đồ án kỹ thuật thi công

34 1,457 10
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2016, 21:17

đồ án kỹ thuật thi công dành cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. thiết kê 2 phương án ván khuôn gỗ sẻ và ván khuôn thép công trình nhà 5 tầng gồm sàn, dầm chính, dầm phụ, cột và sê nô
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án kỹ thuật thi công, đồ án kỹ thuật thi công, đồ án kỹ thuật thi công, b. Điều kiện biến dạng:, II. THIẾT KẾ VÁN KHUÔN THÉP:, * Sơ đồ tính toán cột chống là thanh chịu nén. Bố trí hệ giằng cột chống theo 2 phương (phương xương ngang và vuông góc với xương ngang).

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay