Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 nghệ an

77 44 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2016, 18:27

www.luanvan.online LỜI NÓI ĐẦU Vốn phạm trù kinh tế hàng hoá, yếu tố quan trọng định đến sản xuất lưu thông hàng hoá Chính vậy, doanh nghiệp kinh tế thị trường muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có yếu tố tiền đề vốn Trong trình sản xuất kinh doanh, vốn kinh doanh liên tục vận động qua nhiều hình thái với đặc điểm khác Khi kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh số vốn bỏ phải sinh sôi, nảy nở điều liên quan trực tiếp đến tồn phát triển doanh nghiệp Trong chế bao cấp, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bao cấp qua nguồn cấp phát từ ngân sách nhà nước qua nguồn tín dụng với lãi suất ưu đãi Do đó, vai trò khai thác, sử dụng vốn có hiệu không đặt nhu cầu cấp bách, có tính sống doanh nghiệp Việc thu hút, khai thác đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trở nên thụ động Điều mặt thủ tiêu tính chủ động doanh nghiệp, mặt khác tạo cân đối giả tạo cung cầu vốn kinh tế Chuyển sang kinh tế thị trường có điều tiết vĩ mô nhà nước thành phần kinh tế song song tồn tại, cạnh tranh với Các doanh nghiệp không đươc bao cấp vốn mà phải tự hạch toán kinh doanh, tự bù đắp chi phí làm ăn có lãi Chính vậy, muốn tồn đứng vững cạnh tranh, doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Sử dụng có hiệu vốn kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trình tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng nhằm mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, sở tôn trọng nguyên tắc tài chấp hành pháp luật nhà Luanvan.online Page www.luanvan.online nước Nó diều kiện tiên để doanh nghiệp khẳng định chỗ đứng vững thị trường Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Nghệ An, giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn Ban lãnh đạo Công ty, em bước làm quen với thực tế, đồng thời từ tình hình thực tiễn làm sáng tỏ vấn đề lý luận học Qua thấy tầm quan trọng tính xúc vấn đề tổ chức quản lý sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp nói chung Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Nghệ An nói riêng Với mong muốn góp phần vào việc hoàn thiện công tác tổ chức nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty, em chọn đề tài: "Vốn kinh doanh biện pháp nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Nghệ An" Nội dung đề tài gồm phần chính: Phần I: Vốn kinh doanh cần thiết phải nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Phần II: Tình hình tổ chức hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Nghệ An Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Nghệ An Do trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên viết tránh khỏi khiếm khuyết Em mong nhận góp ý thầy cô giáo, cô cán Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Nghệ An bạn sinh viên để đề tài nghiên cứu em thêm hoàn thiện Cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy giáo TS Nguyễn Minh Hoàng, Ban lãnh đạo, cô phòng Tài - Kế toán phận phòng ban có liên quan Công ty tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài Luanvan.online Page www.luanvan.online Hà nội, ngày 14 tháng 04 năm 2004 Sinh viên: Lê Trung Chiến Lớp: K38-11.01 Luanvan.online Page www.luanvan.online Chương I VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I VỐN VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường 1.1 Khái niệm vốn kinh doanh Trong kinh tế thị trường với tham gia nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu khác nhau, bình đẳng trước pháp luật việc lựa chọn ngành nghề lĩnh vực kinh doanh Nền kinh tế chứng kiến đa dạng hình thức hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Song chất tất hoạt động tìm lời giải đáp cho ba câu hỏi kinh tế đặt là: "sản xuất gì", "sản xuất nào", "sản xuất cho ai?" Như vậy, kinh tế thị trường doanh nghiệp có quyền tự kinh doanh Họ tự xác định tính chất sản phẩm mà họ tạo ra, họ thương lượng họ trả nhận tự xác định xem khách hàng Các doanh nghiệp tự vạch mục tiêu kết hợp với mục tiêu toàn ngành nhà nước hoạch định phải có biện pháp cụ thể để thực mục tiêu Có thể nói hoạt động doanh nghiệp hình thức chất nhằm giải vấn đề thị trường nhằm mưu cầu lợi nhuận Để thực vấn đề đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng tiền vốn định để thực khoản đầu tư cần thiết ban đầu chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí mua nguyên vật liệu, trả lương, trả lãi tiền vay, nộp thuế Ngoài đầu tư thêm công nghệ, mua sắm máy móc, thiết bị để tái sản xuất mở rộng, phát triển doanh nghiệp Vậy vốn gì? Vốn ba yếu tố trình sản xuất, không doanh nghiệp mà toàn xã hội Đối với doanh nghiệp, Luanvan.online Page www.luanvan.online muốn tiến hành kinh doanh phải có vốn kinh tế thị trường vốn điều kiện tiên có ý nghĩa định tới thành bại kinh doanh doanh nghiệp Vậy vốn gì? Vốn phạm trù kinh tế bản, vốn gắn kiền với tảng sản xuất hàng hoá Vốn toàn giá trị ứng ban đấu trình cho hoạt động kinh doanh Có thể hiểu: Vốn phạm trù kinh tế Vốn biểu tiền tất giá trị tài sản sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giá trị ứng ban đầu cho trình sản xuất doanh nghiệp nhằm mục tiêu sinh lời Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục nên vốn kinh doanh doanh nghiệp vận động không ngừng tạo tuần hoàn chu chuyển vốn Sự vận động vốn kinh doanh doanh nghiệp mô theo sơ đồ sau: TLSX T-H SX- H'- T' ( T' > T ) SLĐ Vòng tuần hoàn vốn hình thái vốn tiền tệ (T) chuyển hoá sang hình thái vốn vật tư hàng hoá (H) dạng TLLĐ ĐTLĐ, qua trình sản xuất vốn biểu hình thái H' ( vốn thành phẩm hàng hoá) cuối lại trở hình thái vốn tiền tệ (T') Do luân chuyển không ngừng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh nên lúc vốn kinh doah doanh nghiệp thường tồn hình thức khác lĩnh vực sản xuất lưu thông 1.2 Phân loại vốn kinh doanh Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp mà quy mô vốn kinh doanh, cấu thành phần chúng khác Tuy nhiên vào công dụng kinh tế đặc điểm chu chuyển giá trị vốn kinh doanh bao gồm hai thành phần là: vốn cố định vốn lưu động 1.2.2 Vốn cố định doanh nghiệp Trong điều kiện kinh tế thị trường việc mua sắm, xây dựng hay lắp đặt tài sản cố định doanh nghiệp phải toán, chi trả Luanvan.online Page www.luanvan.online tiền Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt tài sản cố định hữu hình vô hình gọi vốn cố định doanh nghiệp Đó số vốn đầu tư ứng trước số vốn sử dụng có hiệu không đi, doanh nghiệp thu hồi lại sau tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá hay dịch vụ Vì số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng tài sản cố định nên quy mô vốn cố định nhiều hay định quy mô tài sản cố định, ảnh hưởng lớn đến trình độ trang bị kĩ thuật công nghệ, lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhưng ngược lại đặc điểm kinh tế tài sản cố định trình sử dụng lại có ảnh hưởng định, chi phối đặc điểm tuần hoàn chu chuyển vốn cố định Ta khái quát nét đặc thù vận động vốn cố định trình sản xuất kinh doanh sau: Một là: Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm, điều đặc điểm tài sản cố định sử dụng lâu dài, nhiều chu kỳ sản xuất định Hai là: Vốn cố định luân chuyển giá trị phần chu kỳ sản xuất, tham gia chu kỳ sản xuất phận vốn cố định luân chuyển cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm (dưới hình thức chi phí khấu hao) tương ứng với phần hao mòn tài sản cố định, phần cố định Vốn cố định tách thành hai phận: + Bộ phận thứ tương ứng với giá trị hao mòn tài sản cố định chuyển vào giá trị sản phẩm hình thức chi phí khấu hao tích luỹ lại thành quỹ khấu hao sau sản phẩm hàng hoá tiêu thụ Quỹ khấu hao dùng để tái sản xuất tài sản cố định Trên thực tế chưa có nhu cầu đầu tư mua sắm tài sản cố định doanh nghiệp sử dụng linh hoạt quỹ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh + Bộ phận thứ hai tức phần lại vốn tài sản cố định ngày giảm chu kỳ sản xuất Ba là: Sau nhiều chu kỳ sản xuất vốn cố định hoàn thành vòng luân chuyển Sau chu kỳ sản xuất phần vốn luân chuyển vào giá trị sản phẩm tăng lên, song phần vốn đầu tư ban đầu vào Luanvan.online Page www.luanvan.online tài sản cố định lại dần giảm xuống tài sản cố định hết thời gian sử dụng, giá trị hoàn thành vòng luân chuyển Trong doanh nghiệp vốn cố định phận vốn quan trọng chiếm tỷ trọng tương đối lớn toàn vốn đầu tư nói riêng, vốn sản xuất kinh doanh nói chung Quy mô vốn cố định, trình độ quản lý sử dụng nhân tố ảnh hưởng đến trình độ trang bị kỹ thuật sản xuất kinh doanh Từ đặc điểm vốn cố định đòi hỏi việc quản lý vốn cố định phải gắn liền với việc quản lý hình thái vật tài sản cố định doanh nghiệp Vì điều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ phân tích đưa khái niệm vốn cố định sau: Vốn cố định doanh nghiệp phận vốn đầu tư ứng trước tài sản cố định mà đặc điểm luân chuyển phần nhiều chu kỳ sản xuất hoàn thành vòng tuần hoàn tài sản cố định hết thời gian sử dụng 1.2.3 Vốn lưu động doanh nghiệp Vốn lưu động doanh nghiệp phận vốn kinh doanh ứng trước tài sản lưu động sản xuất tài sản lưu động lưu thông nhằm đảm bảo cho qúa trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiến hành thường xuyên liên tục Trong doanh nghiệp tài sản lưu động sản xuất bao gồm loại: nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng thay thế, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang trình dự trữ sản xuất chế biến Tài sản lưu động trình lưu thông bao gồm thành phẩm chờ tiêu thụ, vốn bắng tiền, vốn toán, khoản chi phí chờ kết chuyển, chi phí trả trước Tài sản lưu động nằm trình sản xuất tài sản lưu động nằm trình lưu thông thay đổi cho nhau, vận động không ngừng nhằm làm cho trình sản xuất diễn thường xuyên, liên tục Trong trình sản xuất, khác với tài sản cố định, tài sản lưu động doanh nghiệp thay đổi hình thái biểu để tạo sản phẩm Và giá trị dịch chuyến lần vào giá trị sản phẩm tiêu thụ Đặc điểm định vận động vốn lưu động tức hình thái Luanvan.online Page www.luanvan.online giá trị tài sản lưu động là: khởi đầu vòng tuần hoàn vốn, vốn lưu động từ hình thái tiền tệ sang hình thái vật tư hàng hoá dự trữ Qua giai đoạn sản xuất, vật tư đưa vào chế tạo bán thành phẩm thành phẩm Kết thúc vòng tuần hoàn, sau hàng hoá tiêu thụ, vốn lưu động lại trở hình thái tiền tệ điểm xuất phát ban đầu Các giai đoạn vận động vốn đan xen vào chu kỳ sản xuất lặp lặp lại Vốn lưu động hoàn thành vòng tuần hoàn sau chu kỳ sản xuất Vậy vốn lưu động doanh nghiệp số tiền ứng trước tài sản lưu động lưu thông nhằm đảm bảo cho trình tái sản xuất doanh nghiệp thực thường xuyên liên tục Vốn lưu động luân chuyển toàn giá trị lần, tuần hoàn liên tục hoàn thành vòng tuần hoàn sau chu kỳ sản xuất Nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường Để tiến hành hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường đòi hỏi phải có lượng vốn tiền tệ định Đó tiền đề cần thiết cho việc hình thành hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sự phát triển kinh doanh với quy mô ngày lớn đòi hỏi phải có lượng vốn ngày nhiều Hơn ngày với phát triển khoa học công nghệ tốc độ cao, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh điều kiện kinh tế mở với xu quốc tế hoá ngày cao, cạnh tranh thị trường ngày mạnh mẽ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn dài hạn doanh nghiệp cho đầu tư phát triển ngày lớn Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động cao độ nguồn vốn bên đồng thời phải tìm cách huy động nguồn vốn bên để đáp ứng nhu cầu phát triển Vậy hiểu nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp việc doanh nghiệp huy động số vốn tiền có, số tiền nhàn rỗi nằm phân tán, rải rác tầng lớp dân cư từ doanh nghiệp hay tổ chức tài khác tập trung lại thành nguồn tài to lớn để Luanvan.online Page www.luanvan.online phục vụ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đây nguồn tài doanh nghiệp Trên thực tế vốn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hình thành từ nhiều nguồn khác Tuỳ theo tiêu thức phân loại mà nguồn vốn doanh nghiệp chia thành nhiều loại khác Cụ thể có cách phân loại sau: 2.1 Theo nguồn hình thành vốn Theo cách phân loại nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp chia thành hai loại 2.1.1 Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu phần vốn thuộc quyền sở hữu chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền chiếm hữu, chi phối định đoạt Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác nà vốn chủ sở hữu bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp bỏ ra, vốn góp cổ phần lợi nhuận để lại Tại thời điểm vốn chủ sở hữu xác định công thức sau: Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản - Nợ phải trả 2.1.2 Nợ phải trả: Là khoản nợ phát sinh trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm toán cho tác nhân kinh tế: ngân hàng, nhà cung cấp, công nhân viên, tổ chức kinh tế cá nhân khác (mua chịu hay trả chậm nguyên nhiên vật liệu) Ta có mô hình nguồn vốn doanh nghiệp theo cách phân loại này: Nợ phải trả Tài sản Luanvan.online Nguồn vốn chủ sở hữu Page www.luanvan.online Tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu Qua tiêu thức phân loại cho thấy kết cấu vốn sản xuất kinh doanh hình thành vốn thân doanh nghiệp từ nguồn vốn huy động bên doanh nghiệp Từ giúp cho doanh nghiệp tổ chức tốt công tác tổ chức sử dụng vốn có hiệu hợp lý, doanh nghiệp biết khả việc huy động vốn cao hay thấp Thông thường doanh nghiệp phải phối hợp hai nguồn vốn để đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Sự kết hợp giũa hai nguồn phụ thuộc vào đặc điểm ngành kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động định người quản lý doanh nghiệp sở xem xét tình hình chung kinh tế tình hình thực tế doanh nghiệp 2.2 Theo thời gian huy động sử dụng vốn Theo cách phân loại nguồn vốn doanh nghiệp chia thành nguồn vốn thường xuyên nguồn vốn tạm thời 2.2.1 Nguồn vốn thường xuyên bao gồm vốn chủ sở hữu khoản vay dài hạn Đây nguồn vốn có tính chất ổn định dài hạn mà doanh nghiệp sử dụng Nguồn vốn dành cho việc đầu tư mua sắm TSCĐ phận TSLĐ tối thiểu thường xuyên cần thiết cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.2.2 Nguồn vốn tạm thời: Nguồn vốn tạm thời nguồn vốn có tính chất ngắn hạn (dưới năm) mà doanh nghiệp sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn có tính chất tạm thời, bất thường phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nguồn vốn bao gồm khoản vay ngắn hạn ngân hàng, tổ chức tín dụng, khoản nợ ngắn hạn khác Luanvan.online Page 10 www.luanvan.online huy việc khai thác triệt để tính tác dụng sẵn có không ngừng cải tiến kỹ thuật để ngày đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh công ty Công ty cần thường xuyên tiến hành công tác tu, bảo dưỡng tài sản cố định nhằm trì lực hoạt động tài sản cố định, tránh tình trạng tài sản cố định bị hư hỏng, phải lý trước hết thời hạn phục vụ Tuy nhiên tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa lớn tài sản cố định cần cân nhắc chi phí sửa chữa bỏ việc thu hồi hết giá trị lại để định tồn hay chấm dứt hoạt động máy móc thiết bị sản xuất Biện pháp bốn: Lựa chọn mức khấu hao thích hợp loại máy móc thiết bị Trong năm công ty áp dụng hình thức khấu hao là: khấu hao theo đường thẳng khấu hao nhanh Riêng khấu hao nhanh công ty áp dụng máy móc thiết bị vay vốn ngân hàng Cách tính khấu hao đẩy chi phí lên cao, làm giảm lợi nhuận công ty, ta cần nhận thấy ưu điểm rõ rệt cách tính khấu hao Trước hết cách tính khấu hao giúp cho công ty có khả tích tụ vốn, tài trợ cho nhu cầu đổi tài sản cố định, giảm thu nhập chịu thuế Về lâu dài công ty có khả đối tài sản cố định, nâng cao hiệu sản xuất từ nâng cao khả cạnh tranh với công ty khác ngành Như năm tới công ty nên tiếp tục trì cách tính khấu hao Biện pháp năm: Thực liên doanh, liên kết với đơn vị kinh tế khác Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với lợi sẵn có thị trường, uy tín, trình độ tay nghề đội ngũ công nhân kỹ thuật, công ty cổ phần XD thuỷ lợi NA thực liên doanh, liên kết với đơn vị kinh tế nước để tháo gỡ khó khăn vốn Đặc biệt điều kiện nay, công ty nước hoạt động lĩnh vực xây dựng thâm nhập vào thị trường nước ta ngày nhiều việc liên doanh với họ Luanvan.online Page 63 www.luanvan.online để tận dụng ưu vốn, công nghệ sản xuất trình độ quản lý cần thiết dễ thực Công ty thực liên doanh phần, phận sản xuất loại sản phẩm Biện pháp sáu: Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, lao động trình sản xuất Nó phản ánh tính đắn giải pháp kinh tế kỹ thuật công nghệ mà doanh nghiệp sử dụng nhằm nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ thấp chi phí tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Như vậy, việc hạ thấp giá thành sản phẩm đồng nghĩa với giảm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Với ý nghĩa nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu khách quan đặt công ty phải quan tâm tìm biện pháp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Để thực điều đó, công ty cổ phần XD thuỷ lợi NA cần làm tốt số vấn đề sau: - Sắp xếp lao động cách phù hợp nhằm loại trừ tình trạng lãng phí lao động, lãng phí máy Chú ý nâng cao tay nghề cán công nhân viên, có sách động viên khen thưởng kịp thời cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất chất lượng sản phẩm - Bố trí khâu, công đoạn sản xuất hợp lý Hạn chế đến mức thấp thời gian gián đoạn công đoạn sản xuất - Tổ chức sử dụng vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để mua sắm vật tư, hàng hoá Thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa tình trạng mát hay thiếu vật tư, ảnh hưởng đến trình kinh doanh công ty Việc giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm phải đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm Bởi sản phẩm khách hàng chấp nhận có giá hợp lý, đảm bảo tiêu kinh tế kỹ thuật Luanvan.online Page 64 www.luanvan.online Biện pháp bảy: Mở rộng loại hình sản xuất kinh doanh Trong năm hoạt động kinh doanh máy móc công ty phát triển tốt, đạt sản lượng cao, nhiên hiệu chưa cao Vì công ty cần tìm vướng mắc để hoạt động kinh doanh đạt hiệu cao - Nhận làm đại lý tiêu thụ cho nhà cung cấp vật liệu Ngoài chức xây lắp nhận thầu, công ty kinh doanh loại vật tư, vật liệu xây dựng Đây hình thức kinh doanh lạ doanh nghiệp xây dựng thực cách có hiệu hình thức yếu tố định đến thành công uy tín doanh nghiệp thị trường Tuy nhiên, với hình thức công ty cần thận trọng đàm phán với nhà cung cấp vật liệu điều kiện làm đại lý như: số lượng, chất lượng hàng hoá, thời gian toán lợi nhuận công ty chiết khấu (lợi nhuận công ty trả theo dạng hoa hồng, chi phí quảng cáo, tiếp thị, môi giới - Đa dạng hoá hình thức đầu tư Trong kinh tế thị trường với tác động mạnh mẽ qui luật kinh tế, rủi ro kinh doanh điều không tránh khỏi, việc đảm bảo an toàn, phòng ngừa rủi ro bất trắc vốn trở thành nguyên tắc quan trọng công tác quản lý tài doanh nghiệp Thực nguyên tắc này, bên cạnh việc doanh nghiệp lập dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, mua bảo hiểm đa dạng hoá hình thức đầu tư giải pháp vô thiết thực Biện pháp tám: giải pháp cần giúp đỡ từ quan có liên quan Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp xây dựng gặp nhiều khó khăn khả tài Thậm chí cho kiểm toán năm tài có nhiều doanh nghiệp thua lỗ đến phá sản Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi NA có khó khăn vốn công ty tự khẳng định đựoc vị trí Luanvan.online Page 65 www.luanvan.online uy tín thị trường Nhưng công ty không nằm khó khăn chung với công ty khác việc đấu thầu Bởi lẽ số lượng doanh nghiệp xây dựng lớn, lớn nhiều so với dự án đấu thầu, cạnh tranh đấu thầu ác liệt Nếu không giành hợp đồng công nhân việc, theo sau vấn đề xã hội phát sinh Muốn giành hợp đồng phải chào với giá thấp nhất, chí phải thấp giá chuẩn nhiều có việc cho công nhân sống tạm với đồng lương ỏi, có điều kiện vay trả dần nợ cho ngân hàng (giành hợp đồng với giá để sống ngoắc chết tức phá sản) Muốn vốn bảo tồn phát triển cách khác doanh nghiệp phải liên doanh, liên kết với để đấu thầu sở hiểu biết, đồng tâm, trí chào giá thầu với giá hợp lý Vì thực tế phải đưa lý giá thành, giá thấp giá đòi hỏi nhà đầu tư, ban quản lý dự án, giá sàn thấp khống chế, giá bảo đảm hợp chất lượng công trình, doanh nghiệp chào sàn bị loại Hơn khả tài doanh nghiệp nước yếu, nên đấu thầu công trình lớn phải liên kết với nhà thầu nước ngoài, họ có vốn lớn nhà thầu nước bị thiệt thòi Ngân hàng cần quan tâm giải hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp Nhà nước Có thể biện pháp chưa thật sâu sắc em thiết nghĩ năm công ty thực cách đồng giải pháp trình bày nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm tới Luanvan.online Page 66 www.luanvan.online KẾT LUẬN Việc tổ chức, quản lý sử dụng có hiệu qủa vốn kinh doanh vấn đề mang tính thời cấp bách, có ý nghĩa sống doanh nghiệp đặc biệt điều kiện thiếu vốn để phát triển kinh tế nước ta Quản lý, sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm có hiệu góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận, tăng khả tích luỹ, giúp doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng, thực nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đời sống cán công nhân viên Là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động chế thị trường, đòi hỏi công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Nghệ An phải tích cực chủ động phấn đấu nâng cao hiệu công tác tổ chức sử dụng vốn kinh doanh, trì phát triển nhịp độ kinh doanh, đồng thời nâng cao đời sống cho cán - công nhân viên công ty Trong năm qua công ty có nhiều cố gắng tích cực phấn đấu hoạt động kinh doanh, bước tổ chức nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tuy nhiên hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh mức thấp Xuất phát từ lý trên, sau thời gian thực tập công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Nghệ An, giúp đỡ tận tình thầy giáo hướng dẫn cô phòng kế toán, phòng ban có liên quan, em mạnh dạn đóng góp số ý kiến với hy vọng phần giúp công ty khắc phục tồn công tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Do trình độ thời gian nghiên cứu có hạn, nên đề tài em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy giáo, cô giáo, tập thể cán công nhân viên công ty toàn thể bạn để hoàn thiện luận văn Một lần em xin cảm ơn thầy giáo thướng dẫn, Ban lãnh đạo cô phòng kế toán công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi giúp em hoàn thành đề tài nghiên cứu Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2004 Sinh viên: Lê Trung Chiến Luanvan.online Page 67 www.luanvan.online DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp Trường Đại học TCKT Hà Nội - 2001 Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế Trường Đại học TCKT Hà Nội - 1999 Giáo trình tài học Trường Đại học TCKT Hà Nội Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Giáo trình kinh tế xây dựng Trường Đại học xây dựng Hà Nội Giáo trình lý thuyết tài - tiền tệ Trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Các văn kiện Đại hội Đảng Báo cáo tài công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Nghệ An Tạp chí nghiên cứu kinh tế 10 Tạp chí tài 11 Tạp chí xây dựng 12 Tạp chí người xây dựng Luanvan.online Page 68 www.luanvan.online MỤC LỤC * * * LỜI NÓI ĐẦU Luanvan.online Page 69 www.luanvan.online BẢNG 01: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2002 (31/12/2002) TT Chỉ tiêu Đơn vị Số tiền Tổng doanh thu hoạt động sản đồng 22.213.263.381 xuất kinh doanh Vốn kinh doanh - + Vốn cố định - 4.376.519.213 + Vốn lưu động - 11.505.087.040 Nộp ngân sách - 518.226.514 Lợi nhuận - 864.796.463 Số CBCNV (hợp đồng dài hạn) người 158 Thu nhập bình quân đ/người 700.000 Luanvan.online Page 70 www.luanvan.online BẢNG 04: NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY Đơn vị: đồng Năm 2002 Chỉ tiêu Tổng số vốn kinh doanh Số tiền Năm 2003 Tỷ trọng vốn kinh doanh (%) 15.881.606.253 100 Vốn chủ sở hữu 3.821.905.879 24,06 - Nguồn vốn- quỹ 3.821.905.879 24,06 I Theo nguồn hình thành Tỷ trọng vốn (%) - Nguồn kinh phí, quỹ khác Số tiền Tỷ trọng vốn kinh doanh (%) 17.716.902.429 100 100 3.873.715.383 21,86 100 100 3.815.327.383 21,5 98,5 58.388.000 0.33 1,5 100 Nợ phải trả 12.059.700.374 75,93 100 13.843.187.046 78,1 - Nợ ngắn hạn 8.690.088.057 54,7 10.733.168.939 60,58 - Nợ trung hạn 2.003.510.000 - Nợ khác 1.366.102.317 8,6 1.606.508.107 9,07 Vốn thường xuyên 7.191.518.196 45,3 6.983.733.490 39,42 Vốn tạm thời 8.690.088.057 54,7 10.733.168.939 60,58 1.503.510 II Theo thời gian huy động Luanvan.online Page 71 Tỷ trọng vốn (%) www.luanvan.online BẢNG 05: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN Chỉ tiêu A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Vay dài hạn đến hạn trả Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Phải trả đơn vị nội Các khoản phải trả phải nộp khác II Nợ trung hạn - Vay trung hạn III Nợ khác Chi phí phải trả Tài sản thừa chờ xử lý Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn Luanvan.online Năm 2002 Tỷ trọng Số tiền (đ) (%) 12.059.700.374 100,00 8.690.088.057 72,05 5.596.525.112 46,40 Năm 2003 13.843.187.046 10.733.168.939 7.296.620.000 Tỷ trọng (%) 100,00 77,5 52,71 Số tiền (đ) Đơn vị: đồng Chênh lệch Tỷ trọng Số tiền (đ) (%) 1.783.486.672 14,79 2.043.080.882 23,51 1.700.094.888 30,38 2.271.243.133 18,83 3.294.114.101 23,8 1.022.870.968 45,04 2.301.178.292 114.488.777 19,08 0,95 (-87,591,177) 103.619.300 -0,63 0,75 - 2.388.769.469 -10.869.477 -103,81 -9,49 329.864.087 2.003.510.000 2.003.510.000 1.366.102.317 1.366.102.317 - 2,73 16,61 16,61 11,34 11,34 126.406.715 1.503.510.000 1.503.510.000 1.606.508.107 1.606.508.107 - 0,91 10,86 10.86 11,64 11,64 -203.457.372 -500.000.000 -500.000.000 240.405.790 240.405.790 -61,68 -24,96 -24,96 17,60 17,60 Page 72 www.luanvan.online BẢNG 08: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN Chỉ tiêu I Các khoản phải thu thường xuyên Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi Tổng cộng II Các khoản phải trả thường xuyên Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Phải trả đơn vị nội Phải nộp cấp Phải trả phải nộp khác III Nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn ngân hàng IV Vay trung hạn V Nợ khác - Chi phí phải trả Tổng cộng Luanvan.online Năm 2002 Tỷ trọng Số tiền (%) Năm 2003 Số tiền Tỷ trọng (%) Đơn vị: đồng Chênh lệch Tỷ trọng Số tiền (%) 9.232.637.766 92,09 10.789.287.675 98,65 1.556.649.909 0,17 792.903.354 7,91 147.300.318 1,35 -645.603.036 -0,81 10.025.541.120 100 10.936.587.993 100 2.271.243.133 16,24 3.294.114.101 23,8 1.022.870.968 0.45 2.301.178.292 114.488.777 16,46 0.82 -87.591.177 103.619.300 -0,63 0,75 -2.388.769.469 -10.869.477 -1,04 -0.09 329.864.087 2,36 126.406.715 0,91 -203.457.372 -0,62 5.596.525.112 2.003.510.000 40,02 14,33 7.296.620.000 1.503.510.000 52,71 10,86 1.700.094.888 -500.000.000 0,30 -0.25 1.366.102.317 13.982.911.718 9,77 100 1.606.508.107 13.843.187.046 11,6 100 240.405.790 -139.724.672 0,18 -0.01 Page 73 www.luanvan.online BẢNG 10: TÌNH HÌNH VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2003 Chỉ tiêu I Vốn tiền Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng II Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc - Phải thu nội khác Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi III Hàng tồn kho Nguyên liệu vật liệu tồn kho Công cụ dụng cụ kho Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Hàng hoá tồn kho IV Tài sản lưu động khác Tạm ứng Chi phí trả trước Chi phí chờ kết chuyển Luanvan.online Năm 2002 Tỷ trọng Số tiền (%) 260.140.680 2,26 11.420.389 0,01 248.720.291 2,25 10.025.541.120 87,14 9.232.637.766 80,25 Năm 2003 35.710.713 28.955.732 6.754.981 10.936.587.993 10.789.287.675 Tỷ trọng (%) 0,29 0,24 0,05 89,59 88,38 Số tiền Đơn vị: đồng Chênh lệch Tỷ trọng Số tiền (%) -224.429.967 -86,27 17.535.343 153,54 -241.965.310 -97,28 911.046.873 9,09 1.556.649.909 16,86 792.903.354 6,89 147.300.318 1,21 -645.603.036 -81,42 1.066.935.959 17.269.367 4.633.889 1.045.032.703 9,27 0,15 ,04 9,08 1.056.688.803 25.392.617 1.341.598 1.029.954.597 8,66 0,21 0,01 8,44 -10.247.156 8.123.250 -3.292.291 -15.078.106 -0,96 47,04 -71,05 -1.44 152.469.281 144.946.556 1,33 1,26 178.264.315 162.607.107 1,46 1,33 25.795.034 17.660.551 16,92 12,18 7.522.725 0,07 15.657.208 0,13 8.134.483 108,13 Page 74 www.luanvan.online Tổng cộng 11.505.087.040 100 12.207.251.824 100 Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2002, 2003 Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Nghệ Luanvan.online Page 75 702.164.784 6,1 www.luanvan.online BẢNG 12: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Đơn vị: đồng TT Nhóm TSCĐ Năm 2002 Năm 2003 21.157.652.381 Chênh lệch Số tiền Tỷ trọng (%) 22.545.724.423 1.388.072.042 6,56 864.796.463 430.385.168 -434.411.295 -50,23 15.439.326.338,5 16.624.673.955 1.185.347.616,5 7,68 Doanh thu Lợi nhuận Tổng vốn bình quân Vòng quay toàn vốn (4 = : 3) 1,37 1,36 -0,01 -0,73 Hàm lượng vốn (5 = : 1) 0,73 0,74 0,01 1,37 Doanh lợi vốn (6 = : 3) 0,056 0,026 -0,03 -53,57 Vốn chủ sở hữu 3.821.905.879 3.873.715.383 51.809.504 1,36 Doanh lợi vốn chủ sở hữu (8 = : 7) 0,226 0,111 -0,115 -50,9 Hiệu suất vốn chủ sở hữu (9 = : 7) 5,536 5,82 0,284 5,1 Luanvan.online Page 76 www.luanvan.online Bảng 02: Số liệu tổng hợp tiêu kinh tế hàng năm tiêu kinh tế năm 2002 2003 Luanvan.online Giá trị sản lượng Doanh thu Giao nộp ngân sách Giao nộp BHXH cho CB-CNV TB CBCNV 23,7 tỷ 24,6 tỷ 21,2 tỷ 23,6 tỷ 518.226.000đ 479.276.000đ 215.325.000đ 217.045.000đ 839.000đ/n/th 919.000đ/n/th Page 77 [...]... xuất kinh doanh của doanh nghiệp Luanvan.online Page 25 www.luanvan.online Chương II TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI 3 NGHỆ AN I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI 3 NGHỆ AN 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 có tiền thân là Ban thuỷ lợi thuỷ. .. của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Luanvan.online Page 23 www.luanvan.online 2 Một số phương hướng biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp Nhằm cung ứng đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, các doanh nghiệp cần thực hiện một số biện pháp. .. DOANH NGHIỆP Tổ chức huy động và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau Nếu tổ chức đảm bảo, đầy đủ, kịp thời vốn thì quá trình sản xuất kinh doanh mới diễn ra liên tục và thuận lợi Ngược lại nếu sử dụng vốn có hiệu quả thì việc tổ chức, cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh mới dễ dàng Do đó việc nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh. .. lợi 3 Nghệ An do chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký Ngày 13- 08-2002 quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước là công ty XD thuỷ lợi 3 NA thành công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 NA do phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký 2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty Công ty có những chức năng chủ yếu sau: - Xây dựng các công trình giao thông - Xây dựng các công trình thuỷ lợi - Xây dựng các. .. sở hữu Lợi nhuận sau thuế = Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Luanvan.online x Vốn kinh doanh bình quân Doanh thu thuần = Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu Vốn kinh doanh bình quân Doanh thu thuần x Vòng quay toàn bộ vốn x Vốn chủ sở hữu x 1 1-Hệ số nợ Page 18 www.luanvan.online III MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH. .. sử dụng vốn của doanh nghiệp quyết định phần lớn hiệu quả trong sử dụng vốn - Trình độ tổ chức hoạt động kinh doanh: đây cũng là một yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp Chỉ trên cơ sở tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả mới đem lại những kết quả đáng khích lệ - Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn: Đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Công cụ chủ yếu để quản... tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hiện có, mặt khác cần phải chủ động khai thác các nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh II SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC, SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp Mục đích cao nhất của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là lợi nhuận... vốn kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Luanvan.online Page 17 www.luanvan.online Tỷ suất lợi nhuận trước = thuế vốn kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận sau = thuế vốn kinh doanh Vốn kinh doanh bình quân Lợi nhuận sau thuế (*) Vốn kinh doanh bình quân Trong hai chỉ tiêu trên thì chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh được các nhà quản trị tài chính sử dụng nhiều hơn, bởi lẽ nó phản ánh số lợi nhuận... vậy các doanh nghiệp phải khai thác triệt để Luanvan.online Page 13 www.luanvan.online mọi nguồn lực sẵn có là việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đây là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp Để đạt được điều đó các doanh nghiệp cần có một hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn bảo đảm phản ánh và đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Các số liệu được dùng để phân tích và đánh... kinh doanh trở thành một vấn đề quan trọng hàng đầu của moị doanh nghiệp 1 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức và sử dụng vốn Việc tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp chịu ảnh huởng bởi những nhân tố khác nhau Để phát huy những nhân tố tích cực, hạn chế những nhân tố tiêu cực tác động vào quá trình tổ chức và sử dụng vốn của doanh nghiệp, nhất thiết người quản lý doanh nghiệp phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 nghệ an , Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 nghệ an , Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay