MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 5

10 462 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2016, 15:06

Năm học 20152016 tiếp tục với các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với các cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, “Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Gắn liền với các cuộc vận động : “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, để làm được điều đó mỗi thầy cô phải nỗ lực hết mình trong công tác giảng dạy mới mong gặt hái được những thành tích mà mình mong muốn chính là kết quả học tập của học sinh. Kế hoạch cho giáo dục xứng tầm với các quốc gia khác trên thế giới là lâu dài. Từ đó, ta thấy được giáo dục luôn được quan tâm: “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu ” SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP I / ĐẶT VẤN ĐỀ Năm học 2015-2016 tiếp tục với vận động: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với vận động: “Nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục”, vận động: “Mỗi thầy cô giáo gương tự học sáng tạo”, “Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Gắn liền với vận động : “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, để làm điều thầy cô phải nỗ lực công tác giảng dạy mong gặt hái thành tích mà mong muốn kết học tập học sinh Kế hoạch cho giáo dục xứng tầm với quốc gia khác giới lâu dài Từ đó, ta thấy giáo dục quan tâm: “Giáo dục Quốc sách hàng đầu ” Là giáo viên dạy lớp nhiều năm liền, trọng quan tâm rèn cho học sinh viết tả Thấy em viết sai lỗi tả nhiều, buồn lòng Đặc biệt chấm tập làm văn em thật khổ sở Có viết tả em học tốt môn Tiếng Việt môn học khác Việc dạy học sinh viết tả việc làm vô khó khăn, đòi hỏi kết hợp vận dụng linh hoạt sáng tạo nhiều yếu tố, nhiều biện pháp, phương pháp hình thức dạy học Nhưng việc khó khăn lại quan trọng Mà quan trọng lại phải làm tâm làm Xuất phát từ quan điểm trên, thân lại giáo viên dạy học lớp có nhiều đối tượng học sinh có vấn đề tả , mạnh dạn tiến hành nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp II/NỘI DUNG l.Thực trạng: a/Thuận lợi : - Được quan tâm sâu sát BGH nhà trường, thường xuyên động viên giáo viên cố gắng nhẫn nại dạy cho tốt : lớp có nhiều HS yếu cá biệt b/ Khó khăn : - Là lớp cuối khối ( 5D ) nên nhiều HS yếu ,đặt biệt đọc, viết hạn chế.Vì dẫn đến việc thông hiểu nội dung hạn chế - Do đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi ,các em nhanh nhớ mau quên,mức độ tập trung thực yêu cầu học chưa cao - Học sinh không nhớ qui tắc tả học nên viết tùy tiện, nghĩ viết vậy, có em sáng tạo thêm vần lạ như: unh, ing, âch, - Học sinh không nắm nghĩa từ, vốn từ ngữ tích lũy hạn chế nên hay viết lẫn lộn âm đầu, âm cuối, vần - Gia đình không quan tâm điều kiện nghèo khó, học sinh dân tộc hộ nghèo chiếm 80% Nhiều gia đình bắt em nghỉ học nhà giữ em, mò cua, bắt ốc lượm ve chai 2/ Biện pháp thực hiện: a Cơ sở lí luận: -Để thấy tầm quan trọng môn học này, từ đầu năm học, sau nắm bắt tình hình sức học em thông qua chất lượng khảo sát đầu năm kết cuối năm học trước, phân loại học sinh theo trình độ lên danh sách học sinh yếu cụ thể - Tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện học tâp em yếu để có biện pháp dạy học phù hợp cho đạt kết cao - Tôi phân tích cho em hiểu môn Tiếng Việt tả phân môn “then chốt” Yêu cầu, đặc trưng môn em là: viết quy tắc tả.Vậy thực tế lớp: chữ viết sai lỗi nhiều, xấu Với số kinh nghiệm năm dạy học, ngày đêm tìm phương pháp tối ưu để áp dụng vào dạy tả Căn vào nguyên nhân trên, đề biện pháp thực sau đây: b.Biện pháp thực hiện: Tôi cho em xem số tập tả tiêu biểu (chữ viết đẹp, trình bày sẽ, sai lỗi tả) học sinh năm trước để tác động vào ý thức học sinh * Rèn kĩ đọc đôi với luyện viết tả * Vận dụng qui tắc dạy tả theo khu vực * Hướng dẫn học sinh tự phát lỗi sửa lỗi * Tuyên dương khen thưởng kịp thời học sinh có nhiều tiến học tập Như biết: đọc thông viết thạo Học sinh đọc chậm sai nhiều viết tả.Vì đọc chưa thông nên viết tả em thường mắc lỗi không nắm vững tự cấu trúc âm tiết Tiếng Việt Vì vậy, học sinh này, trước hết phải trọng khâu luyện đọc cho em Hàng ngày lớp, ý rèn đọc cho em cách: - Gọi em đọc nhiều lần không phân môn tập đọc mà môn học khác, kiên trì sửa lỗi cho em - Tổ chức cho em đọc nhóm đôi 15 phút đầu (2 lần/tuần) - Phân công học sinh giỏi đọc em luyện đọc nhóm - Giao cho em luyện đọc viết nhà; ngày sau, kiểm tra nhận xét - Khuyến khích em học thuộc lòng đoạn văn hay vài khổ thơ, nhớ viết đoạn văn hay khổ thơ thuộc Để dạy tả theo khu vực, tiến hành sau: Điều tra, phát tổng hợp lỗi tả học sinh *Lỗi mà đa số học sinh lớp mắc phải chủ yếu lỗi ảnh hưởng cách phát âm theo phương ngữ Cụ thể: - Lẫn lộn phụ âm đầu (v/d/gi; r/g; x/s ; tr/ch; ng/ngh) - Lẫn lộn âm (o/ô; ă/â) - Lẫn lộn vần (iu/iêu; in/ inh; ui/ uôi; un/uôn; êu/iêu; in/iên; it/ich) - Lẫn lộn âm cuối ( n/ng; t/c; i/y; o/u) - Lẫn lộn hỏi, ngã Căn vào kết điều tra, tiến hành lập bảng tổng hợp sau phát đến học sinh BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ LỖI CHÍNH TẢ THƯỜNG MẮC PHẢI Các lỗi tả Ví dụ Viết "W~ ^ ^ r ^ - dịu dàng, diệugia đình - gọn lộn âm vân: đầu - vẻ kì vang, 31.Lân Lân lộn - niềm gàng, tin, trắng iu/iêu v/d/gi cá rôtinh Viết sai - dẻ diệu dàng, dịu dang, dakìđình - niềm tinh,cátrắng rọn ràng, gô tin in/r/g; inh - hoa quảsen, chín,màu đànxanh kiến - đàn sanh kín - che, hoa chính, xen, màu in/iên x/s; - mặt mũi, cuốitre, mặt chọng muỗi, -cúi - trân trọng - -chân ciến, cêu gọi ui/ tr/ch uôi - đặn, kêu gọi, kiến, kêu gọi, - điều đặn, kiêu gọi êu/ c/kiêu 4.2.Lân âmchính cuối: Lânlộn lộncác âm - buôn- làng, muốnsống - sóng mong biển, -buông - sống biển,làng, cuộcmong sóngmuống - đấp bờ, - n/ng o/ô đôi mắt, mặc may vá, đắpănbờ, cái- cặp, -cái đôicập mắc, ăn mặt - t/c ă/â ngày đêm - màu xanh, - y/ i trước sau - u/o Lân lộn hỏi, - vĩ đại/ vỉ thuốc, mãnh liệt/ mảnh ngã - mào xanh, trước - vỉ đại, vĩ thuốc, mảnh liệt, vải, nỗi buồn/ trôi, mũi/ mãnh vải,nổi buồn, nỗi trôi, mủi lòng, /" T A • • • A i A Lỗi riêng biệt - mai vá, ngài đêm mủi, mũi lòng, Ở hàng ngang thứ sáu, em mắc lỗi, ghi vào Mặt sau bảng tổng hợp này, lập bảng theo dõi việc sửa lỗi học sinh nửa học kì I (một năm lần) BẢNG THEO DÕI VIỆC SỬA LỖI TT Tên tả c «§ 12 “ô Ts Số Các lỗi cụ thể Sửa lỗi Việt Nam thân yêu Lương Ngọc Quyến Thư gửi học sinh Anh đội Cu Hồ gốc Bỉ Một chuyên gia máy xúc Ê- mi- li, Dòng kinh quê hương Kì diệu rừng xanh Tiếng đàn bala-lai-ca sông Đà Sau trả tả, hướng dẫn em cách ghi lỗi sửa lại cho (ghi từ chứa tiếng sai để hiểu nghĩa viết lại tả), sửa tả, sau ghi vào bảng tổng hợp Mấy tuần đầu, em viết sai nhiều, nhắc nhở khuyến khích em nhà chép lại cho đẹp tả Hết nửa kì, thu bảng tổng hợp tả học sinh để kiểm tra - đánh giá, chọn học sinh tiến để khen thưởng Nhờ có bảng tổng hợp này, em có ý thức việc rèn luyện chữ viết, thi đua viết tả Ôn tập giúp học sinh nắm vững qui tắc tả, cung cấp cho học sinh số mẹo luật tả đơn giản, dễ nhớ Ở lớp dưới, em cung cấp số qui tắc tả Lên lớp 5, em thường xuyên ôn lại Nhưng em nhớ vận dụng để viết tả Việc ghi nhớ vận qui tắc tả điều dễ dàng Nếu nói, giảng em quên Để giúp em nắm vững qui tắc tả học cách khái quát có hệ thống, chọn lọc, tổng hợp qui tắc số “mẹo” tả mức độ đơn giản để em dễ nhớ, dễ thuộc, chí quên em giở xem để viết tả Qui tắc mẹo luật tả nằm mặt tờ giấy A4 nên học sinh dễ học, dễ nhớ nhanh thuộc MỘT SỐ QUI TẮC CHÍNH TẢ Số TT Cách viết Các qui tắc tả Ví du Qui tắc ghi phu âm -Trước i, e, ê, viết k, - kể chuyện, kiên cường, đầu Trước âm đệm u viết q - - sách, quyên góp a) Qui tắc viết k/ c/ Trước i, e, ê viết gh hay - ghi nhớ, ghe xuồng, q ngh Viết g hay ng nghiên cứu, suy nghĩ b) Qui tắc viết g / trường hợp lại gh ng / ngh Qui tắc - Viết i sau phụ âm đầu - niềm tin, tiên tiến gốc Hán lương y, y dược, • /V • ghi âm i , y - Viết y sau âm đệm - truyện, chuyển, tuyết Qui tăc ghi dâu - Có âm cuối đặt dấu - mượn , trườn, cuôn cuộn, - Khi nguyên âm đứng - âm ỉ, ầm ì, ì ạch, lợn ỉ, ỉ tiếng có nguyên chữ thứ hai nguyên âm đôi chuối, muỗi viết i từ ôi, í ới, âm đôi - Không có âm cuối đặt dấu Việt ; viết y từ y tá, y hệt, y phục, y tế, chữ đầu nguyên - múa, mía, lửa, cứa, đĩa, âm đôi chĩa, Qui tăc viết tên riêng -Viết hoa tất chữ đầu - Võ Thị Sáu, Trần Quốc Việt Nam tiếng tạo thành tên riêng Toản, Nông Văn Dền, a) Tên người tên - Viết hoa chữ đầu - Trường Tiểu học Tân Quý, địa danh Việt nam b) Tên phận tạo thành tên riêng Nhà Xuất Giáo dục, quan , tổ chức, danh hiệu, Qui tăc viết tên riêng - Viết hoa theo qui tắc viết hoa tên - Mao Trạch Đông, Thái nước ngoài: người, tên địa lí Việt Nam Lan, Hàn Quốc, a) Trường hợp phiên âm qua âm Hán Việt - Viết hoa chữ đầu phận - Lu-i Pa- xtơ, Pi- e Đơ -gâyb) Trường hợp tạo thành tên riêng có gạch nối tê, không phiên âm qua tiếng âm Hán Việt Hướng dân học sinh phát lỗi sửa lỗi Song song với việc ôn tập giúp học sinh nắm vững qui tắc mẹo tả, việc hướng dẫn học sinh phát lỗi sửa lỗi viết quan trọng Đây thói quen mà giáo viên cần phải rèn cho học sinh, không tả mà tất môn học khác * Đối với tả Đoạn bài, sau học sinh viết xong, tổ chức cho học sinh đổi soát lỗi lẫn Tôi qui định lỗi cụ thể, yêu cầu em soát lỗi viết bạn, dùng bút chì gạch chữ viết sai, tổng hợp số lỗi trả cho bạn tự sửa (ghi từ chứa tiếng sai sửa lại tả) Khi trả cho học sinh, khen ngợi em soát lỗi viết bạn xác, tuyên dương em có tiến bộ, động viên em viết sai nhiều nhà sửa lỗi bảng tổng hợp Tuyên dương, khen thưởng học sinh có tiến học tập Ngay vào đầu năm học, tổ chức cho em nuôi heo đất cách tiết kiệm, thu gom phế liệu bán tuần cho heo ăn 500 đồng 1000 đồng Số tiền bàn với lớp: “Trong năm học, bạn học tập tiến cô lớp trích tiền heo đất mua quà để thưởng Em đồng ý thi đua học tập để nhận phần thưởng” Học sinh Tiểu học thích khen thưởng, tuyên dương,với dù tiến nhỏ em thái độ học tập kết học tập , khen ngợi kịp thời - Đối với học sinh khá, giỏi, viết đẹp, sai tả, thường ghi nhận xét vào vở, biểu dương em trước lớp - Đối với học sinh viết sai tả nhiều, dành thời gian hướng dẫn em sửa lỗi lớp Cứ nửa học kì, chọn em có tiến để khen thưởng Phần thưởng hai có chữ kí bao bìa, dán nhãn cẩn thận viết (loại thay ngòi), nón kết, Phần thưởng nhỏ em vui, hãnh diện 3/ Kết đạt : Tôi áp dụng sáng kiến lớp 5D truờng Tiểu học Hộ Phòng B nơi công tác Bằng biện pháp, hình thức tổ chức phù hợp nói trên, bước hình thành học sinh lực thói quen viết tả; em viết tả cách có ý thức không tùy tiện trước Kết cụ thể năm học 2013 -2014 lớp 5D tổng số học sinh 30/5nữ Thời điểm Giỏi SL Đầu năm 30/5 GHKI 30/5 CHKI 30/5 GHKII 30/5 Khá Trung bình % SL % 3,33 10 16,66 23,33 33,34 SL 13 15 15 % 20 43,34 50 50 Yếu SL 24 12 % 80 40 26,67 13,33 4/ Phạm vi ứng dung: Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng cho giáo viên dạy từ khối lớp đến khối lớp bậc Tiểu học III KẾT LUẬN 1/ Bài học kinh nghiệm: Rèn cho học sinh Tiểu học viết tả việc làm khó khăn lâu dài Nhưng phân môn Tiếng Việt quan trọng, định chất lượng học tập tỉ lệ học sinh lên lớp cao hay thấp; giúp em học tốt mà góp phần “ giữ gìn sáng Tiếng Việt” Mặt khác, học sinh viết tả chắn chữ viết đẹp hơn; chấm bài, giáo viên có tâm lí thoải mái phấn chấn Nếu dùng phương pháp, biện pháp, hình thức dạy học thông thường ; cho học sinh làm tập có sẵn SGK khắc phục lỗi tả ; đặc biệt lỗi tả ảnh hưởng cách phát âm địa phương Tôi tin thầy cô giáo có cách làm khác nhau, có kinh nghiệm dạy tả hiệu Nhưng theo tôi, muốn rèn cho học sinh kĩ viết tả người giáo viên cần phải: a Viết chữ đẹp, mẫu hành viết tả b Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tạo hứng thú cho học sinh học nhiều hình thức thi đua c Phát huy tính có ý thức dạy tả, coi nguyên tắc kết hợp tả có ý thức với tả ý thức nguyên tắc bản, chủ đạo việc dạy tả cho học sinh Tiểu học d Xác định tập trung vào “ trọng điểm tả” cần dạy, biết vận dụng kiến thức ngữ âm học Tiếng Việt vào việc phân loại lỗi tả, phát đặc điểm loại lỗi, việc xây dựng qui tắc tả “ mẹo” tả, giúp học sinh ghi nhớ cách viết cách khái quát, có hệ thống đ.Tận tình dạy bảo, ân cần hướng dẫn giúp đỡ học sinh yếu; thường xuyên kiểm tra , nhắc nhở em cách trình bày, cách sửa lỗi ; động viên, tuyên dương khen thưởng học sinh có nhiều tiến 2/Kết luận: Muốn học sinh có tiến trước hết người giáo viên đứng lớp phải thật yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình gương mẫu phương pháp soạn giảng, trau dồi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học môn học đặc biệt phân môn Chính tả Trên số sáng kiến nhỏ việc rèn kĩ viết tả Thực tế giảng dạy giáo viên có suy nghĩ, kinh nghiệm, bí nghề nghiệp riêng xong đến mục đích cuối nâng cao chất lượng dạy học Tôi mong đóng góp ý kiến xây dựng qúy thầy cô giáo cho sáng kiến dạy học thêm phong phú, hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn Hộ Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2016 Người thực 10
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 5, MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 5, MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn