đề ôn thi giáo dục quốc phòng 3

25 563 2
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2016, 14:34

Câu Vũ khí hoá học có cách phân loại? a cách b cách c cách d cách Câu Phân loại theo thời gian gây tác hại vũ khí hóa học có nhóm? a nhóm b nhóm c nhóm d nhóm Câu Phân loại theo bệnh lí chất độc quân chia nhóm nào? a Nhóm chất độc gây hại cho sinh lực chất độc diệt b Nhóm chất độc thần kinh, chất độc loét da, chất độc toàn thân, chất độc ngạt thở, chất độc kích thích chất độc tâm thần c Nhóm chất độc thần kinh, chất độc gây ngạt thở, chất độc kích thích chất độc gây hại cho da d Nhóm chất độc hai thành phần chất độc ba thành phần Câu Phân loại theo độ độc vũ khí hoá học có loại? a loại b loại c loại d loại Câu Đặc điểm tác hại vũ khí hoá học gì? a Sát thương sinh lực chủ yếu tính độc b Phạm vi gây tác hại rộng c Thời gian gây tác hại kéo dài d Cả phương án Câu Chất độc thần kinh Vx gì? a Là chất lỏng không màu, không mùi, nhiệt độ sôi 300 0C, tan nước, tan tốt dung môi hữu b Là chất lỏng không màu, không mùi, nhiệt độ sôi 400 0C, tan tốt nước, dung môi hữu c Là chất lỏng không màu, không mùi, nhiệt độ sôi 500 0C, tan nước dung môi hữu d Là chất lỏng không màu, không mùi, nhiệt độ sôi 600 0C, tan tốt nước, tan dung môi hữu Câu Đề phòng chất độc loét da cần phải làm gì? a Đeo mặt nạ, nguồn nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm phải che đậy kín, tiêu độc cho da vũ khí trang bị b Mặc quần áo phòng da, tiêu độc cho da vũ khí trang bị, nguồn nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm phải che đậy kín c Triệt để lợi dụng địa hình, địa vật, phương tiện kĩ thuật để ẩn nấp Sử dụng khí tài phòng hoá cá nhân mặt nạ, áo choàng, ủng, găng tay để che phòng cho kín người Nguồn nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm phải che đậy kín d Mặc quần áo phòng da, che đậy vũ khớ trang bị, kho tàng cỏc vật dụng khỏc, không sử dụng nguồn nước, lương thực, thực phẩm bị nhiễm độc Câu Khi trúng chất độc loét da Yperit cần phải cấp cứu nào? a Đeo mặt nạ phòng độc dùng thuốc mỡ kháng sinh bôi lên vết loét sau tiêu độc b Sử dụng ống tiêm tự động tiêm vào bắp, dùng thuốc mỡ kháng sinh bôi lên vết loét sau tiêu độc c Cho uống thuốc phòng chất độc loét da dùng thuốc mỡ kháng sinh bôi lên vết loét sau tiêu độc d Đưa nhanh người bị nhiễm độc lên quân y để điều trị kịp thời, tiêm kháng sinh chống nhiễm trùng Cho uống thuốc trợ lực, dùng thuốc mỡ kháng sinh bôi lên vết loét sau tiêu độc Câu Chất độc loét da Yperit dạng tinh khiết chất gì? a Là chất lỏng không màu, không mùi, sánh dầu, khả bay b Là chất lỏng không màu, không mùi, sánh dầu c Là chất lỏng không màu, không mùi, sánh dầu, độ bền chất độc cao d Là chất lỏng không màu, không mùi, sánh dầu, thời gian gây tác hại Yperit kéo dài hàng tuần Câu 10 Chất độc kích thích có triệu chứng mắt? a Gây viêm niêm mạc mắt nặng, làm bỏng rát, đau nhức dội, làm cay mắt, chảy nước mắt b Gây khó thở, tức ngực mệt mỏi, phù phổi, làm cay mắt, dẫn đến chết nhanh chóng c Suy đường hô hấp, nên gây chảy nước mắt, hắt đồng thời kích thích da d Vàng mắt, vàng da, dẫn đến chết nhanh chóng Câu 11 Chất độc kích thích CS có tính chất gì? a Là chất kết tinh màu trắng có mùi hạt tiêu nhẹ, khả bay thấp, không tan nước Axeton, Dioxan, Benzen, Clorofooc b Là chất lỏng không màu, không mùi, sánh dầu, kết tinh màu trắng có mùi hạt tiêu nhẹ, khả bay thấp, không tan nước, tan tốt Axeton, Dioxan, Benzen, Clorofooc c Là chất kết tinh màu trắng có mùi hạt tiêu nhẹ, khả bay thấp, không tan nước, tan tốt Axeton, Dioxan, Benzen, Clorofooc d Là chất kết tinh màu trắng, không tan nước Axeton, Dioxan, Benzen, Clorofooc Câu 12 Đề phòng chất độc kích thích CS cần phải làm gì? a Đeo mặt nạ, mặc quần áo phòng da, bảo vệ quan hụ hấp cho ngửi ống thuốc chống khói b Mặc quần áo phòng da, tiêu độc cho da vũ khí trang bị, bảo vệ quan hụ hấp cho ngửi ống thuốc chống khói c Sử dụng loại mặt nạ, áo choàng, ủng găng tay để bảo vệ cho người, sử dụng khăn mặt ướt, trang, băng miệng, mũ mềm để che phòng cho quan hô hấp d Mặc quần áo phòng da, bảo vệ quan hụ hấp, cho ngửi ống thuốc chống khói, che phòng cho quan hô hấp Câu 13 Chất độc tâm thần BZ có tính chất gì? a Là chất kết tinh màu trắng có mùi hạt tiêu nhẹ, khả bay thấp, sản phẩm công nghiệp có màu vàng nhạt, không tan nước, tan tốt dung môi hữu cơ, ổn định không khí b Là chất kết tinh màu trắng, sản phẩm công nghiệp có màu vàng nhạt, tan tốt nước, không tan dung môi hữu cơ, ổn định không khí c Là chất lỏng không màu, không mùi, sánh dầu, không tan nước, tan tốt dung môi hữu cơ, ổn định không khí d Là chất kết tinh màu trắng, sản phẩm công nghiệp có màu vàng nhạt, không tan nước, tan tốt dung môi hữu cơ, ổn định không khí Câu 14 Khi nhiêm chất độc tâm thần BZ cần phải làm gì? a Đeo mặt nạ phòng độc, cho uống thuốc phòng chất độc tâm thần b Sử dụng ống tiêm tự động tiêm vào bắp, cho uống thuốc phòng chất độc tâm thần c Cho uống thuốc phòng chất độc tâm thần,đeo mặt nạ phòng độc d Đưa người khỏi khu nhiễm độc, đặt nơi thoáng gió, tiêm physosritlin cho uống Metratril hay Amiazin Câu 15 Tính chất chất đầu độc nào? a Tồn dạng lỏng, không màu, mùi hạt đào dễ hoà tan nước dung môi hữu b Tồn dạng hơi, không mùi, ngạt thở dễ hoà tan nước dung môi hữu c Có tính độc cao, không màu, không mùi, không vị, dễ hoà tan nước dung môi Câu 16 Chất độc diệt sử dụng nhằm mục đích quân sự? a Chất độc diệt dùng mục đích quân để triệt phá rừng cây, loại bỏ giảm khả nguỵ trang nhờ cối thiên nhiên đối phương b Chất độc diệt dùng mục đích quân để triệt phá nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm đối phương làm cho đối phương không nơi trú, giấu quân c Chất độc diệt dùng mục đích quân để triệt phá rừng cây, gây nhiễm độc cho người, phá huỷ môi trường sinh thái d Chất độc diệt dùng mục đích quân để triệt phá rừng cây, làm cho đối phương không nơi trú Câu 17 Đề phòng chất độc diệt cần phải làm gì? a Đeo mặt nạ, mặc quần áo phòng da, bảo vệ lương thực, thực phẩm, tiêu độc cho da vũ khí trang bị b Mặc quần áo phòng da, tiêu độc cho da vũ khí trang bị, không sử dụng nguồn nước, lương thực, thực phẩm bị nhiễm độc c Sử dụng khí tài đề phòng mặt nạ, áo choàng, ủng, găng tay để che phòng Lương thực, thực phẩm phải đảm bảo bao bì kín, chống thấm không sử dụng nguồn nước, lương thực, thực phẩm bị nhiễm độc d Mặc quần áo phòng da, không sử dụng nguồn nước, lương thực, thực phẩm bị nhiễm độc, che chắn cỏc cụng trỡnh cụng sự, tiêu độc cho da vũ khí trang bị Câu 18 Nhóm chất độc quân mau tan có thời gian tồn bao nhiêu? a Dưới b Dưới c Dưới d Dưới Câu 19 Nhóm chất độc quân lâu tan có thời gian tồn bao nhiêu? a Dưới b Dưới c Trên d Trên Câu 20 Chất đầu độc Nicotin dùng để làm gì? a Dùng để đầu độc nguồn nước, thực phẩm b Dùng để đầu độc lương thực, thực phẩm c Dùng để đầu độc thức ăn gia súc d Dùng để đầu độc gây tổn thất người, gia súc Câu 21 Vũ khí sinh học gì? a Vũ khí sinh học loại vũ khí huỷ diệt lớn, dựa vào đặc tính gây (hoặc truyền) bệnh vi sinh vật b Vũ khí sinh học loại vũ khí huỷ diệt lớn, dựa vào đặc tính gây bệnh chất phóng xạ c Vũ khí sinh học loại vũ khí huỷ diệt lớn, dựa vào đặc tính gây bệnh chất độc quân d Vũ khí sinh học loại vũ khí huỷ diệt lớn, dựa vào đặc tính gây bệnh qua đường truyền nhiễm Câu 22 Triệu chứng bệnh dịch hạch nào? a Nhức đầu, đau mỏi toàn thân, sốt cao, buồn nôn, mặt mắt đỏ, hạch nách, bẹn, thời kỳ ủ bệnh – ngày b Người bệnh ỉa chảy, nôn mửa nhiều lần, mắt sâu, thân nhiệt hạ, tim đập yếu nhanh, tụt huyết áp, thời gian ủ bệnh – ngày c Sốt cao, rùng mình, đau lưng, nhức đầu, nôn mửa, mẩn mặt khắp người, thành nốt rộp phồng thành mụn mủ d Sốt cao 39 0C, nhức đầu dội, mặt đỏ, đau nhức bắp thịt, mẩn sốt suất huyết, đỏ ngực cánh tay, thời kỳ ủ bệnh 10 – 14 ngày hữu d Tồn dạng khói, màu hồng, mùi quế, dễ hoà tan nước dung môi hữu Câu 23.Triệu chứng bệnh dịch tả nào? a Sốt li bì, mê man ỉa máu, thủng ruột dẫn đến tử vong nhanh, thời gian ủ bệnh – ngày b Người bệnh ỉa chảy, nôn mửa nhiều lần, mắt sâu, thân nhiệt hạ, tim đập yếu nhanh, tụt huyết áp, thời gian ủ bệnh – ngày c Biểu sốt cao, đau bụng cơn, phân lỏng lẫn máu, cổ chướng nôn máu, thủng ruột chết thời gian ủ bệnh – ngày d Dịch phát nhanh biểu sốt cao, khó thở, hạch trương thật to thường có dịch màng phổi, xuất huyết màng não, huyết áp tụt dẫn đến tử vong, thời gian ủ bệnh – ngày Câu 24.Để phòng, chống bệnh dịch hạch phải làm gì? a Bảo vệ đường hô hấp, tiêm chủng phòng dịch bệnh, tổ chức diệt chuột bọ chét, tiêm kháng sinh, truyền huyết b Chủ yếu giữ vệ sinh ăn, uống, diệt ruồi, nhặng truyền bệnh, tiêm chủng phòng tả c Cách li người bệnh, tẩy uế đồ dùng, chủng đậu dùng loại thuốc kháng sinh phối hợp d Vệ sinh thân thể sẽ, cắt móng tay, móng chân, giặt quần áo xà phòng, tắm rửa thân thể, tẩy uế giường, chiếu Câu 25.Để phòng, chống bệnh dịch tả người bệnh phải làm gì? a Cách li triệt để, tẩy uế đồ đạc, giường, chiếu, quần áo, quân tư trang cá nhân, sau dùng thuốc kháng sinh truyền huyết b Chủ yếu giữ vệ sinh ăn, uống, diệt ruồi, nhặng truyền bệnh, tiêm chủng phòng tả c Cách li người bệnh, tẩy uế đồ dùng, chủng đậu dùng loại thuốc kháng sinh phối hợp d Bảo vệ đường hô hấp, đeo kính bảo vệ mắt, tiêm chủng phòng dịch bệnh, tổ chức diệt chuột bọ chét nơi tập trung đông người Câu 26.Triệu chứng bệnh sốt phát ban chấy rận nào? a Sốt cao 390C, nhức đầu dội, mặt đỏ, đau nhức bắp thịt, mẩn sốt xuất huyết, đỏ ngực cánh tay, thời kỳ ủ bệnh 10 – 14 ngày b Sốt cao, khó thở , hạch trương thật to thường có dịch màng phổi, xuất huyết màng não, huyết áp tụt dẫn đến tử vong, thời kỳ ủ bệnh 10 – 14 ngày c Sốt cao liên tục 39 – 40 0C kéo dài – ngày, mệt mỏi, ăn ngủ kém, môi khô, lưỡi bẩn, mạch đập nhanh, huyết áp dao động, nước tiểu vàng d Sốt li bì, mê man ỉa máu, thủng ruột dẫn đến tử vong nhanh, thời kỳ ủ bệnh 10 – 14 ngày Câu 27.Triệu chứng bệnh thương hàn nào? a Sốt cao, khó thở, hạch trương thật to thường có dịch màng phổi, xuất huyết màng não, huyết áp tụt dẫn đến tử vong b Nhức đầu, đau mỏi toàn thân, sốt cao, buồn nôn, mặt mắt đỏ, hạch nách, bẹn thời kỳ ủ bệnh – ngày c Sốt li bì, mê man ỉa máu, thủng ruột dẫn đến tử vong nhanh d Sốt cao liên tục 39 – 400C kéo dài – ngày, mệt mỏi, ăn ngủ kém, môi khô, lưỡi bẩn, mạch đập nhanh, huyết áp dao động, nước tiểu vàng Câu 28.Triệu chứng bệnh cúm nào? a Sốt cao liên tục 39 – 40 0C kéo dài – ngày, mệt mỏi, ăn ngủ kém, môi khô, lưỡi bẩn, mạch đập nhanh, huyết áp dao động, nước tiểu vàng b Sốt cao, khó thở, hạch trương thật to thường có dịch màng phổi, xuất huyết màng não, huyết áp tụt dẫn đến tử vong c Thấy nhức đầu, ho, khó thở, sốt rét cơn, đau ngực, đau bụng d Sốt cao, đau bụng cơn, phân lỏng lẫn máu, cổ chướng nôn máu, thủng ruột chết Câu 29 Để phòng, chống bệnh cúm phải làm gì? a Cách li người bệnh với người lành, nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất dinh dưỡng b Uống thuốc an thần như: Sedusen, Rotunda, Andaxin thuốc giảm ho long đờm: Siro, Codein, Tecpincodein c Điều trị phương pháp dân gian như: Xông hơi, ăn cháo hành tía tô, ngâm chân tay nước ấm, nhỏ mũi nước tỏi, vệ sinh miệng d Cả phương án Câu 31 Vũ khí lửa gì? a Dựa vào khí độc để sát thương phá huỷ mục tiêu b Dựa vào phản ứng hoá học để sát thương phá huỷ mục tiêu c Dựa sở sử dụng lượng chất độc quân để sát thương phá huỷ mục tiêu d Sát thương phá hoại dựa sở sử dụng lượng chất cháy có nhiệt độ cao lửa mạnh cháy tạ nên Câu 32 Khi dập cháy đám cháy kim loại phải làm gì? a Dùng cát, bùn, đất phủ lên đám cháy dùng chăn, chiếu, bạt nhúng nước trùm lên đám cháy b Dùng lượng nước lớn có áp lực cao phun liên tục để hạ thấp nhiệt độ đám cháy c dùng bình chữa cháy CO2, bình bọt để phun vào đám cháy d Dùng bình chữa cháy CO2và cành tươi vừa phun vừa đập vào đám cháy Câu 33 Phương pháp chung phòng chống vũ khí lửa gì? a Biện pháp đề phòng b Dập cháy c Cấp cứu người bỏng d Cả ba phương pháp Câu 34 Chất cháy Napan nhiệt độ cháy bao nhiêu? a 900oC - 1000oC b 800oC - 1000oC c 900oC - 1200oC d 800oC - 1200oC Câu 35 Chất cháy Tecmit nhiệt độ cháy bao nhiêu? a Nhiệt độ cháy đạt 2200oC b Nhiệt độ cháy đạt 2200oC c Nhiệt độ cháy đạt 2400oC d Nhiệt độ cháy đạt 2600oC Câu 36 Phương pháp sử dụng chất cháy Etylen oxít nào? a Thường nhồi, nạp mìn, đạn, sử dụng xe tăng, pháo binh nổ mặt đất chủ yếu b Thường nhồi, nạp bom, đạn, sử dụng máy bay, pháo binh cho nổ không chủ yếu c Thường nhồi, nạp lựu đạn, đạn, sử dụng binh xe tăng nổ mặt đất chủ yếu d Thường nhồi, nạp bom mìn, sử dụng máy bay binh nổ không đất Câu 37.Phương pháp sử dụng chất cháy Pyrogen nào? a Thường nạp vào đạn cháy lựu đạn cháy b Thường nạp vào mìn c Thường nạp vào bom d Thường nạp vào thùng, hộp Câu 38.Phương pháp sử dụng chất cháy phot trắng nào? a Được đóng nạp bom, đạn b Được đóng nạp mìn, lựu đạn c Được đóng nạp bom, đạn, mìn d Được đóng nạp bom, đạn, mìn, lựu đạn Câu 39.Đặc tính chất cháy Pyrogen nào? a Là hợp chất cháy thể keo, cháy không khí, mồi cháy lửa b Là hợp chất cháy thể rắn, cháy không khí, mồi cháy lửa c Là hợp chất cháy thể lỏng, cháy không khí, mồi cháy lửa d Là hợp chất cháy thể lỏng, không cháy không khí, mồi cháy lửa Câu 40 Vũ khí hạt nhân gì? a Là loại vũ khí huỷ diệt lớn dựa sở sử dụng lượng lớn giải phóng từ phản ứng phân hạch dây truyền phản ứng tổng hợp hạt nhân b Là loại vũ khí huỷ diệt lớn dựa sở sử dụng lượng thuốc nổ TNTđể tiêu diệt sinh lực địch c Là loại vũ khí huỷ diệt lớn dựa sở sử dụng phản ứng hoá học để tiêu diệt sinh lực địch d Là loại vũ khí huỷ diệt lớn dựa sở sử dụng lượng nhiệt để tiêu diệt sinh lực địch Câu 41 Dựa vào đương lượng nổ, vũ khí hạt nhân chia thành loại? a Vũ khí nguyên tử vũ khí nhiệt hạch b Loại cực nhỏ, nhỏ, vừa, lớn c Loại cực nhỏ, nhỏ, vừa, lớn, cực lớn d LVũ khí nguyên tử vũ khí nhiệt hạch, vũ khí sinh học Câu 42 Nổ vũ trụ vũ khí hạt nhân km? a Có độ cao nổ từ 65 km trở lên b Nổ độ cao 65Km c Có độ cao nổ lớn 60 Km d Có độ cao nổ 95 Km Câu 43 Nổ cao vũ khí hạt nhân km? a Có độ cao nổ 75 Km b Có độ cao nổ từ 16 Km đến 65 Km c Có độ cao nổ từ 16 Km đến 85 Km d Có độ cao nổ 95 Km Câu 44 Nổ không vũ khí hạt nhân km? a Có độ cao nổ 16 Km b Có độ cao nổ từ 16 Km trở xuống, không chạm mặt dất (mặt nước) c Có độ cao nổ từ 16 Km đến 65 Km d Có độ cao nổ từ 16 Km đến 85 Km Câu 45 Độ sâu nổ vũ khí hạt nhân đất, nước mét? a Nổ mặt đất, mặt nước b Nổ sâu đất, nước c Nổ độ sâu đất, nước từ vài m đến vài trăm m d Nổ độ sâu mặt đất, mặt nước từ vài mét đến hàng trăm mét? Câu 46 Công dụng phương thức nổ vũ trụ vũ khí hạt nhân gì? a Tiêu diệt phương tiện bay tầng cao khí vệ tinh, tàu vũ trụ, tên lửa hạt nhân chiến lược b Tên lửa, máy bay bay tầng cao khí c Tên lửa, máy bay bay tầng trung lưu bình lưu khí d Vệ tinh, tàu vũ trụ bay tầng khí Câu 47 Công dụng phương thức nổ cao vũ khí hạt nhân gì? a Tàu vũ trụ, tên lửa, máy bay b Tiêu diệt phương tiện bay không máy bay, tên lửa… Cản trở làm việc máy vô tuyến điện, rađa… c Máy bay, tên lửa, công trình bền vững mặt đất d Vệ tinh, tàu vũ trụ, tên lửa, máy bay Câu 48 Có nhân tố sát thương phá hoại vũ khí hạt nhân? a nhân tố sát thương phá hoại b nhân tố sát thương phá hoại c nhân tố sát thương phá hoại d nhân tố sát thương phá hoại Câu 49.Nhân tố sát thương phá hoại chủ yếu vũ khí hạt nhân gì? a Sóng xung kích b Bức xạ quang c Bức xạ xuyên d Chất phóng xạ Câu 50.Nhân tố sát thương phá hoại quan trọng vũ khí hạt nhân gì? a Sóng xung kích b Bức xạ quang c Bức xạ xuyên d Chất phóng xạ Câu 51.Nhân tố sát thương phá hoại đặc trưng vũ khí hạt nhân bao gồm loại ? a Sóng xung kích, chất phóng xạ b Bức xạ xuyên, chất phóng xạ c Bức xạ xuyên, sóng xung kích d Sóng xung kích, hiệu ứng điện từ Câu 52.Sóng xung kích gây tác hại trực tiếp người? a Chủ yếu làm hỏng mắt, mũi, mồm b Làm tổn thương phân thể sức ép c Chủ yếu làm hỏng mắt, bỏng da nhiệt độ cao phát d Trực tiếp người, làm tổn thương phận thể sức ép Câu 53.Bức xạ quang gây tác hại trực tiếp người? a Trực tiếp làm bỏng da thiêu cháy, gây mù mắt… b Trực tiếp làm cháy, bỏng da nhiệt độ cao phát c Trực tiếp nhiệt độ cao đám cháy sát thương người d Trực tiếp làm tổn thương phân thể nhiệt độ cao Câu 55.Chất phóng xạ gây tác hại người? a Gây ung thư cho người b Gây bỏng da, mù mắt người c Gây bệnh phóng xạ người d Gây bệnh thần kinh người Câu 56.Bức xạ quang bao gồm nguồn ánh sáng gì? a Bức xạ hồng ngoại, xạ tử ngoại b Các xạ hạt nhân phát từ phản ứng hạt nhân c Các xạ hạt nhân phát từ phản ứng nhiệt d Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy ánh sáng hồng ngoại Câu 57.Bức xạ quang vũ khí hạt nhân có chất gì? a Bức xạ nhiệt phát từ đám mây phóng xạ b Là dòng ánh sáng có nhiệt độ cao, khu vực tâm nổ c Bức xạ nhiệt phát từ vùng nổ d Nhiệt độ cao phát từ cầu lửa Câu 58.Nguồn gốc xạ xuyên gì? a Là dòng gama nơtron phóng từ tâm nổ,ngay lúc xảy phản ứng hạt nhân b Là dòng ion phóng từ tâm nổ lúc xảy phản ứng hạt nhân c Là dòng anpha nơtron phát từ vùng nổ lúc xảy phản ứng hạt nhân d Là dòng ion anpha phát từ vùng nổ lúc xảy phản ứng hạt nhân Câu 59.Sóng xung kích chiếm phần trăm lượng vụ nổ? a 30% lượng vụ nổ b 40% lượng vụ nổ c 50% lượng vụ nổ d 60% lượng vụ nổ Câu 60.Bức xạ quang chiếm phần trăm lượng vụ nổ? a Khoảng 25% lượng vụ nổ b Khoảng 35% lượng vụ nổ Câu 61.Tác dụng súng tiểu liên AK ? a Dùng để tiêu diệt sinh lực địch, công ẩn nấp b Dùng hoả lực, lưỡi lê, báng súng để tiêu diệt sinh lực địch c Dùng để tiêu diệt sinh lực địch, công d Dùng để tiêu diệt sinh lực địch công Câu 62.Cấu tạo lớn súng tiểu liên AK gồm phận chính? a phận b 11 phận c 10 phận d phận Câu 63.Tính chiến đấu súng tiểu liên AK bắn máy bay quân dù vòng mét? a 500 m b 600 m c 300 m d 400 m Câu 64.Súng tiểu liên AK trang bị cho người sử dụng? a Súng tiểu liên AK trang bị cho người sử dụng b Súng tiểu liên AK, trang bị cho người sử dụng c Súng tiểu liên AK, trang bị cho người sử dụng d Súng tiểu liên AK, trang bị cho tổ sử dụng Câu 65.Nắp hộp khoá nòng súng tiểu liên AK dùng để làm ? a Dùng để liên kết với hộp khoá nòng b Dùng để che bụi, bảo vệ phận bên hộp khóa nòng c Dùng để đậy hộp khoá nòng chi tiết khác d Dùng để liên kết phận khoá nòng Câu 66.Tốc độ ban đầu đầu đạn súng tiểu liên AK m/s? a 715 m/s b 710 m/s c 720 m/s d 725 m/s Câu 67.Tốc độ bắn lý thuyết súng tiểu liên AK khoảng phát/phút? a 500 phát/phút b 600 phát/phút c 650 phát/phút d 400 phát/phút Câu 68.Đầu đạn súng tiểu liên AK gồm loại nào? a Đầu đạn vạch đường, đầu đạn thường, đầu đạn xuyên cháy đầu đạn cháy b Đầu đạn vạch đường, đầu đạn thường, đầu đạn xuyên cháy đầu đạn xuyên c Đầu đạn vạch đường, đầu đạn thường, đầu đạn xuyên lõm đầu đạn cháy d Đầu đạn vạch đường, đầu đạn thường, đầu đạn xuyên cháy đầu đạn nổ phá Câu 69.Súng tiểu liên AK bắn mục tiêu cao 0,5m với tầm bắn thẳng cự ly nào? a 330m b 350m c 360m d 365m Câu 70 Khối lượng súng tiểu liên AK chưa có đạn kg? a 3,8 kg b 3,2 kg c 3,7 kg d 3,3 kg Câu 71 Súng tiểu liên AK bắn mục tiêu cao 1,5m, tầm bắn thẳng mét? a 525m b 550m c 555m d 560m Câu 72.Phải làm trước tháo lắp súng tiểu liên AK? a Phải tháo đạn khám súng, để bảo đảm an toàn trình tháo lắp b Phải lau chùi bên c Phải khám súng, để bảo đảm an toàn trình tháo lắp d Phải lau chùi bên ngoài, tháo đạn khám súng, sau tháo lắp súng Câu 73.Tốc độ bắn chiến đấu súng tiểu liên AK bắn liên phát/phút ? a 200 phát/phút b 100 phát /phút c 150phát/phút d 180phát/phút c Khoảng 45% lượng vụ nổ d Khoảng 55% lượng vụ nổ Câu 74.Tốc độ bắn chiến đấu súng tiểu liên AK bắn phát phát/phút ? b 40 phát/phút c 50 phát phút d 60 phát/phút e 70 phát phút Câu 75 Trang bị đồng súng tiểu liên AK gồm phận nào? a Túi đựng hộp tiếp đạn, dây súng, đầu để bắn đạn hơi, ống đựng phụ tùng phụ tùng loại, thông nòng b Trang bị đồng súng tiểu liên AK gồm loại sau: Bao súng, hộp tiếp đạn, hộp phụ tùng c Trang bị đồng súng tiểu liên AK gồm loại: Hộp tiếp đạn, dây súng, túi đựng hộp tiếp đạn d Trang bị đồng súng tiểu liên AK gồm loại sau: Bao súng, hộp phụ tùng Câu 76.Tác dụng đầu đạn súng tiểu liên AK để làm gì? a Để tiêu diệt mục tiêu, làm hư hỏng, cháy hay phá huỷ phương tiện chiến tranh; bịt kín phía trước nòng súng không cho khí thuốc lọt b Để sát thương, làm hư hỏng, cháy hay phá huỷ phương tiện chiến tranh; bịt kín phía trước nòng súng không cho khí thuốc lọt c Để sát thương, tiêu diệt mục tiêu, làm hư hỏng, cháy hay phá huỷ phương tiện chiến tranh; bịt kín phía trước nòng súng không cho khí thuốc lọt d Để sát thương, làm hư hỏng, cháy hay phá huỷ phương tiện chiến tranh; bịt kín phía trước phía sau nòng súng không cho khí thuốc lọt Câu 77.Hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK chứa viên đạn? a 100 viên b 30 viên c 75 viên d 40 viên Câu 78.Tác dụng nòng súng tiểu liên AK để làm gì? a Làm buồng đốt chịu áp lực khí thuốc, định hướng bay cho đầu đạn, tạo cho đầu đạn có tốc độ ban đầu định, làm cho đầu đạn tự xoay tròn quanh trục chuyển động b Làm buồng đốt chứa đạn, định hướng bay cho viên đạn, tạo cho đầu đạn có tốc độ ban đầu định, làm cho đầu đạn tự xoay tròn quanh trục chuyển động c Làm buồng đốt chịu áp lực khí thuốc, định hướng bay cho viên đạn, tạo cho đầu đạn có tốc độ ban đầu không đổi, làm cho đầu đạn tự xoay tròn quanh trục chuyển động d Làm buồng đốt chịu áp lực khí thuốc, định hướng bay cho viên đạn, tạo cho viên đạn có tốc độ ban đầu định, làm cho đầu đạn không tự xoay tròn quanh trục chuyển động Câu 80.Tầm bắn hiệu súng tiểu liên AK mét? a 330m b 400m c 360m d 300m Câu 81.Hoả lực tập trung súng tiểu liên AK đến mét ? a 700m b 800m c 900m d 600m Câu 82.Tác dụng phận ngắm súng tiểu liên AK gì? a Để ngắm bắn vào mục tiêu cự li khác b Để thay đổi đường ngắm đến cự li khác c Để đo khoảng cách đến mục tiêu cự li khác d Để ngắm bắn hiệu chỉnh súng Câu 83.Tác dụng hộp khoá nòng súng tiểu liên AK gì? a Để liên kết phận cò súng; hướng cho bệ khoá nòng khoá nòng chuyển động b Để liên kết phận súng; hướng cho bệ khoá nòng khoá nòng chuyển động c Để hất vỏ đạn bắn; hướng cho bệ khoá nòng khoá nòng chuyển động d Để liên kết với nòng súng ; hướng cho bệ khoá nòng khoá nòng chuyển động Câu 84.Tác dụng bệ khoá nòng thoi đẩy súng tiểu liên AK ? a Làm khoá nòng phận kim hoả chuyển động, thoi đẩy để chịu áp lực khí thuốc đẩy khoá nòng lùi b Làm khoá nòng phận thoi đẩy chuyển động, thoi đẩy để chịu áp lực khí thuốc đẩy khoá nòng lùi c Làm khoá nòng phận cò chuyển động, thoi đẩy để chịu áp lực khí thuốc đẩy bệ khoá Câu 85.Tác dụng khoá nòng súng tiểu liên AK ? a Để đẩy đạn vào buồng đạn, hất vỏ đạn ngoài, làm đạn nổ kéo vỏ đạn khỏi buồng đạn b Để đẩy đạn vào hộp khoá nòng, đóng mở khoá, làm đạn nổ đẩy vỏ đạn khỏi buồng đạn c Để đẩy đạn vào buồng đạn, đóng mở khoá, làm đạn nổ kéo viên đạn khác vào buồng đạn d Để đẩy đạn vào buồng đạn, đóng mở khoá, làm đạn nổ kéo vỏ đạn khỏi buồng đạn Câu 86.Tác dụng phận cò súng tiểu liên AK gì? a Để giữ búa giương, làm cho búa đập vào kim hoả, định cách bắn, khoá an toàn chống nổ sớm chưa đóng khoá chắn b Để giữ búa giương, làm cho búa đập vào hạt lửa viên đạn, định cách bắn, khoá an toàn chống nổ sớm chưa đóng khoá chắn c Để giữ búa giương, làm cho búa đập vào bệ khoá nòng, định cách bắn, khoá an toàn chống nổ sớm chưa đóng khoá chắn d Để giữ búa giương, làm cho khoá nòng chuyển động , định cách bắn, khoá an toàn chống nổ sớm chưa đóng khoá chắn Câu 87.Tác dụng ống dẫn thoi ốp lót tay súng tiểu liên AK ? a Để dẫn lò xo chuyển động, giữ súng bảo vệ tay khỏi nóng bắn b Để dẫn thoi chuyển động, giữ súng bảo vệ tay khỏi nóng bắn c Để dẫn bệ khoá nòng chuyển động, giữ súng bảo vệ tay khỏi nóng bắn d Để giữ súng chuyển động êm nhẹ bảo vệ tay khỏi nóng bắn Câu 88.Tác dụng báng súng tay cầm súng tiểu liên AK ? a Để liên kêt với phận khác súng b Để tì súng vào vai giữ súng bắn c Để giữ súng chắn bắn d Để đánh giáp la cà Câu 89.Tác dụng hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK ? a Để nạp đạn vào buồng đạn c Để chứa 30 viên đạn b Để bảo đảm cho đạn an toàn d Để chứa đạn tiếp đạn cho súng Câu 90.Tác dụng Lê súng tiểu liên AK ? a Để diệt địch đánh gần, dùng thay dao, cưa, kéo cắt dây thép gai b Để tiêu diệt địch đánh giáp la cà c Để dùng để đào công cần thiết d Dùng để phát quang cần thiết Câu 91.Cấu tạo đạn dùng cho súng tiểu liên AK gồm phận nào? a Vỏ đạn, hạt lửa, thuốc phóng, đầu đạn, đai đạn b Vỏ đạn, hạt lửa, thuốc phóng, đầu đạn c Vỏ đạn, thuốc phóng, đầu đạn, vỏ đầu đạn d Vỏ đạn, hạt lửa, thuốc cháy, đầu đạn Câu 92.Tác dụng súng diệt tăng B40 gì? a Là loại vũ khí có uy lực mạnh tiểu đội binh người sử dụng, dùng để tiêu diệt xe tăng bọc thép, pháp tự hành b Là loại vũ khí có uy lực mạnh tiểu đội binh người sử dụng, dùng để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, vật kiến trúc khác c Là loại vũ khí dùng để tiêu diệt mục tiêu sắt thép xe tăng bọc thép, pháo tự hành… sinh lực địch ẩn nấp công vật kiến trúc không kiên cố d Là loại vũ khí binh có uy lực mạnh dùng để: tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, vật kiến trúc không kiên cố, pháo tự hành Câu 93.Súng diệt tăng B40 có tầm bắn ghi thước ngắm đến mét? a 50m ÷ 150m b 100m ÷ 250m c 150m ÷ 350m d 150m ÷ 450m Câu 94.Súng diệt tăng B40 có tầm bắn thẳng với mục tiêu cao mét bao nhiêu? nòng lùi d Làm khoá nòng phận cò chuyển động, thoi đẩy để chịu áp lực khí thuốc đẩy lò xo khoá nòng lùi a 250m b 200m c 150m d 100m Câu 95.Tốc độ bắn chiến đấu súng diệt tăng B40 phát/phút? a - phát/phút b - phát/phút c – phát/phút d - phát/phút Câu 96.Đạn chống tăng B40 có góc chạm 900, xuyên thép dày mm? a 300 mm b 280 mm c 200 mm d 400 mm Câu 111.Khối lượng súng B41 kg? a 6,5kg b 6,3kg c 6,1kg Câu 97.Súng diệt tăng B40 gồm có phận chính? a phận b phận c phận Câu 112.Cấu tạo đạn B41 gồm có phận chính? a phận c phận b phận d phận d phận Câu 98.Tại súng diệt tăng B40 bắn không giật? a Phản lực, bắn khí thuốc từ liều phóng đẩy đạn khỏi nòng súng b Không giật, bắn lực khí thuốc đẩy đạn c Phản lực, bắn khí thuốc từ liều phóng đẩy đạn khỏi nòng súng, thuốc phóng đạn bay phía mục tiêu d Khi bắn khí thuốc mạnh phía sau đẩy đạn trước, lực đẩy đạn lực sau nên súng không giật Câu 99.Khi bắn súng B40 có vật tỳ miệng nòng súng phải nhô phía trước cm? a 20cm b 30 cm c 40 cm d 50 cm Câu 100.Khi bắn súng B40 phía sau vị trí bắn cách đuôi nòng súng cách mét vật chắn vuông góc để đảm bảo an toàn? a m b 1,5 m c m d 2,5 m Câu 101.Khi bắn súng diệt tăng B40 bắn tư nào, có sử dụng hai vai không? a Bắn ba tư thế: đứng, quỳ, nằm bắn vai phải b Bắn tư thế: đứng, quỳ, nằm bắn vai trái c Bắn đứng, quỳ, nằm bắn hai vai d Tư thế: đứng, quỳ, nằm bắn vai trái Câu 102.Khi chuẩn bị bắn tháo đạn súng B40, phía sau trục nòng súng cách mét không để thuốc nổ, chất dễ cháy người qua lại? a 10 m b 11 m c 12 m d 13 m Câu 103.Tầm bắn thẳng súng diệt tăng B41 với mục tiêu cao 2,7 m mét? a 330 m b 340 m c 350 m d 360 m Câu 104.Tốc độ bắn chiến đấu súng diệt tăng B41 phát/phút? a - phát/phút b - phát/phút c - phát/phút d - phát/phút d 6,4kg Câu 113.Tầm bắn ghi thước ngắm kính quang học súng B41 mét? a 100m đến 500m c 170m đến 500m b 150m đến 500m d 200m đến 500m Câu 114.Tác dụng ống thuốc đẩy đạn B41 gì? a Để tăng thêm tốc độ bay đạn b Để tăng khả phá huỷ mục tiêu c Để tăng tốc độ xuyên đầu đạn d Để tăng thêm sức công phá đầu đạn Câu 115.Tác dụng đuôi đạn thuốc phóng đạn B41 gì? a Để giữ thăng cho đạn đẩy đạn khỏi nòng súng thuốc phóng cháy b Để giữ thăng cho đạn bay đẩy đạn khỏi nòng súng thuốc phóng cháy c Để giữ thăng cho đạn bay đẩy đạn khỏi nòng súng d Để giữ thăng cho đạn bay giữ súng cân bắn Câu 116.Tác dụng nòng súng B40 gì? a Để làm buồng đốt, định hướng bay cho đạn, tạo cho đạn có tốc độ ban đầu định b Để làm buồng đốt chịu áp lực khí thuốc, định hướng bay cho đầu đạn, tạo cho đạn có tốc độ ban đầu c Để làm buồng đốt chịu áp lực khí thuốc, định hướng bay cho đạn, tạo cho đạn có tốc độ ban đầu định d Để làm buồng đốt chịu áp lực khí thuốc, tạo cho đạn có tốc độ ban đầu định bắn mục tiêu Câu 117.Tầm bắn thẳng súng CKC mét? a Với mục tiêu cao 0,5m là: 350 m c Với mục tiêu cao 0,5m là: 330 m Với mục tiêu cao 1,5m là: 525m Với mục tiêu cao 1,5m là: 535m b Với mục tiêu cao 0,5m là: 320 m d Với mục tiêu cao 0,5m là: 340 m Với mục tiêu cao 1,5m là: 535m Với mục tiêu cao 1,5m là: 545m Câu 105.Tốc độ ban đầu đạn B41 m/s? a 120 m/s b 300 m/s c 140 m/s d 200 m/s Câu 118.Tốc độ bắn chiến đấu súng CKC phát/phút? a 20 – 35 phát/phút c 25 – 35 phát/phút b 30 – 40 phát/phút d 35 – 40 phát/phút Câu 106.Tốc độ lớn đầu đạn B41 m/s? a 280 m/s b 310 m/s c 290 m/s d 300 m/s Câu 119.Hộp tiếp đạn súng CKC chứa viên đạn? a 10 viên b 15 viên c 16 viên d 20 viên Câu 107.Với góc chạm 900, khả xuyên đạn B41 mm? a Xuyên thép 280mm, xuyên bê tông dày 700mm, xuyên cát 800mm b Xuyên thép 300mm, xuyên bê tông dày 900mm, xuyên cát 900mm c Xuyên thép 280mm, xuyên bê tông dày 900mm, xuyên cát 800mm d Xuyên thép 280mm, xuyên bê tông dày 800mm, xuyên cát 700mm Câu 108.Tác dụng phận ngắm khí súng diệt tăng B41 gì? a Để bắn điều kiện khó khăn mưa, gió, bụi cát b Để ngắm bắn không sử dụng kính ngắm quang học c Để bắn sử dụng kính quang học d Để bắn điều kiện thời tiết khó khăn ban đêm Câu 109.Tác dụng phận kính ngắm quang học gì? Câu 120.Một tính chiến đấu súng CKC gì? a Súng CKC bắn liên b Súng CKC bắn phát liên c Súng CKC bắn phát d Súng CKC không bắn phát Câu 121.Tầm bắn ghi thước ngắm súng CKC mét? a 100m đến 900m c 100m đến 800m b 100m đến 1000m d 100m đến 700m Câu 122.Tầm bắn hiệu súng CKC mét? a Để đo cự li mục tiêu, ngắm bắn, quan sát đạn kiểm tra hiệu chỉnh súng b Để đo khoảng cách bắn, ngắm bắn, quan sát đạn kiểm tra hiệu chỉnh súng c Để đo cự li mục tiêu, ngắm bắm ban đêm kiểm tra hiệu chỉnh súng d Để đo khoảng cách mục tiêu, ngắm bắn, quan sát góc chạm đạn a 400 m b 500 m c 600 m d 700 m Câu 123.Cấu tạo chung súng CKC gồm phận chính? a 11 phận b 12 phận c 13 phận d 14 phận Câu 124.Động tác tháo súng CKC có bước? a bước b bước c bước d 10 bước Câu 125.Động tác lắp súng CKC có bước? a bước b bước c bước d bước Câu 143.Tốc độ bắn lý thuyết súng RPĐ phát/phút? a 450 phát/phút b 550 phát/phút c 650 phát/phút d 750 phát/phút Câu 126.Khối lượng súng CKC có đủ 10 viên đạn kg? a 3,75 kg b 3,8 kg c 3,9 kg d 3,95 kg Câu 144.Động tác lắp súng trung liên RPĐ gồm bước? a bước b bước c bước d bước Câu 127.Tốc độ đầu đầu đạn súng CKC m/s? a 535 m/s b 635 m/s c 735 m/s Câu 145.Nòng súng trung liên RPĐ có rãnh xoắn? a rãnh xoắn b rãnh xoắn c rãnh xoắn d rãnh xoắn d 835 m/s Câu 128.Tầm bắn hiệu súng CKC bắn máy bay, quân dù mét? a 450 m b 500 m c 650 m d 600 m Câu 129.Tác dụng hộp tiếp đạn súng CKC để làm gì? a Hộp tiếp đạn để chứa đạn b Hộp tiếp đạn để tiếp đạn c Hộp tiếp đạn để chứa đạn tiếp đạn d Hộp tiếp đạn để bảo vệ đạn Câu 130.Hoả lực tập trung súng CKC mét? a 700 m b 800 m c 900 m d 1000 m Câu 131.Tác dụng bệ khoá nòng súng CKC để làm gì? a Để làm ổ chứa khoá nòng lên đạn b Để làm cho khoá nòng phận cò chuyển động c Để làm cho khoá nòng lên xuống tiếp đạn vào buồng đạn d Để chứa khoá nòng hất vỏ đạn Câu 132.Hộp băng đạn súng RPĐ chứa viên đạn? a 50 viên b 100 viên c 150 viên d 200 viên Câu 133.Tốc độ bắn chiến đấu súng RPĐ phát/phút? a 100 phát/phút b 150 phát/phút c 200 phát/phút d 250 phát/phút Câu 134.Cấu tạo chung súng RPĐ gồm phận chính? a 10 phận b 11 phận c 12 phận d 13 phận Câu 135.Một tính chiến đấu súng RPĐ gì? a Súng RPĐ bắn liên phát b.Súng RPĐ bắn phát c Súng RPĐ bắn liên d Súng RPĐ không bắn liên Câu 136.Tầm bắn ghi thước ngắm súng RPĐ mét? a 100m đến 800m b 100m đến 900m c 100m đến 1000m d 100m đến 1100m Câu 137.Cỡ đạn súng RPĐ mm? a 7,60 mm b 7,61 mm c 7,62 mm d 7,63 mm Câu 139.Tốc độ đầu đầu đạn súng RPĐ m/s? a 675 m/s b 700 m/s c 725 m/s d 735 m/s Câu 140.Tác dụng phận ngắm súng RPĐ gì? a Để xác định mục tiêu tiêu diệt b Để ngắm bắn mục tiêu c Để ngắm bắn vào mục tiêu cự ly khác d Để xác định cự ly tiêu diệt mục tiêu Câu 141.Khối lượng súng RPĐ đạn kg? Câu 146.Súng RPĐ dùng kiểu đạn nào? a Kiểu 1933 Liên Xô trước kiểu 1946 Trung Quốc sản xuất b Kiểu 1943 Liên Xô trước kiểu 1956 Trung Quốc sản xuất c Kiểu 1953 Liên Xô trước kiểu 1966 Trung Quốc sản xuất d Kiểu 1963 Liên Xô trước kiểu 1976 Trung Quốc sản xuất Câu 147.Trong thi đấu môn quân phối hợp, đấu thủ tham dự phải bảo đảm đủ điều kiện? a 02 điều kiện b 03 điều kiện c 04 điều kiện d 05 điều kiện Câu 148.Trong thi đấu môn quân phối hợp, vận động viên phải thi đấu theo trình tự nào? a Ngày thứ nhất: sáng bắn súng quân dụng, chiều ném lựu đạn, sáng ngày thứ hai chạy vũ trang 3000m (nam), 1500m (nữ) b Ngày thứ sáng ném lựu đạn, chiều chạy vũ trang 3000m (nam), 1500m (nữ), sáng ngày thứ hai bắn súng quân dụng c Ngày thứ sáng chạy vũ trang 3000m (nam), 1500m (nữ), chiều bắn súng quân dụng, sáng ngày thứ hai ném lựu đạn d Ngày thứ sáng bắn súng quân dụng, chiều chạy vũ trang 3000m (nam), 1500m (nữ), sáng ngày thứ hai ném lựu đạn Câu 149.Trong thi đấu môn quân phối hợp, vận đông viên phải đeo số thi đấu kết bốc thăm nào? a Đeo số thi đấu ngực, kết bốc thăm lưng b Đeo kết bốc thăm ngực, đeo số thi đấu lưng c Đeo biển tên thi đấu ngực, đeo số tên đơn vị lưng d Đeo số thi đấu ngực, đeo số tên đơn vị thi đấu lưng Câu 150.Trong thi đấu môn quân phối hợp vận động viên có thay đổi số áo suốt thi không? a Được thay đổi số áo b Không thay đổi số áo c Được thay đổi theo nội dung d Chỉ thay đổi lần Câu 151.Khi thi đấu môn bắn súng quân dụng, nổ súng sau có lệnh bắn trọng tài, bị xử lý nào? a Bị cảnh cáo, viên đạn không tính thành tích bị trừ điểm bia b Bị cảnh cáo, viên đạn tính thành tích bị trừ điểm bia c Bị trừ điểm bia, viên đạn tính thành tích cho vận động viên d Bị cảnh cáo, viên đạn không tính thành tích bị trừ điểm bia Câu 152.Khi thi đấu môn bắn súng quân dụng, nổ súng trước có lệnh bắn trọng tài, bị xử lý ? a Tước quyền thi đấu môn bắn súng b Tước quyền thi đấu bị cảnh cáo c Bị cảnh cáo bị trừ điểm bia d Bị cảnh cáo bị trừ điểm bia a 7,10 kg b 7,20 kg c 7,30 kg d 7,40 kg Câu 142.Tầm bắn hiệu súng RPĐ mét? a Mục tiêu mặt đất, mặt nước là:800m c Mục tiêu mặt đất, mặt nước là:1000m Bắn máy bay quân dù là:500m Bắn máy bay quân dù là:700m b Mục tiêu mặt đất, mặt nước là:900m d Mục tiêu mặt đất, mặt nước là:1100m Bắn máy bay quân dù là:600m Bắn máy bay quân dù là:800m Câu 153.Bãi ném lựu đạn có kích thước ? a Ném đường hành lang rộng 8m, đường chạy rộng 4m, dài từ 15m trở lên b Ném đường hành lang rộng 9m, đường chạy dài 4m, dài từ 15m trở lên c Ném đường hành lang rộng 10m, đường chạy rộng 4m, dài từ 15m trở lên d Ném đường hành lang rộng 15m, đường chạy rộng 5m, dài từ 10m trở lên Câu 154.Trong thi đấu môn quân phối hợp, nội dung ném lựu đạn, vận động viên phải ném tính điểm? a Ném b Ném c Ném d Ném Câu 155.Trong thi đấu môn quân phối hợp, nội dung ném lựu đạn, tư ném nào? a Cầm súng(không dương lê), đứng ném chạy lấy đà b Cầm súng( phải dương lê), đứng ném không chạy lấy đà c Không phải cầm súng, phép chạy lấy đà phạm vi 10m d Phải cầm súng( không dương lê), không chạy lấy đà để ném Câu 156.Trong thi môn ném lựu đạn, lựu đạn rơi phạm vi hành lang có tính thành tích không? a Được tính thành tích bị trừ điểm b Không tính thành tích c Bị cảnh cáo không tính thành tích d Vẫn tính thành tích bị trừ điểm Câu 157.Trong môn bắn súng quân dụng, số đạn bắn phương pháp bắn quy định nào? a Bắn phát một, số lượng đạn viên c Bắn phát một, số lượng đạn viên b Bắn liên thanh, số lượng đạn viên d Bắn liên thanh, số lượng đạn viên Câu 158.Trong thi đấu môn quân phối hợp, nội dung chạy vũ trang, vận động viên phải có mặt vị trí tập kết trước thi đấu phút để điểm danh, kiểm tra trang bị khởi động? a Trước phút b Trước 10 phút c Trước 15 phút d Trước 20 phút Câu 159.Khi chạy vũ trang vi phạm nội dung sau bị xoá bỏ thành tích? a Chạy không hết đường quy định c Thiếu thắt lưng b Thiếu số áo d Thiếu mũ Câu 160.Khi chạy vũ trang vi phạm nội dung sau bị xoá bỏ thành tích? a Nhờ người mang vũ khí, trang bị, dìu đỡ trước đích b Về đích thiếu số áo, thiếu số bốc thăm, thiếu mũ, thiếu thắt lưng c Mang hộ vũ khí người khác, giúp đỡ người khác chạy đích d Giúp người khác chạy , đích thiếu số áo, số bốc thăm, thắt lưng Câu 161.Nội dung chạy vũ trang thi đấu môn quân phối hợp, đích thiếu trang bị bị phạt cách cộng thêm thời gian vào thành tích chạy nào? a Thiếu số áo, cộng 10 giây; thiếu thắt lưng, cộng 10 giây b Thiếu thắt lưng mũ, số bốc thăm cộng 10 giây c Thiếu số áo, cộng giây thiếu số bốc thăm cộng10 giây d Thiếu số áo số bốc thăm cộng giây Câu 162.Trong thi đấu môn quân phối hợp, điều kiện để tính thành tích cá nhân toàn nào? a Vận động viên phải thi đấu hết nội dung b Không thiết phải thi đấu hết nội dung c Bắt buộc vận động viên phải thi nội dung( chạy vũ trang, ném lựu đạn) Câu 163.Xếp hạng toàn đoàn thi đấu môn quân phối hợp, cách tính thành tích nào? a Cộng điểm đồng đội nam đồng đội nữ, đoàn có tổng số nhiều xếp lên Nếu nhau, đoàn có đội nữ xếp hạng cao xếp b Cộng điểm đồng đội nam riêng, đồng đội nữ riêng, đội nữ cao xếp Nếu ưu tiên đội nữ xếp c Cộng điểm đồng đội nam đồng đội nữ Đoàn điểm cao xếp Nếu tính số xếp hạng đội, đoàn có đội nam cao xếp d Ưu tiên đội nữ Nếu thành tích xếp hạng tính đội phạm lỗi suốt thi xếp hạng cao Câu 164.Trong thi đấu môn quân phối hợp, trách nhiệm người dự thi gì? a Người dự thi phải hiểu điều lệ, có sức khoẻ nghiêm túc thực điều lệ b Người dự thi phải hiểu điều lệ, có giấy chứng nhận sức khoẻ thực nghiêm túc điều lệ c Người dự thi phải hiểu điều lệ, quy tắc thi nghiêm túc thực điều lệ, quy tắc thi đấu d Người dự thi phải thực nghiêm điều lệ thi đấu, có giấy chứng nhận sức khoẻ Câu 165.Trong thi đấu môn quân phối hợp, quyền hạn người dự thi gì? a Được bắn thử bãi tập đơn vị theo thi địa điểm khác theo quy định đội trưởng b Được bắn thử để kiểm tra súng, luyện tập thực tập địa điểm quy định hội đồng trọng tài c Chỉ bắn thử bãi tập đơn vị luyện tập theo nội dung thi trọng tài phụ trách nội dung thi d Được biết trước nội dung thi để chuẩn bị, không phép bắn thử, luyện tập bãi tập đơn vị Câu 166.Trong thi đấu môn quân phối hợp, bắn súng thể thao điều kiện bắn nào? a Cự ly 55m, bia số 7b, nằm bắn bệ tỳ, bắn viên tính điểm (như bắn súng quân dụng) b Cự ly 50m, bia số 7b, nằm bắn không bệ tỳ, bắn viên, thử viên tính điểm (như bắn súng quân dụng) c Cự ly 50m, bia số 7b, nằm bắn có bệ tỳ, bắn viên tính điểm (như bắn súng quân dụng) d Cự ly 100m, bia số cố định, nằm bắn có bệ tì, bắn viên, tính điểm (như bắn súng quân d) Câu 167.Trong thi đấu môn ném lựu đạn, phải tuân thủ quy tắc nào? a.Vận động viên ném theo kết bắt thăm b Khi ném thử ném tính điểm vận động viên phải báo cáo c Khi ném thử báo cáo, ném tính điểm phải báo cáo d Khi ném thử theo kết bắt thăm, ném tính điểm phải báo cáo Câu 168.Trong thi đấu môn quân phối hợp, tính điểm đồng đội môn đội có tổng số điểm nhiều xếp trên, xếp hạng nào? a Xét đội có số vận động viên nữ nhiều xếp b Xét đội có số vận động viên nữ xếp hạng cao xếp c Xét đội có vận động viên xếp thứ hạng cao xếp d Xét đội có lỗi phạm thi đấu xếp Câu 169.Trong thi đấu môn quân phối hợp, tổng số điểm đồng đội toàn xếp hạng nào? a Xét đội có số vận động viên xếp thứ hạng toàn cao xếp b Xét đội có vận động viên xếp hạng cao xếp c Xét đội có tổng số điểm toàn thi đấu cao xếp d Xét đội vi phạm lỗi thi đấu xếp d Bắt buộc vận động viên phải thi nội dung( bắn súng, ném lựu đạn) Câu 170.Trong thi đấu môn quân phối hợp, tính điểm cá nhân toàn điểm thứ tự cách tính thành tích nào? a Bắn súng, ném lựu đạn, chạy vũ trang b Bắn súng, chạy vũ trang, ném lựu đạn c Ném lựu đạn, bắn súng, chạy vũ trang d Chạy vũ trang, bắn súng, ném lựu đạn Câu 171 Trong môn bắn súng quân dụng, vận động viên có số điểm thứ tự ưu tiên tính thành tích nào? a Sẽ so sánh có vòng 10, 9, 8… nhiều xếp trên, xếp b Sẽ so sánh có điểm chạm gần tâm vòng 10, 9, 8…xếp trên, xếp c Sẽ so sánh có điểm chạm gần tâm vòng 10, 9, 8…và phạm lỗi xếp trên, xếp d Sẽ so sánh có điểm chạm vòng 10, 9, 8…nhiều xếp trên, lấy có điểm chạm gần tâm xếp Câu 172 Trong môn ném lựu đạn, vận động viên có số điểm thứ tự ưu tiên cách tính thành tích nào? a Xét vận động viên ném hướng xếp b Xét điểm chạm lựu đạn rơi gần tâm xếp c Xét thứ hai, thứ ba d Xét thời gian ném thứ hai, ba Câu 173 Trong thi đấu môn quân phối hợp, nội dung chạy vũ trang tư vận động viên trước xuất phát phải nào? a Tay không chạm vào vạch xuất phát b Tay chạm, chân không chạm vạch xuất phát c Tay chân không chạm vào vạch xuất phát d Tay chân chạm vào vạch xuất phát Câu 174 Quy tắc bắn súng quân dụng quy định: Khi có lệnh bắn, trường hợp cướp cò, nổ súng xử lý nào? a Coi bắn, đạn thia lia không tính thành tích b Được phép bắn lại, đạn thia lia không tính thành tích c Được phép bắn lại, đạn thia lia tính thành tích d Bị phạt cảnh cáo, đạn thia lia bị trừ điểm bia Câu 175 Trong môn bắn súng quân dụng nội dung quy tắc thi đấu quy định điều? a Điều b Điều c Điều d Điều Câu 176.Trong thi đấu môn quân phối hợp, phần quy tắc thi đấu có tất điều? a 15 Điều b 19 Điều c 21 Điều d 24 Điều Câu 177 Trong thi đấu môn quân phối hợp, phần cách tính thành tích có tất điều? a Điều b Điều c Điều d 10 Điều Câu 178.Trong thi đấu môn quân phối hợp nội dung chạy vũ trang quy định điều? a Điều b Điều c Điều d Điều Câu 179.Trong thi đấu môn quân phối hợp phần quy tắc thi đấu, điều 10 quy định nội dung gì? a Quy tắc ném b Vi phạm quy tắc ném Câu 180 Trong thi đấu môn quân phối hợp phần tính điểm môn chạy vũ trang nam tính nào? a Nhanh 10 phút giây điểm b Nhanh 10 phút giây điểm c Nhanh phút giây điểm d Nhanh phút giây điểm Câu 181 Trong thi đấu môn quân phối hợp, nội dung tính điểm môn ném lựu đạn nữ tính nào? a Xa 40m, 5m tính điểm b Xa 35m, 5cm tính điểm c Xa 40m, 4cm tính điểm d Xa 35m, 4cm tính điểm Câu 182 Trong ném lựu đạn nam tính điểm nào? a Kém 60m, 4m trừ điểm c Kém 60m, 5m trừ điểm b Kém 55m, 5m trừ điểm d Kém 50m, 4m trừ điểm Câu 183 Trong chạy vũ trang nữ tính điểm nào? a Chậm phút 30 giây giây trừ điểm b Chậm phút 30 giây giây trừ điểm c Chậm phút 30 giây giây trừ điểm d Chậm phút 30 giây giây trừ điểm Câu 184 Trong chạy vũ trang nam tính điểm nào? a Chậm 10 phút giây trừ điểm b Chậm 10 phút giây trừ điểm c Chậm 10 phút giây trừ điểm d Chậm 10 phút giây trừ điểm Câu 185 Trong ném lựu đạn nam tính điểm cộng thêm nào? a Xa 60m 5cm tính điểm b Xa 60m 4cm tính điểm c Xa 50m 5cm tính điểm d Xa 55m 4cm tính điểm Câu 186 Trong thi đấu môn quân phối hợp phần tính điểm môn chạy vũ trang nữ tính điểm cộng thêm nào? a Nhanh phút 30 giây giây điểm b Nhanh phút 30 giây giây điểm c Nhanh phút 30 giây giây điểm d Nhanh phút 30 giây giây điểm Câu 187.Bản đồ địa hình gì? a Là loại đồ chuyên đề có tỷ lệ từ 1: 1.000.000 lớn Trên đồ địa hình, địa vật khu vực thể cách xác chi tiết, hệ thống ký hiệu, quy ước thích hợp b Là loại đồ chuyên đề có tỷ lệ từ 1: 1.000.000 nhỏ Trên đồ địa hình, địa vật khu vực thể cách xác chi tiết, hệ thống ký hiệu, quy ước thích hợp c Là loại đồ chuyên đề có tỷ lệ từ 1: 1.000.000 lớn Trên đồ yếu tố tự nhiên thể hệ thống ký hiệu d Là loại đồ chuyên đề có tỷ lệ từ 1: 1.000.000 nhỏ Trên đồ, yếu tố tự nhiên thể hệ thống ký hiệu, quy ước thích hợp Câu 188.Bản đồ địa hình có ý nghĩa gì? a Có ý nghĩa hoạt động kinh tế, văn hoá - xã hội b Có ý nghĩa hoạt động trị, xã hội, du lịch c Có ý nghĩa hoạt động kinh tế quân sự, trị c Quy định bãi ném d Quy định điều kiện ném d Có ý nghĩa giải vấn đề khoa học thực tiễn, liên quan đến địa hình Câu 189.Bản đồ địa hình cấp chiến thuật có tỷ lệ nào? a Có tỷ lệ nhỏ, dùng cho cấp huy tham mưu từ đại đội đến tiểu đoàn b Có tỷ lệ trung bình, dùng cho cấp huy tham mưu từ đại đội đến quân đoàn c Có tỷ lệ lớn, dùng cho cấp huy tham mưu từ đại đội đến sư đoàn d Có tỷ lệ lớn, dùng cho cấp huy tham mưu từ đại đội đến trung đoàn Câu 190.Bản đồ địa hình có tỷ lệ 1:50.000 dùng cho cấp huy tham mưu nào? a Cấp chiến thuật b Cấp chiến dịch c Cấp chiến lược d Cả phương án Câu 191.Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 có đặc điểm gì? a Mặt đất thể chi tiết, cụ thể, tỷ mỉ, xác b Mặt đất thể khái quát, xác cao c Mặt đất thể có độ xác, tỷ mỉ cao d Mặt đất thể cụ thể tính khái quát cao Câu 192.Cấp chiến dịch sử dụng đồ địa hình có tỷ lệ nào? a Có tỷ lệ từ 1:50.000 đến 1:500.000 c Có tỷ lệ từ 1:100.000 đến 1:500.000 b Có tỷ lệ từ 1:25.000 đến 1:250.000 d Có tỷ lệ từ 1:100.000 đến 1:250.000 Câu 13.Khung đồ có loại đường? a Có hai loại đường b Có ba loại đường c Có bốn loại đường d Có đường năm Câu 202 Tỷ lệ đồ viết dạng nào? a Ở dạng phân số, tử số độ dài đồ, mẫu số độ dài thực địa b Ở dạng phân số, độ dài đồ tương ứng với độ dài thực địa c Ở dạng phân số, 1cm đồ tương ứng với độ dài thực địa d Ở dạng phân số, mối quan hệ số đo đồ với thực địa Câu 203 Tỷ lệ thước đồ có tác dụng gì? a Giúp cho đo đạc đồ xác b Giúp cho tính toán độ dài đồ c Giúp cho tính toán đồ thuận tiện d Giúp cho đo đạc tính toán thuận tiện Câu 204 Bản đồ tỷ lệ 1:25.000, đường bình độ cách mét? a Cách m b Cách 10 m c Cách 20 m d Cách 25 m Câu 205 Bản đồ tỷ lệ 1:25.000, đường bình độ cách mét? a Cách 25m b Cách 20m c Cách 15m d Cách 10m loại Câu 194.Đường khung đồ có ý nghĩa gì? a Có tác dụng trang trí diện tích mảnh đồ b Có tác dụng chia kinh vĩ độ chẵn đến phút c Có tác dụng giới hạn diện tích khu vực d Có tác dụng giới hạn trực tiếp khu vực có nội dung đồ Câu 195.Một nội dung khung nam đồ địa hình ghi nội dung gì? a Ghi tên, ký hiệu mảnh đồ, thước điều chỉnh góc lệch b Ghi tên, số hiệu mảnh đồ, thước điều chỉnh góc lệch c Góc lệch từ, sơ đồ địa giới, bảng chắp d Tỷ lệ chữ, thước điều chỉnh góc lệch, bảng chắp Câu 196.Tỷ lệ đồ gì? a Tỷ số diện tích đồ với diện tích thực địa b Tỷ số độ dài đồ với diện tích thực địa c Tỷ số diện tích đồ với độ dài thực địa d Tỷ số độ dài đồ với độ dài thực địa Câu 197.Có dạng biểu diễn tỷ lệ đồ? a Có dạng b Có hai dạng c Có ba dạng d Có bốn dạng Câu 198.Bản đồ tỷ lệ 1:25.000 cm đo đồ tương ứng thực địa mét? a 25 m b 250 m c 2.500 m d 25.000 m Câu 199.Khung bắc đồ địa hình ghi nội dung gì? a Số hiệu, tên mảnh đồ, vị trí địa dư, thước điều chỉnh góc lệch, độ mật b Ký hiệu, tên mảnh đồ, thước điều chỉnh góc lệch, độ mật c Tên mảnh đồ, giản độ góc lệch, vị trí địa dư, độ mật d Tên mảnh đồ, độ mật, giản đồ góc lệch, vị trí địa dư, thước đo độ dốc, độ mật Câu 200.Tỷ lệ số gì? a Là tỷ lệ dạng phân số, biểu thị độ dài đồ tương ứng mét (m) thực địa b Là tỷ lệ dạng phân số, biểu thị mức độ thu nhỏ yếu tố địa hình, địa vật, thực địa vẽ đồ Câu 206 Phép chiếu hình GAUSS phép chiếu UTM, phép chiếu sai số nhỏ tỉ lệ diện tích? a Hai phép chiếu có sai số giống b Phép chiếu GAUSS có sai số nhỏ c Phép chiếu UTM có sai số nhỏ d Cả phương án Câu 207 Theo phép chiếu hình GAUSS Trái Đất chia thành 60 múi, đánh số thứ tự nào? a Đánh số thứ tự từ hướng Tây sang hướng Đông b Đánh số thứ tự từ hướng Đông sang hướng Tây c Đánh số thứ tự từ kinh tuyến 1800 hướng Tây d Đánh số thứ tự từ kinh tuyến 1800 hướng Đông Câu 208 Lãnh thổ đất liền Việt Nam nằm dải chiếu đồ? a dải chiếu đồ b dải chiếu đồ c dải chiếu đồ d dải chiếu đồ Câu 209 Bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000, Hà Nội nằm mảnh có ký hiệu nào? a Ký hiệu E – 48 b Ký hiệu E – 49 c Ký hiệu F – 48 d Ký hiệu F – 49 Câu 210 Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 có kinh độ vĩ độ phút? a Kinh độ 10’, vĩ độ 15’ b Kinh độ 15’, vĩ độ 10’ c Kinh độ 20’, vĩ độ 30’ d Kinh độ 30’, vĩ độ 20’ Câu 211.Mảnh đồ có số hiệu: F - 48 - 116 - D - d loại đồ có tỷ lệ nào? a Tỷ lệ :10.000 b Tỷ lệ :25.000 c Tỷ lệ :50.000 d Tỷ lệ :100.000 Câu 212.Đo toạ độ xác đồ tỷ lệ :100.000 giá trị ∆x, ∆y > 1000m phải tính ? a Cộng thêm 1000m vào toạ độ sơ lược phần lẻ b Trừ 1000m vào toạ độ sơ lược phần lẻ c Cộng 2000m vào toạ độ sơ lược phần lẻ d Trừ 2000m vào toạ độ sơ lược phần lẻ Câu 213.Khi xác định toạ độ xác đồ tỉ lệ :100.000, giá trị ∆x, ∆y < 100m tính nào? a Thêm số vào trước toạ độ sơ lược c Thêm số vào trước giá trị ∆x, ∆y b Thêm số vào sau toạ độ sơ lược d Thêm số vào sau giá trị ∆x, ∆y Câu 214.Định hướng đồ địa vật dài thẳng có bước? c Là tỷ lệ dạng phân số, mối quan hệ tỷ lệ yếu tố đồ d Cả phương án a Có hai bước b Có ba bước c Có bốn bước d Có năm bước Câu 215 Số hiệu đồ UTM có điểm khác so với số hiệu đồ GAUSS? a Ghi thêm chữ N vào trước dải chiếu đồ b Ghi thêm chữ S vào sau dải chiếu đồ c Ghi thêm chữ N S vào trước dải chiếu đồ d Ghi thêm chữ N S vào sau dải chiếu đồ Câu 216.Một nguyên tắc chắp đồ gì? a Mảnh đè mảnh trên, mảnh trái đè mảnh phải b Mảnh đè mảnh trên, mảnh phải đè mảnh trái c Mảnh đè mảnh dưới, mảnh phải đè mảnh trái d Mảnh đè mảnh dưới, mảnh trái đè mảnh phải Câu 217.Một nội dung giữ gìn bảo quản đồ gì? a Phải đánh dấu vào ký hiệu cần thiết b Khi gấp phải miết mạnh để tạo thành nếp c Không viết, vẽ tuỳ tiện lên đồ d Không cho người khác mượn sử dụng đồ Câu 218.Đo cự ly đoạn thẳng đồ, thường dùng phương tiện? a Hai phương tiện b Ba phương tiện c Bốn phương tiện d Năm phương tiện Câu 219.Đo cự ly đoạn cong đồ phương tiện xác nhất? a Thước milimét c Thước đo kiểu đồng hồ b Com pa d phương tiện xác Câu 220.Bản đồ tỷ lệ 1:25.000 cạnh ô vuông dài cm? a cm b cm c cm d cm Câu 221.Bản đồ tỉ lệ 1:100.000 diện tích ô vuông tương ứng thực địa km2? a km2 b km2 c km2 d 10 km2 Câu 222.Có cách xác định toạ độ? a cách b cách c cách d cách Câu 223.Cách viết thị mục tiêu toạ độ sơ lược theo trình tự nào? a Tên mục tiêu, toạ độ X, Y viết liền không dấu chấm, phẩy, gạch ngang b Tên mục tiêu, toạ độ X, Y viết liền có dấu chấm, phẩy, gạch ngang c Toạ độ X, Y, tên mục tiêu, viết liền không dấu chấm, phẩy, gạch ngang d Toạ độ X, Y, tên mục tiêu, viết liền có dấu chấm, phẩy, gạch ngang Câu 224.Giá trị ∆x, ∆y đượcxác định đo toạ độ xác? a ∆x đo từ mục tiêu đến đường hoành độ phía ∆y đo từ mục tiêu đến đường tung độ bên phải b ∆x đo từ mục tiêu đến đường hoành độ phía ∆y đo từ mục tiêu đến đường tung độ bên phải c ∆x đo từ mục tiêu đến đường hoành độ phía ∆y đo từ mục tiêu đến đường tung độ bên trái d ∆x đo từ mục tiêu đến đường hoành độ phía ∆y đo từ mục tiêu đến đường tung độ bên trái Câu 225.Toạ độ xác gồm số? a số b số c 10 số d 12 số Câu 226.Định hướng đồ có phương pháp bản? a phương pháp b phương pháp c phương pháp d phương pháp Câu 228.Khi xác định điểm đứng phương pháp giao hội địa vật, đường hướng tạo thành tam giác có cạnh nhỏ 2mm vị trí xác xác định đâu? Câu 229 Khi đối chiếu đồ với thực địa thường vận dụng phương pháp? a phương pháp b phương pháp c phương pháp d phương pháp Câu 230.Phương pháp ước lượng cự ly đối chiếu đồ với thực địa vận dụng trường hợp nào? a Khi cần bổ sung đối tượng xác định vị trí mục tiêu gần b Khi cần bổ sung đối tượng xác định vị trí mục tiêu xa c Khi cần bổ sung đối tượng, cư ly nhỏ 500m d Khi cần bổ sung đối tượng, cự ly nhỏ 1.000m Câu 231.Thứ tự tiến hành phương pháp giao hội điểm đối chiếu đồ với thực địa nào? a Định hướng đồ, đặt thước ngắm tới địa vật, kẻ đường hướng lên phía trước b Định hướng đồ, đặt thước ngắm tới địa vật, kẻ đường hướng phía sau c Định hướng đồ, xác định điểm đứng lên đồ, đặt cạnh thước từ điểm đứng ngắm tới địa vật, kẻ đường phương hướng lên phía trước d Định hướng đồ, xác định điểm đứng lên đồ, đặt cạnh thước từ điểm đứng ngắm tới địa vật, kẻ đường hướng phía sau Câu 232.Chia mảnh đồ tỷ lệ 1:100.000 khu vực Đông Dương loại đồ UTM nào? a Từ đồ 1:1.000.000 chia thành 144 ô con, ô dọc 20’, ô ngang 30’ b Từ đồ 1:1.000.000 chia thành 144 ô con, ô dọc 30’, ô ngang 20’ c Lấy giao điểm 40 Nam 750 Đông làm gốc, chia lên phía Bắc sang phía Đông, ô dọc 30’, ô ngang 20’ d Lấy giao điểm 40 Nam 750 Đông làm gốc, chia lên phía Bắc sang phía Đông, ô dọc 30’, ô ngang 30’ Câu 233.Thước tỷ lệ thẳng đồ dùng để làm gì? a Minh hoạ cụ thể tỷ lệ đồ c Đo độ dốc đồ b Đo tính toán tỷ lệ đồ d Đo chiều dài thực đoạn đồ Câu 234.Giới hạn kinh vĩ tuyến khung đồ ghi đâu? a Ghi khung phía Tây Nam c Ghi khung phía Đông Nam b Ghi khung phía Tây Bắc d Ghi góc khung Câu 235.Bản đồ tỷ lệ 1:100.000 có kinh vĩ độ phút? a Kinh độ 20’, vĩ độ 30’ c Kinh độ 30’, vĩ độ 30’ b Kinh độ 30’, vĩ độ 20’ d Kinh độ 20’, vĩ độ 15’ Câu 236.Bản đồ tỷ lệ 1:25.000 có kinh vĩ độ phút? a Kinh độ 20’, vĩ độ 20’ c Kinh độ 15’, vĩ độ 10’ b Kinh độ 20’, vĩ độ 15’ d Kinh độ 7’30”, vĩ độ 5’ Câu 237.Nguyên tắc băng vết thương ? A Băng hở phần vết thương, không làm ô nhiễm vết thương B Băng kín vết thương, không bỏ sót vết thương, hạn chế máu vết thương C Băng kín hoàn toàn vết thương, băng chặt, băng nhanh nhằm giảm đau vết thương D Băng kín vết thương, không bỏ sót vết thương, băng đủ chặt băng sớm, băng nhanh Câu 238.Có kiểu băng bó bản? A kiểu Băng vòng xoắn B kiểu Băng chéo, băng tam giác băng thẳng C kiểu Băng vòng xoắn băng số D kiểu Băng vòng xoắn, băng tam giác, băng thẳng băng số Câu 239.Khi băng vai, băng nách băng theo kiểu nào? A Băng vòng xoắn a Xác định đỉnh tam giác b Xác định mép phải tam giác c Xác định tâm đường đáy d Xác định tâm tam giác B Băng vòng xoắn số C Băng số D Băng theo kiểu vành khăn Câu 240 Để vận chuyển thương binh cho an toàn phù hợp phải vào điều kiện nào? A Căn vào địa hình, khoảng cách vận chuyển B Căn vào thời tiết, tình trạng vết thương thương binh C Căn vào khoảng cách vận chuyển thời tiết D Căn vào địa hình, thời tiết, tình trạng vết thương khoảng cách vận chuyển Câu 241 Vận chuyển thương binh có cách? A cách B cách C cách D cách Câu 242 Đặc điểm tổn thương vũ khí hoá học gây gì? A Nhiễm độc toàn thân, gây loét nát, gây ngạt thở B Nhiễm độc toàn thân gây ngạt thở, gây loét nát C Nhiễm độc thần kinh nhiễm độc toàn thân, gây ngạt thở D Nhiễm độc toàn thân thần kinh, gây loét nát ngạt thở Câu 243 Vết thương sọ não phân làm loại? A loại B loại C loại D loại Câu 244 Hội chứng đè ép bị vùi lấp trải qua thời kỳ? A, thời kỳ B thời kỳ C thời kỳ D thời kỳ Câu 245 Bỏng nặng hay nhẹ phải vào đặc điểm vết bỏng? A Diện tích vết B Độ sâu vết bỏng C Màu sắc vết bỏng D Diện tích độ bỏng sâu vết bỏng Câu 246 Thương binh có vết thương bụng, cáng thương binh phải đặt thương binh tư nào? A Nằm ngửa, chân duỗi thẳng C Nằm nghiêng, chân duỗi thẳng B Nằm nghiêng, chân co D Nằm ngửa, chân co Câu 247 Có nguyên tắc băng? A nguyên tắc B nguyên tắc C nguyên tắc D nguyên tắc Câu 248 Trong cách băng xoắn ta đặt đầu cuộn băng vị trí nào? A Đặt đầu cuộn băng vết thương B Đặt đầu cuộn băng vết thương C Đặt đầu cuộn băng bên trái vết thương D Đặt đầu cuộn băng bên phải vết thương Câu 249 Khi băng vòng soắn ta cuộn băng nào? A Từ lên C Từ trái qua phải B Từ xuống D Từ phải qua trái Câu 250 Khi băng vòng xoắn vòng băng phải băng theo cách nào? A Vòng băng sau trùng khít lên vòng băng trước B Vòng băng sau đè lên khoảng 2/3 vòng băng trước C Vòng băng sau đè lên khoảng 1/2 vòng băng trước D Vòng băng sau đè lên khoảng 1/3 vòng băng trước Câu 251.Kiểu băng số phù hợp với vết thương vị trí nào? A Vùng vai, nách C Vùng, bẹn, mông, gót chân B Vùng cẳng tay, cẳng chân, đùi D Cả phương ántrên Câu 252.Khi thực hành băng vai, băng nách theo kiểu số ta cố định đầu lại vào vị trí nào? A Vào cánh tay B Vào cánh tay C Vào ngang ngực D Vào nách Câu 254 Khi bị thương đầu băng theo kiểu nào? A Băng số C Băng kiểu quai mũ B Băng vòng xoắn D Băng kiểu vành khăn Câu 255 Trong chiến tranh điều kiện địa hình thời tiết thuận lợi, cách vận chuyển thương binh phương tiện phù hợp nhất? A Khiêng thương binh tay B Khiêng thương binh dây đai C Khiêng thương binh cáng, võng D Tất phương tiện Câu 256 Những thương binh có vết thương vùng hàm, cổ trước Ta phải đặt thương binh tư nào? A Nằm ngửa B Nằm sấp C Nằm nghiêng D Nằm chân co Câu 257 Đối với thương binh bị thương vùng ngực, phải đặt tư nào? A Nằm sấp B Nằm ngửa C Nửa nằm, nửa ngồi D Nằm ngửa, chân co Câu 258 Những thương binh bị thương cột sống chuyển thương binh phương tiện phù hợp nhất? A Chuyển thương dây đai C Chuyển thương võng B Chuyển thương cáng D Chuyển thương ván cứng Câu 259 Khi khiêng thương binh phải ý gì? A Phải cho đầu trước B Tuyệt đối không để ngã, rơi thương binh C Khi đặt xuống phải nhẹ nhàng tránh chấn động mạnh D Cả phương án Câu 260 Loại vũ khí sau thuộc vũ khí lạnh? A Gươm, giáo, dao, chông C Bom, mìn B Súng binh D Hoả lực pháo binh Câu 261 Vũ khí hạt nhân nổ, tạo nhân tố sát thương nào? A Sóng chấn động C Chất phóng xạ B Bức xạ quang, xạ xuyên D Cả phương án Câu 262 Vết thương không bị rách da chảy máu bên gọi gì? A Vết thương kín C Vết thương phần mềm B Vết thương hở D Vết thương mạch máu Câu 263.Biến chứng vết thương mạch máu gì? A Choáng máu nhiều dễ dẫn đến tử vong B Vết thương mạch máu bị ô nhiễm C Chảy máu lần thứ hai ( thứ phát ) D Cả phương án Câu 264.Khi thương binh bị gãy xương, động tác cấp cứu phải làm theo thứ tự nào? A Cầm máu, cố định, băng, đưa vào nơi an toàn B Cố định, cầm máu, băng, đưa vào nơi an toàn C Cầm máu tạm thời (nếu kèm theo đứt mạch máu) D Băng cố định, đưa vào nơi an toàn, băng cầm máu Câu 265.Hội chứng đè ép thời kỳ đầu diễn thời gian kể từ bệnh nhân bị vùi lấp? A 10 đến 12 đầu sau người bị vùi lấp bới dưới Câu 253.Khi bị thương đầu gối băng theo kiểu nào? A Băng vòng xoắn C Băng kiểu vành khăn B Băng số D Băng kiểu quai mũ B 10 đến 13 đầu sau người bị vùi lấp bới C 10 đến 14 đầu sau người bị vùi lấp bới D 10 đến 15 đầu sau người bị vùi lấp bới Câu 266.Vết thương thấu ngực chia làm loại? A Loại B Loại C Loại D Loại Câu 267 Đối với vết thương thấu ngực kín thường có triệu chứng nào? A Khạc máu C Thở nhanh, nông, khò khè, nhiều đờm B Có tràn khí da D Cả phương án Câu 268 Vết thương cột sống phân làm loại? A loại B loại C loại D loại Câu 269 Vết thương sọ não kèm theo tổn thương nào? A Tổn thương phần mềm B Tổn thương xương sọ C Bị phù não gây rối loạn tim, mạch hô hấp D Cả phương án Câu 270 Khi bị thương sọ não, nguyên tắc chung cấp cứu gì? A Băng bó, cầm máu, cố định kỹ thuật B Chống choáng, chống khó thở cách làm đờm, đặt đầu thương binh nghiêng bên C Vận chuyển nhanh thương binh tuyến sau, phải thật nhẹ nhàng D Cả phương án Câu 271 Vết thương hàm mặt chia làm loại? A Loại B Loại C Loại D Loại Câu 272 Khi bị vết thương hàm mặt cách xử lí nào? A Bảo tồn tối đa tất tổ chức da, niêm mạc, xương B Lọc bỏ phần chắn hỏng, mảnh xương vụn rời C Chống định cắt bỏ phần mềm (cắt lọc dự phòng) D Cả phương án Câu 274 Trong chiến đấu vận chuyển thương binh khoảng cách ngắn ta xử dụng biện pháp sau đây? A Bò chuyển thương binh C Cõng chuyển thương binh B Bế chuyển thương binh D Cả phương án Câu 277.Thuốc nổ gồm thành phần sau đây? a Gồm chất hỗn hợp hoá học b Bao gồm nhiều chất kết hợp với c Bao gồm nhiều hỗn hợp hoá học kết hợp với d Gồm nhiều chất nhiều hỗn hợp hoá học Câu 278.Khi bị tác động nhiệt, thuốc nổ sinh tượng sau đây? a Có phản ứng hoá nổ, phá huỷ vật thể xung quanh, sinh lượng lớn b Có phản ứng nổ, sinh nhiệt cao, lượng khí lớn tạo thành áp lực mạnh phá huỷ vật thể xung quanh c Khi bị kích thích có phản ứng hoá nổ, sinh nhiệt cao, sinh lượng, sinh khối khí lớn d Có phản ứng nổ, sinh nhiệt cao, lượng khí lớn, tạo lượng lớn, phá huỷ vật thể xung quanh Câu 279.Tác dụng thuốc nổ lĩnh vực quân kinh tế nào? a Phá huỷ phương tiện chiến tranh, khai thác gỗ, dùng phá đất đá làm hầm, dùng để huấn luyện đội b Tiêu diệt sinh lực địch, phá huỷ vật cản địch, làm công sự, dùng huấn luyện đội c Tiêu diệt sinh lực, phá huỷ phương tiện chiến tranh, công sự, vật cản địch, tăng tốc độ phá đất đá, làm công sự, khai thác gỗ d Thuốc nổ có sức phá hoại lớn, phá huỷ công vật cản địch, làm công sự, khaithác gỗ Câu 280.Khi sử dụng thuốc nổ phải thực tốt yêu cầu? Câu 281.Một yêu cầu sử dụng thuốc nổ gì? a Phải vào nhiệm vụ, tình hình địch, địa hình, thời tiết lượng thuốc nổ có, để định cách đánh cho phù hợp b Phải vào ý định cấp trên, thực lực đơn vị tình hình địch để áp dụng cách đánh cho phù hợp c Phải vào mệnh lệnh cấp trên, vào tình hình địch, địa hình để định cách đánh cho phù hợp d Phải vào khả sẵn có đơn vị, điều kiện địa hình, thời tiết để đề cách đánh cho phù hợp Câu 282.Một yêu cầu sử dụng thuốc nổ gì? a Hiệp đồng chặt chẽ với xung lực, hoả lực b Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm nổ c Dũng cảm, bình tĩnh d Bảo đảm nổ theo yêu cầu nhiệm vụ Câu 283.Đường kính dây nổ mm? a 6-7mm b 5-6mm c 5,5-6mm d 6,5-7mm Câu 284.Một công dụng dây nổ gì? a Truyền nổ phá huỷ số mục tiêu, nòng pháo, gây cháy nổ vật liệu dễ cháy khác b Dây nổ dùng để truyền nổ nhiều lượng nổ lúc c Dùng gây nổ hay nhiều lượng nổ lúc đặt cách xa d Dây nổ dùng để truyền nổ phá huỷ số mục tiêu đặc biệt cột điện, lô cốt Câu 285.Tốc độ nổ dây nổ m/s? a 5000m/s b 5.500m/s c 6.000m/s d 6.500m/s Câu 286.Thuốc nổ (TNT) có nhiệt độ nóng chảy,nhiệt độ cháy bao nhiêu? a Nhiệt độ nóng chảy 59-610C, nhiệt độ cháy 2900C b Nhiệt độ nóng chảy 69-710C, nhiệt độ cháy 3000C c Nhiệt độ nóng chảy 79-810C, nhiệt độ cháy 3000C d Nhiệt độ nóng chảy 89-910C, nhiệt độ cháy 3200C Câu 287.Dây cháy chậm có tốc độ cháy trung bình m/s? a 1cm/s b 2cm/s c 3cm/s d 4cm/s Câu 289.Thuốc nổ đồ dùng gây nổ có để chung với không? a Thuốc nổ đồ dùnggây nổ để chung với phải kê đệm cẩn thận b Thuốc nổ đồ dùnggây nổ không để chung với c Thuốc nổ đồ dùnggây nổ để chung với d Thuốc nổ đồ dùnggây nổ để chung với phải bao gói Câu 290.Để nhận biết thuốc gây nổ Fuyminát thuỷ ngân, vào đặc điểm sau đây? a Tinh thể màu trắng màu tro, độc khó tan nước lạnh tan nước sôi b Tinh thể màu vàng nhạt, tan nước lạnh khó tan nước sôi c Tinh thể màu vàng, tan dung môi hữu cơ, không tan nước d Tinh thể màu trắng tan nước lạnh, không tan nước sôi Câu 291.Thuốc gây nổ Fuyminát thuỷ ngân tác dụng với kim loại sau đây? a Sắt b Nhôm c Đồng d Chì Câu 292.Thuốc gây nổ fuyminát thuỷ ngân tự nổ nhiệt độ tối thiểu bao nhiêu? a 1200C - 1400C b 1400C - 1500C c 1600C - 1700C d 1800C - 1900C Câu 293.Để nhận biết thuốc gây nổ Azôtua chì, vào đặc điểm sau đây? a Tinh thể màu vàng, không tan nước a yêu cầu b yêu cầu c yêu cầu d yêu cầu b Tinh thể màu trắng, không tan nước c Tinh thể màu trắng, hạt nhỏ, khó tan nước d Tinh thể màu vàng, tan nước Câu 294.Thuốc gây nổ Azôtua chì tác dụng với kim loại sau đây? a Thuốc gây nổ Azôtua chì tác dụng với nhôm hợp kim nhôm b Thuốc gây nổ Azôtua chì tác dụng với đồng hợp kim đồng c Thuốc gây nổ Azôtua chì tác dụng với sắt hợp kim sắt d Thuốc gây nổ Azôtua chì tác dụng với kẽm hợp kim kẽm Câu 295.Thuốc gây nổ Azôtua chì tự cháy nổ nhiệt độ tối thiểu bao nhiêu? a 3100C b 4100C c 5100C d 6100C Câu 296.Thuốc nổ TNT có màu gì? a Thuốc nổ TNT có màu trắng, tiếp xúc với ánh sáng ngả màu trắng đục b Thuốc nổ TNT có màu vàng nhạt, tiếp xúc với ánh sáng ngả màu nâu c Thuốc nổ TNT có màu vàng, tiếp xúc với ánh sáng không đổi màu d Thuốc nổ TNT có màu trắng, tiếp xúc với ánh sáng không đổi màu Câu 297.Thuốc nổ TNT có đặc điểm bật sau đây? a Tốc độ nổ lớn, sinh nhiệt độ cao b Nhiệt độ nóng cháy cao, sinh áp suất lớn c Đạn súng trường bắn xuyên qua không cháy, không nổ d Nhiệt độ cháy cao, sinh áp suất lớn Câu 298.Nhiệt độ nổ thuốc nổ TNT bao nhiều? a 3000C b 3500C c 4000C d 4500C Câu 299.Nhiệt độ cháy thuốc nổ C4 bao nhiêu? a 900C b 1900C c 2900C d 3900C Câu 300.Thuốc nổ C4 gồm thành phần sau đây? a 80% thuốc nổ mạnh Pentrít 20% chất dính màu trắng đục b 80% thuốc nổ mạnh Hêxôghen 20% chất dính màu nâu c 80% thuốc nổ mạnh Hêxôghen 20% chất dính màu trắng đục d 70% thuốc nổ mạnh Hêxôghen 30% chất dính màu trắng đục Câu 301.Thuốc nổ Nitratamôn thường gói khối lượng gam? a 50 - 100g b 100 - 150g c 150 - 200g d 100 - 200g Câu 308.Khi gói buộc lượng nổ khối, chiều dài không lần chiều rộng? a Không lần c Không lần b Không lần d Không giới hạn Câu 309.Phá ốp (đá mồ côi ) sử dụng tảng đá tích lớn bao nhiêu? a 7m3 b 6m3 c 5m3 d Không phụ thuộc vào thể tích khối đá Câu 310.Trong sản xuất, thuốc nổ ứng dụng để phá gì? a Phá đất, phá đá, phá vật thể khác b Phá đất, phá đá, phá c Phá xe đá, phá hàng rào dây thép gai d Phá đá, phá cây, phá vật thể khác Câu 311.Phá hất đá so với phá vỡ đá phải tăng thuốc nổ lên lần? a 2-3 lần b 4-5 lần c 5-6 lần d 6-7 lần Câu 312.Khái niệm thuốc nổ gì? a Thuốc nổ nhiều chất hỗn hợp hóa học, bị tác động nhiệt… có phản ứng nổ sinh nhiệt cao, lượng khí nhỏ tạo thành áp lực yếu để phá huỷ vật thể xung quanh b Thuốc nổ chất hỗn hợp hóa học, bị tác động nhiệt… có phản ứng nổ, sinh nhiệt cao, lượng khí lớn tạo thành áp lực mạnh phá huỷ vật thể xung quanh c Thuốc nổ hỗn hợp hóa học, bị tác động nhiệt… sinh nhiệt độ cao, áp lực lớn tạo thành xung lực mạnh để phá hủy làm hỏng vật thể xung quanh d Thuốc gồm nhiều thành phần hóa học, bị tác động mạnh… gây phản ứng nổ, sinh áp suất cao, lượng khí lớn tạo thành áp lực mạnh phá huỷ vật thể xung quanh Câu 313.Thuốc gây nổ Fuyminat thuỷ ngân có công thức hóa học nào? a Hg(NO2C)2 c Hg(NOC)2 b Hg (NOC)3 d Hg(NO3C)2 Câu 314.Thuốc nổ Fuyminat thuỷ ngân có tỷ trọng bao nhiêu? a 3,0 ÷ 4,5 g/cm3 c 3,5 ÷ 4,7 g/cm3 b 3,3 ÷ 4,0 g/cm3 d 4,0 ÷ 4,8 g/cm3 Câu 315.Thuốc gây nổ Azôtua chì có công thức hóa học nào? a Pb (NO3)2 c Pb (N3)2 b Pb (N2O3)2 d Pb (N2)3 Câu 302.Thuốc nổ Pentrít nhận dạng nào? a Tinh thể màu trắng tan nước b Tinh thể màu vàng không tan nước c Tinh thể màu vàng nhạt không tan nước d Tinh thể màu trắng không tan nước Câu 303.Tốc độ nổ thuốc nổ Pentrit m/s? a 7500-8000m/s b 8000-8200m/s c 8300-8400m/s d 8500-9000m/s Câu 304.Thuốc nổ Hêxôghen cháy nhiệt độ bao nhiêu? a 1300C b 2300C c 3300C d 4300C Câu 305.Căn vào cách gây nổ ta chia kíp làm loại? a loại b loại c loại d loại Câu 306.Vỏ kíp thường chế tạo chất liệu sau đây? a Bằng đồng, nhôm giấy b Bằng đồng, kẽm giấy c Bằng đồng, kẽm nhựa d Bằng đồng, nhôm gỗ Câu 307.Trong kíp có vỏ nhôm ta sử dụng loại thuốc gây nổ nào? a Sử dụng loại thuốc Pentrit Câu 316.Thuốc gây nổ Azôtua chì có tỷ trọng bao nhiêu? a 2,8 ÷ 3,5 g/cm3 b 3,0 ÷ 4,2 g/cm3 c 3,2 ÷ 4,2 g/cm3 d 3,0 ÷ 3,8 g/cm3 Câu 317.Thuốc nổ TNT (trinitrôtôluen) có công thức hóa học nào? a C2H6(NO2)3CH3 b C2H6(NO3)2CH3 c C6H2(NO2)3CH3 d C6H2(NO3)2CH3 Câu 318.Thuốc nổ TNT (trinitrôtôluen) có tỷ trọng bao nhiêu? a 1,26 ÷ 1,60 g/cm3 b 1,35 ÷ 1,58 g/cm3 c 1,45 ÷ 1,60 g/cm3 d 1,56 ÷ 1,62 g/cm3 b Sử dụng loại thuốc Fuyminát thuỷ ngân c Sử dụng loại thuốc Azôtua chì d Sử dụng loại thuốc Hêxôghen [...]... thể xung quanh Câu 31 3.Thuốc gây nổ Fuyminat thuỷ ngân có công thức hóa học như thế nào? a Hg(NO2C)2 c Hg(NOC)2 b Hg (NOC )3 d Hg(NO3C)2 Câu 31 4.Thuốc nổ Fuyminat thuỷ ngân có tỷ trọng là bao nhiêu? a 3, 0 ÷ 4,5 g/cm3 c 3, 5 ÷ 4,7 g/cm3 b 3, 3 ÷ 4,0 g/cm3 d 4,0 ÷ 4,8 g/cm3 Câu 31 5.Thuốc gây nổ Azôtua chì có công thức hóa học như thế nào? a Pb (NO3)2 c Pb (N3)2 b Pb (N2O3)2 d Pb (N2 )3 Câu 30 2.Thuốc nổ Pentrít... g/cm3 b 3, 0 ÷ 4,2 g/cm3 c 3, 2 ÷ 4,2 g/cm3 d 3, 0 ÷ 3, 8 g/cm3 Câu 31 7.Thuốc nổ TNT (trinitrôtôluen) có công thức hóa học như thế nào? a C2H6(NO2)3CH3 b C2H6(NO3)2CH3 c C6H2(NO2)3CH3 d C6H2(NO3)2CH3 Câu 31 8.Thuốc nổ TNT (trinitrôtôluen) có tỷ trọng là bao nhiêu? a 1,26 ÷ 1,60 g/cm3 b 1 ,35 ÷ 1,58 g/cm3 c 1,45 ÷ 1,60 g/cm3 d 1,56 ÷ 1,62 g/cm3 b Sử dụng loại thuốc Fuyminát thuỷ ngân c Sử dụng loại thuốc... vàng không tan trong nước c Tinh thể màu vàng nhạt không tan trong nước d Tinh thể màu trắng không tan trong nước Câu 30 3.Tốc độ nổ của thuốc nổ Pentrit là bao nhiêu m/s? a 7500-8000m/s b 8000-8200m/s c 830 0-8400m/s d 8500-9000m/s Câu 30 4.Thuốc nổ Hêxôghen cháy ở nhiệt độ là bao nhiêu? a 130 0C b 230 0C c 33 00C d 430 0C Câu 30 5.Căn cứ vào cách gây nổ ta chia kíp làm mấy loại? a 1 loại b 2 loại c 3 loại... và 30 % chất dính màu trắng đục Câu 30 1.Thuốc nổ Nitratamôn thường được gói khối lượng là bao nhiêu gam? a 50 - 100g b 100 - 150g c 150 - 200g d 100 - 200g Câu 30 8.Khi gói buộc lượng nổ khối, chiều dài không quá mấy lần chiều rộng? a Không quá 2 lần c Không quá 4 lần b Không quá 3 lần d Không giới hạn Câu 30 9.Phá ốp (đá mồ côi ) được sử dụng khi tảng đá có thể tích lớn nhất là bao nhiêu? a 7m3 b 6m3... chạy vũ trang trong thi đấu 3 môn quân sự phối hợp, về đích thi u trang bị sẽ bị phạt bằng cách cộng thêm thời gian vào thành tích chạy như thế nào? a Thi u số áo, cộng 10 giây; thi u thắt lưng, cộng 10 giây b Thi u thắt lưng và mũ, số bốc thăm cộng 10 giây c Thi u số áo, cộng 5 giây thi u số bốc thăm cộng10 giây d Thi u số áo và số bốc thăm cộng 5 giây Câu 162.Trong thi đấu 3 môn quân sự phối hợp,... Câu 30 6.Vỏ kíp thường được chế tạo bằng những chất liệu nào sau đây? a Bằng đồng, nhôm hoặc giấy b Bằng đồng, kẽm hoặc giấy c Bằng đồng, kẽm hoặc nhựa d Bằng đồng, nhôm hoặc gỗ Câu 30 7.Trong kíp có vỏ bằng nhôm ta sử dụng loại thuốc gây nổ nào? a Sử dụng loại thuốc Pentrit Câu 31 6.Thuốc gây nổ Azôtua chì có tỷ trọng là bao nhiêu? a 2,8 ÷ 3, 5 g/cm3 b 3, 0 ÷ 4,2 g/cm3 c 3, 2 ÷ 4,2 g/cm3 d 3, 0 ÷ 3, 8 g/cm3... 8 Điều c 9 Điều d 10 Điều Câu 178.Trong thi đấu 3 môn quân sự phối hợp ở nội dung chạy vũ trang được quy định ở bao nhiêu điều? a 4 Điều b 5 Điều c 6 Điều d 7 Điều Câu 179.Trong thi đấu 3 môn quân sự phối hợp ở phần quy tắc thi đấu, điều 10 quy định nội dung gì? a Quy tắc ném b Vi phạm quy tắc ném Câu 180 Trong thi đấu 3 môn quân sự phối hợp ở phần tính điểm môn chạy vũ trang đối với nam được tính như... đấu 3 môn quân sự phối hợp, điều kiện để tính thành tích cá nhân toàn năng như thế nào? a Vận động viên phải thi đấu hết 3 nội dung b Không nhất thi t phải thi đấu hết 3 nội dung c Bắt buộc vận động viên phải thi 2 nội dung( chạy vũ trang, ném lựu đạn) Câu 1 63. Xếp hạng toàn đoàn trong thi đấu 3 môn quân sự phối hợp, cách tính thành tích như thế nào? a Cộng điểm của đồng đội nam và đồng đội nữ, đoàn nào... phép bắn lại, đạn thia lia vẫn tính thành tích d Bị phạt cảnh cáo, đạn thia lia bị trừ 2 điểm trên bia Câu 175 Trong môn bắn súng quân dụng nội dung quy tắc thi đấu được quy định ở mấy điều? a 4 Điều b 5 Điều c 6 Điều d 7 Điều Câu 176.Trong thi đấu 3 môn quân sự phối hợp, ở phần quy tắc thi đấu có tất cả bao nhiêu điều? a 15 Điều b 19 Điều c 21 Điều d 24 Điều Câu 177 Trong thi đấu 3 môn quân sự phối... suốt cuộc thi sẽ xếp hạng cao hơn Câu 164.Trong thi đấu 3 môn quân sự phối hợp, một trong những trách nhiệm của người dự thi là gì? a Người dự thi phải hiểu điều lệ, có sức khoẻ và nghiêm túc thực hiện điều lệ b Người dự thi phải hiểu điều lệ, có giấy chứng nhận sức khoẻ và thực hiện nghiêm túc điều lệ c Người dự thi phải hiểu điều lệ, quy tắc cuộc thi và nghiêm túc thực hiện điều lệ, quy tắc thi đấu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề ôn thi giáo dục quốc phòng 3, đề ôn thi giáo dục quốc phòng 3, đề ôn thi giáo dục quốc phòng 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay