Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở quài cang huyện tuần giáo tỉnh điện biên trong giai đoạn hiện nay

123 176 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 13:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ THỊ MAI HƢƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUÀI CANG - HUYỆN TUẦN GIÁOTỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ THỊ MAI HƢƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUÀI CANG - HUYỆN TUẦN GIÁO – TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Đặng Quốc Bảo HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy giáo, Cô giáo Khoa Quản lý Giáo dục, Thầy giáo, Cô giáo trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội trực tiếp giảng dạy, động viên, khuyến khích tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên, đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp cho thông tin, số liệu, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Đặc biệt Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Đặng Quốc Bảo, người hướng dẫn khoa học tận tình bảo ân cần giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Do điều kiện thời gian khả có hạn, dù có cố gắng nhiều, song thiếu sót luận văn khó tránh khỏi, kính mong nhận đạo, góp ý Thầy giáo, Cô giáo, bạn đồng nghiệp quan tâm đến vấn đề trình bày luận văn Xin chân thành cảm ơn ! Học viên Đỗ Thị Mai Hương i DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGD&ĐT : Bộ Giáo dục Đào tạo CSVC : Cơ sở vật chất CBQL : Cán quản lý CB CSVC&TBDH : Cán : Cơ sở vật chất thiết bị dạy - học CNTT : Công nghệ thông tin CTPH : Công tác phối hợp CBGV : Cán giáo viên ĐDDH : Đồ dùng dạy - học GD&ĐT GV GDPT GD GV THCS GVCN HS HDDH : Giáo dục Đào tạo : Giáo viên : Giáo dục phổ thông : Giáo dục : Giáo viên Trung học sở : Giáo viên chủ nhiệm : Học sinh : Hoạt động dạy - học KT - XH : Kinh tế - xã hội LLCT : Lí luận trị NV : Nhân viên Nxb : Nhà xuất PTCS : Phổ thông sở PPDH : Phương pháp dạy - học PPGD : Phương pháp giảng dạy PGD&ĐT QLGD : Phòng Giáo dục Đào tạo : Quản lý giáo dục SGK : Sách giáo khoa THCS : Trung học sở TBDH : Thiết bị dạy - học THPT : Trung học phổ thông ii UBND XH : Ủy ban nhân dân : Xã hội iii MỤC LỤC Lời cảm ơn ………………………………………………………………………… i Danh mục kí hiệu, chữ viết tắt (xếp theo A, B, C) ……………………… ii Danh mục bảng ……………………………………………………………… iv Mục lục …………………………………………………………………………… v MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………… 1 Lý chọn đề tài …………………………………………………………………1 Câu hỏi nghiên cứu ………………………………………………………………3 Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………… 4 Khách thể đối tượng nghiên cứu………………………………………………4 Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………4 Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………………………… Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………5 Những đóng góp đề tài…………………………………………………… Cấu trúc đề tài ……………………………………………………………………5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ở TRƢỜNG THCS TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .7 1.1 Tổng quan nghiên cứu hoạt động quản lý dạy - học trường THCS 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Quản lý……………………………………………………………………… 1.2.2 Quản lý giáo dục ……………………………………………………………10 1.2.3 Các chức quản lý………………………………………………… 11 1.3 Đặc trưng hoạt động dạy - học……………………………………………… 13 1.3.1 Hoạt động dạy - học…………………………………………………………13 1.3.2 Bản chất trình dạy - học ……………………………………………14 1.4 Quản lý hoạt động dạy - học………………………………………………… 16 1.4.1 Quản lý chương trình giáo dục………………………………………………17 1.4.2 Quản lý nội dung hoạt động dạy - học………………………………………18 1.4.3 Phương pháp quản lý hoạt động dạy - học………………………………… 26 iv 1.4.4 Quản lí điều kiện tài chính, vật chất phục vụ hoạt động dạy - học…… 27 1.5 Những yếu tố tác động đến quản lý hoạt động dạy - học…………………… 27 Tiểu kết chương 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CỦA TRƢỜNG THCS QUÀI CANG - HUYỆN TUẦN GIÁO - TỈNH ĐIỆN BIÊN .33 2.1 Đặc điểm tình hình chung trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên .33 2.1.1 Đặc điểm tình hình địa lý, dân cư kinh tế xã hội, giáo dục Huyện Tuần Giáo 33 2.1.2 Đặc điểm tình hình chung trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên .34 2.2 Thực trạng hoạt động dạy - học trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên 34 2.2.1 Khái quát mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu 35 2.2.2 Kết khảo sát 35 2.2.3 Nhận xét đánh giá chung hoạt động dạy - học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên .45 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động dạy - học trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên 46 2.3.1 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động dạy - học 46 2.3.2 Thực trạng quản lý hoạt động dạy .47 2.3.3 Thực trạng quản lý hoạt động học .52 2.3.4 Thực trạng hoạt động quản lý sở vật chất .56 2.3.5 Thực trạng xây dựng môi trường sư phạm nhà trường .58 2.4 Đánh chung quản lý hoạt động dạy - học .60 2.4.1 Mặt mạnh, mặt yếu 60 2.4.2 Cơ hội thách thức 61 Tiểu kết chương 63 v CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ở TRƢỜNG THCS QUÀI CANG - HUYỆN TUẦN GIÁO - TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 64 3.1 Định hướng đổi giáo dục nguyên tắc lựa chọn biệp pháp 64 3.1.1 Tính đồng 65 3.1.2 Tính kế thừa 66 3.1.3 Tính khả thi .66 3.2 Các biện pháp .66 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức tầm quan trọng hoạt động dạy - học cho lực lượng nhà trường 66 3.2.2 Kế hoạch hóa hoạt động dạy - học bám sát quy định cấp phù hợp với tình hình thực tế nhà trường 72 3.2.3 Chỉ đạo hoạt động giảng dạy giáo viên thúc đẩy giáo viên tích cực đổi phương pháp giảng dạy……………………………………………………… 75 3.2.4 Chỉ đạo hoạt động học tập học sinh, giúp đỡ cho học sinh có ý thức tự học, có phương pháp tự học tốt…………………………………………………….78 3.2.5 Tăng cường sử dụng có hiệu sở vật chất phục vụ nhu cầu Thầy – Trò 80 3.2.6 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy - học quản lý giáo dục 81 3.2.7 Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục thực dân chủ hóa quản lý dạy học .84 3.2.8 Thực giám sát, kiểm tra kịp thời biểu dương gương tốt chấn chỉnh việc làm chưa tốt 85 3.3 Mối quan hệ biện pháp 87 3.4 Kiểm chứng tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 89 3.4.1 Kết khảo sát tính cấp thiết khả thi biện pháp 89 3.4.2 Tính khả thi biện pháp xem xét từ thực tiễn kinh nghiệm quản lý trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên .90 Tiểu kết chương 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 vi Khuyến nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… 95 PHỤ LỤC……………………………………………………………………… 97 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Ký hiệu Nội dung bảng Số liệu đội ngũ CBQL GV trường THCS Quài Bảng 2.1 Cang Kết phiếu trưng cầu ý kiến mức độ thực Bảng 2.2 mục tiêu dạy - học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS Kết phiếu trưng cầu ý kiến mức độ thực nội Bảng 2.3 dung chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS Hoạt động dạy - học lớp người dạy chương Bảng 2.4 trình giáo dục phổ thông cấp THCS Mức độ đổi phương pháp dạy - học chương trình Bảng 2.5 giáo dục phổ thông cấp THCS Kết xếp loại học lực học sinh năm gần Bảng 2.6 Bảng 2.7 Kết học sinh đạt HS giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia Hoạt động học tập học sinh giáo dục phổ thông cấp Bảng 2.8 THCS Thống kê sở vật chất trường THCS Quài Cang Bảng 2.9 năm học 2014 - 2015 Mức độ sử dụng CSVC&TBDH cho dạy - học chương Bảng 2.10 trình giáo dục phổ thông cấp THCS Thực trạng xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường Bảng 2.11 hàng năm dài hạn Thực trạng thành phần tham gia xây dựng kế Bảng 2.12 hoạch phát triển nhà trường Bảng 2.13 Quản lý việc thực chương trình, kế hoạch dạy - học Bảng 2.14 Bảng chuẩn bị lên lớp Bảng 2.15 Quản lý lên lớp Kết trưng cầu ý kiến quản lý việc kiểm tra, đánh giá Bảng 2.16 xếp loại học sinh Mức độ đổi phương pháp dạy - học chương trình Bảng 2.17 giáo dục phổ thông cấp THCS Tổ chức có hiệu HĐ tự học HS phổ thông cấp Bảng 18 THCS Nhận thức dạy học quản lý HĐDH chương trình Bảng 2.19 giáo dục phổ thông cấp THCS Dự báo nhu cầu học chương trình giáo dục phổ thông Bảng 2.20 cấp THCS cộng đồng Bảng 2.21 Tổ chức HĐDH phù hợp đối tượng viii Trang 36 37 39 40 41 43 43 44 44 45 46 46 47 48 49 50 51 53 53 54 55 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, CBQL nhà trường) Để đánh giá thực trạng dạy - học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên, xin thầy / cô vui lòng cho biết quan điểm số nội dung cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng theo ý kiến quý thầy / cô Xin chân thành cảm ơn ! Mức độ thực mục tiêu dạy - học chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp THCS Mức độ Các yêu cầu STT Tốt Khá Thống mục tiêu môn học, chương, tiết học tổ chuyên môn Mục tiêu học người dạy thể qua giáo án Người dạy tập trung phát triển lực (tổng hòa kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm, động cảm xúc) để đạt mục tiêu Người dạy đề nhiệm vụ cho học sinh tập trung vào mục tiêu dạy Người dạy kiểm tra kết học tập học sinh theo mục tiêu 98 Trung bình Nguyên nhân chủ yếu Yếu CBQL Ngƣời dạy HS Mức độ thực nội dung chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp THCS Mức độ Các yêu cầu STT Tốt Khá Trung bình Nguyên nhân chủ yếu Yếu CBQL Ngƣời dạy HS Thực chương trình quy định Đủ thời lượng thực nội dung chương trình Nội dung, chương trình phù hợp với đối tượng Nội dung dạy học hướng tới mục tiêu Hoạt động dạy - học lớp ngƣời dạy chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp THCS Mức độ Các yêu cầu STT Tốt Trung Khá bình Giáo án đảm bảo yêu cầu mục tiêu, nội dung, phương pháp Lên lớp dự kiến giáo án Năng lực sư phạm người dạy giải tình lên lớp Người dạy trọng đến đặc điểm đối tượng để sử dụng phương pháp phù hợp Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo định hướng phát triển lực 99 Nguyên nhân chủ yếu Yếu CBQL Ngƣời dạy HS Mức độ đổi phƣơng pháp dạy - học chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp THCS Mức độ Các yêu cầu STT Hiểu nội Tốt Khá Nguyên nhân chủ yếu Trung bình Yếu CBQL Ngƣời HS dạy dung chương trình cấp học Lựa chọn phương pháp hình thức dạy - học sát đối tượng Đổi phương pháp dạy - học theo hướng phát triển lực học sinh Sử dụng trang thiết bị phục vụ dạy - học lớp Hướng dẫn học sinh tự học Hoạt động học tập học sinh giáo dục phổ thông cấp THCS Mức độ Các yêu cầu STT Tốt Khá Trung bình Thái độ động học tập Tiếp thu lớp Tự xây dựng kế hoạch tự học Vận dụng kiến thức học vào làm tập Khai thác phương tiện thông tin phục vụ dạy học 100 Nguyên nhân chủ yếu Yếu CBQL Ngƣời dạy HS Mức độ sử dụng CSVC&TBDH cho dạy - học chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp THCS Mức độ STT Các yêu cầu Tốt Trung Khá bình Nguyên nhân chủ yếu Yếu CBQL Ngƣời dạy HS Người dạy sử dụng hợp lí thiết bị dạy - học Người dạy hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị dạy học Người dạy ứng dụng công nghệ thông tin soạn giảng Người dạy làm TBDH Bảo quản CSVC&TBDH người dạy Ngoài nội dung xin thầy / cô cho biết thêm ý kiến khác thực trạng dạy - học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS (nếu có): 101 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, CBQL nhà trường) Để giúp cho việc tìm hiểu đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy - học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên, xin thầy / cô vui lòng cho biết quan điểm số vấn đề nội dung cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng theo ý kiến quý thầy / cô Xin chân thành cảm ơn ! Mức độ đổi phƣơng pháp dạy - học chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp THCS Nguyên nhân chủ yếu Mức độ thực Tốt Khá Hiểu nội dung PPDH cấp học Bồi dưỡng GV đổi PPDH Chỉ đạo tổ chuyên môn họp thống PPDH GV lựa chọn thích hợp PPDH Thường xuyên tổ chức hội giảng, thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm PPDH Các yêu cầu STT GV hướng dẫn HS phương pháp tự học 102 Trung bình Yếu CBQL TTCM GV Tổ chức có hiệu HĐ tự học HS phổ thông cấp THCS Mức độ thực Các yêu cầu STT Tốt Khá Trung bình Nguyên nhân chủ yếu Yếu CBQL GV HS Nâng cao nhận thức hoạt động tự học GV, HS Khuyết khích sử dụng công cụ hỗ trợ tự học HS tự xây dựng kế hoạch tự học Công tác trì phát triển hoạt động tự học Công tác quản lý kiểm tra hoạt động tự học Nhận thức dạy - học quản lý HĐDH chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp THCS Nguyên nhân chủ yếu Mức độ thực Các yêu cầu STT Tốt Khá Tuyên truyền rộng rãi xã hội vai trò nhà trường Bồi dưỡng GV, HS nhận thức môi trường giáo dục phổ thông Bồi dưỡng để GV, HS nhận thức đổi nội dung, PPDH, trang thiết bị phục vụ HĐDH chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS Quán triệt GV, HS để nâng cao nhận thức giáo dục phổ thông 103 Trung bình Yếu CBQL CTPH HS Dự báo nhu cầu học chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp THCS cộng đồng Mức độ thực Các yêu cầu STT Tốt Khá Trung bình Nguyên nhân chủ yếu Yếu CBQL CTPH HS Nắm vững quy mô tốc độ phát triển dân số địa phương Dự báo nhu cầu học tập đối tượng địa phương Dự báo nhu cầu nhân lực địa phương Nắm vững xu phát triển ngành nghề theo cấu kinh tế địa phương Tổ chức HĐDH phù hợp đối tƣợng Nguyên nhân chủ yếu Mức độ thực Các yêu cầu STT Tốt Khá Xây dựng chương trình học tập cho đối tượng khác Phân loại nhu cầu học tập HS Tổ chức lớp học theo chương trình xây dựng Theo dõi, giám sát HĐDH khối lớp Theo dõi việc kiểm tra đánh giá kết học tập HS 104 Trung bình Yếu CBQL CTPH HS Mức độ thực phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức, nhân sự, tài Nguyên nhân chủ yếu Mức độ thực Các yêu cầu STT Tốt Khá Trung bình Yếu CBQL Cơ chế Khác Mức độ phân cấp quyền tự chủ cấp nhà trường Mức độ chịu trách nhiệm hiệu trưởng quyền tự chủ Xây dựng thực quy chế chi tiêu nội Đa dạng hóa nguồn thu phục vụ hoạt động dạy học Chủ động phân bố điều tiết nguồn thu hợp lý Chủ động việc xếp máy, bố trí nhân lực Mức độ quản lý CSVC trang thiết bị dạy - học Nguyên nhân chủ yếu Mức độ thực Các yêu cầu STT Tốt Khá Trung bình Yếu CBQL GV HS Quản lý ứng dụng CNTT dạy học Tổ chức cho GV, HS sử dụng thành thạo, hợp lí hiệu TBDH Thường xuyên mua sắm, bổ sung CSVC&TBDH Việc bảo quản CSVC&TBDH Ngoài nội dung xin thầy / cô cho biết thêm ý kiến khác thực trạng quản lý hoạt động dạy - học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS (nếu có): 105 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho CBQL GV) Để giúp hiểu rõ thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy - học ban giám hiệu trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên, xin thầy / cô vui lòng cho biết ý kiến nội dung cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp Xin chân thành cảm ơn ! Trƣờng thầy / cô có xây dựng kế hoạch phát triển nhà trƣờng dài hạn (5 năm) hàng năm không ? Kế hoạch Không Có Kế hoạch dài hạn Kế hoạch hàng năm Xin thầy / cô cho biết tham gia xây dựng kế hoạch phát triển nhà trƣờng Ngƣời tham gia xây dựng kế hoạch phát Không triển nhà trƣờng Ban giám hiệu Giáo viên Đại diện cha mẹ học sinh Đại diện cộng đồng Đại diện học sinh 106 Có Quản lý việc thực chƣơng trình, kế hoạch dạy - học Mức độ thực Nội dung quản lý STT Thƣờng xuyên Không Không thƣờng thực xuyên Kết đạt đƣợc Tốt Khá Trung bình Yếu Hướng dẫn người dạy xây dựng kế hoạch dạy - học cụ thể theo tuần, tháng, học kì, năm học Chỉ đạo việc thực chương trình phù hợp Tổ chức thực chương trình, kế hoạch dạy - học tiến độ Công tác kiểm tra việc thực chương trình, kế hoạch dạy - học Quản lý việc chuẩn bị lên lớp Mức độ thực STT Nội dung quản lý Thƣờng xuyên Không Không thƣờng thực xuyên Hướng dẫn quy định, yêu cầu hồ sơ chuyên môn cho người dạy Hướng dẫn quy định yêu cầu soạn bài, đổi phương pháp dạy - học theo định hướng phát triển lực học sinh Tổ chức cho người dạy hiểu quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại dạy Sinh hoạt tổ chuyên môn thống mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, TBDH Tổ chức kiểm tra hồ sơ chuyên môn người dạy 107 Kết đạt đƣợc Tốt Khá Trung bình Yếu Quản lý lên lớp GV (ngƣời dạy) Mức độ thực Nội dung quản lý STT Thƣờng xuyên Kết đạt đƣợc Không Không thƣờng thực xuyên Tốt Khá Trung bình Yếu Quản lý việc thực thời khóa biểu, dạy thay, dạy bù Việc quản lý học sinh lên lớp Dự giờ, thăm lớp định kì, đột xuất để đánh giá kết lên lớp Tổ chức cho người dạy hiểu quy chế, đánh giá, xếp loại học sinh Thu thập thông tin chất lượng dạy - học qua học sinh, tổ trưởng tổ chuyên môn, đồng nghiệp Quản lý việc kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh ngƣời dạy Mức độ thực Nội dung quản lý STT Thƣờng xuyên Không Không thƣờng thực xuyên Chỉ đạo, đổi nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh theo định hướng phát triển lực Kiểm tra tiến độ thực chấm ghi điểm theo quy định Kiểm tra sổ ghi đầu bài, sổ điểm, học bạ, đánh giá xếp loại học sinh Quản lý kế hoạch kiểm tra học sinh 108 Kết đạt đƣợc Tốt Khá Trung bình Yếu Quản lý điều kiện phục vụ dạy học Mức độ thực Nội dung quản lý STT Thường xuyên Không Không thường thực xuyên Kết đạt đƣợc Tốt Khá Trung bình Yếu Quản lý nguồn tài phục vụ hoạt động dạy học Quản lý việc sử dụng bảo quản CSVC, TBDH Kế hoạch tăng cường CSVC, TBDH Phối hợp với lực lượng nhà trường tham gia hoạt động giáo dục Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm phát huy nguồn lực phục vụ dạy - học Ngoài nội dung trên, xin thầy / cô vui lòng cho biết thêm biện pháp sử dụng để quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy - học (nếu có): 109 PHỤ LỤC 4a PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho CBQL, GV) Để đánh giá thực trạng công tác quản lý việc tạo môi trường giáo dục nhà trường phục vụ cho hoạt động dạy - học ban giám hiệu trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên, xin thầy / cô vui lòng cho biết ý kiến nội dung cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp Xin chân thành cảm ơn ! Ý kiến CBQL, GV môi giáo dục nhà trƣờng Nguyên nhân chủ yếu Mức độ thực Các yêu cầu STT Tốt Khá Trung bình Yếu CBQL GV HS Thuận tiện, an toàn, dễ chịu (thân thiện), cảm giác thoải mái Có điều kiện phương tiện hỗ trợ Vừa sức, phù hợp với điều kiện sở thích, tính cách thân Được tôn trọng, đề cao, khích lệ Chan hòa, cởi mở, vui vẻ, thân mật Được tự tin thể hiện, thiết kế, sáng chế Được thành công, khẳng định thân Được tương tác, trải nghiệm Sự hài lòng, hợp tác HS, đồng nghiệp Ngoài yêu cầu xin quý thầy / cô vui lòng cho biết thêm yêu cầu khác thực trạng công tác quản lý việc tạo môi trường giáo dục nhà trường phục vụ cho hoạt động dạy - học (nếu có): 110 PHỤ LỤC 4b PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho HS) Để đánh giá thực trạng công tác quản lý việc tạo môi trường giáo dục nhà trường phục vụ cho hoạt động dạy - học ban giám hiệu trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên, xin em HS vui lòng cho biết ý kiến nội dung cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp Xin chân thành cảm ơn ! Ý kiến HS môi giáo dục nhà trƣờng Nguyên nhân chủ yếu Mức độ thực Các yêu cầu STT Tốt Khá Trung bình Yếu CBQL GV HS Thuận tiện, an toàn, dễ chịu, khỏe mạnh Có điều kiện phương tiện hỗ trợ Thiết thực, vừa sức, phù hợp với điều kiện sở thích, tính cách thân Được tôn trọng, đề cao, khích lệ Chan hòa, cởi mở, vui vẻ, thân mật Được tự tin thể hiện, thách thức, thiết kế, sáng chế Được thành công, khẳng định thân Được tương tác, trải nghiệm Thay đổi trạng thái hoạt động Cái (kiến thức, tầm nhìn, kỹ …) Ngoài yêu cầu xin em HS vui lòng cho biết thêm yêu cầu khác thực trạng công tác quản lý việc tạo môi trường giáo dục nhà trường phục vụ cho hoạt động dạy - học (nếu có): 111 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho cho lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, CBQL nhà trường GV) Để giúp xác định tính cấp thiết tính khả thi giải pháp quản lý hoạt động dạy - học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS ban giám hiệu trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên, xin quý thầy / cô, vui lòng cho biết ý kiến nội dung cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp Xin chân thành cảm ơn ! Biện Kết trƣng cầu ý kiến CBGV tính cấp thiết khả thi Kết khảo nghiệm ý kiến biện pháp chuyên gia tính cấp thiết Nội dung pháp Tính cấp thiết Rất cấp thiết Mức độ khả thi Cấp Không thiết cấp thiết Rất khả Rất Khả Không cấp thi khả thi thiết thi Cấp Không thiết cấp thiết Kết khảo nghiệm ý kiến chuyên gia tính khả thi Rất khả thi Khả Không thi khả thi Tổ chức nâng cao nhận thức tầm quan trọng hoạt động dạy - học cho lực lƣợng nhà trƣờng Kế hoạch hóa hoạt động dạy - học bám sát quy định cấp phù hợp với tình hình thực tế nhà trƣờng Chỉ đạo hoạt động giảng dạy giáo viên thúc đẩy giáo viên tích cực đổi phƣơng pháp giảng dạy Chỉ đạo hoạt động học tập học sinh, giúp đỡ cho học sinh có ý thức tự học, có phƣơng pháp tự học tốt Tăng cƣờng sử dụng có hiệu sở vật chất phục vụ nhu cầu Thầy - Trò Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy - học quản lý giáo dục Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục thực dân chủ hóa quản lý dạy - học Thực giám sát - kiểm tra kịp thời biểu dƣơng gƣơng tốt chấn chỉnh việc làm chƣa tốt Ngoài nội dung xin quý thầy / cô cho biết thêm ý kiến khác thực trạng quản lý hoạt động dạy - học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS (nếu có): 112 [...]... hoạt động dạy - học ở trường THCS trong giai đoạn hiện nay Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy - học của trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên Chƣơng 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy - học ở trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay Kết luận và khuyến nghị Danh mục tài liệu tham khảo 6 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY... cứu: Quản lý hoạt động dạy - học ở trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên 5 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý hoạt động dạy và học ở trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên từ năm 2011 đến năm 2015 6 Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí hoạt động dạy - học ở trường THCS Phân tích thực trạng quản lí hoạt động dạy - học. .. quản lý mục tiêu dạy - học, quản lý kế hoạch dạy - học, quản lý việc tạo các động lực cho các hoạt động dạy - học và quản lý kiểm tra đánh giá hoạt động dạy - học Quản lý hoạt động dạy - học là nội dung trọng tâm trong công tác quản lý nhà trường, do đó công tác quản lý hoạt động dạy - học phải được tiến hành đồng bộ từ quản lý nội dung chương trình, kế hoạch dạy - học, quản lý đội ngũ, quản lý cơ sở. .. thực tiễn quản lý hoạt động dạy - học ở trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên, đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động dạy - học phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay 4 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu: 4.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy - học ở trường THCS 4.2... động dạy - học ở trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên tác động đồng bộ tới mọi thành tố của hoạt động dạy - học, thì sẽ có thể nâng cao chất lượng hoạt động dạy - học nói riêng và chất lượng dạy học nói chung của trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 3 Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý. .. tiện dạy - học nhằm đạt được mục tiêu dạy - học đề ra” [4, tr.112] 16 Quản lý hoạt động dạy - học là quản lý sự lao động của nhóm (người quản lý, người dạy và người học) Chủ thể quản lý dạy - học tác động đến người dạy và người học thông qua việc thực hiện các chức năng quản lý: Kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá nhằm tạo môi trường thuận lợi cho dạy - học Quản lý hoạt động dạy - học là quản. .. trình học tập tôi mạnh dạn đề xuất trình bày đề tài: Quản lý hoạt động dạy - học ở trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay 2 Câu hỏi nghiên cứu: Hoạt động dạy - học ở trường THCS trong bối cảnh đổi mới giáo dục đang đặt ra những vấn đề gì cho các nhà quản lí và cần có những biện pháp nào để giải quyết những vấn đề đó ? Giả thuyết nghiên cứu: 3 Hoạt động dạy học. .. Phân tích thực trạng quản lí hoạt động dạy - học ở trường THCS Quài Cang huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên Đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động dạy - học, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay 4 7 Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp luận triển khai đề tài: Tư tưởng khoa học chủ yếu xuyên suốt đề tài là sự kết hợp tiếp... Nội, Học viện Quản lý Giáo dục Các luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục cũng đã có một số tác giả viết về lĩnh vực này Tuy nhiên, ở một xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao đây vẫn là vấn đề còn hết sức mới mẻ, tác giả nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay từ đó đề xuất biện pháp quản lý. .. là hoạt động quan trọng nhất trong mọi cơ sở giáo dục Trong những năm qua cán bộ quản lí, giáo viên trường THCS Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên đã thực hiện một số biện pháp quản lý hoạt động này và thu được những thành công ban đầu Tuy nhiên trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục thì hoạt động còn bộc lộ nhiều bất cập Nếu xây dựng được hệ thống các biện pháp quản lý hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở quài cang huyện tuần giáo tỉnh điện biên trong giai đoạn hiện nay , Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở quài cang huyện tuần giáo tỉnh điện biên trong giai đoạn hiện nay , Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở quài cang huyện tuần giáo tỉnh điện biên trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay