Đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

20 288 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2016, 16:22

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60.72.20 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRỊNH XUÂN TRÁNG THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn! Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Khoa Đào tạo sau đại học Bộ môn Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu Tôi xin gửi đến Thầy, Cô Bộ môn Nội, trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên lời cảm ơn sâu sắc tâm huyết giảng, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Trịnh Xuân Tráng, người Thày với lòng tận tụy, nhiệt tình hướng dẫn, động viên, trực tiếp giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tiến hành nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Cục Y tế - Bộ Giao thông Vận tải, Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc - nơi công tác Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người bạn thân thiết giúp đỡ, động viên, khích lệ thời gian học tập hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009 Tác giả Nguyễn Huy Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn danh môc C¸c ch÷ viÕt t¾t BG : Bình giáp BN : Bệnh nhân CS :Cộng CG : Cường giáp ĐT : Điều trị ĐTT : Độ tập trung FT3 : Free Triiodothyronin FT4 : Free Tetraiodothyronin HC : Hội chứng KGTH : Kháng giáp tổng hợp LNHT : Loạn nhịp hoàn toàn NG : Nhược giáp PTU : Propylthiouracil TB : Trung bình TC :Triệu chứng TG : Tuyến giáp T3 : Triiodothyronin T4 : Tetraiodothyronin TRAb : TSH Receptor Antibodi TSAb : Thyroid Stimulating Antibodi TSH : Thyroid Stimulating hormon TSI : Thyroid Stimulating Immunoglobulin TTT : Thổi tâm thu ƯCMD : Ức chế miễn dịch V : Thể tích Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG : TỔNG QUAN 1.1 Vài nét bệnh Basedow 1.2 Đặc điểm dịch tễ 1.3 Bệnh nguyên, bệnh sinh 1.4 Triệu chứng lâm sàng 1.5 Cận lâm sàng 1.8 Biến chứng bệnh Basedow 12 1.9 Chẩn đoán 12 1.10 Điều trị 14 1.11 Tình hình nghiên cứu bệnh Basedow 25 CHƢƠNG : ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.4 Phương pháp thu thập số liệu 2.5 Vật liệu nghiên cứu 2.6 Xử lý số liệu 28 34 34 CHƢƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Đặc điểm bệnh nhân trước điều trị 131I 35 3.2 Liều điều trị dược chất 131I cho bệnh nhân 41 3.3 Kết điều trị 41 3.4 Một số yếu tố liên quan đến kết điều trị 45 CHƢƠNG : BÀN LUẬN 46 4.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu trước điều trị 47 4.2 Biểu số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trước điều trị 48 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4.3 Chỉ định chống định điều trị 131I 50 4.4 Cách tính liều liều điều trị 50 4.5 Kết sau tháng điều trị 52 4.6 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị KẾT LUẬN 56 59 Kết điều trị 59 Một số yếu tố liên quan đến kết điều trị 59 KIẾN NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 35 Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo giới, địa dư 35 Bảng 3.3 Thời gian dùng thuốc KGTH trước điều trị 131I 36 Bảng 3.4 Phân độ bướu giáp 36 Bảng 3.5 Một số triệu chứng lâm sàng BN Basedow trước điều trị 131I Bảng 3.6 Phân loại BMI bệnh nhân Basedow vào viện 37 37 Bảng 3.7 Một số biểu điện tâm đồ BN Basedow trước điều trị 131I 38 Bảng 3.8 Biểu số số hormon trước điều trị 38 Bảng 3.9 Biểu số số sinh hoá máu trước điều trị Bảng 3.10 Biểu số công thức máu trước điều trị 39 39 Bảng 3.11 Biểu mức độ nhiễm độc giáp trước điều trị 40 Bảng 3.12 Thể tích tuyến giáp trước điều trị 40 Bảng 3.13 Độ tập trung 131I tuyến giáp sau 24h vào viện Bảng 3.14 Liều điều trị 40 41 Bảng 3.15 Kết sau tháng điều trị 41 Bảng 3.16 Thay đổi số triệu chứng lâm sàng 42 Bảng 3.17 Sự thay đổi cân nặng trước sau điều trị 42 Bảng 3.18 Một số biểu điện tâm đồ BN Basedow trước sau điều trị 131I 43 Bảng 3.19 Sự thayđổi thể tích tuyến giáp trước sau tháng điều trị 43 Bảng 3.20 Sự thay đổi số số sinh hoá trước sau điều trị 44 Bảng 3.21 Sự thay đổi nồng độ hormon trước sau điều trị 44 Bảng 3.22 Sự thay đổi số số công thức máu trước sau điều trị 45 Bảng 3.23 Liên quan thể tích tuyến giáp trước điều trị với kết sau điều trị 45 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Bảng 3.24 Liên quan liều điều trị 131I với kết sau điều trị 46 Bảng 3.25 Liên quan tuổi kết cường giáp sau điều trị 46 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn §Æt vÊn §Ò Basedow bệnh tuyến giáp thường gặp nước ta giới, chiếm 45,8% bệnh nội tiết, 2,6% bệnh nội khoa điều trị bệnh viện Bạch Mai [21] Bệnh gặp lứa tuổi, trẻ sơ sinh [24], song phần lớn xuất độ tuổi lao động, tỷ lệ mắc bệnh nữ lớn nam [8] Bệnh có biểu lâm sàng tình trạng nhiễm độc giáp với bướu giáp lan toả, bệnh lý mắt bệnh lý da xuất kháng thể kháng thụ thể TSH (TSH receptor antibody - TRAb) Bệnh nhiều nguyên nhân ngày nhiều tác giả thừa nhận bệnh tự miễn dịch [14], [26] Bệnh Basedow gây biến chứng nặng tim mạch, mắt, nhiễm độc giáp cấp phát hiện, chẩn đoán điều trị kịp thời bệnh khỏi hoàn toàn Hiện nay, có ba phương pháp điều trị bệnh là: điều trị nội khoa thuốc kháng giáp tổng hợp, phẫu thuật tuyến giáp điều trị Iod phóng xạ 131 I Mỗi phương pháp điều trị có ưu, nhược điểm khác [15] Trên giới năm 1946, 131 I lần sử dụng để điều trị bệnh bướu cổ độc lan toả (bệnh Basedow), đến có hàng triệu bệnh nhân điều trị 131I Ở miền Nam (Việt Nam) 131I dùng để điều trị Basedow từ năm 1964 (tại bệnh viện Chợ Rẫy), lần năm 1978 bệnh viện Bạch Mai [1] Việc sử dụng 131 I điều trị bệnh cường giáp có xu hướng tăng nhanh năm gần nước ta, tính hiệu quả, kinh tế phương pháp điều trị Nhưng có quan điểm chưa thống chưa có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá tìm hiểu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 10 thay đổi triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng biến chứng điều trị phóng xạ 131I Để góp phần đánh giá kết quả, bước nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh Basedow tiến hành đề tài nghiên cứu: "Đánh giá kết điều trị bệnh Basedow 131 I bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên” Với mục tiêu sau: Đánh giá kết điều trị Bệnh nhân Basedow 131I Xác định số yếu tố liên quan tới kết điều trị bệnh Basedow 131I Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 11 Chƣơng Tæng Quan 1.1 Vài nét chung bệnh Basedow Basedow bệnh cường chức tuyến giáp (hyperthyroidism), kết hợp với tăng sản bướu lan toả (hyperplastic diffusely goiter), tự kháng thể lưu hành máu gây [26], [38], kháng thể gắn với thụ cảm thể TSH màng tế bào tuyến giáp, hoạt hoá AMP vòng (AMPc), dẫn tới tăng sản xuất tiết hormon giáp trạng Basedow xếp vào bệnh có chế tự miễn dịch đặc hiệu quan, gần số tác giả cho có mặt kháng thể kháng thụ thể TSH (TRAb) chứng bệnh Basedow [30] Ngoài thấy bệnh Basedow nhiễm độc giáp trung bình nặng có tăng IgG, chứng minh cho quan điểm bệnh Basedow bệnh tự miễn [32], [36] Bệnh có nhiều tên gọi khác nhau: [3], [38], [40] - Bệnh bướu giáp lan toả nhiễm độc - Bệnh Grave’s (Grave’s disease) - Bệnh Parry - Bệnh cường chức tuyến giáp miễn dịch - Bệnh bướu giáp có lồi mắt - Bệnh Basedow 1.2 Dịch tễ Basedow bệnh nội tiết hay gặp Việt Nam giới, chiếm 45,8% bệnh nội tiết 2,6% bệnh nội khoa điều trị bệnh viện Bạch Mai [21] Tại Mỹ, tỷ lệ mắc bệnh Basedow chiếm 0,02% - 0,4% dân số, đó, theo Tunbridge cộng Bắc Anh, tỷ lệ mắc bệnh Basedow khoảng 1% [8] Bệnh gặp lứa tuổi song phần lớn độ tuổi lao động (20-40 tuổi), phụ nữ chiếm đa số (80% -90%) [12] Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 12 1.3 Bệnh nguyên, bệnh sinh 1.3.1 Bệnh nguyên Mặc dù nhiều năm qua có nhiều thành tựu xuất sắc nghiên cứu nguyên nhân bệnh Basedow đến chưa rõ nguồn gốc bệnh, nguyên nhân gây bệnh -Các yếu tố khởi phát: + Yếu tố tâm thần: Quan trọng bậc chấn thương tâm thần, stress (đặc biệt người lớn), ví dụ chuyện tang tóc, bất hoà, thất vọng, bất mãn, buồn phiền, căng thẳng tinh thần kéo dài… ( theo số thống kê giới, tỷ lệ yếu tố lên tới 40 – 90% trường hợp) Sau thời gian xuất triệu chứng bệnh Các giai đoạn đặc biệt đời sống sinh dục phụ nữ (dậy thì, chửa đẻ, sảy thai, mãn kinh) dễ mắc bệnh, chiếm tới 25% trường hợp Người ta cho có vai trò rối loạn nội tiết tố nữ + Các yếu tố khác gặp: u vùng hố yên vùng đồi, chấn thương tai nạn phẫu thuật sọ não Ngoài dùng iod liều cao kéo dài gây bệnh iod – Basedow Trường hợp xảy điều trị bướu giáp đơn Dùng thyroxin chiết xuất tuyến giáp làm tăng giáp vững bền - Các yếu tố bẩm chất: Bệnh xảy nhiều nữ, gặp lứa tuổi, gặp trẻ em người 60 tuổi Cơ địa thần kinh - tâm thần địa sẵn có rối loạn thần kinh thực vật thuộc loại cường giao cảm; địa hay gặp nữ lại thêm chứng cho thấy bệnh có tần số cao nữ Di truyền: Khá nhiều thống kê cho thấy gia đình có nhiều người bị bệnh Basedow bị bệnh tuyến giáp khác bướu giáp đơn thuần, bướu tuyến độc, phù niêm tuyến giáp Tỷ lệ gia đình có nhiều Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 13 người bị bệnh tuyến giáp thay đổi tuỳ theo thống kê thay đổi từ 25 – 60% Điều nói lên tính chất di truyền bệnh tuyến giáp nói chung bệnh Basedow nói riêng [21], [41] Miễn dịch: Theo Mac kenzie, bệnh nhân bị tăng giáp có địa bẩm chất dễ sinh dòng tế bào lympho có khả tạo kháng thể kích thích tuyến giáp Delzant G phát gần 50% số bệnh nhân tăng giáp có tiền sử mắc bệnh dị ứng (ban, eczema, hen, không dung nạp thuốc, nhũng bệnh có viêm: viêm họng tái diễn, viêm cầu thận, viêm khớp dạng thấp…) có tính chất bệnh tự miễn dịch Môi trường sống: Ở nước phát triển, dân thành thị (đặc biệt nhà máy) bị bệnh Basedow nhiều nông thôn (ở Việt Nam ngược lại) 1.3.2 Bệnh sinh Có nhiều luận thuyết khác nguyên nhân sinh bệnh Basedow Có hai thuyết lớn liên quan đến nguồn gốc sinh bệnh 1.3.2.1 Rối loạn trục điều hoà đồi - tuyến yên - tuyến giáp Ảnh hưởng yếu tố tâm thần tới xuất bệnh thường gặp bệnh số giai đoạn đời sống dậy thì, thai nghén mãn kinh thời điểm mà hệ đồi - tuyến yên hoạt động mức làm tiết nhiều TSH (thyrotropin) chứng cho giả thuyết Thuyết đến có nhiều lý để bác bỏ [21] 1.3.2.2 Cơ chế tự miễn dịch Theo quan điểm miễn dịch học nay, bệnh Basedow coi rối loạn miễn dịch quan đặc hiệu (Organspecific Autoimmune Disorder) với đặc điểm có kháng thể kháng thụ thể TSH (TRAb) [64], gọi kháng thể kích thích tuyến giáp (Thyroid Stimulating Antibody - TSAb) Sau gắn với receptor TSH kháng thể tác động chủ vận TSH (TSH - agonist) kích thích hoạt động adenyl cyclase tạo nên AMP Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 14 vòng, đáp ứng tế bào tuyến giáp TSAb giống đáp ứng kích thích TSH TSAb qua rau thai nên đứa trẻ sinh từ người mẹ có nồng độ TSAb cao thời kỳ mang thai dễ bị cường giáp trạng sơ sinh, tình trạng kéo dài kháng thể lưu hành máu Ngoài kháng thể kích thích tuyến giáp (TSAb), huyết Bệnh nhân Basedow lưu hành kháng thể ức chế TSH (TSH Binding Inhibition Antibody: TBIAb) Tên chung cho hai loại kháng thể kháng thể kháng thụ thể TSH (TRAb) Các kháng thể gắn với thụ thể dành cho TSH vừa ức chế gắn TSH vào thụ thể, vừa bắt chước hoạt động TSH gây kích thích Tuyến giáp Volpe R nghiên cứu thấy: thiếu hụt quan đặc hiệu không đặc hiệu làm giảm số lượng chức tế bào lympho T ức chế (Ts), kết làm giảm ức chế tế bào lympho T hỗ trợ (Th ) Các Th đặc hiệu có mặt kháng nguyên đặc hiệu kích thích tế bào lympho B đặc hiệu sản xuất kháng thể kích thích tuyến giáp (TSAb) Đồng thời, hormon giáp tăng cao kích thích Th tạo thành vòng luẩn quẩn làm cho bệnh tăng thêm Tuy nhiên, bất thường tế bào lympho Ts đặc hiệu vòng luẩn quẩn không xảy bệnh kết thúc [64] Những công trình nghiên cứu gần cho thấy [64]:sự thiếu hụt cảm ứng đặc hiệu tế bào lympho Ts trực tiếp tuyến giáp yếu tố cần thiết để khởi phát bệnh Ảnh hưởng môi trường như: stress, nhiễm khuẩn, tuổi, thuốc xuất bệnh Basedow giải thích chế [65] 1.4 Triệu chứng 1.4.1 Triệu chứng lâm sàng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 15 - Bướu giáp: Hiếm (1,5%) Bướu phì đại lan toả, to toàn thuỳ phải thường lớn thuỳ trái Mật độ căng, có nhân Phần lớn bướu mạch Không có liên quan mức độ sản tuyến giáp với mức độ tiết hormon tuyến Trường hợp điển hình, bướu mạch có tiếng thổi tâm thu liên tục, có rung miu Rất có giá trị cho chẩn đoán tiếng thổi liên tục [40] - Tim mạch: Tim đập nhanh, đều, liên tục, tăng gắng sức, nghỉ nhanh có loạn nhịp hoàn toàn [32] Cung lượng tim nhanh, tốc độ tuần hoàn nhanh Huyết áp tối đa tăng, T1 mạnh - Sút cân: Bệnh nhân bị sút cân nhanh, vài ba tháng sút 10 kg, ăn nhiều ngon miệng [44] - Các dấu hiệu mắt: Là dấu hiệu tăng giáp Basedow, phân biệt với type tăng khác Có thể chia thành hai loại: co mi lồi mắt thực Bệnh nhân nhìn chằm chằm, mắt sáng long lanh: +Phát co mi trên: Dấu hiệu Dalrymple: nhìn thấy lưỡi liềm trắng củng mạc phía mống mắt Dấu hiệu Stellwag: Khe mi mở rộng Dấu hiệu Von Graefe: co kéo mi trên, vận động mi mắt nhãn cầu Dấu hiệu Moebius: Mất hội tụ nhãn cầu + Dấu hiệu lồi mắt thực sự: hai bên, bên, lồi mắt nhiều, với lồi kế Hertel, bình thường độ lồi mắt khoảng 13  1,75 mm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 16 Ngoài ra, liệt mắt, xung huyết, phù viêm kết mạc, cảm giác chói, cộm mắt có cát Ngày nay, để mô tả triệu chứng mắt bệnh Basedow, người ta sử dụng bảng phân loại NO SPECS Werner: Độ Biểu Độ Không có biểu Độ Co mi (dấu hiệu Dalrymple, Von Graefe, Stellwag) Độ Tổn thương phần mềm hốc mắt Độ Lồi mắt > mm đo độ lồi so với bình thường Độ Tổn thương vận nhãn: thẳng dưới, thẳng Độ Tổn thương giác mạc Độ Tổn thương dây thần kinh thị giác - Run tay: Run nhanh nhỏ đầu chi, run lúc nghỉ lúc làm việc, tăng lên xúc động - Phù niêm trước xương chày: Là kiểu phù khu trú, gặp đặc hiệu cho bệnh Basedow, xuất bệnh lui, hết dấu hiệu nhiễm độc giáp Đó nhiều mảng dày, cộm lên trông da cam, màu vàng nhạt nâu bẩn, lên nhân cứng, to nhỏ không Thường 1/3 dưới, mặt trước cẳng chân, tách biệt với vùng da lành, lan rộng xuống mu bàn chân lên đầu gối Ngoài ra, gặp nốt sạm mí mắt mảng bạch biến - Các triệu chưng khác: bốc hoả, hồi hộp đánh trống ngực, nhiều mồ hôi 1.4.2 Triệu chứng cận lâm sàng - Chuyển hoá sở Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 17 Thường tăng > 20% Phương pháp dùng - Phản xạ đồ gân gót Thường ngắn < 0,24 - 0,26 giây, dùng - Siêu âm tuyến giáp Tuyến giáp nằm cổ, trước quản phần khí quản Nó bao gồm hai thuỳ, thuỳ nằm bên sụn giáp vòng sụn khí quản Các thuỳ nối với eo hẹp nằm trước khí quản Mỗi thuỳ tuyến giáp gần có hình nón, dài khoảng cm rộng khoảng cm tuyến giáp nặng khoảng 30g [39], [42] cấp máu tốt; nhận 80 -120 ml máu phút Trên siêu âm thấy có nhiều nốt giảm âm xen kẽ nốt tăng âm, thấy hình ảnh gợn sóng lăn tăn Chẩn đoán hình thái, chức tuyến giáp đơn giản, nhanh tương đối xác nên sử dụng rộng rãi [6] - Đo độ tập trung 131I tuyến giáp Được sử dụng rộng rãi, cho biết tình trạng bắt Iod tuyến giáp, cường giáp, ĐTT 131 I tăng, độ tập trung 131 I tuyến giáp thời điểm 24h số quan trọng để tính liều điều trị 131I cho bệnh nhân Basedow [4] Ở người bình thường Độ tập trung 131I sau 24h < 30% [17] - Xạ ký mạch Tc99m với máy SPECT Trong bệnh cường giáp trạng, thời gian di chuyển rút ngắn - Xạ hình tuyến giáp Cho biết mức độ hấp thu chất phóng xạ từ tuyến giáp, hình dạng, kích thước, vị trí trọng lượng tuyến giáp - Định lượng hormon Do T3, FT3, T4, FT4, TSH huyết bình thường có nồng độ thấp, định lượng phương pháp miễn dịch phóng xạ cạnh tranh (RIA) độ xác thấp, áp dụng phương pháp miễn dịch phóng xạ không cạnh tranh (IRMA) với độ nhạy cao cho kết xác Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 18 Trong bệnh Basedow, hormon giáp thường tăng, nồng độ TSH giảm thấp, khác biệt giới nhóm tuổi [18] TSH (định lượng theo phương pháp IRMA) thường giảm rõ rệt trường hợp cường giáp không điển hình Khi BN bị Basedow biến đổi sớm theo thứ tự TSH, FT4, FT3, T3, T4 [35] + Định lượng hormon tuyến giáp Là xét nghiệm có độ xác cao, phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ (Radio Immuno Assay - RIA) định lượng phương pháp miễn dịch men ELISA, hoá phát quang Nồng độ T3, T4 huyết bình thường người trưởng thành: theo Harbert J, Wallach J - 3,3 nmol/l; 65 - 160 nmol/l, theo Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Xuân Phách, Mai Thế Trạch 0,9 - 3,1 nmol/l; 58 - 140 nmol/l Trong cường giáp, T3, T4 tăng cao, T3 tăng nhiều T4, nhiên có tăng hai hormon mà Nếu tăng T4 gọi nhiễm độc T4, tăng T3 gọi nhiễm độc T3 Chỉ có phần nhỏ 0,02 - 0,04% lượng T4 0,3 - 0,4% lượng T3 dạng tự do: FT4, FT3 dạng tự dạng hoạt động Lượng FT3, FT4 bình thường người trưởng thành: theo Nguyễn Trí Dũng Mai Thế Trạch 3,5 - pmol/l, 10 - 25 pmol/l, theo Nguyễn Thế Khánh Phạm Tử Dương FT4 0,8 - 2,4 ng/dl, T3 60-180 ng/dl [17] Trong bệnh cường giáp FT3, FT4 tăng cao bình thường Tuy nhiên, có nồng độ FT4 cao huyết so với FT3, T3 tăng nhiều T4 phương pháp định lượng FT4, T3 cho kết xác FT4 T3 thường sử dụng lâm sàng chẩn đoán đặc biệt theo dõi, đánh giá, kết điều trị + Định lượng hormon tuyến yên (TSH) máu Nồng độ TSH bình thường người trưởng thành: theo Fisher D A, Wilon J D, Hoelech R D 0,45 - UI /l; theo Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 19 Xuân Phách 0,3 - 5,5 UI /l, theo Nguyễn Thế Khánh Phạm Tử Dương 0,2 - UI /l - Xét nghiệm miễn dịch + Các tự kháng thể kháng Thyroglobulin kháng microsom: dương tính 80 - 90% trường hợp + Các kháng thể kháng thụ thể TSH (TRAb) màng tế bào tuyến giáp: dương tính - Một số xét nghiệm không đặc hiệu [17] + Định lượng đường máu (thường 4,4 - 6,1mmol/l): thường tăng + Định lượng Cholesterol máu (thường 3,9 - 4,9mmol/l): thường giảm + Điện tim: nhịp tim nhanh, rung nhĩ + Estradiol máu tăng cao phụ nữ [31] -Các xét nghiệm khác [17] + SGOT, SGPT: bình thường [...]... Grave’s (Grave’s disease) - Bệnh Parry - Bệnh cường chức năng tuyến giáp do miễn dịch - Bệnh bướu giáp có l i mắt - Bệnh Basedow 1.2 Dịch tễ Basedow là một bệnh n i tiết hay gặp ở Việt Nam cũng như trên thế gi i, chiếm 45,8% các bệnh n i tiết và 2,6% các bệnh n i khoa i u trị t i bệnh viện Bạch Mai [21] T i Mỹ, tỷ lệ mắc bệnh Basedow chiếm 0,02% - 0,4% dân số, trong khi đó, theo Tunbridge và cộng sự... âm thấy có nhiều nốt giảm âm xen kẽ nốt tăng âm, đ i khi thấy hình ảnh gợn sóng lăn tăn Chẩn đoán hình th i, chức năng tuyến giáp đơn giản, nhanh và tương đ i chính xác nên được sử dụng rộng r i [6] - Đo độ tập trung 13 1I t i tuyến giáp Được sử dụng rộng r i, cho biết tình trạng bắt Iod của tuyến giáp, trong cường giáp, ĐTT 131 I bao giờ cũng tăng, độ tập trung 131 I t i tuyến giáp th i i m 24h còn... nữ Di truyền: Khá nhiều thống kê cho thấy các gia đình có nhiều ngư i cùng bị bệnh Basedow hoặc bị các bệnh tuyến giáp khác như bướu giáp đơn thuần, bướu tuyến độc, phù niêm tuyến giáp Tỷ lệ các gia đình có nhiều Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 13 ngư i bị bệnh tuyến giáp thay đ i tuỳ theo các thống kê thay đ i từ 25 – 60% i u này n i lên tính chất di truyền... hiện, chẩn đoán sớm, i u trị đúng cách, bệnh tiến triển thành từng đợt, gây nhiều biến chứng, quan trọng nhất là: - Cơn nhiễm độc giáp cấp Đây là một cấp cứu n i khoa, tỉ lệ tử vong khá cao, nếu không được i u trị kịp th i thì tỉ lệ tử vong có thể trên 50% [16], xảy ra nhiều hơn trên những bệnh nhân Basedow không được chuẩn bị trước về n i khoa khi can thiệp ngo i khoa, i u trị 13 1I hoặc khi nhiễm... các bệnh tuyến giáp n i chung và bệnh Basedow n i riêng [21], [41] Miễn dịch: Theo Mac kenzie, ở bệnh nhân bị tăng năng giáp có một cơ địa bẩm chất dễ sinh ra một dòng tế bào lympho có khả năng tạo kháng thể kích thích tuyến giáp Delzant G phát hiện gần 50% số bệnh nhân tăng năng giáp có tiền sử mắc bệnh dị ứng (ban, eczema, hen, không dung nạp thuốc, nhất là nhũng bệnh có viêm: viêm họng t i diễn, viêm... Dấu hiệu Moebius: Mất sự h i tụ nhãn cầu + Dấu hiệu l i mắt thực sự: hai bên, có thể một bên, l i mắt ít hoặc nhiều, v i l i kế Hertel, bình thường độ l i mắt khoảng 13  1,75 mm Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 16 Ngo i ra, liệt mắt, xung huyết, phù hoặc viêm kết mạc, cảm giác ch i, cộm mắt như có cát Ngày nay, để mô tả các triệu chứng ở mắt của bệnh Basedow, ... Bắc Anh, tỷ lệ mắc bệnh Basedow là khoảng 1% [8] Bệnh gặp ở m i lứa tu i song phần lớn là độ tu i lao động (20-40 tu i) , trong đó phụ nữ chiếm đa số (80% -90%) [12] Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 12 1.3 Bệnh nguyên, bệnh sinh 1.3.1 Bệnh nguyên Mặc dù trong nhiều năm qua đã có nhiều thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu nguyên nhân của bệnh Basedow nhưng đến... chế tự miễn dịch đặc hiệu cơ quan, gần đây một số tác giả cho rằng sự có mặt của kháng thể kháng thụ thể TSH (TRAb) là bằng chứng của bệnh Basedow [30] Ngo i ra còn thấy trong bệnh Basedow nhiễm độc giáp trung bình và nặng có tăng IgG, nó cũng chứng minh cho quan i m bệnh Basedow là bệnh tự miễn [32], [36] Bệnh có nhiều tên g i khác nhau: [3], [38], [40] - Bệnh bướu giáp lan toả nhiễm độc - Bệnh Grave’s... cầu thận, viêm khớp dạng thấp…) có tính chất những bệnh tự miễn dịch M i trường sống: Ở các nước phát triển, dân thành thị (đặc biệt là ở các nhà máy) bị bệnh Basedow nhiều hơn ở nông thôn (ở Việt Nam thì ngược l i) 1.3.2 Bệnh sinh Có nhiều luận thuyết khác nhau về nguyên nhân sinh bệnh của Basedow Có hai thuyết lớn liên quan đến nguồn gốc sinh bệnh 1.3.2.1 R i loạn trục i u hoà dư i đ i - tuyến yên... là một chỉ số quan trọng để tính liều i u trị 13 1I cho bệnh nhân Basedow [4] Ở ngư i bình thường Độ tập trung 13 1I sau 24h là < 30% [17] - Xạ ký mạch bằng Tc99m v i máy SPECT Trong bệnh cường giáp trạng, th i gian di chuyển này được rút ngắn - Xạ hình tuyến giáp Cho biết mức độ hấp thu chất phóng xạ từ tuyến giáp, hình dạng, kích thước, vị trí và trọng lượng tuyến giáp - Định lượng hormon Do T3, FT3,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, Đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, Đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn