SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

9 270 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2016, 17:25

Chuyên đề: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINHA. Lí do chọn chuyên đề:I. Cơ sở lí luận: Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học được gì đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học được cái gì qua việc học. Để thực hiện được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập để có tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động dạy học và giáo dục. Trước bối cảnh đó cũng như để chuẩn bị cho quá trình đổi mới chương trình sau năm 2015, việc dạy học và kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển năng lực của người học là cần thiết.Trong những năm qua, toàn thể giáo viên cả nước đã thực hiện nhiều công việc trong đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và đã đạt được những thành công bước đầu. Đây là những tiền đề vô cùng quan trọng để chúng ta tiến tới việc việc dạy học và kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển năng lực Chuyên đề: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH A Lí chọn chuyên đề: I Cơ sở lí luận: Giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học - từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học qua việc học Để thực điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra, đánh giá trình học tập để có tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Trước bối cảnh để chuẩn bị cho trình đổi chương trình sau năm 2015, việc dạy học kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển lực người học cần thiết Trong năm qua, toàn thể giáo viên nước thực nhiều công việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đạt thành công bước đầu Đây tiền đề vô quan trọng để tiến tới việc việc dạy học kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển lực người học Trong dạy học môn GDCD trường THCS, người GV người giữ vai trò chủ đạo việc hướng dẫn HS; hay nói cách khác người trọng tài đưa học sinh tìm tòi tri thức khoa học Lúc học sinh người chủ động, tích cực, tìm tòi, phát có ý thức vận dụng kiến thức vào thực hành phục vụ nhu cầu thân, gia đình xã hội Do đặc trưng môn GDCD giúp học sinh hình thành kiến thức, kĩ đạo đức pháp luật nên gần gũi với sống hành vi ngày học sinh, nên người GV phải nắm mục tiêu chung môn, hiểu sâu vận dụng kiến thức cách linh động vào giảng nhằm đưa tiết học trở nên sinh động, sáng tạo Cũng từ học GDCD giáo dục cho em biết phân biệt việc làm đúng, sai, xấu tốt từ có thái độ yêu ghét rõ ràng có định hướng đắn cho hành vi, việc làm thân người khác Để làm điều việc dạy học GDCD không đơn sử dụng biệt lập phương pháp mà phải biết phối hợp phương pháp cách khoa học, phù hợp từ tranh ảnh, video clip, câu chuyện đạo đức, pháp luật hay câu ca dao tục ngữ giúp HS hình thành kiến thức nhanh cụ thể Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, môn GDCD nói riêng, việc cải tiến phương pháp dạy học nhân tố quan trọng Vì vòng gần 10 năm trở lại đây, Đảng, Nhà nước Bộ Giáo dục nhiều lần bàn bạc đến định cải cách giáo dục, thay sgk nhằm “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư duy, sáng tạo người học, bước áp dụng phương pháp tiên tiến, đại vào trình dạy học ” Học tập môn GDCD cần đến phát triển tích cực, sáng tạo học sinh để không hiểu biết vấn đề đạo đức, pháp luật mà biết chắt lọc áp dụng vào thực tiễn sống để có định hướng đắn cho hành vi, việc làm thân người khác II Cơ sở thực tiễn: Như biết cấu trúc, nội dung cách trình bày sách giáo khoa học THCS theo hướng đổi cách viết từ thông báo kiến thức chuyển sang tổ chức hoạt động để học sinh tìm tòi khám phá kiến thức mới, SGK góp phần thực mục tiêu chung cấp học với ưu tiên giúp hình thành phát triển phương pháp tự học học sinh, nâng cao lực độc lập, tính sáng tạo, có quan tâm mức tới tính phân hoá, phù hợp với trình độ học tập học sinh, hỗ trợ có hiệu cho việc đổi phương pháp, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động HS Vì việc đổi phương pháp dạy học thụ động sang phương pháp dạy học tích cực điều cần thiết, phương pháp tổ chức hoạt động nhóm học sinh cách tiếp cận để dạy học tích cực có hiệu Tổ chức hoạt động nhóm hình thức phương pháp dạy học tích cực người tham gia hướng dẫn người tổ chức thông qua chuỗi hoạt động học tập, khuyến khích để trao đổi kinh nghiệm tạo hội để huy bị huy bạn tuổi thông qua trình học tập Qua thảo luận nhóm thành viên nhóm nhận thêm thông tin từ bạn bè, biểu lộ qua quan điểm khác phát triển kĩ giao tiếp Hoạt động nhóm tổ chức làm tăng không khí học tập gắn bó Trong nhóm, ý kiến cá nhân đánh giá chấp nhận, có cảm thông chia sẻ, tin cậy ủng hộ học sinh với nhau, giúp em hình thành phát triển khả làm việc hợp tác Đây kĩ quan trọng người lao động tương lai HS học theo nhóm HS có hội thể hiểu biết, kĩ năng, quan điểm, thái độ trước vấn đề nêu Tính cách cá nhân bộc lộ, phát triển tình bạn bè, ý thức cộng đồng Dạy học theo nhóm giúp GV thu nhận kinh nghiệm, sáng tạo học sinh, phương pháp có tính hiệu cao tạo điều kiện để học sinh tham gia vào trình dạy học, giúp phát triển hành vi xã hội phát triển tư Trong phương pháp hoạt động nhóm trọng vào phương pháp tự học học sinh xã hội đại biến đổi nhanh chóng với bùng nổ thông tin, kĩ thuật công nghệ phát triển không nhồi nhét vào đầu óc HS khối lượng kiến thức ngày nhiều mà cần quan tâm dạy cho em phương pháp tự học Nếu làm điều tạo cho em lòng say mê học tập Kết học tập nhân lên gấp bội Do qua trình học tập bên cạnh việc học tâp cá thể cần phối hợp học tập hợp tác theo nhóm lớp trình độ kiến thức tư học sinh không đông Mặt khác học tập tri thức kĩ năng, thái độ hình thành thuận lợi hoạt động độc lập học sinh Thông qua thảo luận, tranh luận nhóm làm tăng hiệu học tập lúc phải giải đề khó thực xuất nhu cầu phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung Trong hoạt động nhóm khó có tính ỉ lại GV khuyến khích HS đóng góp ý kiến cá nhân đề học, khuyến khích giải, tập sáng tạo thắc mắc vấn đề học hay tập khó GV tạo hội để học sinh tham nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn Như dạy học tích cực phương pháp hoạt động nhóm hoạt động học sinh chủ yếu, giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn, đạo việc tìm tòi, khai thác kiến thức học sinh Trong trình thực tế giảng dạy, tự học tập qua đồng nghiệp, tham gia kì thao giảng, thông qua học tập bồi dưỡng thường xuyên nhận thức vai trò việc đổi phương pháp dạy học đặc biệt phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ Xuất phát từ lí trên, để thực cách có hiệu đạo ngành việc nâng cao chất lượng giáo dục môn sinh học, trường tổ chức thực chuyên đề "Sử dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học sinh học nhằm phát triển lực học sinh" B Nội dung chuyên đề: Thảo luận nhóm gì? Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh trình khám phá lĩnh hội tri thức, hình thành kỹ tư duy, kỹ hợp tác trao đổi lẫn thảo luận nhóm có vai trò tích cực Vậy thảo luận nhóm gì? Hiểu cách đơn giản, Thảo luận nhóm phương pháp dạy học, giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ (có thể 4, – không nên chia nhóm lẻ) Các thành viên nhóm phải làm việc, trao đổi từ đưa ý kiến chung nhóm vấn đề giao Tác dụng phương pháp thảo luận nhóm: Mục đích thảo luận nhóm thông qua cộng tác học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực học sinh; thảo luận nhóm, học sinh phải tự giải nhiệm vụ học tập, đòi hỏi tham gia tích cực thành viên, đồng thời thành viên có trách nhiệm kết làm việc Phát triển lực cộng tác làm việc học sinh: HS luyện tập kĩ cộng tác, làm việc với tinh thần đồng đội giúp HS có điều kiện trao đổi, phát triển lực giao tiếp, biết lắng nghe, chấp nhận phê phán ý kiến người khác; đồng thời em biết đưa ý kiến bảo vệ ý kiến Hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học cho HS: thông qua thảo luận nhóm giúp em hình thành dần phương phương pháp nghiên cứu khoa học, rèn luyện phát triển lực khoa học vấn đề sống Những thuận lợi khó khăn tổ chức hoạt động thảo luận nhóm: Trong dạy học tích cực, thảo luận nhóm phương pháp có nhiều ưu điểm Trong đó, người học phát huy tối đa bộc lộ khả thân Đồng thời qua đó, em có điều kiện học hỏi lẫn nhau, tạo không khí thoải mái học tập Điều đặc biệt có cảm giác tự do, thoải mái không bị áp đặt (khác với kiểu dạy học truyền thống - kiểu truyền thụ chiều: thầy nói trò nghe Học trò học thuộc lời thầy máy ghi âm…) thảo luận nhóm khiến cho học sinh động *Thuận lợi - Tạo không khí vui tươi, sinh động cho dạy - Có thể phát triển lực toàn diện cho học sinh từ tâm lí, tính cách kỹ hành vi giao tiếp… - Số lượng hợp tác làm việc tập thể nên bổ sung cho thiếu sót - Qua quan sát hoạt động nhóm, giáo viên đánh giá xác lực học sinh từ kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học cho phù hợp, đồng thời kịp thời trấn chỉnh thái độ học tập không tốt học sinh *Khó khăn: - Giáo viên thường bị động thời gian - Lớp thường có số lượng đông (trên khoảng 30 học sinh), gây trở ngại nhiều tổ chức, quản lí nhóm - Đa phần học sinh chuẩn bị trước nhà Trong nhóm thường tập trung số đối tượng tích cực, có lực, đa phần thuộc nhóm học sinh lười biếng hay ỷ lại vào người khác nên mang lại hiệu mong muốn Vì thế, muốn hoạt động thảo luận nhóm thành công, giáo viên phải nắm vững phương pháp, biết cách tổ chức, biết kết hợp nhiều phương tiện, kỹ thuật hỗ trợ Song yếu tố định học sinh Vì thế, việc phải động, tích cực, em cần hướng dẫn cụ thể trước tiến hành thảo luận chuẩn bị soạn nhà tiết học trước Sau nội dung cụ thể cho việc tổ chức thảo luận nhóm Một số vấn đề ý tổ chức thảo luận nhóm: 4.1 Lựa chọn đề tài: Việc lựa chọn đề tài quan trọng Đề tài khó dễ học sinh ảnh hưởng đến hoạt động thảo luận học sinh Lựa chọn vấn đề thảo luận phải hấp dẫn, có tính chất kích thích tính tích cực chủ động làm việc học sinh Đề tài thảo luận phải vấn đề học, vấn đề có nhiều hướng khai thác khác nhau, nhiều cấp độ nhận thức khác Thường loại cấp độ phát suy luận Trong đặc biệt ý: 1) Phải đặt nhiệm vụ cụ thể nhóm câu hỏi Câu hỏi phải rõ ràng, không mập mờ, đánh đố phải cách hiểu 2) Phải có hướng dẫn cụ thể yêu cầu định hướng cách thức làm việc 3) Những vấn đề không nên cho thảo luận: tóm tắt tác giả, tóm tắt tác phẩm, xác định nhân vật chính, nhân vật phụ, xác định bố cục,… 4) Thời gian thảo luận phải tương ứng với nội dung yêu cầu vấn đề thảo luận 4.2.Chia nhóm: Khi chia nhóm cần ý: Cần phải chia số lượng lực làm việc nhóm với Không chia nhóm nhiều, nhóm ít; nhóm tập trung học sinh giỏi, nhóm phần đông yếu kém, ý thức học tập chưa cao Không nên chia nhóm lẻ Nếu vấn đề đặt học không nhiều, giáo viên cho hai nhóm thảo luận vấn đề Nhưng sau giáo viên linh hoạt cho nhóm báo cáo, nhóm đặt câu hỏi phản biện 4.3.Giao nhiệm vụ: Rất nhiều trường hợp tổ chức thảo luận nhóm không thành công, nguyên nhân thường giao nhiệm vụ không rõ ràng, phân công không hợp lí Nhiệm vụ giao nhiều thời gian để làm Trong lần thế, thảo luận nhóm đa phần mang hình thức đối phó, giá trị thiết thực Vì thế, tổ chức chia nhóm, cần ý giao nhiệm vụ cụ thể cho nhóm, thành viên nhóm Mỗi nhóm phải có thư kí để tổng hợp ý kiến thành viên nhóm Học sinh giao nhiệm vụ phải học sinh – giỏi, tích cực, động, có khả tổng hợp trình bày vấn đề trước tập thể Đây kỹ quan trọng cần rèn luyện thường xuyên Kỹ có ích cho em sau bước vào đời Vì thế, giáo viên nên tạo hội cho tất thử sức, không nên tập trung vào em 4.4.Giám sát hoạt động nhóm Do đa phần học sinh có ý thức học tập không cao, lực học tập không Thường với nhóm đông thành viên, dễ dẫn đến nhiều em không tập trung, làm việc riêng Hoặc trình thảo luận, có lúng túng không hiểu rõ yêu cầu vấn đề cần thảo luận dẫn đến làm lệch hướng, không đáp ứng yêu cầu đặt Vì thế, giáo viên phải giám sát thường xuyên, kịp thời uốn nắn 4.5.Trình bày kết thảo luận Khi kết thúc trình thảo luận, nhóm cử đại diện trình bày kết thảo luận nhóm Thường, công việc thư kí nhóm trình bày Tùy vào điều kiện, giáo viên cho nhóm tham gia phản biện Khi ấy, giáo viên trọng tài có nhiệm vụ dẫn dắt, định hướng vào đề tài, tránh lệch hướng Điều cần ý, tất nhóm phải trình bày kết thảo luận Thực tế qua dự số đồng nghiệp, thời gian, số thầy cô chọn hai nhóm trình bày Nhóm lại, tiết sau trình bày tự rút kinh nghiệm từ nhóm trước Điều không công Có thể hình thành em thái độ không cố gắng lần sau Cũng giáo viên không nhận ưu khuyết điểm nhóm Và thế, giáo viên không đánh giá cách toàn diện học sinh 4.6.Tổng kết đánh giá Tổng kết đánh giá khâu cuối hoạt động thảo luận Vấn đề cốt lõi khâu phải tìm vấn đề - xem chân lý mà nhóm đạt đạt Ngoài cần đánh giá khả làm việc nhóm: Các nhóm làm việc có khoa học hay không Những tích cực, lười biếng, hay làm chuyện riêng, cần rút kinh nghiệm gì,… Giáo viên nên nhận xét cụ thể, khách quan tốt nên cho điểm để khích lệ tinh thần học tập em Có trường hợp giáo viên sau để nhóm trình bày xong nội dung thảo luận mình, giáo viên nhận xét xong tất nhóm công bố kết chung Cách làm có tiết kiệm thời gian thực tế không hiệu Làm giáo viên không đánh giá cách toàn diện khả nhóm Và học sinh khó nhận ưu điểm – hạn chế Thực tế, cách làm hiệu giải dứt điểm nhóm một, có nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm, sau đưa kết luận giáo viên vấn đề đặt đề tài, cuối so sánh nhóm để làm sở đánh giá lực nhóm rút kinh nghiệm cho lần sau 5.Kỹ thuật phối hợp hoạt động thảo luận nhóm Việc tổ chức thảo luận nhóm có thành công hay không, phần lớn tùy thuộc nhiều vào kỹ thuật tổ chức Qua trình học tập, rút kinh nghiệm từ thân đồng nghiệp nhận thấy hoạt động thảo luận nhóm nên vận dụng kết hợp kỹ thuật dạy học sau: 5.1.Kỹ thuật đặt câu hỏi Câu hỏi yêu cầu hay vấn đề đặt cho nhóm Câu hỏi phải kích thích hứng thú học sinh, phải vừa tầm khả làm việc nhóm Vì giáo viên nên lựa chọn câu hỏi phải đạt cấp độ vừa mang tính phát vừa có tư sâu Ví dụ: 5.2.Kỹ thuật “Khăn phủ bàn” Mỗi nhóm có tờ giấy A0 đặt bàn, khăn trải bàn Chia tờ giấy thành nhiều phần xung quanh tờ giấy Tùy thuộc vào số lượng nhóm có số lượng khung tương ứng Các thành viên ghi ý kiến tìm vào khung Phần ý chung, thống nhóm Phần thư kí nhóm ghi lại Sử dụng kỹ thuật giáo viên dễ dàng đánh giá thành viên Đánh giá khả làm việc nhóm, đặc biệt mặt hình thức 5.3 Kỹ thuật dùng phiếu học tập Phiếu học tập tờ giấy rời có nội dung hướng dẫn, yêu cầu học sinh làm việc thời gian ngắn lớp học làm nhà trước học Sử dụng kỹ thuật dùng phiếu học tập thảo luận nhóm biện pháp đem lại hiệu tích cực Để làm tốt công việc này, đòi hỏi giáo viên phài kì công thiết kế Một phiếu học tập xem tốt phải phiếu vừa mang tính thẩm mỹ vừa thể đầy đủ yêu cầu đăt cá nhân nhóm Ngoài ra, hoạt động thảo luận nhóm sử dụng số kỹ thuật hỗ trợ thêm Chẳng hạn như: 1) Kỹ thuật vẽ sơ đồ tư 2) Kỹ thuật hợp tác … - Các bước tiến hành hoạt động nhóm: ** Giao nhiệm vụ: + Nêu mục tiêu hoạt động nhóm: giáo viên thông báo rõ ràng mục tiêu hoạt động Sau hoạt động nhóm, học sinh cần thu nhận kiến thức, kĩ + Tóm tắt khái quát toàn hoạt động: GV mô tả khái toàn hoạt động, có công việc gì, làm + Nêu câu hỏi, vấn đề: GV nêu nhiệm vụ thảo luận cho lớp ( lớp có nhiệm vụ ) cho nhóm ( nhóm có nhiệm vụ khác ) **Thành lập nhóm: + Chia nhóm: Thông báo số nhóm, nhóm có người cách chia nhóm + Cung cấp thông tin điều kiện đảm bảo cho hoạt động nhóm Nơi làm việc nhóm, thời gian, kết cuối cùng, đạo nhóm, tiến hành sao, nguồn vật tư, dụng cụ … + Dành thời gian để học sinh tự nghiên cứu mẫu vật, trao đổi thống với nhau, kiểm tra lại xem em rõ nhiệm vụ chưa, em có thắc mắc không **Làm việc theo nhóm: + Bắt đầu làm việc theo nhóm: sau hoàn thành bước GV yêu cầu em tiến hành làm việc theo nhóm Các nhóm thảo luận nhiệm vụ điều khiển nhóm trưởng Thư kí ghi chép ý kiến thảo luận, kết thí nghiệm … + Theo dõi tiến độ nhóm: điều chỉnh thời gian cần thiết, giải thắc mắc học sinh, khó khăn nhóm gặp phải +Thông báo thời gian: GV nhắc nhở HS thời gian cho học sinh để đảm bảo thời gian kế hoạch dự kiến Tránh bị động thời gian thảo luận, ảnh hưởng đến kế hoạch học + Hỗ trợ nhóm làm báo cáo: Trong học sinh báo cáo, GV đến nhóm hưỡng dẫn học sinh viết báo cáo theo yêu cầu giáo viên ** Các nhóm báo cáo kết quả: Đại diện nhóm báo cáo kết nhóm mình, nhóm khác nêu câu hỏi thắc mắc ** Tổng kết rút kinh nghiệm: Trong hoạt động rút kinh nghiệm, GV thực có phối hợp học sinh Những kết luận kiến thức kĩ mà HS cần tiếp thu cần tổng kết, tóm tắt, hệ thống sau hoạt động nhóm Đồng thời bước này, GV cần rút kinh nghiệm tinh thần, thái độ tham gia hoạt động nhóm, nhân Đây điều cần thiết cho giáo viên để tổ chức hoạt động tương tự lớp khác c - Dạy học tích cực phương pháp hoạt động nhóm áp dụng vào “ thực hành quan sát biến dạng ” sinh học 6: III Kết luận: - Như tổ chức dạy học sinh học theo hình thức hoạt động nhóm hình thức tốt để phát huy tính tích cực học sinh Với hình thức này, HS khuyến khích thảo luận hợp tác với nhau, trao đổi, chia sẻ có hội sử dụng phương pháp, kiến thức kĩ mà em lĩnh hội rèn luyện Bằng cách hấp dẫn, lôi HS vào hoạt động học tập, thu nhận kiến thức khả với giúp đỡ GV Với phương pháp thân áp dụng vào giảng, bước đầu thành công giảng dạy học sinh tiếp thu kiến thức cách dễ dàng, có hứng thú học tập đặc biệt dạy lớp có học sinh khá, giỏi việc tiếp thu kiến thức em nhanh hơn, chủ động hơn, sáng tạo Qua đề tài đem cách bố trí tiết dạy hình thức hoạt động nhóm, cách bố trí nhóm sinh hoạt nhóm học sinh trình bày phương hướng trình tự dạy, mục từ câu hỏi SGK câu hỏi mở rộng rút loại biến dạng khắc sâu kiến thức biến dạng cho em qua trò chơi ghép mảnh bìa đặc điểm, chức năng, nhận dạng biến dạng, sang đến mục từ kiến thức bảng hiểu biết thực tế học sinh rút ý nghĩa biến dạng Trong phạm vi đề tài áp dụng vào mà áp dụng dạy thành công mong đồng nghiêp tham khảo góp ý kiến để áp dụng vào khác trình giảng dạy./ Ngày nay, để đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học sinh có nhiều giải pháp để giáo viên lựa chọn Trong số đó, thảo luận nhóm vấn đề quan tâm Tuy nhiên khả sử dụng biện pháp thành công đem lại không cao Bởi sử dụng phương pháp này, người giáo viên phải đối mặt với áp lực thời gian, lực học tập học sinh, phải tốn nhiều công sức đề lựa chọn đề tài, thiết kế phiếu học tập, câu hỏi hướng dẫn thảo luận… nhiều giáo viên ngán ngại sử dụng chúng Nhưng thực tế, ứng dụng tốt phương pháp này, hiệu đem lại tích cực Biện pháp giúp học sinh khắc sâu kiến thức học mà rèn luyện nhiều cho em kỹ quan trọng sau Trước hết kỹ làm việc theo nhóm, kỹ trình bày vấn đề, … Qua thực tế trải nghiệm nghiên cứu, thân nhận thấy việc sử dụng thảo luận nhóm dạy học có khả đem lại hiệu cao Tuy nhiên để thành công, việc nắm vững yếu tố kỹ thuật bỗ trợ trình tổ chức thảo luận giáo viên cần ý hướng dẫn kỹ cho học sinh chuẩn bị trước nhà công việc phải trì thường xuyên Mỗi lần tổ chức có nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm phải cho học sinh thấy lợi ích học tập theo phương pháp Có em hứng thú hợp tác tích cực hơn, chủ động Và cuối cùng, việc sử dụng yếu tố kỹ thuật hỗ trợ phải linh hoạt, sáng tạo Tránh lặp lặp lại hình mẫu tạo cảm giác đơn điệu, nhàm chán
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH, SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH, SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay