CHỤP HÌNH ẢNH CT SỌ NÃO

45 488 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2016, 22:14

CT SỌ NÃO BSNT NGUYỄN HỒ THỊ NGA NỘI DUNG GIẢI PHẪU HỌC SỌ NÃO HA SỌ NÃO TRONG CTSN HA SỌ NÃO TRONG TBMMN HA SỌ NÃO TRONG NHỮNG BỆNH LÝ KHÁC GIẢI PHẪU HỌC SỌ NÃO Liềm não Trung tâm bán bầu dục Thùy trán Sừng trước não thất bên Thể chai Thùy đính Mạng màng mạch Não thất IV Sừng sau não thất bên Sừng trán não thất bên Nhân đậu Nhân Vách suốt Cánh tay sau bao Bể tiểu não Đồi thị Thùy nhộng Thùy chẩm Sừng trán não thất bên Nhân Tay trước bao Nhân đậu Não thất III Khe Sylvius Khe Sylvius Thùy đảo Cống Sylvius Củ trung não Bể củ trung não Tiểu não Thùy trán Khe liên bán cầu Não thất III Bể liên cuống não Cuống não Tiểu não Liềm não Thùy trán Khe Sylvius Khe Sylvius Thùy thái dương Bể n Cầu não Lều tiểu não Não thất IV Tiểu não Liềm não Thùy trán Tuyến n Lưng n Thùy thái dương Bể trước cầu não Xương chủm Não thất IV Tiểu não 10 NHỒI MÁU LỖ KHUYẾT CẠNH NÃO THẤT BÊN (P) 31 Nhũn não cũ [Tạo hốc dòch-Teo não] 32 XUẤT HUYẾT NHÂN BÈO ĐỒI THỊ (P) 33 XUẤT HUYẾT TRÁN (P) 34 XUẤT HUYẾT KHOANG DƯỚI NHỆN 35 XUẤT HUYẾT NÃO VÀ NÃO THẤT 36 NHĨM BỆNH LÝ KHÁC PHẦN MỀM: abscess, u XƯƠNG: u, viêm, hủy xương, đặc xương MÀNG NÃO: u, viêm, tụ dịch, abscess NHU MƠ NÃO: u (ngun phát, thứ phát), bệnh lý thối hóa myelin, abscess HỆ THỐNG NÃO THẤT: não úng thủy (tắc nghẽn, kg tắc nghẽn) 37 DÒ ĐỘNG MẠCH CẢNH-XOANG HANG -Lớn xoang hang -Dãn tónh mạch mắt 38 EDH 39 Di từ ung thư phổi [đa ổ] 40 Glioblastoma [bất thường đậm độ nhu mô não ( >), ép não thất bên (P), đẩy đường ()] 41 Schwannoma làm rộng nhẹ ống tai (P) [thay đổi xương] 42 Viêm não Herpes Tổn thương thuỳ thái dương hai bên 43 Di K phổi 44 Dò dạng mạch máu não (AVM) 45 [...]... gãy xương MÀNG NÃO: xuất huyết dưới nhện NHU MƠ NÃO: nhồi máu não (cấp, bán cấp, mạn), nhồi máu lỗ khuyết, xuất huyết não HỆ THỐNG NÃO THẤT: xuất huyết não thất 23 PHÂN BỐ MẠCH MÁU ĐỘNG MẠCH NÃO TRƯỚC 24 PHÂN BỐ MẠCH MÁU ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA 25 PHÂN BỐ MẠCH MÁU ĐỘNG MẠCH NÃO SAU 26 NHŨN NÃO ĐỘNG MẠCH NÃO TRƯỚC 27 NHŨN NÃO ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA 28 NHŨN NÃO ĐỘNG MẠCH NÃO SAU 29 NHỒI MÁU TIỂU NÃO 30 NHỒI MÁU...TRÌNH TỰ ĐỌC PHIM CT SỌ NÃO 1 2 3 4 5 6 HÀNH CHÍNH MƠ MỀM XƯƠNG MÀNG NÃO NHU MƠ NÃO HỆ THỐNG NÃO THẤT 11 CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO 1 2 3 4 5 PHẦN MỀM: Sưng, tụ máu, tụ khí, rách, dị vật XƯƠNG: nứt xương, vỡ lún xương, gãy xương MÀNG NÃO: tụ máu dưới màng cứng, tụ máu ngồi màng cứng, xuất huyết dưới nhện NHU MƠ NÃO: dập não, xuất huyết não HỆ THỐNG NÃO THẤT: bị chèn ép, đường giữa có di... phần mềm hộp sọ 13 Vỡ lún sọ (depressed fracture) 14 Tổn thương xương hộp sọ 15 Tụ máu ngoài màng cứng 16 Tụ máu dưới màng cứng 17 Tụ máu dưới màng cứng mãn 18 XUẤT HUYẾT KHOANG DƯỚI NHỆN Tăng đậm độ các khe, rãnh não EDH 19 Đậm độ cao/ Xuất huyết não Đậm độ thấp/ Phùdập não 20 Dập não Dập não kèm xuất huyết 21 XUẤT HUYẾT TRONG NÃO THẤT (Intraventricular hemorrhage) 22 TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 1 2 3 4... NÃO TRƯỚC 27 NHŨN NÃO ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA 28 NHŨN NÃO ĐỘNG MẠCH NÃO SAU 29 NHỒI MÁU TIỂU NÃO 30 NHỒI MÁU LỖ KHUYẾT CẠNH NÃO THẤT BÊN (P) 31 Nhũn não cũ [Tạo hốc dòch-Teo não] 32 XUẤT HUYẾT NHÂN BÈO ĐỒI THỊ (P) 33 XUẤT HUYẾT TRÁN (P) 34 XUẤT HUYẾT KHOANG DƯỚI NHỆN 35 XUẤT HUYẾT NÃO VÀ NÃO THẤT 36
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỤP HÌNH ẢNH CT SỌ NÃO, CHỤP HÌNH ẢNH CT SỌ NÃO, CHỤP HÌNH ẢNH CT SỌ NÃO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay