Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc.DOC

93 745 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2012, 12:02

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc Lời nói đầuNền kinh tế nớc ta đang trên con đờng phát triển hội nhập với nền kinh tế khu vực thế giới, cùng với nó là sự xuất hiện của nhiều loại hình doanh nghiệp mới đa dạng. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt, do đó, mỗi doanh nghiệp phải luôn nhạy bén với sự thay đổi của thị tr-ờng để tìm ra cho mình một thị trờng ổn định, vững chắc có thị phần cao nhất. Để làm đợc điều này, ngoài việc đầu t đổi mới trang thiết bị máy móc, công nghệ dây chuyền sản xuất hiện đại thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng phát huy nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp mới có thể nâng cao đợc chất lợng nguồn nhân lực, nh vậy cán bộ công nhân viên mới có thể đáp ứng làm chủ đợc những thay đổi nhanh chóng toàn diện về công nghệ ở trong doanh nghiệp cũng nh trong nền kinh tế trong nớc quốc tế.Công ty giống lợn Miền Bắc là một trong những doanh nghiệp có vị trí quan trọng hàng đầu trong ngành chăn nuôi Việt Nam. Thực tế nếu năm vừa qua cho thấy Công ty giống lợn Miền Bắc đã có những bớc tiến nhanh chóng đã phát triển về mọi mặt. Để đạt đợc những bớc tiến đáng kể này đó là nhờ vào việc Công ty đã phát huy có hiệu quả nguồn vốn lao động trong lĩnh vực quản lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Điều này cho thấy, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đã đợc Công ty đặc biệt quan tâm thờng xuyên nó chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy rằng, công tác này ở Công ty vẫn còn bộc lộ nhiều những hạn chế, thiếu sót mà trong thời gian tới công ty cần có những biện pháp khắc phục bổ sung để toàn thiện hơn nữa. Chính vì lý do đó mà em đã chọn đề tài: Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc làm chuyên đề tốt nghiệp thực tập của mình, với mong muốn đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lựcCông ty trong những năm qua trên cơ sở đó mà đóng góp một số ý kiến hoàn thiện việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lựcCông ty, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển ổn định của Công ty trong bối cảnh các cuộc cạnh tranh quyết liệt diễn ra trên thị trờng trong nớc quốc tế.Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Về lý thuyết, hệ thống hóa kiến thức về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, về hiệu quả đào tạo phát triển. Về thực tiễn, áp dụng lý thuyết phân tích đánh giá hiệu quả đào tạo phát triển, đồng thời đa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả đào tạo phát triểnCông ty.Phạm vi nghiên cứu là: tập trung tìm hiểu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hiệu quả của công tác này ở Công ty giống lợn Miền Bắc các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hởng đến hiệu quả của công tác này trong giai đoạn 1999 - 2001.Phơng pháp nghiên cứu: chuyên đề đã áp dụng một số phơng pháp truyền thống nh biểu bảng, thống kê, tổng hợp, phân tích để làm rõ hiệu quả của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lựcCông ty giống lợn Miền Bắc. Chuyên đề đã sử dụng các số liệu trong bảng tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh cuối năm, 1báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh phơng hớng trong giai đoạn 2000 - 2005, báo cáo thành tích các số liệu tổng hợp của Phòng Hành chính tổ chức, Phòng kế toán tài chính, Phòng Kỹ thuật ở Công ty giống lợn Miền Bắc.Chuyên đề bao gồm những nội dung chủ yếu sau:Chơng I: Lý luận chung về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.Chơng II: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lựcCông ty giống lợn Miền Bắc. Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đàotạo phát triển nguồn nhân lựcCông ty giống lợn Miền Bắc.Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Mạnh Quân cũng nh các cán bộ công nhân viên Công ty giống lợn Miền Bắc đã giúp đỡ hớng dẫn em hoàn thiện chuyên đề này.2Chơng ILý luận chung về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp I. Cơ sở lý luận của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.1. Một số khái niệm về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hoạt động học tập đợc thực hiện một cách có tổ chức trong những khoảng thời gian xác định nhằm thay đổi hành vi nghề nghiệp của ngời lao động. Sau khi đợc học tập, ngời lao động có nhiều kiến thức hơn, có thái độ lao động tốt hơn, ngời lao động trung thành, tự tin hơn gắn bó với công việc hơn. Có ba loại hoạt động khác nhau theo định nghĩa này đó là: đào tạo, giáo dục phát triển có liên quan đến công việc, cá nhân, con ngời tổ chức.- Đào tạo: là tổng thể các hoạt động học tập để nhằm giúp cho ngời lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.- Giáo dục: là tổng thể các hoạt động học tập nhằm giúp cho ngời lao động có thể bớc vào một nghề mới hoặc chuyển sang một nghề khác thích hợp hơn với họ.- Phát triển: theo nghĩa hẹp là tổng thể các hoạt động học tập, vợt ra ngoài phạm vi công việc trớc mắt nhằm giúp cho ngời lao động có thể thực hiện đợc những công việc trong tơng lai hoặc để phát triển trình độ nghề nghiệp nói chung của họ.Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng cấp thiết, nhằm từng bớc phát triển khả năng, kỹ năng thực hiện công việc chuyên môn của ngời lao động. Để thực hiện có hiệu quả công việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thì cần phải dựa trên một số nguyên tắc sau:Một là: Con ngơì luôn có năng lực phát triển, mọi ngời trong tổ chức đều có khả năng phát triển sẽ thờng xuyên phát triển để giữ vững sự tăng trởng, phát triển của doanh nghiệp cũng nh của cá nhân họ.Hai là: Mỗi cá nhân đều có giá trị riêng, vì vậy mỗi cá nhânmột con ngời cụ thể, với nhân cách của họ, khác với những ngời khác đều có khả năng đóng góp sáng kiến.Ba là: Lợi ích của cá nhân ngời lao động mục tiêu của doanh nghiệp có thể đợc kết hợp lại với nhau. Hơn nữa, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp có hiệu quả nhất nh thu hút sử dụng tốt những ngời có đủ năng lực trình độ đạt giá trị lớn nhất thông qua những sản phẩm mà ngời lao động làm ra để bù đắp những chi phí bỏ ra cho đào tạo phát triển. Còn về phía ngời lao động, thì họ có đợc sự ổn định để phát triển, có cơ hội tiến bộ, thăng chức, có vị trí 3công việc thuận lợi mà ở đó ngời lao động có thể đóng góp đợc nhiều nhất, đợc cung cấp những thông tin về đào tạo, phát triển có liên quan đến họ.2. Vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.Sự thay đổi của cơ chế thị trờng phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật đã tác động mạnh mẽ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp để chiếm lĩnh thị trờng đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng thay đổi, cải tiến trong hoạt động nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế nhằm tạo u thế cạnh tranh. Điều này đòi hỏi ngời lao động phải đợc đào tạo phát triển để không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng lao động của mình nhằm đáp ứng với những sự thay đổi đó.Cùng với sự thay đổi của cơ chế thị trờng sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì việc mở rộng hợp tác, giao lu kinh tế khu vực thế giới ngày càng phát triển, hàng hoá ngày càng đợc giao lu rộng rãi.Điều này rất thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hoá cũng nh thu hút đầu t n-ớc ngoài. Để làm đợc điều này, thì đòi hỏi phải chuẩn bị một đội ngũ lao động có đủ năng lực trình độ để hợp tác làm ăn với các đối tác nớc ngoài. Đội ngũ ngời lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cha đủ trình độ năng lực để hợp tác với các công ty nớc ngoài cũng nh để xây dựng một nền công nghiệp, dịch vụ hiện đại trong cơ chế thị trờng. Do vậy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là đòi hỏi cấp bách hiện nay.Ngoài những lý do trên thì công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực còn đợc thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập phát triển của con ngời. Bởi vì theo học thuyết nhu cầu của Maslow thì ngòai những nhu cầu tối thiểu để tồn tại nh ăn, mặc, ở .con ngời còn có những nhu cầu là đợc học tập, tự hoàn thiện phát triển của bản thân mình. Điều này đòi hỏi các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực còn do sự hình thành nhân cách của con ngời đòi hỏi.Với vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp cho việc nâng cao kỹ năng trình độ của ngời lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hay có thể nói đào tạo phát triển nguồn nhân lực sẽ nâng cao kiến thức nghề nghiệp kỹ năng của ngời lao động trong doanh nghiệp. Từ đó họ sẽ phấn khởi vì đợc phát triển, có điều kiện nhận thức tốt hơn nhiệm vụ của mình cũng nh của doanh nghiệp, góp phần làm giảm các chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, nâng cao tính hiệu qủa của sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu nh doanh thu lợi nhuận . Làm tốt công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có nâng cao tính hiệu quả của tổ chức. Nhờ có đào tạo phát triển mà ngời lao động trung thành gắn bó với doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu của mình. Bởi vì, đào tạo phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp ngời lao động nâng cao kiến thức kỹ năng nghề nghiệp của mình, nhờ đó mà ngời lao động tự tin hơn, làm việc có hiệu quả hơn. Đồng thời ngời lao động cũng tăng sự thoả mãn với 4công việc, phát triển trí tuệ, thích ứng với kỹ thuật - công nghệ mới, bớt lo lắng khi nhận công việc mới. Bên cạnh đó, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cũng cải thiện đợc mối quan hệ giữa cấp trên cấp dới, xoá đợc sự thiếu hiểu biết nhau, sự tranh chấp, ngăn chặn sự căng thẳng, mâu thuẫn tạo ra bầu không khí doanh nghiệp tốt, đoàn kết, thân ái cùng phấn đấu phát triển. Hơn nữa, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp còn mang lại một số tác dụng nh:- Giúp ngời lao động thực hiện công việc tốt hơn, đem lại năng suất lao động cao hơn.- Giảm đợc tai nạn lao động do biết cách vận hành máy móc, ý thức đợc công việc phải làm.- Giảm đợc sự giám sát của ngời quản lý do nhân viên hiểu công việc tự giác trong công việc.- Giúp cho ngời lao động nâng cao khả năng thích ứng với công việc với môi trờng bên ngoài.- Nâng cao tính ổn định của doanh nghiệp do ngời lao động có khả năng thay thế nhau, doanh nghiệp không bị động khi ngời lao động nghỉ việc.3. Các hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.3.1. Đào tạo trong công việc.Đào tạo trong công việc là hình thức đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc, trong đó ngời học sẽ đợc học những kiến thức kỹ năng cần thiết cho công việc thông qua thực tế công việc dới sự hớng dẫn trực tiếp của ngời lao động lành nghề hơn. Nhóm này gồm các hình thức nh:* Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc:Đây là hình thức phổ biến dùng để dạy các kỹ năng thực hiện công việc cho hầu hết công nhân sản xuất kể cả một số công việc quản lý. Quá trình đào tạo bắt đầu từ sự giới thiệu giải thích của ngời dạy về mục tiêu của công việc chỉ dẫn tỉ mỉ theo từng bớc về cách thực hiện các thao tác tác nghiệp. Ngời học sẽ nắm bắt đợc các kỹ năng công việc qua quan sát, trao đổi, học hỏi làm thử cho tới khi thành thạo dới sự hớng dẫn chỉ dẫn chặt chẽ của ngời dạy.* Đào tạo theo kiểu học nghề:Trong hình thức này, chơng trình đào tạo bắt đầu từ việc học lý thuyết ở trên lớp. Sau đó các học viên đợc đa đến làm việc dới sự hớng dẫn của công nhân lành nghề trong một vài tháng đến một vài năm, đợc thực hiện công việc cho tới khi thành thạo tất cả các kỹ năng nghề nghiệp. Hình thức đào tạo này là hình thức rất thông dụng ở Việt Nam dùng để dạy một nghề hoàn chỉnh cho công nhân.* Kèm cặp chỉ bảo:Hình thức này thờng đợc dùng để giúp các cán bộ quản lý các nhân viên giám sát có thể học đơc các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc trớc mắt 5công việc trong tơng lai thông qua sự kèm cặp chỉ bảo của ngời quản lý giỏi hơn. Có ba cách để kèm cặp là:- Kèm cặp bởi ngời lãnh đạo trực tiếp.- Kèm cặp bởi một cố vấn.- Kèm cặp bởi một ngời quản lý có kinh nghiệm.* Luân chuyển công việc:Luân chuyển công việc là hình thức chuyển ngời lao động từ công việc này sang công việc khác để nhằm cung cấp cho họ những kinh nghiệm làm việc ở nhiều lĩnh vực trong tổ chức. Những kiến thức kinh nghiệm thu đợc trong quá trình đó sẽ giúp cho họ có khả năng thực hiện đợc những công việc cao hơn trong tơng lai. Có thể luân chuyển công việc theo ba cách:- Đa học viên tới bộ phận khác nhng vẫn làm công việc cũ để họ học đợc những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện công việc.- Đa học viên tới bộ phận khác với cơng vị công tác khác.- Học viên đợc bố trí luân chuyển công việc trong nội bộ một lĩnhvực chuyên môn.Hình thức luân chuyển công việc thờng chủ yếu đợc áp dụng để đào tạo cán bộ quản lý.Ưu điểm của đào tạo trong công việc là học viên có thể nhanh chóng năm vững kỹ năng thực hiện công việc việc đào tạo mang tính kinh tế cao vì tận dụng đợc cơ sở hạ tầng vật chất các điều kiện sẵn có. Nhng nhợc điểm của hình thức này là học viên nắm lý thuyết không có hệ thống có thể bắt chóc cả những yếu tố không tiên tiến của ngời dạy.Điều kiện để đào tạo trong công việc đạt hiệu quả cao là các giáo viên dạy nghề phải đợc lựa chọn cẩn thận quá trình đào tạo phải đợc tổ chức chặt chẽ có kế hoạch.3.2. Đào tạo ngoài công việc.Đào tạo ngoài công việc là hình thức đào tạo trong đó ngời học đợc tách khỏi công việc thực tế. Các hình thức gồm:* Mở các lớp cạnh doanh nghiệp:Đối với những nghề tơng đối phức tạp hoặc các công việc có tính đặc thù việc đào tạo bằng kèm cặp không đáp ứng đợc cả về số lợng chất lợng. Các doanh nghiệp có thể tổ chức các lớp đào tạo với các thiết bị, phơng tiện dành riêng cho đào tạo. Trong hình thức này, chơng trình đào tạo gồm có hai phần: lý thuyết thực hành. Phần lý thuyết đợc giảng tập trung do các cán bộ, kỹ s phụ trách. Còn phần thực hành, thì đợc tiến hành ở các xởng thực tập do các kỹ s công nhân lành nghề hớng dẫn.Hình thức này chủ yếu để đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất công nhân kỹ thuật.6Xác định nhu cầu đào tạo, phát triểnXác định nhu cầu đào tạo, phát triểnƯu điểm của hình thức này là giúp học viên nhanh chóng nắm bắt đợc các kỹ năng nghề nghiệp, học viên nắm đợc các kiến thức lý thuyết đầy đủ hơn chắt chẽ hơn. Bên cạnh đó, nó còn có tính kinh tế cao, giúp đào tạo đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất công nhân kỹ thuật với số lợng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những u điểm trên nó còn xuất hiện những nhợc điểm nh: đòi hỏi đầu t ban đầu vào thiết bị máy móc, phơng tiện giảng dạy lớn để đào tạo có chất lợng cao.* Gửi ngời đi học ở các trờng lớp chính quy:Các doanh nghiệp cũng có thể gửi ngời đến học tập tại các trờng lớp chính quy do Bộ, ngành hoặc Trung ơng tổ chức với kinh phí của doanh nghiệp đài thọ phải cam kết sau khi hoàn thành khoá học phải là việc cho doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Hình thức này đợc áp dụng để đào tạo cán bộ quản lý các kỹ s công nghệ. Trong hình thức này, ngời học sẽ đợc trang bị tơng đối đầy đủ cả kiến thức lý thuyết kỹ năng thực hành.Tuy nhiên hình thức này đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian kinh phí đào tạo.* Các bài giảng, hội nghị, thảo luận.Các bài giảng, hội nghị, thảo luận có thể đựoc tổ chức tại doanh nghiệp hoặc ở mộtsở bên ngoài, có thể đợc tổ chức riêng hoặc kết hợp với các chơng trình đào tạo khác. Trong các buổi thảo luận, học viện sẽ thảo luận theo từng chủ đề dới sự hớng dẫn của ngời lãnh đạo nhóm qua đó học đợc những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết. Ưu điểm của hình thức này là các thành viên tham gia không nhận thấy mình đang đợc huấn luyện. Họ đang giải quyết các vấn đề khó khăn trong các hoạt động hàng ngày của họ.* Đào tạo theo kiểu chơng trình hoá với sự trợ giúp của máy tính.Đây là hình thức đào tạo kỹ năng hiện đại ngày nay mà nhiều doanh nghiệp nớc ngoài áp dụng rộng rãi. Trong hình thức này, các chơng trình đào tạo đợc cài sẵn trong máy vi tính, ngời học sẽ học ngay trên máy. Máy sẽ trả lời các thắc mắc cũng nh kiểm tra các kiến thức của học viên.* Đào tạo với sự trợ giúp của các phơng tiện nghe nhìn.Đây là hình thức đào tạo kỹ năng thực hiện công việc thông qua việc sử dụng các phơng tiện nghe nhìn nh: đĩa video, casette, film .Hình thức này có u điểm là nó có nhiều hình ảnh minh hoạ thực tế, có thể chiếu đi chiếu lại, có thể ngừng lại để giải thích.4. Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.Để công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt đợc kết quả cao nhằm góp phần thực hiện mục tiêu, kế hoạch của doanh nghiệp thì đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một quy trình đào tạo hợp lý, phù hợp với điều kiện, tình hình của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào làm tốt việc xây dựng cho mình một quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hợp lý sẽ dễ dàng thành công trong 7Xác định nhu cầu đào tạo, phát triểnXác định nhu cầu đào tạo, phát triểncông tác này. Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực đợc thể hiện cụ thể ở đồ 1.1Sơ đồ 1.1: Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát trển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là những đòi hỏi mà công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải thoả mãn, phù hợp với các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là bớc đầu tiên trong quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đây là công việc cần thiết bởi vì các chi phí đào tạo, phát triển là tơng đối lớn. Do đó, cần tiến hành đào tạo phát triển một cách hợp lý phù hợp với nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nếu đào tạo phát triển nguồn nhân lực không hợp lý phù hợp sẽ gây lãng phí tác động tiêu cực đến ngời lao động , không khuyến khích đợc ngời lao động thực hiện tốt công việc của mình. Việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực dựa trên các cơ sở sau:* Nhu cầu của doanh nghiệp:Nhu cầu của doanh nghiệp bao gồm các loại sau:- Để chuẩn bị bù đắp vào những chỗ bị thiếu, bị bỏ trống. Sự bù đắp bổ sung này diễn ra thờng xuyên nhằm làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc tiến hành theo đúng kế hoạch, mục tiêu của doanh nghiệp.- Để chuẩn bị cho ngời lao động thực hiện đợc những trách nhiệm nhiệm vụ mới do có sự thay đổi về mục tiêu, cơ cấu, những thay đổi về mặt luật pháp, chính sách, công nghệ tạo ra.- Để hoàn thiện khả năng của ngời lao động nhằm thực hiện những công việc hiện tại cũng nh trong tơng lai môt cách hiệu quả hơn.* Nhu cầu cá nhân: con ngời với t cách là một sinh cao cấp, có ý thức, sự tồn tại phát triển của con ngời đòi hỏi phái có những kiến thức nhất định. Ngoài những nhu cầu thiết yếu nh: ăn, mặc, ở . con ngời còn có nhu cầu về tinh thần là đòi hỏi những điều kiện để con ngời tồn tại phát triển về mặt trí lực. Chínhvì vậy, mỗi cá nhân đều mong muốn mình có đợc năng lực, địa vị cao, đợc xã hội công nhận tôn trọng. Do đó, nhu cầu đợc đào tạo phát triển là nhu cầu không thể thiếu đợc, giúp cho cá nhân tự hoàn thiện mình thực hiện công việc một cách có hiệu quả.* Dựa vào một số chỉ tiêu thống kê về hành vi lao động:Doanh nghiệp có thể nắm bắt xác định nhu cầu về đào tạo phát triển nguồn nhân lực thông qua việc thu thâp các số liệu thống kê về những hành vi lao 8Xác định mục tiêu đào tạo, phát triểnXác định nhu cầu đào tạo, phát triểnLập kế hoạch đào tạo lựa chọn hình thức đào tạo, phát triển nguồn nhân lựcThực hiện chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lựcXác định nhu cầu đào tạo, phát triểnĐánh giá chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lựcđộng mà chúng thể hiện ở những tồn tại, yếu kém về mặt chất lợng lao động, ví dụ nh:- Mức độ sai hỏng, phế phẩm.- Sự thiếu hụt chi tiết.- Tần xuất số lợng các tai nạn lao động.- Tỷ lệ vắng mặt, số lợng nhân viên rời bỏ doanh nghiệp.- Năng suất lao động .- Những phàn nàn khiếu nại trong sản xuất.* Dựa vào phân tích thực hiện công việc khả năng của ngời lao động:Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp phải thờng xuyên phân tích đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên cũng nh khả năng của họ, xác định nhu cầu về đào tạo phát triển hay có các biện pháp điều chỉnh nguồn nhân lực một cách thích hợp.Ngoài các cơ sở trên, việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực còn dựa trên cơ sở trình độ, kiến thức, kỹ năng hiện có của ngời lao động. thực chất của việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là việc trả lời cho các câu hỏi sau:- Kỹ năng, kiến thức, nào cần đợc đào tạo phát triển.- Khi nào thì thực hiện việc đào tạo phát triển?- Đào tạo phát triển ở đâu?- Bao nhiêu ngời cần đợc đào tạo phát triển?Những điểm quyết định nhu cầu mục tiêu đào tạo là:- Thu thập càng nhiều thông tin dữ liệu phân tích về nguồn lao động càng tốt: Mục tiêu của việc thu thập dữ liệu về cá nhân ngời lao động trong doanh nghiệp là để kiểm tra, đánh giá khả năng thực hiện công việc của ngời lao động. Qua đó biết đợc ai thực sự là ngời cần đợc đào tạo có nhu cầu đào tạo phát triển. Việc đánh giá nhu cầu đào tạo có thể cung cấp những thông tin có ích giúp cho việc phân bổ chi phí đào tạohiệu quả đa ra những hình thức đào tạo hữu ích.- Xem xét kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Việc xem xét đó có thể đo l-ờng thông qua chi phí hoạt động, năng suất lao động, chất lợng sản phẩm, sự bảo quản máy móc, tai nạn lao động, doanh thu. Thông qua việc đánh giá những chỉ tiêu này, doanh nghiệp có thể hiểu đợc những khó khăn trong quá trình hoạt động trên cơ sở so sánh vớ những kết quả của quá trình trớc.- Phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp : việc phân tích tình hình hoạt động có thể đa ra tất cả những nhận xét về yêu cầu kỹ năng hành vi cần phải có cho công việc tiêu chuẩn để thực hiện công việc một cách thích hợp. Giá trị của việc phân tích này, sẽ giúp cho doanh nghiệp định hớng đợc mục tiêu đào tạo đồng thời cũng đa ra tiêu chuẩn để đánh giá kết quả chơng trình đào tạo.9- Dự đoán những thay đổi trong tơng lai, liên quan đến sự phát triển kỹ năng trình độ của ngời lao động- áp dụng những yếu tố cần thiết cho đào tạo trên cơ sở các kết quả phân tích.Nhìn chung, trong việc xác định nhu cầu về đào tạo phát triển nguồn nhân lực đòi hỏi doanh nghiệp phải kết hợp dựa trên tất cả các cơ sở có thể có sau đó lập một kế hoạch đào tạo của đơn vị một cách cụ thể về cả số lợng chất lợng.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo phát triển.Mục tiêu đào tạo phát triển là yêu cầu cần đạt đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Việc xác định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực dựa trên nhu cầu đào tạo phát triển cần phải đợc xác định rõ ràng, bao gồm:- Những kiến thức, kỹ năng cụ thể cần đào tạo phát triển trình độ , kiến thức, kỹ năng đạt đợc sau đaò tạo.- Số ngời cần đào tạo cơ cấu học viên.- Thời gian đào tạo.Xét cho cùng, việc xác định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là đạt đợc hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực liên quan chặt chẽ đến quá trình phát triển của doanh nghiệp. Mục tiêu của việc phát triển doanh nghiệp là:- Nâng cao thành tích của doanh nghiệp thông qua những chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh thu, thị phần thị trờng mà doanh nghiệp chiếm lĩnh, là trình độ kỹ năng để thực hiện công việc có hiệu quả của ngời lao động.- Tăng sự thích nghi của doanh nghiệp với mọi hoàn cảnh, kể cả ý thức tự giác của mọi thành viên trong doanh nghiệp đơng đầu với mọi khó khăn tìm ra những giải pháp tốt nhất cho những khó khăn đó.- Hoàn thiện các hình thức đối xử trong nội bộ nh là sự hiệp tác giữa các nhóm, các cá nhân với nhau, tin tởng ủng hộ, giúp đỡ, thừa nhận ý kiến cảm thông, cởi mở trong giao tiếp tham gia đóng góp một cách rộng rãi vào xây dựng chiến lợc của doanh nghiệp.4.3 Lập kế hoạch đào tạo lựa chọn hình thức đaò tạo phát triển nguồn nhân lực.4.3.1 Lập kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực.Trên cơ sở nhu cầu mục tiêu đề ra của doanh nghiệp, nhà quản lý tiến hành lập kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Lập kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực bao gồm hai nội dung: là lựa chọn đối tợng đào tạo, phát triển xây dựng chơng trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực:10[...]... chức thực hiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Công ty. Trong đó đồ quy trình đào tạo đợc tổ chức nh sau:Sơ đồ 2.5: Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc.1. Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Việc xác định nhu cầu đào tạo phân tích sẽ đóng góp đáng kể vào sự thành công của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân. .. để đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất công nhân kỹ thuật.6Xác định nhu cầu đào tạo, phát triển Xác định nhu cầu đào tạo, phát triển III. Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc. Nguồn nhân lựcmột trong những yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất. Công ty giống lợn Miền Bắc đà không ngừng đầu t phát triển đọi ngũ ngời lao động nhằm. .. đề nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .2. Làm tốt việc tổ chức đào tạo phát triển. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là khâu hết sức quan trọng. Sau khi xác định rõ nhu cầu đào tạo thì cách tổ chức đào tạo phải hợp lý thích hợp với đối tợng đào tạo để mang lại hiệuquả cao. Trong công tác tổ chức đào tạo, phát. .. lớn đến kết quả của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt ch-ơng trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt đợc kết quả cao, chất lợng đào tạo đợc nâng cao. Hơn nữa, đây là công việc mà đòi hỏi tập trung phần lớn kinh phí trí tuệ trong tiến trình đào tạo, phát triển. Nếu thực hiện không... phát triển L­u hå s¬44 công tác này. Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực đợc thể hiện cụ thể ở sơ đồ 1.1Sơ đồ 1.1: Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát trển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là những đòi hỏi mà công tác đào tạo phát triển nguồn nhân. .. nớc quốc tế.Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Về lý thuyết, hệ thống hóa kiến thức về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, về hiệu quả đào tạo phát triển. Về thực tiễn, áp dụng lý thuyết phân tích đánh giá hiệu quả đào tạo phát triển, đồng thời đa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả đào tạo phát triểnCông ty. Phạm vi nghiên cứu là: tập trung tìm hiểu công tác đào tạo phát triển. .. triển nguồn nhân lực. Đồng thời các doanh nghiệp cần có kế hoạch sử dụng lao động sau đào tạo một cách hợp lý nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.4.5.2.Quan điểm về hiệu quả của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Hiệu quả của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đợc hiểumột chỉ tiêu kinh tế phản ánh quá trình đầu t cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. .. nhanh chóng khắc phục những nhợc điểm này, nhận đợc rằng những thông tin phản hồi từ việc đánh giá hiệu quả chơng trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực sẽ đa ra những phơng hớng đào tạo phát triển nguồn nhân lựchiệu quả hơn. Để công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu quả cần phải đáp ứng một số yêu cầu sau:* Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đào tạo phát. .. giá hiệu quả của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. a. Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo mục tiêu:Bớc tiếp theo của việc đánh giá nhu cầu đào tạo phát triển là chuyển nhu cầu đó thành mục tiêu đào tạo, phát triể. Việc phân tích tổng hợp tốt nhu cầu đào tạo phát triển với chất lợng cao thuận tiện cho việc đánh giá hiệu quả đào tạo. Chính... nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc làm chuyên đề tốt nghiệp thực tập của mình, với mong muốn đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Công ty trong những năm qua trên cơ sở đó mà đóng góp một số ý kiến hoàn thiện việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lựcCông ty, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển ổn định của Công ty trong bối cảnh các . Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty giống lợn Miền Bắc. Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đàotạo. chọn đề tài: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc làm chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc.DOC, Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc.DOC, Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc.DOC, Một số khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp., Quá trình hình thành và phát triển của công ty giống lợn Miền Bắc:, Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty giống lợn Miền Bắc:, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty giống lợn Miền Bắc:, Cơ sở vật chất kỹ thuật và tổ chức sản xuất ở Công ty giống lợn Miền Bắc:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay