Thuyết minh thiết kế thử nghiệm bấc thấm ngang

7 394 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2016, 15:25

Bấc thấm ngang có hình dạng và cấu tạo tương tự như bấc thấm thông thường (sử dụng trong gia cố nền theo phương pháp thoát nước đứng), nhưng bấc thấm ngang có kích cỡ lớn hơn.Bấc thấm ngang có các loại với mặt cắt ngang như sau: 0.8cm x 15cm, 0.8cm x 20cm, 0.8cm x 30cm, 0.8cm x 60cm…; đối với chiều dài của bấc thấm ngang thường theo thành phẩm của nhà sản xuất như 50m hoặc 100m và tùy theo nhu cầu lấp đặt.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh thiết kế thử nghiệm bấc thấm ngang, Thuyết minh thiết kế thử nghiệm bấc thấm ngang, Thuyết minh thiết kế thử nghiệm bấc thấm ngang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay