Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ và sử dụng thuốc điều trị tại huyện na hang – tỉnh tuyên quang

55 237 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2016, 09:40

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -   - BÀN THỊ TÂM Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TỶ LỆ MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG Ở LỢN CON THEO MẸ VÀ SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TẠI HUYỆN NA HANG - TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp Lớp: K43 SPKTNN Khoa: Chăn nuôi Thú y Khoá học: 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Quang Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, gần tháng thực tập tốt nghiệp Trạm thú y huyện Na Hang giúp đỡ thầy cô giáo giúp phần hiểu rõ kiến thức chuyên môn công việc cán kỹ thuật, từ giúp vững tin công việc sau Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi - Thú y, toàn thể thầy cô giáo khoa dìu dắt trình học tập trường đợt thực tập tốt nghiệp Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Văn Quang quan tâm, tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành tốt khóa thực tập tốt nghiệp Đồng thời xin chân thành cảm ơn tới cô cán thú y Trạm thú y huyện Na Hang, tiếp nhận tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành theo dõi, thu thập số liệu phục vụ cho việc hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Qua xin chân thành cảm ơn tới gia đình, tất bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình thực tập Một lần xin gửi tới Thầy giáo, Cô giáo nhà trường lời cảm ơn lời chúc sức khỏe điều tốt đẹp Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Bàn Thị Tâm ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Mức ăn lợn nái nuôi 30 Bảng 4.2 Quy trình phòng bệnh lợn nái mang thai 32 Bảng 4.3 Kết công tác phục vụ sản xuất 38 Bảng 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn tháng 3, 5/2015 39 Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo lứa tuổi 40 Bảng 4.6 Kết theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tính biệt .42 Bảng 4.7 Triệu chứng bệnh phân trắng lợn 42 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh phân trắng lợn Amoxicilin Baytril 0,5% 43 iii DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT Ca : Canxi Cs : Cộng Fe : Sắt HTX : Hợp tác xã Pr : Protein P : Phốt SS : Sơ sinh TTTA : Tiêu tốn thức ăn TT : Thể trọng iv MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học pháp lý đề tài 2.1.1 Đặc điểm lợn theo mẹ 2.1.2 Đặc điểm số giống lợn nuôi huyện 2.1.3 Những hiểu biết vi khuẩn E coli 11 2.1.4 Bệnh phân trắng lợn 15 2.1.5 Những hiểu biết thuốc Amoxicilin thuốc Baytril 0,5% 23 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 23 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 23 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 25 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm, thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3.1 Tình hình mắc bệnh phân trắng lợn huyện Na Hang – tỉnh Tuyên Quang 26 3.3.2 Điều trị bệnh phân trắng cho lợn 26 3.4 Phương pháp tiến hành 26 v 3.4.1 Phương pháp điều tra 26 3.4.2 Các công thức tính toán số liệu: 26 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Kết phục vụ sản xuất sở 28 4.1.1 Kết công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi địa bàn huyện 28 4.1.2 Công tác tuyên truyền, chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn nông hộ 28 4.2 Kết đề tài 38 4.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tháng 38 4.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo lứa tuổi 40 4.2.3 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tính biệt 42 4.2.4 Triệu chứng bệnh phân trắng lợn 42 4.2.5 Điều trị bệnh phân trắng cho lợn 43 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất nước ta đà phát triển mặt kinh tế, văn hóa, xã hội Song song với phát triển này, ngành Chăn nuôi - Thú y nói chung chăn nuôi lợn nói riêng có bước phát triển vững Trong chăn nuôi, chăn nuôi lợn có vị trí quan trọng đời sống xã hội Tuy nhiên, ngành chăn nuôi đứng trước khó khăn như: Giá thức ăn tăng cao, giá lợn biến động nhiều đặc biệt xuất nhiều bệnh Để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh cho lợn, nhà sản xuất thuốc sử dụng loại thuốc biện pháp phòng bệnh cho lợn, song dịch bệnh nỗi lo lớn người chăn nuôi Một bệnh gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi lợn bệnh phân trắng lợn Trên giới, kể nước có ngành chăn nuôi phát triển, bệnh lợn phân trắng quan tâm nhiều bệnh gây tỉ lệ chết cao Tỉ lệ lợn mắc bệnh phân trắng lợn trại chăn nuôi tập trung 23,45 33,08%, với chăn nuôi gia đình tỉ lệ mắc bệnh lên tới 70 - 80% Lợn sau khỏi bệnh còi cọc, chậm lớn, tốc độ sinh trưởng chậm bình thường từ 26 - 40% Sở dĩ bệnh biết đến nhiều tỉ lệ mắc chết lợn cao, gây thiệt hại kinh tế lớn Ở nước ta, trang trại chăn nuôi sản xuất giống trang trại chăn nuôi thương phẩm, tỉ lệ lợn theo mẹ mắc bệnh cao Ngoài ra, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý ảnh hưởng đến suất phẩm chất giống, ảnh hưởng đến phát triển lợn Bệnh phân trắng lợn làm giảm hiệu chăn nuôi gây nhiều thiệt hại kinh tế (Đào Trọng Đạt cs, (1996) [4]) Cho đến có nhiều công trình nghiên cứu bệnh, tính chất phức tạp nguyên nhân gây bệnh nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn Hiện có nhiều loại thuốc sử dụng để điều trị song đem lại kết không mong muốn, lợn khỏi bệnh chậm lớn, còi cọc Với mong muốn tìm hiểu bệnh có biện pháp giảm tỉ lệ mắc bệnh đàn lợn huyện, tiến hành đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo mẹ sử dụng thuốc điều trị huyện Na Hang – Tỉnh Tuyên Quang” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng địa phương - Góp phần hạn chế thiệt hại bệnh phân trắng lợn gây 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn huyện - Dùng thuốc điều trị bệnh phân trắng cho lợn 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học Kết đề tài đóng góp thêm vào nguồn tư liệu bệnh phân trắng lợn 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Xác định thuốc điều trị bệnh phân trắng lợn có hiệu cao, giúp người chăn nuôi lợn hạn chế tỷ lệ lợn chết bệnh phân trắng Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học pháp lý đề tài 2.1.1 Đặc điểm lợn theo mẹ * Đặc điểm sinh trưởng phát dục lợn theo mẹ Đối với lợn nói riêng chăn nuôi gia súc non nói chung, thời kỳ gia súc mẹ mang thai chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo có khoa học, bào thai phát triển tốt, sinh khỏe mạnh Theo Trần Văn Phùng cs (2004) [10]: So với khối lượng sơ sinh khối lượng lợn lúc 10 ngày tuổi tăng gấp lần, lúc 21 ngày tuổi tăng gấp lần, lúc 30 ngày tuổi tăng gấp - lần, lúc 40 ngày tuổi tăng gấp - lần, lúc 50 ngày tuổi tăng gấp 10 lần, lúc 60 ngày tuổi tăng gấp 12 - 14 lần Lợn bú sữa sinh trưởng, phát triển nhanh không đồng qua giai đoạn, nhanh 21 ngày đầu sau giảm dần Có giảm nhiều nguyên nhân, chủ yếu lượng sữa mẹ bắt đầu giảm hàm lượng Hemoglobin máu lợn bị giảm Thời gian bị giảm sinh trưởng kéo dài khoảng tuần hay gọi giai đoạn khủng hoảng lợn Chúng ta hạn chế khủng hoảng cách cho tập ăn sớm Do lợn sinh trưởng nhanh nên trình tích lũy chất dinh dưỡng mạnh VD: Lợn sau tuần tuổi ngày tích lũy – 14g protein/1kg khối lượng thể, lợn trưởng thành tích lũy 0,3 - 0,4g protein/1kg khối lượng thể Hơn nữa, để tăng kg khối lượng thể, lợn cần lượng, có nghĩa tiêu tốn thức ăn lợn lớn Vì vậy, tăng chủ yếu lợn nạc, mà để sản xuất kg thịt nạc cần lượng để tạo kg thịt mỡ * Đặc điểm quan tiêu hóa Đặc điểm chung giải phẫu quan tiêu hóa lợn: Miệng, hầu, thực quản, dày, ruột non, ruột già, hậu môn Cơ quan tiêu hóa phát triển nhanh chưa hoàn thiện Biểu hiện: Sự phát triển nhanh biểu rõ qua phát triển quan tiêu hóa theo giai đoạn phát triển lợn Dung tích dày lúc 10 ngày tuổi tăng gấp lần sơ sinh, lúc 21 ngày tuổi tăng gấp lần, lúc 60 ngày tuổi tăng gấp 60 lần (dung tích lúc sơ sinh khoảng 0,03 lít) Dung tích ruột non lợn lúc 10 ngày tuổi tăng gấp lần lúc sơ sinh, lúc 20 ngày tuổi tăng gấp lần, lúc 60 ngày tuổi tăng gấp 50 lần (dung tích ruột non lúc sơ sinh khoảng 0,11 lít) Dung tích ruột già lợn lúc 10 ngày tuổi tăng gấp 1,5 lần lúc sơ sinh, lúc 20 ngày tuổi tăng gấp 2,5 lần, lúc 60 ngày tuổi tăng gấp 50 lần (dung tích ruột già lúc sơ sinh khoảng 0,04 lít) Sự tăng chiều dài thể tích ruột có quan hệ đến khả tiêu hóa xenluloza cao thức ăn bổ sung Vì vậy, cho lợn tập ăn sớm biện pháp tốt chăn nuôi Đặc biệt lợn có giai đoạn HCl dày Giai đoạn gọi giai đoạn thích ứng cần thiết tự nhiên, nhờ thích ứng mà thể thẩm thấu đưa kháng thể miễn dịch có sữa đầu lợn mẹ Trong giai đoạn dịch vị dày hoạt tính phân giải protein mà có khả làm đông vón sữa, huyết chứa Albumin Globulin chuyển xuống ruột thẩm thấu vào máu Tuy nhiên, từ 14 - 16 ngày tuổi tình trạng thiếu HCL dày không cần thiết cho hoạt động sinh lý Việc tập ăn sớm, đặc biệt cai sữa sớm cho lợn rút ngắn giai đoạn thiếu HCL, tăng khả tạo miễn dịch cho lợn Vì vậy, thời kỳ nuôi dưỡng lợn ta cần 35 chuồng để uống thiếu nước Lợn tiêu chảy, phân màu vàng, trắng, trắng xám, sau có màu vàng xanh, mùi hôi, hậu môn thường dính phân Lợn nước, gầy sút nhanh, bú kém, nôn sữa đông không tiêu Lợn bị bệnh yếu nhanh, không điều trị kịp thời yếu dần, lông xù chết (tỷ lệ chết lên đến 80 - 90%) - Bệnh tích: Cơ thể nước, phân dính bết vào hậu môn Mạch máu ruột hạch ruột sung huyết cấp tính Ít thấy viêm dày ruột xuất huyết, dày chứa sữa không tiêu - Phòng trị bệnh: Bệnh phân trắng lợn có nhiều phương pháp điều trị, huyện thường dùng: Baytryl 0,5% cho uống: ml/lần (1 lần bơm), dùng - ngày liên tiếp Amocixilin: tiêm bắp 20 - 30 mg/1kgP Dùng - ngày liên tiếp + Hội chứng tiêu chảy lợn - Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân gây nên bệnh tiêu chảy lợn: Do virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, độc tố thức ăn, nhiễm độc hóa chất Tiêu chảy nguyên nhân khác: Lợn sơ sinh thiếu nguyên tố đa vi lượng như: Sắt, Vitamin B, pp, A, Cu, Selen dẫn đến rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy Nhiễm hóa chất độc từ môi trường Những yếu tố Stress như: Thời tiết thay đổi, nóng quá, độ ẩm cao - Triệu chứng chung: Sốt nhẹ đến không sốt, vật biếng ăn đến bỏ ăn, suy nhược, nôn mửa Tiêu chảy nhiều, nước Phân lúc đầu táo, sau ỉa lỏng; phân sền sệt (ở bệnh giun sán), phân lỏng ỉa vọt cần câu (ở giai đoạn cuối bệnh dịch tả, phó thương hàn), phân có màu trắng màu vàng nhạt (ở bệnh lợn phân trắng) Lợn giảm khối lượng, còi cọc, lông xù dựng Trường hợp bệnh nặng gây chết lợn 36 - Điều trị: Nguyên tắc chung loại trừ tiêu diệt nguyên nhân gây bệnh Chống nước, cân điện giải thuốc điện giải nước muối sinh lý 0,9% Chống nhiễm khuẩn thứ phát thuốc kháng sinh Nitrofuran Điều trị ngày lần, liên tục ngày + Bệnh suyễn lợn: - Nguyên nhân: Là bệnh truyền nhiễm đa nguyên nhân, tác nhân là: Mycoplasma gây kết hợp với vi khuẩn kế phát như: Pastereulla mulltocida, Streptococcus, Staphylococcus… Bệnh lây lan qua tiếp xúc, hô hấp Bệnh có tính chất vùng thường thể mãn tính, viêm phế quản phổi - Triệu chứng: Lợn thường ho vào sáng sớm chiều tối Lợn xuất triệu chứng hắt hơi, chảy nước mắt, nước mũi, tần số ho tăng dần, lợn thở thể bụng Thân nhiệt không tăng tăng nhẹ Lợn ăn, chậm lớn - Điều trị: Dùng Kana - Ampi: lọ/50KgTT, tiêm bắp Dùng BM - Gentatylosin: gói 10 g/50KgP, cho uống trộn với thức ăn + Bệnh ghẻ: - Nguyên nhân: Là bệnh ký sinh trùng loài ghẻ Sarcoptes suis gây nên Bệnh lây trực tiếp từ lợn ghẻ sang lợn tiếp xúc trực tiếp qua dụng cụ, chuồng trại chăn nuôi, môi trường không vệ sinh - Triệu chứng: Lợn có triệu chứng ngứa, da đỏ, thân nhiệt tăng 37 Lúc đầu thường thấy ghẻ vùng da xung quanh mắt, má, tai sau lây qua vùng lưng, bụng phần khác Lợn bị ghẻ thường chậm lớn, gầy, có chết nhiễm trùng kề phát Khi chẩn đoán cần phân biệt với bệnh khác như: Viêm da, bệnh đậu… - Điều trị: Chú ý phòng bệnh cách sinh chuồng sẽ, khô ráo, cách ly lợn bệnh với lợn khỏe Phun thuốc sát trùng chuồng trại Dùng thuốc Ivermectin ml/5KgTT * Công tác khác: + Tiêm bổ sung Fe + Thiến lợn đực + Thụ tinh nhân tạo cho lợn + Trực đỡ đẻ cho lợn + Phun sát trùng, gỡ, lắp sàn, rửa chuồng… 38 Bảng 4.3 Kết công tác phục vụ sản xuất STT Nội dung công việc Số lƣợng (con) Kết Số lƣợng (con) Tiêm phòng vắc xin - Dịch tả Tỷ lệ % An toàn 1.757 1.757 100 340 340 100 1.493 1.493 100 - Lepto 330 330 100 - Tai xanh 160 160 100 - Suyễn lợn 150 150 100 - Tụ dấu 187 187 100 -Lở mồm long móng - Tụ huyết trùng Điều trị bệnh Khỏi - Phân trắng lợn 146 146 100 - Ghẻ 30 30 100 - Suyễn lợn 25 23 92,0 -Tụ huyết trùng 30 30 100 -Tiêu chảy 50 48 96,0 -Dịch tả 45 42 93,3 Đạt Công tác khác - Tiêm bổ sung Fe 250 250 100 - Thiến lợn đực 25 25 100 4.2 Kết đề tài 4.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tháng Trong chăn nuôi lợn, lợn mắc bệnh phân trắng gây thiệt hại đáng kể 39 Huyện Na Hang nằm vùng có kiểu thời tiết rõ rệt: nóng, lạnh, ẩm, hanh khô Những kiểu thời tiết ảnh hưởng lớn đến bệnh phân trắng lợn Trong trình thực tập huyện, tiến hành xác định tình hình mắc bệnh phân trắng lợn tháng 3, 4, Kết trình bày bảng 4.4: Bảng 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn tháng 3, 5/2015 STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng theo dõi Số đàn theo dõi Đàn 19 22 17 Số đàn mắc bệnh Đàn 12 Tỷ lệ mắc bệnh % 42,10 54,55 35,29 Số lợn theo dõi Con 212 245 190 Số lợn mắc bệnh Con 43 71 32 Tỷ lệ lợn mắc bệnh % 20,28 28,98 16,84 Số lợn chết Con 0 Tỷ lệ lợn chết % 0 Qua bảng 4.4 ta thấy, huyện Na Hang tỷ lệ mắc bệnh phân trắng tháng 3, 4, năm 2015 cao Tháng tỷ lệ mắc bệnh phân trắng thấp nhất, với tỷ lệ đàn mắc 35,29%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 16,84%, tỷ lệ chết 0% Tháng tỷ lệ mắc cao với tỷ lệ đàn mắc 54,55%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 28,98% Theo chúng tôi, lợn nhạy cảm với thay đổi yếu tố thời tiết, độ ẩm cao, nhiệt độ thay đổi Tháng - thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng ẩm, tạo điều kiện cho bệnh phát triển mạnh Hơn đặc điểm máy tiêu hóa chưa hoàn chỉnh nên lợn dễ mắc bệnh đường tiêu hóa Do tỷ lệ đàn mắc tháng 42,10% 54,55%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 20,28% 28,98%, tỷ lệ chết 0% 40 Tháng thời tiết chuyển sang mùa hè ổn định nên tỷ lệ mắc bệnh thấp: Tỷ lệ mắc 35,29%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 16,84%, tỷ lệ lợn chết 0% Đây thời điểm thuận lợi cho việc chăn nuôi Theo Sử An Ninh (1993) [8]: Lạnh ẩm nguyên nhân hàng đầu gây bệnh phân trắng lợn Vì vậy, việc điều chỉnh tiểu khí hậu chuồng nuôi tốt làm giảm yếu tố bất lợi môi trường tự nhiên đến thể gia súc, giảm hoạt động vi sinh vật gây bệnh môi trường, làm giảm tỷ lệ mắc bệnh Để hạn chế điều này, nông hộ sử dụng biện pháp sau: Cải tạo hệ thống chuồng nuôi, thoáng vào mùa hè, làm mát chuồng hệ thống làm mát tự động, quạt thông gió Mùa đông sử dụng đèn hồng ngoại để sưởi ấm cho lợn 4.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo lứa tuổi Để đánh giá mức độ mắc bệnh phân trắng lợn độ tuổi, tiến hành theo dõi 58 đàn lợn tháng Kết thu sau: Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo lứa tuổi STT Chỉ tiêu ĐVT Ngày tuổi 1-7 - 14 15 - 21 Số đàn theo dõi Đàn 58 58 58 Số đàn mắc bệnh Đàn 11 Tỷ lệ mắc bệnh % 15,51 18,97 10,34 Số lợn theo dõi Con 647 647 647 Số lợn mắc bệnh Con 44 65 37 Tỷ lệ lợn mắc bệnh % 6,80 10,05 5,72 Số lợn chết Con 0 Tỷ lệ lợn chết % 0 41 Từ bảng 4.5 nhận thấy: Tỷ lệ mắc bệnh nhiều giai đoạn - 14 ngày tuổi Có 11/58 đàn mắc bệnh, tỷ lệ lợn mắc bệnh 10,05%, kịp thời phát chữa trị nên tỷ lệ lợn chết 0% Sở dĩ là thời kỳ khủng hoảng lợn Là thời kỳ lợn bắt đầu tập ăn, lợn chưa quen với thức ăn mới, quan tiêu hóa chưa hoàn chỉnh nên lợn dễ mắc bệnh đường tiêu hóa Hơn trình vệ sinh kém, chăm sóc chưa tốt dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn E coli xâm nhập vào thể lợn Do vậy, lợn giai đoạn mắc bệnh cao giai đoạn khác Giai đoạn 15 - 21 ngày tuổi, tỷ lệ mắc bệnh giảm, tỷ lệ đàn mắc 10,34%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 5,72%, tỷ lệ lợn chết 0% Ở thời kỳ lượng sữa lợn mẹ bắt đầu giảm số lượng chất lượng, bù lại điều tiết thân nhiệt lợn hoàn chỉnh, lúc lợn tập ăn sớm nên tiêu hóa thức ăn bên Do đó, giai đoạn lợn mắc bệnh phân trắng Giai đoạn sơ sinh đến ngày tuổi số đàn mắc tổng số 58 đàn theo dõi, tỷ lệ đàn mắc 15,51%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 6,80%, kịp thời phát chữa trị nên tỷ lệ chết 0% Tỷ lệ mắc bệnh giai đoạn cao Đây thời kỳ khủng hoảng lợn Sau sinh lợn phải tiếp xúc với môi trường bên khác xa so với môi trường bên thể mẹ Cơ quan tiêu hóa chưa hoàn chỉnh nên lợn dễ bị mắc bệnh Song việc chăm sóc điều chỉnh nhiệt độ dãy chuồng lợn sơ sinh tốt, vệ sinh công tác hộ lý sau đẻ tốt hạn chế phần tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn Từ kết cho rằng, để giảm tỷ lệ mắc bệnh phân trắng, sau sinh phải cho lợn bú sữa đầu sớm tốt Ngoài ra, cho lợn tập ăn sớm, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, đảm bảo điều kiện tiểu khí hậu tốt thời gian nuôi lợn theo mẹ 42 4.2.3 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tính biệt Bảng 4.6 Kết theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tính biệt Chỉ tiêu theo dõi ĐVT Lợn đực Lợn Số lợn theo dõi Con 313 334 Số lợn mắc bệnh Con 70 76 Tỷ lệ mắc bệnh % 22,36 22,75 Qua bảng 4.6 cho thấy: Trong số 313 lợn đực theo dõi có 70 mắc bệnh, chiếm tỷ lệ 22,36% Trong số 334 lợn theo dõi có 76 mắc, tỷ lệ mắc bệnh 22,75% Từ kết ta nhận thấy tỷ lệ mắc bệnh lợn đực lợn tương đương Qua nhận xét rằng: Tính biệt đực không ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn 4.2.4 Triệu chứng bệnh phân trắng lợn Bảng 4.7 Triệu chứng bệnh phân trắng lợn Số lợn theo dõi (con) Số lợn Biểu lâm sàng có biểu lâm Những biểu chủ yếu sàng (con) - Phân lỏng, màu trắng sữa vàng, thối, dính bê bết 647 146 hậu môn - Gầy ốm, lông xù - Đi lại siêu vẹo Số lợn Tỷ lệ (con) (%) 146 100 113 77,39 80 54,79 43 Qua bảng 4.7 ta thấy: Những biểu lâm sàng lợn bị bệnh chiếm tỷ lệ cao: Gầy ốm, lông xù chiếm tỷ lệ 77,39%; lại siêu vẹo chiếm tỷ lệ 54,79%; phân lỏng, màu trắng sữa vàng, thối, dính bê bết hậu môn chiếm tỷ lệ 100% Như vậy, để phát lợn bị bệnh, người chăn nuôi vào biểu lâm sàng nói trên, từ có biện pháp điều trị kịp thời hiệu quả, tránh để lợn mắc bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến khả sinh trưởng phát triển lợn 4.2.5 Điều trị bệnh phân trắng cho lợn Kết nghiên cứu tác dụng điều trị bệnh phân trắng lợn thuốc Amoxicilin Baytril 0,5% thể qua bảng 4.8: Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh phân trắng lợn Amoxicilin Baytril 0,5% STT Chỉ tiêu theo dõi Kết ĐVT Lô Lô Số lợn theo dõi Con 647 Số lợn mắc bệnh Con 146 Số lợn mắc bệnh lần Con Thời gian khỏi lần Ngày Số lợn mắc bệnh lần Con 24 17 Tỷ lệ mắc lần % 32,88 23,28 Thời gian khỏi lần Ngày Số lợn khỏi sau lần điều trị Con 73 73 Tỷ lệ khỏi sau lần điều trị % 100 100 73 73 2,18 ± 0,2 2,22 ± 0,2 1,68 ± 0,2 1,75 ± 0,3 Ghi chú: Lô điều trị thuốc Amoxicilin; lô điều trị thuốc Baytril 0,5% 44 Qua bảng 4.8 ta thấy: Ở lô sử dụng Amoxicilin để điều trị Thời gian điều trị khỏi lần 2,18 ngày Sau điều trị khỏi, số lợn tái nhiễm lần lô 24 con, tỷ lệ mắc lần 32,88% Tỷ lệ khỏi bệnh lô 100% Ở lô sử dụng Baytril 0,5% Số ngày điều trị lần khỏi 2,22 ngày Tỷ lệ mắc lần 17 23,28% Tỷ lệ khỏi bệnh đạt 100% Như vậy, thuốc Amoxicilin Baytril 0,5% có tác dụng điều trị bệnh phân trắng lợn đạt hiệu lực cao 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng theo dõi phát điều trị bệnh phân trắng lợn huyện Na Hang, rút số kết luận sau: - Số lượng lợn theo dõi điều trị nên kết nghiên cứu mang tính chất cục - Lợn nuôi huyện có tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn cao Tỷ lệ lợn mắc bệnh theo tháng có biến động Tháng tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn thấp (tỷ lệ đàn mắc 35,29%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 16,84%) Tháng có tỷ lệ mắc cao (tỷ lệ đàn mắc 54,55%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 28,98%) Không có lợn bị chết tháng theo dõi - Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng theo lứa tuổi: Tỷ lệ mắc bệnh nhiều giai đoạn - 14 ngày tuổi (tỷ lệ đàn mắc bệnh 18,97%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 10,05%) Giai đoạn 15 - 21 ngày tuổi, tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng thấp (tỷ lệ đàn mắc bệnh 10,34%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 5,72%) - Lợn mắc bệnh phân trắng có triệu chứng: Phân lỏng, màu trắng sữa vàng, thối, lại siêu vẹo, lông xù, gầy - Sử dụng Amoxicilin Baytril 0,5% chữa bệnh phân trắng cho lợn cho hiệu khỏi bệnh 100% 5.2 Đề nghị - Các nông hộ huyện Na Hang cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc đàn lợn để giảm tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng nói riêng bệnh tật nói chung - Hàng ngày chuồng trại cần phải vệ sinh sẽ, tránh ô nhiễm môi trường, chuồng trại cần phải tiêu độc định kỳ 46 - Cần phát sớm lợn bị bệnh phân trắng để điều trị kịp thời, hạn chế tác hại bệnh gây - Trên sở kết theo dõi tỷ lệ, điều trị bệnh phân trắng đàn lợn cần tiếp tục nghiên cứu thêm với phạm vi rộng để có kết luận xác khách quan - Đề nghị Nhà trường Khoa Chăn nuôi - Thú y cử sinh viên huyện để nghiên cứu đề tài mức độ sâu với quy mô lớn 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Đặng Xuân Bình (2000), Xác định vai trò vi khuẩn Escherichia coli Clostridium perfringens bệnh ỉa chảy lợn giai đoạn - 35 ngày tuổi, bước đầu nghiên cứu chế tạo số sinh phẩm phòng bệnh, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông Nghiệp Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Việt Nam, Hà Nội Đặng Xuân Bình (2005), Vi khuẩn Escherichia coli Clostridium perfringens bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ, chế tạo sinh phẩm phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nông Nghiệp, Viện KHKT Nông Nghiệp Việt Nam Cù Xuân Dần (1996), “Một số đặc điểm sinh lý lợn lợn phân trắng”, Tạp chí KHKT Nông Nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ (1996), Bệnh đường tiêu hóa lợn, Nxb Nông Nghiệp Phạm Khắc Hiếu, Bùi Thị Tho (1996), “Kết điều tra tính kháng thuốc E coli phân lập từ lợn bị bệnh phân trắng tỉnh phía Bắc 20 năm qua”, Tạp chí KHKT tập III số Trương Quang Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng Lê Văn Năm, Trần Văn Bình, Nguyễn Thị Hương (1998), Hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông Nghiệp Sử An Ninh (1993), “Kết bước đầu tìm hiểu nhiệt độ, độ ẩm thích hợp phòng trị bệnh lợn phân trắng”, Kết nghiên cứu khoa học, Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội (1991 - 1993), Nxb Nông Nghiệp Hà Nội 48 Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Ngọc Nhiên, Cù Hữu Phú, Nguyễn Thị Sở (1989), “Kết điều tra tình hình nhiễm vi khuẩn đường ruột số sở chăn nuôi lợn”, Kết nghiên cứu KHKT Thú y 1985 - 1989, Phần II, Bệnh vi khuẩn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 10 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 11 Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đoàn Băng Tâm (2006), “Nghiên cứu chế tạo vắc xin E coli uống phòng bệnh cho lợn phân trắng”, Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp CNTP (9) 12.Phan Đình Thắm (1995), Giáo trình chăn nuôi lợn (Dùng cho bậc Cao học), Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 13 Trịnh Văn Thịnh (1985), Bệnh lợn Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật 14 Nguyễn Văn Vượng (1963), Sử dụng số nguyên tố vi lượng việc chữa bệnh phân trắng lợn con, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 15 Bestching H.U et al (1992), Escherichia coli infection diseases of swine, IOWA State University press/AMES, IOWA, 7th Edition Axovach Libiro, (1984) Histamin với Colibacteria 17 Erwin M Kohrler (1996),” Epithelial cell invasion and adherence of K88, K99, F41 and 987P position Escherichia coli to intestinal villi of to week old pigs”, Vet Microbiol, p 7-18 18 Glawsching E Bacher H (1992), ‘‘The Efficacy of Costat on E.coli infectedweaning pigs’’ 12th IPVS congress, August 17-22, 182 19 Jones (1976), Role of the K88 antigen in the pathogenic of neonatal diarrhea caused by Eschrichia coli in piglets, Infection and Immunity 6, p.918 – 927 49 20 Laval A (1997), ‘‘Incidence des Enterites pore’’, Báo cáo tại: “Hội thảo thú y bệnh lợn” Cục thú y Hà Nội ngày 14/11/1997 21 Pensaert MB de Bouck P.A (1978), “New coronavirus – like particleassociatedwith diarrhea in swine”, Arch Virol, p 58; p 243-247 [...]... Bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ - Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn huyện Na Hang – tỉnh Tuyên Quang 3.2 Địa điểm, thời gian tiến hành - Địa điểm nghiên cứu: Huyện Na Hang – tỉnh Tuyên Quang - Thời gian: Từ ngày 02/03/2015 đến ngày 24/05/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại huyện Na Hang – tỉnh Tuyên Quang - Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo các tháng - Tỷ lệ. .. lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo tuần tuổi - Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo tính biệt - Triệu chứng lâm sàng của lợn con bị bệnh 3.3.2 Điều trị bệnh phân trắng cho lợn con Điều trị bằng thuốc: Amoxicilin và Baytril 0,5% 3.4 Phƣơng pháp tiến hành 3.4.1 Phương pháp điều tra - Điều tra trực tiếp tình hình mắc bệnh tại các nông hộ trên địa bàn thực tập - Điều tra gián tiếp: Thống kê đàn lợn con. .. Thời gian điều trị lần 2 (ngày) = - Tỷ lệ khỏi (%) = Số con điều trị lần 1 Số con tái phát - Tỷ lệ tái phát (%) = - Tỷ lệ chết (%) = Thời gian điều trị từng con lần 1 Số con điều trị lần 2 Số con mắc bệnh chết Số con mắc bệnh  100 Số con khỏi bệnh ở 2 lần điều trị Số con điều trị  100 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học trong chăn nuôi và toán học trên... con mắc bệnh bằng cách lập sổ nhật ký - Xác định lợn con mắc bệnh qua kiểm tra lâm sàng 3.4.2 Các công thức tính toán số liệu: - Tỷ ệ khỏi bệnh lần 1(%) = Số con khỏi bệnh lần 1 Số con điều trị lần 1  100 27 -Thời gian điều trị lần 1 (ngày) = Số con điều trị khỏi lần 1 -Tỷ lệ khỏi bệnh lần 2 (%) = Số con khỏi bệnh lần 2 Số con điều trị lần 2  100 x 100 Thời gian điều trị từng con lần 2 - Thời gian điều. .. cho lợn con Để phòng chống bệnh trong thức ăn và trong đường tiêu hóa trong một thời gian dài các nhà chăn nuôi đã đưa kháng sinh vào trong thức ăn, nước uống hoặc tiêm phòng cho lợn theo định kỳ * Điều trị Cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về điều trị bệnh phân trắng lợn con Do nguyên nhân gây bệnh phức tạp và đặc biệt là khả năng kháng thuốc của vi khuẩn rất lớn và. .. duy trì ở 30 340C đối với lợn con theo mẹ, lợn sau cai sữa là 29,50C 22 Có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh kết hợp với việc sử dụng các chất điện giải cho uống Trong một số trường hợp, đối với những đàn có nguy cơ mắc bệnh cao, việc sử dụng kháng sinh điều trị dự phòng có thể bắt đầu sớm và nên áp dụng cho toàn đàn Nên áp dụng biện pháp cách ly con vật bị bệnh với các con vật khác, vì khi lợn bị... dạ dày, ruột, đi ỉa và gầy sút nhanh Bệnh xuất hiện vào những ngày đầu sau khi sinh và giai đoạn bú sữa mẹ Tỷ lệ mắc bệnh từ 50 - 100%, trong đó tỷ lệ chết có thể là 60 - 70% nếu không can thiệp kịp thời Bệnh xảy ra quanh năm, nhưng phát triển mạnh nhất là khi thời tiết thay đổi đột ngột * Đặc điểm dịch tễ của bệnh Bệnh phân trắng lợn con xuất hiện chủ yếu ở giai đoạn lợn con theo mẹ, đặc biệt từ sơ... vào miệng lợn con - Liều lượng: 1 ml/2 kg thể trọng/ngày, trong 2 - 3 ngày 2.2 Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc 2.2.1 Tình hình nghiên cứu trong nước Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước về bệnh phân trắng lợn con Theo Đặng Xuân Bình (2005) [2]: Đã nghiên cứu 24 sản xuất kháng thể qua lòng đỏ trứng gà để phòng trị tiêu chảy do E coli gây ra ở lợn con Trương Quang. .. [6] cho biết: Bệnh phân trắng lợn con là hội chứng lâm sàng phức tạp, đặc điểm là viêm dạ dày ruột, ỉa chảy phân trắng và gầy sút rất nhanh Ở nước ta lợn con mắc bệnh phân trắng rất phổ biến, trong các cơ sở chăn nuôi tỉ lệ mắc bệnh từ 25 - 100% Nguyễn Văn Vượng (1963) [14] cho biết: Đã dùng các nguyên tố vi lượng như sunfat sắt hoặc phối hợp sunfat sắt và sunfat đồng có tác dụng chữa bệnh và tăng trọng... cho hiệu quả điều trị tốt 2.2.2 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài Bệnh lợn con phân trắng là hội chứng nhiễm khuẩn đường ruột ở giai đoạn bú sữa Bệnh xảy ra ở các nước trên thế giới, bệnh thường phát và nhiễm nặng ở các khu đông dân cư, nơi môi trường bị ô nhiễm, thiếu nước sạch, ở các tỉnh miền núi dân trí còn lạc hậu Glawisching E Bacher H (1992) [17]: Nguyên nhân gây bệnh phân trắng lợn con chủ yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ và sử dụng thuốc điều trị tại huyện na hang – tỉnh tuyên quang, Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ và sử dụng thuốc điều trị tại huyện na hang – tỉnh tuyên quang, Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ và sử dụng thuốc điều trị tại huyện na hang – tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn