đồ án kỹ thuật thi công

34 1,659 11
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2016, 21:17

đồ án kỹ thuật thi công dành cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. thiết kê 2 phương án ván khuôn gỗ sẻ và ván khuôn thép công trình nhà 5 tầng gồm sàn, dầm chính, dầm phụ, cột và sê nô Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung THI CÔNG ĐỔ BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI  SỐ LIỆU THIẾT KẾ: - Số tầng : - Chiều cao tầng: H = 3.9m - Số nhịp : - Kích thước nhịp L= 6.8 (m) - Số bước cột: 22 bước, B = 3.6 (m) - Kích thước cột b x h = 0.2 x 0.4 (m) - Kích thước móng A x B = 2.2 x 1.8 (m) - Kích thước dầm sàn: bxh + Dầm chính: 0.2 x 0.6 (m) + Dầm phụ :0.2 x 0.3 (m) - Dày sàn: 0.09(m) I THIẾT KẾ VÁN KHUÔN GỖ Tính toán thiết kế ván khuôn sàn: 1.1 Ván khuôn sàn: γ = 600(kg / m3 ); E = 105 (kg / cm ); [ σ ] = 120(kg / cm ); - Vật liệu: go -Chọn ván khuôn dày cm -Cách thức làm việc: Ván khuôn đặt lên hệ xà gồ xà gồ kê lên cột chống Khoảng cách xà gồ tính toán để đảm bảo hai điều kiện:điều kiện cường độ điều kiện biến dạng ván khuôn sàn 1.2 Sơ đồ tính: Xét dải ván khuôn rộng 1m theo phương vuông góc với xà gồ => sơ đồ tính toán dầm liên tục có gối tựa xà gồ chịu tải trọng phân bố q l l l l 1.3 Xác định tải trọng: Tính toán tải trọng cho dải rộng 1m: * Tĩnh tải: - Trọng lượng thân kết cấu: (Trọng lượng bê tông cốt thép) q1 = γ btct b.δ = 2600.1.0, 09 = 234( kg / m) Trong đó: b – bề rộng tính toán dải sàn (m) δ = 0,09 (m) – chiều dày sàn; γbtct = 2600(kg/m3)– trọng lượng riêng bê tông cốt thép - Trọng lượng thân ván sàn: q2 = γ go b.δ = 600.1.0, 03 = 18(kg / m) Trang Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung Trong đó: b=1(m) – bề rộng tính toán dải sàn δ =0,03(m)– chiều dày ván sàn (m); γg – trọng lượng riêng gỗ ∗ Hoạt tải: - Hoạt tải người thiết bị thi công: q3 = 250 (kg/m2); = 200 (kg/m2); - Hoạt tải đầm rung gây q4 - Tải trọng chấn động đổ bê tông gây ra: q5 = 400 (kg/m2) (do đổ bê tông máy ống vòi; Vì q475 : ⇒ϕ = 3100 3100 = = 0, 202 λ 123,962 N = 0,75.1148,9 = 861,675(kg) σ= N 861, 675 = = 85,3(kg / cm ) ≤ Rn = 120(kg / cm ) ϕ×F 0,202.5.10 l/4 l l/2 l/4 Vậy: Do cột chống đảm bảo điều kiện ổn định Thanh giằng gỗ chọn kích thước tiết diện (3 x 6) cm Bố trí cột chống xà gồ giằng cột chống hình vẽ: Tính ván đáy, cột chống dầm phụ: 2.1 Tính ván đáy dầm phụ:(200x300mm) Chọn ván gỗ dày 3cm cho ván đáy ván thành a Sơ đồ tính: q l l l l Xem ván đáy dầm phụ dầm liên tục kê lên gối tựa cột chống b Tải trọng tác dụng: *Tĩnh tải : Trọng lượng bê tông dầm : q1 = γ btct b.h = 2600.0.2.0,3 = 156( kg / m) Trong đó: b = 0.2 (m) – bề rộng dầm; h = 0,3 (m) – chiều cao dầm; Trọng lượng ván khuôn: (gồm ván khuôn thành dầm ván khuôn đáy dầm) q2 = γ go b.δ = 600.(0, 03.0.14 + 2.0, 27.0, 03) = 12, 24( kg / m) * Hoạt tải: - Hoạt tải người thiết bị thi công q’3 = 250 (kg/m2); q3 = 250.b = 250.0.2 = 50(kg / m) - Hoạt tải đầm rung gây q ’4 = 200 (kg/m2); q4 = 200.b = 200.0.2 = 40( kg / m) - Tải trọng chấn động đổ bê tông gây ra: q’5 = 400(kg/m2) (do đổ bê tông máy ống vòi; Trang Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung q5 = 400.b = 400.0.2 = 80( kg / m) Vì q4 75 ⇒ϕ = 3100 3100 = = 0, 213 λ2 120,52 N = 0,7.369,66 = 258,7 (kg) σ= N 292 = = 24, 29(kg / cm ) ≤ Rn = 120(kg / cm ) ϕ×F 0,213.5.10 Vậy: Do cột chống đảm bảo điều kiện ổn định Tính ván đáy, cột chống dầm chính: 3.1 Tính ván đáy dầm chính: ( 200 x 600 mm) Chọn ván gỗ dày 3cm cho ván đáy ván thành a.Sơ đồ tính: q l l l l Xem ván đáy dầm dầm liên tục kê lên gối tựa cột chống b Tải trọng tác dụng: *Tĩnh tải : Trọng lượng bê tông dầm : q1 = γ btct b.h = 2600.0, 2.0, = 312( kg / m) Trong đó: b = 0.2 (m) – bề rộng dầm; h = 0,6 (m) – chiều cao dầm; Trọng lượng ván khuôn: (gồm ván khuôn thành dầm ván khuôn đáy dầm) q2 = γ go b.δ = 600.(0, 03.0,14 + 2.0,57.0, 03) = 23, 04( kg / m) * Hoạt tải: Trang Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung - Hoạt tải người thiết bị thi công q’3 = 250 (kg/m2); q3 = 250.b = 250.0.2 = 50(kg / m) - Hoạt tải đầm rung gây q’4 = 200 (kg/m2); q4 = 200.b = 200.0.2 = 40(kg / m) - Tải trọng chấn động đổ bê tông gây ra: q’5 = 400(kg/m2) (do đổ bê tông máy ống vòi; q4 = 400.b = 400.0.2 = 80( kg / m) Vì q4 75 ⇒ϕ = 3100 3100 = = 0, 256 λ2 110,12 N = 0,7.568,74 = 398 (kg/m) σ= N 398 = = 31(kg / cm ) ≤ Rn = 120(kg / cm ) ϕ×F 0,256.5.10 Vậy: Do cột chống đảm bảo điều kiện ổn định Tính ván khuôn cột gông cột: 4.1 Sơ đồ tính: q l l l l Xem ván khuôn cột dầm liên tục kê lên gối tựa gông cột 4.2 Tải trọng tác dụng: Cột có kích thước tiết diện tầng là: (200 x 400) mm a Áp lực ngang vữa bêtông đổ: Trang Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung q1 = γ bt h h : chiều cao khối bê tông gây áp lực ngang h = 0, 75(m) ⇒ q1 = γ bt h = 2500.0, 75 = 1875( Kg / m ) b Áp lực đầm chấn động: q2 = 200(kg / m ) c Tải trọng chấn động đổ bê tông: đổ máy bơm q3 = 400( Kg / m ) > q2 = 200( Kg / m ) d Tổ hợp tải trọng: Tải trọng tiêu chuẩn : qtc = q1 b = 1875.0,4 = 750(kG/m) Tải trọng tính toán : qtt = (q1 1,2 + q3 1,3 ) b = (1875.1,2 + 400.1,3).0,4 = 1108 (kG/m) 4.3 Tính toán khoảng cách gông cột: Chọn chiều dày ván khuôn cột 3cm a.Điều kiện cường độ: 10.W.[ σ ] go u Từ điều kiện: l≤ q tt 40.32 = 60(cm3 ) 10.60.120 ⇒l≤ = 80, 6(cm) 11, 08 w= b Điều kiện biến dạng: Từ điều kiện: (Kết cấu nhìn thấy) 128EJ 400.qtc l≤3 Trong đó: E = 105 (kG/cm2) J= ⇒l≤ 40.33 = 90(cm3 ) 12 128.105.90 = 72, 68(cm) 400.7,5 Từ giá trị vừa tìm ta chọn khoảng cách gông cột 70 cm Tính ván khuôn móng: Thành móng cao h1 = 300 mm, h2 = 500 mm; kích thước móng 2200 x 1800 mm 5.1 Sơ đồ tính: q l l Chọn ván khuôn thành móng dày 3cm Trang 10 l l Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công Từ điều kiện: l≤ GVHD: TS Mai Chánh Trung 10.W.[ σ ] q tt 10.5, 257.2100 = 99,8(cm) 11, 08 ⇒l≤ b Điều kiện biến dạng: Từ điều kiện: 128 EJ 400.qtc l≤3 ⇒l≤ (Kết cấu nhìn thấy) 128.2,1.106.23, 483 = 128,1(cm) 400.7,5 Từ giá trị vừa tìm ta chọn khoảng cách gông cột 82,5 cm Tính toán thiết kế ván khuôn sàn: 4.1 Tổ hợp ván khuôn sàn: - Hệ ván khuôn sàn bao gồm ván khuôn sàn, xà gồ đỡ ván khuôn sàn, hệ cột chống đỡ xà gồ hệ cột chống giằng theo hai phương Ngoài có hệ giằng chéo để giữ cho hệ bất biến hình Xà gồ đỡ sàn ô gác song song với cạnh chuẩn (cạnh ngắn) Ván khuôn sàn gác vuông góc với xà gồ -Cách thức làm việc: Ván khuôn đặt lên hệ xà gồ xà gồ kê lên cột chống -Kích thước ô sàn điển hình: 3600 x 3400 mm, dầm phụ rộng 200 mm, dầm rộng 200 mm Bố trí ván khuôn sàn sau : Với cạnh 3600 mm trừ 200 mm bề rộng dầm bố trí 900 mm, 600 mm 100 mm chêm gỗ Với cạnh 3400 mm trừ 200 mm bề rộng dầm bố trí 600, 200, phần dư bố trí 1500 mm, chèn thêm miếng gỗ 100 x 100 mm đầu Toàn ô sàn bố trí : 15 900 x 600 mm 600 x 600 mm 900 x 200 mm, 600 x 200 mm 1500 x 100 mm gỗ 100 x 100 mm 4.2 Sơ đồ tính: Dựa vào kích thước ván khuôn chọn khoảng cách xà gồ l = 90 cm, tức sử dụng xà gồ đầu ván khuôn, sơ đồ làm việc ván khuôn dầm đơn giản Trang 20 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung 3.3 Xác định tải trọng: Chọn ván khuôn 900 x 600 mm để tính: W = 6,68 (cm3), J = 30,575(cm4 ) * Tĩnh tải: - Trọng lượng thân kết cấu: (Trọng lượng bê tông cốt thép) q1 = γ btct b.δ = 2600.1.0, 09 = 234( kg / m) Trong đó: b – bề rộng tính toán dải sàn (m) δ = 0,09 (m) – chiều dày sàn; γbtct = 2600(kg/m3)– trọng lượng riêng bê tông cốt thép - Trọng lượng thân ván sàn: q2 = Q 12,553 = = 23, 246( kg / m ) l.b 0,9.0, Trong đó: Q = 12,553(kg) – khối lượng ván khuôn ; l = 0,9 (m)– chiều dày ván khuôn (m); b = 0,6 (m)- bề rộng ván khuôn ∗ Hoạt tải: - Hoạt tải người thiết bị thi công: q3 = 250 (kg/m2); = 200 (kg/m2); - Hoạt tải đầm rung gây q4 - Tải trọng chấn động đổ bê tông gây ra: q5 = 400 (kg/m2) (do đổ bê tông máy ống vòi; Vì q4[...]... Tính toán thi t kế ván khuôn dầm chính: (200 x 600) 6.1 Cấu tạo ván khuôn: Trang 27 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung -Đáy dầm : dùng 2 tấm ván khuôn 900 x 200 mm , 2 tấm 600 x 200 mm và chêm gỗ 200 x 100 mm -Thành dầm : dùng 2 tấm ván khuôn 900 x 250 mm , 2 tấm 600 x 250 mm và chêm gỗ 6.2 Tính toán ván khuôn đáy dầm: a Cấu tạo và sơ đồ tính: Ta xét khả năng làm việc của tấm ván khuôn... 190,2 128 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung II THI T KẾ VÁN KHUÔN THÉP: 1 Tính ván khuôn móng: Thành móng cao h1 = 300 mm, h2 = 500 mm; kích thước móng 2200 x 1800 mm Chọn ván khuôn có bề rộng 300 mm và ván có đặc trưng tiết diện là: W = 5,1 cm3, J = 21,83 cm4 Phương 2200: dùng 2 tấm 300 x 1200 (mm) Phương 1800; dùng 2 tấm 300 x 900 (mm) 1.1 Sơ đồ tính: Dựa vào kích thước tấm ván khuôn,Xét... 200 mm, 1 tấm 600 x 200 mm 2 tấm 1500 x 100 mm 2 tấm gỗ 100 x 100 mm 4.2 Sơ đồ tính: Dựa vào kích thước ván khuôn chọn khoảng cách xà gồ l = 90 cm, tức là sử dụng 2 xà gồ ở 2 đầu ván khuôn, như vậy sơ đồ làm việc ván khuôn là 1 dầm đơn giản Trang 20 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung 3.3 Xác định tải trọng: Chọn ván khuôn 900 x 600 mm để tính: W = 6,68 (cm3), J = 30,575(cm4 ) * Tĩnh tải:... Trọng lượng bản thân ván sàn: q2 = Trang 31 Q 12,553 = = 23, 246( kg / m 2 ) l.b 0,9.0, 6 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung Trong đó: Q = 12,553(kg) – khối lượng tấm ván khuôn ; l = 0,9 (m)– chiều dày ván khuôn (m); b = 0,6 (m)- bề rộng ván khuôn ∗ Hoạt tải: - Hoạt tải do người và thi t bị thi công: q3 = 250 (kg/m2); = 200 (kg/m2); - Hoạt tải do đầm rung gây ra q4 - Tải trọng do chấn... 370 (kG/m) Tải trọng tính toán : qtt = (q1 1,2 + q3 1,3 ) b = (1500.1,2 + 400.1,3).0,25 = 580 (kG/m) c Kiểm tra: Trang 29 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung Giả sử chỉ có 2 kẹp thành dầm cho 1 ván khuôn, khi đó sơ đồ làm việc của ván khuôn là một dầm đơn giản với l = 0,9 m + Kiểm tra điều kiện cường độ : σ max = M max q tt l 2 = ≤ n.[σ ] W 8.W = 2100 kg/cm2 Ván khuôn 900 x 250 mm có W=4,99... Tính toán thi t kế ván khuôn dầm phụ: 5.1 Cấu tạo ván khuôn: -Đáy dầm : dùng 2 tấm ván khuôn 1200 x 200 mm , 1 tấm 900 x 200 mm và chêm gỗ 100 x 100 mm -Thành dầm : dùng 2 tấm ván khuôn 1200 x 200 mm , 1 tấm 900 x 200 mm và chêm gỗ 5.2 Tính toán ván khuôn đáy dầm: a Cấu tạo và sơ đồ tính: Ta xét khả năng làm việc của tấm ván khuôn (1200 x 200)mm Xem tấm ván khuôn như dầm đơn giản, hai đầu tấm ván khuôn... chông dầm phụ là 120 cm, với tấm 900 x 200 thì khoảng cách cột chống là l=90 cm 5.4 Tính toán ván khuôn thành dầm: Trang 25 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung Để tạo phương thẳng đứng cho khuôn thành dầm và chịu áp lực ngang lúc đổ và đầm bêtông, ta dùng các kẹp thành dầm được chế tạo sẵn Tính toán ván thành dầm thực chất là tính khoảng cách các kẹp thành dầm a.Tải trọng: * Áp lực ngang... tấm ván khuôn kê lên xà gồ như hai gối tựa - Sơ đồ tính: q l M=q.l2/8 b Tải trọng tác dụng: *Tĩnh tải : Trọng lượng bê tông dầm : q1 = γ btct b.h = 2600.0.2.0,3 = 156( kg / m) Trang 24 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung Trong đó: b = 0.2 (m) – bề rộng dầm; h = 0,3 (m) – chiều cao dầm; Trọng lượng ván khuôn: (gồm ván khuôn thành dầm và ván khuôn đáy dầm) q2 = Q 6,95 = = 28, 96( kg / m... nẹp đứng là 80 cm 5.4 Tính kích thước thanh nẹp đứng: * Sơ đồ tính: nẹp làm việc như một dầm đơn giản Trang 11 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung l - Nẹp đứng chịu tải trọng từ ván thành móng truyền lên nên lực phân bố suốt chiều dài của thanh nẹp đứng là: q = q tt 0, 9 / 0,3 = 426.0, 9 / 0,3 = 1278( kG / m) - Moment tính toán: M max = ql 2 1278.0,32 = = 14,38( Kgm) 8 8 M max ≤ [σ ]u.. .Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công GVHD: TS Mai Chánh Trung Xem các ván khuôn thành móng làm việc như 1 dầm liên tục kê lên gối tựa là các thanh nẹp đứng Khoảng cách giữa các thanh nẹp đứng được xác định theo điều kiện cường độ và điều kiện biến dạng của ván khuôn Coi nẹp đứng như dầm đơn giản kê lên các gối tựa là các thanh chống (hoặc neo) chịu tải trọng từ ván thành móng truyền ra 5.2
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án kỹ thuật thi công, đồ án kỹ thuật thi công, đồ án kỹ thuật thi công, b. Điều kiện biến dạng:, II. THIẾT KẾ VÁN KHUÔN THÉP:, * Sơ đồ tính toán cột chống là thanh chịu nén. Bố trí hệ giằng cột chống theo 2 phương (phương xương ngang và vuông góc với xương ngang).

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay