Đề tài: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Huyện na rì năm 2014 (9đ)

66 338 1
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2016, 10:51

Việt Nam đang khẳng định bước đi vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngày càng mở rộng quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Những thành tựu được từ công cuộc đổi mới trong những năm qua, bắt nguồn từ việc chúng đã thực hiện khá tốt các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đặc biệt là những chính sách phát triển nguồn lực con người, với tư cách không chỉ là động lực mà còn là mục đích của sự nghiệp phát triển đất nước trong thế kỷ XXI.Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ lâu đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, coi đó là nhiệm vụ, chiến lược hàng đầu nhằm phát triển nguồn lực kế cận, đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là hướng đầu tư cơ bản và thiết thực, đầu tư cho tương lai. Nó cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo những quyền lợi cơ bản của trẻ em, tạo điều kiện và cơ sở tốt nhất để các em được học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí trong môi trường sống lành mạnh từ gia đình đến xã hội.Hòa với tiếng nói chung của cả nước, huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn luôn coi trọng và đề cao công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Song, đối với phòng LĐ TBXH huyện Na Rì, việc xây dựng, triển khai và thực hiện tốt công tác về trẻ em được coi là một trong những nhiệm vụ tiên phong trong các hoạt động sống của tổ chức.Sau hơn một tháng thực tập tại Phòng LĐTBXH huyện Na Rì, tôi đã tiếp cận và làm quen được với công việc . Đã trang bị cho tôi thêm rất nhiều thứ, không chỉ về kiến thức mà còn bồi đắp thêm những kỹ năng cần thiết của một người cán bộ,công chức, phục vụ có ích cho công việc sau này; hiểu được sức mạnh của sự tương trợ, đoàn kết,giúp đỡ nhau giữa các đồng nghiệp trong công việc cũng như trong cuộc sống.Để kết thúc với đợt thực tập thành công và bài báo cáo thực tập có thể đạt được kết quả như mong muốn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến các bác, cô, các chị phòng LĐ –TBXH huyện Na Rì và các thầy, cô Trường Đại học Khoa học Khoa Luật và Quản lý xã hội đã nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập này.Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu,làm báo cáo vẫn vòn tồn tại nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý từ các thầy cô giáo và các bạn để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Huyện na rì năm 2014 (9đ), Đề tài: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Huyện na rì năm 2014 (9đ), Đề tài: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Huyện na rì năm 2014 (9đ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay