KHẢO sát ,ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XƯỞNG TH 8

23 201 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2016, 17:49

TRƯỜNG CDKT LÝ TỰ TRỌNG KHOA ĐỘNG LỰC *** AN TOÀN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP Đề Tài KHẢO SÁT ,ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XƯỞNG TH GVHD: Thầy Nguyễn Văn Sơn SVTH: Nguyễn Văn Tí Nguyễn Thế Dân Nguyễn Văn Hợp Trương Hiếu Trung PHẦN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN TẠI XƯỞNG THỰC TẬP ĐIỆN: Hệ thống điện điều khiển CP có công tắc điều khiển đèn quạt Và bố tri bên phải xưởng củ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : Cần có thêm CP tổng riêng để đề phòng trường hợp tải CP đề phòng có cố xảy thay CP lâu ngày không an toàn CHÁY NỔ: Phòng trang bị bình chữa cháy CO2 , hệ thông máy bơm nước, chữa cháy có cố xảy với bình CO2 giải hết VỆ SINH: Phòng có trang bị dụng cụ vệ sinh thô sơ nhu : sọt rác , chổi đồ hốt rác BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC: Dụng cụ vệ sinh thiếu cần trang bị thêm như: máy hút bụi , để vệ sinh nơi chặt hẹp khó vệ sinh ÁNH SÁNG: Hệ thống chiếu sáng phòng không đủ chiếu sáng , phòng tối tắc đèn Đèn bật hết nhìn vào tối BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC: Cần trang bị thêm nhiều đèn chiếu sáng cần trang bị đèn ánh sáng màu vàng đẻ không bị lòe mắt va cần bố trí lại cho hợp lý TIẾNG ỒN • • Do xưởng động nên ồn Trước sân xưởng có làm đồng sữa máy nên thường nghe thấy tiếng gõ , tiếng nổ máy tiếng hàn BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : Do xưởng phục vụ mục đích học tập nên cần bố trí nơi hợp lý không co tiếng ồn lắp thêm thiết bị giảm tiếng ồn Nhiệt độ: Nhìn từ vào thi phòng nóng , đằng sau có sổ thông gió Phía trước gần có quạt lớn , phía bố trí quạt treo nhỏ không đủ làm mát phòng BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC: Do phòng thiết kế kín nên sử dung quạt gió chủ yếu cửa sổ đằng sau tác dụng phía sau có tường cản gió nên cần bố trí lại TRANG THIẾT BỊ THỰC TẬP: MÔ HÌNH HỆ THỐNG LÁI TRỌ LỰC ĐIỆN TỬ MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG TRỰC TIẾP MÔ HÌNH ĐÈN BÁO TRÊN ĐỒNG HỒ TAPLO MÔ HÌNH HỆ THỐNG LÁI THỦY LỰC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : nhìn trung trang thiết bị đầy đủ , so trang bị thêm với , cần TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHÓNG CHÁY NỔ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : Trang thiết bị phòng chóng cháy nổ thô sơ không nhìn ,cân trang bị thêm như: bơm nước , biển báo chỗ nguy hiểm va trang bị thêm chuông báo động cháy DIỆN TÍCH KHÔNG GIAN XƯỞNG Không gian xưởng rộng chứa nhiều thiết bị như: mô hình hợp số … làm cho không gian làm việc trở nên chặc hẹp Bên xưởng xưởng nhìn thấp BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : • Cần có kho riêng để chứa thiết bị động , hợp số , mô hình riêng xưởng thực hành riêng để trinh học tập có không gian rộng rãi thoáng mat [...]... TRANG THIẾT BỊ TH C TẬP: MÔ HÌNH HỆ TH NG LÁI TRỌ LỰC ĐIỆN TỬ MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG TRỰC TIẾP MÔ HÌNH ĐÈN BÁO TRÊN ĐỒNG HỒ TAPLO MÔ HÌNH HỆ TH NG LÁI TH Y LỰC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : nhìn trung trang thiết bị khá đầy đủ , nhưng so trang bị th m với ở ngoài th vẫn còn kém , cần TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHÓNG CHÁY NỔ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : Trang thiết bị phòng chóng cháy nổ th sơ không nhìn ,cân trang bị th m... báo những chỗ nguy hiểm va trang bị th m chuông báo động cháy DIỆN TÍCH KHÔNG GIAN XƯỞNG Không gian xưởng khá rộng nhưng do chứa quá nhiều thiết bị như: mô hình hợp số … làm cho không gian làm việc trở nên chặc hẹp Bên ngoài xưởng th xưởng nhìn khá th p BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : • Cần có kho riêng để chứa các thiết bị như động cơ , hợp số , mô hình riêng và xưởng th c hành riêng để trong quá trinh học...BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : Do xưởng phục vụ mục đích học tập nên cần được bố trí ở nơi hợp lý không co tiếng ồn và có th lắp th m thiết bị giảm tiếng ồn Nhiệt độ: Nhìn từ ngoài vào thi phòng cũng khá là nóng , đằng sau có 2 của sổ th ng gió Phía trước gần của chính có cây quạt lớn , phía trên th được bố trí quạt treo nhỏ không đủ làm mát cả phòng BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC: Do phòng thiết kế quá kín nên chỉ... xưởng nhìn khá th p BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : • Cần có kho riêng để chứa các thiết bị như động cơ , hợp số , mô hình riêng và xưởng th c hành riêng để trong quá trinh học tập có được không gian rộng rãi thoáng mat
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát ,ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XƯỞNG TH 8 , KHẢO sát ,ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XƯỞNG TH 8 , KHẢO sát ,ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XƯỞNG TH 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay