Thuyết trình môn hành vi tổ chức văn hóa tổ chức FPT

44 749 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2016, 01:15

HÀNH VI TỔ CHỨC Nhóm Bùi Thị Hải Yến Nguyễn Thị Loan Bùi Đình Chiến Đào Thị Thanh Huyền VĂN HÓA TỔ CHỨC FPT Nội dung: I • Giới thiệu chung FPT II • Các cấp độ văn hóa III • Câu hỏi ôn tập I Giới thiệu chung FPT • Thành lập ngày 13/9/1988 • Là nhà cung cấp viễn thông internet hàng đầu khu vực • Quy mô tại: - 60 chi nhánh nước - Hơn 5000 nhân viên I Giới thiệu chung FPT • Sản phẩm dịch vụ: - Internet băng rộng - Kênh thuê riêng, Tên miền, Email, Lưu trữ web, Trung tâm liệu - Các dịch vụ giá trị gia tăng Internet I Giới thiệu chung FPT • Phương châm: “Mọi dịch vụ kết nối” II Các cấp độ văn hóa Cấp • Cấu trúc hữu hình Cấp • Các giá trị tuyên bố Cấp • Giá trị cốt lõi II Các cấp độ văn hóa Cấu trúc hữu hình Logo Cấu trúc hữu hình Slogan Hoạt động văn hóa xã hội II Các cấp độ văn hóa Cấu trúc hữu hình • Logo : - Nét cong xu hướng Đi lên - khối màu đặc trưng - Độ nghiêng 13⁰ - Font chữ : Pantom Digital kĩ thuật số Câu Chọn câu trả lời sai Cấp độ giá trị cốt lõi văn hóa tổ chức A Là giá trị ngầm định B Được trì theo thời gian, khó thay đổi C Ảnh hưởng lớn đến hành vi nhân viên tổ chức D Là triết lý kinh doanh daonh nghiệp Câu Có đặc trưng chung hình thành văn hóa tổ chức A B C D Câu Những nhân viên phòng Marketing thường ăn mặc giao tiếp thoải mái, coi trọng kĩ quan hệ, đàm phán quan tâm đến thủ tục hành Những nhân viên phòng kế toán làm việc theo nguyên tắc, thường quan tâm đến kết cuối Ví dụ minh họa cho: A Văn hóa mạnh B Văn hóa yếu C Văn hóa phận D Văn hóa tổ chức Câu Công ty Nike tạo văn hóa đề cao tinh thần thể thao Để tinh thần lan toả đến nhân viên, công ty đặt chế độ khen thưởng cho đạp xe đến nơi làm việc thay xe Tại văn phòng công ty có khuôn viên dành cho chạy Theo thời gian, người làm việc công ty có thói quen luyện tập thể thao góp phần làm cho văn hóa đề cao giá trị thể thao trở nên mạnh Ví dụ đề cập đến đề văn hóa tổ chức A Văn hóa tổ chức B Văn hóa mạnh C Văn hóa yếu D Văn hóa phận Câu Có chức văn hóa tổ chức A B C D Câu 10 Các biện pháp trì văn hóa tổ chức là: A Sự tuyển chọn, ban giám đốc trình phát triển công ty B Người đứng đầu, ban giám đóc hòa nhập C Sự tuyển chọn, ban giám đốc hòa nhập D Sự tuyển chọn, người đứng đầu hòa nhập Câu 11 Quá trình hòa nhập gồm giai đoạn: A B C D Câu 12 Giai đoạn trước nhân viên thành viên tổ chức, người lao động đến với tổ chức với tập hợp giá trị, thái độ kì vọng trước thuộc giai đoạn trình hòa nhập: A Giai đoạn trước gia nhập B Giai đoạn đương đầu với thực tế C Giai đoạn biến đổi chất nhân viên D Không thuộc giai đoạn Câu 13 Sự biến đổi trình hòa nhập văn hóa hoàn thành khi: A Nhân viên tuyển dụng vào tổ chức B Nhân viên làm lâu năm tổ chức C Nhân viên thoải mái với tổ chức công việc D Cả đáp án Câu 14 Chọn đáp án sai: Những nguyên nhân dẫn đến thay đổi văn hóa tổ chức là: A Có khủng hoảng trầm trọng B Sự thay đổi lãnh đạo công ty C Tổ chức non trẻ D Công ty mở rộn mặt hàng kinh doanh Câu 15 Logo hãng xe ô tô Mercedess-Benz thể cho chất lượng cao uy tín Điều liên tưởng đến hình thức lan truyền văn hóa tổ nào: A Câu chuyện B Nghi thức C Biểu tượng vật chất D Ngôn ngữ Câu 16 Có hình thức để lan truyền văn hóa tổ chức: A B C D CHÍNH XÁC RẤT TIẾC 10 11 12 13 14 15 16 Thank for watching!!! _from group 11 with love [...]... Tại văn phòng chính của công ty cũng có những khuôn vi n dành cho đi bộ hoặc chạy bộ Theo thời gian, những người làm vi c tại công ty đã có thói quen luyện tập thể thao và góp phần làm cho văn hóa đề cao giá trị thể thao đã trở nên mạnh hơn Ví dụ trên đề cập đến vẫn đề nào trong văn hóa tổ chức A Văn hóa tổ chức B Văn hóa mạnh C Văn hóa yếu D Văn hóa bộ phận Câu 9 Có bao nhiêu chức năng cơ bản của văn. .. nền văn hóa bộ phận bán hàng – cầu nối của công ty tới người tiêu dùng II Các cấp độ văn hóa 1 Cấu trúc hữu hình Văn hóa STCo Lễ hội tiêu biểu Hoạt động văn hóa xã hội Ấn phẩm Hoạt động thể thao văn hóa II Các cấp độ văn hóa 1 Cấu trúc hữu hình • Hoạt động văn hóa xã hội - Văn hóa STCo:  Văn hóa FPT bắt nguồn từ đây  Vi t tắt của: Sáng tạo Company – đề cao sáng tạo trong mỗi thành vi n... những thủ tục hành chính Những nhân vi n phòng kế toán thì làm vi c theo nguyên tắc, thường chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng Ví dụ trên minh họa cho: A Văn hóa mạnh B Văn hóa yếu C Văn hóa bộ phận D Văn hóa tổ chức Câu 8 Công ty Nike tạo ra một nền văn hóa đề cao tinh thần thể thao Để tinh thần này lan toả đến các nhân vi n, công ty đặt ra chế độ khen thưởng cho những ai đạp xe đến nơi làm vi c thay... và kiểm soát hành vi của cá nhân trong tổ chức đó D Xác định tính cách doanh nghiệp Câu 2 Văn hóa tổ chức có bao nhiêu cấp độ: A 2 B 3 C 4 D 5 Câu 3 Logo, biểu tượng thuộc cấp độ nào của văn hóa tổ chức A Các vật thể hữu hình B Các giá trị được tuyên bố C Các giá trị cốt lõi D Không thuộc cấp độ nào Câu 4 Slogan, triết lý kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh thuộc cấp độ nào của văn hóa tổ chức: A Các vật... trưng chung của văn hóa FPT muốn mọi nhận vi n học tập Câu hỏi ôn tập Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 1 Chọn câu trả lời sai Văn hóa tổ chức: A Hệ thống giá trị, niềm tin, quy phạm được chia sẻ bởi người lãnh đạo tổ chức B Hệ thống giá trị, niềm tin, quy phạm được chia sẻ bởi các thành vi n trong tổ chức C Tổ chức định hướng... độ nào Câu 5 Chọn câu trả lời sai Cấp độ giá trị cốt lõi trong văn hóa tổ chức A Là các giá trị ngầm định B Được duy trì theo thời gian, khó thay đổi C Ảnh hưởng lớn đến hành vi nhân vi n trong tổ chức D Là triết lý kinh doanh của daonh nghiệp Câu 6 Có bao nhiêu đặc trưng chung hình thành văn hóa tổ chức A 5 B 6 C 7 D 8 Câu 7 Những nhân vi n trong phòng Marketing thường ăn mặc và giao tiếp rất thoải... nhân vi n thực hiện tốt hơn mục tiêu , hòa nhập hơn với tổ chức, giảm thiểu sự luân chuyển nhân sự II Các cấp độ văn hóa 1 Cấu trúc hữu hình • Hoạt động văn hóa xã hội - Lễ hội tiêu biểu: Ngày 13/9: kỷ niệm ngày thành lập Tập đoàn Hội làng: tổ chức cuối năm âm lịch Lễ sắc phong Trạng nguyên Lễ tổng kết năm kinh doanh II Các cấp độ văn hóa 1 Cấu trúc hữu hình • Hoạt động văn hóa xã... STCo “ - “Nhân vi n tự do, lãnh đạo cười to, cả làng sung sướng” - Đó chính là sự tự do sáng tạo của nhân vi n khi vào FPT, sự tin tưởng của lãnh đạo - Anh Hoàng Nam Tiến chủ tịch của FPT Software từng nói: “Nếu không tin thì sẽ không bao giờ có nhân vi n tốt” Chính nhờ lòng tin người của anh Tiến nên nhân vi n của FPT Software luôn cảm thấy được truyền nhiều cảm hứng II Các cấp độ văn hóa 2 Các giá... bộ phận Câu 9 Có bao nhiêu chức năng cơ bản của văn hóa tổ chức A 2 B 3 C 4 D 5 Câu 10 Các biện pháp duy trì văn hóa tổ chức là: A Sự tuyển chọn, ban giám đốc và quá trình phát triển của công ty B Người đứng đầu, ban giám đóc và sự hòa nhập C Sự tuyển chọn, ban giám đốc và sự hòa nhập D Sự tuyển chọn, người đứng đầu và sự hòa nhập Câu 11 Quá trình hòa nhập gồm mấy giai đoạn: A 2 B 3 C 4 D 5 ... Hoạt động văn hóa xã hội: - Hoạt động thể thao văn hóa  Các giải bóng đá  Các hội diễn, hội quán, các clb thể thao, khiêu vũ… II Các cấp độ văn hóa 1 Cấu trúc hữu hình • Hoạt động văn hóa xã hội - Ấn phẩm:  Kí sử  Tuyển tập nhân vật  Sách đồng đội  Báo chúng ta  Báo và bản tin nội bộ của các đơn vị Tổng kết giá trị • FPT đã làm nên 1 nền văn hóa vô cùng đặc sắc cho riêng mình nhưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình môn hành vi tổ chức văn hóa tổ chức FPT , Thuyết trình môn hành vi tổ chức văn hóa tổ chức FPT , Thuyết trình môn hành vi tổ chức văn hóa tổ chức FPT , I. Giới thiệu chung về FPT, II. Các cấp độ văn hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay