Đề tài: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Huyện na rì năm 2014 (9đ)

66 360 1
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2016, 10:51

Việt Nam đang khẳng định bước đi vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngày càng mở rộng quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Những thành tựu được từ công cuộc đổi mới trong những năm qua, bắt nguồn từ việc chúng đã thực hiện khá tốt các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đặc biệt là những chính sách phát triển nguồn lực con người, với tư cách không chỉ là động lực mà còn là mục đích của sự nghiệp phát triển đất nước trong thế kỷ XXI.Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ lâu đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, coi đó là nhiệm vụ, chiến lược hàng đầu nhằm phát triển nguồn lực kế cận, đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là hướng đầu tư cơ bản và thiết thực, đầu tư cho tương lai. Nó cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo những quyền lợi cơ bản của trẻ em, tạo điều kiện và cơ sở tốt nhất để các em được học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí trong môi trường sống lành mạnh từ gia đình đến xã hội.Hòa với tiếng nói chung của cả nước, huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn luôn coi trọng và đề cao công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Song, đối với phòng LĐ TBXH huyện Na Rì, việc xây dựng, triển khai và thực hiện tốt công tác về trẻ em được coi là một trong những nhiệm vụ tiên phong trong các hoạt động sống của tổ chức.Sau hơn một tháng thực tập tại Phòng LĐTBXH huyện Na Rì, tôi đã tiếp cận và làm quen được với công việc . Đã trang bị cho tôi thêm rất nhiều thứ, không chỉ về kiến thức mà còn bồi đắp thêm những kỹ năng cần thiết của một người cán bộ,công chức, phục vụ có ích cho công việc sau này; hiểu được sức mạnh của sự tương trợ, đoàn kết,giúp đỡ nhau giữa các đồng nghiệp trong công việc cũng như trong cuộc sống.Để kết thúc với đợt thực tập thành công và bài báo cáo thực tập có thể đạt được kết quả như mong muốn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến các bác, cô, các chị phòng LĐ –TBXH huyện Na Rì và các thầy, cô Trường Đại học Khoa học Khoa Luật và Quản lý xã hội đã nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập này.Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu,làm báo cáo vẫn vòn tồn tại nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý từ các thầy cô giáo và các bạn để bài báo cáo được hoàn thiện hơn. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA LUẬT & QUẢN LÝ XÃ HỘI  THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ Niên khóa 201x – 201x Sinh viên thực : xxx Ngày sinh : xx/xx/199x MSV : DTZxxxxxxxxxxxxx Lớp : Khoa học quản lý –Kx Cơ quan thực tập : Phòng Lao động – Thương binh& Xã hội huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Cán hướng dẫn : Hoàng Đình Trọng Thái Nguyên, tháng năm 2014 LỜI MỞ ĐẦU Thực tập tốt nghiệp học phần bắt buộc sinh viên trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên trước kết thúc trình học tập trường.Thực tập tốt nghiệp nội dung đào tạo phương pháp đưa sinh viên đến với thực tiễn, giúp sinh viên vận dụng kiến thức học tập vào sống công việc, bước tạo cho kỹ năng, kinh nghiệm ban đầu phục vụ cho công việc sau sinh viên Để đạt mục đích đó, chọn Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Na Rì để thực tập tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế Trong trình thực tập phòng LĐ-TB&XH, tìm hiểu, nghiên cứu số tài liệu liên quan đến sách xã hội triển khai địa bàn huyện lựa chọn “ Công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em” làm vấn đề nghiên cứu Với thời gian tháng, thời gian thực tập không dài giúp trang bị thêm nhiều kiến thức, điều quan trọng giúp tiếp cận với công việc sau trường Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, cô chú, anh chị phòng LĐ-TB&XH huyện Na Rì tạo điều kiện giúp đỡ trình thực tập quan.Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bác Hoàng Đình Trọng, người trực tiếp hướng dẫn, bảo cung cấp cho thông tin quý giá trình thực tập quan chị Lô Thị Oanh giúp tiếp cận với vấn đề mà nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, thầy cô giáo khoa Luật - Quản lý xã hội thầy cô giáo môn Khoa học quản lý tận tình hướng dẫn chúng tôi, giúp chuẩn bị đầy đủ tinh thần kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt đợt thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Cụm từ đầy đủ HĐND Hội đồng nhân dân UBND Phòng LĐ-TB&XH Ủy ban nhân dân Phòng Lao động – Thương binh Xã hội UBDSGĐ&TE Ủy ban Dân số gia đình Trẻ em MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU .2 PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT CHUNG 1 Khái quát Huyện Na Rì 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý .1 1.1.2 Địa hình 1.1.3 Khí hậu 1.1.4 Tài nguyên 1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội, An ninh- trị 1.2.1 Tiềm kinh tế 1.2.2 Văn hoá, xã hội 1.2.3 Tiềm du lịch 1.2.4 Về mặt An ninh - Chính trị 1.3 Thuận lợi khó khăn 1.3.1 Thuận lợi 1.3.2 Khó khăn Khái quát quan thực tập .3 2.1.1 Vị trí chức 2.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn .3 2.2 Khái quát phòng LĐ – TB& XH huyện Na Rì 2.2.1 Tên sở thực tập 2.2.2 Vị trí, chức nhiệm vụ phòng LĐ – TB&XH huyện Na Rì 2.2.3 Cơ cấu tổ chức phòng LĐ – TB&XH huyện Na Rì 2.2.4 Đánh giá nguồn nhân lực phòng LĐ – TB&XH 11 2.2.5 Mối quan hệ phận cấu tổ chức 12 1.3 Bản mô tả công việc đánh giá việc thực công việc vị trí công việc 19 1.3.1 Bản mô tả vị trí Trưỏng phòng 19 1.3.2 Bản mô tả vị trí sinh viên thực 26 PHẦN II .32 CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM 32 HUYỆN NA RÌ NĂM 2014 32 CHƯƠNG I .32 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM 32 I.Cơ sở lý luận .32 1.Các khái niệm liên quan .32 2.Các quyền bổn phận trẻ em 33 II.Cơ sở thực tiễn 34 CHƯƠNG II 36 LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC BẢO VỆ, 36 CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM .36 1.Đánh giá thực trạng trẻ em huyện Na Rì 36 1.1.Các số số liệu thống kê tình hình kinh tế xã hội 36 1.2.Tình hình chung trẻ em .37 Công tác bảo vệ đặc biệt trẻ em 37 3.Bảo vệ quyền trẻ em 38 Mục tiêu công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em huyện Na Rì 38 4.1.Mục tiêu tổng quát 38 4.2.Các mục tiêu cụ thể 38 V Công tác tổ chức cán đối tượng, phạm vi, thời gian, kinh phí thực công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em .40 CHƯƠNG III .41 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ, .41 CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM HUYỆN NA RÌ- TỈNH BẮC KẠN 41 1.Nội dung .42 Các giải pháp thực công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em 43 Tổ chức thực 44 CHƯƠNG IV .47 LÃNH ĐẠO, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC 47 TRẺ EM HUYỆN NA RÌ NĂM 2014 47 1.Công tác lãnh đạo .47 2.Công tác kiểm tra 48 3.Đánh giá công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em huyện Na Rì năm 2014 .50 3.1 Những kết đạt 50 3.1.1 Đánh giá chung 50 3.1.2.Kết cụ thể công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em .51 3.2 Những hạn chế tồn .54 3.3 Đề xuất giải pháp khuyến nghị 55 3.3.1 giải pháp .55 3.3.2 Những khuyến nghị .56 PHẦN KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT CHUNG Khái quát Huyện Na Rì 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý Huyện Na Rì huyện miền núi, nằm phía Đông Bắc tỉnh Bắc Kạn, có diện tích tự nhiên 85.300,00 ha, chiếm 17,54% diện tích tự nhiên tỉnh Bắc Kạn, gồm 21 xã 01 thị trấn với 233 thôn, bản; nằm toạ độ địa lý từ khoảng 210 55’ đến 220 30’ vĩ độ Bắc, 1050 58’ đến 106018’ kinh độ Đông - Phía Bắc giáp huyện Ngân Sơn - Phía Nam giáp huyện Chợ Mới tỉnh Thái Nguyên - Phía Đông giáp huyện Bình Gia Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) - Phía Tây giáp huyện Bạch Thông Thị trấn Yến Lạc trung tâm kinh tế - trị - văn hóa huyện, cách thị xã Bắc Kạn 69 km thành phố Thái Nguyên 130 km theo Quốc lộ 3B Quốc lộ 1.1.2 Địa hình Na Rì có địa hình phức tạp, chủ yếu đồi núi với nhiều núi đá vôi, thung lũng hẹp, độ dốc lớn, thuộc cánh cung Ngân Sơn Độ cao trung bình toàn huyện 500m Nhìn tổng thể, địa hình huyện có hướng thấp dần từ Tây Nam sang Đông Bắc, chia thành dạng địa hình là: địa hình vùng núi đá địa hình vùng núi 1.1.3 Khí hậu Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa , địa phận Na Rì nằm vùng thung lũng Bắc Giang Na Rì địa phương có lượng mưa tỉnh Bắc Kạn, trung bình năm mức 1.400 mm 1.1.4 Tài nguyên Na Rì có vàng gốc (nguyên sinh) vàng sa khoáng Lương Thượng, Kim Hỷ, Lạng San; quặng chì kẽm Côn Minh, quặng thiếc loại đất núi đá vôi phù hợp cho phát triển thảm thực vật có nhiều lấy gỗ như: nghiến, trai… 1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội, An ninh- trị 1.2.1 Tiềm kinh tế Na Rì có 74.760,6 diện tích rừng đất lâm nghiệp (đất lâm nghiệp chiếm 83,7% diện tích), có 14.000ha rừng núi đá Đây rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa dạng, có nhiều loài động vật, thực vật quý bảo vệ Na Rì thích hợp cho việc trồng rừng nguyên liệu giấy luồng, keo lai; dược liệu như: hồi, quế, sa nhân; lương thực, hoa màu như: ngô, khoai, lúa, lạc, đậu tương, dong riềng chăn nuôi trâu, ngựa… 1.2.2 Văn hoá, xã hội Na Rì có dân tộc sinh sống gồm: Mông, Tày, Nùng, Kinh, Dao Nền văn hóa phong phú, đa dạng đậm đà sắc dân tộc Tính cộng đồng cao, tương thân tương 1.2.3 Tiềm du lịch Lễ hội tiếng Na Rì lễ hội diễn vào mùa xuân, hát dân ca dân tộc Tày, Nùng, Dao, trò chơi ném còn, đẩy gậy, kéo co ăn đặc sắc thắng cố, mèn mén, lễ hội hấp dẫn chợ tình Xuân Dương 1.2.4 Về mặt An ninh - Chính trị An ninh ổn đinh, trật tự xã hội giữ vững, quan tâm giải vấn đề xúc người dân huyện, đời sống vật chất tinh thần người dân tiếp tục nâng cao 1.3 Thuận lợi khó khăn 1.3.1 Thuận lợi Na Rì thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái nguồn tài nguyên đa dạng phong phú, khí hậu quanh năm mát mẻ, đất đai phì nhiêu… thích hợp phát triển loại trồng có giá trị kinh tế cao dong giềng, thuốc lá, khoai môn, ngô, cam, quýt, hồi ; diện tích rừng nguyên sinh rộng lớn, mạng lưới sông, suối, hang động đa dạng, hệ sinh thái phong phú, độc đáo với nhiều loại gỗ quý loại dược liệu có giá trị Với dân số 37 nghìn người với dân tộc anh em sinh sống Con người nơi nêu cao tinh thần cộng đồng, đoàn kết Giữ gìn truyền thống văn hóa, yêu nước, đậm đà sắc dân tộc 1.3.2 Khó khăn Do địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt làm ảnh hưởng nhiều đến trình sản xuất suất lao động.Tỷ lệ dân cư phân bố không đồng đều, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, phần lớn hộ sản xuất nông nghiệp (trên 80%) Đời sống kinh tế nhân dân nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, sở hạ tầng đường giao thông, trường học, điện lưới quốc gia, trạm y tế xã Nhà nước quan tâm đầu tư xong nhiều khó khăn Khái quát quan thực tập 2.1 Khái quát UBND huyện Na Rì 2.1.1 Vị trí chức UBND huyện Na Rì HĐND huyện bầu quan chấp hành HĐND, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND cấp quan nhà nước cấp UBND chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, văn quan nhà nước cấp nghị HĐND cấp nhằm bảo đảm thực chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh thực sách khác địa bàn UBND thực chức quản lý nhà nước địa phương, góp phần bảo đảm đạo, quản lý thống máy hành nhà nước từ trung ương tới sở 2.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn - Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình HĐND huyện thông qua để trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra việc thực kế hoạch đó; - Tổ chức thực ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra UBND xã xây dựng thực ngân sách; - Xây dựng, trình HĐND huyện thông qua chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi, đất đai địa phương tổ chức thực chương trình đó; - Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch kiểm tra việc chấp hành quy định Nhà nước hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch địa bàn huyện; - Xây dựng chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát địa bàn huyện tổ chức thực sau cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Thực biện pháp ứng dụng tiến khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất đời sống nhân dân địa phương; - Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang quốc phòng toàn dân; - Tổ chức thực nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; - Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sách, pháp luật dân tộc tôn giáo; - Tổ chức thực việc xây dựng quyền quản lý địa giới hành 2.2 Khái quát phòng LĐ – TB& XH huyện Na Rì 2.2.1 Tên sở thực tập Phòng Lao động - Thương binh &Xã hội huyện Na Rì Điạ chỉ: Tại Trụ sở UBND huyện Na Rì Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc Điện thoại :02813 886 433 2.2.2 Vị trí, chức nhiệm vụ phòng LĐ – TB&XH huyện Na Rì a Vị trí Phòng LĐ- TB&XH quan chuyên môn thuộc UBND Huyện Na Rì; chịu lãnh đạo quản lý trực tiếp, toàn diện UBND Huyện đồng thời chịu đạo hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ Sở LĐTB&XH Phòng LĐ- TB&XH có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, mở tài khoản Kho bạc Nhà nước để hoạt động 11 Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành viên mặt trận, tổ chức xã hội phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia tổ chức triển khai công tác trẻ em;đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ, chăm sóc trẻ em tổ chức * Đánh giá công tác tổ chức Công tác tổ chức phòng LĐ- TB&XH huyện Na Rì phản ánh trách nhiệm quan, phận; cấu tổ chức với phân chia nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp.Đảm bảo cho tiến trình thực công tác thuận lợi, hiệu CHƯƠNG IV LÃNH ĐẠO, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM HUYỆN NA RÌ NĂM 2014 1.Công tác lãnh đạo Lãnh đạo tác động nghệ thuật khoa học để gây ảnh hưởng tích cực tới người, để phát huy phối hợp tiềm lực họ nhằm hướng tới hoàn thành mục tiêu tổ chức.(Bài giảng Khoa học Quản lý đai cương, Trần Ngọc Liêu & Nguyễn Văn Chiều) Để thực chương trình, nhiệm vụ hay công việc công tác lãnh đạo vô quan trọng Lãnh đạo người tạo lập đảm nhận, thông qua công cụ,phương pháp quản lý cho phù hợp với cá thể, phận, với tiếng nói chung tổ chức Và để thực tốt cho công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em.Đối với phòng LĐ- TB&XH nói riêng cấp quyền nói chung vai trò lãnh đạo vô quan trọng Thực Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; Chỉ thị 55/2001/CT – BBT Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng sở công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em; Quyết định 23/2001/QĐ – TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình hành động Quốc gia trẻ em;Quyết định 19/2004/QĐ – TTg việc phê duyệt chương trình phòng ngừa, giải tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục trẻ em phải lao động nặng nhọc điều kiện độc hại nguy hiểm UBND huyện Na Rì đạo phòng LĐ-TB&XH huyện xây dựng triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2014 Phòng LĐ-TB&XH quan tiếp nhận đạo trực tiếp việc xây dựng triển khai Trưởng phòng có trách nhiệm phân công công việc cho cấp việc thực nhiệm vụ liên quan đến công tác trẻ em; soạn thảo công văn, thông báo để gửi đến phòng, ban có liên quan, gửi tới UBND xã, phường địa bàn xã để triển khai kế hoạch thực công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Ban lãnh đạo công tác đồng chí Phó chủ tịch – có trách nhiệm quản lý phụ trách chương trình bảo vệ trẻ em đạo thành viên ban thực chức năng, nhiệm vụ Phòng LĐ-TB&XH đạo UBND xã thực văn bản, thị cấp giao xuống theo tiến độ, kế hoạch, quy trình sách, công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em chương trình có liên quan khác theo quy định, tiến độ, hình thức thời gian báo cáo UBND xã đạo cấp thực công tác trẻ em địa phương thông qua việc triển khai, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chương trình liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, phản ánh đúng, xác thực tình hình chung địa phương UBND xã tiếp tục báo cáo kết cho ban quản lý huyện Phòng LĐ-TB&XH thực phân công cán có chuyên môn xuống giúp đỡ xã, phường gặp khó khăn việc triển khai sách công tác trẻ em địa phương Ban đạo công tác trẻ em thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em cấp sở Tuyên dương, khen thưởng đơn vị hoàn thành tốt tiêu đề ra, khiển trách nhắc nhở địa phương chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ giao * Đánh giá công tác lãnh đạo Nhình chung, cấp quyền thực tốt phát huy vai trò lãnh đạo nhiệm vụ công tác trẻ em.Tuy nhiên khối lượng công việc nhiều, phát sinh số vấn đề khó khăn mà công tác báo cáo số địa phương chậm trễ, ảnh hưởng nhiều tới tiến độ thực công việc 2.Công tác kiểm tra Kiểm tra trình đo lường hoạt động kết hoạt động tổ chức sở tiêu chuẩn xác lập để phát ưu điểm hạn chế nhằm đưa giải pháp phù hợp giúp tổ chức phát triển theo mục tiêu Bài giảng Khoa học Quản lý đai cương, Trần Ngọc Liêu & Nguyễn Văn Chiều) Kiểm tra chức quan trọng quản lý, kiểm tra giúp nhà quản lý giám sát tiến độ thực công việc, nắm bắt tình hình kịp thời điều chỉnh sai sót Đối với công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em công tác kiểm tra tiến hành sau: - Ban đạo thành lập đoàn kiểm tra thực tế việc triển khai thực công tác trẻ em hàng quý, tháng, qua đánh giá việc tổ chức điều hành, đạo quan, đơn vị địa phương thông qua buổi họp, giao ban Trình các kế hoạch, báo cáo kết thảo luận, đề xuất ý kiến xây dựng hiệu cho công tác trẻ em từ xã đến cấp huyện; - Cắt cử cán chuyên môn huyện xuống địa phương kiểm tra tiến độ thực công tác trẻ em hàng tháng; - Lãnh đạo UBND xã thường xuyên tiến hành kiểm tra địa phương, thôn theo quy định - Đối với phòng LĐ – TB& XH phối hợp với ban , ngành thực việc kiểm tra, giám sát địa phương thực công tác trẻ em kế hoạch, đảm bảo cho mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.Ban đạo công tác trẻ em xã có trách nhiệm báo cáo phòng LĐ- TB&XH thông qua văn - Riêng với phòng LĐ – TB&XH, Trưởng phòng có nhiệm vụ kiểm tra tiến trình, thái độ cách thức làm việc chuyên viên việc thực công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em -Thực báo cáo kết kiểm tra cho ban quản lý chuyên trách công tác trẻ em huyện Nội dung công tác kiểm tra gồm: - Kiểm tra văn đạo triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; - Kiểm tra thái độ, trách nhiệm mức độ làm việc tổ chức, cá nhân đảm nhiệm công việc công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; - Kiểm tra tiến trình thực công việc liên quan đến công tác trẻ em theo quy định; - Kiểm tra mức độ hoàn thành, thuận lợi – khó khăn , kết thực công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Phương pháp kiểm tra: - Thành viên Ban đạo huyện làm việc với Ban đạo xã để nghe báo cáo tình hình kết thực mục tiêu đề thông qua báo cáo - Xuống kiểm tra trực tiếp hộ dân số xã, phường để kiểm tra việc thụ hưởng sách giảm nghèo người dân - Thông qua tiêu chuẩn công việc việc thực công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em + Phòng LĐ –TB&XH kiểm tra công việc chuyên viên phụ trách thông qua báo cáo hàng tháng, quý đột xuất để nắm mức độ hoàn thành công việc ý thức nhân viên, từ có đánh giá hợp lý điều chỉnh thích hợp từ chuyên môn, công việc đến việc xét xếp loại cho người * Đánh giá công tác kiểm tra: Đối với việc kiểm tra công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em có tham gia đầy đủ cấp quyền, phận, ban ngành có liên quan.Có thể thấy công tác kiểm tra việc thực công tác trẻ em thực kế hoạch, trình tự mục đích; tiến độ kiểm tra nhanh gọn, cụ thể.Tuy nhiên tồn số hạn chế khâu kiểm tra xã, cần khắc phục thêm 3.Đánh giá công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em huyện Na Rì năm 2014 3.1 Những kết đạt 3.1.1 Đánh giá chung Năm 2014 thực kế hoạch mục tiêu chương trình, quan tâm quyền cấp, ban, ngành, đoàn thể Cơ quan UBDSGĐ&TE, phòng LĐ –TB&XH huyện tham mưu với cấp lãnh đạo Chỉ thị, Nghị Đảng, sách Nhà nước lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, mặt khác phối hợp với ban, ngành, đoàn thể thực tốt cá mục tiêu chương trình hành động đề Với nỗ lực cấp, ngành, cộng đồng xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thời gian qua có nhiều chuyển biến rõ rệt nhận thức tổ chức thực Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt quan tâm chăm sóc nhiều hơn, đa dạng phù hợp với nhóm đối tượng như: Chăm sóc thay gia đình sở bảo trợ xã hội Các cháu hưởng sách xã hội, khám chữa bệnh miễn phí sở y tế công lập,được phẫu thuật phục hồi chức năng, cấp học bổng, miễn giảm học phí, dược hỗ trợ chi phí học tập… 3.1.2.Kết cụ thể công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em a.Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Trong năm qua công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cấp Uỷ Đảng quyền cấp ngành toàn xã hội đặc biệt quan tâm chăm sóc Trẻ em mồ côi cha lẫn mẹ khó khăn ngành chức xét trợ cấp thường xuyên Những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác quan, tổ chức, cá nhân cộng đồng chăm sóc nhiều hình thức khác như: Tặng quà, thăm hỏi động viên dịp tết, lễ đó: - Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, Trẻ em bị bỏ rơi: 142 em + Mồ côi cha: 103 em + Mồ côi mẹ: 15 em + Mồ côi cha lẫn mẹ: 12 em + Trẻ em bị bỏ rơi: em Số Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt quan tâm hưởng trợ cấp thường xuyên :14 em - Trẻ em khuyết tật, tàn tật: 66 em + Trẻ em bị bệnh tim có nhu cầu phẫu thuật: 03 em + Trẻ em bị bệnh mắt, sưt môi - hở hàm ếch: Đề nghị khám phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức miễn phí tổng số 06 cháu có 01 cháu phẫu thuật khe hở môi, vòm miệng - Trẻ em lang thang: - Trẻ em bị xâm hại tình dục: - Trẻ em bị nhiễm HIV, chất độc hoá học: - Trẻ em vi phạm pháp luật: 03 Trên địa bàn huyện năm 2014 Trẻ em phải lao động nặng nhọc, nguy hiểm,tiếp súc với chất độc hại, phải làm việc xa gia đình, Trẻ em nghiện ma tuý b Bảo vệ quyền trẻ em Trong năm 2014 Công an huyện Na Rì chủ động phối hợp với ngành như: Hội Phụ Nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh nhân dân địa bàn, vận động nhân dân tham gia quản lí, giáo dục em cộng đồng dân cư Tổ chức triển khai biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn có hiệu phát triển loại tội phạm xâm hại trẻ em Qua theo dõi, đánh giá từ năm 2014 trẻ em trẻ em bị xâm hại - Trẻ em bị buôn bán bắt cóc: - Trẻ em bị ngược đãi , bạo lực: - Trẻ em bị tai nạn thương tích: - Số trẻ em sống gia đình nghèo: 292 c Xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em cấp Trong “Tháng hành động trẻ em” Phòng LĐ-TB&XH tham mưu cho UBND huyện có văn đạo UBND xã, thị trấn tổ chức hoạt động có nhiều cố gắng công tác xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em,vận động đóng góp xây dựng quỹ trong" Tháng hành động trẻ em", kêu gọi nhà hảo tâm tài trợ cho địa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kêu gọi nguồn vốn đơn vị, tổ chức, cá nhân, quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh để thực nhiều chương trình trẻ em, quan tâm nhiều đến đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tạo điều kiện cho trẻ em hoà nhập với cộng đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện: Thu được: Cấp huyện : Tổng quỹ 35 291 975đ Trong đó: - Năm 2013 chuyển sang 15.722.975đ - Thu năm 20114: - Chi: 21.055.000đ 11.420.000đ - Lãi suất năm: - Dư quỹ chuyển sang năm 2015: 417.800đ 25.775.775đ Cấp xã: 20 543 000đ d.Kết hợp với nhà trường thực tốt chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ em thông qua thi, vận động - Tiếp tục triển khai tốt, thực đầy đủ chương trình cho trẻ em như: + Tuyên truyền, vận động trường học việc phòng chống tệ nạn xã hội bạo lực gia đình - trường học cho trẻ em +Thực thành công thi “Tìm hiểu phòng chống tệ nạn ma túy” khối, cấp trường học - Điều tra nắm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo nhóm đối tượng Đảm bảo em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hưởng theo quy định pháp luật - Số trẻ em (04 xã) chương trình dự án Childfund quan tâm giúp đỡ hình thức: Hỗ trợ kinh phí hoạt động, tặng quà, tổ chức hoạt động vui chơi …nhân dịp Têt, lễ gồm xã: Lương Thượng, Cư Lễ, Đổng Xá, Quang Phong e Chương trình phòng chống tai nạn,thương tích cho trẻ em Phối hợp với quan truyền thông đại chúng, ban ngành đoàn thể, trường học tuyên truyền, thực tốt cách phòng tránh loại hình tai nạn thương tích thường gặp trẻ em f.Chương trình in ấn cấp phát thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em tuổi - 100% trẻ em dới tuổi địa bàn đợc cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí g Các hoạt động trẻ em Tết trung thu - Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em Tết Trung thu 2014: giao cho xã tổ chức triển khai 100% - Cấp học bổng cho Trẻ em nghèo vượt khó: 134 suất học bổng cho em Gồm: 200.000 đ phần quà kèm theo/ 1suất/em - Đẩy mạnh, thực tốt công tác tuyên truyền vận động xã hội tạo môi trường bình đẳng, an toàn thân thiện đảm bảo thực đầy đủ quyền trẻ em, ngăn chặn đẩy lùi nguy xâm hại trẻ em h Tập huấn nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán làm công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em 100% cán làm công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em tập huấn, nâng cao lực chuyên môn i.Công tác quản lý, vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em - Vận động xây dựng đóng góp có hiệu Quỹ Bảo trợ trẻ em từ cá nhân, tập thể, tổ chức huyện 3.2 Những hạn chế tồn - Trong trình triển khai kế hoạch thực kế hoạch số nội dung khó đạt như: Chưa xây dựng khu vui chơi giải trí cho trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chưa đạt tiêu kế hoạch; xây dựng xã phù hợp với trẻ em đạt 14/22 xã, thị trấn 63,6% - Số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có chiều hướng gia tăng, tình trạng ngược đãi, xâm hại tình dục trẻ em có diễn biến phức tạp, tình trạng trẻ em làm trái pháp luật có chiều hướng gia tăng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội - Sự phối hợp nhà trường gia đình việc quản lý giáo dục học sinh chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ Công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh trường học, cộng đồng chưa quan tâm mức… - Hệ thống công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cán làm công tác bảo vệ trẻ em thường xuyên có biến động , ảnh hưởng trực tiếp, hạn chế kết thực công tác Nguyên nhân: - Do địa phương thời kỳ quy hoạch xây dựng chưa ổn định, sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu phát triển trẻ em, chưa xây dựng khu vui chơi dành riêng cho trẻ - Nhận thức gia đình, cộng đồng vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đầy đủ phần xem nhẹ Nhiều thói quen, phong tục tập quán ảnh hưởng không tốt đến trẻ chưa cấp, ngành quan tâm Nhiều gia đình chưa dành nhiều thời gian cho cái, thiếu hiểu biết pháp luật, vi phạm quyền trẻ em gia đình - Ngân sách dành cho nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa thỏa đáng; khó khăn kinh tế gia đình dẫn đến tình trạng nhãng, bỏ mặc trẻ 3.3 Đề xuất giải pháp khuyến nghị 3.3.1 giải pháp * Đối với công tác lập kế hoạch - Xây dựng kế hoạch rõ ràng,xác định mục tiêu cụ thể, rõ ràng Nắm bắt thực trạng trẻ em địa phương để đưa mục tiêu cụ thể; - Lên kế hoạch chuẩn bị tốt nguồn lực, huy động nguồn lực cộng đồng tham gia cho công tác trẻ em hiệu * Đối với công tác tổ chức thực - Nêu rõ trách nhiệm cấp, ban ngành, đoàn thể, cá nhân từ sở đến địa phương.Tăng cường quản lý chuyên sâu, rõ ràng, nhanh nhạy ; - Nâng cao lực cho đội ngũ cán làm công tác trẻ em, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ tốt cho công việc giao phó; - Tổ chức thực phải gắn liền với người dân, cộng đồng với phương châm“do dân dân”, lợi ích dân.Tạo điều kiện tốt cho dân bày tỏ ý kiến , tâm tư nguyện vọng; nêu cao tinh thần dân chủ ccộng đồng * Đối với công tác lãnh đạo - Tăng cường công tác lãnh đạo cấp uỷ Đảng, quyền công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; - Đổi công tác lãnh đạo cho phù hợp giai đoạn, nhiệm vụ; - Cho người dân thấy rõ tần quan trọng công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em * Đối với công tác kiểm tra - Cần xây dựng nội dung, quy trình kiểm tra cụ thể, dễ thực - Hoàn thiện Ban tra, kiểm tra công tác giảm nghèo xã, phường - Xây dựng tiêu chí kiểm tra cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế xã, phường Tiến hành kiểm tra thường xuyên để khắc phục kịp thời sai sót trình thực kế hoạch, giám sát tiến độ thực mục tiêu kế hoạch giảm nghèo 3.3.2 Những khuyến nghị Trong công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ huyện Na Rì Ngoài mạnh có hạn chế Sau đây, xin đề xuất số khuyến nghị sau: - Cần tăng cường lãnh đạo, đạo cấp quyền từ huyện đến sở xã, thị trấn việc thực Chỉ thị, Nghị Đảng, pháp luật Nhà nước mục tiêu hành động trẻ em - Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức pháp luật cho trẻ em tầng lớp nhân dân - Gia đình, cộng đồng, nhà trường phải có giao ước với ngành liên quan để phối hợp quản lý giáo dục trẻ có hành vi trái với đạo đức, vi phạm pháp luật, có biện pháp quản lý giáo dục cho phù hợp - Kiên xử lý nghiêm minh đối tượng trẻ em vi phạm pháp luật tái phạm nguy hiểm - Quan tâm đặc biệt tới trẻ em khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ trẻ khó khăn đến trường.Tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân - Xây dựng nhà Trung tâm văn hóa thiếu nhi có quản lý nhà nước, điểm vui chơi cho trẻ xã, thị trấn thu hút hoạt động trẻ - Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ trẻ em cho cán đội ngũ chuyên trách, cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em - Đề cao tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, học hỏi, sẵn sàng lắng nghe ý kiến người dân Chú trọng thường xuyên học tập nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ, lực công tác PHẦN KẾT LUẬN Việt Nam khẳng định bước vững đường công nghiệp hóa, đại hóa, ngày mở rộng trình giao lưu hội nhập quốc tế Những thành tựu từ công đổi năm qua, bắt nguồn từ việc chúng thực tốt chủ trương, đường lối phát triển kinh tế xã hội mà Đảng Nhà nước đề Đặc biệt sách phát triển nguồn lực người, với tư cách không động lực mà mục đích nghiệp phát triển đất nước kỷ XXI Công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em từ lâu Đảng Nhà nước quan tâm, coi nhiệm vụ, chiến lược hàng đầu nhằm phát triển nguồn lực kế cận, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước Đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em hướng đầu tư thiết thực, đầu tư cho tương lai Nó đồng nghĩa với việc đảm bảo quyền lợi trẻ em, tạo điều kiện sở tốt để em học tập, sinh hoạt vui chơi giải trí môi trường sống lành mạnh từ gia đình đến xã hội Hòa với tiếng nói chung nước, huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn coi trọng đề cao công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Song, phòng LĐ- TB&XH huyện Na Rì, việc xây dựng, triển khai thực tốt công tác trẻ em coi nhiệm vụ tiên phong hoạt động sống tổ chức Sau tháng thực tập Phòng LĐ-TB&XH huyện Na Rì, tiếp cận làm quen với công việc Đã trang bị cho thêm nhiều thứ, không kiến thức mà bồi đắp thêm kỹ cần thiết người cán bộ,công chức, phục vụ có ích cho công việc sau này; hiểu sức mạnh tương trợ, đoàn kết,giúp đỡ đồng nghiệp công việc sống Để kết thúc với đợt thực tập thành công báo cáo thực tập đạt kết mong muốn Một lần xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến bác, cô, chị phòng LĐ –TB&XH huyện Na Rì thầy, cô Trường Đại học Khoa học - Khoa Luật Quản lý xã hội nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thực tập Tuy nhiên, trình nghiên cứu,làm báo cáo vòn tồn nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý từ thầy cô giáo bạn để báo cáo hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam : Số 25/2004/QH11 Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em 2.Sở LĐ –TB&XH tỉnh Bắc Kạn: Công văn số 285/LĐTBXH- BVCSTE ngày 17/3/2011 Sở LĐ – TB&XH Tỉnh Bắc Kạn việc xây dựng chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011- 201 UBND huyện Na Rì: Quyết định số 04/ QĐ- LĐTBXH việc ban hành Quy chế làm việc phòng LĐ- TB&XH huyện Na Rì GV Trần Thị Hồng: Tập giảng Tổ chức học đại cương Trần Ngọc Liêu, Nguyễn Văn Chiều: Bài giảng Khoa học Quản lý đại cương 6.Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn http://nari.backan.gov.vn [...]... Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em - Trình UBND huyện kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện; - Hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định của pháp luật Bộ phận kế toán - Tổ chức, theo dõi công tác kế hoạch - tài chính, kế toán nguồn... tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo; - Điều hành và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên trong phòng hợp lý, phù hợp với khả năng và trình độ của từng người, đảm bảo công việc được hoàn thành nhanh chóng, không chồng chéo; - Giải quyết các công việc, xem xét và ký... hội, bảo hiểm thất nghiệp, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm 4 Phạm vi quan hệ công việc sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo; - Điều hành và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên trong phòng hợp lý, phù hợp với khả năng và trình độ của từng người, đảm bảo công việc được hoàn thành nhanh chóng, không chồng chéo; - Giải quyết các công việc, xem xét và. .. UBND và theo quy định của pháp luật c Nhiệm vụ -Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người có công với nước và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao - Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công. .. tranh và các đối tượng xã hội khác cần có sự cứu trợ, trợ giúp của Nhà nước và xã hội Bộ phận phòng, chống tệ nạn xã hội - Trình UBND huyện chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện; - Trình UBND huyện quyết định các đối tượng đi cai nghiện tập trung, cai nghiện tại cộng đồng Bộ phận Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. .. huyện ban hành các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người có công với nước và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực giao - Giúp UBND quản lý Nhà... lao động, việc làm, dạy nghề, an toàn xã hội, công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Nhà nước - Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã - thị trấn báo cáo, cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng LĐ- TB&XH;... có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về: Lao động, việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bắt buộc, tự nguyện), bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công với nước; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công với nước và xã hội); thực hiện một số nhiệm... phân công - Tổng hợp báo cáo chuyên môn định kỳ của đơn vị - Kiêm nhiệm: Quản lý hành chính, công tác thi đua khen thưởng (Ghi biên bản cuộc họp) 3.Ông : Hoàng Hiến - Chuyên viên - Quản lý (Công tác thương binh liệt sĩ - người có công) + Chính sách người có công và một số công việc khác do lãnh đạo phân công - Kiêm nhiệm : Văn thư lưu trữ (Quản lý, vào sổ công văn đến, đi theo đúng pháp lệnh, đảm bảo. .. UBND huyện - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ, quỹ đền ơn đáp nghĩa - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND xã - thị trấn trong việc thực nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công với nước và xã hội - Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với nước và
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Huyện na rì năm 2014 (9đ), Đề tài: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Huyện na rì năm 2014 (9đ), Đề tài: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Huyện na rì năm 2014 (9đ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay