Câu hỏi và trả lời thực hành vi sinh

8 2,600 63
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2016, 14:15

Tại sao đa số các vi khuẩn không mọc được trong môi trường nuôi cấy DRBC?Tại sao lại dùng môi trường SPW để pha loãng mẫu?Tại sao khi ủ mẫu lại phải úp ngược đĩa?Tại sao môi trường nuôi cấy tổng vi khuẩn hiếu khí được coi là môi trường dinh dưỡng? SALMONELLA Câu 2: Tại phải tiến hành tăng sinh? Vai trò môi trường tăng sinh BPW? Đây khâu quan trọng thiếu quy trình kiểm nghiệm mẫu kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm Người ta thường sử dụng môi trường tiền tăng sinh không chọn lọc, giàu dinh dưỡng, không chứa chất ức chế đặc hiệu tạo điều kiện cho phục hồi sức sống tăng trưởng nhiều vi sinh vật diện mẫu bị tổn thương trình chế biến bảo quản thực phẩm Nước peptone đệm Buffered Peptone Water (BPW) môi trường tiền tăng sinh khuyến khích sử dụng môi trường kiểm tra nhiều loại vi sinh vật gây bệnh thuộc họ Enterobacteriaceae Tùy theo đặc tính thành phần hóa học mẫu cần chọn quy trình tiền tăng sinh phù hợp Thông thường tỉ lệ mẫu môi trường tiền tăng sinh 1:9, nhiên tùy trường hợp cụ thể tỉ lệ thay đổi Môi trường tăng sinh BPW môi trường tiền tăng sinh không chọn lọc để phân lập Salmonella từ mẫu thực phẩm Đặc biệt số lượng Salmonella diện mẫu ít, bị tổn thương, môi trường gíup chúng tăng lên phục hồi trước mang cấy phân lập chọn lọc Câu 3: Môi trường tăng sinh chọn lọc dùng phân tích salmonella gì? Selenite broth base (lactose) Sodium biselenite (sodium hydrogen selenite) Rappaport vassiliadis (RV) Selenite cystein broth Tetrathionate mueler Kauffmann broth (TT) Câu 4: Vai trò môi trường tăng sinh chọn lọc? Tại lại chọn môi trường tăng sinh chọn lọc? Giai đoạn làm tăng mật độ Salmonella so với vi sinh vật khác cách ức chế ngăn chặn sinh trưởng số nhóm vi sinh vật khác, tạo thuận lợi cho việc phát vi khuẩn bước phân lập Mỗi loại môi trường có tác dụng chọn lọc đặc điểm phát triển Salmonella, số dòng Salmonella tăng trưởng môi trường lại không tăng trưởng môi trường khác Do vậy, để tăng khả phát tất dòng Salmonella diện mẫu thực phẩm cần phải dùng hai loại môi trường tăng sinh chọn lọc khác cho mẫu Câu 5: Tại lại phải dùng môi trường phân lập? Khuẩn lạc Salmonella cho màu môi trường? Đây bước tách biệt Salmonella canh khuẩn khỏi quần thể chúng Cường độ chọn lọc mức độ phân biệt thể hình thái khuẩn lạc Salmonella môi trường khác Trên môi trường XLD: khuẩn lạc màu hồng tròn, suốt, có hay tâm đen Một số dòng Salmonella có khả sinh H 2S, trừ S.typhi khuẩn lạc suốt tâm đen Trên môi trường HE: khuẩn lạc Salmonella có màu xanh dương đến màu xanh lục, có hay tâm đen Một số loài Salmonella phát triển thành khuẩn lạc có chấm màu đen bóng, lớn hay phần lớn khuẩn lạc hoàn toàn có màu đen Một cách điển hình, có số loại Salmonella sinh khuẩn lạc có màu vàng có tâm đen Cũng bước tăng sinh chọn lọc việc sử dụng hay nhiều môi trường phân lập cho phép gia tăng phát số lượng kiểu huyết khác mẫu, môi trường XLD khuyến khích sử dụng Câu 6: Tại lại có bước khẳng định TSA có bước phản ứng sinh hóa kháng huyết thanh? Nếu bước khẳng định có không? Tại sao? Qua bước tiền tăng sinh, tăng sinh chọn lọc phân lập tế bào Salmonella bị già suy thoái, cần phải phục hồi chúng môi trường Tryticase Soya Agar (TSA) hay Brain Heart Infusion (BHI) để nhân sinh khối dùng tiếp cho phản ứng sinh hóa phản ứng ngưng kết kháng huyết sau Nhằm xác định lại khuẩn lạc đặc trưng Salmonella xuất môi trường phân lập Câu 7: Trình bày phản ứng sinh hóa dùng phân tích salmonella: tên môi trường, hóa chất, kết quả, giải thích kết quả?  Thử nghiệm sinh H2S ( KIA/TSI) Môi trường KIA, môi trường TSI sử dụng để kết hợp thử nghiệm đồng thời khả sử dụng nguồn carbon khác (glucose, lactose) khả sinh H2S chủng vi sinh vật Kết quả: thử nghiệm sinh H2S: thử nghiêm (+) xuất tủa màu nâu đen bên môi trường, (-) không xuất tủa màu nâu đen  Thử nghiệm LDC (+): sau nuôi cấy môi trường chuyển thành kiềm, màu môi trường chuyển thành màu ban đầu (màu tím hay xanh)  Thử nghiệm urea Môi trường urea lỏng rustigian – stuart’s urea broth Môi trường rắn Christensen urea Kết quả: Salmonella không phân giải urea nên không làm thay đổi pH môi trường, sau nuôi cấy môi trường giữ nguyên màu vàng cam  Lên men mannitol, sorbitol (+) Môi trường mannitol (phenol red broth base) Môi trường sorbitol (phenol red broth base) Kết quả: môi trường sau nuôi cấy bị acid hóa chuyển thành màu vàng Câu 8: Nếu dùng phản ứng sinh hóa không dùng kháng huyết OMA, OMB có không? Tại sao? Salmonella có loại kháng nguyên: kháng nguyên O bền với nhiệt, dùng để chia thành nhóm, kháng nguyên H không bền với nhiệt dùng để định loại, kháng nguyên vi không bền với nhiệt thường che lấp ngăn chặn phản ứng kháng nguyên O Từ mẫu phân lập dương tính Salmonella, tiến hành định serotype để xác định nhóm thường diện loại nhóm thực phẩm cung cấp thêm thông tin đánh giá tình hình vệ sinh nhóm vi khuẩn Salmonella nhiễm nhiều từ có ý nghĩa vấn để vệ sinh an toàn thực phẩm Trước hết ta dùng kháng huyết ngưng kết đa giá (Polyvalent O antiserum), loại chứa tất kháng thể O Salmonella từ A đến F, ngưng kết nhanh, hoàn toàn hầu hết vi khuẩn thuộc giống Salmonella Nếu dương tính, sau tiếp tục làm phản ứng gốc vi khuẩn với huyết ngưng kết nhóm từ A đến F, ngưng kết xảy nhanh hoàn toàn huyết ngưng kết gốc vi khuẩn nhóm Nếu làm phản ứng với huyết ngưng kết đa giá vô nghiệm ta phải thực phản ứng với huyết ngưng kết Vi Trường hợp kết phản ứng dương tính với huyết ngưng kết Vi, chứng tỏ gốc vi khuẩn có kháng nguyên Vi che lấp phản ứng kháng nguyên O với kháng thể O, ta phải đun nóng cách thủy huyền trọc vi khuẩn nhiệt độ 100 0C 30 phút để loại bỏ kháng nguyên Vi khỏi bề mặt tế bào Sau để nguội, làm phản ứng với huyết ngưng kết đa giá huyết ngưng kết nhóm C D Nếu kết âm tính với hai loại huyết ngưng kết đa giá Vi, gốc vi khuẩn Salmonella TỔNG SỐ VI KHUẨN HIẾU KHÍ Câu 1: Tại môi trường nuôi cấy tổng vi khuẩn hiếu khí coi môi trường dinh dưỡng? Vì môi trường nuôi cấy tổng vi khuẩn hiếu khí hỗn hợp chất dinh dưỡng, chất khoáng đa lượng vi lượng, bổ sung thêm số dung dịch đệm…cần thiết vi khuẩn hiếu khí tồn phát triển cách thuận lợi nhất, góp phần cho trình phân tích mẫu xác Câu 2: Kể tên số thương hiệu môi trường nuôi cấy vi sinh vật mà em biết? Chromagar Oxoid Câu 3: Tại lại phải pha loãng mẫu? Vì mẫu thực phẩm có rất nhiều nấm men, nấm mốc mà ta sẽ không đếm được Vì vậy pha loãng mẫu mẩu để giảm nồng độ xuống sẽ làm cho số vi khuẩn hiện diện mẫu giảm bớt thì chúng ta có thể dễ dàng đếm được số vi khuẩn có đĩa Tuy nhiên nếu pha loãng mẫu ở nồng độ quá cao sẽ dẫn đến làm cho kết quả sai số nhiều Câu 4: Phân tích tổng vi khuẩn hiếu khí bằng kỹ thuật gì? Phân tích bằng kỹ thuật hộp đổ Câu 5: Tại lại dùng môi trường SPW để pha loãng mẫu? Vì SPW là môi trường dinh dưỡng tốt để khuẩn lạc phát triển Pepton là chất dinh dưỡng để cho vi khuẩn phát triển tốt, nước muối là để tạo áp suất thẩm thấu Nếu cho nhiều pepton thì nó sẽ tiến hành tăng sinh làm cho vi khuẩn phát triển nhiều Câu 6: Tại ủ mẫu lại phải úp ngược đĩa? Đĩa được đặt ngửa để tạo độ ẩm thích hợp cho sự phát triển của nấm men nấm mốc và hạn chế làm khô thạch, trách cho nước từ bên ngoài nhiễm vào đĩa Vì vậy cần giữ điều kiện nhiệt độ độ ẩm thấp để đảm bảo môi trường phát triển tốt, tạo điều kiện nuôi cấy men mốc nhận diện sát số lượng men mốc TỔNG SỐ NẤM MEN NẤM MỐC Câu 1: Em cho biết môi trường DRBC, môi trường khác sử dụng để nuôi cấy tổng số nấm men, nấm mốc? Môi trường thạch dichloran glycerol agar (DG18) Môi trường thạch malt extract agar (MEA) Môi trường thạch potato dextrose agar (PDA) Môi trường thạch sabouraud dextrose agar (SDA) Môi trường canh sabouraud dextrose broth (SDB) Câu 2: Tại đa số vi khuẩn không mọc môi trường nuôi cấy DRBC? DRBC môi trường biến đổi môi trường Rose-Bengal Chloramphenicol Medium3, khác biệt chỗ: pH thấp xuống 5.6, công thức môi trường Rose-Bengal giảm xuống 50% Dicloran thêm vào Ảnh hưởng việc thay đổi ức chế phát triển mạnh vi khuẩn, ức chế lan toả loài nấm mốc Rhizopus Mucor đồng thời có khả hỗ trợ phát triển loài không chọn lọc sử dụng môi trường Rose-Bengal Chloramphenicol Agar hay acidified Potato Dextrose Agar1 Sự ức chế việc lan rộng loài nấm mốc hạn chế kích cở khuẩn lạc kết việc cải tiến tăng sinh phát triển loài nấm mốc mycotoxigenic loài khác gây hư hỏng thực phẩm Câu 3: Tại lại phải pha loãng mẫu? Vì mẫu thực phẩm có rất nhiều nấm men, nấm mốc mà ta sẽ không đếm được Vì vậy pha loãng mẫu mẩu để giảm nồng độ xuống sẽ làm cho số vi khuẩn hiện diện mẫu giảm bớt thì chúng ta có thể dễ dàng đếm được số vi khuẩn có đĩa Tuy nhiên nếu pha loãng mẫu ở nồng độ quá cao sẽ dẫn đến làm cho kết quả sai số nhiều Câu 4: Phân tích nấm men, nấm mốc bằng kỹ thuật gì? Vì sao? Phân tích bằng kỹ thuật hộp trải Câu 5: Tại lại dùng môi trường SPW để pha loãng mẫu? Vì SPW là môi trường dinh dưỡng tốt để khuẩn lạc phát triển Pepton là chất dinh dưỡng để cho vi khuẩn phát triển tốt, nước muối là để tạo áp suất thẩm thấu Nếu cho nhiều pepton thì nó sẽ tiến hành tăng sinh làm cho vi khuẩn phát triển nhiều Câu 6: Môi trường DRBC gồm những thành phần nào? Thành phần nào làm cho khuẩn lạc phát triển? Thành phần: Enzymatic Digest of Animal Tissue 5g Glucose 10g Monopotassium Phosphate 1g Magnesium Phosphate 0.5g Rose Bengal 0.025g Dichloran 0.002g Chloramphenicol 0.1g Agar 15g pH cuối: 5.6 ± 0.2 25oC Vai trò thành phần môi trường: Peptone cung cấp Nitơ, Cacbon vitamin cho phát triển vi sinh vật Glucose nguồn lượng Monopotassium Phosphate chất đệm Magnesium Sulfate nguồn cation hóa trị II sulfate Dichloran chất kháng nấm thêm vào để hạn chế lan rộng nấm Nồng độ pH trung bình giảm từ 7.2 tới 5.6 nhằm hạn chế lan rộng nấm Rose Bengal ngăn chặn phát triển vi khuẩn hạn chế kích cỡ,sự lan nhanh khóm mốc.Rose Bengal hút khóm men mốc,khiến cho men, mốc dễ nhận diện đếm Chloramphenical dùng để ngăn chặn phát triển vi khuẩn diện môi trường mẫu thực phẩm, hạn chế lan rộng, phát triển nhanh nấm Agar thành phần củng cố Câu 7: Tại ủ mẫu lại phải úp ngược đĩa? Đĩa được đặt ngửa để tạo độ ẩm thích hợp cho sự phát triển của nấm men nấm mốc và hạn chế làm khô thạch, trách cho nước từ bên ngoài nhiễm vào đĩa Vì vậy cần giữ điều kiện nhiệt độ độ ẩm thấp để đảm bảo môi trường phát triển tốt, tạo điều kiện nuôi cấy men mốc nhận diện sát số lượng men mốc STAPHYLOCOCCUS Hình thái khuẩn lạc đặc trưng Staphylococcus aureus môi trường BPA: Thành phần môi trường BPA có lithium chloride tellurite có tác dụng ức chế quần thể vi khuẩn thường diện Staphylococcus, pyruvate va glycine kích thích phát triển Staphylococcus Khuẩn lạc Staphylococcus có đặc diểm: Khuẩn lạc có màu đen khử telurite thành telurium, dạng lồi tạo vòng xung quanh khuẩn lạc, đường kính từ – 5mm thủy phân protein Sau xuất vòng đục vòng (có tác động lecithinase, loại lipase) Đây đặc tính thường thấy có thình chuyên biệt tụ cầu khuẩn gây bệnh 2 Tại Staphylococcus aureus có khả đông tụ huyết tương thỏ ? Coagulase enzym tạo Staphylococcus aureus, enzym liên quan đến khả bền nhiệt, bền đến 60 0C 30 phút Enzym protein tự nhiên, Staphylococcus aureus tiết tế bào, dễ bị bất hoạt protease Coagulase đóng vai trò đông tụ huyết tương, chúng kết hợp với cấu tử huyết tương thành khối hay cục Ứng dụng nguyên tắc người ta sử dụng huyết tương thỏ để tiến hành phản ứng định lượng Staphylococcus aureus Huyết tương Coagulase Fibsin Cos phương pháp để thực thí ngiệm Coagulase thực lam kính ống nghiệm Tại phải phân tích Staphylococcus aureus thực phẩm ? Tại Staphylococcus aureus phân bố khắp nơi, nhiễm vào thực phẩm qua công đoạn tiếp xúc với người thao tác trình chế biến thực phẩm - Staphylococcus aureus sản sinh loại độc tố đường ruột enterotoxin bền - nhiệt, k bị phân hủy 1000C Khi ăn phải thực phẩm có chứa độc tố (enterotoxin), sau – người bị ngộ độc có dấu hiệu tiêu chảy, nôn mửa kéo dài –
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và trả lời thực hành vi sinh, Câu hỏi và trả lời thực hành vi sinh, Câu hỏi và trả lời thực hành vi sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay