Hàng năm, địa phương phân bổ số vốn trung dài hạn cho công trình phục vụ mục tiêu quốc kế dân sinh Nguồn Bộ Tài chuyển sang Ngân hàng Đầu tư Phát triển NHTM quốc doanh khác hình thức quỹ đầu tư phát triển đối tượng vay với lãi suất ưu đãi Do NHTM vay phần từ Bộ Tài để tài trợ cho dự án này, Bộ Tài chuyển tiền để cấp bù phần chênh lệch lãi suất cho vay trung dài hạn NHTM lãi suất ưu đãi để NHTM không bị lỗ kinh doanh - Vay từ NHTM Tổ chức tín dụng khác Ngoài nghiệp vụ vay NHTM vay từ Công ty Bảo biểm để đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh dựa nguyên tắc: - Các NHTM phải hoạt động hợp pháp - Thực việc vay cho vay theo hợp đồng tín dụng - Vốn vay phải bảo đảm chấp, cầm cố hay xin bảo lãnh NHNN Nguồn vay mượn thường có chi phí cao, kỳ hạn trung hạn chủ yếu, phụ thuộc nhiều vào quan hệ uy tín NHTM vay VD : Các số liệu vay nợ Ngân hàng ACB Vay nợ NHNN Vay tổ chức Chỉ tiêu phủ tín dụng khác (triệu VND) (triệu VND) Báo cáo tài ngân hàng ACB 5.178.981 335.541 (tính đến 31/12/2015) Bảng cân đối kế toán hợp 515.504 1.649.984 niên độ ngày 31/3/2016 - Vay từ nước ngoài: Các NHTM Việt Nam có quan hệ đại lý toán rộng rãi với Ngân hàng khu vực giới nên nghiệp vụ tiến hành thuận lợi Lãi suất vay áp dụng theo lãi suất thị trường tiền tệ giới Tuy nhiên, vay NHTM Việt Nam phải chấp hành hạn mức tín dụng nước quy định Hạn mức phải Chính phủ NHNN Việt Nam bảo lãnh Theo Nghị định 90/CP, mức bảo lãnh vay vốn nước cho tổ chức tín dụng - không lần vốn tự có tổ chức Nhưng hạn mức phải trừ số nợ trước chưa trả đến thời điểm đến thời điểm vay II Nghiệp vụ tài sản có Nghiệp vụ ngân quỹ Đây hoạt động ngân hàng thương mại Ngân hàng nhận khoản tiền gửi khách hàng hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm hình thức khác Ngân hàng nhận tiền gửi cá nhân, tổ chức doanh nghiệp Ngân hàng phải hoàn trả gốc lãi cho khách hàng đến hạn khách hàng có nhu cầu sử dụng đến rút tiền ngân hàng Là loại tài sản không sinh lợi nắm giữ chủ yếu nhằm mục đích đảm bảo dự trữ bắt buộc NHNN, đảm bảo khả toán, chi trả cho người gửi tiền, toán bù trừ đáp ứng nhu cầu vốn khả dụng NH -> tài sản có tính khoản cao - Chiếm khoảng 15% tổng tài sản Có ngân hàng, Trong tương lai, khoản mục có xu hướng ngày giảm phát triển toán không dùng tiền mặt, trình độ quản lý ngân hàng Thành phần TS Có ngân hàng bao gồm: Tiền mặt quỹ Tiền gửi NHNN Tiền gửi TCTD khác Dự trữ giấy tờ ngắn hạn a Tiền mặt quỹ Nội tệ, ngoại tệ, đá quý… - Tính khoản – tính lỏng cao nhất, đáp ứng nhu cầu chi trả thường xuyên Gắn với chi phí phát sinh như: bảo quản, đếm, vận chuyển - Tâm lý, thói quen giữ tiền mặt toán VN ->giữ tỷ lệ tiền mặt cao - TS không sinh lời-> giữ ngân quỹ mức thấp - Lượng dự trữ phụ thuộc vào nhu cầu chi tiêu khả thu hút tiền mặt thời kỳ, khoảng cách trung tâm tiền tệ & NH b Tiền gửi Ngân hàng khác: để đáp ứng nhu cầu toán, chuyển tiền… Bao gồm: Tiền gửi đáp ứng nhu cầu giao dịch & toán bù trừ Tiền gửi để trì dự trữ bắt buộc theo tỷ lệ qui định: (duy trì theo ngày) Số tiền DTBB cho ngày hôm sau = Tổng NV huy động cuối ngày hôm DTBB Tiền gửi khác x Tỷ lệ c Dự trữ giấy tờ ngắn hạn: tín phiếu kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhà nước Tín phiếu kho bạc Tín phiếu kho bạc thường coi rủi ro tín dụng (rủi ro phá sản) Thanh khoản & đa dạng hóa TS Bù trừ rủi ro tín dụng danh mục cho vay Cung cấp nguồn khoản dự phòng cho ngân hàng Giúp cho ngân hàng giảm số thuế phải nộp tăng thu nhập ) d Tiền gửi ngân hàng trung ương: bao gồm tiền gửi dự trữ bắt buộc theo qui định ngân hàng trung ương tiền gửi toán để phục vụ hoạt động toán ngân hàng thông qua vai trò trung gian toán ngân hàng trung ương Nghiệp vụ cho vay -NHTM sử dụng phần lớn nguồn vốn vào việc cho vay doanh nghiệp cá nhân nên gọi tài sản có tín dụng -Nghiệp vụ cho vay chiếm tỉ trọng cao tất nghiệp vụ tài sản có Lợi nhuận từ NHTM chủ yếu từ nghiệp vụ Vietcombank: Kết thúc năm 2015, tổng tài sản ngân hàng đạt 674 nghìn tỷ đồng, tăng 17%, đứng thứ số ngân hàng niêm yết Vốn chủ sở hữu đạt 45 nghìn tỷ đồng, tăng 6%, đó, vốn điều lệ ngân hàng 27 nghìn tỷ đồng Cho vay khách hàng đạt 387 nghìn tỷ đồng, tăng 19%, tổng quy mô tín dụng đạt khoảng 578 nghìn tỷ đồng http://taichinhplus.vn/TIEN-TE/Ngan-hang/VCB-dang-dung-o-vi-tri-nao-trong-hethong-ngan-hang-Viet-post157734.html VietinBank tổng tài sản đạt 779.000 tỷ đồng, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên Năm qua, ngân hàng cho vay kinh tế 537.000 tỷ đồng http://news.zing.vn/tong-tai-san-cua-vietinbank-dat-gan-780000-ty-dongpost617613.html - Cho vay gồm :+ Tín dụng ngắn hạn cho doanh nghiệp + Tín dụng ngắn hạn cho cá nhân: tiêu dùng + Tín dụng dài hạn :mua bất động sản • Cho vay trực tiếp Căn vào thời hạn: Cho vay ngắn hạn: ngày – năm Cho vay trung hạn: năm – năm Cho vay dài hạn: > năm • Cho vay gián tiếp Là khoản cho vay thực bằng: Chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá Nghiệp vụ bao toán Chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá: ♣ Chiết khấu hình thức cấp tín dụng mà theo NHTM nhận thương phiếu, chứng từ có giá chưa đến hạn toánvà ứng trước cho khách hàng số tiền mệnh giá chứng từ nhận chiết khấu trừ phần lợi nhuận chi phí mà ngân hàng hưởng ♣ Phương thức chiết khấu: chiết khấu có thời hạn chiết khấu toàn thời hạn lại GTCG Trong Tín dụng ngắn hạn chiếm ưu ngân hàng giữ khă toán Tóm lại làm tốt nghiệp vụ cho vay Ngân hàng Thương mại - Tổ chức tín dụng thực chức tín dụng ngân hàng tạo cho tổ chức tín dụng có vai trò bật mặt sau đây: Một là, thông qua chức phân phối lại vốn, tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng trưởng kinh tế Hai là; tín dụng coi công cụ sách tiền tệ quốc gia để thực điều hoà lưu thông tiền làm cho tiền tệ ổn định Thông qua tín dụng, Ngân hàng Trung ương tiến hành việc phát hành thêm tiền vào lưu thông bớt tiền khỏi lưu thông tuỳ theo yêu cầu phát triển kinh tế Như vậy, yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ tôn trọng Ba là, tín dụng công cụ tài trợ cho ngành kinh tế phát triển Nhờ có tín dụng cấp vốn mà nhiều lĩnh vực kinh tế, nhiều ngành kinh tế phục hồi phát huy mạnh Mặt khác, tín dụng góp phần tác động để tăng cường chế độ hạch toán kinh tế doanh nghiệp Bốn là, tín dụng tạo điều kiện phát triển quan hệ kinh tế với nước Tín dụng phương tiện nối liền kinh tế nước với kinh tế nước  Nghiệp vụ cho thuê sử dụng đa dạng phong phú Nghiệp vụ đầu tư Đầu tư ( Investment) Khoản mục đầu tư có vị trí quan trọng thứ hai sau khoản mục cho vay, mang lại khoản thu nhập lớn đáng kể ngân hàng thương mại Trong nghiệp vụ này, ngân hàng dùng nguồn vốn nguồn vốn ổn định khác để đầu tư hình thức như: – Hùn vốn mua cổ phần, cổ phiếu Công ty; hùn vốn mua cổ phần phép thực vốn ngân hàng Hoạt động góp vốn, liên doanh với doanh nghiệp, tổ chức tài tín dụng - Mua trái phiếu phủ, quyền địa phương, trái phiếu công ty Tất hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm mục đích mang lại thu nhập, mặt khác nhờ hoạt động đầu tư mà rủi ro hoạt động ngân hàng phân tán, mặt khác đầu tư vào trái phiếu phủ mức độ rủi ro thấp - Nghiệp vụ tài sản có khác Đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc trì hoạt động máy NH Loại TS có tính khoản thấp khả sinh lời, thường chiếm tỷ trọng nhỏ (2-7%) tổng tài sản Có NH, Bao gồm: + Nhà xưởng thiết bị + Các TS khác mà NH có từ việc siết nợ khách hàng vỡ nợ Xây dựng mua thêm nhà cửa để làm trụ sở văn phòng, trang thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, xây dựng hệ thống kho quỹ…ngoài khoản thu, khoản khác… Góp vốn liên doanh liên kêt, đầu tư tài sản cố định… Nghiệp vụ trung gian hoa hồng NHTM làm trung gian, cung ứng cá dịch vụ nhằm thực ủy thác, yêu cầu khách hàng qua hưởng hoa hồng phí Đây nghiệp vụ quan trọng nhằm tăng thu nhập cho ngân hàng, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi để thực nghiệp vụ tài sản có nghiệp vụ tài nợ Nghiệp vụ trung gian hoa hồng đa dạng như: Nghiệp vụ chuyển tiền : NH đóng vai trò trung gian toán, nhận phí hoa hồng trách nhiệm ràng buộc với hai bên.(Chuyển tiền điện, thư ) Nhận ủy thác từ khách hàng : thu hộ, đầu tư tài sản cho khách hàng, quản lý, bảo đảm tài sản, chuyển giao tài sản , chuyển giao thừa kế… Tư vấn tài chính, tư vấn quản trị doanh nghiệp Tư vấn đầu tư Nhận chi trả kiều hối Thu đổi ngoại tệ - Cho thuê két sắt dịch vụ ngân hàng cho khách hàng thuê két sắt trụ sở ngân hang để bảo quản, cất giữ giấy tờ, tài sản ……… Những dịch vụ ngân hàng ngày phát triển vừa cho phép hỗ trợ đáng kể cho nghiệp vụ khai thác nguồn vốn, mở rộng nghiệp vụ đầu tư, vừa tạo thu nhập cho ngân hàng khoản tiền hoa hồng, lệ phí… có vị trí xứng đáng giai đoạn phát triển ngân hàng thương mại Các hoạt động gồm: – Các dịch vụ toán thu chi hộ cho khách hàng (chuyển tiền, thu hộ séc, dịch vụ cung cấp thẻ tín dụng, thẻ toán ) – Nhận bảo quản tài sản quí giá, giấy tờ chứng thư quan trọng công chúng – Bảo quản, mua bán hộ chứng khoán theo uỷ nhiệm khách hàng – Kinh doanh mua bán ngoại tệ, vàng bạc đá quí – Tư vấn tài chính, giúp đỡ công ty, xí nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu… [...]... dịch vụ ngân hàng cho khách hàng thuê két sắt tại trụ sở ngân hang để bảo quản, cất giữ giấy tờ, tài sản ……… Những dịch vụ ngân hàng ngày càng phát triển vừa cho phép hỗ trợ đáng kể cho nghiệp vụ khai thác nguồn vốn, mở rộng các nghiệp vụ đầu tư, vừa tạo ra thu nhập cho ngân hàng bằng các khoản tiền hoa hồng, lệ phí… có vị trí xứng đáng trong giai đoạn phát triển hiện nay của ngân hàng thương mại Các. .. khoản thu, các khoản khác… Góp vốn liên doanh liên kêt, đầu tư tài sản cố định… 4 Nghiệp vụ trung gian hoa hồng NHTM làm trung gian, cung ứng cá dịch vụ nhằm thực hiện những ủy thác, yêu cầu của khách hàng và qua đó được hưởng hoa hồng phí Đây là nghiệp vụ quan trọng nhằm tăng thu nhập cho ngân hàng, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện các nghiệp vụ tài sản có và nghiệp vụ tài nợ Nghiệp vụ trung... Nghiệp vụ đầu tư 3 Đầu tư ( Investment) Khoản mục đầu tư có vị trí quan trọng thứ hai sau khoản mục cho vay, nó mang lại khoản thu nhập lớn và đáng kể của ngân hàng thương mại Trong nghiệp vụ này, ngân hàng sẽ dùng nguồn vốn của mình và nguồn vốn ổn định khác để đầu tư dưới các hình thức như: – Hùn vốn mua cổ phần, cổ phiếu của các Công ty; hùn vốn mua cổ phần chỉ được phép thực hiện bằng vốn của ngân. .. hoạt động này gồm: – Các dịch vụ thanh toán thu chi hộ cho khách hàng (chuyển tiền, thu hộ séc, dịch vụ cung cấp thẻ tín dụng, thẻ thanh toán ) – Nhận bảo quản các tài sản quí giá, các giấy tờ chứng thư quan trọng của công chúng – Bảo quản, mua bán hộ chứng khoán theo uỷ nhiệm của khách hàng – Kinh doanh mua bán ngoại tệ, vàng bạc đá quí – Tư vấn tài chính, giúp đỡ các công ty, xí nghiệp phát hành cổ... hàng Hoạt động góp vốn, liên doanh với các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính tín dụng - Mua trái phiếu chính phủ, chính quyền địa phương, trái phiếu công ty Tất cả hoạt động đầu tư chứng khoán đều nhằm mục đích mang lại thu nhập, mặt khác nhờ hoạt động đầu tư mà các rủi ro trong hoạt động ngân hàng sẽ được phân tán, mặt khác đầu tư vào trái phiếu chính phủ thì mức độ rủi ro sẽ rất thấp - Nghiệp vụ. .. hoạt động của bộ máy NH Loại TS có tính thanh khoản thấp và không có khả năng sinh lời, thường chiếm tỷ trọng nhỏ (2-7%) trên tổng tài sản Có của NH, Bao gồm: + Nhà xưởng và thiết bị + Các TS khác mà NH có được từ việc siết nợ của các khách hàng vỡ nợ Xây dựng hoặc mua thêm nhà cửa để làm trụ sở văn phòng, trang thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, xây dựng hệ thống kho quỹ…ngoài ra còn các khoản... trung gian hoa hồng rất đa dạng như: Nghiệp vụ chuyển tiền : NH đóng vai trò là trung gian thanh toán, nhận phí hoa hồng và không có trách nhiệm ràng buộc với hai bên.(Chuyển tiền bằng điện, thư ) Nhận ủy thác từ khách hàng : thu hộ, đầu tư tài sản cho khách hàng, quản lý, bảo đảm tài sản, chuyển giao tài sản , chuyển giao thừa kế… Tư vấn tài chính, tư vấn quản trị doanh nghiệp Tư vấn đầu tư Nhận chi trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích về các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại, Phân tích về các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại, Phân tích về các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại, c. Chức năng tạo tiền, II. Nghiệp vụ tài sản có

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay