Free đề thi thử môn toán trường thpt mai thúc loan lần 1

1 460 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2016, 08:14

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT MAI THÚC LOAN THI THỬ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 Môn thi: TOÁN - Lần Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y  x4  x2  Câu (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhỏ hàm số f  x   x   16 đoạn  5; 2  x 1 Câu (1,0 điểm)   a) Giải phương trình cos x  sin   x   2  b) Giải phương trình log  x  1  log  x     Câu (1,0 điểm) Tính tích phân: I    x   sin xdx Câu (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz, cho điểm A(-1; 1; 1), B(1; 2; 1), C(1; 1; 2) D(2; 2; 1) Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (ABC) Câu (1,0 điểm)  a) Cho cos    Tính giá trị biểu thức P  sin  cos 2 b) Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay môn toán trường THPT Mai Thúc Loan có học sinh nam khối 12, học sinh nữ khối 12 học sinh nam khối 11 Để thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay môn toán cấp tỉnh nhà trường cần chọn em từ em học sinh Tính xác suất để em chọn có học sinh nam học sinh nữ, có học sinh khối 11 học sinh khối 12 Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, góc canh bên SD mặt đáy (ABCD) 450 Hình chiếu vuông góc S lên mặt đáy (ABCD) điểm H thuộc đoạn BD cho HD = 2HB, gọi M trung điểm AB Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD khoảng cách hai đường thẳng SB CM Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có phương trình x2  y  x  y  31  Gọi H  3;0  K  2;  hình chiếu vuông góc A, C lên BC AB Tìm tọa độ đỉnh tam giác biết B có hoành độ âm  x3  3x  x  y  y  Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình  tập hợp số thực x  y  13  x    y  Câu 10 (1,0 điểm) Cho x  1, y  1, z  số thực thỏa mãn x  y  xyz  xy Tìm giá trị nhỏ 18 xy biểu thức: P   x  1 y  1  x  y  xyz - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: …………………………………………… ; Số báo danh: ………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Free đề thi thử môn toán trường thpt mai thúc loan lần 1 , Free đề thi thử môn toán trường thpt mai thúc loan lần 1 , Free đề thi thử môn toán trường thpt mai thúc loan lần 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay