164 câu lý THUYẾT SÓNG ÁNH SÁNG (có lời giải chi tiết)

12 687 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2016, 16:41

Câu 1: Ánh sáng Mặt Trời rọi xuống mặt đất xạ có bước sóng nhỏ 300 nm A nhỏ 300nm B nhỏ 380nm C lớn 760nm D lớn 700nm Đáp án : A Tầng Ôzôn hấp thụ tia xạ có bước sóng ngắn nên,khi chiếu xuống mặt đât xạ có bước sóng nhỏ 300nm Câu 2: Trong công nghiệp khí, dựa vào tính chất sau tia tử ngoại mà người ta sử dụng để tìm vết nứt bề mặt vật kim loại? A Kích thích nhiều phản ứng hóa học B Kích thích phát quang nhiều chất C Tác dụng lên phim ảnh D Làm ion hóa không khí nhiều chất khác Đáp án : B Nhận xét đáp án: A.Sai ,vì tính chất kích thích nhiều phản ứng hóa học phát vết nứt bề mặt kim loại B.Đúng ,vì tia tỉa ngoại kích thích phát quang nhiều chất ,nên dùng tia tử ngoại chiếu vào bể mặt kim loại đựơc phủ lớp bột phát quang ,khi phát vết nứt C.Sai ,vì tính chất tác dụng lên phim ảnh phát vết nứt bề mặt kim loại tác dụng lên phim ảnh D.Sai ,tương tự A C Câu 3: Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt không khí Chiếu chùm tia sáng hẹp gồm ánh sáng đơn sắc: da cam, lục, chàm theo phương vuông góc với mặt bên thứ tia lục ló khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai Nếu chiếu chùm tia sáng hẹp gồm ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, vàng, tím vào lăng kính theo phương tia ló khỏi lăng kính mặt bên thứ hai: A Chỉ có tia màu lam B Gồm hai tia lam vàng C Gồm hai tia vàng đỏ D Gồm hai tia lam tím Đáp án : C Chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc khác khác nhau: c c  k1 + k2 = 13 => = n= => Description : Descrip \  Nhu ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn v λ f  k2 − k1 = chiết suất môi trường ánh sáng lớn Khi chiếu vào lăng kính ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn( chiết suất mối trường lớn )thì góc lệch lớn hon.Nghĩa lệch phía dấy nhiều hon Khi chiếu ánh sáng đơn sắc da cam,lục ,chàm vào lăng kính mà tia ló màu lục nằm sát bên thuwss ,nghĩa trường hợp có ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hoắc sóng ánh sáng màu lục khỏi lăng kính => Vậy chiếu ánh sáng lớn ánh sáng màu lục ánh sáng đỏ vàng có ánh sáng đơn sắc hỏi lăng kính Câu 4: Hãy chọn câu sai câu sau đây: A Tia hồng ngoại có tác dụng bật tác dụng nhiệt nên dùng làm khô sơn nhà máy ô tô B Tia hồng ngoại không gây tượng quang điện C Tia tử ngoại có tác dụng diệt khuẩn, nấm mốc nên dùng để tiệt trùng dụng cụ y tế D Tầng Ozon hấp thụ hầu hết tia tử ngoại có bước sóng ngắn mặt trời Đáp án : B Nhận xét đáp án sau: A.Phát biểu đúng,vì tia hồng ngoại có tác dụng bật tác dụng nhiệt nên dùng để làm khô sơn nhà máy ô tô B.Phát biểu sai,vì tia hồng ngoại gây tượng quang điện cho số chất C.Phát biểu đúng,vì tia tử ngoại có tác dụng diệt khuẩn ,nấm mốc nên dùng để tiệt trùng dụng cụ y tế D.Phát biểu ,vì tầng Ôzôn hấp thụ hầu hết tia tử ngoại có bước sóng ngắn mắt trời Câu 5: Hiện tượng sau không liên quan đến tính chất sóng ánh sáng? A Hiện tượng quang điện B Màu sắc sặc sỡ bọt xà phòng C Ánh sáng bị thay đổi phương truyền gặp mặt gương D Tia sáng bị gãy khúc qua mặt phân cách hai môi trường Đáp án : A Nhận xét đáp án: A.Đúng,vì điện tử bị bắn có ánh sáng chiếu vào thể tính chất hạt ánh sáng B.Sai.vì màu sắc sạc sỡ bọt xà phòng tượng giao thoa ánh sáng ,nó thể tính chất song ánh sáng C.Sai.Vì sánh sáng bị thay đổi phương truyền gặp mặt gương tượng phản xạ ánh sáng,nó thể tính chất song ánh sáng D.Tia sáng bị gãy khúc qua mặt phân cách môi trường ,nó thể tính chất song ánh sáng Câu 6: Phát nhận định sai: Quang phổ vạch hấp thụ hai ánh sáng khác có vạch tối trùng điều chứng tỏ nguyên tử hai nguyên tố tồn tại: A Những trạng thái dừng thiết mức lượng B Quang phổ vạch phát xạ hai nguyên tố có vạch có bước sóng C Những trạng thái dừng có mức lượng D Những cặp trạng thái dừng có hiệu lượng Đáp án : A Nhận xét đáp án: Các nguyên tố trạng thái kich thích xạ photon trở trạng thái có mức lượng thấp hợn,những xạ quang phổ nguyên tố A.Phát biểu sai,vì trạng thái dùng không thiết mức lượng B.Phát biểu ,vì vạch tối trùng xạ không nhìn thấy đợc ,nên xạ đố có bước sóng C.Phát biểu ,vì tương tự B lúc trạng thái đùng mức lượng D.Phát biểu ,vì tương tự B C cặp trạng thái dùng có hiệu lượng Câu 7: Thực giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hia thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64 μm , λ2 Trên hứng vân giao thoa, hai vân gần màu với vân sáng trung tâm đếm 11 vân sáng Trong đó, số vân xạ λ1 xạ λ2 lệch vân, bước sóng λ2 : A 0,4 μm B 0,45 μm C 0,72 μm D 0,54 μm k1 λ2 = Đáp án : A Hai vân sáng trùng k2 λ1  k1 + k2 = 13 Từ giả thiết =>  => K1=5;k2=8  k2 − k1 = Vậy λ= 0,4 μm Câu 8: Tia hồng ngoại là những bức xạ có A bước sóng nhỏ bước sóng của ánh sáng đỏ B khả đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm C bản chất là sóng điện từ D khả ion hóa mạnh không khí Đáp án : C Câu 9: Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng qua một lăng kính, A tia màu tím có góc lệch nhỏ nhất B tia màu tím bị lệch nhiều tia màu chàm C tia màu cam bị lệch nhiều tia màu vàng D tia màu vàng bị lệch nhiều tia màu lục Đáp án : B Khi ánh sáng trắng qua lăng kinh sau qua lăng kính ánh sáng trắng bị tách thành chùm tia có màu cầu vồng.Đỏ, da cam,vàng,lục ,lam, chàm,tím.Tia tím lệc n nhiều Tia lệch Câu 10: Phát biểu sau máy quang phổ sai A Buồng ảnh phận dùng để quan sát (hoặc chụp ảnh) quang phổ ánh sáng chiếu tới B Hệ tán sắc gồm nhiều lăng kính C Ống trực chuẩn có vai trò tạo chùm sáng song song D Máy quang phổ dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành ánh sáng đơn sắc Đáp án : B Câu 11: Chiếu chùm sáng trắng, song song từ nước đến mặt phẳng giới hạn nước với không khí, điều sau xảy ra? A Không có tia khúc xạ màu đỏ, tia khúc xạ màu tím B Có tia khúc xạ màu tím, tia khúc xạ màu đỏ C Có tia khúc xạ màu đỏ, tia khúc xạ màu tím D Có tia khúc xạ màu đỏ, có tia khúc xạ màu tím Đáp án : B Câu 12: Phát biểu sau máy quang phổ sai A Buồng ảnh phận dùng để quan sát (hoặc chụp ảnh) quang phổ ánh sáng chiếu tới B Hệ tán sắc gồm nhiều thấu kính ghép đồng trục C Ống trực chuẩn có vai trò tạo chùm sáng song song D Máy quang phổ dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành ánh sáng đơn sắc Đáp án : B Câu 13: Hiện tượng sau chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt ? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng nhiễu xạ C Hiện tượng giao thoa D Hiện tượng tán sắc Đáp án : A Câu 14: Chọn câu sai nói tính chất ứng dụng loại quang phổ? A Dựa vào quang phổ liên tục ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng B Dựa vào quang phổ liên tục ta biết nhiệt độ nguồn sáng C Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ vạch phát xạ ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng D Mỗi nguyên tố hoá học đặc trưng quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ riêng Đáp án : A Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiẹt đo nguồn sáng mà không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 15: Một thấu kính mỏng thủy tinh có hai mặt cầu lồi đặt không khí Một chùm tia sáng hẹp, song song gần trục gồm ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím, vàng chiếu tới thấu kính song song với trục thấu kính Điểm hội tụ chùm sáng màu tính từ quang tâm O xa theo thứ tự A đỏ, vàng, lam, tím B tím, lam, vàng, đỏ C đỏ, lam, vàng, tím D tím, vàng, lam, đỏ Đáp án : B Câu 16: Phát biểu sau tia X không đúng? A Tia X có khả làm ion hóa không khí B Tia X tác dụng sinh lí C Tia X có khả đâm xuyên yếu tia gamma D Tia X có khả làm phát quang số chất Đáp án : B Câu 17: Chiếu xiên từ nước không khí chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, rl, rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Coi chiết suất không khí với tất tia Hệ thức A rt < rđ < rl B rđ < rl < rt C rt < rl < rđ D rt = rl = rđ Đáp án : B Câu 18: Chiếu ánh sáng trắng nguồn nóng sáng phát vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính kính ảnh (hoặc kính mờ) buồng ảnh thu A bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối B vạch màu sáng, tối xen kẽ C ánh sáng trắng D dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục Đáp án : D Câu 19: Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực có tác dụng A Tạo chùm tia song song tia sáng chiếu vào khe hẹp đầu ống B Phân tích chùm tia chiếu vào ống thành nhiều chùm tia đơn sắc song song C Hội tụ chùm tia song song đơn sắc thành vạch đơn sắc kính ảnh ống D Tạo quang phổ liên tục nguồn S Đáp án : A Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực có tác dụng tạo chùm tia song song tia sáng chiếu vào khe hẹp đầu ống Câu 20: Tia Rơn-ghen (tia X) có A chất với sóng âm B chất với tia tử ngoại C tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại D điện tích âm nên bị lệch điện từ trường Đáp án : B Tia Rơn-ghen (tia X) có chất với tia tử ngoại Câu 21: Phổ phát xạ natri chứa vạch màu vàng ứng với bước sóng λ = 0,56µm Trong phổ hấp thụ natri; A Thiếu vắng sóng bước sóng λ = 0,56µm; B Thiếu sóng với bước sóng λ > 0,56µm; C Thiếu sóng với bước sóng λ < 0,56µm; D Thiếu tất sóng khác sóng λ = 0,56µm; Đáp án : A phát xạ hấp thụ xạ Câu 22: Trong chân không, bước sóng ánh sáng màu lục A 0,55 nm B 0,55 mm C 0,55 µm D 0,55 pm Đáp án : C Bước sóng ánh sáng trông thấy nằm khoảng 0,38µm đến 0,76µm, ánh sáng màu lục ánh sáng trông thấy nên bước sóng nằm khoảng Vậy đáp số 0,55µm Câu 23: Phát biểu sau sai? A Trong chân không, ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định B Trong chân không, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ C Trong chân không, bước sóng ánh sáng đỏ nhỏ bước sóng ánh sáng tím D Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc Đáp án : C Trong chân không, bước sóng ánh sáng giảm từ đỏ đến ánh sáng tím Vì câu C sai Câu 24: Tia hồng ngoại A không truyền chân không B ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng C sóng điện từ D ứng dụng để sưởi ấm Đáp án : D Tia hồng ngoại sóng điện từ, xạ không nhìn thấy, truyền chân không, tác dụng bật tác dụng nhiệt nên thường ứng dụng để sưởi ấm Vậy có D Câu 25: Ánh sáng có tần số lớn ánh sáng đơn sắc : đỏ, lam, chàm, tím ánh sáng A lam B chàm C tím D đỏ Đáp án : C Tia màu tím có bước sóng nhỏ nên tần số lớn Câu 26: Tia tử ngoại A không truyền chân không B ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn C có khả đâm xuyên mạnh tia gamma D có tần số tăng truyền từ không khí vào nước Đáp án : B Tia tử ngoại ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn Câu 27: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hóa học khác khác B Trong quang phổ vạch phát xạ hiđro, vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm vạch tím C Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối D Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng Đáp án : D quang phổ vạch phát xạ khí hay áp suất thấp phát bị kích thích Câu 28: Tia Rơn-ghen (tia X) có bước sóng A lớn bước sóng tia màu tím B nhỏ bước sóng tia hồng ngoại C lớn bước sóng tia màu đỏ D nhỏ bước sóng tia gamma Tia Rơn-Ghen (tia X) có bước sóng nhỏ bước sóng tia hồng ngoại Câu 29: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ không nhìn thấy B Tia hồng ngoại gây tượng quang điện tia tử ngoại không C Tia hồng ngoại tia tử ngoại có khả ion hoá chất khí D Nguồn phát tia tử ngoại phát tia hồng ngoại Đáp án : A Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại phát biểu B, C, D sai, có A Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ không nhìn thấy CHÚNG TÔI ĐANG CÓ NHỮNG BỘ TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2016 SAU : - Bộ 120 đề thi thử THPTQG năm 2016 từ trường - Bộ chuyên đề trọn đời cực hay - Bộ tổng ôn THPTQG 2016 - Bộ 1000 câu lý thuyết có lời giải  Toàn file word 2003 chỉnh sửa  Tất có lời giải chi tiết đáp án câu - LIÊN HỆ ĐẶT MUA BẰNG CÁCH Cách : LIÊN HỆ QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0982.563.365 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP + Cách : Đặt mua trực tuyến website http://dethithpt.com XEM THỬ TẠI LINK SAU  http://dethithpt.com/xemthu CHU ĐÁO TIN CẬY - UY TÍN CHẤT LƯỢNG HOÀN TIỀN 100% NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BỘ ĐỀ THI, TÀI LIỆU NÀY! Câu 121: Tia Rơghen có bước sóng A Lớn tia hồng ngoại C Nhỏ tia tử ngoại Đáp án : C B Lớn tia tử ngoại D Không thể đo Câu 122: Các sóng ánh sáng giao thoa bị triệt tiêu lẫn (xuất vân tối) vị trí cố định môi trường, vị trí A Chúng đồng pha có chu kỳ B Chúng ngược pha có biên độ π C pha chúng khác lượng có vận tốc D pha chúng khác lượng π có bước sóng Đáp án : D Câu 123: Khi chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính A Thì chùm sáng bị phân tích thành vô số tia đơn sắc từ đỏ đến tím, tia đỏ lệch nhất, tia tím lệch nhiều B Thì thấy ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng từ 0,4 µ m đến 0,76 µ m tương ứng với màu từ tím tới đỏ C tia sáng đơn sắc có góc tới Tuy nhiên chiết suất lăng kính phụ thuộc vào màu sắc chúng, giá trị tăng dần từ đỏ tới tím, sau hai lần khúc xạ tia đỏ lệch nhất, tia tím lệch nhiều (góc lệch D đồng biến với chiết suất n) D Cả nhận xét Đáp án : D Câu 124: Chọn câu sai: A Dựa bước sóng để phân biệt tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơnghen B Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng C Tia tử ngoại và tia hồng ngoại được ứng dụng để kiểm tra các vết nứt nhỏ bề mặt các sản phẩm D Tia Rơnghen được ứng dụng để dò các lỗ hổng khuyết tật nhỏ nằm bên các sản phẩm đúc Đáp án : C Câu 125: Chọn câu SAI những câu dưới đây: A Mỗi chất rắn, lỏng hay khí bị kích thích phát sáng có quang phổ vạch phát xạ gồm một số vạch sáng nền trắng tại các vị trí xác đinh, có màu và độ sáng tỉ đối của các vạch xác đinh B Ống chuẩn trực của các máy quang phổ tạo các chùm sáng đơn sắc song song, các chùm sáng qua lăng kính là đơn sắc song song, chúng được thấu kính hộ tụ tại tiêu diện thành các vạch đơn sắc C Quang phổ liên tục phát từ mọi chết rắn, lỏng khí được nung nóng Nhiệt độ càng cao thì miền phát sáng càng được mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng dài của quang phổ D Quan sát Mặt Trời từ phía Trái Đất bằng máy quang phổ ta thấy có một số vạch tối nền quang phổ liên tục Các vạch này cho phép xác định thành phần các khí khí quyển của Mặt Trời Đáp án : C Câu 126: Trong thí nghiệm với khe Iâng nếu thay không khí bằng nước có chiết suất n =4/3 thì hệ vân giao thoa màn ảnh sẽ có A vân chính giữa to và dời chỗ B khoảng vân tăng lên bằng 4/3 lần khoảng vân không khí C khoảng vân không đổi D khoảng vân nước giảm đi, bằng 3/4 khoảng vân không khí Đáp án : D λ D (c / f ) D = Khoảng vân không khí là: i = a a λ ′D (c / nf ) D i′ l = ⇒ = = Khoảng vân nước là: i′ = a a i n Vây khoảng vân nước giảm bằng 3/4 so với không khí Câu 127: Ánh sáng tính chất sau đây: A Luôn truyền với vận tốc 3.108 m / s B Có thể truyền môi trường vật chất C Có thể truyền chân không D Có mang lượng Đáp án : A vận tốc ánh sáng chân không 3.108 m / s Câu 128: Khi qua lăng kính tia ló có màu A ánh sáng đơn sắc B ánh sáng đa sắc C ánh sáng bị tán sắc D lăng kính khả tán sắc Đáp án : C Câu 129: Quang phổ gồm dải màu từ đỏ đến tím A Quang phổ vạch phát xạ B Quang phổ vạch hấp thụ C Quang phổ liên tục D Quang phổ đám Đáp án : C Câu 130: Dùng ánh sáng trắng ( 0, µ m ≤ λ ≤ 0, 75µ m ) chiếu vào hai khe hẹp song song cách 2mm Trên ảnh cách hai khe hẹp 2m, người ta thu hệ vân giao thoa có vân sáng màu trắng Khoét ảnh khe tai M cách vân 3,3mm ta quan sát máy quang phổ thấy vạch sáng màu nào? A Thấy vạch sáng màu tím, chàm, lục, đỏ B Thấy vạch sáng màu tím, chàm, lục, đỏ, đỏ thẫm C Thấy vạch sáng màu tím, tím thẫm, chàm, lục, đỏ, đỏ thẫm D Thấy vạch sáng màu tím, chàm, lục Đáp án : A Câu 131: Quan sát ánh sáng phản xạ váng dầu, mỡ bong bóng xà phòng, ta thấy vầng màu sặc sỡ Đó tượng A Tán sắc ánh sáng ánh sáng trắng B Giao thoa ánh sáng ánh sáng trắng C Nhiễu xạ ánh sáng D Phản xạ ánh sáng Đáp án : C Câu 132: Hiện tượng quang học sử dụng máy phân tích quang phổ? A Hiện tượng khúc xạ ánh sáng B Hiện tượng giao thoa ánh sáng C Hiện tượng phản xạ ánh sáng D Hiện tượng tán sắc ánh sáng Đáp án : D Câu 133: Quang phổ bóng đèn dây tóc nóng sáng sẽ: A Sáng dần nhiệt độ tăng dần có đủ bảy màu B Các màu xuất dần từ màu đỏ đến tím, không sáng C Vừa sáng dần lên, vừa xuất dần màu đến nhiệt độ đủ màu D Hoàn toàn không thay đổi Đáp án : C Câu 134: Để có tách thành chùm tia đơn sắc sau lăng kính chùm tia tới trước lăng kính phải thỏa mãn điều kiện A Chùm đơn sắc B Chùm ánh sáng phức tạp song song C Chùm ánh sáng phức tạp phân kì D Chùm ánh sáng phức tạp hội tụ Đáp án : B Để có tách thành chùm tia đơn sắc sau lăng kính chùm tia tới trước lăng kính phải thỏa mãn điều kiện chùm ánh sáng phức tạp song song Câu 135: Bức xạ tử ngoại A Đơn sắc có màu tím sẫm B Không màu đầu tím quang phổ C Có bước sóng từ 400nm đến vài nm D Có bước sóng từ 700nm đến vài mm Đáp án : C Bức xạ tử ngoại có bước sóng từ 400nm đến vài nm Câu 136: Một vật phát tia hồng ngoại phải có nhiệt độ A Cao nhiệt độ môi trường xung quanh B Cao 00C C Trên 1000C D Trên 00K Đáp án : A Một vật phát tia hồng ngoại phải có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường xung quanh Câu 137: Bức xạ hồng ngoại xạ A Đơn sắc, có màu hồng B Đơn sắc màu, vùng đỏ C Có bước sóng nhỏ µm D Có bước sóng lớn 0,75µm đến cỡ mm Đáp án : D Bức xạ hồng ngoại xạ có bước sóng lớn 0,75µm đến cỡ mm Câu 138: Tia Rơnghen A Có tính tâm xuyên, iôn hóa dễ bị nhiễm xạ B Có tính đâm xuyên, bị đổi hướng lan truyền từ trường có tác dụng hủy diệt tế bào sống C có khả iôn hóa, gây phát quang huỳn quang, có tính đâm xuyên, sử dụng dò khuyết tật vật liệu D mang điện tích âm, tác dụng lên kính ảnh sử dụng phân tích quang phổ Đáp án : C Câu 139: Điều kiện phát sinh quang phổ vạch phát xạ là: A Các khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát B Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn nung nóng phát C Chiếu ánh sáng trắng qua chất bị nung nóng phát D Những vật bị nung nóng nhiệt độ 3000o C Đáp án : A Câu 140: Khi sóng ánh sáng truyền môi trường mà qua mặt phân cách truyền môi trường khác, thì: A Tần số không đổi B Bước sóng không đổi C Tần số thay đổi D Vận tốc không đổi bước sóng thay đổi Đáp án : A Câu 141: Quang phổ sau quang phổ hấp thụ? A Ánh sáng từ nhẫn nung đỏ B Ánh sáng Mặt Trời thu Trái Đất C Ánh sáng từ bút thử điện D Ánh sáng từ đèn dây tóc nóng sáng Đáp án : B Ánh sáng Mặt Trời thu Trái Đất có quang phổ quang phổ hấp thụ khí Trái Đất khí Mặt Trời Câu 142: Chọn câu SAI: A Tia Ronghen mang lượng B Tia Ronghen hủy hoại bào C Hiệu điện anot catot lớn tia Ronghen xạ bước sóng nhỏ D Tia Ronghen cứng có bước sóng lớn tia tử ngoại mềm dịch chuyển chân không Đáp án : D tia rơnghen có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại Câu 143: Nhận định tia hồng ngoại không xác? A Tia hồng ngoại xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ B Chỉ vật có nhiệt độ thấp phát tia hồng ngoại C Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt D Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ Đáp án : B Câu 144: Chọn câu sai câu đây: A Hai nguồn sáng kết hợp hai nguồn sáng phát sóng ánh sáng hoàn toàn giống B Giao thoa tượng đặc trưng cho trình sóng Chỉ có sóng giao thoa tạo nên vân tối xen kẽ với vân sáng C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính D Giao thoa kết chồng chập lên hai sóng có tần số có độ lệch pha không đổi không Đáp án : A Câu 145: Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác đại lượng A không đổi, có giá trị tất ánh sáng màu, từ đỏ đến tím B thay đổi, chiết suất lớn ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím C thay đổi, chiết suất nhỏ ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím D thay đổi, chiết lớn ánh sáng màu lục, màu khác chiết suất nhỏ Đáp án : C Câu 146: quang phổ vạch phát xạ A hệ thống vạch sáng ( vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối B dải màu từ đỏ tới tím nối liền cahcs liên tục C chất rắn, chất lỏng chất khí có áp suất lớn phát bị nung nóng D nguyên tố khác nhau, nhiệt độ độ sáng tỉ đối vạch Đáp án : A Câu 147: hiệu đường ∆ hai sóng ánh sáng từ hai nguồn kết hợp có bước sóng λ cách khoảng a đến điểm M ảnh đặt cách xa hai nguồn khoảng D tính biểu thức A ∆ = x.D / a B ∆ = λ.D / a C ∆ = a.D / x D ∆ = a.x / D S M S Đáp án : D hiệu đường 1M ∆ = d − d1 với D lớn so với a, ta x (d − d1 ) ∆ a.x = = ⇒ có: D a a D Câu 148: Hiện thượng giao thoa có ứng dụng việc A đo xác bước sóng ánh sáng B kiểm tra vết nứt bề mặt kim loại C đo chiều sâu biển D dùng để siêu âm y học Đáp án : A Câu 149: Tại qua lớp kính cửa sổ, ánh sáng trắng không bị tán sắc thành màu bản? A Vì kính cửa sổ loại thủy tinh không tán sắc ánh sáng B kính cửa sổ lăng kính nên không tán sắc ánh sáng C Vì kết tán sắc tia sáng màu qua lớp kính ló dạng chùm taia chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng D Vì ánh sáng trắng trời sóng không kết hợp, nên chúng không bị tán sắc Đáp án : C Câu 150: Khe sáng ống chuẩn trực máy quang phổ đặt tại: A Quang tâm thấu kính hội tụ B Tiêu điểm ảnh thấu kính hội tụ C Tại điểm trục thấu kính hội tụ D Tiêu điểm vật thấu kính hội tụ Đáp án : D Câu 151: Trong nghiên cứu phổ vạch vật chất bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí vạch, người ta kết luận A phương pháp kích thích vật chất dẫn đến phát quang B quãng đường ánh sáng có phổ nghiên cứu C hợp chất hóa học tồn vật chất’ D nguyên tố hóa học cấu thành vật chất Đáp án : D Câu 152: Quan sát lớp váng dầu mặt nước ta thấy quầng màu khác nhau, do:\ A Ánh sáng trắng qua lớp dầu bị tán sắc B Màng dầu có bề dày không nhau, tạo lăng kính có tác dụng làm cho ánh sáng bị tán sắc C Màng dầu có khả hấp thụ phản xạ khác ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng D Mỗi ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng sau phản xạ mặt mặt màng dầu giao thoa với tạo vân màu đơn sắc Đáp án : D Câu 153: Tia tử ngoại dùng A Để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại B y tế để chụp điện, chụp chiếu C để chụp ảnh bề mặt trái đất từ vệ tinh D để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại Đáp án : D Câu 154: Tìm phát biểu sai: Hai nguyên tố khác có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác về: A Độ sáng tỉ đối vạch quang phổ B Bề rộng vạch quang phổ C Số lượng vạch quang phổ D Màu sắc vạch vị trí vạch màu Đáp án : B A Sai hai nguyên tố khác có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác độ sáng tỉ đối vạch quang phổ, phát biểu B Đúng bề rộng vạch quang phổ phát xạ hai nguyen tố giống => phát biểu B sai C Sai hai nguyên tố khác có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác số lượng vạch quang phổ, phát biểu D Sai hai nguyên tố khác có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác màu sắc vạch vị trí vạch màu, phát biểu Câu 155: Phép phân tích quang phổ là: A Phép phân tích chùm sáng nhờ tượng tán sắc B Phép đo nhiệt độ vật dựa việc nghiên cứu quang phổ phát C Phép phân tích thành phàn chất dựa việc nghiên cứu quang phổ phát D Phép đo vận tốc bước sóng ánh sáng từ quang phổ thu Đáp án : C A, B, D Sai mục đích phép phân tích quang phổ phân tích chất dựa vào quang phổ chúng phát C Đúng mục đích phép phân tích quang phổ Câu 156: Máy quang phổ tốt, chiết suất chất làm lăng kính A Càng lớn B Càng nhỏ C Biến thiên nhanh theo bước sóng ánh sáng D Biến thiên chậm theo bước sóng ánh sáng Đáp án : C A, B Sai chiết suất lớn, nhỏ lăng kính phụ thuộc vào ánh sáng chiếu vào C Đúng chiết suất biến thiên nhanh theo bước sóng ánh sáng quang phổ thu rõ nét D Sai quang phổ thu không rõ nét Câu 157: Chiếu tia sáng đơn sắc có tần số f từ chân không vào môi trường suốt có điện môi ԑ, độ từ thẩm µ Biết vận tốc ánh sáng chân không c Trong môi trường ánh sáng có bước sóng λ’ xác định biểu thức c c c εµ c εµ A λ ′ = B λ ′ = C λ ′ = D λ ′ = f εµ f εµ f f λ λ c = Đáp án : C n = εµ => λ ′ = = n εµ f εµ Câu 158: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gama A Có tính đâm xuyên mạnh B Làm ion hóa không khí C Gây tượng quang điện D Có chất Đáp án : D Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gama có chất sóng điện từ Câu 159: Phát biểu sau nói quang phổ? A Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng B Mỗi nguyên tố hóa học trạng thái khí hay nóng ánh sang áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố C Để thu quang phổ vạch hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ vạch liên tục D Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng Đáp án : B+Mỗi nguyên tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho vạch quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố Câu 160: Một chùm sáng trắng song song từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn không, A Chỉ có phản xạ B Có khúc xạ, tán sắc, phản xạ C Chỉ có khúc xạ D Chỉ có tán sắc Đáp án : B Một chùm sáng trắng song song từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn không, có khúc xạ, tán sắc phản xạ Câu 161: Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng D khoảng vân mm Khi khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D+ΔD D-ΔD khoảng vân thu tương ứng 2i i Nếu khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D+3ΔD khoảng vân A mm B 2,5 mm C mm D mm D + ∆D  λ  2i = D a => ∆D = Đáp án : C Theo đề   i = D − ∆D λ  a Mặt khác io= λD/a= 1mm => i’=λ(D+3ΔD)/a = λ.(2D)/a = 2io = 2mm Câu 162: Dựa vào tác dụng tia tử ngoại mà người ta tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại A Kích thích phát quang B Nhiệt C Hủy diệt tế bào D Gây tượng quang điện Đáp án : A Nhận xét đáp án: Để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại, trước hết người ta phủ lớp bột phát quang bề mặt Lớp bột vào vết nứt, chiếu xạ làm bột phát quang nhìn thấy vết nứt bề mặt kim loại Vậy nên xạ sử dụng phải có tính chất làm phát quang số chất Câu 163: Tia tử ngoại A Làm ion hóa môi trường nên ứng dụng để tiệt trùng B Chỉ phát vật nung nóng 30000C C Được phát số đám áp suất thấp kích thích phát sáng D Có bước sóng ngắn nên có hại thể người Đáp án : C Tia tử ngoại phát số đám áp suất thấp kích thích phát sáng Câu 164: Tia hồng ngoại có đặc điểm A Do vật nóng phát B Là xạ không nhìn thấy có bước sóng ngắn ánh sáng đỏ C Không tác dụng lên kính ảnh D Bản chất sóng Đáp án : A Do vật nóng phát CHÚNG TÔI ĐANG CÓ NHỮNG BỘ TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2016 SAU : - Bộ 120 đề thi thử THPTQG năm 2016 từ trường - Bộ chuyên đề trọn đời cực hay - Bộ tổng ôn THPTQG 2016 - Bộ 1000 câu lý thuyết có lời giải  Toàn file word 2003 chỉnh sửa  Tất có lời giải chi tiết đáp án câu - LIÊN HỆ ĐẶT MUA BẰNG CÁCH Cách : LIÊN HỆ QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0982.563.365 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP + Cách : Đặt mua trực tuyến website http://dethithpt.com XEM THỬ TẠI LINK SAU  http://dethithpt.com/xemthu CHU ĐÁO TIN CẬY - UY TÍN CHẤT LƯỢNG HOÀN TIỀN 100% NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BỘ ĐỀ THI, TÀI LIỆU NÀY! [...]... bước sóng ngắn hơn ánh sáng đỏ C Không tác dụng được lên kính ảnh D Bản chất là sóng cơ Đáp án : A Do các vật nóng phát ra CHÚNG TÔI ĐANG CÓ NHỮNG BỘ TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2016 SAU : - Bộ 120 đề thi thử THPTQG năm 2016 từ các trường - Bộ chuyên đề trọn đời cực hay - Bộ tổng ôn THPTQG 2016 - Bộ 1000 câu lý thuyết có lời giải  Toàn bộ đều là file word 2003 có thể chỉnh sửa  Tất cả đều có lời giải chi. .. quang một số chất Câu 163: Tia tử ngoại A Làm ion hóa môi trường nên được ứng dụng để tiệt trùng B Chỉ được phát ra ở những vật nung nóng trên 30000C C Được phát ra khi một số đám hơi ở áp suất thấp được kích thích phát sáng D Có bước sóng ngắn nên luôn có hại đối với cơ thể người Đáp án : C Tia tử ngoại có thể được phát ra khi một số đám hơi ở áp suất thấp được kích thích phát sáng Câu 164: Tia hồng ngoại... λ.(2D)/a = 2io = 2mm Câu 162: Dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại A Kích thích phát quang B Nhiệt C Hủy diệt tế bào D Gây ra hiện tượng quang điện Đáp án : A Nhận xét các đáp án: Để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại, trước hết người ta phủ một lớp bột phát quang bề mặt Lớp bột này sẽ đi vào vết nứt, khi chi u bức xạ làm... các trường - Bộ chuyên đề trọn đời cực hay - Bộ tổng ôn THPTQG 2016 - Bộ 1000 câu lý thuyết có lời giải  Toàn bộ đều là file word 2003 có thể chỉnh sửa  Tất cả đều có lời giải chi tiết và đáp án từng câu - LIÊN HỆ ĐẶT MUA BẰNG 2 CÁCH Cách 1 : LIÊN HỆ QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0982.563.365 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP + Cách 2 : Đặt mua trực tuyến trên website http://dethithpt.com
- Xem thêm -

Xem thêm: 164 câu lý THUYẾT SÓNG ÁNH SÁNG (có lời giải chi tiết), 164 câu lý THUYẾT SÓNG ÁNH SÁNG (có lời giải chi tiết), 164 câu lý THUYẾT SÓNG ÁNH SÁNG (có lời giải chi tiết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay