GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP

123 912 1
 • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2016, 23:22

GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP (Xây nhà trọn gói – sửa nhà trọn gói) Bài viết trình bày điều kiến thức phục vụ cho việc giám sát thi công nghiệm thu công tác bê tông cốt thép I Phần mở đầu Điều 15 Chương Chế độ Kinh tế Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ghi rõ: " Nhà nước phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường có quản lý Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa " Dự thảo Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khoá VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX có đề mục : " Tiếp tục tạo lập đồng yếu tố kinh tế thị trường; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước" Trong đề mục ghi rõ: " Thúc đẩy hình thành , phát triển bước hoàn thiện loại thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa " Trong tác phẩm " Kinh tế học - phân tích kinh tế vi mô " tác giả Rodrigue Tremblay, giáo sư kinh tế - tài quốc tế, trường Đại học Montréal , Canada , viết : " Quy luật phổ biến kinh tế ( thị trường ) rõ cá nhân tổ chức xã hội bỏ tiền để mong đạt lợi ích mục tiêu định trước với chi phí Điều có nghĩa phải chọn vật, cải, kỹ thuật sản xuất, vật có mục đích sử dụng, người ta chọn lựa thứ rẻ nhất" Nói cách toán học người hoạt động kinh tế thị trường người giải toán mini/Max Bài toán phát biểu sau: người muốn bỏ chi phí ( mini ) để thu lợi ích cho nhiều ( Max ) Người mua muốn bỏ tiền để đem hàng hoá cho có nhiều lợi ích nhất, sử dụng thuận lợi , chất lượng cao Người bán lại muốn cho sản phẩm hàng hoá bán với chi phí chế tạo , chi phí lưu thông lại thu lợi nhuận cao (Introduction l'analyse des problèmes économiques de toute société, Rodrigue Tramblay, Les éditions HRWLTEE - Montréal ) Sự mua bán được, hay nói cách khác lời giải toán mini/Max chín việc cân nhắc sở dung hoà lợi ích hai bên mua bán Cái cầu nối người mua người bán tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá Trong hợp đồng thương mại , dịch vụ, tiêu chuẩn hàng hoá, dịch vụ coi điều kiện hợp đồng quan trọng Trong xây dựng , tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sở cho hợp đồng tư vấn thiết kế , thi công xây lắp, mua bán thiết bị Nhưng nhà đầu tư am tường trình sản xuất xây dựng Cơ quan tư vấn Nhà nước giao cho nhiệm vụ giúp cho chủ đầu tư việc kiểm định , giám sát thi công nghiệm thu chất lượng công trình 55 Công nghệ giám sát việc đảm bảo chất lượng công trình trước vai trò Kỹ thuật A thực mức độ phức tạp công trình ngày lớn, phải tổ chức máy kỹ thuật A đủ đáp ứng nhiệm vụ cồng kềnh mà tốn nên cần thiết phải chuyên nghiệp hoá lực lượng Nhiệm vụ ngày giao cho kỹ sư quan tư vấn thiết kế phận chuyên trách Tổng Công ty Xây dựng Để thuận lợi cho việc giám sát chất lượng nghiệm thu công trình, phải coi việc đảm bảo chất lượng tổng thể toàn khâu thực dự án Các dự án đầu tư có xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trước đấu thầu xây lắp phải quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 quy định cụ thể việc thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán Cơ quan thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán thuê chuyên gia tổ chức tư vấn chuyên ngành tham gia thẩm định, đơn vị thiết kế không thẩm định thiết kế sản phẩm công ty lập Nội dung thẩm định ghi rõ định số 17 /2000/QĐ-BXD ngày 02-8-2000 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ( điều 10 ) Sau sửa đổi thành định số : 17/2003/QĐ-BXD ngày 27 tháng năm 2003 Về vấn đề phù hợp thiết kế kỹ thuật với Quy chuẩn xây dựng Việt nam tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, lưu ý với công trình xây dựng Lai Châu Sơn La nằm khu vực có địa chấn Imax = (MSK-64) Theo quan hệ thang cấp động đất khu vực Lai Châu Sơn La vùng có động đất theo thang độ JMA từ đến theo thang MM vùng có cấp động đất thang Hiện chưa có Tiêu chuẩn Việt nam kháng chấn thiết kế phép vận dụng số tiêu chuẩn hành nước tiên tiến Bộ Xây dựng chấp thuận Khi thiết kế công trình, thấy cần thiết phát biểu văn yêu cầu có thoả thuận Bộ Xây dựng Chúng xin nêu số kinh nghiệm cấu tạo chi tiết nhà loại nhà giống ta hay làm sau sơ kết trận động đất lớn Osaka ( 17 tháng Giêng năm 1995; 7,2 độ Richter ): (i) Nhà khung bê tông cốt thép chịu lực kháng chấn tốt nhà tường gạch chịu lực 55 (ii) Nhà khung bê tông cốt thép, nút khung nên bố trí thép đai nút khung , đai phân bố theo chiều cột khung, việc tránh nứt nút khung tốt Khoảng cách đai 50 mm , đai Φ (iii) Giữa tường chèn khung cần bố trí thép râu cắm từ cột khung để câu với tường mà khoảng cách râu không lớn hàng gạch Nối hai cốt râu hai đầu tường thép chạy theo chiều dài tường Đường kính thép râu Φ Mạch chứa râu thép phải xây vữa xi măng vôi #100 Nên đặt râu thép đặt cốt thép cột, để ép vào mặt cốp-pha, sau rỡ cốp-pha cậy cho thép bung để cắm vào lớp tường xây chèn Nếu quên khoan lỗ sâu 100 mm vào cột khung rối nhét thép vào sau nhớ lấp lỗ chèn vữa có xi măng trương nở ( sikagrout ) (iv) Với nhà tường gạch chịu lực phải xây vữa có xi măng chất lượng vữa không nhỏ #25 Cần đảm bảo độ câu hàng gạch Không xây ba hàng dọc đến hàng ngang nên xây theo kiểu chữ công (v) Trong tường nên có hai hàng giằng cao trình bậu cửa sổ, cao trình lanh tô cửa Giằng bê tông cốt thép #200 có cốt dọc Φ đai nối cốt dọc Cốt thép đặt giằng Nhiều công trình hư hỏng xuất lực cắt lớn dầm cột khung Những phá hoại loại thường xảy phần cột sát mức sàn Lý chi tiết quanh nút khung chưa đủ độ cứng Với cột , ta thấy chưa có cấu tạo chống với lực cắt vùng gần chân cột Cần thiết kế lưới ốp quanh chân cột Những thép dọc âm qua gối cột dầm , nên uốn móc 135o Để kháng chấn tốt, nên dùng cốt thép vằn ( thép gai, thép gờ) Kobê cho thấy nhiều nhà mà kết cấu dùng thép trơn thường bị phá hỏng Trên số khuyến nghị không làm tăng chi phí xây dựng bao đảm bảo chống kháng chấn đến độ 5,5 Richter tốt không ý cấu tạo giản đơn 55 Các tư vấn giám sát đề nghị Sở Xây dựng cho phép cấu tạo thêm chi tiết bên thiết kế đưa vào vẽ để thi hành khuyến nghị này, bên thiết kế chưa đưa vào vẽ, thẩm định đề nghị bổ sung  Công việc cán tư vấn giám sát đảm bảo chất lượng đơn vị xây dựng khái quát sau: Nhiệm vụ giám sát bảo đảm chất lượng nói chung : Tư vấn giám sát xây dựng chủ đầu tư giao cho , thông qua hợp đồng kinh tế , thay mặt chủ đầu tư chịu trách nhiệm chất lượng công trình Nhiệm vụ giám sát thi công chủ đầu tư : (1) Về công tác giám sát thi công phải chấp hành qui định thiết kế công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt , tiêu chuẩn kỹ thuật , cam kết chất lượng theo hợp đồng giao nhận thầu Nếu quan tư vấn thiết kế làm tốt khâu hồ sơ mời thầu điều kiện kỹ thuật hồ sơ mời thầu sở để giám sát kỹ thuật (2) Trong giai đoạn chuẩn bị thi công : tư vấn giám sát phải kiểm tra vật tư , vật liệu đem công trường Mọi vật tư , vật liệu không tính sử dụng , phải đưa khỏi phạm vi công trường mà không phép lưu giữ công trường Những thiết bị không phù hợp với công nghệ chưa qua kiểm định không đưa vào sử dụng hay lắp đặt Khi thấy cần thiết , yêu cầu lấy mẫu kiểm tra lại chất lượng vật liệu , cấu kiện chế phẩm xây dựng (3) Trong giai đoạn xây lắp : theo dõi , giám sát thường xuyên công tác thi công xây lắp lắp đặt thiết bị Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng , kế hoạch chất lượng nhà thầu nhằm đảm bảo việc thi công xây lắp theo hồ sơ thiết kế duyệt Kiểm tra biện pháp thi công , tiến độ thi công , biện pháp an toàn lao động mà nhà thầu đề xuất Kiểm tra xác nhận khối lượng hoàn thành , chất lượng công tác đạt tiến độ thực công tác Lập báo cáo tình hình chất lượng tiến độ phục vụ giao ban thường kỳ chủ đầu tư Phối hợp bên thi công bên liên quan giải phát sinh trình thi công Thực nghiệm thu công tác xây lắp Lập biên nghiệm thu theo bảng biểu qui định Những hạng mục , phận công trình mà thi công có dấu hiệu chất lượng không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật định tiêu chí chất lượng hồ sơ mời thầu tiêu chí phát sinh dự kiến độ lún qui định , trước nghiệm thu phải lập văn đánh giá tổng thể cố đề xuất đơn vị thiết kế quan chuyên môn phép (4) Giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình : Tổ chức giám sát chủ đầu tư phải kiểm tra , tập hợp toàn hồ sơ pháp lý tài liệu quản lý chất lượng Lập danh mục hồ sơ , tài liệu hoàn thành công trình xây dựng Khi kiểm tra thấy công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng , 55 phù hợp với yêu cầu thiết kế tiêu chuẩn nghiệm thu công trình , chủ đầu tư tổ chức tổng nghiệm thu lập thành biên Biên tổng nghiệm thu sở pháp lý để làm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng sở để toán công trình Nhiệm vụ giám sát bảo đảm chất lượng công tác xây lắp, lắp đặt trang bị tiện nghi an toàn : (i) Quan hệ bên công trường : Giám sát bảo đảm chất lượng công tác xây lắp lắp đặt trang bị tiện nghi an toàn cho công trình nằm nhiệm vụ chung giám sát bảo đảm chất lượng công trình nhiệm vụ bên chủ đầu tư Dưới đạo trực tiếp chủ nhiệm dự án đại diện cho chủ đầu tư có cán giám sát bảo đảm chất lượng công trình Những người cán Công ty Tư vấn Thiết kế ký hợp đồng với chủ đầu tư , giúp chủ đầu tư thực nhiệm vụ Thông thường có người chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng xây lắp nói chung , cần đến chuyên môn Công ty tư vấn điều động người có chuyên môn theo ngành hẹp đến tham gia hỗ trợ cho người chịu trách nhiệm chung 55 (ii) Phối hợp tiến độ nhiệm vụ trước hết chủ nhiệm dự án mà người đề xuất giám sát bảo đảm chất lượng Trước bắt đầu tiến hành công tác xây lắp cần lập tổng tiến độ Tổng tiến độ cần vạch việc thuộc bên thi công vào thời điểm mà mức chi tiết tính theo tầng nhà Tổng tiến độ cho biết vào thời gian công tác phải bắt đầu để thành viên tham gia xây dựng toàn công trình biết phối hợp Từ tổng tiến độ mà thành viên tham gia xây lắp cung ứng lập bảng tiến độ thi công cho đơn vị ý đến phối hợp đồng tạo diện thi công cho đơn vị bạn (iii) Chủ trì thông qua biện pháp thi công biện pháp đảm bảo chất lượng Trước khởi công , Chủ nhiệm dự án tư vấn đảm bảo chất lượng cần thông qua biện pháp xây dựng tổng thể công trình phương pháp đào đất nói chung , phương pháp xây dựng phần thân nói chung , giải pháp chung vận chuyển theo phương đứng , giải pháp an toàn lao động chung , yêu cầu phối hợp điều kiện phối hợp chung Nếu đơn vị thi công thực công tác theo ISO 9000 cán tư vấn giúp Chủ nhiệm dự án tham gia xét duyệt sách đảm bảo chất lượng Nhà thầu duyệt sổ tay chất lượng Nhà thầu đợn vị thi công cấp đội (iv) Chủ trì kiểm tra chất lượng , xem xét công việc xây lắp làm ngày Trước thi công công tác , nhà thầu cần thông báo để tư vấn đảm bảo chất lượng kiểm tra việc chuẩn bị Quá trình thi công phải có chứng kiến tư vấn đảm bảo chất lượng Khi thi công xong cần tiến hành nghiệm thu chất lượng số lượng công tác xây lắp hoàn thành Phương pháp kiểm tra chất lượng công trường : Thực chất người tư vấn kiểm tra chất lượng người thay mặt chủ đầu tư chấp nhận hay không chấp nhận sản phẩm xây lắp thực công trường mà kiểm tra chất lượng biện pháp giúp cho khẳng định chấp nhận hay từ chối Một quan điểm cần lưu tâm kinh tế thị trường : người có tiền bỏ mua sản phẩm phải mua phẩm , sản phẩm đáp ứng yêu cầu Do tính chất công tác xây dựng khó khăn , phức tạp nên chủ đầu tư phải thuê tư vấn đảm báo chất lượng Cơ sở để nhận biết kiểm tra chất lượng sản phẩm đáp ứng Yêu cầu chất lượng ghi Hồ sơ mời thầu Hiện viết yêu cầu chất lượng Hồ sơ mời thầu chung chung quan tư vấn chưa quen với cách làm kinh tế thị trường Những phương pháp chủ yếu kiểm tra chất lượng công trường : 3.1 Người cung ứng hàng hoá người phải chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm trước hết Đây điều kiện ghi hợp đồng kinh tế chủ đầu tư nhà thầu Từ điều mà hàng hoá cung ứng đưa vào công trình phải có tiêu chất lượng đáp ứng với yêu cầu công tác Trước đưa vật tư , thiết bị vào tạo nên sản phẩm xây dựng nhà thầu phải đưa mẫu tiêu cho Chủ nhiệm dự án duyệt mẫu tiêu phải lưu trữ nơi làm việc Chủ đầu tư công trường Chỉ tiêu kỹ thuật (tính ) cần in thành văn 55 chứng xuất xưởng nhà cung ứng thường yêu cầu in thức nhà cung ứng Khi dùng đại diện nhà cung ứng phải ký xác nhận có dấu đóng xác nhận màu đỏ có chấp thuận Chủ đầu tư văn Mọi thay đổi trình thi công cần Chủ đầu tư duyệt lại sở xem xét tư vấn bảo đảm chất lượng nghiên cứu đề xuất đồng ý Nhà cung ứng nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tương thích hàng hoá mà cung cấp với tiêu yêu cầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chất lượng phù hợp sản phẩm Cán tư vấn đảm bảo chất lượng người có trách nhiệm giúp Chủ nhiệm dự án kết luận sản phẩm nhà thầu cung ứng phù hợp với tiêu chất lượng công trình Cán tư vấn giám sát bảo đảm chất lượng Chủ đầu tư uỷ nhiệm cho nhiệm vụ đảm bảo chất lượng công trình thay mặt Chủ đầu tư việc đề xuất chấp nhận 3.2 Kiểm tra tư vấn kỹ thuật chủ yếu mắt dụng cụ đơn giản có trường : Một phương pháp luận đại công tác tiến hành ứng với có ( hay nhiều ) phương pháp kiểm tra tương ứng Nhà thầu tiến hành thực công tác yêu cầu giải trình đồng thời dùng phương pháp để biết tiêu chất lượng đạt dùng dụng cụ hay phương tiện cho biết tiêu Biện pháp thi công biện pháp kiểm tra chất lượng tư vấn trình Chủ nhiệm dự án duyệt trước thi công Quá trình thi công , kỹ sư nhà thầu phải kiểm tra chất lượng sản phẩm mà công nhân làm Vậy công trường phải có dụng cụ kiểm tra để biết tiêu thực Thí dụ : người cung cấp bê tông thương phẩm phải chịu trách nhiệm kiểm tra cường độ chịu nén mẫu mẫu đạt ngày tuổi Nếu kết bình thường nhà thầu kiểm tra nén mẫu 28 ngày Nếu kết ngày có nghi vấn nhà thầu phải thử cường độ nén 14 ngày 28 ngày để xác định chất lượng bê tông Nếu ba loại mẫu , 14 , 28 có kết gây nghi vấn tư vấn kiểm tra yêu cầu làm thí nghiệm bổ sung để khẳng định chất lượng cuối Khi thi công cọc nhồi, thiết nơi làm việc phải có tỷ trọng kế để biết dung trọng bentonite , phải có phễu March đồng hồ bấm giây để kiểm tra độ nhớt dung dịch khoan , phải có ống nghiệm để đo tốc độ phân tách nước dung dịch Nói chung tư vấn đảm bảo chất lượng phải chứng kiến trình thi công trình kiểm tra người thi công nhận định qua hiểu biết thông qua quan sát mắt với sản phẩm làm Khi qui trình bắt buộc hay có nghi ngờ tư vấn yêu cầu nhà thầu thuê phòng thí nghiệm kiểm tra phòng thí nghiệm có nghĩa vụ báo số liệu đạt qua kiểm tra cho tư vấn để tư vấn kết luận việc đạt hay không đạt yêu cầu chất lượng Để tránh tranh chấp , tư vấn không nên trực tiếp kiểm tra mà nên chứng kiến kiểm tra nhà thầu tiếp nhận số liệu để định chấp nhận hay không chấp nhận chất lượng sản phẩm Khi có nghi ngờ , tư vấn định người kiểm tra nhà thầu phải thực yêu cầu 3.3 Kiểm tra dụng cụ chỗ : Trong trình thi công , cán , kỹ sư nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm công nhân làm sau công đoạn hay công đoạn thấy cần thiết Những lần kiểm tra cần có chứng kiến tư vấn đảm bảo chất lượng Mọi việc kiểm tra thi 55 công báo trước yêu cầu tư vấn đảm bảo chất lượng chứng kiến , người tư vấn có quyền từ chối việc toán khối lượng hoàn thành Kiểm tra kích thước công trình thường dùng loại thước thước tầm , thước cuộn mét thước cuộn dài Kiểm tra độ cao , độ thẳng đứng thường sử dụng máy đo đạc máy thuỷ bình , máy kinh vĩ Ngoài , công trường nên có súng bật nảy để kiểm tra sơ cường độ bê tông Những dụng cụ dọi chuẩn , dọi laze , ống nghiệm , tỷ trọng kế , cân tiểu ly , lò xấy , viên bi thép , cần trang bị Nói chung công trường phải có đầy đủ dụng cụ kiểm tra việc thông thường Những dụng cụ kiểm tra công trường phải kiểm chuẩn theo định kỳ Việc kiểm chuẩn định kỳ cách làm tiên tiến để tránh sai số nghi ngờ xảy qua trình đánh giá chất lượng Trong việc kiểm tra nội nhà thầu kiểm tra tư vấn bảo đảm chất lượng chứng kiến phép kiểm tra nhà thầu Khi nghi ngờ kết kiểm tra nhà thầu có quyền yêu cầu nhà thầu thuê đơn vị kiểm tra khác Khi thật cần thiết , tư vấn bảo đảm chất lượng có quyền định đơn vị kiểm tra nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu 3.4 Kiểm tra nhờ phòng thí nghiệm : Việc thuê phòng thí nghiệm để tiến hành kiểm tra số tiêu đánh giá chất lượng công trường thực theo qui định tiêu chuẩn kỹ thuật công trường có không trí đánh giá tiêu chất lượng mà thân nhà thầu tiến hành Nói chung việc lựa chọn đơn vị thí nghiệm , nhà thầu cần đảm bảo đơn vị thí nghiệm có tư cách pháp nhân để tiến hành thử tiêu cụ thể định Còn nghi ngờ hay cần đảm bảo độ tin cậy cần thiết tư vấn đảm bảo chất lượng dành quyền định đơn vị thí nghiệm Nhà thầu bên đặt yêu cầu thí nghiệm yêu cầu phải Chủ nhiệm dự án dựa vào tham mưu tư vấn đảm bảo chất lượng kiểm tra đề nghị thông qua văn Đơn vị thí nghiệm phải đảm bảo tính bí mật số liệu thí nghiệm người công bố chấp nhận hay không chấp nhận chất lượng sản phẩm làm phải chủ nhiệm dự án qua tham mưu tư vấn đảm bảo chất lượng Cần lưu ý tư cách pháp nhân đơn vị thí nghiệm tính hợp pháp công cụ thí nghiệm Để tránh cung cấp số liệu sai lệch dụng cụ thí nghiệm chưa kiểm chuẩn , yêu cầu công cụ thí nghiệm sử dụng phải nằm phạm vi cho phép văn xác nhận kiểm chuẩn Đơn vị thí nghiệm có nhiệm vụ cung cấp số liệu tiêu yêu cầu kiểm định việc tiêu có đạt yêu cầu hay có phù hợp với chất lượng sản phẩm yêu cầu phải tư vấn đảm bảo chất lượng phát biểu ghi thành văn tờ nghiệm thu khối lượng chất lượng hoàn thành 55 3.5 Kết luận lập hồ sơ chất lượng (i) Nhiệm vụ tư vấn đảm bảo chất lượng phải kết luận công tác , kết cấu , phận hoàn thành thực có chất lượng phù hợp với yêu cầu hay chưa phù hợp với yêu cầu Đính kèm với văn kết luận cuối chất lượng sản phẩm cho kết cấu , tầng nhà , hạng mục văn xác nhận chi tiết , vật liệu cấu thành sản phẩm hồ sơ kiểm tra chất lượng trình thi công Lâu văn xác nhận chất lượng vật liệu , chất lượng thi công ghi chung chung Cần lưu ý xác nhận phải có địa kết cấu sử dụng , ghi chất lượng đảm bảo chung chung Tất hồ sơ đóng thành tập theo trình tự thi công để tra cứu thuận tiện (ii) Đi đôi với văn nghiệm thu , văn chấp nhận chất lượng kết cấu nhật ký thi công Nhật ký thi công ghi chép kiện xảy ngày thời tiết , diễn biến công tác vị trí, nhận xét qua chứng kiến công tác tính hình chất lượng công trình Ý kiến người liên quan đến công tác thi công họ chứng kiến việc thi công , ý kiến đề nghị , đề xuất qua trình thi công ý kiến giải tư vấn đảm bảo chất lượng ý kiến giám sát nhà thầu (iii) Bản vẽ hoàn công cho kết cấu phận công trình lập theo qui định Tất hồ sơ dùng làm sở cho việc toán khối lượng hoàn thành sở để lập biên tổng nghiệm thu , bàn giao công trình cho sử dụng II Giám sát thi công nghiệm thu công trình bê tông bê tông cốt thép 2.1 Một số quan niệm bê tông cốt thép : BÅ tỏng vĂ vựa lĂ loưi vºt liẻu xày dỳng ẵừỡc sứ dũng rổng rơi trÅn thặ giối BÅ tỏng khŸ kinh tặ , ẵĩ lĂ nguyÅn liẻu ẵừỡc lỳa chàn ẵợng ẵ°n ẵè lĂm cãu, lĂm nhĂ vĂ nhĂ cao tãng, lĂm sàn bay, lĂm chồ ẵồ xe, lĂm hãm Dừối ẵày, chợng tỏi trệnh bĂy nhựng quan ẵièm hiẻn ẵưi vậ bÅ tỏng BÅ tỏng lĂ vºt liẻu hồn hỡp chð yặu bao góm cõt liẻu ẵè lĂm khung xừỗng, xi m¯ng vĂ nừốc thỏng qua tý lẻ nừốc/xim¯ng tưo thĂnh ẵŸ xi m¯ng Bày giộ xem xắt vậ chảt lừỡng bÅ tỏng, ngừội ta khỏng ẵỗn thuãn chì nĩi vậ cừộng ẵổ chÙu nắn cða bÅ tỏng Vản ẵậ lĂ ẵổ bận hay tuọi cða bÅ tỏng mĂ cừộng ẵổ chÙu nắn cða bÅ tỏng chì lĂ mổt chì tiÅu ẵăm băo tuọi ảy 55 Trước , theo suy nghĩ cũ, người ta dùng tiêu cường độ chịu nén bê tông để đặc trưng cho bê tông nên gọi mác ( mark) bê tông Thực để nói lên tính chất bê tông nhiều tiêu khác cường độ chịu nén uốn, cường độ chịu cắt bê tông, tính đặc nhiều tiêu khác Bây người ta gọi phẩm cấp bê tông ( grade) Phẩm cấp bê tông qui ước lấy tiêu cường độ chịu nén mẫu hình trụ làm đại diện Giữa mẫu hình trụ định phẩm cấp bê tông mẫu lập phương 150x150x150 mm để định "mác" bê tông trước có số liệu chênh lệch với loại bê tông Hệ số chuyển đổi sử dụng mẫu khác bảng sau:            Hình dáng kích thước mẫu (mm) Hệ số tính đổi Mẫu lập phương  100x100x100  150x150x150  200x200x200 0.91 55 Thí nghiệm mô đun đàn hồi bố trí đầu neo sau : 55 Khi bố trí neo bó cáp sử dụng thiết bị đầu neo sau: Khi sử dụng ứng lực trước đầu neo sau: Cấu trúc bên đầu neo chết với thép đai đầu dầm sau: 55 Đặt bó thép dầm sàn sau: 55 TÍNH LÚN CHO MÓNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÀN HỒI Xây nhà trọn gói xin trình bày kiến thức tính toán lún cho móng theo phương pháp đàn hồi Tính lún theo phương pháp lớp đàn hồi: Phạm vi áp dụng: Trường hợp đất có diện tầng cứng (module biến dạng E≥100Mpa) bên lớp đất biến dạng móng có kích thước lớn (bề rộng đường kính >10m) module biến dạng đất E≥10Mpa Độ lún trung bình móng tính: (1.11) Trong đó: b – bề rộng đường kính móng p – áp lực trung bình đáy móng (p≤Rtc) kc – hệ số điều chỉnh ảnh hưởng độ sâu km – hệ số ảnh hưởng bề rộng móng độ cứng đất ki ki-1 – hệ số hình dạng móng độ sâu lớp thứ I chiều dày H Ei – Module biến dạng lớp i n – số lượng lớp khác tính nén lún phạm vi H Xác định chiều dày tính toán H: 1-H lấy từ cốt đáy móng đến mái lớp đất có module biến dạng E ≥ 100Mpa 2- 55 Độ nghiêng móng riêng lẻ: Độ nghiêng móng riêng lẻ xác định theo phương pháp lớp biến dạng tuyến tính Khi lệch tâm theo phương cạnh dài l, độ nghiêng il tính sau: (1.11) Bảng 1.1: Hệ số kl để tính độ nghiêng theo phương cạnh dài Lệch tâm theo phương cạnh dài l/b 1,2 1,5 10 0,5 0,28 0,29 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,41 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 0,63 Giá trị kl ứng với 2H/b 1,5 0,46 0,48 0,50 0,50 0,51 0,54 0,57 0,57 0,57 0,62 0,66 0,68 0,64 0,72 0,78 0,81 0,73 0,83 0,95 1,01 0,80 0,94 1,12 1,24 0,85 1,04 1,31 1,45 0,50 0,57 0,68 0,82 1,04 1,31 1,56 ∞ 0,50 0,57 0,68 0,82 1,17 1,42 2,00 0,50 0,43 0,36 0,28 0,2 0,12 0,06 ∞ 0,50 0,43 0,36 0,28 0,2 0,12 0,07 Khi lệch tâm theo phương cạnh ngắn b, độ nghiêng ib tính sau: (1.12) Bảng 1.2: Hệ số kb để tính độ nghiêng theo phương cạnh ngắn Lệch tâm theo phương cạnh ngắn l/b 1,2 1,5 10 0,5 0,28 0,24 0,19 0,15 0,10 0,06 0,03 0,41 0,35 0,28 0,22 0,15 0,09 0,05 Giá trị kb ứng với 2H/b 1,5 0,46 0,48 0,50 0,50 0,39 0,41 0,42 0,43 0,32 0,34 0,35 0,36 0,25 0,27 0,28 0,28 0,17 0,18 0,19 0,2 0,1 0,11 0,12 0,12 0,05 0,06 0,06 0,06 Bảng 1.3: Giá trị km để tính lún theo phương pháp lớp đàn hồi Module biến dạng E Hệ số km bề rộng móng b (Mpa) b20 cọc: ktc=1,4 b Xác định sức chịu tải cọc theo tiêu cường độ đất (PL B – TCXD 205-1998) - Sức chịu tải cực hạn cọc là: Qu = Qs + Qp Qu = Asfs + Apqp Với: As – diện tích xung quanh cọc Ap – diện tích tiết diện ngang cọc fs – lực ma sát đất mặt bên cọc ϕa, ca – góc ma sát lực dính đất cọc + Đối với cọc BTCT: ca = c; ϕa = ϕ + Đối với cọc thép: ca = 0,7c; ϕa = 0,7ϕ σv’ – Ứng suất có hiệu trọng lượng thân đất theo phương thẳng đứng tác dụng lớp đất mà cọc qua ϕ - góc ma sát đại diện lớp đất c – lực dính đại diện lớp đất qp – cường độ đất mũi cọc Nγ, Nq, Nc – tra bảng từ ϕtc (góc ma sát lớp đất mũi cọc) dp – cạnh cọc γ - dung trọng đất mũi cọc (dưới mực nước ngầm dùng γđn ) c – lực dính đất mũi cọc σvp’ – ứng suất có hiệu trọng lượng thân đất theo phương thẳng đứng tác dụng mũi cọc 55 - Sức chịu tải cho phép cọc là: Với: FSs = 1,5÷2; FSp = 2÷3 - Sau xác định sức chịu tải cọc phương pháp trên, ta chọn giá trị nhỏ để thiết kế IV TÍNH SỐ LƯỢNG CỌC VÀ BỐ TRÍ CỌC TRONG ĐÀI: ∑Ntt = Ntt + Trọng lượng đài đất đài Cọc bố trí dựa vào khoảng cách cọc S=3d÷6d khoảng cách từ mép cọc biên đến mép đài Cách bố trí: V KIỂM TRA KHI THIẾT KẾ MÓNG CỌC: Kiểm tra tải trọng tác động lên cọc móng cọc: Điều kiện an toàn cho cọc móng cọc sau: Qomax≤ Qanén Qomin≤ Qakéo Vế trái: ∑My, ∑Mx – tổng moment đáy đài xnmax – khoảng cách tính từ hàng cọc chịu nén nhiều trục qua trọng tâm đài theo phương trục x xkmax – khoảng cách tính từ hàng cọc chịu kéo nhiều trục qua trọng tâm đài theo phương trục x xi – khoảng cách tính từ trục cọc thứ I trục qua trịong tâm đài Qomin[...]... phục vụ cho việc giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép 2.2 Những tiêu chuẩn liên quan khi giám sát và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép: Khi giám sát công tác bê tông cốt thép, ngoài tài liệu này nên sưu tầm các tiêu chuẩn hiện hành sau đây: TCXD VN 356 / 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thi t kế TCVN 2737-95 : Tiêu chuẩn thi t kế - Tải trọng và tác động TCVN... của ngành thu công : - 14TCN 63-2002: Bê tông thu công - Yêu cầu kỹ thu t - 14TCN 64-2002: Hỗn hợp Bê tông thu công - Yêu cầu kỹ thu t - 14TCN 65-2002: Hỗn hợp bê tông thu công và Bê tông thu công - Phương pháp thử - 14TCN 66-2002: Xi măng cho Bê tông thu công - Yêu cầu kỹ thu t - 14TCN 67-2002: Xi măng cho Bê tông thu công - Phương pháp thử - 14TCN 68-2002: Cát dùng cho Bê tông thu công - Yêu... kỹ thu t - 14TCN 69-2002: Cát dùng cho Bê tông thu công - Phương pháp thử - 14TCN 70-2002: Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng cho Bê tông thu công - Yêu cầu kỹ thu t - 14TCN 71-2002: Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng cho Bê tông thu công - Phương pháp thử 55 - 14TCN 72-2002: Nước dùng cho Bê tông thu công - Yêu cầu kỹ thu t 14TCN 73-2002: Nước dùng cho Bê tông thu công - Phương pháp thử 2.3 Giám sát và nghiệm. .. rưỡi là tối thi u Nếu tốc độ thi công nhanh , phải giữ cốp-pha và đà giáo nhiều hơn , tuỳ thu c sự tính toán cho bê tông các tầng được dỡ phải đủ sức chịu tải bên trên 2.4 Giám sát thi công và nghiệm thu công tác cốt thép: Công tác kiểm tra cốt thép trong bê tông bao gồm các việc sau đây: * Kiểm tra chất lượng thép vật liệu 55 * Kiểm tra độ sạch của thanh thép * Kiểm tra sự gia công cho thanh thép đảm... kết cấu để trên khô phải có chất lượng bê tông: tỷ lệ nước/ximăng tối đa là 0,55, hàm lượng xi măng tối thi u là 325 kg/m3 và phẩm cấp bê tông tối thi u là C 40 Nếu môi trường khô, ướt thường xuyên thì tỷ lệ nước/ximăng tối đa là 0,45 và lượng xi măng tối thi u là 350 kg/m3 và phẩm cấp bê tông tối thi u là C50 GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP- PHẦN 2 (Xây nhà trọn gói – sửa nhà... nén TCVN 3119-1993 : Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn TCVN 5718-1993 : Mái bằng và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng - Yêu cầu chống thấm nước TCVN 6258-1997 : Thép cốt bê tông- Thép thanh vằn TCVN 6287-1997 : Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn TCXD 224 : 1998 : Thép dùng trong bê tông cốt thép - Phương pháp thử uốn và uốn lại Ngoài ra... pháp thử 2.3 Giám sát và nghiệm thu công tác côp-pha : (i) Yêu cầu của công tác : Yêu cầu của công tác côp-pha và đà giáo là phải được thi t kế và thi công sao cho đúng vị trí của kết cấu, đúng kích thước hình học của kết cấu, đảm bảo độ cứng , độ ổn định , dễ dựng lắp và dễ tháo dỡ, đồng thời không cản trở đến các công tác lắp đặt cốt thép và đổ , đầm bê tông Trước khi bên nhà thầu tiến hành lắp dựng... dẻo bị giòn, thép bị ăn mòn, các chỗ chèn mối nối bị bong , lở, ngói rơi, chim chóc đi lại làm vỡ ngói, sơn bong và biến màu Bê tông đổ và đầm tốt có thể tồn tại vài thế kỷ Một bệnh rất phổ biến là sự ăn mòn cốt thép trong bê tông Điều này có thể do những tác nhân hết sức nghiệp vụ kỹ thu t Đó là: + Không nắm vững quá trình tác động cũng như cơ chế ăn mòn của cốt thép trong bê tông + Thi u chỉ dẫn... và ổn định Bằng mắt và đối chiếu với thi t kế đà giáo Đầy đủ và có giằng chắc chắn Khi kiểm tra, chủ yếu là cán bộ kỹ sư của nhà thầu tiến hành cùng đội công nhân thi công nhưng cán bộ tư vấn giám sát đảm bảo chất lượng của Chủ đầu tư chứng kiến và đề ra yêu cầu cho giám sát kiểm tra công tác của công nhân hoàn thành 55 Kinh nghiệm cho thấy, người công nhân thi công thường để một số chỗ chưa cố định... đứng tác động lên côp-pha gồm tải trọng bản thân cốp-pha, đà giáo, thường khoảng 600 kg/m3 đến 490 kg/m3 gỗ, còn nếu bằng thép theo thi t kế tiêu chuẩn thì căn cứ theo catalogue của nhà sản xuất , tải trọng do khối bê tông tươi được đổ vào trong côp-pha , khoảng 2500 kg/m3 bê tông, tải trọng do trọng lượng cốt thép tác động lên cốp pha khoảng 100 kg thép trong 1 m3 bê tông và tải trọng do người và máy
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP, GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP, GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn