ứng dụng 5S cho phòng thí nghiệm trường đại học

20 149 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2016, 22:30

ứng dụng phương pháp quản lí chất lượng 5S trong phòng thí nghiệm trường đại học, ứng dụng phương pháp quản lí chất lượng 5S trong phòng thí nghiệm trường đại học, ứng dụng phương pháp quản lí chất lượng 5S trong phòng thí nghiệm trường đại học, ứng dụng phương pháp quản lí chất lượng 5S trong phòng thí nghiệm trường đại học, ứng dụng phương pháp quản lí chất lượng 5S trong phòng thí nghiệm trường đại học, ứng dụng phương pháp quản lí chất lượng 5S trong phòng thí nghiệm trường đại học Your Company slogan in here 5S PTN L/O/G/O ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG 5S CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM NỘI DUNG LỊCH SỬ , LỢI ÍCH & MỤC TIÊU 5S NỘI DUNG 5S XÂY DỰNG 5S CHO PTN LỊCH SỬ  5S công cụ quản lý công việc, nơi làm việc xây dựng phổ biến Nhật Bản từ năm 1980 Hiroyuki Hirano  5S ngày phổ biến giới, nhiều công ty thực hành 5S đạt lợi ích từ LỊCH SỬ & MỤC TIÊU CỦA 5S  Ngày nay, 5S xem quy tắc sống, làm việc, phát triển nhận thức cần phải có người sống, làm việc tổ chức, xã hội từ lãnh đạo đến người lao động chân tay LỢI ÍCH CỦA 5S        Xây dựng môi trường sẽ, ngăn nắp Mọi người công ty dễ dàng nhận thấy rõ kết Tăng cường phát huy sáng kiến Nâng cao ý thức kỷ luật quan Chỗ làm việc trở nên thuận tiện an toàn Cán công nhân viên tự hào nơi làm việc Xây dựng hình ảnh tổ chức/doanh nghiệp, đem lại hội, lợi ích kinh doanh LỢI ÍCH CỦA 5S MỤC TIÊU CỦA 5S Nâng cao suất (P-Productivity) Nâng cao chất lượng(Q-Quality) 5S Giảm chi phí (C-Cost) Giao hàng hạn(D-Delivery) Đảm bảo an toàn (S-Safe) Nâng cao tinh thần làm việc (M-Morale) 2.NỘI DUNG CỦA 5S Tiếng nhật Tiếng Việt Tiếng Anh Seiri Sàng lọc Sort Seiton Sắp xếp Systematize Seiso Sạch Sweep Seiketsu Săn sóc Sanitize Shitsuke Sẵn sàng Self-Discipline 2.NỘI DUNG 5S S1 S2 • PHÂN LOẠI • KÝ HIỆU • SÀNG LỌC • ĐỊNH VỊ S3 • VỆ SINH S4 & S5 • THƯC HIỆN 3S ĐỊNH KỲ S1 – Sàng lọc  Phân loại, loại bỏ vật dụng không cần thiết khỏi nơi làm việc  Công việc tiến hành thuận lợi, nhanh chóng thời gian tìm kiếm dụng cụ cần sử dụng  Sàng lọc có ý nghĩa cao “đầu óc sàng lọc”, nhận biết, phân loại phù hợp theo đối tượng  Người lao động phải có hiểu biết, có trang bị kiến thức, kinh nghiệm, có trình độ, phải biết gắn liền lý thuyết với thực nghiệm S2 – Sắp xếp  Sắp xếp thứ gọn gàng có trật tự, tiện lợi sử dụng  Sắp xếp có ý nghĩa rộng biết vạch kế hoạch làm việc, tổ chức công việc trước, lúc làm việc sau kết thúc công việc S3 – Sạch  Làm vệ sinh giữ nơi làm việc theo SSOP, GMP  Sạch có ý nghĩa sâu xa đức tính người: tâm không tham lam danh lợi, vật chất, tình cảm S4 – Săn sóc    Duy trì thành quả, hoạt động 3S Các hoạt động 3S cải tiến dần dựa theo tiêu chuẩn đặt Săn sóc có ý nghĩa chăm lo: chăm lo cấp lãnh đạo vật chất tinh thần cho thành viên tập thể, tự chăm lo người lao động cho họ đồng nghiệp S1 S2 5S S3 SĂN SÓC SẰN SÀNG S5 – Sẵn sàng Nó hiểu rèn luyện, tạo nên thói quen, nề nếp, tác phong cho người thực 5S  Sẵn sàng hiểu đào tạo người tuân theo thói quen làm việc tốt, liên tục cải tiến phương pháp thực công việc tốt  Sẵn sàng hiểu tinh thần sẵn sàng tinh thần trách nhiệm cao trách nhiệm, tinh thần “vì người”  CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S  Bước 1: Chuẩn bị  Bước 2: Thông báo thức lãnh đạo  Bước 3: Toàn nhân viên tiến hành tổng vệ sinh  Bước 4: Bắt đầu Sàng lọc  Bước 5: Thực Sàng lọc (Seiri), Sắp xếp (Seiton) Sạch (Seiso) hàng ngày  Bước 6: Đánh giá định kỳ khen thưởng 3.XÂY DỰNG 5S CHO PTN THÀNH LẬP NHÓM 5S Thành lập nhóm 5S: trưởng ban 5S, Thư ký, thành viên Công bố thực 5S Phân công nhiệm vụ cho nhóm 5S LẬP KÊ HOẠCH, HỒ SƠ 5S Đánh giá thực trạng ptn Lập kế hoach 5S, Kế hoạch tiến hành, Nôi quy PTN Viết tập hướng dẫn 5S: Mục tiêu, cách thực hiện, biểu mẫu TIẾN HÀNH THỰC HIỆN 5S Đào tạo 5S cho cán nhân viên Tổng vệ sinh, thực Sàng lọc xếp, Hàng ngày Săn sóc (thực hiên 3S đầu), định Sẵn sàng đánh giá định kỳ LỌ SÀ N SẠCH SẼ 5S P XẾ SẴN SÀNG Thiết bị dụng cụ sằng sàng cho trình làm việc nhanh chóng P SẮ C Quy trình 5S cho PTN SĂN SÓC Hàng ngày thực Tiến hành 5S S1 S2 S3 S4 S5 Tổng vệ sinh, phân loại Bố trí lại khu vưc, dụng cụ, thiết bị Vệ sinh định kỳ & kiểm tra định kỳ Duy trì tiêu chuẩn Thói quen thực hiện, Đánh giá định kỳ Môi trường & Con người 5S Duy trì điều kiện tiêu chuẩn PTN Sạch, gọn, an toàn Thành lập thói quen cho người vào PTN Thank You! LOGO www.themegallery.com
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng 5S cho phòng thí nghiệm trường đại học, ứng dụng 5S cho phòng thí nghiệm trường đại học, ứng dụng 5S cho phòng thí nghiệm trường đại học, NỘI DUNG CỦA 5S, XÂY DỰNG 5S CHO PTN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay