Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè tại tổng công ty chè việt nam

120 71 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2016, 20:41

www.Luanvan.Online LỜI NÓI ĐẦU Đặc trưng quan trọng tình hình giới ngày xu hướng quốc tế hoá Nền kinh tế giới ngày phát trển, nước dù lớn hay nhỏ phải tham vào phân công lao động quốc tế Ngày nay, không dân tộc phát triển đất nước tự lực cánh sinh Đặc biệt nước phát triển Việt Nam việc nhận thức đầy đủ đặc trưng quan trọng ứng dụng vào tình hình thực tế đất nước có tầm quan trọng hết Tại Đại Hội Viii, Đảng ta nhấn mạnh “kiên trì chiến lược hướng mạnh xuất đồng thời thay nhập sản phẩm nước có hiệu quả, phát huy lợi so sánh đất nước vùng, ngành, lĩnh vực thời kỳ, không ngừng nâng cao sức mạnh cạnh tranh thị trường nước, thị trường khu vực, thị trường giới Thực đường lối đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo, thời gian qua nước ta đạt thành tựu bước đầu quan trọng Việt Nam thiết lập nhiều mối quan hệ ngoại giao với nhiều nước, mở rộng hoạt động ngoại thương theo hướng đa dạng hoá, tích cực hội nhập vào kinh tế giới, tham gia vào tổ chức : ASEAN, AFTA, APEC, … điều đặc biệt làm cho lĩnh vực xuất nhập ngày trở nên sôi động Là mặt hàng mũi nhọn xuất hàng nông sản Việt Nam, Chè đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước mà ngày có giá trị xuất cao Việc đẩy mạnh xuất chè sở thúc đẩy phát triển ngành chè Việt Nam, góp phần vào nghiệp Công nghiệp hoá, đại hoá nông thôn, phát triển kinh tế Trung du _ miền núi Xuất phát từ nhận thức trên, em xin chọn đề tài “Phương hướng giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất chè Tổng Công Ty chè Việt Nam ” làm chuyên đề thực tập Đề tài trình bày với ba phần sau : Luanvan.online Page www.Luanvan.Online Chương i : Cơ sở lý luận đẩy mạnh hoạt động xuất hàng hoá Chương ii : Phân tích thực trạng hoạt động xuất chè Việt Nam Chương iii : Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất xhè Tổng Công Ty chè Việt Nam thời gian tới Đề tài tập trung phân tích tình thực tế hoạt động xuất chè Tổng Công Ty chè Việt Nam giai đoạn 1996-2000, đưa thành công vấn đề tồn Tổng Công Ty Trên sở đó, đưa số biệp pháp kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động tăng cường hiệu kinh doanh xuất chè Tổng Công Ty thời gian tới Trong thời gian thực tập hoàn thành đề tài em nhận nhiều giúp đỡ thầy cô khoa kinh tế kinh doanh quốc tế, cô anh chị Tổng Công Ty chè Việt Nam Đặc biệt thầy giáo hướng dẫn Thạc sĩ Đàm Quang Vinh bảo tận tình cho em mặt nội dung, phương pháp luận cách thức tiếp cận vấn đề cách khoa học Qua viết này, em muốn bày tỏ biết ơn sâu sắc tới tất người em mong nhận nhiều ý kiến nhận xét giúp em hoàn thiện kiến thức chuyên môn Sinh Viên : Nguyễn Anh Tú Luanvan.online Page www.Luanvan.Online CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ i SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 1.Xuất vai trò hoạt động xuât kinh tế 1.1 Khái niệm xuất Xuất hàng hoá việc bán hàng hoá dịch vụ cho quốc gia khác sở dùng tiền tệ toán Tiền tệ ngoại tệ quốc gia hai quốc gia Mục đích hoạt động xuất khai thác lợi so sánh quốc gia phân công lao động quốc tế Hoạt động xuất hình thức hoạt động ngoại thương xuất từ lâu đời ngày phát triển Tuy hình thức hàng đổi hàng, song ngày hình thức xuất thể nhiều hình thức khác Hoạt động xuất diễn lĩnh vực, điều kiện kinh tế, từ xuất hàng hoá tiêu dùng tư liệu sản xuất, máy móc thiết bị, công nghệ kỹ thuật cao Tất hoạt động trao đổi nhằm mục đích đem lại lợi ích cho quốc gia tham gia Hoạt động xuất diễn phạm vi rộng điều kiện không gian lẫn thời gian Nó diễn thời gian ngắn, song kéo dài đến hàng năm, tiến hành phạm vi toàn lãnh thổ hai quốc gia hay nhiều quốc gia Ngày quốc gia giới dù nước siêu cường Mĩ, Nhật Bản nước phát triển Việt Nam việc việc thúc đẩy Luanvan.online Page www.Luanvan.Online xuất việc làm cần thiết Bài học thành công rồng Châu số nước ASEAN cho thấy, xuất đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước Xuất sở nhập khẩu, hoạt động kinh doanh để đem lại lợi nhuận lớn, phương tiện để thúc đẩy kinh tế phát triển Thúc đẩy xuất đôi với việc tăng tổng sản phẩm quốc dân, tăng tiềm lực kinh tế, quân Bởi hoạt động xuất nói chung thúc đẩy xuất nói riêng việc làm có ý nghĩa trước mắt lâu dài 1.2 Vai trò xuất kinh tế *.Đối với kinh tế giới Xuất nội dung hoạt động ngoại thương, xuất có vai trò đặc biệt quan trọng trình phát triển kinh tế quốc gia toàn giới Do điều kiện khác nên quốc gia mạnh lĩnh vực lại yếu lĩnh vực khác Để khai thác lợi thế, giảm thiểu bất lợi, tạo cân trình phát triển, quốc gia phải tiến hành trao đổi với nhau, bán sản phẩm mà sản xuất thuận lợi mua sản phẩm mà sản xuất khó khăn Tuy nhiên, hoạt động xuất không thiết phải diễn nước có lợi lĩnh vực hay lĩnh vực khác Một quốc gia thua thiệt tất lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, nhân công, tiềm kinh tế … thông qua hoạt động xuất có điều kiện phát triển kinh tế nội địa Nói cách khác quốc gia dù tình bất lợi tìm điểm có lợi để khai thác Bằng việc khai thác lợi quốc gia tập trung vào sản xuất xuất mặt hàng có lợi tương đối nhập mặt hàng lợi tương đối Sự chuyên môn hoá sản xuất làm cho quốc gia khai thác lợi tương đối cách tốt để tiết kiệm nguồn nhân lực : vốn, lao Luanvan.online Page www.Luanvan.Online động, tài nguyên thiên nhiên … Trong trình sản xuất hàng hoá Và quy mô toàn giới tổng sản phẩm gia tăng * Đối với kinh tế quốc gia Đẩy mạnh xuất coi vấn đề có ý nghĩa chiến lược để phát triển kinh tế thực trình công nghiệp hoá - đại hoá đất nuớc Vai trò xuất thể mặt sau: -Xuất tạo nguồn vốn chủ yếu cho NK phục vụ cho công nghiệp hoá đại hoá đất nước Công nghiệp hoá theo bước thích hợp đường tất yếu để khắc phục nghèo nàn chậm phát triển nước ta Tuy nhiên tăng trưởng quốc gia đòi hỏi phải có bốn điều kiện : nhân lực, tài nguyên, vốn kĩ thuật Trong thời kì nay, hầu phát triển thiếu vốn, kỹ thuật thừa lao động Để giải tình trạng họ buộc phải nhập từ bên yếu tố mà nước chưa có khả đáp ứng Để công nghiệp hoá đất nước thời gian ngắn, đòi hỏi phải có số vốn lớn nhập máy móc, thiết bị, kỹ thuật tiên tiến Thực tiễn cho thấy nguồn vốn nhập nước ( đặc biệt nước phát triển Việt Nam ), huy động từ nguồn vốn sau : • Đầu tư nước ngoài, hình thức liên doanh liên kết • Vay nợ, viện trợ, tài trợ • Thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ • Xuất sức lao động Tầm quan trọng nguồn vốn đầu tư nước ngoài, vay nợ, viện trợ không phủ nhận được, song việc huy động vốn dễ dàng Sử dụng nguồn vốn nước vay cần phải chấp nhận thiệt thòi định dù cách hay cách khác phải hoàn lại vốn Luanvan.online Page www.Luanvan.Online Bởi vậy, nguồn vốn quan trọng mà nước trông chờ vào nguồn vốn thu từ hoạt động xuất khẩu, định đến quy mô và tốc độ tăng trưởng nhập nói riêng kinh tế quốc dân nói chung - Xuất đóng góp vào trình dịch chuyển cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển Đẩy mạnh hoạt động xuất giúp nước phát chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế giới Có hai cách nhìn nhận tác động xuất sản xuất chuyển dịch cấu kinh tế Một là, xuất tiêu thụ sản phẩm thừa so với nhu cầu nội địa Trong trường hợp kinh tế lạc hậu chậm phát triển, sản xuất chưa đủ tiêu dùng, thụ động chờ “thừa ” sản xuất xuất quy mô nhỏ bé tăng trưởng chậm chạp Hai là, coi thị trường giới hướng quan trọng để tổ chức sản xuất Quan điểm tác động tích cực đến chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, điều thể : • Xuất tạo điều kiện cho ngành có hội phát triển Chẳng hạn, phát triển sản phẩm hàng may mặc xuất tạo hội mở rộng ngành có liên quan : bông, vải, sợi … • Sự phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm xuất ( dầu thực vật, chè …) kéo theo phát triển ngành công nghiệp chế tạo thiết bị • Xuất tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần ổn định sản xuất • Xuất phương tiện quan trọng để tạo vốn, thu hút kỹ thuật công nghệ từ nước phát triển nhằm đại hoá kinh tế nội địa, tăng lực sản xuất nước • Thông qua xuất khẩu, hàng hoá nước ta tham gia cạnh tranh thị trường giới giá chất lượng, cạnh tranh đòi hỏi chúng Luanvan.online Page www.Luanvan.Online ta phải tổ chức sản xuất, hình thức cấu sản xuất thích nghi với thị trường quốc tế Xuất có vai trò thúc đẩy chuyên môn hoá, tăng cường hiệu sản xuất quốc gia, khoa học công nghệ phát triển phân công lao động sâu sắc Ngày có sản phẩm mà việc chế tạo phận thực nước khác Để hoàn thiện sản phẩm đó, người ta phải tiến hành xuất linh kiện từ nước sang nước khác để lắp ráp • Hoạt động xuất đóng vai trò quan trọng tạo điều kiện mở rộng khả tiêu dùng nước Ngoại thương cho phép nước tiêu dùng tất mặt hàng với số lượng nhiều giới hạn khả sản xuất Đối với đất nước không thiết sản xuất tạo đủ hàng hoá mà cần Thông qua xuất khẩu, họ tập trung vào sản xuất mặt hàng mà có lợi sau trao đổi thứ mà cần Với đặc điểm đồng tiền toán làm ngoại tệ hai bên, xuất góp phần làm tăng ngoại tệ cho quốc gia Đặc biệt nước nghèo, đồng tiền có giá trị thấp nhân tố tích cực tới cung – cầu ngoại tệ, tạo điều kiện cho sản xuất nước phát triển Đồng thời nhân tố định tăng trưởng phát triển kinh tế Thực tế chứng minh nước phát triển nước có ngoại thương mạnh động - Xuất có tác dụng tích cực giải công ăn việc làm cải thiện đời sống nhân dân Ở nước ta, tình trạng việc làm có việc làm không đầy đủ chiếm 20% lực lượng lao động, giải việc làm cho dân chúng nhiệm vụ khó khăn Kinh nghiệm thời kỳ vừa qua phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ nước, ngoại thương hỗ trợ đắc lực không thu hút thêm nhiều lao động Đưa lao Luanvan.online Page www.Luanvan.Online động tham gia vào lao động quốc tế lối thoát lớn giải nạn thất nghiệp nước ta Sản xuất hàng hoá xuất thu hút hàng triệu lao động vào làm việc, tạo thu nhập ổn định, đồng thời tạo ngoại tệ để nhập hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu ngày phong phú nhân dân - Xuất sở mở rộng, để thúc đẩy mối quan hệ kinh tế đối ngoại nước ta Xuất quan hệ kinh tế đối ngoại có tác động qua lại phụ thuộc lẫn làm cho kinh tế nước ta gắn chặt với phân công lao động quốc tế Xuất hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động xuất xẩy sớm hoạt động kinh tế đối ngoại khác, tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ đối ngoại phát triển Chẳng hạn, xuất sản xuất hàng xuất thúc đẩy quan hệ tín dụng, đầu tư , vận tải quốc tế … Đến lượt quan hệ kinh tế đối ngoại lại tạo tiền đề cho mở rộng xuất Tóm lại , đẩy mạnh xuất coi vấn đề có ý nghĩa chiến lược để phát triển kinh tế thực công nghiệp hoá đất nước * Đối với doanh nghiệp -Thông qua xuất khẩu, doanh nghiệp nước có hội tham gia vào cạnh tranh thị trường giới giá chất lượng Những yếu tố đòi hỏi doanh nghiệp phải hình thành cấu sản xuất phù hợp với thị trường -Sản xuất hàng xuất giúp doanh nghiệp phải luôn đổi hoàn thiện công tác quản lý kinh doanh Đồng thời có ngoại tệ để đầu tư lại trình sản xuất chiều rộng mà chiều sâu - Sản xuất hàng xuất giúp doanh nghiệp thu hút nhiều lao động vào làm việc, tạo thu nhập ổn định, tạo ngoại tệ để nhập hàng tiêu dùng, vừa đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân dân, vừa thu lợi nhuận Luanvan.online Page www.Luanvan.Online - Doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất có hội mở rộng quan hệ buôn bán kinh doanh với nhiều đối tác nước sở lợi ích hai bên Như vậy, đứng góc độ ta thấy thúc đẩy xuất quan trọng Vì thúc đẩy xuất cần thiết mang tính thực tiễn cao Các hình thức xuất hàng hoá chủ yếu doanh nghiệp 2.1 Xuất trực tiếp - Xuất trực tiếp việc nhà sản xuất, công ty xí nghiệp nhà xuất trực tiếp ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp, cá nhân nước nhà nước Thương mại cho phép Với hình thức này, doanh nghiệp trực tiếp quan hệ với khách hàng, bạn hàng, thực việc bán hàng với nước không qua tổ chức trung gian Tuy nhiên đòi hỏi hợp đồng phải có số điều kiện bảo đảm sau : có khối lượng hàng hoá lớn, có thị trường ổn định, có lực thực xuất đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn hoạt động xuất cao … Những ưu điểm hình thức giao dịch : + Tận dụng hết tiềm năng, lợi để sản xuất hàng xuất + Giá cả, phương tiện vận chuyển, thời gian giao hàng, phương thức toán hai bên thoả thuận định + Lợi nhuận thu chia thành nhiều bên … Nhược điểm : Trong điều kiện đơn vị kinh doanh năm áp dụng hình thức khó điều kiện sử dụng vốn sản xuất hạn hẹp, am hiểu thương trường quốc tế mờ nhạt, uy tín nhãn hiệu sản phẩm xa lạ với khách hàng 2.2 Xuất uỷ thác Luanvan.online Page www.Luanvan.Online Trong phương thức này, đơn vị có hàng xuất bên uỷ thác giao cho đơn vị xuất bên nhận uỷ thác tiến hành xuất lô hàng định với danh nghĩa ( bên nhận uỷ thác ) với chi phí bên uỷ thác Ưu nhược điểm xuất uỷ thác : -Ưu điểm : công ty uỷ thác bỏ vốn vào kinh doanh, tránh rủi ro kinh doanh mà thu lợi nhuận hoa hồng xuất Do để thực hợp đồng uỷ thác xuất nên tất chi phí từ nghiên cứu thị trường, giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng chi, dẫn đến giảm chi phí hoạt động kinh doanh công ty - Nhược điểm : Do bỏ vốn vào kinh doanh nên hiệu kinh doanh thấp, không bảo đảm tính chủ động kinh doanh Thị trường khách hàng bị thu hẹp công ty liên quan đến việc nghiên cứu thị trường tìm khách hàng 2.3 Xuất hàng đổi hàng Đây phương thức giao dịch xuất kết hợp với nhập khẩu, người bán đồng thời người mua, lượng hàng hoá trao đổi với có giá trị tương đương Các bên quan hệ buôn bán đối lưu phải quan tâm đến cân trao đổi hàng hoá Sự cân thể : -Cân mặt hàng -Cân giá -Cân tổng giá trị hàng hoá giao cho -Cân điều kiện giao hàng 2.4 Tạm nhập tái xuất Tái xuất xuất hàng nhập vào nước, không qua chế biến thêm, có trường hợp hàng không nước, sau nhập hàng, giao hàng cho người mua hàng nước thứ Giao dịch tái xuất bao gồm xuất nhập với mục đích thu lượng ngoại tệ lớn lượng ngoại tệ bỏ ban đầu Giao dịch Luanvan.online Page 10 www.Luanvan.Online Hiện tình trạng tranh mua thị trường nước, người sản xuất không quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm Mặt hàng chè xuất Tổng công ty chất lượng lại thấp, giá xuất thấp giá giới từ 100-200 USD/ Những công nghệ chế biến mặt hàng cao cấp chưa có điều kiện thực thiếu vốn Do mà vấn đề quản lý chất lượng, bước cải tiến công nghệ chế biến vấn đề cần thiết Tổng công ty Điều không đơn giản nâng cao chất lượng sản phẩm mà tạo mặt hàng có uy tín, rẻ tiền, tăng khả cung ứng Tổng công ty thị trường giới 2.2 Những giải pháp ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật chế biến thiết lập hệ thống bảo quản Chè sản phẩm có đặc trưng khác so với sản phẩm khác có nguồn gốc hữu Trừ số sản phẩm tiêu dùng trực tiếp hình thức chè tươi số vùng nhu cầu sản phẩm chè thông qua chế biến ngày tăng Xã hội ngày văn minh đòi hỏi chè có chất lượng tăng theo Chè từ thu hái tươi, để điều kiện bình thường dễ bị mốc, nhiễm khuẩn, sau tiến hành chế biến phải bảo quản hợp lý, nguyên liệu chè thơm ngon song chế biến, bảo quản không tốt, làm giảm chất vốn có chè Chính vậy, chế biến kỹ thuật bảo quản tốt yếu tố để tránh làm phẩm chất chè trước bán Do đặc tính sinh học, sản phẩm chè sản phẩm nông nghiệp khác đưa thị trường có kích thước kiểu dáng tự nhiên, nhu cầu khách hàng đòi hỏi phải có tiện dụng đa dạng Điều đặt cho nhà sản xuất , nhà tạo giống phải thoả mãn nhu cầu khách hàng Để đảm bảo cho sản phẩm chè lưu thông thị trường đòi hỏi nhà sản xuất chế biến phải tìm cách tạo sản phẩm mới, Luanvan.online Page 106 www.Luanvan.Online sản phẩm có chất lưọng, chủng loại phong phú, đảm bảo sản xuất có sức cạnh tranh cao Cũng điều đó, Tổng công ty cần phải nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, thiết bị mới, nhằm tạo sản phẩm có chất lượng cao Xây dựng bổ xung hoàn chỉnh quy trình công nghệ chế biến loại chè để nâng cao chất lượng đa dạng hoá sản phẩm Cụ thể là: - Hiện chè đen chế biến theo hai phương pháp công nghệ Orthodox CTC, công nghệ chế biến cũ cần sửa chữa, bổ sung hoàn thiện - Bổ sung dàn héo tự nhiên, đại hoá phận máy rò, đại hoá phòng lên men, trang bị hệ thống lên men liên tục làm mát chè theo kiểu Nhật, thay phận phun ẩm phun sương - Hiện đại hoá khâu hút bụi để đảm bảo vệ sinh, thay lò nhiệt đốt than đốt dầu để tăng chất lượng chè… - Cần phải kết hợp quy mô vừa nhỏ với quy mô lớn, đại chế biến; cần phải bố trí nhà máy đại có công suất lớn với nhà máy xưởng chế biến có quy mô nhỏ chí sở hộ gia đình để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy vùng Việc bố trí, xếp lại nhà máy hệ thống chế biến chè vùng gắn liền với vùng nguyên liệu chè cần thiết Đồng thời phải tính toán trang bị trang bị lại sở vật chất kỹ thuật cho thích hợp với công nghệ áp dụng - Đầu tư hệ thống kho tàng cho việc cất trữ hàng hoá để mua hàng vào thời điểm có lợi xuất hàng khách hàng có đơn yêu cầu Hiện hệ thống kho Tổng công ty tương đối nhiều, dung lượng lớn, nhiên có số kho xuống cấp, mái nhà dột, kho ẩm Những điêu kiện không đảm bảo an toàn cho chất lượng hàng hoá kho, Tổng công ty cần tổ chức tu sửa lại hệ thống kho tàng nhằm Luanvan.online Page 107 www.Luanvan.Online bảo quản tốt hơn, bảo toàn chất lượng hàng hoá Chú ý cần phải có kho tàng đặc chủng để chống nhiễm khuẩn, mốc meo, mối mọt… Do đặc tính hàng nông sản theo mùa vụ nên Tổng công ty muốn có hàng để sản xuất năm rõ ràng khâu dự trữ phải tốt Vì Tổng công ty phải xây dựng kế hoạch dự trữ thưòng xuyên, dự trữ mùa vụ cụ thể giai đoạn định vào lượng hàng xuất xu hướng, khả xuất giai đoạn Việc lập kế hoạch dự trữ Tổng công ty phải phân cấp cho phòng, đơn vị sản xuất, chân hàng chuyên doanh đảm trách Việc chế biến bảo quản trở thành khâu thiếu trình sản xuất ngành chè Phương pháp công nghệ quy trình chế biến, bảo quản có ảnh hưởng lớn gần định chất lượng sản phẩm chè, điều đồng nghĩa với việc nâng cao khả cạnh tranh, giúp Tổng công ty khẳng định vị trí với bạn hàng nước 2.3 Tăng cường liên doanh với đơn vị chân hàng để tăng cường tính ổn định cho công tác tạo nguồn hàng xuất Chúng ta biết việc nghiên cứu, lựa chọn nguồn hàng tốt góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, thực thời hạn hợp đồng với chất lượng cao Kinh doanh xuất chè Tổng Công Ty Chè Vệt Nam phát triển hiệu mà Tổng công ty có biện pháp cân đối đồng từ thu mua, thực hợp đồng, giao hàng, toán Trong khâu thu mua khâu định trình kinh doanh, đồng thời bảo đảm việc Tổng công ty có khả thực công việc sau hay không Nguồn chè cho xuất Tổng công ty chủ yếu từ đơn vị Tổng công ty tỉnh miền núi phía Bắc Miền trung Ngoài Tổng công ty thực việc thu mua xuất uỷ thác cho đơn vị khác Tổng công ty Vấn đề đặt cho Tổng công ty công tác tạo nguồn hàng Luanvan.online Page 108 www.Luanvan.Online cho xuất phải mở rộng quan hệ với chân hàng tỉnh để mở rộng nguồn hàng, mặt hàng, đồng thời giữ vững quan hệ với đơn vị địa phương, lập kế hoạch cụ thể từ đầu mùa vụ liên hệ ký kết hợp đồng mua trực tiếp với chân hàng Thiết lập qua hệ lâu dài với chân hàng đòi hỏi Tổng công ty không bảo đảm lợi ích chân hàng Tổng công ty hoạt động mua bán hàng hoá, chẳng hạn trình toán thực hợp đồng, mà phải bảo đảm việc thường xuyên mua hàng chân hàng Đối với đơn vị thuộc Tổng công ty càn ý đầu tư thích đáng chế độ thưởng phạt, đầu tư sở vật chất… Có Tổng công ty có hàng xuất cần Đây nói công việc khó, không làm vậy, chân hàng tìm đến đối tác khác để bán (vì họ cần tránh ứ đọng ) dẫn đến Tổng công ty bị bạn hàng, thực tế có trường hợp xảy Muốn bảo đảm tính liên tục cho hoạt động xuất việc tạo liên kết với chân hàng khâu quan Nó giúp cho Tổng công ty tăng uy tín với bạn hàng, tận dụng hội có để xuất hàng với giá cao thu lợi nhuận lớn Biện pháp nâng cao nghiệp vụ kinh doanh cho cán công nhân viên Trong thời điểm nào, thời đại công nghiệp nay, yếu tố người luôn khẳng định mà loại máy móc thay Xét Tổng công ty điều có ý nghĩa lớn Cán Tổng công ty nhân tố thiếu việc thúc đẩy xuất Tổng công ty Đào tạo cán Tổng công ty bảo đảm Tổng công ty tiếp cận với vấn đề mới, học hỏi kinh nghiệm từ phía bạn hàng, đối thủ cạnh tranh cách làm việc nước phát triển Thị trường chè giới ngày phức tạp, nhu cầu sản phẩm chè ngày đòi hỏi chất lượng cao Hơn tập quán thương mại, ngôn ngữ giao dịch với nước thị trường khác Do đòi hỏi người làm Luanvan.online Page 109 www.Luanvan.Online công tác xuất phải linh hoạt, tinh thông nghiệp vụ ngoại thương, giỏi ngoại ngữ hiểu biết chuyên môn nghành chè Tổng công ty cần có chiến lược đào tạo cán quản lý nhân viên thường xuyên, có hệ thống trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ… phải nâng lên cách nhanh chóng tương xứng Quy mô đào tạo loại hình đào tạo cần mở rộng để đáp ứng nhu cầu đa dạng hoạt động xuất Mặt khác hàng năm, Tổng công ty nên tổ chức đợt học nâng cao bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ xuất nhập cho nhân viên Đây mắt xích quan trọng công tác đào tạo Nếu không ý thích đáng làm hao mòn vô hình đội ngũ đào tạo Cần tổ chức theo hình thức: theo chuyên đề, chương trình nâng cao, tu nghiệp nước ngoài… theo chương trình kế hoạch thường niên Bên cạnh đó, Tổng công ty cần có khuyến khích lợi ích thoả đáng cho người theo học trương trình trên, để họ yên tâm, dốc lòng, dốc sức cho công việc Qua giúp họ hiểu rõ, nắm sâu sắc nghiệp vụ xuất nhập khẩu, khơi dậy tính tích cực sáng tạo cán công nhân viên Đây thực cách đầu tư lâu dài tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động xuất Tổng công ty Nếu đào tạo đội ngũ cán công nhân viên động sáng tạo, nhiệt tình công việc, “người công việc” tiền đề để Tổng công ty phát triển mai nhân tố giúp Tổng công ty đứng vững thương trường quốc tế, nắm bắt thông tin kịp thời tận dụng hội kinh doanh Giải pháp hợp tác quốc tế Cùng với chủ trương chung Nhà nước kêu gọi, khuyến khích đầu tư nước phát triển vào Việt Nam việc Tổng công ty tiến hành liên doanh, liên kết với bên đối tác nước nhằm nâng cao nguồn vốn sử dụng dây chuyền công nghệ đại, học hỏi kinh nghiệm quản lý, kinh doanh nước phát triển việc làm cần thiết Luanvan.online Page 110 www.Luanvan.Online Với đường lối mở cửa hoà nhập vào thị trường giới nói chung khu vực nói riêng, với dịch chuyển công nghệ sôi động Trong năm qua Tổng Công Ty Chè Vệt Nam tích cực tham gia hợp tác liên doanh với nhiều bạn hàng nước Hiện Tổng công ty có liên doanh với Nhật Bản (đặt xí nghiệp Sông Cầu), liên doanh với Đài Loan trồng chế biến Tuyên Quang, liên doanh khác với Bỉ (tại Phú Thọ), liên doanh với Malayxia (tại Hà Nội)… hình thức hợp tác kinh doanh tinh thần hai phía có lợi Phần lớn hợp đồng liên doanh phía bạn nhận bao tiêu sản phẩm Trong thời gian tới Tổng công ty cần nhanh chóng đẩy mạnh công tác đầu tư, tự tổ chức liên doanh để tổ chức lại sản xuất cho phù hợp với yêu cầu chế thị trường, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Tổng công ty cần nhanh chóng có kế hoạch gia nhập vào hiệp hội chè giới, tham gia vào trình phân công hợp tác chung lĩnh vực lao động sách bảo hộ quốc tế khu vực, tham gia hoạt động quốc tế hội thảo, triển lãm, tiếp thị…của nghành chè, nhằm không ngừng mở rộng uy tín thị trường quốc tế Mặt khác, xu hướng giới chuyển biến mạnh mẽ với ba sóng tự hoá, tư nhân hoá tập trung hoá Tổng công ty cần phải nắm bắt vận hội, thời để có chuyển theo trào lưu chung Tuy nhiên, để tiến hành liên doanh, liên kết có lợi cho Tổng công ty mà không ảnh hưởng tới tương lai lâu dài Tổng công ty lợi ích xã hội điều đáng quan tâm Trước hết, đối tác mà Tổng công ty lựa chọn phải có lĩnh vực hoạt động mà Tổng công ty định liên doanh liên kết Sau phải có bề dày kinh nghiệm lĩnh vực chè có uy tín thị trường quốc tế Ngoài cần thiết phải có thoả thuận chi tiết thời hạn liên doanh, tỷ lệ vốn góp, phạm vi hoạt động… sở nghiên cứu cụ thể, chi tiết thực trạng xu hướng phát triển Tổng công ty, đối tác, thị trường nông sản nói chung thị trường chè nói riêng, sách pháp luật nhà nước Có thể nói liên doanh hình thức huy động Luanvan.online Page 111 www.Luanvan.Online tương đối Song để đạt hiệu cao cần phải có nghiên cứu chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước thực Ngày nay, quốc tế hoá, toàn cầu hoá xu hướng chung nhân loại Không quốc gia thực sách đóng cửa mà phồn vinh Trong bối cảnh hoạt động liên doanh liên kết, hợp tác với nước Tổng công ty cho phép Tổng công ty phát huy lợi mình, tận dụng tiềm vốn, công nghệ khoa học kỹ thuật, kỹ quản lý từ bên Với hệ thống công nghệ chế biến, bảo quản cũ lạc hậu, liên doanh tạo điều kiện cho phép Tổng công ty đẩy mạnh nhanh trình đổi trang thiết bị, áp dụng công nghệ vào sản xuất nguyên liệu công nghệ chế biến, chí việc tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Giúp Tổng công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng uy tín với bạn hàng, mở rộng thị trường xuất B VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC : Quy hoạch phát triển vùng chè ; Nguồn chè ổn định, phong phú, đa dạng tiền đề cho xuất chè vào ổn định theo chiều có lợi Khi có quy hoạch vùng chè công tác thu mua, bảo quản diễn nhanh hơn, thuận lợi hơn, hiệu hơn, giảm bớt chi phí trung gian Với điều kiện có nhiều khó khăn vốn điều kiện cần thiết khác Tổng công ty khó thực việc quy hoạch vùng chè trọng điểm.Vì mà nhà nước mà trực tiếp Bộ Nông Nghiệp phát triển nông thôn cần tạo điều kiện cho tổng công ty bố trí quy hoạch vùng chè cho sản xuất chè xuất Hiện miền bắc nước ta có 30 tỉnh có chè Các nhà máy chè sở chế biến lớn phần lớn tập trung Các tỉnh chiếm 53, 4% sản lượng 63, 4% diện tích chè nước Căn vào đặc điểm sinh thái địa hình, hình thành loại vùng chè, từ có định hướng cho việc đầu tư cho hướng thị trường Luanvan.online Page 112 www.Luanvan.Online - Vùng có độ cao 100m so với mặt biển Vùng tương đối rộng bao gồm số huyện thuộc tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Hoà Bình, tỉnh Bắc Thái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.Đây vùng có điều kiện thuận lợi cho việc trồng chè, nhiên chất lượng chè thấp Sản phẩm chè vùng chè đen xuất cho vùng Trung cận đông (Iran, Irắc, Gioocdani ) nước thuộc khối SNG.Vùng có nhiều nhà máy chế biến chè lớn có công suất từ 12 - 24 tấn/ngày.Vùng có khả mở rộng diện tích 14-15 ngàn hecta - Vùng có độ cao 100-1000 m so với mặt biển gồm: Mộc Châu, Sơn La cao nguyên Lâm Đồng.Đây vùng nguyên liệu tập trung, có điều kiện sinh thái để trồng loại chè có chất lượng cao Sản lượng chè vùng chè đen chè xanh có giá trị cao Thị trường xuất Tây-Âu, vùng có khả mở rộng diện tích từ 8000-10000 hecta - Vùng có độ cao 1000m gồm: Một số huyện vùng cao tỉnh miền núi phía bắc Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu.Vùng có địa hình phức tạp lại thích hợp với loại chè tuyết.Phát triển khai thác vùng chè để chế biến loại chè đặc sản nội tiêu xuất khẩu.Vùng có khả mở rộng diện tích từ 6000-8000hecta Để có vùng chè tập trung, với cấu giống hợp lý hình thành vùng nguyên liệu để chế biến công nghiệp Chính phủ nên thành lập doanh nghiệp chuyên làm nhiệm vụ khai hoang - trồng chăm - sóc chè, doanh nghiệp đứng vay vốn theo dự án nhà nước duyệt để trồng chè tập trung vườn chè vào kinh doanh cho phép bán lại cho hộ gia đình Có vậy, đảm bảo vùng nguyên liệu chè ổn định, chất lượng đồng Hiện nay, vùng sản xuất chế biến chè phần lớn tập trung tỉnh trung du miền núi nên sở hạ tầng đường sá, bệnh viện, mạng lưới điện, yếu Do vậy, Nhà nước cần có hướng đầu tư để Luanvan.online Page 113 www.Luanvan.Online tăng cường sở hạ tầng, trước hết hệ thống đường sá giao thông, hệ thống điện phục vụ sản xuất đời sống nhân dân vùng trồng chè để cải thiện điều kiện sống làm việc người trồng chè Có thể nói, việc Nhà nước quy hoạch, bố trí vùng chè trọng điểm dựa sở sinh thái, điều kiện kinh tế tự nhiên vùng đồng thời tạo nên vùng nguyên liệu lớn tạo điều kiện cho Tổng công ty dựa sở mà đầu tư chiều sâu để cải tiến nâng cao chất lượng chè Việc quy hoạch, bố trí vùng nguyên liệu tập trung trọng điểm giúp cho Tổng công ty dễ dàng khai thác tiềm sẵn có điều kiện tự nhiên, sinh thái kinh tế xã hội vùng, tạo nên nguồn sản phẩm hàng hoá lớn có khả cạnh tranh, đặc biệt nguồn sản phẩm xuất Chính sách tổ chức quản lý xuất chè Việc Nhà nước thống tổ chức, quản lý xuất chè vừa dễ dàng kiểm soát từ xuống, vừa tránh lũng đoạn thị trường Kết hợp quản lý theo ngành theo vùng lãnh thổ nguyên tắc phát triển phạm vi nước đồng thời nhằm làm hợp lý tạo điều kiện thuận lợi đối tượng quản lý Trên sở dự kiến phương thức quản lý tối ưu với ngành chè với tư cách ngành kinh tế kỹ thuật gắn với lợi ích địa phương có chè Chè hàng hoá đặc thù, nên tổ chức theo mô hình vừa đa dạng vừa tập trung hoá Đa dạng hoá loại hình kinh doanh thu mua thu gom nhung cần tập trung xuất trực tiếp vào đầu mối lớn Có tránh tình trạng có nhiều đầu mối tham gia xuất khẩu, Nhà nước kiểm soát nổi, đồng thời nâng cao chất lượng chè xuất tránh cạnh tranh lẫn doanh nghiệp Việt Nam Cụ thể là, Chính phủ Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cần phải phân công tổ chức lại ngành chè sau: Luanvan.online Page 114 www.Luanvan.Online Các tỉnh, địa phương chịu trách nhiệm sản xuất nông nghiêp chế biến nhỏ phục vụ nội tiêu chủ yếu, tổ chức khuyến nông, kiểm tra hướng dẫn quy trình canh tác Các doanh nghiệp trung ương lo thị trường xuất khẩu, chế biến loại chè xuất có quy mô lớn với nhà máy lớn sản phẩm xuất giữ vững nâng cao chất lượng, số lượng tăng sức cạnh tranh chè Việt Nam khu vực giới Ngoài đơn vị thành viên Hiệp Hội Chè Việt Nam Tổng công ty Chè Việt Nam, đơn vị thuộc tổng công ty Nhà nước cần có sách để đơn vị chè địa phương, công ty xuất nhập tổng hợp số công ty trách nhiệm hữu hạn làm nhiệm vụ xuất chè tự nguyện tham gia Hiệp Hội xuất Chè Việt Nam nhằm đảm bảo thống thị trường giá xuất chè, tránh giảm giá hàng xuất để dành dật khách hàng nước cạnh tranh mua hàng nước để xuất Bên cạnh cần phải phối hợp quan quản lý ngành (Như Tổng công ty Chè Việt Nam) với quan chuyên môn (Công ty giám định hàng xuất nhập - Bộ thương mại) để ngăn chặn tình trạng chè không đủ tiêu chuẩn lọt Hiện nay, việc quản lý chất lượng chè xuất chưa có tổ chức chịu trách nhiệm trước Nhà nước, việc chứng nhận chất lượng chè xuất nhiều vấn đề bất cập, sản phẩm chất lượng kém, xấu đưa thị trường làm giảm uy tín chè Việt Nam (Mà việc làm thị trường 2000 chè vàng đặc sản Hà Giang ví dụ ) Do vậy, cần thống quản lý ngành chất lượng sản phẩm chè xuất bao gồm: Ban hành thống tiêu chuẩn nhà máy chế biến chè, xuất để làm sở cho ngành, cấp việc cấp giấy phép thành lập xí nghiệp Luanvan.online Page 115 www.Luanvan.Online Ban hành tiêu chuẩn hoá giống: Giống trồng vùng với cấu, hợp lý Việc Nhà nước đơn giản hoá thống quản lý vĩ mô tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty tham gia hoạt động xuất có hiệu cao Một số vấn đề chế độ sách Với nước ta, sau thời gian dài thập kỷ Nhà nước vận hành quản lý hành tập trung, quan liêu, bao cấp chế dẫn đến trì trệ không hiệu kinh tế quốc dân, làm tính chủ động sáng tạo đơn vị sản xuất kinh doanh Chuyển sang kinh tế thị trường với bước ban đầu nhiều khó khăn, với lòng nhiệt thành học hỏi kinh nghiệm bạn bè tư sáng tạo, Nhà nước ta ban hành nhiều sách phát triển kinh tế tích cực Đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, toàn kinh tế, so với thời kỳ trước Tuy nhiên, trình đề thực sách nhiều vấn đề cần phải xem xét tìm phương pháp giải nhằm nâng cao vai trò Nhà nước việc quản lý kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng hiệu qủa sách để trì, phát triển mở rộng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghiã nước ta Để phát triển chè, số sách cần hoàn thiện : Đề nghị miễn thuế sử dụng đất người trồng chè, chè lâu năm trồng lấy gỗ, lại trồng Trung Du miền núi nơi tập trung dân tộc người, trồng chè phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống xói mòn trồng loại rừng khác Kèm theo số sách có liên quan để bảo vệ giữ gìn ổn định đất trồng chè, tránh lấn át trồng khác chè, tạo vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất Luanvan.online Page 116 www.Luanvan.Online Chính sách thiết bị dùng cho sản xuất, chế biến chè Đề nghị miễn thuế nhập vật tư thiết bị số năm ví dụ vòng năm (2000 - 2005) để ngành chè có thêm vốn đầu tư phát triển chè, đặc biệt để đại hoá ngành chè, tạo chất lượng chè xuất tốt, giá thành hạ để cạnh tranh thị trường giới Chính sách công nghệ ứng dụng kỹ thuật gắn liền với công tác khuyến nông Chính sách người : + Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đề nghị thực 8% bảo hiểm xã hội 2% bảo hiểm y tế + Kinh phí cho doanh nghiệp chè đầu tư cho y tế, giáo dục, xã hội, phụ cấp khu vực đề nghị ngân sách cấp trừ vào khoản phải nộp + Cho phép lập quỹ bình ổn giá giá thành sản phẩm để trợ cấp người trồng chè có bất lợi điều kiện tự nhiên giá chè xuống thấp lợi cho người trồng chè + Đề nghị Nhà nước cấp hỗ trợ vốn để lập quỹ dự trữ xuất Về vốn đầu tư lãi xuất ngân hàng + Vốn vay thâm canh tăng suất chè vay ưu đãi với lãi suất 0,7%/tháng, sau 12 tháng vay phải trả, định suất vay triệu đồng/ha/năm + Vốn vay để phát triển trồng chè cải tạo vườn chè xấu đề nghị vay với lãi suất 0,5% /tháng, vay 15 năm, năm gia hạn trồng chè năm chăm sóc thiết kế năm sau chè phát huy hiệu Định suất vay 20 triệu đồng / + Vốn vay xây dựng nhà xưởng vận chuyển thiết bị cho nhà máy đại đề nghị vay với chế độ ưu tiên, lãi suất 0,7%/tháng trả vòng 10 năm kể từ nhà máy vào hoạt động Vốn mua thiết bị đề nghị sử dụng vốn ODA nước cho Chính Phủ vay Ngoài ra, Nhà nước cần có sách tạo điều kiện cho Tổng công ty đủ sức cạnh tranh bối cảnh toàn cầu hoá, cụ thể : Luanvan.online Page 117 www.Luanvan.Online Các quan đại diện thương mại ta nước khu vực cần tăng cường tổ chức móc nối gặp gỡ, trao đổi doanh nghiệp đầu mối trực tiếp sản xuất chè ta đầu mối nhập khách trực tiếp có nhu cầu tiêu thụ Cần có sách tiêu thụ giúp đỡ Tổng công ty có hội gia nhập thị trường giới Nhà nước tích cực tham gia vào diễn đàn quốc tế khu vực để Việt Nam nhanh chóng trở thành thành viên WTO, tăng cường tham gia liên kết xúc tiến thương mại nhiều hình thức khác nhau, từ khối liên kết khu vực, hiệp hội xuất chuyên ngành đến hình thành liên kết tam giác, tứ giác, quan hệ tốt với thị trường lớn để hưởng ưu đãi đặc biệt, thực nghiêm túc công ước quốc tế Thực vấn đề giúp Tổng công ty chủ động giao dịch, kinh doanh xuất khẩu, tạo cạnh tranh công đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu, đưa kim ngạch xuất chè tăng lên đồng thời tăng thu ngoại tệ cho đất nước Giữ vững phát huy truyền thống Tổng công ty năm qua KẾT LUẬN Chè loại uống phổ biến nước ta nhiều nước khác giới Trong điều kiện sản xuất hàng hoá nay, để sản xuất chè cần phải giải nhiều vấn đề, thị trường, thị trường xuất xem nhân tố định Với kết mà Tổng công ty Chè Việt Nam đạt hoạt động xuất chè bước khởi đầu, song góp phần vào phát triển ngành chè nói riêng kinh tế nói chung, nhiên phải cố gắng nhiều để đẩy mạnh trình Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá đất nước Qua trình thực tập Tổng công ty chè Việt Nam, em tập trung nghiên cứu hoạt động xuất Tổng công ty Cùng với tình hình thực tế, Luanvan.online Page 118 www.Luanvan.Online học hỏi kinh nghiệm cán nghiệp vụ Tổng công ty em đưa số giải pháp kiến nghị với Nhà nước nhằm mục đích nâng cao hiệu qủa hoạt động kinh doanh xuất nhập Tổng công ty Qua đây, em hy vọng phần giúp Tổng công ty khảo sát, tìm giải pháp tối ưu nhằm mục đích hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh xuất Tổng công ty thời gian tới Tuy nhiên, thời gian trình độ thân nhiều hạn chế nên phân tích đánh giá, kiến nghị chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong lượng thứ bảo để tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2001 Người viết Nguyễn Anh Tú Luanvan.online Page 119 www.Luanvan.Online TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình KTQT, GS-PTS Tô Xuân Dân, Trường đại học Kinh tế quốc dân Giáo trình Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương, PGS - Nhà giáo ưu tú Vũ Hữu Tửu, NXB Giáo Dục 1998 Giáo trình Thanh Toán Quốc Tế Trong Ngoại Thương, PGS - Nhà giáo ưu tú ĐinhXuân Trình, NXB Giáo Dục 1998 Xu hướng tiêu thụ thị trường chè tiến kỹ thuật công nghệ chè, Trần Tông Mậu "Trung Quốc" Hội thảo chè Bắc Kinh Cây chè Việt Nam, Đỗ Ngọc Quỹ - Nguyễn Kim Phong NXB Nông Nghiệp 1997 Các tài liệu báo cáo Tổng công ty Chè Việt Nam Nghị định 57 / 1998/ NĐ - CP Chính Phủ Thông tư hướng dẫn số 03/1998/TT-TCHQ số 04/1998/TT-TCHQ Tổng Cục Hải Quan Luanvan.online Page 120 [...]... một công ty nào cũng có được, đó là lợi thế về mặt kinh nghiệm trong kinh doanh nói chung và xuất khẩu chè nói riêng Bên cạnh đó là yếu tố về bạn hàng, là Tổng Công Ty xuất khẩu chè lâu năm, hiện nay Tổng Công Ty đã có quan hệ xuất khẩu với trên 30 nước Ngoài ra, Tổng Công Ty còn là đầu mối xuất khẩu quan trọng của ngành chè Tất cả những điều nêu trên là những thuận lợi rất lớn trong hoạt động xuất khẩu. .. động xuất khẩu *So sánh tỷ suất xuất khẩu và tỷ giá hối đoái +Tỷ suất xuất khẩu > tỷ giá hối đoái : tức là chi nhiều hơn thu, điều đó cho thấy hoạt động kinh doanh xuất khẩu không có hiệu qủa +Tỷ suất xuất khẩu < tỷ giá hối đoái : tức là chi ít hơn thu, cho thấy hoạt động kinh doanh xuất khẩu có hiệu quả II THỊ TRƯỜNG CHÈ VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ 1 Vài nét về cây chè và tác dụng của nó đối với đời... trường, điều này giúp cho tổng công ty hoạt động xuất khẩu hiệu quả và năng động hơn Tóm lại, việc tổ chức bộ máy hành chính là một yếu tố không kém quan trọng góp phần thúc đẩy hay hạn chế việc kinh doanh nói chung của Tổng Công Ty cũng như hoạt động xuất khẩu nói riêng A.4 Tiềm năng và lợi thế bên trong của Tổng Công Ty Luanvan.online Page 32 www.Luanvan.Online Tổng Công Ty có một lợi thế vô cùng... có các vùng chè cổ ở Việt Nam (suối Giàng, Nghĩa Lộ, Lạng Sơn, Nghệ An, …) Tác giả đã kết luận : Cây chè cổ Việt Nam tổng hợp các chất cafein đơn giản nhiều hơn cây chè Vân Nam Trung Quốc và như vậy các chất cafein phức tạp ở cây chè Vân Nam nhiều hơn ở cây chè Việt Nam Do đó tác giả đã đề xuất sơ đồ tiến hoá cây chè như sau : Camelia- chè Việt Nam – chè Vân Nam lá to – chè Trung Quốc – chè Assam Ấn... tế vừa giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động B.5.Nhân tố thuộc về nguồn sản lượng chè Phát triển thị trường chè xuất khẩu phải gắn liền với khả năng đảm bảo nguồn chè xuất khẩu ổn định đó là điều kiện cần và đủ để tồn tại và phát triển nguồn cung cấp chè ở nước ta Nguồn cung cấp chè phải đủ lớn và ổn định cho nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng Ở Việt Nam hiện nay, tiềm năng chè là... chẽ hay lỏng lẻo phụ thuộc chủ yếu vào quan hệ kinh tế song phương giữa nước nhập khẩu và nước xuất khẩu Xét về phương diện doanh nghiệp, các quan hệ kinh tế quốc tế có ảnh hưởng tới thị trường xuất khẩu Tổng Công Ty Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho hoạt động xuất khẩu có thực hiện được hay không đồng thời cũng quyết định các hình thức, yêu cầu với hoạt động xuất khẩu Thật vậy, ứng với mỗi loại thị... cho việc đẩy mạnh xuất khẩu của một quốc gia, trong đó có doanh nghiệp B.3 Các yếu tố chính trị, chính phủ và pháp luật Các yếu tố chính trị, chính phủ và pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt đông mua bán quốc tế Công ty cần phải tuân thủ các quy định của chính phủ liên quan, tập quán và luận pháp quốc gia, quốc tế hiện hành Như : -Các quy định của chính phủ Việt Nam đối với hoạt động xuất khẩu -Các... cực đến hoạt động xuất khẩu Để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm chè trên thị trường thế giới thì công nghệ là yếu tố không thể thiếu được Công nghệ trồng trọt, thu hái, chế biến hiện đại sẽ làm tăng giá trị và giá trị sử dụng của chè Đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến chè phát triển sẽ làm gia tăng các sản phẩm xuất khẩu tinh thay thế hoàn toàn chiến lượng xuất khẩu chè thô Tăng xuất khẩu tinh... hoá xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện Như vậy là, ngoài những mặt hàng cấm xuất, xuất theo hạn ngạch, xuất phải có giấy phép đã được quy định, doanh nghiệp được tự do tham gia hoạt động xuất khẩu theo giấy phép đăng ký kinh doanh và mã số đã khai báo với Hải quan Để tiến hành một hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh và mã số đã khai báo với Hải quan Để tiến hành một hoạt động xuất khẩu, Doanh... hưởng tới hoạt động xuất khẩu chè Thị trường tiêu thụ chè là nơi diễn ra hoạt động mua bán nông sản phẩm, là khâu trung gian nối giữa sản xuất và tiêu dùng Cho nên hoạt động xuất khẩu chè chịu ảnh hưởng của cả các nhân tố trong giai đoạn sản xuất và các nhân tố trong giai đoạn lưu thông, tiêu dùng Tác động đến hoạt động xuất khẩu chè có nhiều nhân tố khác nhau Đứng trên góc độ doanh nghiệp chúng ta có
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè tại tổng công ty chè việt nam , Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè tại tổng công ty chè việt nam , Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè tại tổng công ty chè việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay