Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố bản tóm tắttác giả đặng xuân trungđại học xây dựng

22 105 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2016, 13:40

Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI ………//00//………  ĐẶNG XUÂN TRUNG PHÂN TÍCH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG CÔNG TƯ VẤN GIÁM SÁT NHẰM NÂNG CAO HƠN CHẤT LƯỢNG THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG, 06/2011 GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page TÁC Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn MỤC LỤC Trang phụ bìa……………………………………………………………………x Mục lục…………………………………… x Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt…………………………………………x Danh mục hình vẽ, sơ đồ……………………………………………………x ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………….1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ I.1 Khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng…………………………… Chất lượng ? I.2 Khái niệm hệ thống Quản lý chất lượng công trình đường ………10 I.3 Hệ thống thành phần trong quản lý chất lượng …………………12 giai đoạn thi công công trình đường I.4 Sản phẩm công trình đường bộ………………………………………….16 I.5 Hệ thống quản lý chất lượng đường bộ…………………………………19 I.6 Hệ thống vĩ mô quản lý chất lượng đường bộ……………………….21 Tổ chức quản lý Nhà nước chất lượng công trình………………… 21 Mô hình hệ thống quản lý…………………………………………………… 23 Hệ thống văn pháp quy……………………………………………….30 GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn qui trình qui phạm I.7 Hệ thống tài liệu………………………………………………………… 31 I.7.1 Các văn pháp luật có liên quan đến …………………………………31 chất lượng công trình đường Việt Nam I.7.2 Hệ thống quy trình quy phạm có liên quan………………………………35 đến chất lượng công trình đường I.8 Thực trạng quản lý chất lượng thi công công …………………… 35 trình đường VN nay, tồn bất cập Nhận xét chương I……………………………………………………………42 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TVGS ………………………… 44 HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN II.1 Các nội dung công tác TVGS đường bộ……………………………44 II.1.1 Vai trò TVGS nay…………………………………………… 52 Công tác giám sát xây dựng CTGT ………………………………………52 II.1.2 Giám sát theo dõi kiểm tra để…………………………………… 53 khẳng định công trình II.1.3 Lực lượng cán bộ, kỹ sư làm công tác giám sát…………………………54 II.2 Thực trạng công tác TVGS ………………………………54 vấn đề CLCT đường II.2.1 Đánh giá tổng quan công tác TVGS………………………………….54 II.2.2 Hệ thống văn Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Quy chế 56 GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn II.3 Các vấn đề phát bất cập công tác TVGS …60 II.3.1 Các vấn đề thể chế, tổ chức………………………………… 60 II.3.2 Các vấn đề tiền lương……………………………………… 64 II.3.3 Các vấn đề đạo đức………………………………………… 65 Các đề xuất công tác TVGS .65 II.4 Vấn đề ISO công trình GTĐB 71 ISO công tác TVGS II.4.1 Vấn đề ISO công trình GTĐB………………………………………71 II.4.2 Vấn đề ISO TVGS………………………………………… ………73 II.4.3 Hành lang hoạt động pháp lý văn ……………………… ………75 liên quan đến TVGS II.5 Phân tích số nội dung công tác ………………………….81 TVGS QLCL đường giai đoạn thi công Đặt vấn đề……………………………………………………………….………81 Chất lượng công trình đường bộ……………………………………… ………81 Kết luận chương 2…………………………………………………………… 87 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ MỘT SỐ NỘI DUNG …………………… 89 CỦA CÔNG TÁC TVGS TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ III.1 Nhận xét chung …………………………………………………………89 GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn III.2 Giải pháp chung ……………………………………………………… 89 III.2.1 Rà soát sửa đổi bổ sung văn ……………………………………… 89 quy phạm pháp luật nhằm tăng cường quản lý chất lượng công trình Một số nội dung đề xuất, kiến nghị ……………………………………………89 công tác quản lý nhà nước III.2.2 Nghiên cứu ban hành sách ………………………………… 90 liên quan nhằm nâng cao chất lượng công trình đường III.2.3 Đối với công tác TVGS…………………………………………………91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………………… 92 I CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI………………………….92 II CÁC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, KHUYẾN NGHỊ…………………92 GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn TÓM TẮT LUẬN VĂN Để thuận tiện cho việc kiểm tra, xem xét Thầy giáo, Tác giả luận văn tóm tắt nội dung Luận văn thực sau: PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong 65 năm qua (1945-2010), ngành GTVT có nhiều đóng góp quan trọng cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đặc biệt, từ đất nước bắt đầu thực công Đổi Mới, ngành Giao thông vận tải thể vai trò ngành kinh tế quan trọng, trước “mở đường” Cán bộ, công nhân viên toàn ngành phấn đấu thực nhiều công trình giao thông qui mô lớn, tầm cỡ khu vực như: Hầm đường qua đèo Hải Vân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Mỹ Thuận, cảng nước sâu Cái Lân, nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; cầu Hàm Luông; cầu Cần Thơ; cầu Thanh Trì tạo nên mạch máu giao thông ngày hoàn chỉnh Mạng lưới đường giao thông nông thôn vươn tới vùng sâu, vùng xa, góp phần cải thiện đáng kể sống nhân dân, góp phần đặc biệt quan trọng công xoá đói giảm nghèo Trong năm trở lại đây, hệ thống hạ tầng giao thông Nhà nước trọng đầu tư xây dựng góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng Mỗi năm ngành GTVT đưa vào khai thác hàng ngàn km đường bộ, hàng trăm cầu đường bộ, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không tuyến đường thủy Trong năm 2009 xây dựng cải tạo 750km đường bộ, 20km cầu công trình khác, đưa vào sử dụng 30 dự án, khối lượng thực khoảng 33 ngàn tỷ đồng; Năm 2010, xây dựng cải tạo khoảng 1.000km đường bộ, 8,7km cầu đưa vào sử dụng 30 dự án, khối lượng thực khoảng 39 ngàn tỷ đồng Các công trình xây dựng đưa vào sử dụng phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn thời kỳ đổi mới, góp phần quan trọng vào tăng trưởng phát triển kinh tế quốc dân, phục vụ tốt cho lợi ích dân sinh xã hội từ đô thị đến miền núi Nhìn chung chất lượng công trình dự án đầu tư đưa vào khai thác đáp ứng yêu cầu Tuy nhiên có không dự án trình xây dựng vừa đưa vào sử dụng xuất hư hỏng cố số hạng mục phận công trình, gây xúc cho xã hội như: Các hư hỏng: QL 53 (Vĩnh Long), QL 48 (Nghệ An - Dự án WB4), số đoạn QL 1A (Hợp phần bảo trì dự án WB4), thảm bê tông nhựa nóng mặt cầu Thăng Long, tuyến tránh Phú Yên Các cố: Một số cố lớn xảy thời gian gần như: Sập hai nhịp neo cầu Cần Thơ, sạt lở Mỏ đá Đ3 Thủy điện Bản Vẽ, vỡ đập sau mùa lũ năm 2007 công trình hồ chứa nước Cửa Đạt, nứt bêtông đốt hầm dìm Thủ Thiêm, sập dầm cầu Cạn thuộc dự án đường Vành đai (Hà Nội)… Các hư hỏng cố xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan chủ thể tham gia dự án Theo số liệu chưa đầy đủ Cục Giám định Nhà nước chất lượng công trình xây dựng, hàng năm có khoảng 0,28 - 0,56% công trình bị cố với hàng vạn công trình triển khai nước có hàng trăm công trình bị cố Có thể nói chất lượng công trình đường không đảm bảo nhiều nguyên nhân khác nhau, phụ thuộc vào khâu chuổi hoạt động hoạt động xây dựng công trình bao gồm từ quy hoạch, soạn thảo Dự án, thiết kế, thi công hoàn thiện đưa công trình vào quản lý khai thác kể trách nhiệm của công tác thẩm tra, thẩm định, giám sát trình thi công…; Để tìm nguyên nhân gây phải xem xét, phân tích cụ thể giai đoạn trình GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn Trong chuổi hoạt động xây dựng công trình đường giai đoạn thi công giai đoạn phức tạp có ảnh hưởng trực tiếp nhiều đến chất lượng công trình, có trách nhiệm không nhỏ công tác tư vấn giám sát Gần 20 năm qua công tác tư vấn giám sát làm quen dần với thông lệ quốc tế trở thành lĩnh vực có tác dụng quan trọng việc quản lý chất lượng Tuy tồn nhiều vấn đề quan điểm, cách tiến hành, cách đánh giá, cụ thể sau: Đội ngũ TVGS chưa thực chuyên nghiệp, Năng lực trình độ Kỹ sư giám sát (KSGS) chưa cao đồng đều, chưa thực tâm huyết với nghề…Mặt khác cần hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật công tác quản lý chất lượng để bao quát hết yếu tố chi phối chất lượng công trình; bỏ bớt thủ tục hành rườm rà; xem xét lại quy định lực nhà thầu chế tài xử lý vi phạm quản lý chất lượng Vậy với vai trò Tư vấn giám sát phải làm để nâng cao chất lượng công trình giai đoạn thi công? Để giải câu hỏi Tác giả luận văn đặt hướng sau: + Tìm hiểu phân tích rõ chất lượng công trình đường bộ, yếu tố thành phần liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình đường nói chung đặc biệt chất lượng giai đoạn thi công + Tìm hiểu phân tích hệ thống quản lý chất lượng chủ thể tham gia dự án, mà đặc biệt công tác tư vấn giám sát, mối quan hệ TVGS chủ thể khác + Tìm hiểu phân tích vai trò Tư vấn giám sát, phân tích hành lang hoạt động pháp lý TVGS, soi rõ thêm với FIDIC + Nghiên cứu xem xét vấn đề ISO công tác TVGS GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn Với nội dung đặt Tác giả muốn hiểu sâu công tác quản lý chất lượng phần đóng góp vào việc nâng cao chất lượng thi công đường Từ tác giả chọn đề tài luận văn: “Phân tích, bổ sung số nội dung công tác TVGS nhằm nâng cao chất lượng thi công đường bộ” Đối tượng nghiên cứu: nội dung quản lý chất lượng công trình đường giai đoạn thi công Phạm vi nghiên cứu: Lĩnh vực đường Phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp phân tích kết hợp với đánh giá nhận xét từ tài liệu công trình thực tế GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ I.1 Khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng Chất lượng ? Chính sách chất lượng: Chính sách chất lượng tổ chức ý đồ định hướng chung chất lượng lãnh đạo cao tổ chức đề Công trình đường bộ: Bao gồm đường bộ, cầu, phà, hầm công trình tổ chức điều khiển giao thông Quản lý chất lượng: I.2 Khái niệm hệ thống Quản lý chất lượng công trình đường bộ: Hệ thống quản lý chất lượng cấu tổ chức, trách nhiệm, thủ tục, trình nguồn lực cần thiết để thực quản lý chất lượng I.3 Hệ thống thành phần trong quản lý chất lượng giai đoạn thi công công trình đường Định nghĩa chủ thể tham gia dự án Chủ đầu tư gọi tắt ban quản lý dự án (Ban QLDA) Nhà thầu thi công Tư vấn giám sát (TVGS) Tư vấn thiết kế (TVTK) Nhân dân I.4 Sản phẩm công trình đường bộ: I.5 Hệ thống quản lý chất lượng đường bộ: * Trong hệ thống quản lý chất lượng vĩ mô: * Hệ thống quản lý chất lượng vi mô: GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 10 Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn I.6 Hệ thống vĩ mô quản lý chất lượng đường bộ: Tổ chức quản lý Nhà nước chất lượng công trình: * Mô hình hệ thống quản lý: Hệ thống văn pháp quy quy trình quy phạm: Hệ thống văn pháp quy: I.7 Hệ thống tài liệu: I.7.1 Các văn pháp luật có liên quan đến chất lượng công trình đường Việt Nam: + Các văn luật + Các văn nghị định, thông tư, hướng dẫn + Các Nghị định Chính phủ: + Các Quyết định Thủ tướng Chính phủ: + Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ + Các Văn hướng dẫn Bộ Xây Dựng + Thông tư hướng dẫn Bộ Xây dựng: + Các Quyết định Bộ trưởng Bộ Xây dựng + Các Văn bản, công văn Bộ Xây dựng + Các văn hướng dẫn Bộ GTVT + Các Quyết định Bộ trưởng I.7.2 Hệ thống quy trình quy phạm có liên quan đến chất lượng công trình đường GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 11 Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn I.8 Thực trạng quản lý chất lượng thi công công trình đường VN nay, tồn bất cập • Những tồn Quản lý: • Tồn Chất lượng công trình xây dựng: Nêu số nguyên nhân cố thường gặp công trình nền, mặt đường Nhận xét chương I CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TVGS HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN II.1 Các nội dung công tác TVGS đường + Các nguyên tắc công tác TVGS + Định nghĩa Tư vấn giám sát (TVGS) + Các nguyên tắc giám sát thi công xây dựng công trình + Kỹ sư giám sát thi công xây dựng phải đạt yêu cầu sau + Cơ cấu thức chế độ trách nhiệm máy giám sát + Kỹ sư giám sát trưởng + Kỹ sư giám sát chuyên ngành / kỹ sư giám sát phận GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 12 Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn + Nhân viên giám sát (giám sát trường) II.1.1 Vai trò TVGS Công tác giám sát xây dựng CTGT gì? II.1.2 Giám sát theo dõi kiểm tra để khẳng định công trình… II.1.3 Lực lượng cán bộ, kỹ sư làm công tác giám sát… II.2 Thực trạng công tác TVGS vấn đề CLCT đường bộ: II.2.1 Đánh giá tổng quan công tác TVGS GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 13 Trường ĐHXD Hà Nội 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Năm Mối liên hệ Tóm tắt luận văn Thời gian Số văn Loại văn 24/09/1997 2496/Q§-KHKT QLCL 14/02/1998 214/CG§ QLCL 29/06/1999 1562/1999/Q§-BGTVT QCTVGS 27/03/2000 702/2000/Q§-BGTVT QL 12/6/2001 1834/2001 Q§-BGTVT QL 29/06/2001 LuËt 27/12/2002 4391/Q§-BGTVT XLVP 12/11/2003 5267/BGTVT KCCT 26/11/2003 LuËt XD 16/12/2004 209/2004/N§-CP QLCL ► 07/2/2005 16/2005/N§-CP QLDA ► 18/04/2005 12/2005/Q§-BXD QLNN 18/04/2005 80/2005/Q§-T.TG QLCL 16/05/2005 21/2005/CT-T.TG QLNN 31/05/2005 3214/BGTVT-CG§ QLCL 14/07/2005 11/2005/TT-BXD QLCL 15/07/2005 12/2005/Q§-BXD QLCL 2007 2006 29/11/2005 2008 Ghi LuËt 23/12/2005 2646/BXD-XL QLNN 9/1/2006 04/2006/Q§-BGTVT ATGT 22/03/2006 68/2006/Q§-T.TG QLNN 14/08/2006 4868/BGTVT-CG§ QLNN 29/09/2006 112/2006/N§-CP QLDA 22/11/2006 35/2006/Q§-BXD QLNN 24/11/2006 08/2006/TT-BXD QLCL 4/4/2007 53/2007/N§-CP QLNN 28/06/2007 1394/BXD-PC QLNN 7/7/2007 04/2007/TTLT-BXD-BCA QLNN 1/8/2007 127/2007/N§CP QLCL 9/8/2007 131/2007/Q§-T.TG QLNN 9/1/2008 179/BGTVT-CG§ QLCL 18/04/2008 49/2009/N§-CP QLCL 5/5/2008 58/2008/N§-CP QLNN GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Sữa đổi, bổ sung NĐ 16 Sữa đổi, bổ sung NĐ209► Page 14 2009 Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn 20/10/2008 22/2008/Q§-BGTVT QCTVGS 10/02/2009 12/2009/N§-CP QLNN 27/02/2009 23/2009/N§-CP QLNN 31/07/2009 27/2009/TT-BXD QLNN GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Thay NĐ 112&16 ►… Cụ thể hóa cho NĐ 209 Page 15 Sơ đồ Milestone văn Ghi chú: Nét đứt – Văn sau thay cho văn trước Nét liền – Văn sau sữa đổi, bổ sung văn trước II.3 Các vấn đề phát bất cập công tác TVGS II.3.1 Các vấn đề thể chế, tổ chức: * Hệ thống văn pháp quy, quy phạm kỹ thuật (các quy trình quy phạm kỹ thuật) II.3.2 Các vấn đề tiền lương Các đề xuất công tác TVGS 1./ Vai trò đích thực tư vấn giám sát Việc sử dụng tổ chức tư vấn giám sát Việc tổ chức thực Áp dụng ISO 9000 công tác quản lý chất lượng: Nghiên cứu việc giao cho công ty tư vấn trúng thầu thiết tục làm công tác giám sát Tổ chức tư vấn giám sát phấn đấu bảo đảm tính độc lập, khách quan không tham gia móc ngoặc, thông đồng với chủ đầu tư bên thi công Muốn giúp đỡ tổ chức tư vấn giám sát quản lý chất lượng cần nghiên cứu nâng thêm chi phí giám sát, toán đầy đủ kịp thời chi phí cho tổ chức, tránh tình trạng dây dưa chiếm dụng thường gặp II.4 Vấn đề ISO công trình GTĐB ISO công tác TVGS II.4.1 Vấn đề ISO công trình GTĐB GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 16 II.4.2 Vấn đề ISO TVGS II.4.3 Hành lang hoạt động pháp lý văn liên quan đến TVGS II.5 Phân tích số nội dung công tác TVGS QLCL đường giai đoạn thi công • Đặt vấn đề: Chất lượng công trình đường bộ… Kết luận chương 2: GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 17 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TVGS TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 18 III.1 Nhận xét chung III.2 Giải pháp chung III.2.1 Rà soát sửa đổi bổ sung văn quy phạm pháp luật nhằm tăng cường quản lý chất lượng công trình Một số nội dung đề xuất, kiến nghị công tác quản lý nhà nước III.2.2 Nghiên cứu ban hành sách liên quan nhằm nâng cao chất lượng công trình đường III.2.3 Đối với công tác TVGS GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 19 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Trước tình hình thực tế vầ chất lượng công trình đường bộ, nội dung luận văn tác giả khái quát sâu làm rõ từ phát vấn đề sau: 1./ Phân tích tìm hiểu khái niệm chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng công trình đường bộ, yếu tố thành phần tạo nên chất lượng công trình đường 2./ Tìm hiểu phân tích mối quan hệ chủ thể tham gia dự án 3./ Tác giả sâu phân tích thực trạng công tác QLCL thi công công trình đường nước ta, tồn bất cập 4./ Tác giả sâu phân tích thực trạng nội dung công tác TVGS nay, tồn bất cập 5./ Vấn đề ISO công trình giao thông đường ISO công tác TVGS II CÁC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, KHUYẾN NGHỊ Từ kết nghiên cứu trên, Để nâng cao chất lượng công trình giao thông đường Tác giả đề xuất nội dung sau: Bộ GTVT cần ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giao thông, quy định rõ trách nhiệm chủ thể tham gia Dự án Kiến nghị Nhà nước điều chỉnh bổ sung Nghị định 209 Nghị định 49 cho phù hợp với thực tế theo xu phân cấp quản lý nay: GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 20 + Xác định rõ trách nhiệm chủ thể tham gia bảo đảm chất lượng công trình Với công tác TVGS cần ý đến công tác đào tạo cấp quản lý chứng chỉ, quy định tổ chức tham gia giám sát xây dựng Xây dựng mô hình quản lý dự án (các Ban QLDA) để áp dụng thống cho Ban quản lý dự án, cần phải có máy quản lý chất lượng giám sát xây dựng Chủ đầu tư để kiểm tra giám sát Nhà thầu tư vấn giám sát trường Bước đầu nên bắt buộc tổ chức TVGS áp dụng ISO 9000 hệ thống QLCL (Cần có lộ trình cụ thể, phải nhanh chóng áp dụng) Đối với KS giám sát cần đảm bảo yêu cầu trình độ chuyên môn xây dựng kỹ nghiệp vụ giám sát xây dựng Về trình độ chuyên môn nói chung kỹ sư trở lên, có bề dày định thiết kế, kỹ thuật thi công, quản lý đảm bảo chất lượng Về kỹ nghiệp vụ phải qua lớp tập huấn để hiểu biết vận dụng sách, qui định có liên quan, nội dung công việc cụ thể công tác giám sát Tăng lương cho kỹ sư TVGS: Nhà nước ta nên quan tâm đến vấn đề tiền lương cho kỹ sư giám sát, thực tế cho thấy làm việc với Dự án có nguồn vốn nước tổ chức TVGS ngoại trả lương cao cho kỹ sư việt nam, dự án nước làm việc với Tư vấn nội mức lương tương đối thấp vấn đề phần gây nên chưa thỏa mãn cho kỹ sư khoản thu nhập để đảm bảo sống từ dễ dàng bị lôi kéo yếu tố tiêu cực trình thực dự án (Thiếu trách nhiệm công việc, thông đồng với Nhà thầu…) từ gây nhiều hậu đáng tiếc chất lượng công trình Vấn đề liên quan đến nghiêm cấm hay xử phạt: Nhà nước cần có biện pháp chế tài mạnh để ngăn chặn chủ động tham nhũng tiêu cực hoạt động xây dựng, Cần phải quy trách nhiệm xử lý thật rõ ràng, nghiêm minh o//o GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 21 GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 22 [...]... Các Văn bản hướng dẫn của Bộ Xây Dựng + Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng: + Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng + Các Văn bản, công văn của Bộ Xây dựng + Các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT + Các Quyết định của Bộ trưởng I.7.2 Hệ thống quy trình quy phạm có liên quan đến chất lượng công trình đường bộ GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 11 Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn. .. Nội Tóm tắt luận văn I.6 Hệ thống vĩ mô về quản lý chất lượng đường bộ: Tổ chức quản lý Nhà nước về chất lượng công trình: * Mô hình hệ thống quản lý: Hệ thống các văn bản pháp quy và các quy trình quy phạm: Hệ thống các văn bản pháp quy: I.7 Hệ thống tài liệu: I.7.1 Các văn bản pháp luật có liên quan đến chất lượng công trình đường bộ ở Việt Nam: + Các văn bản luật + Các văn bản nghị định, thông tư,... giám sát (TVGS) + Các nguyên tắc cơ bản của giám sát thi công xây dựng công trình + Kỹ sư giám sát thi công xây dựng phải đạt các yêu cầu sau + Cơ cấu thức và chế độ trách nhiệm của bộ máy giám sát + Kỹ sư giám sát trưởng + Kỹ sư giám sát chuyên ngành / kỹ sư giám sát bộ phận GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 12 Trường ĐHXD Hà Nội Tóm tắt luận văn + Nhân viên giám sát (giám sát hiện... Vấn đề ISO của công trình GTĐB và ISO của công tác TVGS II.4.1 Vấn đề ISO của công trình GTĐB GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 16 II.4.2 Vấn đề ISO của TVGS II.4.3 Hành lang hoạt động pháp lý và các văn bản liên quan đến TVGS II.5 Phân tích một số nội dung của công tác TVGS trong QLCL đường bộ ở giai đoạn thi công • Đặt vấn đề: Chất lượng công trình đường bộ… Kết luận chương 2:... công trình đường bộ, các yếu tố thành phần tạo nên chất lượng công trình đường bộ 2./ Tìm hiểu và phân tích mối quan hệ của các chủ thể tham gia dự án 3./ Tác giả đã đi sâu phân tích thực trạng về công tác QLCL thi công các công trình đường bộ ở nước ta, những tồn tại và bất cập 4./ Tác giả đã đi sâu phân tích thực trạng nội dung công tác TVGS hiện nay, những tồn tại và bất cập 5./ Vấn đề ISO của công... HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 17 CHƯƠNG 3 KIẾN NGHỊ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TVGS TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 18 III.1 Nhận xét chung III.2 Giải pháp chung III.2.1 Rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường quản lý chất lượng công trình Một số nội dung đề xuất, kiến nghị về công tác... quan nhằm nâng cao chất lượng công trình đường bộ III.2.3 Đối với công tác TVGS GVHD : TS VŨ HOÀI NAM HỌC VIÊN : ĐẶNG XUÂN TRUNG Page 19 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Trước tình hình thực tế vầ chất lượng công trình đường bộ, trong nội dung luận văn này tác giả đã khái quát và đi sâu làm rõ cũng như từ đó phát hiện ra các vấn đề sau: 1./ Phân tích và tìm hiểu các khái niệm về... chất lượng thi công các công trình đường bộ ở VN hiện nay, những tồn tại và bất cập • Những tồn tại về Quản lý: • Tồn tại về Chất lượng công trình xây dựng: Nêu một số nguyên nhân sự cố thường gặp của công trình nền, mặt đường Nhận xét chương I CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TVGS HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN II.1 Các nội dung của công tác TVGS đường bộ + Các nguyên tắc cơ bản của công tác TVGS + Định... bất cập 5./ Vấn đề ISO của công trình giao thông đường bộ và ISO của công tác TVGS II CÁC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, KHUYẾN NGHỊ Từ các kết quả nghiên cứu ở trên, Để nâng cao được chất lượng công trình giao thông đường bộ Tác giả đề xuất các nội dung chính như sau: 1 Bộ GTVT cần ban hành quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giao thông, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng... giám sát xây dựng của Chủ đầu tư để kiểm tra giám sát Nhà thầu và tư vấn giám sát tại hiện trường 4 Bước đầu nên dần dần bắt buộc các tổ chức TVGS áp dụng ISO 9000 trong hệ thống QLCL của mình (Cần có lộ trình cụ thể, nhưng phải nhanh chóng áp dụng) 5 Đối với các KS giám sát thì cần đảm bảo yêu cầu cơ bản là trình độ chuyên môn xây dựng và kỹ năng nghiệp vụ giám sát xây dựng Về trình độ chuyên môn nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố bản tóm tắttác giả đặng xuân trungđại học xây dựng, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố bản tóm tắttác giả đặng xuân trungđại học xây dựng, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố bản tóm tắttác giả đặng xuân trungđại học xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay