Thuyết minh thiết kế thử nghiệm bấc thấm ngang

7 432 5
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2016, 15:25

Bấc thấm ngang có hình dạng và cấu tạo tương tự như bấc thấm thông thường (sử dụng trong gia cố nền theo phương pháp thoát nước đứng), nhưng bấc thấm ngang có kích cỡ lớn hơn.Bấc thấm ngang có các loại với mặt cắt ngang như sau: 0.8cm x 15cm, 0.8cm x 20cm, 0.8cm x 30cm, 0.8cm x 60cm…; đối với chiều dài của bấc thấm ngang thường theo thành phẩm của nhà sản xuất như 50m hoặc 100m và tùy theo nhu cầu lấp đặt. Thử Nghiệm Bấc Thấm Ngang: EX-9 Thuyết minh Thiết kế thử nghiệm THUYẾT MINH THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM BẤC THẤM NGANG Đoạn thử nghiệm Bấc thấm thoát nước ngang thử nghiệm Km94+390-:-Km94+440 (chiều dài 50m) thuộc gói thầu EX-9 Đoạn tham chiếu Km94+340-:-KM94+390 dùng đệm cát thoát nước để so sánh với đoạn thử nghiệm bấc thấm ngang Theo Hồ sơ TKKT trắc dọc địa chất hai đoạn thử nghiệm tham chiếu có điều kiện địa chất điều kiện tương đương (chiều dày đất yếu, chiều sâu xử lý, khoảng cách PVD tổng độ lún) hai đoạn khác từ 5-7%, tối đa 10% Vì dùng kết đoạn tham chiếu để kiểm tra đoạn thử nghiệm Tính toán thiết kế bấc thấm ngang 2.1 Cấu tạo bấc thấm ngang Bấc thấm ngang có hình dạng cấu tạo tương tự bấc thấm thông thường (sử dụng gia cố theo phương pháp thoát nước đứng), bấc thấm ngang có kích cỡ lớn Bấc thấm ngang có loại với mặt cắt ngang sau: 0.8cm x 15cm, 0.8cm x 20cm, 0.8cm x 30cm, 0.8cm x 60cm…; chiều dài bấc thấm ngang thường theo thành phẩm nhà sản xuất 50m 100m tùy theo nhu cầu lấp đặt Đoạn thử nghiệm thử nghiệm loại bấc thấm ngang T-200 có thông số chung sản phẩm xuất xưởng sau: Bảng 1: Thông số chung sản phẩm xuất xưởng Loại bấc thấm ngang Rộng (cm) Chiều dài cuộn (m) Bề dày (cm) Trọng lượng (kg) T-200 20 50 7.10 T-300 30 50 10.00 T-600 60 50 20.30 Container 20FT Container 40FT HQ’ 11500m (233 cuộn) 8050m (151 cuộn) 3450m (269 cuộn) 28800m (576 cuộn) 19200m (384 cuộn) 9600m (192 cuộn) Nước từ đường Vỏ lọc Lõi bấc Rảnh Thử Nghiệm Bấc Thấm Ngang: EX-9 Thuyết minh Thiết kế thử nghiệm Hướng thoát nước dọc bấc 0.8 c m Hình II-1 Hình dạng cấu tạo bấc thấm ngang Cấu tạo bấc thấm ngang gồm phận chính, là: - Lõi bấc: cấu tạo thành rảnh dùng để dẫn nước, thường chế tạo Polyvinyl Chloride Polyolefin; - Lớp vỏ lọc: dùng để lọc nước thoát từ đất sau thông qua lõi bấc thoát nước khỏi đất nền, thường chế tạo Polyester (không dệt) Rảnh Vỏ lọc Hình II-2 Mặt cắt ngang cấu trúc bấc thấm ngang 2.2 Tính toán thiết kế bấc thấm ngang 2.2.1 Tính mềm dẻo co giãn Bấc thấm ngang kéo giãn dọc theo đất theo biến dạng đắp tính mềm dẻo cao Với giả định 2m bấc thấm ngang bị kéo giãn độ lún Thử Nghiệm Bấc Thấm Ngang: EX-9 Thuyết minh Thiết kế thử nghiệm đắp 1.175m bề rộng nửa đắp 28.5m, biến dạng theo trục bấc thấm ngang tính 2m/(28.5+1.175*1.5)m = 6.6%, giá trị đảm bảo yêu cầu cho phép BTN < 25% Với kết tính toán nêu khẳng định tính mềm dẻo co giãn bấc thấm ngang đảm bảo tính liên tục đắp lún đến độ lún tính toán 2.2.2 Năng lực thoát nước Bấc thấm ngang thiết kế với khả thoát nước giống đệm cát Lưu lượng thoát nước vật liệu bấc thấm ngang thực dựa vào công thức thông thường tính toán bấc thấm ngang sau: Q = ks * i * A (m3/s) Trong đó: - i: gradient thủy lực; - ks: hệ số thấm (m/giây) -A=w*h + w: chiều rộng đơn vị bấc thấm ngang (m); + h: chiều dày bấc thấm ngang (m); Việc xác định thông số phục vụ cho tính toán lực thoát nước ngang vật liệu bấc thấm ngang thực thông qua biểu tiêu nhà sản xuất cung cấp; từ thông số đó, xác định lưu lượng thoát nước vật liệu bấc thấm ngang Tính toán cho đoạn thử nghiệm thể sau: Bảng 2: Bấc thấm ngang Mô tả Loại bấc ngang Chiều rộng bấc, [1] Chiều dày bấc, [2] Diện tích bấc, [3]=[1]*[2] Hệ số thấm k BTN, [4] Độ dốc thủy lực i, [5] Hệ số an toàn=1.5, [6] Q=kiA, [7]=([4]x[5]x[3])/[6] Đ.vị m m m2 m/s m3/s T-200 0.2 0.008 0.0016 0.15 0.1 1.5 1.6 x 10-5 T-300 0.3 0.008 0.0024 0.15 0.1 1.5 2.4 x 10-5 Ghi Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Lưu lượng thoát nước Chiều rộng tương đương với lớp đệm cát thoát nước tính sau: Thử Nghiệm Bấc Thấm Ngang: EX-9 Thuyết minh Thiết kế thử nghiệm Bảng 3: Đệm cát CSB Loại bấc ngang Đ.vị T-200 T-300 Q=kiA, [1] Hệ số thấm k CSB, [2] Độ dốc thủy lực i, [3] Diện tích đệm cát, [4]=[1]/ ([2]x[3]) Chiều dày đệm cát, [5] Chiều rộng đệm cát, [6]=[4]/ [5] m3/s m/s 2.4 x 10-5 0.00005 0.1 4.8 Lưu lượng thoát Tiêu chuẩn kỹ thuật m2 1.6 x 10-5 0.00005 0.1 3.2 m m 0.8 0.8 Tiêu chuẩn kỹ thuật Mô tả Ghi Tính toán cho thấy lưu lượng thoát nước 20cm chiều rộng bấc thấm ngang (T-200) với khoảng cách 4.0m tương đương với chiều dày lớp đệm cát 0.8m mặt cắt (chiều dày 0.8m thiết kế cho đoạn thử nghiệm) Nói cách khác 0.2m bề rộng bấc thấm ngang thay cho 4m chiều rộng lớp đệm cát với chiều dày 0.8m Theo tính toán trên, đoạn thử nghiệm với khoảng cách bấc thấm đứng 1.0m, chọn khoảng cách bấc thấm ngang 2.0m (tức bố trí hàng bấc thấm ngang cho hai hàng bấc thấm đứng) 2.2.3 Cách bố trí phương pháp lắp đặt bấc thấm ngang Với khoảng cách bấc thấm đứng đoạn thử nghiệm 1.0m bố trí hàng bấc thấm ngang cho hai hàng bấc thấm đứng, tất bấc thấm đứng nối với bấc thấm ngang Do đường có chiều rộng thay đổi (trung bình 57.5m) bố trí bốn hàng bấc thấm ngang dọc theo tim đường (khoảng cách 12.0m) nhằm liên thông bấc thấm ngang lại với tăng khả thoát nước hệ bấc thấm ngang Sơ đồ bố trí bấc thấm đứng với bấc thấm ngang sau: Thử Nghiệm Bấc Thấm Ngang: EX-9 Thuyết minh Thiết kế thử nghiệm a a a a/2 0.1 a/2 0.1 a/2+b/2+0.1 a Bac tham dung a a Bac tham ngang b b c a/2+b/2+0.1 b+0.1*2 b Bac tham ngang Bac tham dung a Ghi chú: - a: Khoảng cách bấc thấm đứng; - b: Bề rộng bấc thấm ngang; - c: Khoảng cách bấc thấm ngang; Bảng 4: Bố trí BTN với PVD Khoảng cách Chiều rộng BTN PVD (a), m (b), m 1.0 0.2 Chiều cao cắt bấc đứng (a/2+b/2+0.1), m 0.7 Khoảng cách BTN (c), m 2.0 Thử Nghiệm Bấc Thấm Ngang: EX-9 Thuyết minh Thiết kế thử nghiệm Quan trắc Trên đoạn thử nghiệm đoạn tham chiếu bố trí thiết bị quan trắc để thu thập độ lún chuyển vị ngang theo thời gian làm việc đệm cát bấc thấm ngang (chi tiết vẽ PHD/03-:-05) Bảng 5: Khối lượng thiết bị quan trắc TT Nội dung quan trắc Quan trắc độ lún đắp qua bàn đo lún (SSP) Quan trắc mực nước đất qua giếng quan trắc (OW) Quan trắc dịch chuyển ngang đường qua cọc chuyển vị ngang Đơn vị Khối lượng Cái Điểm Cọc 20 Ghi Khối lượng thử nghiệm Khối lượng thử nghiệm bấc thấm ngang tổng hợp theo bảng sau: Bảng 6: Khối lượng cho đoạn thử nghiệm bấc thấm ngang TT Nội dung quan trắc Quan trắc độ lún đắp qua bàn đo lún (SSP) Quan trắc mực nước đất qua giếng quan trắc (OW) Quan trắc dịch chuyển ngang đường qua cọc chuyển vị ngang Bấc thấm ngang Cát đắp K95 (thay lớp đệm cát) Đơn vị Khối lượng Cái Điểm Cọc 20 m 1650 m3 2181 m3 139.4 Bao tải cát bảo vệ vải địa kỹ thuật Ghi 33 cuộn lớp bao tải cát bảo vệ Tiến trình thi công  Chuẩn bị mặt thi công  Đắp lớp cát K95 dày 0.4m mặt đất tư nhiên để đảm bảo cho máy thi công cắm bấc thấm  Thi công cắm bấc thấm theo Hồ sơ TKKT với chiều cao bấc thấm nhô cao mặt đất 0.7m (xem vẽ PHD/05)  Thi công lắp đặt thiết bị quan trắc (xem vẽ PHD/01)  Rải bấc thấm ngang (xem vẽ PHD/01 PHD/05) Thử Nghiệm Bấc Thấm Ngang: EX-9 Thuyết minh Thiết kế thử nghiệm  Nối bấc thấm ngang với bấc thấm đứng (xem vẽ PHD/05)  Đắp lớp cát K95 đường theo Hồ sơ TKKT  Quan trắc, lập báo cáo đánh giá tổng kết đoạn thử nghiệm (xem kế hoạch quan trắc bấc thấm ngang) Các tài liệu tham khảo: Đề xuất kỹ thuật việc sử dụng bấc thấm ngang đường Thủ Thiêm Dự án Đại lộ Đông Tây TPHCM Công ty OBYASHI Luận văn Thạc sỹ “Nghiên cứu sử dụng vật liệu BTN thay cho tầng đệm cát thoát nước ngang xây dựng đường đất yếu khu vực đồng sông Cửu Long” Lâm Nhật Quang Các tài liệu vật liệu BTN nhà sản xuất Thai Miltec
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh thiết kế thử nghiệm bấc thấm ngang, Thuyết minh thiết kế thử nghiệm bấc thấm ngang, Thuyết minh thiết kế thử nghiệm bấc thấm ngang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay