Quản lý khao sat dia chat thuy van 2

14 313 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2016, 08:29

Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : MỤC ĐÍCH : Quy trình nhằm quản lý việc triển khai thực công tác khảo sát đòa chất công trình Công ty đảm bảo chất lượng tiến hành bước khảo sát đòa chất, đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư, khách hàng, thực đầy đủ nội dung công việc, hoàn thành tiến độ lập đề cương khảo sát Công ty, đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư, khách hàng tuân thủ quy trình, quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn hành PHẠM VI ÁP DỤNG : Quy trình áp dụng cho phòng Kiểm đònh, đội khảo sát phòng ban, phận liên quan Công ty CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN : - Sổ tay chất lượng - Chính sách chất lượng - Các mục tiêu chất lượng - Quy trình khoan thăm dò đòa chất 22 TCN -259-2000 - Quy trình khoan thăm dò đòa chất 22 TCN -27-84 - Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN -263-2000 - Các quy trình, quy phạm, hướng dẫn, văn kỹ thuật liên quan khác hành Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : MÔ TẢ QUY TRÌNH : 4.1 Tiếp nhận kế hoạch, nhiệm vụ khảo sát đòa chất, thuỷ văn từ Công ty : Các đội khảo sát đòa chất, thuỷ văn tiếp nhận kế hoạch công tác thực theo trình tự sau : - Kế hoạch chung dự án từ Ban Giám đốc Công ty triển khai cho phòng phiên họp giao ban hàng tháng công văn trực tiếp cho phòng - Các phòng liên quan nhận nhiệm vụ triển khai kế hoạch thực dự án qua đề cương công tác trình Ban Giám đốc duyệt, trình Chủ đầu tư phê duyệt số dự án lớn, phòng phối họp lập đề cương công tác chủ nhiệm dự án tổng thể tổng hợp trình Ban Giám đốc duyệt, trình Chủ đầu tư phê duyệt - Nếu công tác khảo sát đòa chất, khảo sát thuỷ văn phần dự án phòng liên quan / Chủ nhiệm đồ án lập phiếu Đề xuất thực công tác khảo sát BM-14-01, Ban Giám đốc duyệt Nếu kế hoạch độc lập phòng Kế hoạch - Tài vụ lập phiếu yêu cầu triển khai 4.2 Tiếp nhận kiểm tra thông tin, yêu cầu khảo sát đòa chất, thuỷ văn : Tiếp nhận thông tin : - Sau nhận phiếu yêu cầu phòng liên quan Tùy theo tình hình công tác phòng Kiểm đònh, đội khảo sát mức độ phức tạp dự án, Trưởng phòng triển khai công tác kiểm tra thông tin phận khảo sát lòch công tác bảng đạo trực tiếp Kiểm tra thông tin : - Bộ phận khảo sát tiến hành kiểm tra thông tin cách liên hệ trực tiếp với phòng liên quan (Chủ nhiệm đồ án) đối bên (người phụ trách đồ án) kế hoạch độc lập để nhận thêm số thông tin dự án (nhiệm vụ thiết kế, vò trí khảo sát, hồ sơ tài liệu có, đơn vò phối hợp có) 4.3 Nghiên cứu nhiệm vụ, đề cương khảo sát, hồ sơ tài liệu liên quan : Sau kiểm tra thông tin liên quan đến nhiệm vụ khảo sát dự án Bộ phận khảo sát (trưởng phận giao nhiệm vụ tham gia) tiến hành khảo sát trường lập đề cương công tác khảo sát cho dự án trình Trưởng phòng Kiểm đònh Nội dung đề cương công tác khảo sát đòa chất thuỷ văn phải bao gồm nội dung hướng dẫn HD-12-01 HD-12-02 Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : 4.4 Giao việc cho đội, tổ nhóm khảo sát đòa chất : - Trưởng phòng Kiểm đònh sau soát, bổ khuyết, chỉnh sửa đề cương trình duyệt Chủ nhiệm đồ án Nếu kế hoạch độc lập trình duyệt qua Ban Giám đốc Công ty Chủ đầu tư - Trưởng phận khảo sát nhận lệnh triển khai từ Trưởng phòng Kiểm đònh thông qua lòch công tác phòng Bộ phận khảo sát thành viên phòng mạng chân rết phòng Kiểm đònh - Đối với công tác khảo sát đòa chất, Trưởng phận khảo sát triển khai công tác theo đề cương duyệt cho tổ thành phần :  Tổ khảo sát đòa vật lý  Tổ khoan thăm dò, lấy mẫu Thí nghiệm trường  Tổ thí nghiệm phòng  Tổ phân tích số liệu, lập báo cáo khảo sát đòa chất công trình - Đối với công tác khảo sát thuỷ văn, Trưởng phận khảo sát triển khai công tác theo đề cương duyệt cho tổ thành phần :  Tổ khảo sát đòa hình, đòa mạo, thảm thực vật lưu vực dòng chảy  Tổ đo lưu lượng dòng chảy, mực nước dòng chảy, lấy mẫu nước  Tổ thu thập, phân tích số liệu, tính toán, lập báo cáo khảo sát thuỷ văn công trình - Tổ trưởng tổ thành phần có trách nhiệm giao việc cho thành viên tổ Hướng dẫn thao tác thực để đảm bảo với quy trình an toàn lao động 4.5 Chuẩn bò cho khảo sát đòa chất công trình : Các Tổ trưởng tiếp nhận, thảo luận công tác với trưởng phận khảo sát đòa chất triển khai công tác chuẩn bò a Công tác trường : Bám theo đề cương công tác duyệt - Chuẩn bò nhân lực khoan thí nghiệm trường Cơ cấu nhân cho tổ gồm 01 Kỹ sư Đòa chất công trình phụ trách kỹ thuật + 01 Kỹ sư điều hành + 06 công nhân kỹ thuật, tổ trưởng kỹ sư điều hành - Chuẩn bò phương tiện, thiết bò khoan thăm dò khảo sát, thí nghiệm  Thiết bò đo đòa lý : Đo điện, đo đòa chấn Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số :  Thiết bò khoan : Bộ khoan tay, khoan máy, can khoan, mũi khoan, ống chống, tháp khoan, phụ kiện khoan  Thiết bò đo đạc : Máy thủy bình, máy kinh vó, mia, thước dây, thước thép, la bàn  Thiết bò thí nghiệm trường : CPT, SPT, cắt quay, bơm áp lực, điện thắm  Phương tiện lại, xe vận chuyển thiết bò - Kiểm tra thiết bò trước đến trường : Tình trạng thiết bò hỏng hóc phải sửa chữa bổ sung, thay cho đồng bộ, thiết bò phải đủ độ tin cậy, an toàn suốt trình làm việc Khởi động máy phát, phận ly hợp khoan để biết máy vận hành tốt Số lượng thiết bò phải đủ phục vụ cho công tác trường theo đề cương yêu cầu thêm thiết bò dự phòng dễ hỏng - Kiểm tra xe vận chuyển thiết bò (giấy tờ xe), thời hạn hoạt động xe đăng kiểm Tình trạng xe hoạt động tốt Tài xế phải có lái giới chuyên dụng hạn sử dụng - Chuẩn bò trang bò bảo hộ lao động cho công nhân (nón, giầy, quần áo bảo hộ lao động, găng tay ), túi thuốc y tế sơ cứu - Chuẩn bò vật tư phục vụ khoan vật tư thí nghiệm (dầu DO, nhớt, mỡ bôi trơn, boat sét bentonite, bao đựng mẫu, ống mẫu, bình ) - Chuẩn bò tài liệu cần thiết (bản vẽ, hồ sơ) b Công tác nội nghiệp : Do tổ thí nghiệm tổ lập báo cáo thực - Chuẩn bò nhân lực : Kỹ sư + Thí nghiệm viên - Thu thập tài liệu từ nguồn thông tin phục vụ cho công tác điều tra, báo cáo khảo sát đòa chất công trình - Chuẩn bò nơi tiếp nhận mẫu, chuẩn bò thiết bò thí nghiệm - Chọn phòng thí nghiệm đối tác liên kết cho thí nghiệm mà đơn vò thiếu thiết bò c Sự liên đới ảnh hưởng công tác trường nội nghiệp : - Các số liệu khoan thăm dò, mẫu đòa chất, mẫu nước lấy trường số liệu thí nghiệm cung cấp cho tổ thí nghiệm phòng tổ lập báo cáo khảo sát đòa chất để phân tích đánh giá thao tác trường không chuẩn, thiết bò thí nghiệm không chuẩn, số liệu trường không xác ảnh hưởng lớn đến kết báo cáo Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : - Sau chuẩn bò xong tổ trưởng xác nhận công tác chuẩn bò với trưởng phận khảo sát đòa chất 4.6 Chuẩn bò cho khảo sát thuỷ văn công trình : Các Tổ trưởng tiếp nhận, thảo luận công tác với trưởng phận khảo sát triển khai công tác chuẩn bò a Công tác trường : Bám theo đề cương công tác duyệt - Chuẩn bò nhân lực, cấu nhân cho tổ gồm Kỹ sư thủy văn công trình phụ trách kỹ thuật + 01 Kỹ sư điều hành + 04 công nhân kỹ thuật, tổ trưởng kỹ sư điều hành - Chuẩn bò phương tiện, thiết bò khoan thăm dò khảo sát, thí nghiệm :  Thiết bò đo lưu lượng dòng chảy, đo sâu : Máy đo lưu lượng, tốc độ dòng chảy, máy đo sâu hồi âm  Dụng cụ lấy mẫu nước  Thiết bò đo đạc : Máy thủy bình, máy kinh vó, mia, thước dây, thước thép, la bàn  Phương tiện lại , xe vận chuyển thiết bò  Chuẩn bò phương tiện thủy ( thuê cano, tàu, ghe ) - Kiểm tra thiết bò trước đến trường : Tình trạng thiết bò hỏng hóc phải sửa chữa, bổ sung, thay cho đồng bộ, thiết bò phải đủ độ tin cậy, an toàn suốt qúa trình làm việc Số lượng thiết bò phải đủ phục vụ cho công tác trường theo đề cương yêu cầu thêm thiết bò dự phòng dể hỏng - Kiểm tra xe vận chuyển thiết bò ( giấy tờ xe ), thời hạn hoạt động xe thời hạn đăng kiểm Tình trạng xe hoạt động tốt Tài xế phải có lái giới chuyên dụng hạn sử dụng - Chuẩn bò trang bò bảo hộ lao động cho công nhân (nón, giày,quần áo bảo hộ lao động ), túi thuốc y tế sơ cứu - Chuẩn bò tài liệu cần thiết (bản vẽ, hồ sơ ) b Công tác nội nghiệp : Do tổ thí nghiệm tổ lập báo cáo thực - Chuẩn bò nhân lực : Kỹ sư - Thu thập tài liệu từ nguồn thông tin phục vụ cho công tác điều tra, báo cáo khảo sát thuỷ văn công trình Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : - Sau chuẩn bò xong Tổ trưởng xác nhận công tác chuẩn bò với trưởng phận khảo sát 4.7 Công tác triển khai : - Tập kết phương tiện thiết bò, công nhân vào trường Khi vận chuyển thiết bò cần ràng buộc chặt, máy móc phải đặt tư đứng, đánh số thứ tự thiết bò phụ kiện để kiểm tra Nếu thiết bò bò khổ cần có hiệu báo giấy phép lưu hành hàng khổ Sở Giao thông tỉnh cấp Kiểm tra cẩu, dây, đòn khiêng trước xếp dỡ thiết bò Khi xếp dỡ thiết bò không ném, thả rơi Đối với thiết bò khảo sát thuỷ văn cần phải nhẹ nhàng xếp dỡ thiết bò, kiểm tra kỹ móc khoá hòm đựng thiết bò, chiều xếp thiết bò Kiểm tra số lượng thiết bò sau tập kết vào vò trí - Giải thủ tục hành đòa phương Chủ đầu tư triển khai công tác trường - Đối với khảo sát đòa chất , cần liên hệ với chủ đất đai để tiến hành thỏa thuận đền bù, thiệt hại hoa màu phục hồi nguyên trạng tiến hành khảo sát - Lắp dựng lều trại, tìm nơi thuận lợi công tác ngày - Đònh vò tuyến khảo sát :  Tìm cọc tuyến, cọc lý trình, mốc chuẩn, xác đònh tuyến khảo sát máy kinh vó  Đối với khảo sát đòa chất : Đònh vò hố khoan, xác đònh tọa độ hố khoan xác máy kinh vó máy thủy bình theo điều Phần I Quy trình khoan thăm dò đòa chất công trình 22TCN 259-2000  Đối với khảo sát thuỷ văn : Xác đònh lưu vực đồ thực đòa - Triển khai theo trình tự công tác khảo sát nêu đề cương duyệt a Các công tác khảo sát đòa chất : + Khoan trường : Làm sàn khoan lắp ráp thiết bò khoan khoan cạn thực theo Phần I điều mục A Quy trình khoan thăm dò đòa chất công trình 22TCN 259-2000 - Nền sàn phải đủ rộng đủ chổ đặt thiết bò dụng cụ, vật liệu khoan thao tác - Vật liệu làm sàn khoan phải đủ chắn ổn đònh, mặt phải phẳng thoát nước tốt cao mực nước cao hố khoan tối thiểu 20cm Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : - Khi làm sàn khoan sườn đồi, núi phải đào có rãnh thoát nước bên taluy dương, ý biện pháp phóng tránh đá lăn gây tai nạn cho người thiết bò Lắp dựng giá khoan theo Phần I điều mục B Quy trình khoan thăm dò đòa chất công trình 22TCN 259-2000 - Kiểm tra giá khoan phụ kiện trước lắp - Đònh vò hướng làm việc, lắp dựng hai chân cố đònh trước để chống trượt Dùng tời, cẩu, sức người để dựng tháp ổn đònh chân thứ ba Nếu khoan yếu, chân tháp khoan phải tựa gỗ lót đệm cát sỏi để giảm ứng suất lên - Lắp giằng, vặn chặt ốc liên kết Kiểm tra ổn đònh tháp, độ xác chắn puly đỉnh, đối chuẩn trục khoan cọc dấu lỗ khoan Nếu sai lệch phải khắc phục Lắp ráp thiết bò khoan theo Phần I điều mục C Quy trình khoan thăm dò đòa chất công trình 22TCN 259-2000 - Kiểm tra máy phát phụ kiện trước lắp - Máy khoan gá lên giao công sẵn, bệ khoan phải đặt vào vò trí ổn đònh cho lắp đầu máy khoan trục khoan trùng với trục lỗ khoan - Kiểm tra liên kết, bôi trơn thiết bò, can số, tang tời, phanh hãm - Nổ máy kiểm tra chạy thử, chỉnh sai lệch Chuẩn bò phương tiện khoan sông nước theo Phần I điều Quy trình khoan thăm dò đòa chất công trình 22TCN 259-2000 - Khi khoan điều kiện sông nước, cần kiểm tra mực nước, tình hình thủy triều, dòng chảy, bồi lắng, độ sâu ngập nước, tình hình lũ, cường độ lũ, gió bão, trạng giao thông thủy - Chọn phương tiện cho phù hợp, phải đảm bảo điều kiện sau : Đủ diện tích bố trí thiết bò, thao tác ổn đònh toàn khối - Kiểm tra neo buộc, neo buộc nên có tăng tời riêng mực nước thay đổi lên xuống - Chọn phương tiện lai dắt thiết bò sông nước vào vò trí khoan cho phù hợp với tình hình khu vực điều kiện khoan Lựa chọn phương pháp khoan tùy theo cấu tạo đòa tầng theo Phần I điều Quy trình khoan thăm dò đòa chất công trình 22TCN 259-2000 Dùng phương pháp khoan Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : cần phải lấy loại mẫu đất, đá, nước, thực thí nghiệm hố khoan, đạt suất cao đảm bảo an toàn lao động Khi tiến hành khoan cần ý xếp dụng cụ vò trí hố khoan theo trình tự phương pháp Các phương pháp khoan theo hướng dẫn HD-12-03 Khi nâng hạ dụng cụ khoan thực theo phần I, điều quy trình khoan đòa chất công trình 22TCN 259-2000 - Trước nâng hạ dụng cụ khoan phải ngừng hoạt động quay cột khoan, đo chiều dài cần khoan lại miệng hố khoan để xác đònh độ sâu mũi khoan, kiểm tra tời hệ thống móc nối để biết an toàn - Dùng quang treo măng xông móc vào đầu cần khoan với dây cáp tời Kéo tời lên nhẹ nhàng đều, hãm phanh từ từ - Giữ cột dụng cụ khoan miệng hố khoan Clê đuôi cá - Tháo lắp Clê cần khoan Khi hạ nhổ ống vách thực theo phần I, điều quy trình khoan thăm dò đòa chất công trình 22TCN 259-2000 - Đo kiểm tra độ sâu, đường kính lổ khoan, chiều sâu đặt ống vách theo bảng 8-1 - Rửa bùn khoan - Chuẩn bò đủ số lượng ống vách cần thiết, kiểm tra quy cách, số lượng, đầu ren ống vách - Theo số thứ tự ống vách ghi, hạ từ từ xuống hố khoan nối chúng ý đến đầu ren phài cọ sát bôi trơn mở vặn chặt hết ren - Dùng kẹp gỗ, xiết chặt bu lông để giử ống vách miệng hố khoan - Khi kéo hạ ống vách phải dùng móc quang treo cáp tời, không dùng thong buộc trực tiếp vào ống vách - Khi hạ ống vách khó khăn chất tải lên ống vách, kết hợp xoay theo chiều kim đồng hồ để tránh bò nhả ren Không dùng tạ để đóng ống - Nếu ống vách có nhiều lớp nhiều tầng nhổ ống vách có đường kính nhỏ trước - Việc chọn biện pháp nhổ kích tời dựa nguyên lý phân tích lực cho tháp khoan, tời, cáp đủ sức chòu tải - Nếu chân cột ống vách có neo bêtông để cách nước, cần phải tính tới biện pháp tháo dỡ bỏ phần ống rút ống vách Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : - Trong trình khoan kỹ sư phụ trách kỹ thuật khoan cần phải theo dõi, đo đạc, ghi chép trung thực vào nhật ký khoan trình nêu trên, đối chiếu với đề cương duyệt, vẽ tài liệu có sẵn Nếu trường xuất yếu tố đòa chất bất thường cần hiệu chỉnh bổ sung thêm vò trí khảo sát so với đề cương thấy cần thiết Áp dụng quy trình 22TCN 259-2000 & 22TCN 260-2000 + Lấy mẫu đất đá trường : Công tác lấy mẫu đất đá thực theo phần I, điều 10, mục A, B quy trình khoan thăm dò đòa chất công trình 22TCN 259-2000 - Khi thay đổi cấu tạo lớp đòa tầng phải lấy mẫu đại điện lớp để phân tích tiêu lý - Đối với lớp đất dày 2m 2m lấy mẫu lần, mẫu đất nguyên dạng mẫu xáo động - Mẫu đất lấy vò trí đáy hố khoan độ sâu lấy mẫu, vét đáy hố khoan mũi khoan ruột gà ống lắp bê trước lấy mẫu - Tiến hành lấy ống mẫu Þ91mm, mũi khoan hợp kim, mũi khoan hợp kim long đôi dùng phương pháp ép mẫu nguyên dạng Sau ống mẫu kéo lên cần phải gạt bỏ đất thừa, dùng giẻ lao ống mở mẫu để lấy mẫu Quan sát kỹ ống mẫu để xem có dấu hiệu đổi tầng hay không sau dùng dao dây thép cắt mẫu thành đoạn 20cm - Mẫu đất nguyên dạng sau lấy phải cho vào túi nylon, bọc sáp bỏ vào hộp đựng mẫu ống nhựa PVC Þ114mm, dán kín hai đầu quy cách có nhãn mẫu theo quy đònh chung phòng - Đối với đất dính lấy mẫu từ mũi khoan ruột gà, ống lắp bê Mẫu cho vào hộp không lèn chặt - Đối với vật liệu rời dùng phương pháp khoan dộng ống lắp bê để lấy mẫu không nguyên dạng, lấy mẫu xáo động từ ống mẫu tách đôi thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT Mẫu không nguyên dạng bảo quản mẫu nguyên dạng - Đối với mẫu đá lấy với mũi khoan hợp kim mũi khoan kim cương có ống mẫu bên Xem mục 1-g 22TCN 259-2000 Dùng khay gỗ để hứng mẫu trực tiếp ống mẫu, dầu ống cao khay 10cm Ký hiệu trực tiếp lên mẫu đá theo trình tự mẫu theo quy đònh nhãn Các mẫu đá xếp vào hàng mẫu - Số lượng mẫu đât đá cần phải đủ để phục vụ cho thí nghiệm cần thiết lưu mẫu Số mẫu cần đáp ứng theo đề cương thực tế trường khảo sát Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : - Ghi chép số liệu mẫu đất lấy trường mô tả sơ mẫu đất đá theo biểu mẫu quy đònh (xem biểu) + Lấy mẫu nước trường : Công tác lấy mẫu nước thực theo phần I, điều 10, mục C quy trình khoan thăm dò đòa chất công trình 22TCN 259-2000 - Lấy mẫu hố khoan sau 12 kể từ kết thúc khoan - Chuẩn bò chai thủy tinh trắng dung tích 0,5lít, 1lít, nút chai bấc để lấy mẫu Chai phải rửa kỷ nước xà phòng ấm để ngược cho khô trước lấy mẫu - Đo nhiệt độ không khí nhiệt kế thay đổi chậm bên đến độ sâu bên cần lấy, kéo day mở nút cho nước chảy vào kéo dụng cụ lên Số lượng mẫu lấy theo bảng 10-4 22TCN 259-2000 - Đọc nhiệt độ mẫu nước nhiệt kế thay đổi chậm Đậy nút bấc, bao kín nútvà cổ chai bao ny lon buộc dây thun Đánh số thứ tự chai mẫu, dán nhãn theo quy đònh phòng - Khi lấy mẫu nước mặt (ao, hồ ) phục vụ cho thí nghiệm môi trường, dùng cho beton cần lấy đủ mẫu - Ghi số liệu lấy mẫu nước vào biểu mẫu theo quy đònh + Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT (Standard Penetration Test) : Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn trường thực theo tiêu chuẩn TCXD 226-1999 HD-12-04 + Thí nghiệm xuyên tónh CPT (Cone Penetration Test) : Công tác thí nghiệm xuyên tónh trường theo tiêu chuẩn TCXD 174-1989 + Thí nghiệm cắt quay trường : Công tác thí nghiệm cắt quay trường theo tiêu chuẩn BS 1377-9-1990 + Thí nghiệm bơm ép nước hố khoan Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : Công tác thí nghiệm bơm ép nước hố khoan theo tiêu chuẩn ngành Thủy lợi 14 TCN83-91 Các kết khoan thăm dò khảo sát đòa chất, lấy mẫu, thí nghiệm trường ghi chép nhật ký khoan trường theo hướng dẫn quy trình 22TCN 259-2000 gồm : - Hình trụ hố khoan (biểu VII.1 22TCN 259-2000 ) mô tả cấu tạo đòa tầng, mẫu đất đá lớp, số liệu thí nghiệm SPT - Biểu đồ thí nghiệm xuyên tónh (biểu VII.2.1, VII.2.2 22TCN 259-2000) - Biểu đồ thí nghiệm ép nước (biểu VII.3.1, VII.3.2, VII.3.3, VII.3.4 22TCN 2592000) b Các công tác khảo sát thuỷ văn : + Xác đònh lưu vực dòng chảy từ vò trí công trình - Xác đònh đồ, vào vò trí tuyến trường quan sát xác đònh lưu vực, xác đònh trạng lưu vực, đòa hình, đòa mạo, thảm thực vật, cấu tạo tầng phủ Ghi kết quả, hình ảnh vào biểu điều tra theo quy đònh - Đo độ dốc sườn trung bình lưu vực, độ dốc suối máy kinh vó Ghi kết vào biểu điều tra theo quy đònh - Quan sát công trình hữu phạm vi lưu vực sau lưu vực, xác đònh diện tích, hoạt động công trình liên quan đến thủy văn Ghi kết vào biểu điều tra theo quy đònh - Xác đònh diện tích kho nước (ao hồ, đầm lầy ) thò sát, đo đạc Ghi kết qủa vào biểu điều tra theo quy đònh - Xác đònh dòng chủ, xác đònh chiều dài lòng chủ, đo đòa hình lòng chủ thủy trực, lưu lượng, vận tốc dòng chảy Ghi kết vào biểu điều tra theo quy đònh - Lấy mẫu nước thời kỳ để phân tích bồi lắng - Khảo sát lượng tàu giao thông, tình hình giao thông thủy dòng chủ khu vực công trình Ghi kết vào biểu điều tra theo quy đònh - Đo vẽ đường mặt nước dòng chủ, ghi kết vào biểu điều tra theo quy đònh - Điều tra mực nước lũ cao nhất, mực nước lũ trung bình năm xuất hiện, thời gian xuất hiện, vết lũ Ghi kết vào biểu điều tra theo quy đònh Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : - Điều tra mực nước kiệt, năm xuất hiện, thời gian xuất Ghi kết qủa vào biểu điều tra theo quy đònh - Điều tra chế độ lũ, thời gian lũ về, dạng lũ, diễn biến lũ, xói lở, bồi lắng, lũ rút, lưu lượng trạm thủy văn đo đạc Ghi kết qủa vào biểu điều tra theo quy đònh - Điều tra sóng (sông, biển) Ghi kết qủa vào biểu điều tra theo quy đònh - Đo đạc dòng chảy, dòng hải lưu vò trí công trình Ghi kết qủa vào biểu điều tra theo quy đònh - Quan trắc gió, thu thập tài liệu trạm quan trắc - Điều tra tình hình khí hậu : gió, độ ẩm không khí, mưa, nhiệt độ 4.8 Phân tích mẫu phòng thí nghiệm : - Các mẫu lấy trường bàn giao cho phòng thí nghiệm - Phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm để xác đònh tính chất lý đất mẫu nước, bước thí nghiệm thực theo quy trình QT-13 “ Quản lý thí nghiệm” 4.9 Lập báo cáo khảo sát : Đây công tác nội nghiệp sau công tác khảo sát trường, điều tra, khoan khảo sát, thí nghiệm trường, phòng kết thúc Công tác báo cáo Kỹ sư phụ trách phận khảo sát thực Báo cáo đóng thành tập theo mẫu quy đònh Công ty Nội dung báo cáo khảo sát đòa chất công trình ba bao gồm phần ngăn cách trang màu Báo cáo khảo sát đòa chất bao gồm nội dung theo hướng dẫn HD-12-05 Báo cáo khảo sát thuỷ văn bao gồm nội dung theo hướng dẫn HD-12-06 4.10 Xem xét kiểm tra chất lượng báo cáo khảo sát : - Báo cáo khảo sát kỹ sư phụ trách phận khảo sát thực qua việc tổng hợp thông tin từ biểu báo cáo tổ khảo sát thí nghiệm trường, tổ thí nghiệm phòng Các số liệu đối chiếu phân tích theo quy phạm sai phối kiểm lại từ tổ thành phần Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : - Khi xác số liệu báo cáo, biểu thành viên thực ký xác nhận, tổ báo cáo (01 kỹ sư phụ trách + 01 kỹ sư phòng thí nghiệm) thực vẽ, thuyết minh tổng hợp tài liệu kẹp thành tập trình ký Trưởng phòng Kiểm đònh - Trưởng Phòng Kiểm đònh soát lại, bổ khuyết hoàn thiện hồ sơ trình qua phòng Kế hoạch - Tài vụ để đăng ký sản lượng (trong trường hợp hồ sơ chậm trình duyệt không đảm bảo tiến độ phòng Kế hoạch - Tài vụ nhắc nhở để phòng Kiểm đònh điều chỉnh công tác) phòng Kế hoạch - Tài vụ chuyển cho phận KCS Công ty kiểm tra trước trình duyệt Ban Giám đốc - Bộ phận KCS Công ty tiến hành kiểm tra theo nội dung kiểm tra :  Kiểm tra quy cách hồ sơ, hạng mục yêu cầu cần có hồ sơ khảo sát  Kiểm tra chất lượng vẽ, yếu tố kỹ thuật yêu cầu công trình  Kiểm tra nội dung khác Việc kiểm tra hồ sơ khảo sát quy đònh quy trình QT-15 “Thẩm đònh, kiểm tra chất lượng hồ sơ kiểm soát sản phẩm không phù hợp” - Trong vòng ngày phận KCS Công ty phải kiểm tra xong, ký duyệt trả lại phòng Kiểm đònh Nếu phận KCS phát sai sót trao đổi với phòng Kiểm đònh để chỉnh sửa, ký duyệt hoàn thiện hồ sơ - Phòng Kiểm đònh trình duyệt hồ sơ lên Ban Giám đốc Công ty 4.11 Bàn giao báo cáo khảo sát cho phòng nghiệp vụ : - Sau Ban Giám đốc duyệt xong báo cáo chuyển cho phận in ấn theo phiếu cầu Phòng Kiểm đònh với số số lượng ấn đònh 09 - Phòng Kiểm đònh nhận 09 hồ sơ từ phận in ấn, kiểm tra lại kết thực mẫu mã trình tự xếp hồ sơ chuyển giao 01 cho Chủ nhiệm đồ án để thiết kế 01 gốc lưu phòng Tổ chức – Hành chính, 07 giao cho phòng Kế hoạch - Tài vụ 4.12 Lưu hồ sơ kết khảo sát : Các hồ sơ khảo sát đòa chất công trình lưu giữ gồm : - Sổ nhật ký trường lưu dài hạn tổ khảo sát thuộc phòng Kiểm đònh Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : - Kỹ sư phụ trách công tác khảo sát phối với tổ thành phần tập hợp tất file liệu từ máy tính, tập trung máy xếp lại thành hồ sơ hoàn chỉnh lưu file máy chủ phòng Kiểm đònh để ghi đóa CD lưu - Hồ sơ báo cáo đòa chất lưu dài hạn kho hồ sơ Công ty LƯU TRỮ HỒ SƠ : Phòng Kiểm đònh lưu : - Các hồ sơ báo cáo kết khảo sát đòa chất, thuỷ văn lưu hồ sơ giao cho khách hàng - Sổ nhật ký trường khảo sát đòa chất - Sổ / biên giao nhận hồ sơ Thời gian lưu trữ 05 năm quy đònh khác Kho lưu trữ hồ sơ Công ty lưu : - Hồ sơ sản phẩm khảo sát đòa chất - Hồ sơ sản phẩm khảo sát thủy văn Thời gian lưu trữ 10 năm quy đònh khác BIỂU MẪU SỬ DỤNG : - Biểu mẫu Phiếu đề xuất thực công tác khảo sát Và biểu mẫu khác theo quy đònh BM-12-01 [...]... hố khoan (biểu VII.1 22 TCN 25 9 -20 00 ) mô tả cấu tạo đòa tầng, mẫu đất đá các lớp, số liệu thí nghiệm SPT - Biểu đồ thí nghiệm xuyên tónh (biểu VII .2. 1, VII .2. 2 22 TCN 25 9 -20 00) - Biểu đồ thí nghiệm ép nước (biểu VII.3.1, VII.3 .2, VII.3.3, VII.3.4 22 TCN 25 920 00) b Các công tác khảo sát thuỷ văn : + Xác đònh lưu vực của dòng chảy từ vò trí công trình - Xác đònh trên bản đồ, căn cứ vào vò trí tuyến tại...Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : Công tác thí nghiệm bơm ép nước hố khoan theo tiêu chuẩn ngành Thủy lợi 14 TCN83-91 Các kết quả khoan thăm dò khảo sát đòa chất, lấy mẫu, các thí nghiệm hiện trường đều được ghi chép trong nhật ký khoan hiện trường theo hướng dẫn của quy trình 22 TCN 25 9 -20 00 gồm : - Hình trụ hố khoan (biểu VII.1 22 TCN 25 9 -20 00 ) mô tả cấu... tại phòng thí nghiệm : - Các mẫu lấy tại hiện trường được bàn giao cho phòng thí nghiệm - Phòng thí nghiệm sẽ tiến hành thí nghiệm để xác đònh các tính chất cơ lý của đất và mẫu nước, các bước thí nghiệm được thực hiện theo quy trình QT-13 “ Quản lý thí nghiệm” 4.9 Lập báo cáo khảo sát : Đây là công tác nội nghiệp sau khi các công tác khảo sát hiện trường, điều tra, khoan khảo sát, thí nghiệm hiện trường,... tích theo quy phạm nếu sai sẽ được phối kiểm lại từ tổ thành phần Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : - Khi chính xác về số liệu báo cáo, các biểu sẽ được các thành viên thực hiện ký xác nhận, khi ấy tổ báo cáo (01 kỹ sư phụ trách + 01 kỹ sư phòng thí nghiệm) sẽ thực hiện bản vẽ, thuy t minh và tổng hợp tài liệu kẹp thành tập trình ký Trưởng phòng Kiểm đònh... thiết kế 01 bộ gốc sẽ được lưu tại phòng Tổ chức – Hành chính, 07 sẽ được giao cho phòng Kế hoạch - Tài vụ 4. 12 Lưu hồ sơ kết quả khảo sát : Các hồ sơ khảo sát đòa chất công trình được lưu giữ gồm : - Sổ nhật ký hiện trường lưu dài hạn tại tổ khảo sát thuộc phòng Kiểm đònh Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : - Kỹ sư phụ trách công tác khảo sát phối với các... ghi kết quả vào biểu điều tra theo quy đònh - Điều tra mực nước lũ cao nhất, mực nước lũ trung bình năm xuất hiện, thời gian xuất hiện, vết lũ Ghi kết quả vào biểu điều tra theo quy đònh Ký hiệu : QUẢN LÝ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN Lần ban hành : H/L : Trang số : - Điều tra mực nước kiệt, năm xuất hiện, thời gian xuất hiện Ghi kết qủa vào biểu điều tra theo quy đònh - Điều tra chế độ lũ, thời gian... dung của báo cáo khảo sát đòa chất công trình ba bao gồm 3 phần ngăn cách bởi các trang màu Báo cáo khảo sát đòa chất có thể bao gồm các nội dung theo hướng dẫn HD- 12- 05 Báo cáo khảo sát thuỷ văn có thể bao gồm các nội dung theo hướng dẫn HD- 12- 06 4.10 Xem xét kiểm tra chất lượng báo cáo khảo sát : - Báo cáo khảo sát do kỹ sư phụ trách bộ phận khảo sát thực hiện qua việc tổng hợp thông tin từ các biểu... Hồ sơ sản phẩm khảo sát thủy văn Thời gian lưu trữ 10 năm nếu không có quy đònh nào khác 6 BIỂU MẪU SỬ DỤNG : - Biểu mẫu Phiếu đề xuất thực hiện công tác khảo sát Và các biểu mẫu khác theo quy đònh BM- 12- 01
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý khao sat dia chat thuy van 2, Quản lý khao sat dia chat thuy van 2, Quản lý khao sat dia chat thuy van 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay