ĐỔI mới mô HÌNH rèn LUYỆN NGHIỆP vụ sư PHẠM CHO SV NGÀNH GIÁO dục mầm NON TRONG THỜI kỳ hội NHẬP

12 190 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2016, 20:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐỔI MỚI MÔ HÌNH RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SV NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP PGS.TS Đỗ Thị Minh Liên; ThS Đỗ Kim Dung Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung vào giải nhiệm khảo sát thực trạng chung mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tìm hiểu quy trình, nội dung, cách thức tổ chức hoạt động cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trường đại học Từ đó, xuất phát từ yêu cầu đổi bối cảnh xã hội thời kì hội nhập mô hình người giáo viên mầm non, nghiên cứu bước đầu trình bày đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non thời kì hội nhập toàn cầu Từ khóa: đổi mới, mô hình, nghiệp vụ sư phạm, mầm non, hội nhập Abstract: This research focuses on survey of reality of processes, content, ways of organizing internship and practical activities for students of early childhood education department at universities From the requests comes from the innovation of the social for preschool teacher traning in global integration period, reasearch also recomments on some measures to the universities to enhance the efficiency of organizational model for students to develop their occupational skills in practice Key words: reformation, student, integration, internship, practice, preschool Đặt vấn đề Ngày 21 tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo ban hành thông tư số 37/2010/TT-BGD ĐT chương trình đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) hệ đại học xây dựng theo Chương trình khung đào tạo giáo viên mầm non, trình độ đại học [2] Từ năm học 2007 – 2008, trường đại học địa phương trung ương thực Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm định số 43/ 2007/ QĐ- BGD ĐT ngày 15/ 08/ 2007 Tổng số tín tích lũy đào tạo cử nhân GDMN mọt số trường trường ĐH Sư phạm Hà Nội 135 tín chỉ, đó, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm chiếm 18 tín [3] Hoạt động rèn luyện NVSP hoạt động quan trọng mang tính chất thường xuyên nhà trường sư phạm nhằm đào tạo giáo viên không vững vàng chuyên môn mà thành thạo kỹ năng, có phẩm chất đạo đức sư phạm tốt, điều kiện thiếu để sinh viên (SV) có điều kiện bộc lộ lực thực tiễn thực tiễn kiểm nghiệm, đánh giá kết học tập 286 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Đối với mục tiêu đào tạo GVMN, hoạt động rèn luyện NVSP cho SV hoạt động mang tính trọng điểm mô hình đào tạo Dưới tác động thời kì hội nhập toàn cầu , mô hình giáo dục mầm non (MN) nước ta trở nên đa dạng hết như: trường mầm non công lập, trường mầm non bán công, trường mầm non tư thục, trường mầm non quốc tế nhóm trẻ tư thục gia đình Song song với du nhập, lan tỏa giao thoa nhiều trường phái, quan điểm GD trẻ em khác kèm theo khác biệt nội dung chương trình dạy trẻ phương pháp, cách thức chuẩn bị học liệu tổ chức hoạt động, kể đến như: Phương án giáo dục sớm, Phương pháp Montessori, Phương pháp Reggio Emilia, Stener, Phương pháp Shichida, Bàn tính số học bên cạnh chương trình GDMN Bộ giáo dục đào tạo ban hành năm 2009 Do vậy, việc RLVNSP cho SV ngành GDMN trường đại học cần phải không ngừng đổi để đảm bảo góp phần đào tạo đội ngũ GVMN có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội Nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu định hướng đổi mô hình rèn luyện NVSP cho SV GDMN hệ cử nhân quy thời kì hội nhập nội dung, quy trình biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động nhằm hướng đến việc giúp SV sau trường vừa có lực sư phạm GDMN, vừa có khả thích ứng với nên giáo dục hội nhập toàn cầu Nội dung 2.1 Năng lực sư phạm quy trình rèn luyện NVSP cho SV ngành GDMN Hoạt động rèn luyện NVSP hoạt động hướng đến mục tiêu hình thành phát triển lực sư phạm (NLSP) SV Có nhiều nghiên cứu nhà giáo dục giới nước NLSP phương diện khác NLSP hiểu tổ hợp thuộc tính tâm lý mang tính phức hợp cho phép người có khả thực hoạt động sư phạm (SP) cách có kết NLSP phận hợp thành cấu trúc nhân cách chung nhà sư phạm Cấu trúc bao gồm hệ thống tri thức kỹ nghề nghiệp SP Các nhà giáo dục học N.V.Kuzmina, F.N.Gonobolin phân tích cấu trúc NLSP cách đầy đủ thành nhóm NLSP là: lực truyền đạt, lực tổ chức, lực nhận thức lực sáng tạo Theo tác giả O.A Abdollina kỹ SP lĩnh hội cách thức, biện pháp giảng dạy – giáo dục dựa vận dụng cách tự giác kiến thức tâm lý - giáo dục lý luận dạy học môn, dựa chức hoạt động dạy học mà phân thành hai loại kỹ dạy học kỹ giáo dục [4].Cách phân loại sở để từ đó, sở đào tạo đánh giá kết rèn luyện NVSP SV ngành GDMN nói riêng, SV sư phạm nói chung 287 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI Tổ chức nhà GDMN Canifornia (ECE) cho NLSP kiến thức, kỹ năng, phẩm chất mà người GVMN cần có để đảm bảo chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ Bao gồm 12 lĩnh vực: (1) Hiểu biết tâm lý học phát triển việc học tập trẻ (2) Khả nắm bắt, tiếp nhận văn hóa (3) Khả thiết lập mối quan hệ, giao tiếp hướng dẫn trẻ (4) Khả đảm bảo tham gia vào trình GD trẻ gia đình, cộng đồng (5) Khả phát triển ngôn ngữ cho trẻ (6) Kỹ quan sát, đánh giá, sàng lọc, quản lý hồ sơ trẻ (7) Kiến thức trẻ có nhu cầu đặc biệt giáo dục hòa nhập (8) Kỹ xây dựng môi trường học tập cho trẻ phát triển chương trình (9) Kiến thức sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn, dinh dưỡng cho trẻ (10) Khả làm việc nhóm vấn đề thuộc GDMN (11) Tính chuyên nghiệp (12) Khả quản lý giám sát Như vậy, coi NLSP GVMN tổng hòa kiến thức chuyên môn (kiến thức vệ sinh, dinh dưỡng, tâm lý trẻ em ), kỹ thực hành nghề (kỹ giao tiếp, kỹ truyền đạt, kỹ hướng dẫn trẻ ) phẩm chất đạo đức (tính chuyên nghiệp, đam mê nghề nghiệp, tính sáng tạo ) Để hình thành NLSP cho SV GDMN, sở đào tạo chuyên nghiệp nghiên cứu tìm mô hình để hình thành, phát triển lực cho SV,bao gồm: nội dung, quy trình, cách thức tổ chức, đánh giá kết rèn luyện NVSP SV Bao gồm nhiệm vụ cụ thể: - Xác định cụ thể hệ thống kỹ SP cần hình thành cho SVvà cụ thể hóa thành hệ thống mục tiêu hành động luyện tập Trên sở đưa quy trình rèn luyện NVSP cho SV - Xây dựng quy trình rèn luyện NVSP , đánh giá kết cho SV cách hợp lý, sở xác định “chuẩn đo” cho hoạt động, hành động thực hành SV nhằm phản ánh mức độ, trình độ hình thành kỹ nghề nghiệp định hướng, điều khiển điều chỉnh hoạt động NVSP SV - Chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực quy trình rèn luyện NVSP cho SV ngành GDMN như: xây dựng mạng lưới trường mầm non thực hành khoa, bồi dưỡng chuyên môn cách thức hướng dẫn SV rèn luyện GVMN trường đó, đầu tư sở vật chất cho trường mầm non để tạo điều kiện tốt cho trường mầm non thực hiệu chức hướng dẫn SV rèn luyện NVSP Quy trình rèn luyện NVSP hiểu tiến trình bao gồm giai đoạn, bước xếp theo trình tự chặt chẽ, hợp lý để rèn luyện cho SV hệ thống kỹ SP cách có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu rèn luyện NVSP mà chương trình đào tạo định hướng Lý luận thực tiễn đào tạo ngành GDMN cho thấy xây dựng quy trình thông qua ba đường là: 288 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Con đường thứ nhất: thông qua hoạt động học tập có tính độc lập, tự giác, tích cực, chủ động, say mê, sáng tạo SV mà truyền thụ cho họ tri thức khoa học bản, tri thức tâm lý học mầm non, giáo dục học mầm non phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non Con đường thứ hai: Biến hệ thống tri thức chuyên môn nghiệp vụ cần thiết SV thành lực thực tiễn SV ngồi ghế nhà trường Năng lực hình thành dần SV trình họ tích cực tham gia vào hình thức tổ chức học tập, sinh hoạt nhà trường sư phạm: thảo luận, xemina, thực hành lập kế hoạch, soạn giáo án, luyện tập tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ giảng đường Con đường thứ ba: Tổ chức rèn luyện kỹ sư phạm cho SV thông qua hoạt động kiến tập, thực hành thường xuyên thực tập sư phạm sở GDMN mà chủ yếu trường mầm non Quy trình rèn luyện NVSP cho SV cần cấu thành ba đường trên, đảm bảo thống tri thức lý luận dạy học môn phương pháp dạy học 2.2 Thực trạng việc tổ chức rèn luyện NVSP cho sinh viên ngành GDMN * Về quy trình rèn luyện NVSP Quy trình rèn luyện NVSP dành cho SV chuyên ngành GDMN hệ cử nhân quy số khoa như: khoa GDMN- ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Hồng Đức, ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, ĐH Sư phạm Huế nhìn chung bao gồm: tổ chức thực hành thường xuyên theo môn đào tạo, tổ chức kiến tập cho SV năm thứ 2, thực tập sư phạm cho SV năm thứ 3, năm thứ Ngoài ra, số trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ rèn luyện NVSP dành cho SV tất khóa chuyên ngành GDMN hàng năm Trong đó, tùy vào đợt thực tập năm thứ hay năm thứ mà nội dung thực tập thành phần thực tập giảng dạy thực tập giáo dục (thực tập chủ nhiệm lớp) thay đổi hệ số tính điểm Thông thường, SV năm thứ hệ số thực tập giáo dục cao ngược lại, hệ số thực tập giảng dạy cao SV năm cuối Cụ thể nội dung quy trình khái quát sau: * *Nội dung kiến tập sư phạm (dành cho SV năm thứ tuần) - SV nghe báo cáo, tìm hiểu cấu tổ chức trường MN, chức thành viên tham gia hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ trường mầm non - Quan sát chế độ sinh hoạt ngày trẻ trường MN tổ chức rút kinh nghiệm 289 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI - Bước đầu phối hợp với GVMN lớp thực tập để tổ chức hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ - Tìm hiểu đặc điểm tâm – sinh lý trẻ, bước đầu có khả phát trẻ có nhu cầu đặc biệt, phát khó khăn trình phát triển trẻ - Viết báo cáo thu hoạch kết tìm hiểu đặc điểm tâm – sinh lý trẻ, tìm hiều phát triển chiều cao, cân nặng, kỹ vận động trẻ tìm hiểu công việc hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên MN * *Nội dung thực tập sư phạm đợt (dành cho SV năm thứ tuần) - Củng cố lại hiểu biết SV tình hình giáo dục, cấu tổ chức trường MN, chức năng, nhiệm vụ GVMN qua việc thâm nhập thực tế - Thực tập giáo dục (hệ số 2): làm công tác chủ nhiệm lớp, bước đầu GVMN lớp thực công việc: tổ chức chế độ sinh hoạt ngày cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ trẻ mẫu giáo; tổ chức hoạt động trời cho trẻ; tổ chức lễ hội kiện cho trẻ lớp thực tập - Thực tập giảng dạy (hệ số 1): SV tổ chức hoạt động có chủ đích (hoạt động học tập vui chơi theo góc, vui chơi trời) cho trẻ mẫu giáo **Nội dung thực tập sư phạm đợt (dành cho SV năm thứ tuần) - Củng cố lại hiểu biết SV tình hình giáo dục, cấu tổ chức trường MN, chức năng, nhiệm vụ GVMN qua việc thâm nhập thực tế - Thực tập giáo dục (hệ số 1): SV làm công tác chủ nhiệm lớp, SV phải trực tiếp tiến hành tổ chức hoạt động: tổ chức chế độ sinh hoạt ngày cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ trẻ mẫu giáo; tổ chức hoạt động trời cho trẻ; tổ chức lễ hội kiện cho trẻ lớp thực tập - Thực tập giảng dạy (hệ số 2): SV tổ chức hoạt động có chủ đích (hoạt động học tập vui chơi theo góc, vui chơi trời, hoạt động với đồ vật) Đặc biệt, SV phải luân phiên thực tập độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo ** Nội dung thực hành thường xuyên (dành cho SV từ năm đầu đến năm thứ 4) - Giảng viên môn tổ chức cho SV tập soan giáo án lập kế hoạch hoạt động giáo dục dành cho trẻ MN, thực hành tập giảng lớp giám sát, hướng dẫn, đánh giá giảng viên - Giảng viên tổ chức cho SV kiến tập, thực hành môn, tập giảng trường MN theo môn chuyên ngành như: giáo dục học MN, tâm lý trẻ em, tổ chức hoạt động vui chơi, tổ chức hoạt động tạo hình, hoạt động khám phá môi trường xung quanh, vệ sinh trẻ em Trong đó, thời gian kiến tập, thực hành môn linh hoạt 290 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA tùy theo kế hoạch số lượng tín môn, sau đó, SV thực tập thu hoạch, kiểm tra, đánh giá kết dựa vào yêu cầu đặc thù môn học * *Nội dung Tuần lễ rèn luyện NVSP (dành cho SV từ năm đầu đến năm thứ 4) - SV tham gia lớp tập huấn kỹ giao tiếp sư phạm - SV thực hành rèn luyện tay nghề theo nhóm nhỏ hướng dẫn giảng viên môn như: múa, hát, kể chuyện, soạn giáo án - SV tham gia thi rèn luyện tay nghề với nội dung như: viết bảng, làm đồ dùng đồ chơi, hiểu biết SP, xử lý tình SP, thi tổ chức dạy học, thi văn nghệ * Về địa điểm thực hành, thực tập Hiện nay, qua khảo sát thực trạng, 100% khoa đào tạo cử nhân GDMN trường đại học nước tiến hành cho SV rèn luyện tay nghề, hoạt động công cụ chủ yếu hoạt động kiến tập, thực tập thực hành môn Địa bàn tổ chức chủ yếu tập trung trường mầm non thực hành trực thuộc khoa như: ĐH Hồng Đức, ĐH Hải Phòng, ĐH Hạ Long hệ thống trường mầm non công lập Nhiều trường, khoa đào tạo cử nhân chuyên ngành GDMN lại trường thực hành trực thuộc, khiến cho hệ thống trường thực hành không ổn định, chất lượng giáo viên MN hướng dẫn SV thực hành trường MN chưa đồng * Về chế bố trí thực hành thực tập Xuất phát từ yêu cầu trường SP đòi hỏi sở thực tập phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng chức hướng dẫn SV trường MN chuẩn quốc gia, trường thực nghiệm, trường điểm địa phương để thuận tiện trình quản lý, giám sát, đánh giá trình thực hành - thực tập SV nên tính đến thời điểm nghiên cứu, 100% trường đai học đơn vị chủ động phụ trách tổ chức liên hệ với trường MN xếp bố trí cho sinh viên thực hành theo đoàn Vấn đề phân công giảng viên hướng dẫn thực hành, thực tập: Bên cạnh số trường ưu tiên bố trí giảng viên có kiến thức chuyên môn GDMN, có kinh nghiệm để hướng dẫn, rèn luyện kỹ nghề cho SV tồn vài trường phân công giảng viên có chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu “xa” so với chuyên ngành GDMN để phụ trách công tác hướng dẫn SV thực tập, rèn luyện nghiệp vụ Điều dẫn tới việc giảng viên thiếu kinh nghiệm kỹ nghề GVMN để tư vấn, đào tạo, hướng dẫn đánh giá kết rèn luyện SV, khiến cho hiệu hình thành kỹ nghề nghiệp SV hạn chế Do mô hình đào tạo GVMN trường SP nên hệ thống trường đào tạo cử nhân GDMN, khoa GDMN trường ĐH SP Hà Nội tiến hành đưa yêu cầu ngoại ngữ (tiếng Anh) dành cho SV chuyên ngành ghép, Cử nhân GDMN SP Tiếng Anh, khung quy định thực hành, thực tập Các trường ĐH lại 291 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI chưa đề cập đến vấn đề ngoại ngữ yêu cầu thực tập SP Một vài trường ĐH thiếu trang thiết bị phụ vụ cho HĐ thực hành cho SV khoa GDMN; không gian thời gian dành cho dạy lý thuyết chiếm tỉ trọng cao, khiến cho hội RL tay nghề SV hạn chế * Về cách thức đánh giá kết rèn luyện NVSP Hiện nay, việc đánh giá kết rèn luyện thường xuyên (thực hành môn) rèn luyện tuần lễ NVSP (tại số trường đại học) đảm bảo giảng viên trường đại học; Kết kiến tập, thực tập SV đánh giá theo hình thức sau đây: - Hình thức thứ nhất: GVMN hướng dẫn kiến tập, thực tập trường thực tập đảm nhận đánh giá toàn kết rèn luyện NVSP SV Hình thức bộc lộ hạn chế chỗ kết đánh giá GVMN phản ánh sai lệch chất lượng rèn luyện thực SV chênh lệch trình độ chuyên môn, ảnh hưởng yếu tố chủ quan, mối quan hệ GVMN với SV thực tập nguyên nhân dẫn đến biểu tiêu cực khác tình trạng “xin điểm”, “chạy điểm” - Hình thức thứ hai: Giảng viên khoa GDMN đảm nhận đánh giá kết rèn luyện NVSP SV Hình thức có ưu điểm kết đánh giá tương đối công độ xác cao hơn, giảng viên chuyên gia trực tiếp giảng dạy môn phương pháp chuyên ngành, có chuyên môn, trình độ trang bị kỹ thuật kiểm tra, đánh giá SV cách tương đối đầy đủ Tuy nhiên, hạn chế hình thức chỗ, để đánh giá khách quan đúng, giảng viên cần dành lượng thời gian theo sát tất trình thực hành thực tập SV hàng ngày trường MN tính thời điểm định, giảng viên theo dõi, đánh giá số lượng SV thấp Hình thức khó phù hợp bối cảnh số lượng SV nhiều gấp nhiều lần số lượng giảng viên khoa GDMN trường - Hình thức thứ ba: GVMN trường mầm non giảng viên khoa GDMN trường SP kết hợp đánh giá kết rèn luyện NVSP SV Hình thức đảm bảo việc đánh giá SV xuyên suốt từ SV rèn lyện tay nghề trường đại học đến trường mầm non, đảm bảo việc SV đánh giá toàn tiến trình thực hành đảm bảo chuyên môn người đánh giá kết thực tập giảng dạy SV Như vậy, thực trạng cho thấy trường SP đào tạo cử nhân GDMN coi trọng đưa nội dung rèn luyện NVSP cho sinh viên vào chương trình đào tạo Bên cạnh mô hình rèn luyện NVSP chặt chẽ, khoa học số trường trọng điểm số trường khác loay hoay đối mặt với vô số khó khăn phía chủ quan lẫn khách quan vấn đề bố trí, tổ chức cho sinh viên rèn luyện tay nghề, đặc biệt giai đoạn thực tập sư phạm 292 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2.3 Biện pháp đổi mô hình rèn luyện NVSP cho sinh viên ngành GDMN thời kì hội nhập *Biện pháp 1: Chú trọng định hướng nghề nghiệp cho SV năm thứ nghề GVMN Vấn đề hướng nghiệp cho SV vấn đề vô quan trọng, ảnh hưởng đến việc thiết lập động rèn luyện nghề nghiệp bên trọng SV Trong trình đào tạo, trường, khoa GVMN cần có định hướng nghề nghiệp cho SV rõ ràng giai đoạn để SV hình dung kiến thức, kỹ nghề trải qua, xác định kĩ cần phải trang bị để thực công việc GVMN sau sớm định hình mô hình lao động sau tốt nghiệp Từ đó, giúp SV có kế hoạch rèn luyện, có tâm phấn đấu năm tháng học nghề giảng đường đại học * Biện pháp 2: Chú trọng đến việc đổi nâng cao chất lượng thực hành SP môn Thực hành thường xuyên, thực hành môn tảng để SV tích lũy kiến thức trẻ em, phương pháp giáo dục trẻ hình thành kỹ tảng chăm sóc, hướng dẫn trẻ Nhiệm vụ thực tốt tạo điều kiện cho chất lượng hoạt động kiến tập, thực tập SV có chất lượng cao Do đó, khoa cần tích cực khuyến khích giảng viên đổi nâng cao chất lượng thực hành sư phạm môn, tích cực cập nhật, giới thiệu với SV thay đổi nội dung chương trình GDMN, vấn đề thời ngành, phương pháp dạy liên quan đến môn phụ trách Không thế, việc đa dạng hình thức thực hành môn như: thực hành phân tích tiết học điển hình, tổ chức cho SV soạn giáo án, hướng dẫn SV tập dạy phân tích, rút kinh nghiệm cho SV, giao nhiệm vụ cho SV nghiên cứu thực trạng dạy trẻ trường mầm non Giảng viên cần trọng giảng dạy chuyển từ dẫn SV sang tổ chức, giao nhiệm vụ, kiểm tra kế hoạch cá nhân, tổ chức hoạt động thực hành theo nhóm phối hợp trường MN theo dõi, đánh giá SV thực hành môn, tổ chức đánh giá, kiểm tra lý thuyết kỹ thực hành SV * Biện pháp 3: Tăng cường lực tự rèn luyện NVSP cho SV Tự học hiểu trình tự giác, độc lập, tích cực sử dụng lực trí tuệ phẩm chất SV nhằm chiếm lĩnh tri thức kinh nghiệm lịch sử xã hội, biến chúng thành tri thức- kinh nghiệm thân, hình thành kỹ năng, thái độ đắn ngày hoàn thiện mô hình nhân cách thân Việc rèn luyện NVSP coi nhiệm vụ học tập thân SV, nhà trường sư phạm vừa không tổ chức rèn luyện cho SV mà cần giúp đỡ SV có khả tự rèn luyện NVSP cho 293 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI Để SV có kỹ tự rèn luyện NVSP, trường SP cần trang bị cho SV lực nghiên cứu khoa học (NCKH), kỹ tin học khả ngoại ngữ Để bồi dưỡng SV lực NCKH, đặc biệt nghiên cứu trẻ em phương pháp GD, khoa, trường SP nên quan tâm trang bị hệ thống sở vật chất hệ thống học liệu, công cụ nghiên cứu cho SV có sách khuyến khích, tạo điều kiện cho SV tự học, tham gia NCKH Đồng thời, muốn SV có trình độ nghiệp vụ tốt SV cần đào tạo sâu kỹ nghiên cứu trẻ em như: kỹ quan sát, kỹ phân tích biểu trẻ, kỹ xây dựng phiếu khảo sát trẻ, kỹ đánh giá giáo án, kỹ đọc tài liệu Cần đẩy mạnh iệc bồi dưỡng kỹ sử dụng máy vi tính thiết bị kỹ thuật, kỹ khai thác internet cho SV ngành GDMN Bởi lí sau: Mục đích nhằm cung cấp công cụ để SV tự bồi dưỡng, cần nâng cao đào tạo kỹ tin học ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào GDMN; Đồng thời, kỉ 21 kỉ liệu số, internet kênh thông tin vô tận cho phép GVMN tìm kiếm nguồn tư liệu tham khảo chuyên ngành mầm non nước giới.; Một yêu cầu cần thiết yêu cầu khả tin học; Các sản phầm CNTT dành cho giáo dục trẻ em ngày phong phú phát triển mạnh mẽ.; Bên cạnh phương tiện dạy trẻ truyền thống như: đồ chơi, truyện giấy, đất nặn, giấy màu, lô tô phương tiện kỹ thuật công nghệ có chức hỗ trợ giáo viên hữu ích, làm tăng tính hấp dẫn hoạt động GD giáo viên tổ chức, tiết kiệm thời gian, công sức Tăng cường đào tạo ngoại ngữ cho SV mấu chốt để nâng cao chất lượng tự rèn luyện NVSP cho SV, giúp SV tiếp cận tài liệu ngoại văn để học hỏi, áp dụng kinh nghiệm vào thực tiễn học tập, thực hành môn Ngoại ngữ chìa khóa giúp SV mở cánh cửa giáo dục MN nước ngoài, tiếp cận với phương pháp dạy học đại, tăng khả đáp ứng, nắm bắt hội nghề nghiệp tương lai không trường MN công lập, tư thục mà trường MN quốc tế nước * Biện pháp 4: Đa dạng hóa môi trường thực hành rèn luyện NVSP cho SV Như kết khảo sát, bên cạnh việc rèn luyện NVSP trường đại học thông qua tập giảng, thi nghiệp vụ hầu hết trườg, khoa SP đưa SV ngành GDMN kiến tập, thực tập trường MN công lập, bán công, thực nghiệm Bên cạnh ưu điểm định việc bố trí, xếp thực tập cách làm chưa đáp ứng đòi hỏi GDMN nước ta thời kì Thứ nhất, mô hình chăm sóc - giáo dục trẻ MN nước ngày trở nên đa dạng phong phú hết, số lượng trường MN 100% quốc tế, MN song ngữ, MN bán công, MN tư thực phát triển mạnh mẽ lực 294 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA lượng tiên phong phong trào đổi phương pháp dạy trẻ .Số lượng SV ngành GDMN trường làm việc mô hình trường MN ngày đông đảo Nhu cầu nguồn nhân lực GVMN động, đại có khả nắm bắt phương pháp dạy học đại, thực chương trình mang tính đặc thù cao ngày gia tăng chương trình Montessori, Glenn Doman, Mathnasium Thứ hai, việc đổi phương pháp giáo dục trẻ MN trường MN công lập thường diễn lâu dài so với trường mầm non công lập Đôi khi, nhiều GV trường công lập bảo thủ nhận thức có kỹ giảng dạy không phù hợp với thực tiễn Điều ảnh hưởng đến chất lượng rèn luyện tay nghề SV trình GV trực tiếp dẫn dắt, rèn giũa đánh giá SV, khiến cho SV khó tiếp cận phương pháp, biện pháp mới, khó có hội thực hóa ý tưởng sáng tạo thân vào trình tổ chức hoạt động GD cho trẻ mầm non Thứ ba, việc hội nhập giáo dục kéo theo việc trao đổi nguồn nhân lực lao động quốc gia trông khu vực giới tương lai không xa Do đó, đào tào GVMN trường SP cần sớm đổi mới, hướng đến đào tạo GVMN mang tính “quốc tế”, vừa có trình độ ngoại ngữ, vừa có khả thực chương trình GD đại cách linh hoạt Vì lý đó, yêu cầu cấp thiết mô hình rèn luyện NVSP cho SV phải đa dạng hóa môi trường thực hành rèn luyện NVSP cho SV Điều có nghĩa khoa, trường SP cần tổ chức cho SV trải nghiệm kiến tập, thực hành nhiều loại hình chăm sóc – giáo dục trẻ khác như: trường MN bán công, tư thục, quốc tế để SV cọ xát thực tiễn, làm quen, tiếp cận cách làm việc mô hình này, học hỏi tri thức, kỹ GDMN * Biện pháp 5: Tạo điều kiện cho SVcó hội chủ động liên hệ sở thực tập Mô hình “bao cấp” hoạt đông thực hành, thực tập SV- tức khoa, trường SP đứng tổ chức liên hệ sẵn trường MN thực tập, hỗ trợ toàn kinh phí cho SV- khiến cho SV trở nên thụ động, ỷ lại vào trợ giúp sở đào tạo Tuy nhiên, xã hội công nghiệp hóa - đại hóa đòi hỏi GVMN không vững vàng chuyên môn mà phải người động, tích cực, chủ động sáng tạo Không trường đại học đào tạo ngành nghề khác như: kế toán, du lịch, báo chí giao quyền tự chủ cho SV việc liên hệ nơi thực tập Các trường SP nên học hỏi mô hình để chuyển đổi động rèn luyện NVSP SV thành động bên cá nhân, thử thách lĩnh SV góp phần hình thành phẩm chất tự tin, động, tích cực em 295 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI * Biện pháp 6: Xây dựng đội ngũ giảng viên hướng dẫn thực tập chuyên nghiệp Các giảng viên hướng dẫn thực hành có vai trò vô quan trọng trình tổ chức thực hành nghể Đó không người trực tiếp hướng dẫn SV mà người trung gian trường mầm non khoa GDMN, người thu thập thông tin thực tiễn, phản hồi ngược thông tin để khoa đánh giá kết đào tạo mình, giúp giảng viên khoa kịp thời điều chỉnh nội dung phương pháp giảng dạy môn chuyên ngành cho phù hợp yêu cầu thực tiễn Đồng thời, động lực giúp SV có nguồn động viên, nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với sống chăm sóc - giáo dục trẻ trường MN, khích lệ SV tích cực sáng tạo, mạnh dạn thử nghiệm ý tưởng, cách dạy mẻ Chính vậy, trường, khoa nên bồi dưỡng bố trí giảng viên am hiểu chuyên ngành GDMN, có lực sư phạm có nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn, rèn luyện kỹ nghề thường xuyên cho SV, giúp SV vận dụng kiến thức, kỹ trình tập giảng giảng đường xuống trường thực hành Nhờ đó, nâng cao chất lượng tính chuyên nghiệp hoạt động rèn luyện NVSP cho SV Các biện pháp nên vận dụng phối hợp cách đồng trình tái kiến thiết, củng cố hoạt động rèn luyện tay nghề SV trường, khoa GDMN để đảm bảo thích ứng chương trình đào tạo cử nhân GVMN với thay đổi xã hội nói chung, GDMN nói riêng Kết luận Thời kì hội nhập đặt yêu cầu đổi mạnh mẽ với trường đại học, khoa SP đào tạo ngành GDMN không nội dung đào tạo mà mô hình rèn luyện NVSP cho SV Để đổi mô hình rèn luyện NVSP, trường cần xây dựng quy trình rèn luyện NLSP cho SV cách thống xuyên suốt năm đào tạo, trọng đến việc sớm định hướng nghề nghiệp cho SV, tăng cường đổi nâng cao chất lượng thực hành SP môn lực tự rèn luyện NVSP cho SV, đa dạng hóa môi trường thực hành rèn luyện NVSP cho SV, tăng cường kỹ tin học lực ngoại ngữ cho SV xây dựng đội ngũ giảng viên hướng dẫn thực hành, thực tập chuyên nghiệp Sự đổi cần tiến hành cách đồng liệt nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực GVMN có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp động, sáng tạo xã hội công nghiệp hóa, đại hóa TÀI LIỆU THAM KHẢO 296 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Canifornia Department of Education (Oct, 2012) ,The Canifornia Early Childhood Educator Competencies Bộ Giáo dục- Đào tạo (2010),Thông tư số 37/2010/TT-BGD ĐT Bộ Giáo dục- Đào tạo (2007), Quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGD ĐT Nguyễn Hữu Dũng (2004), Hình thành kĩ sư phạm cho sinh viên sư phạm, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội Đại học Sư phạm Hà Nội (2012), Quy chế thực tập sư phạm X.I Kyxegôf (1993), Hình thành kĩ năng, kĩ xảo sư phạm cho sinh viên điều kiện giáo dục đại học, Vũ Năng Tình dịch, tài liệu thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 297 [...]... mô hình rèn luyện NVSP cho SV Để đổi mới mô hình rèn luyện NVSP, các trường cần xây dựng một quy trình rèn luyện NLSP cho SV một cách thống nhất và xuyên suốt 4 năm đào tạo, chú trọng đến việc sớm định hướng nghề nghiệp cho SV, tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng thực hành SP bộ môn và năng lực tự rèn luyện NVSP cho SV, đa dạng hóa môi trường thực hành rèn luyện NVSP cho SV, tăng cường kỹ năng... Competencies Bộ Giáo dục- Đào tạo (2010),Thông tư số 37/2010/TT-BGD ĐT Bộ Giáo dục- Đào tạo (2007), Quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGD ĐT Nguyễn Hữu Dũng (2004), Hình thành kĩ năng sư phạm cho sinh viên sư phạm, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội Đại học Sư phạm Hà Nội (2012), Quy chế thực tập sư phạm X.I Kyxegôf (1993), Hình thành các kĩ năng, kĩ xảo sư phạm cho sinh viên trong điều kiện giáo dục đại học, Vũ... bộ trong quá trình tái kiến thiết, củng cố hoạt động rèn luyện tay nghề SV tại các trường, khoa GDMN để đảm bảo sự thích ứng giữa chương trình đào tạo cử nhân GVMN với những sự thay đổi của xã hội nói chung, nền GDMN nói riêng 3 Kết luận Thời kì hội nhập đang đặt ra những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ với các trường đại học, khoa SP đào tạo ngành GDMN không chỉ về nội dung đào tạo mà cả về mô hình rèn luyện. .. những giảng viên am hiểu về chuyên ngành GDMN, có năng lực sư phạm và có nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng nghề thường xuyên cho SV, giúp SV vận dụng kiến thức, kỹ năng ngay trong quá trình tập giảng trên giảng đường cũng như khi xuống trường thực hành Nhờ đó, có thể nâng cao chất lượng cũng như tính chuyên nghiệp trong hoạt động rèn luyện NVSP cho SV Các biện pháp trên nên được vận... của mình, giúp các giảng viên trong khoa kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành cho phù hợp yêu cầu của thực tiễn Đồng thời, đây cũng là động lực giúp SV có nguồn động viên, nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với cuộc sống chăm sóc - giáo dục trẻ tại trường MN, khích lệ SV tích cực sáng tạo, mạnh dạn thử nghiệm những ý tưởng, cách dạy mới mẻ Chính vì vậy, các trường,... tin học và năng lực ngoại ngữ cho SV cũng như xây dựng đội ngũ giảng viên hướng dẫn thực hành, thực tập chuyên nghiệp Sự đổi mới đó cần được tiến hành một cách đồng bộ và quyết liệt nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực GVMN có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và năng động, sáng tạo trong xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa TÀI LIỆU THAM KHẢO 296 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Canifornia...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI * Biện pháp 6: Xây dựng đội ngũ giảng viên hướng dẫn thực tập chuyên nghiệp Các giảng viên hướng dẫn thực hành có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình tổ chức thực hành nghể Đó không chỉ là người trực tiếp hướng dẫn SV mà còn là người trung gian giữa trường mầm non và khoa GDMN, là người thu thập thông... Sư phạm Hà Nội (2012), Quy chế thực tập sư phạm X.I Kyxegôf (1993), Hình thành các kĩ năng, kĩ xảo sư phạm cho sinh viên trong điều kiện giáo dục đại học, Vũ Năng Tình dịch, tài liệu thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 297
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỔI mới mô HÌNH rèn LUYỆN NGHIỆP vụ sư PHẠM CHO SV NGÀNH GIÁO dục mầm NON TRONG THỜI kỳ hội NHẬP , ĐỔI mới mô HÌNH rèn LUYỆN NGHIỆP vụ sư PHẠM CHO SV NGÀNH GIÁO dục mầm NON TRONG THỜI kỳ hội NHẬP , ĐỔI mới mô HÌNH rèn LUYỆN NGHIỆP vụ sư PHẠM CHO SV NGÀNH GIÁO dục mầm NON TRONG THỜI kỳ hội NHẬP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay