free đề thi thử môn toán thpt lý thái tổ bắc ninh

1 93 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2016, 16:39

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 Môn: TOÁN; Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: 7/11/2015 Câu (2.0 điểm) Cho hàm số: y  x  3x  có đồ thị (C) a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số b Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm A 1;  Gọi B giao điểm tiếp tuyến với đồ thị (C)  B  A  Tính diện tích tam giác OAB, với O gốc tọa độ Câu (1.0 điểm) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f (x)  x  3x  đoạn  2;  x 1 Câu (1.0 điểm) a) Giải phương trình lượng giác: cos2x  cos6x  cos4x b) Cho cos2      với     Tính giá trị biểu thức: P  1  tan   cos    4  Câu (1 điểm)  a)Tìm hệ số số hạng chứa x 2010 khai triển nhị thức:  x     x2  2016 b) Gọi X tập hợp số tự nhiên gồm chữ số đôi khác tạo thành từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Chọn ngẫu nhiên số từ tập hợp X Tính xác suất để số chọn chứa chữ số lẻ Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1; 2), B(3; 4) đường thẳng d có phương trình: x  2y   Tìm điểm M thuộc đường thẳng d cho: MA  MB2  36 Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B AB  2, AC  Hình chiếu vuông góc đỉnh S mặt phẳng (ABC) trung điểm H đoạn thẳng AC Cạnh bên SA tạo với mặt đáy góc 60o Tính thể tích khối chóp S.ABC khoảng cách hai đường thẳng AB SC Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông A nội tiếp đường tròn (T) có phương trình: x  y  6x  2y   Gọi H hình chiếu A BC Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC M, N Tìm tọa độ điểm A viết phương trình cạnh BC, biết đường thẳng MN có phương trình: 20x  10y   điểm H có hoành độ nhỏ tung độ xy  y  2y  x   y   x Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:  3  y  2x  3y   2x  Câu (1,0 điểm) Cho x, y, z ba số thực dương thỏa mãn: x  y  z  Tìm giá trị nhỏ biểu thức: P  x2 y2  z2  zx   y xy   z3 Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: yz   x 
- Xem thêm -

Xem thêm: free đề thi thử môn toán thpt lý thái tổ bắc ninh , free đề thi thử môn toán thpt lý thái tổ bắc ninh , free đề thi thử môn toán thpt lý thái tổ bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay