SKKN nâng cao kết quả học tập môn toán thông qua việc sử dụng phương pháp luyện tập, thực hành về cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh lớp 5

19 439 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2016, 16:49

MỤC LỤC I – TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trang II – GIỚI THIỆU Trang 1- Hiện trạng Trang 2- Giải pháp thay Trang 3- Vấn đề nghiên cứu Trang 4- Giả thuyết nghiên cứu Trang III- PHƯƠNG PHÁP .Trang 1- Khách thể nghiên cứu .Trang 2- Thiết kế Trang 3- Quy trình nghiên cứu .Trang 4- Đo lường, thu thập liệu .Trang IV- PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRÌNH BÀY KẾT QUẢ Trang 1- Trình bày kết .Trang 2- Phân tích liệu .Trang 3- Bàn luận Trang 10 V- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Trang 11 1- Kết luận Trang 11 2- Khuyến nghị .Trang 11 VI- TÀI LIỆU THAM KHẢO .Trang 12 VII- PHỤ LỤC - Giáo án minh họa trước tác động Trang 13 2- Giáo án minh họa sau tác động Trang 14 3- Đề kiểm tra trước tác động .Trang 16 4- Đề kiểm tra sau tác động Trang 17 5- Bảng kết kiểm tra trước tác động sau tác động Trang 18 6- Bảng điểm kiểm tra độ tin cậy Trang 19 7- Phiếu đánh giá đề tài Trang 20 I- TÓM TẮT ĐỀ TÀI Chúng ta biết, đất nước ta thời kì hội nhập Nhà nước ta đặt nhiệm vụ giáo dục hệ trẻ lên hàng đầu Toàn giáo dục phải hướng vào mục tiêu đào tạo người có trình độ văn hóa, khoa học, kĩ thuật cao, có tay nghề lao động sáng tạo Môn Toán Tiểu học môn học quan trọng toán học góp phần hình thành phát triển trí tuệ, nhân cách học sinh Toán học môn khoa học tự nhiên có tính lôgic tính xác cao, chìa khóa mở phát triển môn khoa học khác, công cụ cần thiết người lao động thời đại Vì môn Toán môn thiếu nhà trường, giúp người phát triển toàn diện, góp phần giáo dục tình cảm, trách nhiệm, niềm tin phồn vinh quê hương đất nước Muốn học sinh Tiểu học học tốt môn Toán người giáo viên phải gây hứng thú học tập cho em cách lôi em tham gia vào hoạt động học tập Thực hành luyện tập hoạt động lý thú bổ ích phù hợp với việc nhận thức em Thông qua việc luyện tập thực hành em lĩnh hội tri thức cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến thức cách vững chắc, tạo cho em niềm say mê, hứng thú học tập, làm việc Khi đưa nội dung luyện tập thực hành cách thường xuyên, khoa học chắn chất lượng dạy học môn Toán ngày nâng cao Nghiên cứu tiến hành lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B Thực nghiệm thực giải pháp thay tuần 10 đến hết tuần 16, năm học 2014 - 2015 Kết cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết học tập học sinh Sau sử dụng phương pháp luyện tập thực hành kết học tập em có tiến rõ rệt Điểm kiểm tra trước tác động lớp có giá trị trung bình 6,9444 điểm kiểm tra sau tác động lớp có giá trị trung bình 8,8889 Kết kiểm chứng T-test phụ thuộc cho kết p = 0,000008 < 0,05 có nghĩa có khác biệt lớn giữa điểm trung bình kiểm tra trước tác động kiểm tra sau tác động Điều chứng minh rằng, phương pháp luyện tập thực hành có nâng cao chất lượng môn Toán cho học sinh lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B II- GIỚI THIỆU Trong sách giáo khoa, cách hướng dẫn giảng dạy tiết Toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân giống Từ làm cho học sinh nhàm chán, thích thú học tập, dẫn đến tình trạng học sinh mau quên, không khắc sâu kiến thức nên làm kết học sinh thấp Nhưng học sinh học Toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân theo phương pháp luyện tập thực hành mà giáo viên hướng dẫn tinh thần phấn khởi nhiều, chăm tiếp thu nhanh ghi nhớ lâu dài Trong thời gian qua, có dự đồng nghiệp đơn vị đồng nghiệp đơn vị khác, giáo viên dạy có nhiều cố gắng việc sử dụng các phương pháp khác giúp cho học sinh tích cực học tập áp dụng hiểu biết vào làm tập kiến thức học sinh chưa vững dẫn đến số em làm chưa đạt yêu cầu Để thay đổi tình trạng trên, đề tài nghiên cứu dùng phương pháp luyện tập thực hành để dạy tiết Toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B giúp cho học sinh khắc sâu kiến thức áp dụng tốt việc tính toán Hiện trạng: Học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Phước Minh B trình tính toán em hạn chế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến trạng này, nhìn chung nguyên nhân sau có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập môn Toán em: - Học sinh rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin học tập - Thiếu quan tâm cha mẹ học sinh - Các em không chịu luyện tập thường xuyên - Giáo viên chưa nắm bắt tâm lý học sinh - Phương pháp dạy học chưa thu hút học sinh - Điều kiện phương tiện dạy học chưa đầy đủ Qua dự tiết dạy Toán cộng, trừ, nhân, chia giáo viên trước tác động, nhận thấy giáo viên dạy tiết hướng dẫn cho học sinh cách đặt tính thực phép tính Mặc dù học sinh làm đạt yêu cầu việc khắc sâu mở rộng kiến thức hạn chế, việc vận dụng kiến thức vào tính toán hạn chế Giải pháp thay thế: Nâng cao kết học tập môn Toán thông qua việc sử dụng phương pháp luyện tập, thực hành cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B Vấn đề nghiên cứu có nhiều viết trình bày ví dụ như: - Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp nâng cao chất lượng môn Toán giải toán có lời văn lớp 3A trường Tiểu học Cầu Khởi B cô Vương Thị Thanh Thảo cô Ngô Thị Sinh năm học 2013-2014 - Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh thực phép tính với phân số lớp C trường tiểu học Bình Linh cô Huỳnh Thị Ngọc Mỹ năm học 2013-2014 - Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Dạy bảng chia lớp Ba theo phương pháp trò chơi Trường Tiểu học Phú Thọ B năm học 2011-2012 (nguồn từ thư viện Violet.vn) - Chuyên đề môn Toán lớp 5: Tiết luyện tập có sử dụng trò chơi toán học -Thư viện giảng điện tử (baigiang Violet.vn) Tôi muốn có nghiên cứu cụ thể, đánh giá hiệu việc đổi phương pháp dạy học thông qua việc sử dụng phương pháp luyện tập thực hành để áp dụng vào tiết dạy cộng , trừ, nhân, chia số thập phân Qua việc rèn luyện đó, học sinh luyện tập, thực hành củng cố khắc sâu kiến thức học, từ truyền cho em lòng tin, say mê học Toán Vấn đề nghiên cứu: Có nâng cao kết học tập môn Toán thông qua việc sử dụng phương pháp luyện tập, thực hành cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B hay không? Giả thuyết nghiên cứu: Có, có nâng cao kết học tập môn Toán thông qua việc sử dụng phương pháp luyện tập, thực hành cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B III- PHƯƠNG PHÁP: Khách thể nghiên cứu: Tôi lựa chọn học sinh lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B làm thực nghiệm lớp học mà trực tiếp giảng dạy nên có điều kiện thuận lợi cho việc Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng * Giáo viên: Nguyễn Thị Hường giáo viên chủ nhiệm lại giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Toán lớp * Học sinh: Lớp chọn tham gia nghiên cứu lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B Bảng Giới tính thành phần dân tộc, nơi cư trứ: Số HS Lớp 5A Dân tộc Tổng số Nam nữ Kinh 18 11 18 Nơi cư trú Xã Phước Minh Về tinh thần học tập: Đa số em lớp tích cực, chủ động Hầu hết em em gia đình nông dân ngoan, hiền Điều kiện học tập em tương đối tốt, em gia đình nghèo nên quan tâm đến điều kiện học tập em mình, em cha mẹ làm xa không để ý đến việc học tập em Về thành tích học tập năm học trước, số học sinh giỏi 12/5, tỉ lệ: 66,6%, học sinh yếu Thiết kế nghiên cứu: Tôi chọn lớp nguyên vẹn Lớp 5A lớp thực nghiệm Tôi dùng thiết kế kiểm tra trước tác động kiểm tra sau tác động nhóm Bảng 2: Bảng thiết kế nghiên cứu: Số HS Kiểm tra Tác động trước tác động Kiểm tra sau tác động Sử dụng phương pháp 18 O4 luyện tập thực hành tiết cộng, trừ, nhân, chia số thập phân O5 - Kết kiểm tra trước tác động sau tác động (O4; O5) chưa thực phần nên chưa có số liệu cụ thể Quy trình nghiên cứu: Thiết kế kế hoạch dạy học có sử dụng phương pháp luyện tập thực hành a/ Chuẩn bị bài: * Đối với giáo viên: - Khâu chuẩn bị đồ dùng dạy học: Đây khâu quan trọng để hỗ trợ cho giảng, giáo viên phải chịu khó sưu tầm (có thể yêu cầu học sinh tham gia) tranh, ảnh, đồ dùng cần thiết phục vụ cho dạy cách có hiệu - Thiết kế kế hoạch dạy tiết Toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân có sử dụng phương pháp luyện tập thực hành * Đối với học sinh: Việc phải chuẩn bị nhà Ngay từ bắt đầu nghiên cứu, hướng dẫn học sinh bước chuẩn bị nhà sau: - Đọc kĩ học giúp em nắm cách thực - Tự làm tập theo cách hiểu thân + Đọc kĩ yêu cầu + Suy nghĩ, tìm cách làm + Thực vào soạn + Kiểm tra kết + Các em tìm cách giải khác b/ Ở lớp: Tôi thường xuyên luyện cho em cách đọc kĩ yêu cầu có hiểu yêu cầu em có cách làm Đối với tiết Toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân: - Phần kiểm tra cũ, yêu cầu học sinh nêu quy tắc cộng (hoặc trừ, nhân, chia) số thập phân sau thực toán đặt tính thực phép tính cộng (hoặc trừ, nhân, chia) số thập phân để em khắc sâu kiến thức - Phần mới, Tôi cho em tìm hiểu cách thực (các em có tự tìm cách làm em nhớ lâu, khắc sâu kiến thức) sau hướng dẫn cách thực Khi em nắm cách thực yêu cầu em nêu quy tắc (Khi em biết tự nêu quy tắc em nhớ lâu biết áp dụng vào tính toán) - Ở phần tập, cho em làm vào vở, bảng con, bảng lớp (tùy theo nội dung tập),…tự em thực sau để bạn nhận xét làm em, động viên khuyến khích em có tiến Tiến hành thực nghiệm: Thời gian tiến hành thực nghiệm tuân theo kế hoạch dạy học nhà trường theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan (Từ tuần 12 đến hết tuần 15) Đo lường, thu thập liệu: Tôi dùng kiểm tra thực bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân thời điểm đầu tuần 12 giáo viên trực tiếp giảng dạy đề làm kiểm tra trước tác động Kết kiểm tra cho thấy điểm trung bình lớp 6,9444 Sau chọn lớp 5A để tham gia vào trình nghiên cứu, cho học sinh tham dự tiết học theo bước nêu Qua tác động giải pháp thay đến tuần hết tuần 15, tiến hành kiểm tra sau tác động học sinh lớp kiểm tra sau tác động kiểm tra thực bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân vào thời điểm cuối tuần 15 Thời gian làm hai 20 phút Rồi tiến hành chấm theo biểu điểm thống chuyên môn nhà trường tổ khối thống kê kết Sau đó, dùng phép kiểm chứng T-test phụ thuộc để phân tích liệu Bảng Kiểm chứng để xác định tác động có ý nghĩa TBC Kiểm tra trước Kiểm tra sau tác động tác động 6,944 8,889 p= 0, 000008 p = 0,000008 < 0,05, từ kết luận chênh lệch điểm số trung bình hai kiểm tra có ý nghĩa Điều chứng tỏ giải pháp đưa áp dụng có hiệu Để kiểm tra độ tin cậy liệu trước tác động sau tác động dùng phương pháp “Kiểm tra nhiều lần” Hai kiểm tra trước tác động hai kiểm tra thời điểm đầu tuần 12 Bài vào thứ tư ngày 05 tháng 11 năm 2014 Bài vào thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 Hai kiểm tra sau tác động hai kiểm tra thới điểm cuối tuần 15 Bài vào thứ sáu ngày 05 tháng 12 năm 2014 Bài vào thứ hai ngày 08 tháng 12 năm 2014 Bảng 4: Bảng kiểm tra độ tin cậy liệu: KT trước tác động KT sau tác động Hệ số tương quan kiểm tra 0,8871 0,7884 Độ tin cậy 0,9402 0,8817 0,9402 > 0,7 0,8817 > 0,7 Nhận xét kết Kết kiểm chứng độ tin cậy bảng cho ta thấy liệu thu thập trước tác động sau tác động đáng tin cậy (đã kiểm chứng công thức tính phần mềm Excel) IV- PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ: Trình bày kết quả: Bảng 5: So sánh điểm trung bình trước sau tác động: Bài kiểm tra Bài kiểm tra trước tác động sau tác động Điểm trung bình 6,9444 8,8889 Độ lệch chuẩn 2,0714 1,0786 Giá trị p T-test Mức độ ảnh hưởng(ES) SMD 0,000008 0,9387 Phân tích liệu: Bảng số liệu nêu chứng minh kết hai kiểm tra trước tác động sau tác động Kết kiểm tra sau tác động cho thấy điểm trung bình 8,8889 cao so với điểm trung bình kiểm tra trước tác động 6,9444 Giá trị chênh lệch hai kiểm tra trước tác động sau tác động là: 1,9445 Điều chứng tỏ chất lượng học tập môn Toán lớp 5A nâng lên đáng kể sau áp dụng giải pháp luyện tập thực hành vào dạy tiết Toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Độ chênh lệch điểm trung bình T-test phụ thuộc cho kết p=0,000008< 0,05 cho thấy chênh lệch điểm khảo sát trung bình trước tác động sau tác động có ý nghĩa, tức chênh lệch điểm trung bình khảo sát trước tác động sau tác động không xảy ngẫu nhiên mà tác động giải pháp thay mang lại hiệu - Mức độ ảnh hưởng (ES): SMD = 8,8889 − 6,9444 =0,9387 so sánh với bảng 2, 0714 tiêu chí Cohen cho thấy mức độ ảnh hưởng giải pháp “sử dụng phương pháp luyện tập thực hành vào giảng dạy tiết Toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân nhằm nâng cao chất lượng môn Toán cho học sinh lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B.” lớn Qua phân tích liệu nêu ta thấy giả thuyết đề tài “sử dụng phương pháp luyện tập thực hành vào giảng dạy tiết Toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân nhằm nâng cao chất lượng môn Toán cho học sinh lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B” kiểm chứng Hình Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động sau tác động nhóm Bàn luận: + Ưu điểm: - Kết kiểm tra sau tác động có điểm trung bình 8,8889, kết kiểm tra trước tác động có điểm trung bình 6,9444 Độ chênh lệch điểm số hai kiểm tra 1,9445 Điều cho thấy điểm trung bình hai kiểm tra có khác biệt rõ rệt, sau tác động có điểm trung bình cao chưa tác động Bằng phép kiểm chứng T-test phụ thuộc điểm trung bình sau tác động p = 0,000008 < 0,05 Kết khẳng định chênh lệch điểm trung bình hai kiểm tra ngẫu nhiên mà tác động + Hạn chế: Đây thiết kế đơn giản, làm cho người đọc cảm nhận gia tăng giá trị trung bình trưởng thành học sinh Nhưng với kết kiểm chứng độ tin cậy công thức Spearman-Brown trên, hoàn toàn tin tưởng vào biện pháp tác động có nâng cao chất lượng thực bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh Quy mô trường nhỏ, học sinh sử dụng thiết kế khác V- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ: 10 Kết luận : Việc sử dụng phương pháp luyện tập thực hành tiết Toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B giúp học sinh khắc sâu kiến thức Toán học, chất lượng môn Toán nâng lên, số lượng học sinh thực cộng, trừ, nhân, chia bị sai giảm đáng kể Học sinh tự tin học tập, yêu thích môn học ngày thân thiện với trường, với lớp, thích thú tới trường, tới lớp, hạn chế tình trạng nghỉ học Trong chương trình Toán Tiểu học nói chung lớp nói riêng, mạch kiến thức cộng, trừ, nhân, chia có vai trò quan trọng, móng để em học Toán Học sinh nắm vững cộng, trừ, nhân, chia tạo tiền đề để em học tốt môn Toán sau Người giáo viên với vai trò người tổ chức hướng dẫn cho em thực hiện, phải sử dụng kỹ cho phù hợp trình dạy tiết Toán để đạt mục đích học đề ra, trình soạn bài, giáo viên phải lựa chọn kĩ năng, kỹ thuật cho phù hợp, sử dụng vật dụng cần thiết liên quan đến việc dạy chọn hình thức dạy học phù hợp gây hứng thú cho học sinh Khuyến nghị: 2.1 Đối với cấp lãnh đạo: Cần khuyến khích giáo viên nghiên cứu chọn giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục học sinh yếu môn học Động viên, giúp đỡ khen thưởng giáo viên có thành tích việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường 2.2 Đối với giáo viên: Phải không ngừng đầu tư nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thân, tích lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp thân, biết cách áp dụng hợp lí phương pháp hình thức tổ chức dạy học lớp giảng dạy Trong trình nghiên cứu, có nhiều cố gắng chắn không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong muốn quan tâm, giúp đỡ cấp lãnh đạo giáo dục Những ý kiến đóng góp quý báu, chân thành quý đồng nghiệp giúp cho đề tài hoàn chỉnh Phước Minh, ngày 14 tháng năm 2015 Người thực Nguyễn Thị Hường VI- TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 1- Sách giáo khoa sách giáo viên môn Toán lớp 5-Nhà xuất Giáo dục 2- Phương pháp dạy học Toán Tiểu học (đại học Huế - Xuất năm 2000Lê Thị Hoài Nam) 3- Tạp chí giáo dục Tiểu học 4- Báo giáo dục thời đại 5- Sáng kiến kinh nghiệm: kinh nghiệm hướng dẫn thực phép tính với phân số lớp 4C trường Tiểu học Bình Linh cô Huỳnh Thị Ngọc Mỹ năm học 2013-2014 6- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Tài liệu bồi dưỡng giáo viên nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội 7- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Dạy bảng chia lớp Ba theo phương pháp trò chơi Trường Tiểu học Phú Thọ B năm học 2011-2012 (nguồn từ thư viện Violet.vn) 8- Chuyên đề môn Toán lớp 5: Tiết luyện tập có sử dụng trò chơi toán học -Thư viện giảng điện tử (baigiang Violet.vn) 9- Nâng cao hiệu giải Toán tỉ số phần trăm lớp 5A trường Tiểu học Bình Linh thông qua việc rèn cách phân tích đề nhận diện dạng cô nguyễn Thị Ái My thầy hà Văn Chi năm học 2013-2014 10- Chuyên đề: Phương pháp dạy học Toán - Thư viện giảng điện tử (baigiang Violet.vn) VII- PHỤ LỤC 12 Phụ lục 1- Giáo án minh họa trước tác động TOÁN TIẾT 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN I.MỤC TIÊU: - Biết trừ hai số thập phân - Vận dụng giải toán có nội dung thực tế Làm tập 1(a,b);2(a,b); 3; HS làm nhanh làm thêm tập 1(c,d); 2(c,d) - GDHS tính nhanh nhẹn, làm việc cẩn thận II CHUẨN BỊ: Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: * Hoạt động 1: Hướng dẫn trừ hai số thập phân + Mục tiêu: Biết trừ hai số thập phân + Cách tiến hành: - GV nêu ví dụ 1: - HS nêu lại toán phép tính - Hướng dẫn học sinh tìm cách giải Chuyển trừ hai số tự nhiên Đổi đơn vị đo để kết - GV hướng dẫn HS cách đặt tính thực phép tính - Nêu cách trừ hai số thập phân - GV nêu ví dụ - Gọi HS lên bảng đặt tính thực phép tính - Cả lớp GV nhận xét - Đọc ghi nhớ * Hoạt động 2: Luyện tập + Mục tiêu: Rèn kỹ trừ hai số thập phân, vận dụng giải toán ` + Cách tiến hành: Bài 1: - HS đọc yêu cầu - Làm cá nhân, em làm bảng phụ - Trình bày kết - Cả lớp giáo viên nhận xét Bài 2: - HS đọc yêu cầu - Làm cá nhân vào vở, học sinh lên bảng làm - Cả lớp giáo viên nhận xét Bài 3: - Đọc toán, phân tích toán - Nêu cách giải - Cả lớp làm vở, em làm bảng nhóm - Trình bày - Cả lớp GV nhận xét * Hoạt động nối tiếp: - Củng cố - Dặn dò - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm Phụ lục 2: Giáo án minh họa sau tác động 13 TOÁN TIẾT 63: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN I.MỤC TIÊU: - Biết thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên, biết vận dụng thực hành tính - Làm tập 1, 2; HS khá, giỏi làm thêm lại - GDHS tính nhanh nhẹn, làm việc cẩn thận II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ ghi quy tắc - HS: Vở, bảng con, phấn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/ Ổn định: Hát tập thể 2/ Kiểm tra cũ: Luyện tập chung - GV yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc cộng, trừ, nhân hai số thập Cả lớp nhận xét - GV viết bảng phép tính yêu cầu học sinh đặt tính thực phép tính vào bảng 375,84-95,69 48,16x3,4 Cả lớp giáo viên nhận xét-tuyên dương 3/ Bài mới: Giáo viên giới thiệu ghi tựa lên bảng * Hoạt động 1: Hình thành quy tắc + Mục tiêu: Biết thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên + Cách tiến hành: - GV nêu VD 1: - Yêu cầu học sinh phân tích, tìm cách làm - HS nêu phép tính: 8,4 : = ? - GV gợi ý để HS đổi đơn vị đo số tự nhiên để tính chuyển đơn vị đo để kết - HS thảo luận, nêu cách đặt tính thực phép tính - HS rút nhận xét - GV nêu VD 72,58:19 - HS đặt tính tính kết - HS nêu quy tắc tính - GV nhận xét, hoàn thiện - Gọi HS đọc ghi nhớ * Hoạt động 2: Luyện tập + Mục tiêu: Biết vận dụng thực hành tính + Cách tiến hành: Bài 1: - HS đọc yêu cầu - HS làm bảng phép tính - Trình bày kết - Cả lớp giáo viên nhận xét-tuyên dương Bài 2: - HS đọc yêu cầu - Gọi HS nêu cách tính - Cả lớp làm vào vở, em làm bảng nhóm 14 - HS GV nhận xét, sửa chữa (Em làm nhanh làm thêm tập 3) Nếu thời gian HS nêu giải lớp nhận xét-sửa chữa) * Hoạt động nối tiếp: - Gọi HS nhắc lại quy tắc chia số thập phân cho số tự nhiên - Dặn dò GV nhắc HS thực lại tập vào để ghi nhớ cách làm Chuẩn bị cho sau: - Học thuộc lòng quy tắc chia số thập phân cho số tự nhiên - Đọc kĩ yêu cầu tập thực yêu cầu tập vào soạn - Sau tự thực xong yêu cầu em tự kiểm tra lại kết quả, tìm cách giải khác - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phụ lục 3: Đề kiểm tra trước tác động: 15 Thứ tư ngày tháng 11 năm 2014 Bài KIỂM TRA THỜI GIAN: 20 phút Đặt tính tính: 75,91+367,89 0,835+9,43 70,64-26,8 81-8,89 2,86x7 60,8x59 744:6 2065:35 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 Bài KIỂM TRA THỜI GIAN: 20 phút Đặt tính tính: 653,38+96,92 34,28+19,47 60,203-24,096 57-4,25 2,06x7 7,01x25 702:9 672:21 Phụ lục 4: Đề kiểm tra sau tác động: 16 Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2014 Bài KIỂM TRA THỜI GIAN: 20 phút Đặt tính tính: 19,36+4,08 57,648+35,37 5,12-0,68 50,81-19,256 16,25x6,7 2,36x4,2 91,08:3,6 75,52:32 Thứ hai ngày 08 tháng 12 năm 2014 Bài KIỂM TRA THỜI GIAN: 20 phút Đặt tính tính: 75,8+249,19 126,45+796,892 18,64-6,24 352,19-189,471 75,54x39 7,826x4,5 308,85:14,5 90,09:33 Cách chấm điểm - Đặt tính thực phép cộng, trừ đạt điểm - Đặt tính thực phép nhân đạt 1,5 điểm (Tính tích riêng đạt đạt 0,5 điểm; tính kết đạt 0,5) - Đặt tính thực phép chia đạt 1,5 điểm KẾT QUẢ KIỂM TRA 17 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KT sau tác động BÀI HỌ VÀ TÊN KT trước tác động BÀI NGUYỄN DUY ANH VÕ KHÁNH DUY HUỲNH QUỐC DUY TRỊNH HOÀNG GIANG LÊ BÙI THANH HẢI NGUYỄN CÔNG HOAN NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG NGUYỄN TUẤN KIỆT NGUYỄN HOÀNG LIÊN NGUYỄN THỊ NGỌC MAI ĐỖ NGỌC HOÀI MI NGÔ QUỲNH NHƯ NGUYỄN XUÂN NGỌC KIM MINH QUANG NGUYỄN ĐÌNH TÚ TRƯƠNG THANH TUYỀN TRẦN THỊ THU HÀ TRẦN ANH TÀI 10 6 9 5 10 10 9 10 10 9 10 10 10 6.9444 2.0714 9 8.8889 1.0786 MỐT TRUNG VỊ GIÁ TRỊ TB ĐỘ LỆCH CHUẨN GIÁ TRỊ P SMD Chênh lệch giá trị TB 0.000008 0.9387 1.9444 BẢNG KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA DỮ LIỆU 18 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 HỌ VÀ TÊN NGUYỄN DUY ANH VÕ KHÁNH DUY HUỲNH QUỐC DUY TRỊNH HOÀNG GIANG LÊ BÙI THANH HẢI NGUYỄN CÔNG HOAN NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG NGUYỄN TUẤN KIỆT NGUYỄN HOÀNG LIÊN NGUYỄN THỊ NGỌC MAI ĐỖ NGỌC HOÀI MI NGÔ QUỲNH NHƯ NGUYỄN XUÂN NGỌC KIM MINH QUANG NGUYỄN ĐÌNH TÚ TRƯƠNG THANH TUYỀN TRẦN THỊ THU HÀ TRẦN ANH TÀI Giá trị hệ số tương quan Giá trị độ tin cậy KT trước tác động BÀI BÀI 10 6 7 10 8 9 5 5 4 10 9 5 9 0.8871 0.9402 KT sau tác động BÀI BÀI 10 10 9 9 10 10 10 10 7 9 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 0.7884 0.8817 19 [...]...1 Kết luận : Việc sử dụng phương pháp luyện tập thực hành trong các tiết Toán về cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh lớp 5A trường Tiểu học Phước Minh B đã giúp học sinh khắc sâu kiến thức Toán học, chất lượng môn Toán được nâng lên, số lượng học sinh thực hiện cộng, trừ, nhân, chia bị sai giảm đáng kể Học sinh tự tin hơn trong học tập, yêu thích môn học và ngày càng thân... học sư phạm Hà Nội 7- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Dạy các bảng chia ở lớp Ba theo phương pháp trò chơi ở Trường Tiểu học Phú Thọ B năm học 2011-2012 (nguồn từ thư viện Violet.vn) 8- Chuyên đề môn Toán lớp 5: Tiết luyện tập có sử dụng trò chơi toán học -Thư viện bài giảng điện tử (baigiang Violet.vn) 9- Nâng cao hiệu quả giải Toán về tỉ số phần trăm lớp 5A trường Tiểu học Bình Linh thông qua. .. với lớp, thích thú tới trường, tới lớp, hạn chế tình trạng nghỉ học Trong chương trình Toán ở Tiểu học nói chung và ở lớp 5 nói riêng, mạch kiến thức về cộng, trừ, nhân, chia có vai trò hết sức quan trọng, đây là nền móng để các em học Toán Học sinh nắm vững về cộng, trừ, nhân, chia tạo tiền đề để các em học tốt môn Toán sau này Người giáo viên với vai trò là người tổ chức hướng dẫn cho các em thực. .. sách giáo viên môn Toán lớp 5- Nhà xuất bản Giáo dục 2- Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học (đại học Huế - Xuất bản năm 2000Lê Thị Hoài Nam) 3- Tạp chí giáo dục Tiểu học 4- Báo giáo dục thời đại 5- Sáng kiến kinh nghiệm: kinh nghiệm hướng dẫn thực hiện 4 phép tính với phân số ở lớp 4C trường Tiểu học Bình Linh của cô Huỳnh Thị Ngọc Mỹ năm học 2013-2014 6- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Tài liệu... Cả lớp và giáo viên nhận xét Bài 3: - Đọc bài toán, phân tích bài toán - Nêu cách giải - Cả lớp làm vở, một em làm bảng nhóm - Trình bày bài - Cả lớp và GV nhận xét * Hoạt động nối tiếp: - Củng cố - Dặn dò - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm Phụ lục 2: Giáo án minh họa sau tác động 13 TOÁN TIẾT 63: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN I.MỤC TIÊU: - Biết thực hiện phép chia một số thập phân cho. .. tính: 19,36+4,08 57 ,648+ 35, 37 5, 12-0,68 50 ,81-19, 256 16,25x6,7 2,36x4,2 91,08:3,6 75, 52:32 Thứ hai ngày 08 tháng 12 năm 2014 Bài 2 KIỂM TRA THỜI GIAN: 20 phút Đặt tính rồi tính: 75, 8+249,19 126, 45+ 796,892 18,64-6,24 352 ,19-189,471 75, 54x39 7,826x4 ,5 308, 85: 14 ,5 90,09:33 Cách chấm điểm - Đặt tính và thực hiện đúng mỗi phép cộng, trừ đạt 1 điểm - Đặt tính và thực hiện đúng mỗi phép nhân đạt 1 ,5 điểm (Tính... thông qua việc rèn cách phân tích đề và nhận diện dạng của cô nguyễn Thị Ái My và thầy hà Văn Chi năm học 2013-2014 10- Chuyên đề: Phương pháp dạy học Toán - Thư viện bài giảng điện tử (baigiang Violet.vn) VII- PHỤ LỤC 12 Phụ lục 1- Giáo án minh họa trước tác động TOÁN TIẾT 52 : TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN I.MỤC TIÊU: - Biết trừ hai số thập phân - Vận dụng giải bài toán có nội dung thực tế Làm được bài tập 1(a,b);2(a,b);... hai số thập phân - GV nêu ví dụ 2 - Gọi HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính - Cả lớp và GV nhận xét - Đọc ghi nhớ * Hoạt động 2: Luyện tập + Mục tiêu: Rèn kỹ năng trừ hai số thập phân, vận dụng giải toán ` + Cách tiến hành: Bài 1: - HS đọc yêu cầu - Làm cá nhân, một em làm bảng phụ - Trình bày kết quả - Cả lớp và giáo viên nhận xét Bài 2: - HS đọc yêu cầu - Làm cá nhân vào vở, một học sinh. .. bài tập 1(c,d); 2(c,d) - GDHS tính nhanh nhẹn, làm việc cẩn thận II CHUẨN BỊ: Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: * Hoạt động 1: Hướng dẫn trừ hai số thập phân + Mục tiêu: Biết trừ hai số thập phân + Cách tiến hành: - GV nêu ví dụ 1: - HS nêu lại bài toán và phép tính - Hướng dẫn học sinh tìm cách giải Chuyển về trừ hai số tự nhiên Đổi đơn vị đo để được kết quả - GV hướng dẫn HS cách đặt tính rồi thực. .. viết bảng từng phép tính yêu cầu học sinh đặt tính và thực hiện phép tính vào bảng con 3 75, 84- 95, 69 48,16x3,4 Cả lớp cùng giáo viên nhận xét-tuyên dương 3/ Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài ghi tựa lên bảng * Hoạt động 1: Hình thành quy tắc + Mục tiêu: Biết thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên + Cách tiến hành: - GV nêu VD 1: - Yêu cầu học sinh phân tích, tìm ra cách làm - HS nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nâng cao kết quả học tập môn toán thông qua việc sử dụng phương pháp luyện tập, thực hành về cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh lớp 5 , SKKN nâng cao kết quả học tập môn toán thông qua việc sử dụng phương pháp luyện tập, thực hành về cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh lớp 5 , SKKN nâng cao kết quả học tập môn toán thông qua việc sử dụng phương pháp luyện tập, thực hành về cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn