Thuyết minh xử lý nền đất yếu

25 560 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2016, 15:42

Thuyết minh đánh giá nền đất yếu trên dự án cụ thể, đề xuất phương pháp xử lý nền đất yếu dựa trên điều kiện dự án, đánh giá kết quả xử lý nền đất yếu và đề xuất, kiến nghị Chủ đầu tư công trình các biện pháp thi công cần thiết. Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) MỤC LỤC Ch−¬ng 1:  GIỚI THIỆU CHUNG 2  1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  TÊN DỰ ÁN, CHỦ ĐẦU TƯ 2  PHẠM VI DỰ ÁN 2  QUY PHẠM, QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 2  QUY MƠ MẶT CẮT NGANG 3  Ch−¬ng 2:  THIẾT KẾ XỬ LÝ ĐẤT YẾU 4  2.3.  2.4.  2.5.  2.6.  2.7.  LỰA CHỌN MẶT CẮT NGANG VÀ CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TỐN 6  LỰA CHỌN BIỆN PHÁP XỬ LÝ .6  KẾT QUẢ THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU 6  CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 7  Thi cơng 10  Ch−¬ng 3:  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 12  3.1.  Kết luận .12  3.2.  Kiến nghị .12  CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) THUYẾT MINH XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU Công trình: ĐƯỜNG TÂN TẬP - LONG HẬU (ĐOẠN TỪ ĐIỂM GIAO VỚI ĐƯỜNG ẤP LONG HẬU ĐẾN SÔNG RẠCH DỪA) Ch−¬ng 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 TÊN DỰ ÁN, CHỦ ĐẦU TƯ Tên dự án : Đường Tan Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) Chủ đầu tư : Sở Giao Thơng Vận Tải Long An Hình thức điều hành : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành dự án Hình thức thực : Đấu thầu xây lắp Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách nhà nước Đơn vị tư vấn thiết kế : Cơng ty TNHH Việt Rạng Đơng 1.2 PHẠM VI DỰ ÁN - Địa điểm xây dựng: huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An - Phạm vi nghiên cứu đoạn tuyến bao gồm phần tuyến đường cống tuyến với tổng chiều dài tồn tuyến 2,319.89m - Điểm đầu cơng trình tại: Giáp sơng Rạch Dừa (cuối dự án cầu rạch Dừa, Km12+755.00) thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Điểm cuối cơng trình tại: Đường lộ ấp hay đường Long Hậu, đường nhựa hữu thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 1.3 QUY PHẠM, QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - Quy trình khảo sát thiết kế đường tơ đắp đất yếu 22 TCN 262 - 2000 - Đường tơ - u cầu thiết kế TCXDVN 4054:2005 - Quy trình thiết kế xử lý đất yếu bấc thấm xây dựng đường 22 TCN 244 - 98 - Tiêu chuẩn thiết kế, thi cơng nghiệm thu vải địa kỹ thuật xây dựng đắp đất yếu 22 TCN 248 - 98 - Quy trình kỹ thuật thi cơng nghiệm thu bấc thấm xây dựng đường đất yếu 22TCN 236-97 CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) - Tài liệu tham khảo: Sổ tay, quy trình nước ngồi - Hạng mục xử lý đất yếu tính tốn thiết kế theo hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng tuyến đường 1.4 QUY MƠ MẶT CẮT NGANG - Mặt cắt ngang xử lý đất yếu xác định sau: + Phần mặt đường : 11.25 (m); + Lề đường : 1.75 (m); : 13.00 (m) Tổng cộng đường CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) Ch−¬ng 2: THIẾT KẾ XỬ LÝ ĐẤT YẾU 2.1 U CẦU TÍNH TỐN 2.1.1 Độ lún dư, tốc độ lún 2.1.1.1 Độ lún - Phần lún lại thời điểm trước thi cơng kết cấu áo đường phải mức cho phép (u cầu biến dạng) Theo quy định quy trình “áo đường mềm 22TCN211-2006”, độ lún cố kết lại ΔS thời gian thiết kế 15 năm ứng với đường cấp III có vận tốc thiết kế Vtk=80Km/h tính từ đưa kết cấu áo đường vào khai thác sử dụng tim đường sau: + Đoạn đường đắp thơng thường : ΔS ≤ 30 cm + Đoạn đường có cống đường dân sinh chui : ΔS ≤ 20 cm + Đoạn đường gần mố cầu : ΔS ≤ 10 cm - Tuy nhiên, đất yếu phân bố q sâu > 18m Vì vậy, kiến nghị xem xét thêm điều kiện tốc độ lún lại khơng q 2cm/năm cho đoạn xử lý mà lún dư vượt trị số qui định 2.1.1.2 Độ cố kết - Đối với đường phố gom cấp III: Theo tiêu chuẩn Đường ơtơ - u cầu thiết kế TCVN 4054-2005 độ cố kết U ≥ 90% 2.1.2 Kiểm tốn ổn định trượt - Theo quy trình khảo sát thiết kế đường tơ đắp đất yếu (22 TCN 262 - 2000) thì: + Hệ số ổn định q trình thi cơng đắp (theo giai đoạn) : Fs ≥ 1,20 ( theo phương pháp Bishop) + Hệ số ổn định đưa đường vào sử dụng : Fs ≥1.40 (theo phương pháp Bishop) 2.2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN 2.2.1 Tính lún: - Tính lún theo phương pháp phân tầng lấy tổng, chiều sâu ảnh hưởng lún tính đến độ sâu mà ΔP = 0.15Po (ΔP - ứng suất tải trọng đắp, Po - ứng suất thân) - Tổng lún gồm hai thành phần lún tức thời lún cố kết giai đoạn sơ cấp Tải trọng gây lún, ngồi tải trọng thân đắp theo chiều cao thiết kế xét đến tải trọng phần bù lún - Lún cố kết thứ cấp ( lún từ biến) khơng xét đến đồ án - Cơng tác tính lún thử lại nhiều lần đưa kết cuối thoả mãn CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) điều kiện nêu quy trình 2.2.2 Kiểm tốn ổn định trượt - Kiểm tốn ổn định trượt theo phương pháp Bishop - Trong q trình kiểm tốn ổn định trượt có xét đến yếu tố tăng cường độ lớp đất sau đợt đắp đường * Cơng tác kiểm tốn ổn định trượt qua bước sau − Kiểm tốn ổn định trượt trường hợp chưa có giải pháp xử lý Nếu hệ số ổn định đảm bảo Fs ≥1.40 (theo phương pháp Bishop) khơng cần phải kiểm tốn thêm cho trường hợp có giải pháp cải thiện đặc tính đất bên Trong trường hợp hệ số ổn định tính tốn khơng đảm bảo Fs ≥1.40 cần phải tiếp tục tiến hành kiểm tốn cho đắp có thêm giải pháp xử lý − Kiểm tốn ổn định trượt trong trường hợp có giải pháp xử lý (thốt nước thẳng đứng, bệ phản áp, vải địa kỹ thuật.v.v ) giai đoạn thi cơng đắp nền, kể gia tải − Kiểm tốn ổn định trượt trường hợp có giải pháp xử lý đưa cơng trình vào khai thác − Cơng tác kiểm tốn ổn định trượt thử lại nhiều lần đưa kết cuối thoả mãn điều kiện nêu quy trình 2.2.3 Hoạt tải: Theo quy trình 22 TCN 262 - 2000 hoạt tải tính theo sơ đồ sau q= n.G B.l B = n.b + (n-1).d + e Trong đó: n: Số xe tối đa xếp phạm vi bề rộng đường G: Trọng lượng xe ( T) B : Bề rộng phân bố ngang xe l: Phạm vi phân bố tải trọng xe theo hướng dọc (m) * Đường phố gom thị Tính với mặt cắt đường Bn = 13.0 m Xe H30 : G = 30 (T), l = 6.6 m, b = 1.8 m, d = 1.3 m, e = 0.5 m l Tối đa xếp xe H30 B = 3x1.8 + (3-1)x1.3 + 0.5 = 8.50 m q= × 30 = 1.604 (T / m ) × 6 CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) 2.3 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG Theo kết khoan khảo sát địa chất cơng trình bước thiết kế vẽ thi cơng 2.4 LỰA CHỌN BIỆN PHÁP XỬ LÝ - Từ kết phân tích cho ta thấy đường cần thiết kể xử lý để đảm bảo điều kiện lún cho phép đưa vào khai thác sử dụng, đồng thời làm tăng tính ổn định cho đường - Biện pháp xử lý đất yếu sử dụng dựa sở biện pháp xử lý đất yếu phổ biến điều kiện Việt Nam - Đường xử lý đất yếu giải pháp sử dụng bấc thấm bố trí theo hình hoa mai (tam giác) khoảng cách @1.3, chiều dài L=13m; kết hợp với gia tải trước nhằm tăng nhanh độ cố kết - Lớp đệm cát thay bấc thấm ngang SBD T-300 Bấc thấm ngang SBD T300 bố trí nằm hàng bấc thấm đứng PVD, khoảng cách hàng bố trí bấc thấm ngang SBD thay đổi tùy theo khoảng cách bố trí bấc thấm đứng PVD Kết nối bấc thấm đứng PVD bấc thấm ngang SBD kim bấm giấy cọc tre định vị Bấc thấm ngang bố trí phải đảm bảo phủ hết chiều rộng ngang đường kéo dài bên đoạn khoảng 1.5m ~2m đến vị trí rãnh tập trung hố thu nước dự kiến trước, nhằm đảm bảo khả nước khỏi đường nhanh chóng, sơ dự kiến lưu lượng nước từ lỗ rỗng đất 2.5 KẾT QUẢ THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU - Trên tồn tuyến xử lý đất yếu bấc thấm PVD, chiều dài bấc thấm L=13m, khoảng cách bấc thấm @1.3m Sơ đồ bố trí bấc thấm theo hình tam giác - Lớp đệm cát thay bấc thấm ngang SBD T-300 Bấc thấm ngang SBD T300 bố trí nằm hàng bấc thấm đứng PVD, khoảng cách hàng bố trí bấc thấm ngang SBD khoảng cách 1.3m - Bố trí bấc thấm dọc SBD T-300 theo tuyến đường, có vị trí bấc thấm dọc Bấc thấm dọc kết nối vào bấc thấm ngang - Phần gia tải đắp giai đoạn, chiều cao gia tải 3.4m Sau thời gian chờ cố kết 4.5 tháng dỡ phần tải dư thừa Trong q trình đắp gia tải độ lún cố kết khác với tính tốn nên cần chế độ quan trắc thwujc tế để định thời gian dỡ tải CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) 2.6 CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.6.1 Cát dùng để đắp trả phần đào thay - Dùng cát hạt nhỏ cát hạt trung đạt u cầu dùng làm vật liệu đắp đường 2.6.2 Vải địa kỹ thuật: * Vải địa kỹ thuật khơng dệt ( dùng ngăn cách làm tầng lọc ngược) - Loại khơng dệt - Cường độ chịu kéo theo phương dọc/ngang ( ASTM D4595) ≥ 25 kN/m - Đường kính lỗ lọc (ASTM D4595): O95 ≤0,20 mm O95 ≤ 0,64.D85, với D85 đường kính hạt vật liệu đắp (cát) mà lượng chứa hạt nhỏ chiếm 85% - Độ dãn dài đứt theo phương dọc/ngang (ASTM D 4595) ≤ 65% - Cường độ chịu xe rách ( ASTM D4533) : ≥ 0,3 kN - Hệ số thấm ( ASTM D4491) ≥ 0,1 S-1 - Độ bền tia cực tím (ASTM D4355) : Cường độ > 70% sau tháng chịu tia cực tím 2.6.3 Bấc thấm đứng (PVD) Bấc thấm phải đạt tiêu sau - Vỏ, lõi bấc thấm phải đảm bảo khơng bị nứt vỡ suốt q trình vận chuyển đặt vào thiết bị - Thành phần: Lõi polypropylen, vỏ lọc, vải địa kỹ thuật khơng dệt Polypropylene - Chiều rộng : 100 ± 0,05 mm - Chiều dày : ≥ mm - Kích thước lỗ vỏ lọc (ASTM D4751) : O95 ≤ 0,075 mm - Hệ số thấm vỏ lọc (ASTM D4491) : ≥ × 10-4 m/s - Cường độ chịu kéo (cặp hết chiều rộng bấc thấm) ( ASTM D 4632) :≥ 1,6kN - Cường độ chịu kéo ứng với độ dãn dài 10% (ASTM D4595) ≥ 1kN/bấc - Độ giãn dài (cặp hết chiều rộng bấc thấm) ( ASTM D4632) > 20% - Khả nước bấc thấm với áp lực 350 kN/m2 (ASTM D4716):≥ 60 × 10-6 m3/s 2.6.4 Bấc thấm ngang (SBD) • Khái qt - Bấc thấm ngang loại vật liệu sử dụng để nước lỗ rỗng loại vật liệu dạng cấu tạo gồm lõi polyvinyl chloride lớp vỏ lọc bao bọc bên ngồi loại vải polyester khơng dệt Bản thân lõi lớp vỏ lọc có kết cấu mềm dẻo CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) tách biệt Có hai loại kích thước mặt cắt ngang, dày 0.8 cm rộng 30 cm rộng 60 cm, chiều dài cuộn 50 m - Nước lỗ rỗng xung quanh bấc ngang thấm vào bên bấc thơng qua lớp vỏ lọc chảy dọc theo lõi bấc, sau ống kênh - Ngay có tải trọng nặng bên tác động lên bấc ngang mặt cắt nước bấc khơng suy giảm Sự cố gây tắc nghẽn bên bấc ngang gây hạt đất khơng xảy Vì nước lỗ rỗng cách nhanh chóng - Bằng việc áp dụng đặc tính trên, bấc ngang sử dụng cho mục đích nước khác (như cống ngầm, lớp lọc, lớp cát đệm …), việc sử dụng cốt liệu tự nhiên cát hạt to, đá sỏi, v.v … trở nên khan thời gian gần • Cấu tạo tính Bấc thấm ngang - Bấc ngang có cấu tạo gồm lõi nhựa phủ lớp vải lọc khơng dệt Lõi chịu áp lực cao khả kháng nén đủ để chịu tải trọng vật liệu đắp q trình thi cơng cấu tạo lỗ dập đặc biệt lõi cấu tạo cho phép nước cao Hơn lớp vải polyester khơng dệt có độ bền cao khơng bị suy giảm mơi trường ẩm ướt Tiêu chuẩn kỹ thuật Các mục Loại vật liệu Kích thước Đặc tính lý Đơn vị Lõi kết cấu T-300 Polyvinyl Chloride Lớp lọc Polyester Chiều dày mm 8.0 + 1.5 Rộng mm 300 + 10 Chiều dài cuộn m 50 Đường kính cuộn m ~ 0.8 Khả chịu nén kN/m2 >250 m3/ ngày 36 Container 20 feet m ~ 7,000 Container 40 feet m ~ 16,000 Lưu lượng 100kPa i=1.0 ASTM 4716 Khả chứa 2.6.4 Thiết bị quan trắc 2.6.4.1 Bàn đo lún - Cấu tạo : gồm tầm thép dày 1cm hình vng cạnh 50 cm, có hàn ống thép tròn φ27 mm có ren nối đầu để nối dần thi cơng Bên ngồi có ống nhựa CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) φ60 mm bảo vệ khơng cho cần đo lún tiếp xúc với đắp, đầu có nắp bịt kín tránh loại vật liệu rơi vào ống đo lún - Bàn đo lún đặt vị trí quy định ( xem vẽ mặt cắt ngang điển hình bố trí thiết bị quan trắc) ống đo lún phải ln ln thẳng đứng, xe máy thi cơng khơng va chạm 2.6.4.2 Các quan trắc dịch chuyển ngang - Cọc gỗ kích thước 10 × 10 × 170 cm (có thể dùng cọc bê tơng) có đóng đinh để đo, đóng vị trí mặt cắt quy định (xem vẽ mặt cắt ngang điển hình bố trí thiết bị quan trắc), xe máy thi cơng khơng va chạm vào 2.6.4.3 Chế độ quan trắc - Việc quan trắc tiến hành sau lắp đặt, chu kỳ quan trắc tất loại thiết bị quan trắc ngày lần q trình đắp đắp gia tải Khi ngừng đắp tháng sau đắp phải quan trắc tuần lần, tiếp quan trắc hàng tháng hết thời gian bảo hành bàn giao cho phí quản lý khai thác đường hệ thống quan trắc (để tiếp tục quan trắc cần thiết) - Nhà thầu bắt buộc dừng thi cơng, dừng chất tải dỡ bớt tải trường hợp sau xảy ra: + Dịch chuyển ngang vượt q ngày 5mm/ngày + Tốc độ lún vượt q 10 mm/ngày - u cầu dỡ bớt tải trường hợp dừng chất tải mà tốc độ lún chuyển vị ngang tiếp tục tăng, vượt q giá trị cho phép qui định - Sau dừng chất tải, việc đắp lại bắt đầu tuần sau số liệu quan trắc nằm giới hạn cho phép nêu - Kết quan trắc phải cập nhật đầy đủ Nhà thầu thi cơng phải có kỹ sư địa kỹ thuật đảm trách cơng tác cập nhật phân tích số liệu quan trắc, lập hồ sơ quan trắc… đưa đạo làm quản lý q trình đắp, thời điểm dỡ tải… - Vị trí bố trí mặt cắt quan trắc xem vẽ - Lập số liệu: thiết lập biểu đồ tiến trình đắp tương ứng với số liệu quan trắc cho vị trí quan trắc 2.6.5 Chế độ đắp - Trong q trình xử lý bấc thấm, việc thi cơng đắp phải tn thủ chế độ đắp riêng - San ủi vật liệu đắp đổ vào cơng trường - Tốc độ đắp khơng vượt q 10cm /ngày - Thường xun quan sát xem có nước cố kết ngồi khơng Phải có biện pháp để tạo thuận lợi cho nước cố kết nước chảy xa ngồi phạm vi CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) đường, cần (nếu có ý kiến phía TVGS thi cơng) tạo hố tập trung nước dùng bơm hút - Phải có mốc quan trắc lún bắt đầu quan trắc lún bắt đầu đắp đường đắp theo dự kiến đồ án thiết kế - Khi cần thiết lắp đặt đầu đo áp lực nước lỗ rỗng để theo dõi tốc độ cố kết đất 2.7 Thi cơng 2.7.1 Các bước thi cơng (1) Đào đất yếu tới cao độ thiết kế (2) Đắp đê bao, tháo khơ dọn mặt đắp cát tạo mặt tới cao độ trải vải địa kỹ thuật, làm rãnh thu nước; (3) Trải vải địa kỹ thuật ngăn cách R=25KN/m; (4) Thay đất; (5) Đắp cát đến cao độ thi cơng bấc thấm; (6) Thi cơng bấc thấm đứng; (7) Thi cơng rải bấc thấm ngang, dọc; (8) Kết nối bấc thấm đứng bấc thấm ngang, dọc; (9) Làm bề mặt thi cơng, lắp đặt thiết bị quan trắc bắt đầu quan trắc; (10) Đắp chờ cố kết theo giai đoạn; (11) Đào thi cơng mặt đường, thi cơng sàn giảm tải, thi cơng cọc khoan nhồi mố cầu, kết cấu khác mố, cống loại có 2.7.2 Đê bao rãnh thu nước: - Đê bao rãnh thu nước cơng trình tạm phục vụ thi cơng, hiểu bao gồm hạng mục thi cơng xử lý khơng tính khối lượng cho hạng mục cơng việc - Đê bao đắp vượt cao độ triều cường tối thiểu 0.2m Đảm bảo ngăn nước ngồi phạm vi cơng trường - Rãnh thu nước bố trí bao quanh khu vực thi cơng Tại khoảng đoạn, bố trí hố thu hai bên để thu nước bơm ngồi cần thiết có u cầu 2.7.3 Vải địa kỹ thuật - Cao độ thi cơng (trải) vải địa kỹ thuật xác định tương đối theo địa hình - Vải gấp chồng khâu nối đường viền kép rộng tối thiểu 50mm, hai mép vải phải chồng lên tối thiểu 1000mm Các khối lượng gấp chồng khâu nối khơng tính khối lượng để tốn 2.7.4 Các u cầu khác CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang 10 Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) - Trong suốt q trình thi cơng, việc kiểm tra, đảm bảo nước bấc thấm ngang phải thực thường xun Trường hợp khơng thể nước tự nhiên, nước phạm vi thi cơng gom bơm ngồi, đảm bảo khơng dâng q cao độ tự nhiên - Chỉ sau độ lún dư đạt u cầu theo kết quan trắc thực tế, đường đào thi cơng kết cấu khác cống loại (nếu có), cọc khoan nhồi vị trí mố cầu - Kết tính tốn thực mặt cắt đại diện mang tính dự báo Số liệu quan trắc lún sử dụng làm tính khối lượng bù lún thực tế Trong trường hợp số liệu lún thực tế chân ta luy khơng xác định, trị số lún vị trí tính 20% trị số lún xác định vị trí bàn đo lún tim CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang 11 Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) Ch−¬ng 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận - Tuyến đường nằm vùng đất yếu có chiều dầy trung bình 13m-18.0m Đất yếu có hệ số rỗng số nén lún lớn, khả bị nén lún mạnh, sức kháng cắt nhỏ nên biện pháp xử lý đất yếu cần thiết - Chi tiết kết tính tốn xử lý thể Bảng Bảng tổng hợp kết thiết kế xử lý đất yếu - Tốc độ đắp chờ TVTK kiến nghị đồng thời đảm bảo u cầu kỹ thuật ổn định lún, ổn định trượt quy định quy trình, tiến độ thực dự án 3.2 Kiến nghị - Biện pháp khống chế tiến trình đắp - gồm tốc độ đắp khoảng chờ cần tn thủ chặt chẽ qui định vẽ Trong giai đoạn thi cơng, tốc độ đắp thời gian chờ điều chỉnh sở tài liệu quan trắc, nhiên cần có chấp thuận TVGS Kỹ sư thiết kế - u cầu tn thủ nghiêm ngặt chế độ đắp quan trắc suốt q trình thi cơng - Tn thủ chặt chẽ u cầu kỹ thuật quy định vẽ mặt cắt xử lý điển hình - Trong trường hợp thay đổi tiến trình đắp, đắp lại sau dừng thi cơng số liệu quan trắc vượt mức cho phép, dỡ tải thi cơng kết cấu mặt đường, cống loại nhà thầu thi cơng cần tính tốn có kết luận cụ thể, trình TVGS quan có thẩm quyền phê duyệt trước thực * Một số vấn đề cần lưu ý thi cơng: - Tn thủ trình tự thi cơng hạng mục cơng trình - Trong phạm vi 20m từ chân taluy đắp bên phải san lấp chỗ trũng (ao, chm…) tuyệt đối khơng đào lấy đất phạm vi đó; - Cần lưu ý tới tốc độ đắp, chiều cao đắp, thời gian nghỉ quy định sơ đồ tiến trình đắp - Sau lắp đặt thiết bị quan trắc phải tiến hành quan trắc để điều chỉnh tiến độ đắp - Trong thi cơng khơng tập kết vật liệu thành đống lớn, khơng tập trung nhiều xe máy thi cơng đắp (kể thời gian nghỉ chờ đất cố kết) - Trong thời gian nghỉ chờ đất cố kết cần hạn chế loại xe lại đắp Cần khơi rãnh thơng thống để tạo điều kiện cho nước từ lớp cát đệm ngồi nhanh CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang 12 Cơng trình: Đường Tân Tập – Long Hậu (Đoạn từ điểm giao với đường ấp Long Hậu đến sơng Rạch Dừa) - Dựa vào kết quan trắc lún để tính tốn độ lún dư, độ cố kết, định thời gian cho phép dở tải để thi cơng mặt đường đồng thời làm xác định khối lượng đắp bù lún - Đối với móng cống, thiên nhiên xử lý đạt độ cố kết u cầu thi cơng móng - Trong q trình thi cơng có sai khác với đồ án thiết kế cần báo cho Chủ đầu tư Tư vấn thiết kế để giải CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang 13 TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU (Qui trình sử dụng: Qui trình Khảo Sát Thiết Kế đường O Ââtô đắp đất yếu 22TCN 262-2000) Công Trình: ĐƯỜNG TÂN TẬP LONG HẬU Hạng mục: TÍNH LÚN ỨNG VỚI CHIỀU CAO ĐẮP THIẾT KẾ 2.33M NHẬP SỐ LIỆU Cao trình mặt đường 2.59m Nền đắp Bề rộng đường B n = Chiều dày KC γ KCAD = 2.36 Cao độ tự nhiên Lớp γ γ= (T/m3 ) 13m C= 0.03 (T/m ) 0.55m ϕ = 30.00 (độ) (T/m ) Taluy đắp 0.26m Hệ số m h 1.77 eo Cr i đất (T/m³) (m) Đất đắp 1.8 1.78 1.49 1.00 2.968 0.910 1.49 1.00 2.968 0.910 1.49 1.00 2.968 1.53 1.00 1.797 1.53 1.00 1.53 1.74 30.00m Chiều cao đắp t.kế (kể KC) 2.33m Độ lún giả thiết ban đầu 0.00m Độ lún lại (S lại) 1:2.0 1.2 Cc i Chiều dày đất yếu 30cm Độ cố kết yêu cầu 90% -3 Cv ứng với áp lực (cm²/sx10 ) σpz (T/m²) 0.25 0.5 0.198 3.70 0.972 0.822 0.478 0.276 0.473 0.198 3.70 0.972 0.822 0.478 0.276 0.473 0.910 0.198 3.70 0.972 0.822 0.478 0.276 0.473 1.330 0.200 4.80 2.727 0.758 0.220 0.342 0.367 1.797 1.330 0.200 4.80 2.727 0.758 0.220 0.342 0.367 1.00 1.797 1.330 0.200 4.80 2.727 0.758 0.220 0.342 0.367 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 10 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 11 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 12 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 13 1.97 1.00 0.69 0.18 0.07 19.80 1.730 1.213 0.936 0.961 0.459 14 1.97 1.00 0.69 0.18 0.07 19.80 1.730 1.213 0.936 0.961 0.459 15 1.97 1.00 0.69 0.18 0.07 19.80 1.730 1.213 0.936 0.961 0.459 16 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 17 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 18 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 19 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 20 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 21 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 22 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 23 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 24 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 25 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 26 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 27 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 28 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 29 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 30 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU I SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN: B = 13.00 (m) a b γ= ϕ= 1.77 (T/m³) H = 2.33 (m) 30 (độ) Nền đắp C = 0.03 (T/m³) Nền đất yếu II TÍNH TOÁN DỰ BÁO LÚN: TÍNH ĐỘ LÚN CỐ KẾT Sc: H ⎡⎢ ⎛ S =∑ ⎢C log ⎜⎝σ /σ 1+e ⎢ ⎣ n i i Trong đó: i=1 i i i r pz o Bề dày lớp đất thứ i ( H i < 2m) Hệ số rỗng lớp i trạng thái tự nhiên ban đầu σipz i Cc Chỉ số nén lún lớp i C ir Chỉ số nén lún hồi phục lớp i σivz Áp lực trọng lượng thân σ +σ σ σz ⎤ ⎥ ⎥ ⎥⎦ i i z vz i pz hi ; γi Hi e i0 i ⎞⎟+ i log Cc vz⎠ i h = 30.00 (m) Chiều cao, trọng lượng riêng lớp đất thứ i Áp lực tiền cố kết lớp i Áp lực tải trọng đắp gây lớp i σiz=∑ Ι hđ γd I lớp đất tự nhiên nằm lớp i σivz = ∑hi γι Hệ số ảnh hưởng theo toán đồ Osterberg phụ thuộc a/zi ; b/zi hd ; γd Cc i Cr i σiz(T/m²) σivz(T/m²) σipz(T/m²) hi (m) zi (m) a/zi b/zi 1.00 0.5 9.320 13.000 0.496 0.910 0.198 2.968 4.42 0.245 3.70 0.082 1.00 1.5 3.107 4.333 0.496 0.910 0.198 2.968 4.41 0.735 3.70 0.068 1.00 2.5 1.864 2.600 0.492 0.910 0.198 2.968 4.37 1.225 3.70 0.065 1.00 3.5 1.331 1.857 0.482 1.330 0.200 1.797 4.29 1.735 4.80 0.079 1.00 4.5 1.036 1.444 0.476 1.330 0.200 1.797 4.23 2.265 4.80 0.086 1.00 5.5 0.847 1.182 0.462 1.330 0.200 1.797 4.11 2.795 4.80 0.092 1.00 6.5 0.717 1.000 0.446 1.000 0.113 1.846 3.97 3.43 7.90 0.013 1.00 7.5 0.621 0.867 0.430 1.000 0.113 1.846 3.83 4.17 7.90 0.013 1.00 8.5 0.548 0.765 0.412 1.000 0.113 1.846 3.67 4.91 7.90 0.021 1.00 9.5 0.491 0.684 0.396 1.000 0.113 1.846 3.52 5.65 7.90 0.029 1.00 10.5 0.444 0.619 0.377 1.000 0.113 1.846 3.35 6.39 7.90 0.036 1.00 11.5 0.405 0.565 0.360 1.000 0.113 1.846 3.20 7.13 7.90 0.043 1.00 12.5 0.373 0.520 0.345 0.180 0.073 0.690 3.07 7.985 19.80 0.006 1.00 13.5 0.345 0.481 0.328 0.180 0.073 0.690 2.92 8.955 19.80 0.005 1.00 14.5 0.321 0.448 0.311 0.180 0.073 0.690 2.76 9.925 19.80 0.005 1.00 15.5 0.301 0.419 0.296 0.170 0.096 0.810 2.63 10.895 34.80 0.005 1.00 16.5 0.282 0.394 0.284 0.170 0.096 0.810 2.52 11.865 34.80 0.004 1.00 17.5 0.266 0.371 0.271 0.170 0.096 0.810 2.41 12.835 34.80 0.004 1.00 18.5 0.252 0.351 0.259 0.170 0.096 0.810 2.31 13.805 34.80 0.004 1.00 19.5 0.239 0.333 0.246 0.170 0.096 0.810 2.19 14.775 I ei Chiều cao, trọng lượng riêng đất đắp 34.80 Σ Sc (m) Si (m) 0.003 0.661 II DỰ TÍNH ĐỘ LÚN CỐ KẾT THEO THỜI GIAN TRƯỜNG HP THOÁT NƯỚC CHIỀU KHÔNG XỬ LÝ NỀN Hệ số cố kết trung binh lớp đất yếu: C tbv = (∑ - Ctbv: hệ số cố kết trung bình theo phương thẳng đứng Za2 Z2a = = h i (∑ x i ) ) C vi 0.00078 (cm /sec) - St = ScxUv: Độ lún đắp thời gian t - ΔS=(1-Uv)xSc: Độ lún cố kết lại sau thời gian t C tbv t H2 Nhân tố thời gian: Tv = Với H = Za = 19.00m lớp đất yếu phạm vi Z a - H: chiều sâu thoát nước cố kết theo phương thẳng đứng - Sc: Độ lún cố kết đất yếu (Trường hợp thoát nước chiều) BẢNG THỐNG KÊ ĐỘ LÚN CỐ KẾT THEO THỜI GIAN Uv (%) Tv t (năm) St (m) ΔS(m) 10 20 30 40 0.0073 0.0315 0.0707 0.1257 0.07 0.60 0.13 0.53 60 70 0.1969 0.2775 50 0.4030 90 98 0.5692 0.8591 80 1.7778 10 18 29 41 59 83 126 260 0.20 0.46 0.26 0.40 0.33 0.33 0.40 0.26 0.46 0.20 0.53 0.13 0.60 0.07 0.65 0.01 - Thời gian cần thiết để đạt độ cố kết U = 90% là: t= 126 năm Kết luận: Do thời gian chờ để đạt độ lún lại lớn nên cần áp dụng biện pháp gia cốâ đất yếu TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU (Qui trình sử dụng: Qui trình Khảo Sát Thiết Kế đường O Ââtô đắp đất yếu 22TCN 262-2000) Công Trình: ĐƯỜNG TÂN TẬP LONG HẬU Hạng mục: TÍNH LÚN ỨNG VỚI CHIỀU CAO ĐẮP THIẾT KẾ CÓ TÍNH CHIỀU CAO BÙ LÚN NHẬP SỐ LIỆU Cao trình mặt đường 2.59m Nền đắp Bề rộng đường B n = Chiều dày KC γ KCAD = 2.36 Cao độ tự nhiên Lớp γ γ= 13m C= 0.03 (T/m ) 0.55m ϕ = 30.00 (độ) (T/m ) Taluy đắp 0.26m Hệ số m h (T/m3 ) 1.77 eo Cr i đất (T/m³) (m) Đất đắp 1.8 1.78 1.49 1.00 2.968 0.910 1.49 1.00 2.968 0.910 1.49 1.00 2.968 1.53 1.00 1.797 1.53 1.00 1.53 1.74 30.00m Chiều cao đắp t.kế (kể KC) 2.33m Độ lún giả thiết ban đầu 1.52m Độ lún lại (S lại) 1:2.0 1.2 Cc i Chiều dày đất yếu 30cm Độ cố kết yêu cầu 90% -3 Cv ứng với áp lực (cm²/sx10 ) σpz (T/m²) 0.25 0.5 0.198 3.70 0.972 0.822 0.478 0.276 0.473 0.198 3.70 0.972 0.822 0.478 0.276 0.473 0.910 0.198 3.70 0.972 0.822 0.478 0.276 0.473 1.330 0.200 4.80 2.727 0.758 0.220 0.342 0.367 1.797 1.330 0.200 4.80 2.727 0.758 0.220 0.342 0.367 1.00 1.797 1.330 0.200 4.80 2.727 0.758 0.220 0.342 0.367 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 10 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 11 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 12 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 13 1.97 1.00 0.69 0.18 0.07 19.80 1.730 1.213 0.936 0.961 0.459 14 1.97 1.00 0.69 0.18 0.07 19.80 1.730 1.213 0.936 0.961 0.459 15 1.97 1.00 0.69 0.18 0.07 19.80 1.730 1.213 0.936 0.961 0.459 16 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 17 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 18 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 19 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 20 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 21 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 22 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 23 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 24 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 25 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 26 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 27 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 28 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 29 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 30 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU I SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN: B = 13.00 (m) a b γ= 1.77 (T/m³) ϕ= H = 2.33 (m) 30 (độ) Nền đắp C = 0.03 (T/m³) Nền đất yếu II TÍNH TOÁN DỰ BÁO LÚN: TÍNH ĐỘ LÚN CỐ KẾT Sc: H ⎡⎢ ⎛ S =∑ ⎢C log ⎜⎝σ /σ 1+e ⎢ ⎣ n i i Trong đó: Hi i i=1 i i i r pz ⎞⎟+ i log Cc vz⎠ i o i ⎤ ⎥ ⎥ ⎦⎥ i i z vz i pz hi ; γi Bề dày lớp đất thứ i ( H i < 2m) σ +σ σ h = 30.00 (m) Chiều cao, trọng lượng riêng lớp đất thứ i e0 Hệ số rỗng lớp i trạng thái tự nhiên ban đầu σ pz Áp lực tiền cố kết lớp i C ic Chỉ số nén lún lớp i σiz Áp lực tải trọng đắp gây lớp i i Cr Chỉ số nén lún hồi phục lớp i σivz Áp lực trọng lượng thân σiz=∑ Ι hđ γd I lớp đất tự nhiên nằm lớp i σivz = ∑hi γι Hệ số ảnh hưởng theo toán đồ Osterberg phụ thuộc a/zi ; b/zi hd ; γd Cc i Cr i σiz(T/m²) σivz(T/m²) σipz(T/m²) hi (m) zi (m) a/zi b/zi 1.00 0.5 15.392 13.000 0.496 0.910 0.198 2.968 7.08 0.245 3.70 0.127 1.00 1.5 5.131 4.333 0.496 0.910 0.198 2.968 7.08 0.735 3.70 0.109 1.00 2.5 3.078 2.600 0.494 0.910 0.198 2.968 7.05 1.225 3.70 0.104 1.00 3.5 2.199 1.857 0.486 1.330 0.200 1.797 6.93 1.735 4.80 0.154 1.00 4.5 1.710 1.444 0.480 1.330 0.200 1.797 6.85 2.265 4.80 0.156 1.00 5.5 1.399 1.182 0.469 1.330 0.200 1.797 6.70 2.795 4.80 0.158 1.00 6.5 1.184 1.000 0.459 1.000 0.113 1.846 6.55 3.43 7.90 0.050 1.00 7.5 1.026 0.867 0.444 1.000 0.113 1.846 6.33 4.17 7.90 0.054 1.00 8.5 0.905 0.765 0.428 1.000 0.113 1.846 6.11 4.91 7.90 0.059 1.00 9.5 0.810 0.684 0.415 1.000 0.113 1.846 5.92 5.65 7.90 0.064 1.00 10.5 0.733 0.619 0.401 1.000 0.113 1.846 5.73 6.39 7.90 0.069 1.00 11.5 0.669 0.565 0.385 1.000 0.113 1.846 5.50 7.13 7.90 0.073 1.00 12.5 0.616 0.520 0.371 0.180 0.073 0.690 5.29 7.985 19.80 0.010 1.00 13.5 0.570 0.481 0.356 0.180 0.073 0.690 5.09 8.955 19.80 0.008 1.00 14.5 0.531 0.448 0.341 0.180 0.073 0.690 4.86 9.925 19.80 0.007 1.00 15.5 0.497 0.419 0.327 0.170 0.096 0.810 4.67 10.895 34.80 0.008 1.00 16.5 0.466 0.394 0.316 0.170 0.096 0.810 4.51 11.865 34.80 0.007 1.00 17.5 0.440 0.371 0.303 0.170 0.096 0.810 4.32 12.835 34.80 0.007 1.00 18.5 0.416 0.351 0.291 0.170 0.096 0.810 4.15 13.805 34.80 0.006 1.00 19.5 0.395 0.333 0.279 0.170 0.096 0.810 3.98 14.775 34.80 0.005 1.00 20.5 0.375 0.317 0.266 0.170 0.096 0.810 3.80 15.745 34.80 0.005 1.00 21.5 0.358 0.302 0.258 0.170 0.096 0.810 3.68 16.715 34.80 0.005 1.00 22.5 0.342 0.289 0.249 0.170 0.096 0.810 3.56 17.685 34.80 0.004 1.00 23.5 0.327 0.277 0.243 0.170 0.096 0.810 3.47 18.655 34.80 0.004 1.00 24.5 0.314 0.265 0.238 0.170 0.096 0.810 3.40 19.625 34.80 0.004 1.00 25.5 0.302 0.255 0.234 0.170 0.096 0.810 3.34 20.595 34.80 0.003 1.00 26.5 0.290 0.245 0.228 0.170 0.096 0.810 3.25 21.565 34.80 0.003 I ei Chiều cao, trọng lượng riêng đất đắp Σ Sc (m) BẢNG TỔNG HP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LÚN: Độ lún tổng cộng S 1.52 m Độ lún cố kết S c 1.26 m Độ lún tức thời Si = (m-1)Sc 0.25 m Si (m) 1.265 Độ lún lại 0.30 m Chiều cao đắp có xét đến phòng lún H đắp thực 3.55 m II DỰ TÍNH ĐỘ LÚN CỐ KẾT THEO THỜI GIAN TRƯỜNG HP THOÁT NƯỚC CHIỀU KHÔNG XỬ LÝ NỀN Hệ số cố kết trung binh lớp đất yếu: C = tb v (∑ - Ctbv: hệ số cố kết trung bình theo phương thẳng đứng Za2 Z2a = = h i (∑ x i ) ) C vi 0.00055 (cm /sec) lớp đất yếu phạm vi Z a - H: chiều sâu thoát nước cố kết theo phương thẳng đứng - St = ScxUv: Độ lún đắp thời gian t Nhân tố thời gian: C tb Tv = v2 t H Với H = Za = 27.00m - ΔS=(1-Uv)xSc: Độ lún cố kết lại sau thời gian t - Sc: Độ lún cố kết đất yếu (Trường hợp thoát nước chiều) BẢNG THỐNG KÊ ĐỘ LÚN CỐ KẾT THEO THỜI GIAN Uv (%) Tv t (năm) St (m) ΔS(m) 10 20 30 40 0.0073 0.0315 0.0707 0.1257 0.13 1.14 50 60 70 0.1969 0.2775 0.4030 80 90 98 0.5692 0.8591 1.7778 13 29 52 82 116 168 237 358 741 0.25 1.01 0.38 0.89 0.51 0.76 0.63 0.63 0.76 0.51 0.89 0.38 1.01 0.25 1.14 0.13 1.24 0.03 - Thời gian cần thiết để đạt độ cố kết U = 90% là: t= 358 năm Kết luận: Do thời gian chờ để đạt độ lún lại lớn nên cần áp dụng biện pháp gia cốâ đất yếu TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU (Qui trình sử dụng: Qui trình Khảo Sát Thiết Kế đường O Ââtô đắp đất yếu 22TCN 262-2000) Công Trình: ĐƯỜNG TÂN TẬP LONG HẬU Hạng mục: TÍNH TOÁN BỐ TRÍ BẤC THẤM, KẾT HP GIA TẢI NHẬP SỐ LIỆU Cao trình mặt đường 3.66m Nền đắp Bề rộng đường B n = 13m Chiều dày KC γ KCAD = 0m 2.36 Cao độ tự nhiên Lớp γ h đất (T/m³) (m) Đất đắp 1.8 3.40 1.49 1.00 1.49 1.49 (T/m3 ) γ= 1.77 (T/m3 ) C= 0.03 (T/m ) ϕ = 30.00 (độ) Taluy đắp 1.2 eo σpz Cc i Cr i 2.968 0.910 1.00 2.968 1.00 2.968 1.53 1.00 1.53 1.53 30.00m Chiều cao đắp gia tải 3.40m Độ lún giả thiết ban đầu 0.00m Độ lún lại (S lại) 1:2.0 0.26m Hệ số m Chiều dày đất yếu 30cm Độ cố kết yêu cầu 90% Cv ứng với áp lực (cm²/sx10 -3) (T/m²) 0.25 0.5 0.198 3.70 0.972 0.822 0.478 0.276 0.473 0.910 0.198 3.70 0.972 0.822 0.478 0.276 0.473 0.910 0.198 3.70 0.972 0.822 0.478 0.276 0.473 1.797 1.330 0.200 4.80 2.727 0.758 0.220 0.342 0.367 1.00 1.797 1.330 0.200 4.80 2.727 0.758 0.220 0.342 0.367 1.00 1.797 1.330 0.200 4.80 2.727 0.758 0.220 0.342 0.367 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 10 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 11 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 12 1.74 1.00 1.846 1.000 0.113 7.90 0.956 0.789 0.676 0.546 0.547 13 1.97 1.00 0.69 0.18 0.07 19.80 1.730 1.213 0.936 0.961 0.459 14 1.97 1.00 0.69 0.18 0.07 19.80 1.730 1.213 0.936 0.961 0.459 15 1.97 1.00 0.69 0.18 0.07 19.80 1.730 1.213 0.936 0.961 0.459 16 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 17 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 18 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 19 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 20 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 21 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 22 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 23 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 24 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 25 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 26 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 27 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 28 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 29 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 30 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU I SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN: B = 13.00 (m) a b γ= ϕ= 1.77 (T/m³) H = 3.40 (m) 30 (độ) Nền đắp C = 0.03 (T/m³) Nền đất yếu II TÍNH TOÁN DỰ BÁO LÚN: TÍNH ĐỘ LÚN CỐ KẾT Sc: H ⎡⎢ ⎛ S =∑ ⎢C log ⎜⎝σ /σ 1+e ⎢ ⎣ n i i Trong đó: i=1 i i i r pz o Bề dày lớp đất thứ i ( H i < 2m) Hệ số rỗng lớp i trạng thái tự nhiên ban đầu σipz i Cc Chỉ số nén lún lớp i C ir Chỉ số nén lún hồi phục lớp i σivz Áp lực trọng lượng thân σ +σ σ σz ⎤ ⎥ ⎥ ⎥⎦ i i z vz i pz hi ; γi Hi e i0 i ⎞⎟+ i log Cc vz⎠ i h = 30.00 (m) Chiều cao, trọng lượng riêng lớp đất thứ i Áp lực tiền cố kết lớp i Áp lực tải trọng đắp gây lớp i σiz=∑ Ι hđ γd I lớp đất tự nhiên nằm lớp i σivz = ∑hi γι Hệ số ảnh hưởng theo toán đồ Osterberg phụ thuộc a/zi ; b/zi hd ; γd Cc i Cr i σiz(T/m²) σivz(T/m²) σipz(T/m²) hi (m) zi (m) a/zi b/zi 1.00 0.5 13.600 13.000 0.496 0.910 0.198 2.968 5.97 0.245 3.70 0.111 1.00 1.5 4.533 4.333 0.496 0.910 0.198 2.968 5.97 0.735 3.70 0.094 1.00 2.5 2.720 2.600 0.493 0.910 0.198 2.968 5.94 1.225 3.70 0.090 1.00 3.5 1.943 1.857 0.485 1.330 0.200 1.797 5.84 1.735 4.80 0.126 1.00 4.5 1.511 1.444 0.479 1.330 0.200 1.797 5.76 2.265 4.80 0.129 1.00 5.5 1.236 1.182 0.468 1.330 0.200 1.797 5.64 2.795 4.80 0.133 1.00 6.5 1.046 1.000 0.458 1.000 0.113 1.846 5.51 3.43 7.90 0.033 1.00 7.5 0.907 0.867 0.439 1.000 0.113 1.846 5.29 4.17 7.90 0.039 1.00 8.5 0.800 0.765 0.424 1.000 0.113 1.846 5.10 4.91 7.90 0.044 1.00 9.5 0.716 0.684 0.410 1.000 0.113 1.846 4.94 5.65 7.90 0.050 1.00 10.5 0.648 0.619 0.395 1.000 0.113 1.846 4.76 6.39 7.90 0.056 1.00 11.5 0.591 0.565 0.380 1.000 0.113 1.846 4.57 7.13 7.90 0.062 1.00 12.5 0.544 0.520 0.365 0.180 0.073 0.690 4.39 7.985 19.80 0.008 1.00 13.5 0.504 0.481 0.350 0.180 0.073 0.690 4.21 8.955 19.80 0.007 1.00 14.5 0.469 0.448 0.333 0.180 0.073 0.690 4.00 9.925 19.80 0.006 1.00 15.5 0.439 0.419 0.319 0.170 0.096 0.810 3.84 10.895 34.80 0.007 1.00 16.5 0.412 0.394 0.309 0.170 0.096 0.810 3.72 11.865 34.80 0.006 1.00 17.5 0.389 0.371 0.295 0.170 0.096 0.810 3.55 12.835 34.80 0.006 1.00 18.5 0.368 0.351 0.282 0.170 0.096 0.810 3.39 13.805 34.80 0.005 1.00 19.5 0.349 0.333 0.269 0.170 0.096 0.810 3.24 14.775 34.80 0.005 1.00 20.5 0.332 0.317 0.258 0.170 0.096 0.810 3.11 15.745 34.80 0.004 1.00 21.5 0.316 0.302 0.250 0.170 0.096 0.810 3.01 16.715 34.80 0.004 1.00 22.5 0.302 0.289 0.243 0.170 0.096 0.810 2.92 17.685 34.80 0.004 1.00 23.5 0.289 0.277 0.234 0.170 0.096 0.810 2.82 18.655 34.80 0.003 1.00 24.5 0.278 0.265 0.228 0.170 0.096 0.810 2.74 19.625 34.80 0.003 I ei Chiều cao, trọng lượng riêng đất đắp Σ Sc (m) Si (m) 1.04 BẢNG TỔNG HP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LÚN: Độ lún tổng cộng S 1.24 m Độ lún cố kết S c 1.04 m Độ lún tức thời Si = (m-1)Sc 0.21 m Độ lún lại 0.30 m II DỰ TÍNH ĐỘ LÚN CỐ KẾT THEO THỜI GIAN TRƯỜNG HP THOÁT NƯỚC CHIỀU KHÔNG XỬ LÝ NỀN Hệ số cố kết trung binh lớp đất yếu: C tbv = (∑ - Ctbv: hệ số cố kết trung bình theo phương thẳng đứng Za2 Z2a = = h i (∑ x i ) ) C vi 0.00062 (cm /sec) - St = ScxUv: Độ lún đắp thời gian t - ΔS=(1-Uv)xSc: Độ lún cố kết lại sau thời gian t C tbv t H2 Nhân tố thời gian: Tv = Với H = Za = 24.00m lớp đất yếu phạm vi Z a - H: chiều sâu thoát nước cố kết theo phương thẳng đứng - Sc: Độ lún cố kết đất yếu (Trường hợp thoát nước chiều) BẢNG THỐNG KÊ ĐỘ LÚN CỐ KẾT THEO THỜI GIAN Uv (%) Tv 10 20 30 40 50 0.0073 0.0315 0.0707 0.1257 t (năm) St (m) ΔS(m) 0.10 0.93 0.21 0.83 60 70 0.1969 0.2775 0.4030 90 98 0.5692 0.8591 80 1.7778 21 37 58 82 119 167 253 523 0.31 0.72 0.41 0.62 0.52 0.52 0.62 0.41 0.72 0.31 0.83 0.21 0.93 0.10 1.01 0.02 D= 1.30 m - Khoảng cách tính toán bấc thấm l = - Chiều sâu gây lún: Za = 24.00 m 1.37 m - Thời gian cần thiết để đạt độ cố kết U = 90% là: 253 t= năm IV DỰ TÍNH ĐỘ LÚN CỐ KẾT THEO THỜI GIAN TRƯỜNG HP SỬ DỤNG BẤC THẤM: THÔNG SỐ BẤC THẤM - Chiều dài bấc thấm L bc = 13.00 m - Chiều rộng bấc thấm a = 100 mm - Đkính tương đương bấc thấm d 0.052 m - Sơ đồ bố trí giếng cát: tam giác - Khoảng cách tim bấc thấm - Bề dày tiết diện bấc thấm b = TÍNH TOÁN BẤC THẤM Độ cố kết đạt sau thời gian t kể từ lúc đắp xong đường U = 1- (1-U v)*(1-Uh) U v : Độ cố kết theo phương thẳng đứng ⎧ ⎫ − 8Th U h = − exp⎨ ⎬ ⎩ F (n) + FS + Fr ⎭ C T h: Nhân tố thời gian theo phương ngang Th = 2h t l U h : Độ cố kết theo phương ngang C h: Hệ số cố kết theo phương ngang 0.00254 cm2/s F s: Nhân tố xét đến ảnh hưởng xáo trộ Fs = (kh/ks - 1).ln(ds/d) = 0.9163 k h/ks =Ch/Cv d s/d = 2-3, lấy 2.5 F r: Nhân tố xét đến sức cản bấc thấm Fr = k π L2 h qw = 0.00354 6.3E-10 0.00006 0.0000105 F(n): Nhân tố xét đến ảnh hưởng khoảng cách bố trí bấc thấm F ( n ) = ln( n ) − n = l /d = 26.25 = 2.518 mm Vùng có bấc thấm (L g) Vùng bấc thấm (Z a-Lg) tb Sc1 (Za - Lgc) Cvtb Sc2 (cm) cm /s (cm) (cm) cm2/s (cm) 1300 0.0008 97.56 1100 0.00048 5.98 Lgc Cv ĐỘ LÚN CỦA NỀN ĐƯỜNG THEO THỜI GIAN Vùng có bấc thấm (Lg) t Vùng bấc thấm (Z a-Lg) (tháng) Tv1 Uv1 Th Uh St1 (cm) ΔS1 (cm) Tv2 Uv2 St2 (cm) ΔS2 (cm) 0.5 0.001 0.080 0.110 0.227 22.11 75.452 28.85 0.0005 0.08 0.48 5.50 0.001 0.080 0.221 0.402 39.21 58.353 44.97 0.0010 0.08 0.48 5.50 0.002 0.080 0.442 0.642 62.66 34.902 67.09 0.0021 0.08 0.48 5.50 U (%) 3.5 0.004 0.082 0.773 0.835 81.42 16.144 84.80 0.0036 0.08 0.48 5.50 4.5 0.005 0.089 0.994 0.901 87.90 9.656 90.98 0.0046 0.083802 0.50 5.48 5.5 0.007 0.096 1.215 0.941 91.79 5.776 94.65 0.0057 0.089981 0.54 5.44 6.5 0.008 0.103 1.436 0.965 94.11 3.454 96.83 0.0067 0.096159 0.58 5.41 7.5 0.009 0.110 1.656 0.979 95.49 2.066 98.12 0.0077 0.102337 0.61 5.37 8.5 0.010 0.116 1.877 0.987 96.33 1.236 98.88 0.0088 0.107951 0.65 5.34 9.5 0.012 0.123 2.098 0.992 96.82 0.739 99.34 0.0098 0.113357 0.68 5.30 10.5 0.013 0.128 2.319 0.995 97.12 0.442 99.61 0.0108 0.118763 0.71 5.27 11.5 0.014 0.134 2.540 0.997 97.30 0.264 99.77 0.0118 0.124169 0.74 5.24 12.5 0.015 0.139 2.761 0.998 97.40 0.158 99.86 0.0129 0.129 0.77 5.21 Kết luận: Thời gian gia tải cần thiết để đạt độ cố kết lớn 90% độ lún lại nhỏ 30cm t = 4.5 tháng Độ lún cố kết sau 4.5 tháng gia tải là: 88.41 cm Độ lún tổng cộng sau 4.5 tháng gia tải 106.09 cm [...]... VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận - Tuyến đường nằm trên vùng đất yếu có chiều dầy trung bình 13m-18.0m Đất yếu ở đây có hệ số rỗng và chỉ số nén lún lớn, khả năng bị nén lún mạnh, sức kháng cắt nhỏ nên các biện pháp xử lý nền đất yếu là cần thiết - Chi tiết kết quả tính tốn xử lý được thể hiện trong Bảng 2 Bảng tổng hợp kết quả thiết kế xử lý nền đất yếu - Tốc độ đắp và chờ như TVTK kiến nghị đồng thời đảm... biện pháp gia cốâ nền đất yếu TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU (Qui trình sử dụng: Qui trình Khảo Sát Thiết Kế nền đường O Ââtô đắp trên đất yếu 22TCN 262-2000) Công Trình: ĐƯỜNG TÂN TẬP LONG HẬU Hạng mục: TÍNH TOÁN BỐ TRÍ BẤC THẤM, KẾT HP GIA TẢI NHẬP SỐ LIỆU Cao trình mặt đường 3.66m Nền đắp Bề rộng nền đường B n = 13m Chiều dày KC γ KCAD = 0m 2.36 Cao độ tự nhiên Lớp γ h đất (T/m³) (m) Đất đắp 1.8 3.40 1... lún còn lại lớn nên cần áp dụng các biện pháp gia cốâ nền đất yếu TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU (Qui trình sử dụng: Qui trình Khảo Sát Thiết Kế nền đường O Ââtô đắp trên đất yếu 22TCN 262-2000) Công Trình: ĐƯỜNG TÂN TẬP LONG HẬU Hạng mục: TÍNH LÚN ỨNG VỚI CHIỀU CAO ĐẮP THIẾT KẾ CÓ TÍNH CHIỀU CAO BÙ LÚN NHẬP SỐ LIỆU Cao trình mặt đường 2.59m Nền đắp Bề rộng nền đường B n = Chiều dày KC γ KCAD = 2.36 Cao độ tự... TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU I SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN: B = 13.00 (m) a b 1 γ= 1.77 (T/m³) ϕ= 2 H = 2.33 (m) 30 (độ) Nền đắp C = 0.03 (T/m³) Nền đất yếu II TÍNH TOÁN DỰ BÁO LÚN: 1 TÍNH ĐỘ LÚN CỐ KẾT Sc: H ⎡⎢ ⎛ S =∑ ⎢C log ⎜⎝σ /σ 1+e ⎢ ⎣ n i i Trong đó: Hi i i=1 i i i r pz ⎞⎟+ i log Cc vz⎠ i o i ⎤ ⎥ ⎥ ⎦⎥ i i z vz i pz hi ; γi Bề dày lớp đất thứ i ( H i < 2m) σ +σ σ h = 30.00 (m) Chiều cao, trọng lượng riêng lớp đất thứ... lượng đắp bù lún - Đối với các móng cống, nền thiên nhiên được xử lý đạt độ cố kết u cầu mới thi cơng móng - Trong q trình thi cơng có gì sai khác với đồ án thiết kế cần báo cho Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế để cùng giải quyết CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang 13 TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU (Qui trình sử dụng: Qui trình Khảo Sát Thiết Kế nền đường O Ââtô đắp trên đất yếu 22TCN 262-2000) Công Trình: ĐƯỜNG TÂN... 30 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU I SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN: B = 13.00 (m) a b γ= 1 ϕ= 2 1.77 (T/m³) H = 2.33 (m) 30 (độ) Nền đắp C = 0.03 (T/m³) Nền đất yếu II TÍNH TOÁN DỰ BÁO LÚN: 1 TÍNH ĐỘ LÚN CỐ KẾT Sc: H ⎡⎢ ⎛ S =∑ ⎢C log ⎜⎝σ /σ 1+e ⎢ ⎣ n i i Trong đó: i=1 i i i r pz o Bề dày lớp đất thứ i ( H i < 2m) Hệ số rỗng của lớp i ở trạng thái tự nhiên ban đầu... 30 1.97 1.00 0.81 0.17 0.10 34.80 0.955 0.926 0.615 0.331 0.279 TÍNH TOÁN NỀN ĐẤT YẾU I SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN: B = 13.00 (m) a b γ= 1 ϕ= 2 1.77 (T/m³) H = 3.40 (m) 30 (độ) Nền đắp C = 0.03 (T/m³) Nền đất yếu II TÍNH TOÁN DỰ BÁO LÚN: 1 TÍNH ĐỘ LÚN CỐ KẾT Sc: H ⎡⎢ ⎛ S =∑ ⎢C log ⎜⎝σ /σ 1+e ⎢ ⎣ n i i Trong đó: i=1 i i i r pz o Bề dày lớp đất thứ i ( H i < 2m) Hệ số rỗng của lớp i ở trạng thái tự nhiên ban đầu... 2.19 14.775 I ei Chiều cao, trọng lượng riêng đất đắp 34.80 Σ Sc (m) Si (m) 0.003 0.661 II DỰ TÍNH ĐỘ LÚN CỐ KẾT THEO THỜI GIAN TRƯỜNG HP THOÁT NƯỚC 1 CHIỀU KHÔNG XỬ LÝ NỀN Hệ số cố kết trung binh của lớp đất yếu: C tbv = (∑ - Ctbv: hệ số cố kết trung bình theo phương thẳng đứng Za2 Z2a = = h i 2 (∑ x i ) 2 ) C vi 2 0.00078 (cm /sec) - St = ScxUv: Độ lún của nền đắp trong thời gian t - ΔS=(1-Uv)xSc: Độ... Z2a = = h i 2 (∑ x i ) 2 ) C vi 2 0.00055 (cm /sec) của các lớp đất yếu trong phạm vi Z a - H: chiều sâu thoát nước cố kết theo phương thẳng đứng - St = ScxUv: Độ lún của nền đắp trong thời gian t Nhân tố thời gian: C tb Tv = v2 t H Với H = Za = 27.00m - ΔS=(1-Uv)xSc: Độ lún cố kết còn lại sau thời gian t - Sc: Độ lún cố kết của nền đất yếu (Trường hợp thoát nước một chiều) BẢNG THỐNG KÊ ĐỘ LÚN CỐ KẾT... ngay để điều chỉnh tiến độ đắp - Trong khi thi cơng khơng tập kết vật liệu thành đống lớn, khơng tập trung nhiều xe máy thi cơng trên nền đắp (kể cả trong thời gian nghỉ chờ nền đất cố kết) - Trong thời gian nghỉ chờ nền đất cố kết cần hạn chế các loại xe đi lại trên nền đắp Cần khơi rãnh thơng thống để tạo điều kiện cho nước từ lớp cát đệm thốt ra ngồi nhanh CƠNG TY TNHH VIỆT RẠNG ĐƠNG Trang 12 Cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh xử lý nền đất yếu, Thuyết minh xử lý nền đất yếu, Thuyết minh xử lý nền đất yếu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay