TUYÊN bố về NHỮNG NGUYÊN tắc của LUẬT QUỐC tế điều CHỈNH QUAN hệ hữu NGHỊ và hợp tác GIỮA các QUỐC GIA PHÙ hợp với HIẾN CHƯƠNG LIÊN hợp QUỐC

7 1,193 6
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 11:56

http://www.baongoc.vn/news/pdf/tuyen-bo-ve-nhung-nguyen-tac-cua-luat-quoc-te-dieu-chinh-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-giua-cac-quoc-gia-phu-ho p-voi-hien-chuong-lien-hop-quoc-1379.pdf Tuyên bố nguyên tắc luật quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia phù hợp với hiến chương liên hợp quốc Cập nhật: 16-06-2011 15:54:09 Tuyên bố nguyên tắc luật quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia phù hợp với hiến chương liên hợp quốc TUYÊN BỐ VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC QUỐC GIA PHÙ HỢP VỚI HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC Nghị 2625 (XXV) Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 24/10/1970 DECLARATION ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW CONCERNING FRIENDLY RELATIONS AND CO-OPERATION AMONG STATES IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS United Nations General Assembly Resolution 2625 (XXV), 24 October 1970 LỜI NÓI ĐẦU Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Xác nhận lại lần điều khoản Hiến chương Liên hợp quốc mục đích Liên hợp quốc giữ gìn hòa bình an ninh quốc tế phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia Nhắc lại dân tộc Liên hợp quốc xem xét qua thực tiễn chung sống hòa bình với quốc gia khác láng giềng tốt, Nhận thức tầm quan trọng việc gìn giữ củng cố hòa bình quốc tế dựa tự do, bình đẳng, công tôn trọng quyền người phát triển quan hệ hữu nghị quốc gia bất chấp khác biệt chế độ trị, kinh tế, xã hội trình độ phát triển, Nhận thức rõ tầm quan trọng to lớn Hiến chương Liên hợp quốc việc phát triển luật điều chỉnh quốc gia, Xem xét việc tuân thủ cách tận tâm nguyên tắc luật quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia thực có thiện chí nghĩa vụ quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc quan trọng bậc cho gìn giữ hòa bình an ninh quốc tế cho việc thực mục đích khác Liên hợp quốc, Ghi nhận thay đổi to lớn trị, kinh tế , xã hội tiến khoa học diễn giới từ page / http://www.baongoc.vn/news/pdf/tuyen-bo-ve-nhung-nguyen-tac-cua-luat-quoc-te-dieu-chinh-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-giua-cac-quoc-gia-phu-ho p-voi-hien-chuong-lien-hop-quoc-1379.pdf Hiến chương thông qua đưa đến thừa nhận tầm quan trọng ngày tăng nguyên tắc nhu cầu áp dụng chúng cách có hiệu quốc gia, Nhắc lại nguyên tắc ghi nhận khoảng không vũ trụ, bao gồm mặt trăng phận vũ trụ bị chiếm đoạt đòi hỏi chủ quyền, việc dùng vũ lực chiếm đóng, cách thức khác, quan tâm đến thực tế việc xem xét chúng chuyển đến cho Liên hợp quốc việc ghi nhận điều khoản thích hợp với đòi hỏi tương tự, Đoan việc quốc gia tuân thủ nghiêm túc nghĩa vụ không can thiệp vào công việc nội quốc gia khác điều kiện cần thiết để đảm bảo cho quốc gia chung sống hòa bình với quốc gia khác, mà thực tiễn hình thức can thiệp không vi phạm nội dung tinh thần Hiến chương mà tạo hoàn cảnh đe dọa đến hòa bình an ninh quốc tế, Nhắc lại nghĩa vụ quốc gia từ bỏ hình thức cưỡng ép quân sự, trị, kinh tế hay hình thức khác chống lại độc lập trị hay toàn vẹn lãnh thổ quốc gia nào, Xem xét cần thiết tất quốc gia từ bỏ việc sử dụng đe dọa dùng vũ lực quan hệ quốc tế nhằm chống lại độc lập trị hay toàn vẹn lãnh thổ quốc gia hình thức không phù hợp với nguyên tắc Liên hợp quốc, Xem xét cần thiết việc quốc gia giải tranh chấp họ biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương, Xác nhận rằng, phù hợp với Hiến chương, tầm quan trọng bình đẳng chủ quyền nhấn mạnh rằng, mục đích Liên hợp quốc thực mà quốc gia hưởng bình đẳng chủ quyền tuân thủ đầy đủ yêu cầu nguyên tắc quan hệ quốc tế mình, Đoan việc dân tộc bị thuộc địa, lệ thuộc, bị bóc lột trở ngại lớn cho việc phát triển hoà bình an ninh quốc tế, Tin nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quyền tự dân tộc đóng góp có ý nghĩa cho luật quốc tế tại, việc áp dụng có hiệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị quốc gia, dựa tôn trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, Tin nỗ lực nhằm mục đích làm chia rẽ toàn phần thống toàn vẹn lãnh thổ quốc gia độc lập trị quốc gia không phù hợp với mục đích nguyên tắc Hiến chương, Xem xét cách tổng thể điều khoản Hiến chương lưu ý đến nghị tương ứng quan có thẩm quyền Liên hợp quốc thông qua đề cập đến nội dung nguyên tắc đó, Thừa nhận phát triển pháp điển hóa không ngừng nguyên tắc sau đây: a Nguyên tắc tất quốc gia từ bỏ việc sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực quan hệ quốc tế chống lại toàn vẹn lãnh thổ độc lập trị quốc gia nào, cách thức khác không phù hợp với mục đích Liên hợp quốc b Nguyên tắc tất quốc gia giải tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình miễn không làm xâm hại đến hoà bình, an ninh công lý c Nghĩa vụ không can thiệp vào công việc thuộc thẩm quyền nội quốc gia nào, phù hợp với Hiến chương d Nghĩa vụ hợp tác với quốc gia khác phù hợp với Hiến chương page / http://www.baongoc.vn/news/pdf/tuyen-bo-ve-nhung-nguyen-tac-cua-luat-quoc-te-dieu-chinh-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-giua-cac-quoc-gia-phu-ho p-voi-hien-chuong-lien-hop-quoc-1379.pdf e Nguyên tắc vầ quyền bình đẳng tự dân tộc f Nguyên tắc bình đẳng bình đẳng chủ quyền quốc gia g Nguyên tắc quốc gia thực cách thiện chí nghĩa vụ phù hợp với Hiến chương để bảo đảm việc áp dụng nguyên tắc có hiệu cộng đồng quốc tế khuyến khích việc thừa nhận mục đích Liên hợp quốc Thừa nhận nguyên tắc luật quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia Long trọng tuyên bố nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc tất quốc gia từ bỏ việc sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực quan hệ quốc tế chống lại toàn vẹn lãnh thổ độc lập trị quốc gia nào, cách thức khác không phù hợp với mục đích Liên hợp quốc Tất quốc gia có nghĩa vụ từ bỏ việc sử dụng vũ lực đe dọa sử dụng vũ lực quan hệ quốc tế chống lại toàn vẹn lãnh thổ độc lập trị quốc gia nào, cách thức không phù hợp với mục đích Hiến chương Liên hợp quốc Việc sử dụng đe doạ sử dụng vũ lực vi phạm luật pháp quốc tế không sử dụng biện pháp giải vấn đề quốc tế Chiến tranh xâm lược tội ác chống lại hòa bình phải chịu trách nhiệm theo luật pháp quốc tế Tất quốc gia có nghĩa vụ từ bỏ mưu đồ chiến tranh xâm lược phù hợp với mục đích nguyên tắc Liên hợp quốc Mọi quốc gia có nghĩa vụ từ bỏ việc sử dụng đe dọa dùng vũ lực nhằm vi phạm tồn đường biên giới quốc gia khác, sử dụng biện pháp giải tranh chấp quốc tế bao gồm tranh chấp lãnh thổ vấn đề liên quan đến biên giới quốc gia Cũng vậy, quốc gia có nghĩa vụ từ bỏ việc sử dụng đe dọa dùng vũ lực nhằm vi phạm đường ranh giới quốc tế giới tuyến ngừng bắn, thiết lập thỏa thuận quốc tế mà quốc gia bên, tương tự vậy, có nghĩa vụ phải tuân thủ Không có điều đề cập hiểu gây tổn hại đến địa vị bên quy chế hiệu lực đường ranh giới theo chế độ pháp lý đặc biệt ảnh hưởng đến trạng thái tạm thời quốc gia Mọi quốc gia có nghĩa vụ từ bỏ hành động trả đũa bao gồm việc sử dụng vũ lực Mọi quốc gia có nghĩa vụ từ bỏ hành động bạo lực nhằm loại bỏ quyền dân tộc việc soạn thảo nguyên tắc quyền bình đẳng tự quyền dân tộc tự quyết, tự độc lập Mọi quốc gia có nghĩa vụ từ bỏ việc tổ chức khuyến khích việc tổ chức lực lượng không quy nhóm vũ trang bao gồm lính đánh thuê để xâm nhập lãnh thổ quốc gia khác Mọi quốc gia có nghĩa vụ từ bỏ việc tổ chức, xúi giục, trợ giúp tham gia vào hành vi nội chiến khủng bố quốc gia khác ngầm chấp nhận hoạt động tổ chức lãnh thổ liên quan trực tiếp đến việc thực hành vi đó, mà hành vi mô tả khoản bao hàm đe dọa sử dụng vũ lực Lãnh thổ quốc gia bị chiếm đóng quân việc sử dụng vũ lực trái với điều khoản Hiến chương Liên hợp quốc Lãnh thổ quốc gia bị quốc gia khác chiếm đoạt kết việc sử dụng đe dọa dùng vũ lực Không chiếm đóng lãnh thổ việc sử dụng đe dọa dùng vũ lực công nhận hợp pháp Không điều nói hiểu ảnh hưởng đến: a Những điều khoản Hiến chương thỏa thuận quốc tế khác có trước Hiến chương có page / http://www.baongoc.vn/news/pdf/tuyen-bo-ve-nhung-nguyen-tac-cua-luat-quoc-te-dieu-chinh-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-giua-cac-quoc-gia-phu-ho p-voi-hien-chuong-lien-hop-quoc-1379.pdf hiệu lực theo luật quốc tế b Các quyền hạn Hội đồng Bảo an theo Hiến chương Tất quốc gia theo đuổi với thiện chí đàm phán nhằm sớm ký kết điều ước toàn cầu giải trừ quân bị tổng thể hoàn toàn giám sát quốc tế có hiệu cố gắng chấp nhận biện pháp nhằm giảm bớt áp lực quốc tế tăng cường lòng tin quốc gia Tất quốc gia tuân thủ với thiện chí nghĩa vụ nguyên tắc quy tắc luật quốc tế thừa nhận chung việc gìn giữ hòa bình an ninh quốc tế nỗ lực làm cho hệ thống an ninh Liên hợp quốc dựa Hiến chương ngày hiệu Không điều nói hiểu mở rộng thu hẹp cách thức phạm vi điều khoản Hiến chương liên quan đến trường hợp sử dụng vũ lực coi hợp pháp Nguyên tắc tất quốc gia giải tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình mà không làm phương hại đến hòa bình, an ninh công lý quốc tế Tất quốc gia giải tranh chấp quốc tế với quốc gia khác biện pháp hòa bình mà không làm phương hại đến hòa bình, an ninh công lý quốc tế Mọi quốc gia sớm tìm kiếm giải tranh chấp quốc tế đàm phán, điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài án; sử dụng trung gian khu vực, thỏa thuận biện pháp hòa bình khác bên lựa chọn Trong việc tìm kiếm biện pháp giải tranh chấp, bên đồng ý biện pháp hòa bình thích hợp hoàn cảnh cụ thể chất tranh chấp Trong trường hợp không đạt giải pháp để giải tranh chấp biện pháp nêu trên, bên tranh chấp có nghĩa vụ tiếp tục tìm kiếm biện pháp hòa bình khác để giải tranh chấp mà bên thỏa thuận Các quốc gia tranh chấp quốc gia khác từ bỏ hành vi làm trầm trọng thêm tình hình gây nguy hiểm cho việc gìn giữ hòa bình an ninh giới, hành động phù hợp với mục đích nguyên tắc Liên hợp quốc Các tranh chấp quốc tế giải sở nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia phù hợp với nguyên tắc tự lựa chọn cách thức giải tranh chấp Sự đề nghị, chấp nhận trình giải mà quốc gia tự nguyện đồng ý tranh chấp tồn tương lai mà bên liên quan không coi vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền Không có điều nói có ảnh hưởng phương hại đến điều khoản áp dụng Hiến chương, đặc biệt điều khoản liên quan đến việc giải hòa bình tranh chấp quốc tế Nguyên tắc không can thiệp vào vấn đề thuộc thẩm quyền quốc gia khác, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc Không quốc gia nhóm quốc gia có quyền can thiệp, trực tiếp hay gián tiếp, với lý nào, vào công việc đối nội đối ngoại quốc gia khác Vì thế, can thiệp quân tất hình thức can thiệp mưu toan đe dọa nhằm chống lại phẩm cách quốc gia chống lại sở trị, kinh tế văn hóa quốc gia coi vi phạm luật pháp quốc tế Không quốc gia sử dụng khuyến khích việc sử dụng biện pháp kinh tế trị cách thức khác nhằm cưỡng ép quốc gia khác để từ có lệ thuộc vào việc thực quyền chủ quyền bảo đảm lợi hình thức Ngoài ra, không quốc gia tổ chức, trợ giúp, xúi giục, giúp đỡ tài chính, khuyến khích ngầm đồng ý hoạt động khủng bố, lật đổ hoạt động quân trực tiếp nhằm lật đổ chế độ hành quốc gia khác, can thiệp vào nội chiến quốc gia page / http://www.baongoc.vn/news/pdf/tuyen-bo-ve-nhung-nguyen-tac-cua-luat-quoc-te-dieu-chinh-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-giua-cac-quoc-gia-phu-ho p-voi-hien-chuong-lien-hop-quoc-1379.pdf khác Việc sử dụng vũ lực nhằm loại bỏ sắc riêng dân tộc vi phạm quyền tách rời dân tộc vi phạm nguyên tắc không can thiệp Mỗi quốc gia có quyền tách rời việc lựa chọn chế độ kinh tế, trị, văn hóa, xã hội mà can thiệp quốc gia khác Không điều nói đến hiểu phản ánh điều khoản có liên quan Hiến chương Liên hợp quốc việc gìn giữ hòa bình an ninh giới Các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với quốc gia khác phù hợp với Hiến chương Mọi quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với quốc gia khác lĩnh vực quan hệ quốc tế để gìn giữ hòa bình an ninh quốc tế, khuyến khích ổn định tiến bộ, lợi ích chung dân tộc hợp tác quốc tế mà phân biệt khác chế độ trị, kinh tế văn hóa Vì mục đích đó: a Mọi quốc gia hợp tác với quốc gia khác để trì hòa bình va an ninh quốc tế b Mọi quốc gia hợp tác để khuyến khích tôn trọng tuân thủ quyền người tự toàn giới việc loại trừ tất hình thức phân biệt sắc tộc tôn giáo c Mọi quốc gia thực quan hệ quốc tế lĩnh vực kinh tế, văn hóa, kỹ thuật thương mại phù hợp với nguyên tắc bình đẳng chủ quyền không can thiệp vào công việc nội Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc có nghĩa vụ hành động tập thể riêng rẽ để hợp tác với Liên hợp quốc phù hợp với điều khoản tương ứng Hiến chương Liên hợp quốc Các quốc gia nên hợp tác lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội khoa học công nghệ việc phát triển tiến văn hóa giáo dục gới Các quốc gia nên hợp tác để phát triển kinh tế toàn giới, đặc biệt nước phát triển Nguyên tắc quyền bình đẳng tự dân tộc Bởi nguyên tắc bình đẳng quyền tự dân tộc long trọng ghi nhận Hiến chương Liên hợp quốc, tất dân tộc có quyền tự định chế độ trị theo đuổi phát triển kinh tế, xã hội văn hóa mà can thiệp từ bên ngoài; tất quốc gia có nghĩa vụ phải tôn trọng quyền này, phù hợp với điều khoản Hiến chương Liên hợp quốc Mọi quốc gia có nghĩa vụ khuyến khích thừa nhận nguyên tắc quyền bình đẳng tự dân tộc, thông qua hành động tập thể riêng rẽ phù hợp với điều khoản Hiến chương Liên hợp quốc, thực trợ giúp Liên hợp quốc việc thực trách nhiệm Hiến chương giao phó liên quan đến việc thực nguyên tắc này, nhằm: a Phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia b Chấm dứt chế độ thuộc địa, tôn trọng tự thể ý nguyện dân tộc thuộc địa Và nhận thức rõ việc tiếp tục bị thuộc địa, phụ thuộc bị bóc lột nước dân tộc vi phạm nguyên tắc này, phủ nhận quyền người, trái với Hiến chương Liên hợp quốc Mọi quốc gia có nghĩa vụ khuyến khích, thông qua hành động tập thể riêng rẽ tôn trọng tuân thủ page / http://www.baongoc.vn/news/pdf/tuyen-bo-ve-nhung-nguyen-tac-cua-luat-quoc-te-dieu-chinh-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-giua-cac-quoc-gia-phu-ho p-voi-hien-chuong-lien-hop-quoc-1379.pdf quyền người quyền tự phù hợp với Hiến chương Việc thành lập quốc gia độc lập có chủ quyền, tự liên kết hợp với quốc gia độc lập quy chế trị dân tộc tự định cách thức thực quyền tự dân tộc Mỗi quốc gia có nghĩa vụ từ bỏ hành động vũ lực nhằm tước soạn thảo nguyên tắc quyền tự quyết, tự độc lập dân tộc Để chống lại hành động vũ lực nói thực quyền tự mình, dân tộc có quyền tìm kiếm quyền nhận trợ giúp phù hợp với mục đích nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc Lãnh thổ thuộc địa lãnh thổ chưa tự quản, theo Hiến chương có quy chế pháp lý độc lập tách biệt lãnh thổ quốc gia quản lý lãnh thổ đó; quy chế độc lập tách biệt theo Hiến chương tồn nhân dân lãnh thổ thuộc địa chưa tự quản thực quyền tự phù hợp với Hiến chương, đặc biệt mục đích nguyên tắc Không điều nói đến hiểu trao quyền khuyến khích hành động dẫn đến việc chia cắt, làm suy yếu toàn phần toàn vẹn lãnh thổ thống trị quốc gia độc lập có chủ quyền thực phù hợp với nguyên tắc quyền bình đẳng quyền tự dân tộc đề cập đến trên, có quyền đại diện cho toàn thể nhân dân sống lãnh thổ mà phân biệt màu da, tín ngưỡng chủng tộc Tất quốc gia từ bỏ hành động có chủ ý nhằm phá vỡ toàn phần thống dân tộc toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia Tất quốc gia bình đẳng chủ quyền Các quốc gia bình đẳng quyền nghĩa vụ thành viên bình đẳng cộng đồng quốc tế, bất chấp khác biệt chế độ kinh tế, trị xã hội Cụ thể, bình đẳng chủ quyền bao gồm nội dung sau: a Tất quốc gia bình đẳng mặt pháp lý b Mỗi quốc gia hưởng quyền xuất phát từ chủ quyền hoàn toàn c Mỗi quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng tư cách quốc gia khác d Sự toàn vẹn lãnh thổ độc lập trị quốc gia bất khả xâm phạm e Mỗi quốc gia có quyền tự lựa chọn phát triển chế độ trị, kinh tế, văn hóa xã hội f Mỗi quốc gia có nghĩa vụ tuân thủ cách đầy đủ có thiện chí nghĩa vụ quốc tế chung sống hòa bình với quốc gia khác Nguyên tắc quốc gia thực thiện với thiện chí nghĩa vụ phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc Mọi quốc gia có nghĩa vụ thực thiện với thiện chí nghĩa vụ phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc Mỗi quốc gia có nghĩa vụ thực với thiện chí nghĩa vụ theo nguyên tắc quy phạm luật quốc tế thừa nhận chung Mỗi quốc gia có nghĩa vụ thực với thiện chí nghĩa vụ thỏa thuận có hiệu lực theo nguyên tắc quy phạm luật quốc tế thừa nhận chung page / http://www.baongoc.vn/news/pdf/tuyen-bo-ve-nhung-nguyen-tac-cua-luat-quoc-te-dieu-chinh-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-giua-cac-quoc-gia-phu-ho p-voi-hien-chuong-lien-hop-quoc-1379.pdf Khi mà nghĩa vụ phát sinh từ điều ước quốc tế mâu thuẫn với nghĩa vụ thành viên Liên hợp quốc theo Hiến chương Liên hợp quốc nghĩa vụ theo Hiến chương có ưu ĐIỀU KHOẢN CHUNG Tuyên bố Việc giải thích áp dụng nguyên tắc nêu có tương quan với nguyên tắc hiểu mối quan hệ với nguyên tắc khác Không điều Tuyên bố hiểu vi phạm điều khoản Hiến chương quyền nghĩa vụ quốc gia thành viên theo Hiến chương quyền dân tộc theo Hiến chương, có lưu ý đến soạn thảo quyền Tuyên bố Tuyên bố thêm Những nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc ghi nhận Tuyên bố nguyên tắc luật quốc tế kêu gọi tất quốc gia áp dụng nguyên tắc thực quan hệ quốc tế phát triển quốc tế tương ứng sở triệt để tuân thủ nguyên tắc page /
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYÊN bố về NHỮNG NGUYÊN tắc của LUẬT QUỐC tế điều CHỈNH QUAN hệ hữu NGHỊ và hợp tác GIỮA các QUỐC GIA PHÙ hợp với HIẾN CHƯƠNG LIÊN hợp QUỐC , TUYÊN bố về NHỮNG NGUYÊN tắc của LUẬT QUỐC tế điều CHỈNH QUAN hệ hữu NGHỊ và hợp tác GIỮA các QUỐC GIA PHÙ hợp với HIẾN CHƯƠNG LIÊN hợp QUỐC , TUYÊN bố về NHỮNG NGUYÊN tắc của LUẬT QUỐC tế điều CHỈNH QUAN hệ hữu NGHỊ và hợp tác GIỮA các QUỐC GIA PHÙ hợp với HIẾN CHƯƠNG LIÊN hợp QUỐC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn