Bài giảng phương pháp giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh

74 711 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2016, 01:27

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Đại tá Lê Văn Nghệ LỜI NÓI ĐẦU CT 12/CT-TW 03/5/2007 “Tăng cường LĐ…” KĐ thực CT 62 Xác định TN CQ NĐ 116/2007/ NĐ-CP 10/7/2007 “ GDQP-AN” BD KT QP, AN cho đối tượng GDQP-AN HS, SV Nâng cao chất lượng GDQP-AN Đội ngũ giáo viên Đổi PP dạy, học Ứng dụng CNTT Cơ sở vật chất CHƯƠNG I PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH LÀ MỘT KHOA HỌC I NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống Tổ quốc sở vững cho trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Chúng ta đặt lên hàng đầu phát triển kinh tế đất nước nhiệm vụ quan trọng XD QPTD, GDQP-AN cho đối tượng, đặc biệt cho HS,SV Nhìn chung, môn PP GDQP-AN phát triển chậm, đổi Các đề tài nghiên cứu, công trình KH GDQP-AN II PHƯƠNG PHÁP GDQP-AN LÀ MỘT KHOA HỌC Bản chất QS HĐ T Yếu K Quan Là đối tượng, phạm vi NC PP GDQP-AN Cách tổ chức Cách giảng dạy T2, Từ k,nghiệm Khái quát hóa thành quan điểm lý luận, yêu cầu nguyên tắc giảng dạy MĐ, YC ND Bước tiến hành Tác phong G Mối QH MĐ, YC Hình thức tổ chức GD Nghiệp vụ sư phạm KH PP GDQP-AN Nhằm nghiên cứu giải thích sở lý luận KH QS; kinh nghiệm GD NCKH Là khoa học Hình thức tổ chức GD PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN HỌC GDQP - AN Cách giảng dạy phù hợp Quan hệ hoạt động dạy học Thúc đẩy phát triển môn học CHƯƠNG II NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH GDQP-AN CÁC TRƯỜNG THPT ĐẾN ĐẠI HỌC * Căn Nghị định 119 Luật NVQS Chỉ thị 12/CTTW * Chương trình QĐ 79 THPT 2007 QĐ 80 TCCN 2007 QĐ 81 ĐH, CĐ 2007 QĐ 69 D Học ĐGKQ QĐ 13 GV GDQP QĐ 27 LĐTBXH Nghề THỜI GIAN Số TT NỘI DUNG ( Lớp 10) Tổng Số tiết Lý thuyết Thực hành Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc VN 4 Lịch sử truyền thống QĐ, CA nhân dân VN 5 Đội ngũ người súng 4 Đội ngũ đơn vị Thường thức phòngtránh bom, đạn, thiên tai 2 C/cứu đầu tai nạn thông thường băng bó vết thương Tác hại ma túy, trách nhiệm HS phòng, chống MT 4 2 35 21 14 Kiểm tra Cộng * Lớp 11 Đội ngũ đơn vị Luật NVQS trách nhiệm HS 2 Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, 5 Giới thiệu súng tiểu liên AK, súng trường CKC Kỹ thuật bắn súng TL AK, súng trường CKC 6 Kỹ thuật sử dụng lưu đạn Kỹ thuật cấp cứu chuyển thương Kiểm tra 1 35 15 20 Cộng * Lớp 12 Ôn tập đội ngũ Một số hiểu biết QPTD, AN nhân dân 5 Tổ chức quân đội công an nhân dân Nhà trường Quân đội, Công an tuyển sinh đào tạo Giới thiệu Luật SQ QĐND VN, Luật Công an 4 Các tư thế, động tác vận động CT Lợi dụng địa hình, địa vật Kiến thức phòng không nhân dân Trách nhiệm HS với NV BVAN Tổ quốc 4 Kiểm tra 35 24 11 Cộng 2.2 Chương trình GDQP-AN trình độ trung cấp chuyên nghiệp Học phần Bổ sung kiến thức GDQP-AN trung học phổ thông Đội ngũ người súng Đội ngũ đơn vị Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc VN 5 Luật NVQS trách nhiệm niên 4 Xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 4 Giới thiệu súng TLAK súng trường CKC Kỹ thuật sử dụng lựu đạn Các tư thế, động tác vận động CT Lợi dụng địa hình, địa vật 1 3 45 23 10 Tác hại ma túy tr/nhiệm HS phòng, chống MT Cộng 22 Học phần Công tác quốc phòng, an ninh Phòng, chống chiến lược “DBHB”, BLLĐ địch 6 Phòng, chống địch TC hỏa lực VK CN cao 6 XD LLDQTV, LL DBĐV động viên CN 7 XD BV chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 6 Một số ND dân tộc, tôn giáo đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề DT, TG chống CMVN 5 Những vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội XD phong trào toàn dân BV an ninh Tổ quốc 5 5 Những vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn XH Céng 5 45 45 10 Đội hình tiểu đội hàng ngang 60 Giới thiệu đội hình trung đội thành 1, 2, hàng dọc - Ý nghĩa - Khẩu lệnh: “Trung đội thành 1, 2, hàng dọc… tập hợp” (có dự lệnh, động lệnh) - Động tác + Vị trí, hành động trung đội trưởng + Vị trí, hành động tiểu đội trưởng cá nhân - Chú ý 61 Đội hình trung đội hàng dọc 62 Đội hình trung đội hàng dọc 63 Đội hình trung đội hàng dọc 64 Giới thiệu đội hình trung đội thành 1, 2, hàng ngang - Ý nghĩa - Khẩu lệnh: “Trung đội thành 1, 2, hàng ngang… tập hợp” (có dự lệnh, động lệnh) - Động tác + Vị trí, hành động trung đội trưởng + Vị trí, hành động tiểu đội trưởng cá nhân - Chú ý 65 Trung đội hàng ngang 66 Trung đội hàng ngang 67 Trung đội hàng ngang 68 HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH 69 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHU VĂN AN Nguyễn Thị Vân Anh Đề tài ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MỘT SỐ LOẠI BINH KHÍ KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH VÀ QUÁ TRÌNH VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HỌC SINH Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Giáo viên hướng dẫn Người thực Hà Nội - 2010 70 Lời cảm ơn MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng tác dụng đề tài; có tác giả nghiên cứu chưa, hạn chế tác giả trước đó, cần nghiên cứu nội dung ? Nội dung nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn 71 Chương TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I Xu hướng đổi phương pháp dạy học nước ta ngành giáo dục đào tạo II Thực trạng đổi phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng – an ninh theo hướng tích cực III Tính tất yếu đổi phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng – an ninh theo hướng tích cực 72 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN I Kết dạy học “Một số loại binh khí kỹ thuật chiến đấu binh” theo phương pháp truyền thống II Xây dựng giảng “Một số loại binh khí kỹ thuật chiến đấu binh”“Một số loại binh khí kỹ thuật chiến đấu binh” theo phương pháp trực quan phương pháp tình III Thực hành dạy học “Một số loại binh khí kỹ thuật chiến đấu binh” theo phương pháp trực quan phương pháp tình IV Kết dạy học “Một số loại binh khí kỹ thuật chiến đấu binh” theo phương pháp trực quan phương pháp tình 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tên tác giả - tác phẩm – Nhà xuất – năm xuất MỤC LỤC 74 [...]... Một số phương pháp thuyết trình ( nhóm thuyết trình dùng lời) 1.1 Phương pháp kể chuyện 1.2 Phương pháp giảng giải 1.3 Phương pháp trần thuật 1.4 Phương pháp diễn giảng 1.5 Phương pháp đàm thoại 2 Phương pháp thuyết trình kết hợp với kỹ năng thực hành Đây là PP mang tính đặc thù trong GD môn GDQP -AN PP kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, nói và làm 3 Phương pháp trực quan trong giảng dạy GDQP -AN Trực... GV GDQP -AN 3.1 Chương trình đào tạo ngắn hạn GV GDQP -AN (theo Thông tư số 13/2009/TT-BGDĐT ngày 19/5/2009 của BGD&ĐT) 3.2 Chương trình đào tạo GV GDQP -AN ghép môn với TDTT và GDCD Khối KT cơ sở ngành 11 tín chỉ; khối KT ngành 25 tín chỉ 16 CHƯƠNG III LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Phương pháp giảng dạy GDQP -AN Là Hình thức tổ chức xác định đơn vị giảng dạy Là... tục Họ và tên giáo viên: Chức vụ: Năm học: Môn học: Giáo dục quốc phòng an ninh 24 II Mục đích, yêu cầu III Cấu trúc bài và trọng tâm 1 Phần 1: 2 Phần 2: Trọng tâm phần: IV Hình thức tổ chức lớp học và phương pháp giảng dạy 1 Hình thức tổ chức giảng dạy 2 Phương pháp giảng dạy V Xác định kỹ thuật tiến hành cơ bản 1 Loại bài: Lý thuyết 2 Thời gian: 5 tiết - Phần 1: 2 tiết - Phần 2: 3 tiết 3 Chuẩn bị... PP, biện pháp, đề xuất giải quyết tình huống - Giới thiệu tình huống là phần trình bày vắn tắt những gì đang diễn ra của tình huống - Phân tích tình huống là trình bày toàn bộ nội dung của TH - Trình bày phương pháp, biện pháp và đề xuất giải quyết TH 5 Phương pháp làm mẫu, tái tạo 6 Phương pháp tìm tòi 7 Phương pháp nghiên cứu 34 G - THỨ TỰ CÁC BƯỚC GiẢNG DẠY MÔN GDQP -AN 1 Chuẩn bị cho giảng dạy - Quán... thứ hai trở lên E - NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN GiẢNG DẠY GDQP -AN 1 Phương pháp thuyết trình trong GDQP -AN PP thuyết trình là PP kể chuyện, giảng giải, diễn giảng, trong đó giáo viên dùng lời nói sinh động có hình tượng để truyền thụ kiến thức GDQP -AN cho HS, SV PP thuyết trình là phương pháp truyền thống (cổ điển) 31 - Là PP cơ bản GD hiện nay PP thuyết trình là PP tốn ít thời gian nhưng truyền thụ được... chuẩn bị dạy và học, phương tiện GD, HT, cơ sở vật chất II Ý ĐỊNH GiẢNG DẠY Tên bài giảng, mục đích yêu cầu, nội dung, tổ chức, PP, thời gian, địa điểm, phương tiện dạy học, vật chất chuyên dùng III THỰC HÀNH GiẢNG BÀI Giảng theo thứ tự đề mục hoặc những nội dung tiên quyết; điịnh hướng, hướng dẫn cho học sinh tự học Phần 5 TỔ CHỨC CHO HỌC SINH ÔN TẬP (ra các câu hỏi) 27 Tờ bìa SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG... hiện bài giảng - Soạn giáo án + Vị trí, tính chất của giáo án: Giáo án GDQP -AN là công cụ làm việc trên lớp của GV; là sản phẩm, kinh nghiệm, trình độ của GV Khi soạn giáo án phải xác định rõ MĐ, YC, về kỹ năng kiến thức + Khi soạn GA cần định ra các bước GD, các tình huống sư phạm * Giáo án được thực hiện như sau: Phần 1 KẾ HOACH BÀI GIANG I Thủ tục Họ và tên giáo viên: Chức vụ: Năm học: Môn học: Giáo. .. động viên CN 7 7 4 XD và BV chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 6 6 5 Một số ND cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề DT, TG chống CMVN 5 5 6 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội 5 5 7 XD phong trào toàn dân BV an ninh Tổ quốc 5 5 8 Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn XH Cộng 5 5 45 45 13 Học phần... Nguyên tắc trực quan 8 Hệ thống và liên tục 9 Vừa sức và dễ hiểu C- CÁC MỐI KẾT HỢP TRONG GDQP -AN T.Tưởng T.Phong T.Trường C.Trường K.Thuật C.Thuật VH với Quân sự C.Bản Ư.Dụng H Mới Ôn cũ D- HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIÁO DỤC QP – AN 1 Hình thức giảng dạy trên lớp học (giảng đường) Là hình thức tổ chức dạy học của GV Những bài học GDQP -AN được tiến hành trên lớp dưới sự hướng dẫn của GV Chất lượng dạy, hướng dẫn... duyệt Bài giảng TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GiẶC NƯỚC CỦA DÂN TỘC ViỆT NAM Người soạn bài Lê Tuấn Linh 28 1.5.Thực hành giảng bài trên lớp học (giảng đường) - Thực hiện như phần 4 của giáo án - Chú ý các kỹ năng gd trên lớp học như diễn thuyết, nói, trình bày bảng, sử dụng thiết bị dạy học HĐ, sử dụng phần mềm tin học, kỹ năng sử dụng cơ sở vật chất, dụng cụ chuyên dùng GDQP -AN 2 Hình thức tổ chức giảng dạy ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng phương pháp giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh, Bài giảng phương pháp giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh, Bài giảng phương pháp giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay