Thuyết trình môn quản trị quảng cáo giới thiệu rau vân nội

23 920 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2016, 10:19

QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO Nhóm Bùi Việt Đức Trần Thị Thanh Huyền Trần Viết Kông Trần Thùy Trang Trần Anh Tuấn Phạm Thị Yến GIỚI THIỆU RAU VÂN NỘI QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO GIỚI THIỆU - Xã Vân Nội - nơi thí điểm sản xuất tiêu thụ rau an toàn RAT năm 1996 - Rau an toàn Vân Nội đa dạng, phong phú chủng loại: rau ăn lá, củ - Thị trường rau an toàn Vân Nội TP Hà Nội, số tỉnh lân cận GIỚI THIỆU RAU VÂN NỘI VẤN ĐỀ GẶP PHẢI Thương hiệu rau Vân Nội bị thương lái nơi khác lợi dụng Thương hiệu rau Vân Nội bị người dân lợi dụng GIỚI THIỆU RAU VÂN NỘI LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO KHÁI NIỆM Trong lĩnh vực quảng cáo, phương tiện thông tin m ột kênh thông tin Nó phương tiện để đăng tải thông ệp bán hàng c nhà quảng cáo cho khách hàng tiềm Th ực t ế, ph ương tiện mà nhà quảng cáo sử dụng để truyền thông ệp c h ọ t ới nhóm lớn khách hàng tiềm b ằng cách đó, làm cho khoảng cách người sản xuất người tiêu th ụ rút ngắn l ại LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN Báo Quảng cáo báo có từ lâu đời ph ổ biến để chuyển thông tin quảng cáo tới độc giả Ưu điểm bảo đảm đưa thông tin quảng cáo tới khu v ực th ị trường chọn theo vị trí địa lý, bao quát th ị trường, có tính động thời gian Chi phí thấp Hạn chế lớn quảng cáo báo có thời gian s ống ng ắn tính chất địa phương rõ nét, tràn ứ thông điệp LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN I Radio/ Đài phát Ngày phát triển, tiếp cận nhiều đối t ượng thính giả khác Ưu điểm có nhiều thính giả, nh ắc nh ắc l ại nhi ều l ần, l ựa ch ọn trạm phát, thông tin chuyển tới người nghe, chi phí th ấp Hạn chế lớn không lâu bền, dễ bị bỏ qua LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN I Quảng cáo trời Là hình thức lâu đời nhất, phương tiện dùng phổ biến nay, chủ yếu giao thông công c ộng, poster, banner … Ưu điểm chi phí thấp, có diện ch ắc ch ắn, đảm b ảo nh ắc l ại thường xuyên, phạm vi hoạt động lớn, thời gian diện lâu, có kh ả giới thiệu nội dung dài Chỉ có tác dụng với người sử dụng phương tiện giao thông công cộng hiệu người có ph ương tiện riêng LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN I Internet Phát triển với tốc độ chóng mặt, nhiều người quan tâm, dễ dàng tiếp nhận thông tin Ưu điểm số lượng người sử dụng ngày tăng, chi phí th ấp, h ỗ tr ợ kinh doanh trực tuyến, cập nhật thông tin Nhược điểm: độ tin cậy không cao với trang web tên tuổi LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO KHÁI NIỆM Thông điệp quảng cáo tất mà qu ảng cáo di ễn đạt, muốn gởi đến đối tượng mục tiêu sản phẩm hay dịch vụ c nhằm thông tin, thuyết phục nh ắc nh ở, c ạnh tranh THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP “Rau Vân Nội – Chất lượng vượt trội” THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP Nêu vấn đề thương hiệu mà rau Vân Nội gặp phải có biện pháp giải quyết, xử lý nhằm lấy lại thương hiệu cho RAT Vân Nội hỗ trợ người dân nơi để đem lại sản phẩm rau sạch, an toàn cho người tiêu dùng Đưa phản hồi tích cực người tiêu dùng, quy trình sản xuất tiêu thụ giám sát chặt chẽ HTX Clip Quảng cáo sử dụng hình ảnh thực tế HTX THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP Trong Quảng cáo nên sử dụng hình ảnh th ực t ế t ại v ườn rau, rau an toàn Vân Nội hình ảnh quy trình tr ồng rau, thu ho ạch tiêu thụ chợ Hình ảnh tổng thể HTX rau rau an toàn Vân N ội Hình ảnh vừa phải chân thực vừa mang màu sắc t ươi mát, thu hút ng ười nhìn Quảng cáo nên có kích thước lớn thu hút h ơn t ạo hi ệu ứng t ốt h ơn THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO CÔNG CHÚNG NHẬN TIN MỤC TIÊU QUẢNG CÁO QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO ĐẶC ĐIỂM CÔNG CHÚNG Những người có thu nhập trung bình trở lên (>5tr), th ường xuyên mua tiêu dùng sản phẩm rau Quan tâm t ới ch ất l ượng, s ẵn sàng chi tr ả giá cao để tiêu dùng rau an toàn Những người sống Hà Nội vài tỉnh thành lân c ận Người tiêu dùng thường xuyên tiếp xúc với ph ương ti ện thông tin nh báo chí, đài, Internet… CÔNG CHÚNG NHẬN TIN MỤC TIÊU MARKETING – QUẢNG CÁO - Tăng thị phần thêm 30% - Giảm bớt nỗi lo ngại mua sản phẩm - Tăng độ nhận biết thương hiệu - Xây dựng uy tín, niêm tin sản ph ẩm XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU QUẢNG CÁO XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHƯƠNG TIỆN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG TIỆN Phạm vi hoạt động Kênh Đánh giá định tính Tần số phát Điểm đánh giá chung GRP Chi phí/Hiệ u HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Quyết định lựa chọn THỜI BIỂU PHƯƠNG TIỆN Đăng báo giấy Đăng mạng, trang web uy tín (lamchame, webtretho ) Phát quảng cáo radio cao điểm Phát đài phát trước 7h sáng, sau 6h tối Treo quảng cáo poster tuyến đường chính, trước siêu thị Big C, Fivimart HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHI PHÍ Quảng cáo Internet Quảng cáo báo giấy 10.600.000 4.000.000 Quảng cáo radio/ Đài phát 4.200.000 Quảng cáo trời Tổng 4.500.000 = 23.300.000 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THANK FOR YOUR ATTENTION QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO [...]...THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO KHÁI NIỆM Thông điệp quảng cáo là tất cả những gì mà trong đó qu ảng cáo di ễn đạt, muốn gởi đến đối tượng mục tiêu về sản phẩm hay dịch vụ c ủa mình nhằm thông tin, thuyết phục hoặc nh ắc nh ở, c ạnh tranh THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP Rau Vân Nội – Chất lượng vượt trội” THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP Nêu... THÔNG ĐIỆP Trong Quảng cáo nên sử dụng các hình ảnh th ực t ế t ại v ườn rau, rau an toàn Vân Nội như các hình ảnh về quy trình tr ồng rau, thu ho ạch và tiêu thụ ở chợ Hình ảnh tổng thể HTX rau rau an toàn Vân N ội Hình ảnh vừa phải chân thực vừa mang màu sắc t ươi mát, thu hút ng ười nhìn Quảng cáo nên có kích thước lớn sẽ thu hút h ơn và t ạo hi ệu ứng t ốt h ơn THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO CÔNG CHÚNG... trang web uy tín (lamchame, webtretho ) Phát quảng cáo trên radio giờ cao điểm Phát đài phát thanh trước 7h sáng, sau 6h tối Treo quảng cáo poster các tuyến đường chính, trước các siêu thị Big C, Fivimart HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHI PHÍ Quảng cáo trên Internet Quảng cáo trên báo giấy 10.600.000 4.000.000 Quảng cáo trên radio/ Đài phát thanh 4.200.000 Quảng cáo ngoài trời Tổng 4.500.000 = 23.300.000 HOẠCH... hiệu mà rau Vân Nội gặp phải và đã có những biện pháp giải quyết, xử lý nhằm lấy lại thương hiệu cho RAT Vân Nội cũng như hỗ trợ người dân nơi đây để đem lại những sản phẩm rau sạch, an toàn cho người tiêu dùng Đưa ra những phản hồi tích cực của người tiêu dùng, quy trình sản xuất tiêu thụ được giám sát chặt chẽ bởi HTX Clip Quảng cáo sử dụng hình ảnh thực tế ở HTX THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO THIẾT... ứng t ốt h ơn THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO CÔNG CHÚNG NHẬN TIN MỤC TIÊU QUẢNG CÁO QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO ĐẶC ĐIỂM CÔNG CHÚNG Những người có thu nhập trung bình khá trở lên (>5tr), th ường xuyên mua hoặc tiêu dùng sản phẩm rau sạch Quan tâm t ới ch ất l ượng, s ẵn sàng chi tr ả giá cao để tiêu dùng rau an toàn Những người sống ở Hà Nội và một vài tỉnh thành lân c ận Người tiêu dùng thường xuyên tiếp xúc... xuyên tiếp xúc với các ph ương ti ện thông tin nh ư báo chí, đài, Internet… CÔNG CHÚNG NHẬN TIN MỤC TIÊU MARKETING – QUẢNG CÁO - Tăng thị phần thêm 30% - Giảm bớt nỗi lo ngại khi mua sản phẩm - Tăng độ nhận biết thương hiệu - Xây dựng uy tín, niêm tin đối với sản ph ẩm XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU QUẢNG CÁO XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHƯƠNG TIỆN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG TIỆN Phạm vi hoạt động Kênh Đánh giá định... Internet Quảng cáo trên báo giấy 10.600.000 4.000.000 Quảng cáo trên radio/ Đài phát thanh 4.200.000 Quảng cáo ngoài trời Tổng 4.500.000 = 23.300.000 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THANK FOR YOUR ATTENTION QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình môn quản trị quảng cáo giới thiệu rau vân nội , Thuyết trình môn quản trị quảng cáo giới thiệu rau vân nội , Thuyết trình môn quản trị quảng cáo giới thiệu rau vân nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay