Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT PT hà tây

44 62 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2016, 17:42

www.luanvan.online LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu mở cửa nay, ngành nghề kinh tế đường “lột xác”, thay đổi nội dung lẫn hình thức Sự chuyển biến rõ nét thể ngành ngân hàng đến giây, phút Hiện nay, ngân hàng nước sức cấu lại hoạt động phát triển SPDV Bởi họ nhận thấy việc phát triển SPDV đường ngắn đưa họ tới cầu nối hội nhập Vì vậy, để phát triển họ phải làm gì? phát triển sản phẩm nào? vấn đề vô khó khăn trước mắt Xuất phát từ đòi hỏi nên vấn đề “Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ NHĐT & PT Hà Tây” em chọn làm đề tài chuyên đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chuyên đề tập trung vào số nội dung sau:  Nghiên cứu NHTM đặc trưng hoạt động kinh doanh NHTM  Nghiên cứu đặc điểm SPDV ngân hàng  Nghiên cứu nhân tố thúc đẩy nhu cầu phát triển SPDV NHTM  Nghiên cứu thực trạng cung cấp SPDV NHĐT & PT Hà Tây khả phát triển SPDV Phương pháp nghiên cứu luanvan.online Page www.luanvan.online Chuyên đề sử dụng tổng hợp phương pháp vật biện chứng vật lịch sử Ngoài sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích kinh tế phương pháp khoa học quản lý kinh tế-tài Những đóng góp chuyên đề - Phân tích, hệ thống hoá khái niệm, mô hình, sách SPDV NHTM kinh tế thị trường - Thu thập, phân tích đánh giá thực trạng việc phát triển SPDV NHĐT & PT Hà Tây thời gian vừa qua - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phát triển SPDV ngân hàng cách có hiệu Bố cục chuyên đề Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề trình bày thành ba phàn chính: Chương 1: Những vấn đề SPDV NHTM Chương 2: Thực trạng cung cấp SPDV NHĐT & PT Hà Tây Chương 3: Những giải pháp phát triển SPDV NHĐT & PT Hà Tây luanvan.online Page www.luanvan.online CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.1 NHTM VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NHTM 1.1.1.Tổng quan NHTM 1.1.1.1.Khái niệm NHTM Khi thoát khỏi kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước, nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu khác đời Các thành phần kinh tế không phân biệt quan hệ sở hữu tự chủ kinh doanh, hợp tác cạnh tranh với nhau, bình đẳng trước pháp luật Đây tiền đề cần thiết cho đời nhiều loại hình ngân hàng TCTD khác Vì vậy, để tăng cường quản lý, hướng dẫn hoạt động NHTM, TCTD, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, đồng thời để bảo vệ lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân ,luật TCTD pháp lệnh vềàngan hàng đời Theo pháp lệnh NH TCTD ban hành ngày 23/5/1990 có nêu: “ TCTD doanh nghiệp thành lập theo quy định luật quy định khác pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng cac dịch vụ toán” luanvan.online Page www.luanvan.online Ngày nay, với phát triển kinh tế giới phát triển TCTD số lượng quy mô hoạt động hoạt động NHTM ngày phong phú đa dạng đan xen lẫn nhau, ranh giới TCTD NHTM trở lên mờ nhạt dần 1.1.1.2 Đặc điểm kinh doanh vai trò NHTM kinh tế thị trường Vai trò hệ thống NHTM kinh tế quốc gia thể qua đặc điểm kinh doanh NHTM:  NHTM chủ thể thường xuyên nhận kinh doanh tiền gửi Ngân hàng vừa người “ cung cấp vốn”, vừa người “ tiêu thụ vốn”.Nói cách khác, ngân hàng “cầu nối” người thừa vốn người có nhu cầu vốn kinh tế Bằng việc huy động tất khoản vốn nhàn rỗi như: Vốn tạm thời đựoc giải phóng khỏi trình sản xuất doanh nghiệp: từ tiết kiệm hộ gia đình… Ngân hàng hình thành nên quỹ cho vay thực cho vay thành phần kinh tế nhằm mục đích thu lợi nhuận Với đặc điểm này, ngân hàng chủ thể đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, nguồn vốn ngân hàng cung ứng cho doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng mặt trình sản xuất kinh doanh  Hoạt động NHTM gắn bó mật thiết với hệ thống lưu thông tiền tệ hệ thống toán quôc gia Xuất phát từ nhu cầu khách hàng trích tài khoản tiền gửi họ để toán tiền hàng hoá, dịch vụ, nhập vào tài khoản tiền gửi từ tiền thu bán hàng hay khoản thu khác, ngân hàng đóng vai trò trung gian toán cung ứng dịch vụ toán Khi ngân hàng cung ứng tín dụng có nghĩa ngân hàng tạo tiền làm cho lượng tiền cung ứng tăng lên, ngựơc lại thu nợ lượng tiền luanvan.online Page www.luanvan.online cung ứng giảm xuống Với việc tạo tiền, hệ thống NHTM làm tăng phương tiện toán kinh tế, đáp ứng nhu cầu toán, chi trả cho xã hội Cơ chế tạo tiền NHTM cho thấy mối quan hệ tín dụng ngân hàng lưu thông tiền tệ  Ngân hàng có sản phẩm phong phú, đa dạng có phạm vi hoạt động rộng lớn Cùng với phát triển kinh tế, xã hội quốc gia, hệ thống ngân hàng giới, nước phát triển, họ không quan tâm tới dịch vụ truyền thống mà phải trọng phát triển SPDV ngân hàng Hàng loạt dịch vụ xất ngày tinh vi hoàn hảo Các dịch vụ đa dạng thu hút nhiều khách hàng lợi nhuận ngân hàng tăng Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mạng lưói chi nhánh ngân hàng mở rộng không thành thị mà nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo… nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng 1.1.2 Khái quát sản phẩm dịch vụ NHTM 1.1.2.1.Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng SPDV ngân hàng tập hợp đặc điểm, tính năng, công dụng ngân hàng tạo nhằm thoả mãn nhu cầu, mong muốn định khách hàng thị trường tài Như vậy, SPDV khác tập hợp đặc điểm, tính khác Chúng thoả mãn nhu cầu, mong muốn khác nhóm khách hàng Tuy nhiên, SPDV ngân hàng thường cấu thành cấp độ Một là, phần sản phẩm cốt lõi luanvan.online Page www.luanvan.online Là phần đáp ứng nhu cầu khách hàng, giá trị cốt yếu mà ngân hàng bán cho khách hàng, giá trị chủ yếu mà khách hàng mong đợi sử dụng SPDV ngân hàng Vì vậy, nhiệm vụ nhà thiết kế SPDV ngân hàng phải xác định nhu cầu cần thiết khách hàng SPDV để từ thiết kế phần cốt lõi sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu yếu khách hàng Hai là,phần sản phẩm hữu hình Là phần cụ thể SPDV ngân hàng, hình thức biểu bên SPDV ngân hàng tên gọi, hình thức, đặc điểm, biểu tượng, điều kiện sử dụng Đây để khách hàng nhận biết, phân biệt, so sánh lựa chọn SPDV ngân hàng Ba là, phần sản phẩm bổ sung Là phần tăng thêm vào vào sản phẩm hữu dịch vụ hay lợi ích khác, bổ sung cho lợi ích yếu khách hàng Chúng làm cho SPDV ngân hàng hoàn thiện thoả mãn nhiều cao nhu cầu, mong muốn khách hàng, tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Do vậy, triển khai SPDV, trước hết, nhà Marketing ngân hàng thường phải xác định nhu cầu, cốt lõi khách hàng mà SPDV ngân hàng thoả mãn; tạo đựoc hình ảnh cụ thể SPDV để kích thích nhu cầu mong muốn, vừa làm sở dể khách hàng phân biệt, lựa chọn ngân hàng Sau đó, ngân hàng tìm cách gia tăng phần phụ gia, nhằm tạo tập hợp tiện ích, lợi ích để thoả mãn nhiều nhu cầu, mong muốn cho khách hàng tốt đối thủ cạnh tranh 1.1.2.2 Đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng Sản phẩm ngân hàng thể dạng dịch vụ nên có đặc điểm sau đây: * Tính vô hình luanvan.online Page www.luanvan.online SPDV ngân hàng thường thực theo quy trình vật thể cụ thể quan sát, nắm giữ Điều làm cho khách hàng ngân hàng gặp khó khăn việc đưa định lựa chọn, sử dụng sản phẩm Họ kiểm tra, xác định chất lượng sản phẩm sau sử dụng Bên cạnh đó, số SPDV ngân hàng đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao độ tin tưởng tuyệt đối gửi tiền, chuyển tiền, vay tiền Các yêu cầu làm cho việc đánh giá chất lượng SPDV ngân hàng trở nên khó khăn, chí khách hàng sử dụng chúng * Tính tách biệt Do trình cung cấp trình tiêu dùng SPDV ngân hàng xảy đồng thời, đặc biệt có tham gia trực tiếp khách hàng vào trình cung ứng SPDV Mặt khác, trình cung ứng SPDV ngân hàng thường tiến hành theo quy trình định chia cắt thành loại thành phẩm khác quy trình thẩm định, quy trình cho vay, quy trình chuyển tiền… Điều làm cho sản phẩm ngân hàng sản phẩm dở dang, dự trữ lưu kho, mà sản phẩm cung ứng trực tiếp cho người tiêu dùng khách hàng có nhu cầu; trình cung ứng diễn đồng thời với trình sử dụng SPDV ngân hàng * Tính không ổn định khó xác định SPDV ngân hàng cấu thành nhiều yếu tố khác trình độ đội ngũ nhân viên, kỹ thuật công nghệ khách hàng.Đồng thời SPDV ngân hàng lại đựoc thực không gian thời gian khác Tất điều tạo nên tính không đồng nhất, không ổn định khó xác định chất lượng SPDV ngân hàng 1.1.2.3 Các loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng luanvan.online Page www.luanvan.online SPDV ngân hàng đa dạng nhiều chủng loại nên có nhiều quan điểm khác phân chia SPDV, song nhìn chung chia thành nhóm a.Sản phẩm Là sản phẩm cụ thể, có hình thức biểu bên :tên gọi, hình thức cụ thể, đặc điểm biểu tượng, điều kiện sử dụng…, sản phẩm mang lại già trị chủ yếu mà khách hàng mong đợi  Sản phẩm tiền gửi ( nhận tiền gửi ) - Nhận tiền gửi dân cư ( cá nhân hộ gia đình ) Tiền gửi không kỳ hạn: Là loại tiền gửi khách hàng gửi vào ngân hàng thoả thuận trước thời hạn rút tiền Loại tiền gửi có đặc điểm khồng ổn định nên ngân hàng thường phải thực khoản dự trữ lớn sử dụng vào kinh doanh, gồm loại chủ yếu + Tiền gửi toán cá nhân: Là loại tiền gửi không kỳ hạn mà khách hàng gửi vào nhằm mục đích toán, chi trả + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là loại tiền gửi không kỳ hạn mà khách hàng gửi vào với mục đích đảm bảo an toàn tài sản Tiền gửi có kỳ hạn: loại tiền gửi khách hàng gửi vào ngân hàng có thoả thuận trước thời hạn rút tiền Loại tiền gửi có đặc điểm tính ổn định tương đối cao Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng lớn tổng tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng - Tiền gửi tổ chức kinh tế: gồm loại Tiền gửi không kỳ hạn: Loại tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn tổng tiền gửi tổ chức kinh tế, bao gồm: +Tiền gửi toán: Mục đích loại tiền gửi sử dụng công cụ toán không dùng tiền mặt luanvan.online Page www.luanvan.online + Tiền gửi không kỳ hạn giao dịch: Là loại tiền gửi không kỳ hạn mà khách hàng gửi vào ngân hàng nhằm mục đích đảm bảo an toàn tài sản Tiền gửi có kỳ hạn: Loại tiền gửi chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tiền gửi tổ chức kinh tế, thời hạn gửi thường ngắn hạn - Tiền gửi ngân hàng khác: Nhằm mục đích toán hộ số mục đích khác, NHTM gửi tiền ngân hàng khác.Tuy nhiên quy mô loại tiền gửi thường không lớn  Sản phẩm tín dụng đầu tư tài - Sản phẩm tín dụng: Đặc trưng chủ yếu ngân hàng “ vay vay”, hoạt động tín dụng hoạt động ngân hàng Ngân hàng thường cung cấp cho khách hàng hai nhóm sản phẩm tín dụng tín dụng ngắn hạn tín dụng trung-dài hạn + Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn năm, thường cho vay để bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động doanh nghiệp cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân Có hình thức cấp tín dụng ngắn hạn như: - Chiết khấu thương phiếu - Thấu chi ( tín dụng đảm bảo ) - Tín dụng chữ ký ( tín dụng bảo lãnh ) - Tín dụng theo mùa - Tín dụng trung-dài hạn - Tín dụng thuê mua - Cho vay đồng tài trợ -Nghiệp vụ đầu tư: Bên cạnh khoản mục cho vay, ngân hàng tìm kiếm lợi nhuận, tăng khả khoản, đa dạng hoá danh mục đầu tư luanvan.online Page www.luanvan.online phân tán rủi ro thông qua nghiệp vụ đầu tư vào giấy tờ có giá tham gia vào thị trường chứng khoán b.Sản phẩm bổ sung ( dịch vụ ngân hàng ): Khác với sản phẩm bản, sản phẩm bổ sung thể hình thức loại hình dịch vụ ngân hàng, hình thức kinh doanh ngân hàng mà đầu tư cho vay vốn Nó nhằm bổ sung cho sản phẩm truyền thống ngân hàng ngày hoàn thiện, tăng thu lợi nhuận cho ngân hàng  Dịch vụ toán: + Dịch vụ toán nước + Dịch vụ thu hộ, chi hộ… Để nhằm thực tốt dịch vụ toán cho khách hàng, ngân hàng thườngsử dụng phương tiện toán như: séc; thư tín dụng, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, thẻ toán…  Dịch vụ ngân quỹ: + Dịch vụ đếm kiểm, thu nộp cung ứng tiền mặt cho khách hàng có tài khoản + Dịch vụ bảo quản vật quý, giấy tờ có giá + Dịch vụ cho thuê két sắt + Các dịch vụ ngân quỹ khác  Dịch vụ uỷ thác  Dịch vụ tư vấn Các dịch vụ ngân hàng khác như: dịch vụ bảo hiểm… , đến dịch vụ ngân hàng mở rộng cách đáng kể, phát triển ngày có ưu danh mục sản phẩm dịch vụ ngân hàng, gia tăng không ngừng cạnh tranh quốc tế đem lại dịch vụ như: nghiệp vụ phòng chống rủi ro hối đoái thông qua hợp đồng Forward, Option, Swap, Future, nghiệp vụ phòng chống rủi ro lãi suât… luanvan.online Page 10 www.luanvan.online - Các loại bảo lãnh khác * Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Nhìn chung, hoạt động kinh doanh ngoại tệ đáp ứng nhu cầu giao dịch vủa khách hàng có tăng trưởng tốt doanh số *Dịch vụ thẻ: Trong năm 2005, chi nhánh lắp đặt 03 máy rút tiền tự động ATM phát hành 9970 thẻ Song song với việc gia tăng số lượng thẻ phát hành triển khai thêm máy ATM, khối lượng giao dịch máy ATM có gia tăng đáng kể NHĐT & PT Hà Tây triển khai kế hoạch đề án phát triển đồng loại hình dịch vụ gắn với sách phát triển sản phẩm tiện ích ngân hàng bước điều chỉnh hoạt động ngân hàng gắn tín dụng truyền thống ngân hàng, Trong trọng đẩy mạnh loại hình dịch vụ như: ATM, Home banking, Phone banking… nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn, nâng cao cấu nguồn sử dụng nguồn, tạo tiền đề cho nâng cao hệ số sinh lời 2.2.3.Đánh giá tình hình cung cấp SPDV NHĐT & PT Hà Tây 2.2.3.1 Kết đạt Chi nhánh bám sát định hướng tư tưởng đạo ngành, địa phương; tranh thủ đạo cụ thể NHĐT & PT Việt Nam; đạo tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh… Từ đề mục tiêu, tiêu phấn đấu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế chi nhánh thời gian Các sản phẩm dịch vụ NHĐT & PT Hà Tây cung cấp đáp ứng nhu cầu khách hàng Với chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt chi phí thấp, đảm bảo cho phát triển bền vững chi nhánh Đội ngũ cán công nhân viên tận tình với công việc, có phong cách giao tiếp cởi mở, hoà luanvan.online Page 30 www.luanvan.online đồng với khách hàng-yếu tố quan trọng giúp lưu giữ khách hàng cũ thu hút thêm khách hàng Tóm lại, với kết đạt thời gian vừa qua lĩnh vực kinh doanh phục vụ hoạt động khác, NHĐT & PT Hà Tây đóng góp vào thành tích chung hệ thống ngân hàng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đất nước 2.2.3.2 Những tồn nguyên nhân * Tồn tại: Bên cạnh kết đáng ghi nhận thời gian vừa qua, việc cung cấp SPDV NHĐT & PT Hà Tây số hạn chế  Về sản phẩm tiền gửi: Sản phẩm tiền gửi chi nhánh chưa thực phong phú kỳ hạn Chi nhánh chưa áp dụng nhiều kỳ hạn gửi tiền tiền gửi ngắn hạn 1tuần, tuần, tuần, hay sản phẩm tiền gửi dài hạn kỳ hạn 10 năm, 20 năm , hạn chế phần nguồn vốncho ngân hàng  Về sản phẩm tín dụng: Sản phẩm tín dụng chi hánh chưa đa dạng hình thức Nhiều hình thức cấp tín dụng trở nên phổ biến ngân hàng khác NHĐT & PT Hà Tây chưa có mang tính chất hạn chế như: Tín dung đồng tài trợ, cho vay du học…  Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: Phone banking, Home banking… chưa quảng bá rộng rãi nên khách hàng chưa biết để sử dụng Ngoài số dịch vụ có tiềm phát triển có lợi cho ngân hàng hiên chi nhánh chưa triển khai như: dịch vụ tư vấn khách hàng… * Những tồn xuất phát từ nguyên nhân sau: luanvan.online Page 31 www.luanvan.online  Do chiến lược kinh doanh trước NHĐT & PT Hà Tây hoạt động theo đạo hội sở TW cách thụ động  Chi nhánh chưa thành lập phận chuyên trách nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu nhu cầu khách hàng  Công tác tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị với khách hàng SPDV chi nhánh chưa thực có hiệu ngân hàng chưa có biện pháp tuyên truyền tới quảng đại dân cư am hiểu tiện ích sản phẩm DVNH cung cấp  Là ngân hàng bước vào kinh doanh đa từ năm 1995, trình độ cácn công nhân viên chi nhánh bước nâng cao song vẫncòn nhiều bất cập so với đòi hỏi trình hội nhập Số lượng cán mỏng nên việc giao dịch với khách hàng gặp nhiều khó khăn việc cung cấp SPDV người phụ trách 2.3 KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN SPDV CỦA NHĐT & PT HÀ TÂY 2.3.1 Những thuận lợi * Về thân ngân hàng - NHĐT & PT Hà Tây đơn vị thành viên NHĐT & PT Việt Nam_ NHTM quốc doanh lớn có tryuền thống , chi nhánh tích luỹ nhiều kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động, đặc biệt lĩnh vực đầu tư phát triển Trong năm qua với hoạt động kinh doanh, chi nhánh không ngừng xây dựng hình ảnh tâm trí khách hàng chi nhánh có mạng lưới khách hàng rộng lớn - Đội ngũ cán ngân hàng có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, tận tình với công việc, tuổi đời trẻ.Dây điều kiện thuận lợi cho chi nhánh việc tiếp cận nắm bắt nhanh chóng khoa học kỹ thuật tiên tiến việc phát triển sản phẩm luanvan.online Page 32 www.luanvan.online * Về môi trường kinh tế-xã hội - Hà tây tỉnh có vị trí thuận lợi, “cửa ngõ thủ đô”- trung tâm kinh tế, trị, văn hoá nước Chính sách ưu đãi tỉnh, nguồn lực người, nguồn tài nguyên vị trí địa lý thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt động Do phát sinh nhiều nhu cầu SPDV ngân hàng, đồng thời thị trường rộng lớn tiêu thụ SPDV ngân hàng - Trung tâm giao dịch toán NHĐT & PT Hà Tây nằm thị xã Hà Đông, nơi tiếp giáp với thủ đô Hà Nội điều kiện thuận lợi cho chi nhánh hoà nhập với nhịp điệu chế hoạt động kinh doanh nước Đồng thời dễ trang bị cho thiết bị công nghệ mới, học hỏi kinh nghiệm quản lý kinh doanh từ đơn vị bạn - Hện địa bàn tỉnh có nhiều TCTD khác với hình thức đa dạng như: TCTD quốc doanh, cổ phần, liên doanh… tạo nên môi trường kinh doanh sôi động Để tồn phát triển, TCTD không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, cải tiến đa dạng hoá SPDV theo hướng đại Đây động lực thúc đẩy NHĐT & PT Hà Tây không ngừng hoàn thiện sẩn phẩm phát triển SPDV 2.3.2 Những khó khăn - Hà Tây tỉnh nông nghiệp, thu nhập người dân thấp, kinh tế Hà Tây chưa bắt kịp với tốc độ phát triển nhiều vùng nước Mặc dù có tiềm lớn dịch vụ song khả khai thác hạn chế Mặt khác, doanh nghiệp địa bàn tỉnh nhìn chung quy mô nhỏ, sản phẩm sản xuất tiêu thụ chậm, sức cạnh tranh yếu dẫn đến khả đầu tư ngân hàng khả trả nợ doanh nghiệp thấp - Chi nhánh hoạt động dịa bàn phải chịu cạnh tranh áp lực mạnh mẽ từ NHTM khác nguồn lực nội dung hoạt động - Hệ thống sách đầu tư, tiền tệ thiếu đồng bộ, sửa đổi bổ sung nhiều, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng luanvan.online Page 33 www.luanvan.online CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NHĐT & PT HÀ TÂY 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA NHĐT & PT HÀ TÂY TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Kế hoạch phát triển lâu dài Trong năm tới hoạt động kinh doanh chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế_xã hội nhà nước mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch NHĐT & PT Việt Nam * Kế hoạch phát triển nguồn vốn: - Tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn; mở rộng tăng trưởng nguồn vốn yếu tố định nâng cao lực cạnh tranh tạo dựng thương hiệu; nắm bắt tình hình biến động lãi suất thị trường luanvan.online Page 34 www.luanvan.online địa bàn để điều chỉnh lãi suất linh hoạt, phù hợp đảm bảo kinh doanh theo đạo NHĐT & PT Việt Nam - Tăng cường giải pháp quảng cáo tiếp thị sản phẩm nâng cao phong cách giao dịch phục vụ khách hàng thực có hiệu loại SPDV huy động vốn - Nguồn vốn huy động cân đối sử dụng có hiệu cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu toán cho khách hàng * Kế hoạch sử dụng vốn - Luôn bám sát mục tiêu giới hạn tín dụng cao cấu giới hạn tín dụng TW giao - Thực phân loại nợ trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo định 493/2005/QĐ-NHNN hướng dẫn 2695/CV-QLTD1 NHĐT & PT Việt Nam - Luôn tuân thủ cẩn trọng nghiệp vụ tín dụng, lấy chất lượng tín dụng-an toàn cho vay-hiệu đầu tư làm mục tiêu, động lực phát triển bền vững - Ưu tiên dự án phát triển kinh tế địa phương, thực phục vụ trọn gói sản phẩm tín dụng gắn với dịch vụ (từ mở tài khoản hoạt động, tín dụng, bảo lãnh, mở L/C… nội tệ ngoại tệ, toán nước) - Không ngừng gia tăng chất lượng quy mô dư nợ có đảm bảo tài sản khoản vay khách hàng * Về phát triển dịch vụ - Tăng cường quảng bá rộng rãi loại hình dịch vụ thông qua hoạt động truyền thống; trọng đến thông tin phương tiện thông tin đại chúng: đài truyền hình, báo chí… để nhân nhân khách hàng đựơc biết đến luanvan.online Page 35 www.luanvan.online - Vận dụng linh hoạt chế nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng tiện ích SPDV truyền thông, dịch vụ như: rút tiền ATM, Phone banking, Home banking… - Mở rộng dịch vụ ngân hàng tự động địa bàn thuận lợi, có tính quảng bá 3.1.2 Phương hướng hoạt động kinh doanh NHĐT & PT Hà Tây năm 2006 + Bám sát định hướng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch NHĐT & PT Việt nam + Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng phát triển bền vững:Lấy an toàn, chất lượng hiệu làm mục tiêu hàng đầu Tăng trưởng tín dụng phải đôi với an toàn kiểm soát rủi ro + Bảo đảm đủ nguồn vốn với cấu hợp lý cho hoạt động + Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tập trung vào hoạt động phi tín dụng, dịch vụ phục vụ truyền thống, đưa vào khai thác SPDV + Xử lý bước nợ tồn đọng, tận thu nợ xấu, nợ ngoại bảng, trích đủ dự phòng rủi ro kiểm soát rủi ro Các tiêu cụ thể: Tăng trưởng tổng tài sản bình quân: 14%/năm Tăng trưởng vốn huy động: 14%/năm Tăng trưởng vốn huy động cuối kỳ: 15-18%/năm Tăng trưởng tín dụng bình quân: 20%/ năm Tăng trưởng tín dụng cuối kỳ: 18-25%/năm Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế: 10-15%/năm Thu dịch vụ ròng chiếm tỷ trọng 30-32% lợi nhuận Tỷ lệ nợ hạn: 1% 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NHĐT & PT HÀ TÂY luanvan.online Page 36 www.luanvan.online 3.2.1 Phát huy hiệu lực hoạt động Marketing Marketing công cụ kết nối hoạt động NHTM với thị trường Định hướng thị trường trở thành điều kiện tiên hoạt động NHTM ngày Có gắn với thị trường, hiểu vận động thị trường, nắm bắt biến đổi liên tục nhu cầu khách hàng thị trường khả tham gia thân ngân hàng có sách hợp lý nhằm phát huy tối đa nội lực, giành lấy thi phần Như vậy, NHTM có độ gắn kết với thị trường cao, khả thành công ngân hàng lớn ngược lai +> Marketing tham gia vào việc giải vấn đề kinh tế hoạt động kinh doanh ngân hàng +> Marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt động ngân hàng với thị trường +>Marketing góp phần tạo vị cạnh tranh cho ngân hàng thị trường Nhận thức rõ vai trò to lớn Marketing, NHĐT & PT Hà Tây cố gắng ứng dụng sử dụng Marketing cánh tay đắc lực Tuy nhiên, bên cạnh nhiều mặt đạt được,NHĐT& PT Hà Tây chưa có phòng Marketing cụ thể Hoạt động Marketing lồng vào hoạt động phòng ban khác nên khó khăn bất cập cho chi nhánh việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng cách cụ thể Vì thời gian tới, ngân hàng nên chủ động thành lập phòng ban giao dịch Marketing, đào tạo cán ngân hàng nắm vững kiến thức Marketing để việc phân loại khách hàng, phân đoạn thị trường có hiệu quả, giúp ngân hàng lúc trả lời câu hỏi: Khách hàng cần sản phẩm gì? để đáp ứng nhu cấu khách hàng tốt sách… để khách hàng nắm bắt thông tin cập nhật , từ thu hút khách hàng tham gia giao dịch với chi nhánh luanvan.online Page 37 www.luanvan.online 3.2.2 Đẩy nhanh tiến độ đại hoá công nghệ ngân hàng Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây coi giải pháp quan trọng nhằm phát triển SPDV Để đại hoá công nghệ ngân hàng, giúp phát triển, ứng dụng SPDV đại bắt kịp với phát triển ngân hàng khu vực giới, NHĐT & PT Hà Tây cần: +> Tập trung vốn để nâng cao sở vật chất kỹ thuật, xác lập hệ thống thiết bị công nghệ hoàn chỉnh, đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh, phát triển SPDV kịp thời với chất lượng cao +> Từng bước xây dựng phát triển kênh phân phối như: Internet banking, Phone banking, Home banking… +> Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ ATM, nâng cao chất lượng dịch vụ, cung ứng phát triển thêm tiện ích hệ thống ATM trả nợ vay, thấu chi thẻ… +> Khẩn trương kết nối toán thẻ Visa, sẵn sàng kết nối hệ thống Banknet vào hoạt động 3.2.3 Thay đổi tư kinh doanh Tư kinh doanh định mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng, tư kinh doanh ngân hàng góp phần quan trọng định hiệu hoạt động, uy tín, hình ảnh ngân hàng thị trường Trong xu hướng toàn cầu hoá, mở cửa hội nhập trở thành tất yếu nay, cạnh tranh NHTM ngày gay gắt khốc liệt hơn, NHTM trì SPDV truyền thống danh mục SPDV nghèo nàn chắn sớm thất bại cạnh tranh Do đòi hỏi NHTM nói chung chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây nói riêng phải nhanh chóng nắm bắt tình hình, thay đổi tư kinh doanh theo hướng trọng phát triển SPDV ngân hàng đại, coi chất lượng dịch vụ yếu tố tạo nét riêng cho luanvan.online Page 38 www.luanvan.online 3.2.4 Hoàn thiện SPDV có phát triển SPDV 3.2.4.1 Hoàn thiện SPDV có Hoàn thiện SPDV có việc tạo phiên sản phẩm với tính năng, tác dụng ưu việt sản phẩm cũ Vì vậy, việc hoàn thiện SPDV NHĐT & PT Hà Tây cần tập trung theo hướng sau: * Về sản phẩm tiền gửi Để khai thác tối đa nhu cầu gửi tiền, ngân hàng chia nhỏ kỳ hạn gửi tiền tiền gửi ngắn hạn tuần, tuần, tuần với mức lãi suất tương ứng Từ giúp ngân hàng khai thác triệt để nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, tạo tâm lý thoải mái cho người gửi tiền Hơn nữa, chi nhánh áp dụng hình thức tiền gửi mang tính lưỡng tính để tạo tính khoản cao đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng gửi tiền như: Gửi tiền với kỳ hạn gửi lần rút tiền nhiều lần gửi tiền nhiều lần rút tiền lần Điều vừa cho phép chi nhánh thu hút nhiều nguồn vốn nhàn rỗi, vừa tăng sức cạnh tranh đối thủ hệ thống * Sản phẩm tín dụng đầu tư Hiện nay, sản phẩm tín dụng NHĐT & PT Hà Tây nhìn chung chưa đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày phong phú khách hàng Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng, NHĐT & PT Hà Tây phương thức cho vay lần nên mở rộng hình thức tín dụng khác cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay đồng tài trợ Với hình thức cho vay đồng tài trợ, cho vay hợp vốn, chi nhánh cần tìm đơn vị tài trợ có uy tín, có lực tài khả phân tích rủi ro để đảm bảo an toàn cho chi nhánh Hiện nay, số doanh nghiệp tỉnh hoạt động mạnh lĩnh vưc xuất-nhập khẩu, chi nhánh nên trọng phát triển hình luanvan.online Page 39 www.luanvan.online thức cho vay chiết khấu chứng từ có giá Đây hình thức cho vay mà ngân hàng thu lãi nhanh mức độ đảm bảo cho vay cao.Nhưng nay, tỷ trọng cho vay chiết khấu chứng từ thương mại nhỏ Ngoài chi nhánh mở rộng tín dụng cho vay ngoại tệ với khách hàng có khả tái tạo ngoại tệ Cho vay kết hợp với áp dụng công cụ phòng chống rủi ro lãi suất, tỷ giá việc áp dụng nghiệp vụ kinh doanh ngoại bảng : Swif, Swap, Option, Future * Về SPDV bổ sung Nhận thức cần thiết phát triển SPDV ngân hàng, phát triển SPDV ngân hàng xu hướng tất yếu ngân hàng đại bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế Đây hoạt động kinh doanh chính, không tiềm tương lai, mà góp phần cải thiện cấu nguồn thu, giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Để hoàn thiện SPDV có, chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây cần không ngừng nâng cao SPDV truyền thống mang lại hiệu cao như: Thanh toán quốc tế, nước, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ… Đây dịch vụ gắn liền với hoạt động cho vay, phục vụ chủ yếu khách hàng doanh nghiệp Vì cần phải kết hợp chặt chẽ phát triển hoạt động tín dụng với loại hình dịch vụ truyền thống 3.2.4.2 Phát triển SPDV Song song với việc trì hoàn SPDV có việc mở rộng SPDV tất yếu NHĐT & PT Hà Tây Bởi SPDV làm đa dạng danh mục SPDV, giúp thoả mãn nhu cầu phát sinh khách hàng, từ làm tăng khả cạnh tranh, vị thế, uy tín hình ảnh chi nhánh thị trường + Chi nhánh cần phát triển kênh phân phối như: Internet banking, Phone banking, Mobie banking… Để áp dụng dịch vụ này, luanvan.online Page 40 www.luanvan.online NHĐT & PT Hà Tây cần chủ động nắm bắt công nghệ mạnh dạn đầu tư, tránh tình trạng vừa mua sắm vào sử dụng lạc hậu + Dịch vụ tư vấn cho khách hàng: Với dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng thông tin SPDV mình, thị trường nước xu hướng thay đổi kinh doanh, tiêu dùng Mức độ khả thi hoạt động cao ngân hàng có lượng thông tin lớn Muốn làm tốt dịch vụ này, chi nhánh nên lập phòng tư vấn khách hàng với đội ngũ cán tư vấn giỏi chuyên môn hiểu biết vấn đề xã hội + Dịch vụ toán hộ tiêu dùng: Đây dịch vụ có nhiều tiềm cần khai thác nay, khoản chi phí đa số doanh nghiệp, dân cư tiền điện, nước, điện thoại khoản chi phí khác chiếm khoản chi phí lớn Nếu chi nhánh triển khai dịch vụ hiệu khả quan, chủ tài khoản chi tiêu người thụ hưởng tiết kiệm thời gian Đó số SPDV mà chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây cần quan tâm áp dụng thời gian tới Do mẻ chi nhánh nên trình áp dụng triển khai gặp khó khăn thiếu kinh nghiệm, cạnh tranh gay gắt TCTD phi tín dụng với tâm cao có chuẩn bị kỹ lưỡng chắn chi nhánh thành công 3.2.5 Nâng cao lực tài chính, tăng sức mạnh cạnh tranh Muốn hoàn thiện phá triển SPDV ngân hàng dựa công nghệ đại chi phí cho hoạt động nghiên cứu thị trường, tuyên truyền quảng cáo, khuếch trương sản phẩm… chi phí cho đầu tư trang thiết bị đại lớn Do đó, thân ngân hàng cần có nguồn tài đủ mạnh - Trước hết, cần tích cực xử lý nợ tồn đọng, không để khoản nợ xấu phát sinh, phân loại khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp từ tạo nguồn tài cho ngân hàng đầu tư vào phát triển SPDV luanvan.online Page 41 www.luanvan.online - Ngoài cần trọng xây dựng hệ thống thông tin khách hàng, nắm bắt nhu cầu khách hàng biện pháp tích cực để ngân hàng phát huy nội lực 3.2.6 Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán nhân viên ngân hàng Con người nhân tố định kết cuối công việc Vì phát triển nguồn nhân lực phải coi mục tiêu quan trọng, thường xuyên lâu dài vận động phát triển NHTM nói chung NHĐT & PT Hà Tây nói riêng Muốn có người thật giỏi để đáp ứng đòi hỏi công việc hoạt động giáo dục đào tạo chi nhánh cần đặc biệt quan tâm cách thường xuyên -Trước hết chi nhánh cần có chế độ khuyến khích cán nhân, viên ngân hàng học tập cách hỗ trợ phần kinh phí học tập, nghiên cứu Đồng thời, phải làm cho cán thấy rõ lợi ích trách nhiệm với việc nâng cao kiến thức việc xây dựng chi nhánh ngày vững mạnh - Định kỳ, chi nhánh nên mở lớp đào tạo nghiệp vụ mới, công nghệ kỹ quản lý ngân hàng cán ngân hàng tiếp cận - Chi nhánh cần có sách tuyển dụng cán công nhân viên làm việc hợp lý cho thu hút nhân tài, người thực có khả chuyên môn làm việc, để đưa chi nhánh trở thành NHTM thực vững mạnh nước hội nhập quốc tế 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghi Nhà Nước * Hoàn thiện môi trường pháp lý: Hiện nay, hệ thống pháp luật nước ta chưa hoàn chỉnh đồng bộ, có luật kinh tế, ngân hàng… Do để đảm bảo quyền lợi luanvan.online Page 42 www.luanvan.online đáng cho nhà đầu tư người sử dụng vốn nhà nước cần phải tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, ban hành luật, văn luật có liên quan đến hoạt động kinh tế nói chung hoạt động gân hàng nói riêng để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp NHTM giới hạn *Tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định: Nhà nước cần xác định rõ chiến lược phát triển kinh tế, định hướng đầu tư, tiếp tục kiểm tra lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền để khuyến khích đầu tư… tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp hoạt động Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định tiền đề cho doanh nghiệp phát triển, tăng tính an toàn cho hoạt động đầu tư ngân hàng tạo nhiều nhu cầu SPDV, từ giúp ngân hàng đa dạng hoá SPDV 3.3.2 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước NHNH cần hoàn thiện, bổ sung sách, chế thúc đẩy nghiệp vụ ngân hàng phát triển * NHNN cần ban hành văn hướng dẫn việc thi hành pháp luật văn khác rõ ràng, xác để ngân hàng thực pháp luật * Ban hành hoàn thiện chế phát hành sử dụng phương tiện toán điện tử: Thẻ toán, thẻ tín dụng… nhằm giúp NHTM triển khai nghiệp vụ toán có hiệu * Để tạo hệ thống ngân hàng đại, NHNN nên tạo điều kiện cho NHTM áp dụng dịch vụ việc ban hành chế dịch vụ ngân hàng, giao quyền cho NHTM định loại dịch vụ cần thu phí theo nguyên tắc thương mại để tăng tính cạnh tranh 3.3.3 Kiến nghị NHĐT & PT Việt Nam Hiện mạng lưới hoạt động chi nhánh mỏng, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm phần lớn phải thuê, diện tích nhỏ, thời gian thuê không luanvan.online Page 43 www.luanvan.online ổn định Vì đề nghị TW tạo điều kiện cho phép chi nhánh thuê dài hạn mua, góp vốn xây dựng vị trí có lợi thưong mại nhằm tạo ổn định lâu dài, tăng tài sản vị cho BIDV TW tiếp tục tạo điều kiện để chi nhánh thực tốt nội dung thông báo số 194/TB -VP NHĐT & PT Việt Nam với lãnh đạo tỉnh uỷ, uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây Sau thẩm định đủ điều kiện vay vốn, đề nghị TW hỗ trợ nguồn vốn trung-dài hạn vay dự án lớn, trọng điểm tỉnh 3.3.4 Kiến nghị đề xuất với tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh: Kính đề nghị lãnh đạo tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đạo cấp, ngành xúc tiến nội dung chương trình thông báo số 194 NHĐT & PT Việt Nam lãnh đạo tỉnh để đảm bảo có hiệu Hiện chi nhánh NHĐT & PT Việt Nam duyệt cho phép thuê đất để thành lập chi nhánh cụm công nghiệp Phùng Xá -Thạch Thất – Hà Tây UBND tỉnh đồng ý cho thuê Xin đề nghị với lãnh đạo tỉnh ban, ngành có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ chi nhánh để sớm có đất xây dựng chi nhánh vào năm 2007 nhằm phục vụ nhu cầu phát triển lâu dài địa phương luanvan.online Page 44 [...]... CẤP SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NHĐT & PT HÀ TÂY 2.2.1 Các loại hình sản phẩm dịch vụ của NHĐT & PT Hà Tây Chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây là NHTM nhà nước, đơn vị thành viên trong hệ thống NHĐT & PT Việt Nam, kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng Trong những năm qua chi nhánh đã vượt qua khó khăn thử thách để vươn lên đứng vững và phát triển, không ngừng sáng tạo để xây dựng, phát triển. .. doanh ngân hàng luanvan.online Page 33 www.luanvan.online CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NHĐT & PT HÀ TÂY 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA NHĐT & PT HÀ TÂY TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Kế hoạch phát triển lâu dài Trong những năm tới hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây vẫn tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế_xã hội của nhà nước và... ATM và phát hành được 9970 thẻ Song song với việc gia tăng số lượng thẻ phát hành và triển khai thêm máy ATM, khối lượng giao dịch tại máy ATM cũng có sự gia tăng đáng kể NHĐT & PT Hà Tây đã triển khai kế hoạch và đề án phát triển đồng bộ các loại hình dịch vụ gắn với chính sách phát triển sản phẩm các tiện ích ngân hàng từng bước điều chỉnh hoạt động ngân hàng gắn tín dụng truyền thống ngân hàng, Trong... bổ sung (các dịch vụ NHĐT & PT Hà Tây cung cấp) Chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây dã và đang từng bước tiến tới mô hình ngân hàng hiện đại, thực hiện kinh doanh đa năng Các hoạt động dịch vụ của chi nhánh dần được mở rộng và nâng cao Bảng 6: Kết quả thu phí dịch vụ qua các năm Đơn vị: tỷ đồng Thu dịch vụ ròng Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 3,82 3,71 5,67 Nguồn: Phòng kế hoạch nguồn vốn NHĐT & PT Hà Tây Trong năm... “ Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” và giải thưởng “ Sao vàng đất việt” của NHĐT & PT Việt Nam 2.1.2.2 Mô hình tổ chức của NHĐT& PT Hà Tây NHĐT & PT Hà Tây có trụ sở chính tại 197 Quang Trung_thị xã Hà Đông _Hà Tây Do điều kiện kinh tế xã hội của địa phương nên NHĐT & PT Hà Tây đã duy trì một cơ cấu bộ máy tổ chức hợp lý để đảm bảo thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình luanvan.online Page 16 www.luanvan.online... hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như: CTCP dược phẩm Hà Tây, Công ty may thêu xuất khẩu Hà Tây 2.1.3.3 Hoạt động phát triển dịch vụ Chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây đã và đang từng bước tiến tới mô hình ngân hàng hiện đại, thực hiện kinh doanh đa năng Các hoạt động dịch vụ của chi nhánh dần được mở rộng và nâng cao Chi nhánh đã triển khai xây dựng kế hoạch & đề án phát triển đồng bộ... cung cấp sản phẩm dịch vụ của NHĐT & PT Hà Tây 2.2.2.1 Sản phẩm cơ bản a Sản phẩm tiền gửi Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng như để đáp ứng nhu cầu gửi tiền, hiện nay chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây nhận tiền gửi bằng cả nội tệ và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và cá nhân với nhiều hình thức đa dạng và lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi tiền đa dạng đáp ứng được nhu cầu gửi tiền của khách hàng:... hội trong và ngoài nước Với tư cách là chi nhánh ngân hàng trực thuộc NHĐT & PT Việt Nam thì nhiệm vụ cũng như sự phát triển của chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây không tách rời sự phát triển và nhiệm vụ của ngành Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng NHĐT & PT Hà Tây vẫn sát hướng phát triển kinh tế của địa phương, của ngành để tự vươn lên,... lợi cho hoạt động của ngân hàng 2.1.2 Vài nét khái quát về NHĐT & PT Hà Tây 2.1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHĐT & PT Hà Tây NHĐT & PT Việt Nam tiền thân là Ngân Hàng Kiến Thiết Việt Nam được thành lập theo quyết định số 117/TTg của thủ tướng chính phủ ngày 26/4/1957 Trải qua gần 50 năm hoạt động, xây dựng và trưởng thành với các tên gọi khác nhau: + Ngân Hàng Kiến Thiết Việt Nam và... các sản phẩm dịch vụ khác cùng phát triển Các SPDV của ngân hàng đều có mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại lẫn nhau tạo thành một thể thống nhất Huy động vốn tạo nguồn cho việc thực hiện nghiệp vụ tín dụng và dịch vụ Mặt khác, nếu nghiệp vụ tín dụng và dịch luanvan.online Page 13 www.luanvan.online vụ của ngân hàng phát triển sẽ tạo điều kiện huy động vốn được dễ dàng hơn do có uy tín của ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT PT hà tây , Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT PT hà tây , Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT PT hà tây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay