Đánh giá tác dụng điều trị đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt

71 653 5
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2016, 22:23

L I C Mă N hoàn thành lu n v n t t nghi p này, em nh n đ c s giúp đ t n tình vô quý báu c a th y cô, b nh vi n, gia đình, b n bè nh ng b nh nhân thân yêu V i t m lòng bi t n sâu s c, em xin trân tr ng c m n: ng y Ban Giám Hi u Tr ng i h c Th ng Long, Phòng t o đ i h c, Khoa Khoa h c S c Kh e t o m i u ki n thu n l i đ em hoàn thành khóa h c lu n v n TS.BSCC Nguy n Công Doanh – Tr Mai, ng ng khoa YHCT – B nh Vi n B ch i th y dìu d t em t nh ng b nghiên c u khoa h c, h t lòng yêu th c đ u tiên đ ng ng, nhi t tình ch b o cho em su t trình th c hi n lu n v n Em vô bi t n Th y cô h i đ ng b th i gian quý báu cho em có nh ng ý ki n xác đóng góp nhi t tình đ lu n v n c a em hoàn thi n h n Em xin trân tr ng c m n cán b nhân viên Khoa ông y B nh vi n B ch Mai cho phép t o u ki n giúp đ em trình nghiên c u, thu th p s li u hoàn thành lu n v n V i lòng bi t n sâu s c, xin g i l i c m n t i b m toàn th gia đình thân yêu – nh ng ng i sinh thành nuôi n ng, yêu th ng d y d t o m i u ki n cho yên tâm h c t p nghiên c u Ngàyă1ăăăthángă11ăăn mă2014 NGUY N TÔN KIÊN L IăCAMă OAN Tôi xin cam đoan đ tài nghiên c u lu n v n tr c ti p th c hi n Trong trình nghiên c u, nh ng s li u thu đ c t b nh nhân hoàn toàn khách quan, xác Quá trình x lý s li u hoàn toàn trung th c ảàăN iăngàyă1ăthángă11ăn mă2014 NGUY N TÔN KIÊN Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng điều trị đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt , Đánh giá tác dụng điều trị đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt , Đánh giá tác dụng điều trị đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn