Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

78 1,076 6
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2016, 16:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRƢƠNG THỊ HỒNG THẮM Đề tài: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RƢỢU TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI DÂN TẠI XÃ BẰNG PHÚC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2011-2015 THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRƢƠNG THỊ HỒNG THẮM Đề tài: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RƢỢU TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI DÂN TẠI XÃ BẰNG PHÚC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K43 - KTNN Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2011-2015 Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Cù Ngọc Bắc THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với tên đề tài: “Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rƣợu truyền thống ngƣời dân xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” Có kết lời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sỹ Cù Ngọc Bắc - Giảng viên khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - giáo viên hướng dẫn em trình thực tập Thầy bảo hướng dẫn tận tình cho em kiến thức lý thuyết thực tế kỹ viết bài, cho em thiếu sót sai lầm mình, để em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với kết tốt Thầy động viên theo dõi sát trình thực tập người truyền động lực cho em, giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập Cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành tới phòng, cán UBND xã Bằng Phúc nhiệt tình giúp đỡ em, cung cấp thông tin số liệu cần thiết để phục vụ cho báo cáo Ngoài ra, cán xã bảo tận tình, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trình công tác, ý kiến bổ ích cho em sau trường Đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp Em xin cảm ơn người dân xã Bằng Phúc tạo điều kiện cho em thời gian địa phương thực tập Em xin chân thành cảm ơn tận tình dạy dỗ thầy cô khoa Kinh tế Phát triển nông thôn trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Sau em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè bên cạnh động viên em lúc khó khăn Thái Nguyên, tháng 06 năm 2015 Sinh viên Trƣơng Thị Hồng Thắm ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Đánh giá chất lượng rượu 11 Bảng 2.2: Mức tiêu thụ đồ uống có cồn số Quốc gia 13 Bảng 2.3 Doanh thu doanh số loại đồ uống có cồn Việt Nam 14 Bảng 2.4: Hiện trạng đầu tư vào ngành công nghiệp rượu Việt Nam 15 Bảng 4.1: Tình hình sử dụng đất đai xã Bằng Phúc 2014 29 Bảng 4.2: Dân số lao động xã Bằng Phúc qua năm 2012 – 2014 30 Bảng 4.3 Kết sản xuất xã giai đoạn 2012-2014 32 Bảng 4.4: Tình hình sản xuất số trồng địa bàn xã Bằng Phúc năm 2014 34 Bảng 4.5: Một số đặc điểm nhóm hộ sản xuất rượu gạo 42 Bảng 4.6: Đặc điểm sản xuất rượu nhóm hộ điều tra 42 Bảng 4.7: Chi phí sản xuất sản lượng thu hộ sản xuất 139 lít rượu gạo/tháng 44 Bảng 4.8: Lợi nhuận thu từ sản xuất rượu sản phẩm phụ 46 Bảng 4.9: Bảng chi phí chăn nuôi lợn hộ có bổ sung rượu hộ không bổ sung rượu lứa 47 Bảng 4.10: Hiệu kinh tế nhóm hộ sản xuất rượu gạo năm 2015 51 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Sơ đồ 1: Kênh tiêu thụ sản phẩm xã Bằng Phúc 48 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ ký hiệu viết tắt Giải thích BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BQ Bình quân CC Cơ cấu DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính GO Giá trị sản xuất HTX Hợp tác xã IC Chi phí trung gian Kg Kilogram Lđ Lao động NN Nông nghiệp Pr Lợi nhuận SX Sản xuất TC, CĐ, ĐH Trung cấp, cao đẳng, đại học TCN Thủ công nghiệp TTCN Tiểu thủ công nghiệp TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân VA Giá trị gia tăng VNĐ Việt nam đồng v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Yêu cầu đề tài 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.5.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Vai trò lúa gạo kinh tế 2.1.2 Rượu vai trò rượu đời sống nhân dân 2.1.3 Tình hình nghiên cứu sản xuất tiêu thụ rượu 2.1.4 Tình hình tiêu thụ rượu gạo xã Bằng Phúc 12 2.1.5 Tình hình sản xuất tiêu thụ rượu Việt Nam 13 2.2 Cơ sở thực tế 15 2.2.1 Một số quy trình sản xuất rượu truyền thống Việt Nam 15 vi PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.3 Nội Dung nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 24 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 24 3.4.2 Phương pháp điều tra 24 3.4.3 Phương pháp xử lý thông tin, số liệu 25 3.4.4 Phương pháp so sánh 25 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội xã Bằng Phúc 28 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 4.1.3 Những thuận lợi – khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông hộ xã 38 4.2 Thực trạng, tình hình sản xuất Rượu gạo xã Bằng Phúc 39 4.2.1 Tình hình sản xuất rượu Xã Bằng Phúc 39 4.3 Thực trạng phát triển sản xuất rượu gạo hộ nghiên cứu 42 4.3.1 Tình hình nhân lao động hộ nghiên cứu 42 4.3.2 Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất rượu gạo xã Bằng Phúc 42 4.3.3 Tình hình sử dụng sản phẩm phụ rượu 47 4.3.4 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 48 4.3.5 Đánh giá hiệu kinh tế 49 4.4 Nhận xét tình hình phát triển sản xuất rượu gạo hộ nông dân 52 4.4.1 Về ưu điểm 52 4.4.2 Về nhược điểm 53 vii PHẦN 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN NGHỀ SẢN XUẤT RƢỢU TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI DÂN TẠI XÃ BẰNG PHÚC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 54 5.1 Một số quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển 54 5.2 Một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất nâng cao hiệu kinh tế rượu xã Bằng Phúc 55 5.3 Kết luận kiến nghị 61 5.3.1 Kết luận 61 5.3.2 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Rượu sản phẩm có từ lâu đời, mang tính truyền thống nhiều dân tộc giới, đặc biệt rượu sử dụng dịp lễ hội, tết, đình đám, quà giá trị để tặng người thân Từ thời xa xưa người biết làm nước uống phương pháp lên men, nhiên đến kỷ XVI việc sản xuất rượu trở thành ngành công nghiệp, từ ngày có nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào ngành công nghiệp Theo quan điểm uống rượu nhiều nhà khoa học: rượu ethylic nói theo y học chất độc người Điều không chối cãi đúng, uống liều lượng cho phép người Mặt khác, thành phần ethanol, rượu có số hợp chất có giá trị dinh dưỡng đường, vitamine, số nguyên tố vi lượng, Nếu ngày lần uống vào buổi tối không 50ml (một chén uống trà) rượu ngâm thuốc bắc ăn ngủ tốt Lúc rượu làm tăng sức khỏe, người cảm thấy sảng khoái chí minh mẫn Về mặt kinh tế, ngành sản xuất rượu ngành có vốn đầu tư ban đầu ít, khả thu hồi vốn nhanh, đem lại lợi nhuận cao, nhiều nước giới nói chung Việt Nam nói riêng đầu tư phát triển ngành sản xuất rượu Ở nước ta, nghề nấu rượu có từ lâu đời dân gian Ở miền núi, đồng bào dân tộc dùng gạo, ngô, sắn nấu chín cho lên men, men lấy từ cho lên men khiết Ở số nơi khác, người ta nuôi cấy phát triển nấm men, nấm mốc thiên nhiên môi trường thích hợp (gạo số vị thuốc bắc) để lên men rượu từ nguyên liệu tinh bột 55 5.1.2 Mục tiêu phát triển nghề sản xuất rượu xã Bằng Phúc đến năm 2020 Dựa quan điểm định hướng phát triển, kết hợp với thực trạng phát triển nghề sản xuất rượu thời gian vừa qua, mục tiêu phát triển nghề sản xuất rượu đến năm 2020 là: Về mục tiêu tổng quát: Xây dựng nghề sản xuất rượu thành ngành nghề kinh tế quan trọng, có thương hiệu mạnh thị trường vùng, có chất lượng cao, có uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có khả cạnh tranh loại rượu khác, đáp ứng nhu cầu xã xã, huyện lân cận Trong thời gian tới, mục tiêu nghề sản xuất rượu phát triển nhanh, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh xã hội, phát huy tiềm năng, lợi xã, đáp ứng nhu cầu ngày tăng xã tiến tới đưa thị trường tỉnh lân cận toàn quốc Bên cạnh mục tiêu chung trên, mục tiêu cụ thể sản lượng rượu năm 2020 đạt 250 nghìn lít trở lên 5.2 Một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất nâng cao hiệu kinh tế rƣợu xã Bằng Phúc Sản xuất rượu gạo đem lại hiệu kinh tế cho không hộ dân địa bàn xã Bằng Phúc, nhiên để sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng thương hiệu mở rộng quy mô sản xuất cần phải có giải pháp cụ thể nhằm phát triển sản xuất hiệu thời gian tới Sau số giải pháp phát triển sản xuất rượu thời gian tới: * Về nguồn nhân lực: Chất lượng nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn tới chất lượng số lượng sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực việc cấp thiết cho phát triển nghề 56 Cần có kế hoạch đào tạo hộ sản xuất để nâng cao trình độ, thích nghi với điều kiện canh tranh với nghề sản xuất rượu khác Do chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm quan tâm hàng đầu cần tăng cường phổ biến kiến thức chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để trở thành ý thức thường trực hộ nông dân Các sách đào tạo sử dụng nguồn nhân lực cần tập trung vào nội dung sau: - Tổ chức lại hệ thống giảng dạy phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội xã; cải tiến nội dung, chương trình đào tạo cho sát thực với nhu cầu người dân Phòng kinh tế xã phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên sở sản xuất sở giúp đỡ Sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Hội đồng liên minh HTX, Ban tổ chức quyền mở khoá đào tạo ngắn hạn: + Về nâng cao trình độ kỹ thuật cho người lao động: Lớp học tổ chức thường xuyên, liên tục địa phương với tham gia người dân: gắn lý thuyết với thực hành + Về kỹ thuật ủ men, chọn lọc nguyên liệu, chưng cất bảo quản - Đi đôi với giải pháp cụ thể cần thực đồng giải pháp nâng cao dân trí, nâng cao đời sống vật chất, thể lực tinh thần người dân địa bàn nghiên cứu  Về nguyên liệu: Nguyên liệu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chi phí sản xuất Cần phát triển nguyên liệu gạo, men lá, để tạo điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm mà giúp phát triển nghề hợp lý nâng cao hiệu lao động Tuy nhiên việc khai thác nguyên liệu mang tính thô sơ, hạn chế, men có nhiều nguyên liệu, xong 57 vô tận, để sản xuất với quy mô lớn việc trồng thuốc bắc để sản xuất men điều nên nghĩ tới sử dụng cách hiệu quả, cần xây dựng vùng nguyên liệu để cung cấp thường xuyên lâu dài, cần tăng cường sản xuất lúa đạt hiệu cao để hạt gạo sản xuất giọt rượu thơm tho, đảm bảo chất lượng, hiệu cao Cần tham khảo trao đổi lẫn hộ dân, cán chuyên môn men lá, để chất lượng hoàn thiện hơn, sản xuất nhiều hơn, xứng tầm với loại rượu tiếng khác toàn quốc  Về vốn: Đối với việc hỗ trợ vốn đầu tư cho trình sản xuất hộ nông dân Nhà nước cần phải xem xét phương thức cho vay, cụ thể phân tích hoàn thiện sở cho vay vốn phát triển sản xuất ngân hàng dự án khác, đơn giản thủ tục, mức độ tỷ lệ lãi suất, hình thức cho vay theo thời gian Đây trở ngại cho người dân không yên tâm vào việc đầu tư cho trình sản xuất Thiếu vốn tượng phổ biến hộ nông dân xã Bằng Phúc Vì cần huy động tối đa nguồn vốn vào phát triển kinh tế Cần ưu tiên cho hộ nông dân vay vốn với lãi suất thấp thời hạn cho vay hợp lý tăng vốn cho vay từ nguồn vốn tín dụng đầu tư, quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ quốc gia xúc tiến việc làm, ngân hàng phục vụ cho người nghèo ngân hàng chuyên doanh tăng vốn cho vay với lãi suất ưu đãi Tổ chức quan tư vấn giúp đỡ hộ nông dân xây dựng dự án đầu tư phát triển khả thi, hiệu tạo điều kiện để hộ nông dân vay vốn thuận lợi Trước tiên, chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển huyện xem xét giúp đỡ số hộ cho vay từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ quốc gia, vốn tín dụng ưu đãi Giải cho vay vốn lưu động đáp ứng chu kỳ vòng quay sản phẩm, tạo điều kiện cho người dân chủ động hoạt động tài 58 Cần tạo quỹ, nguồn vốn để đầu tư chiều sâu, đổi công nghệ xã Hỗ trợ việc xây dựng đề án công nghệ Khi huy động nguồn vốn quỹ phải chặt chẽ chi tiêu mục đích cần dùng * Về kỹ thuật Các cán khuyến nông, cán chuyên môn sản xuất rượu, cần thường xuyên đạo hướng dẫn cho người dân sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt đạt đƣợc sản lượng lớn mà tốn thời gian, đảm bảo chất lượng, với lời khuyên hữu ích chuyên gia người dân có tảng chuyên môn, người dân có hội đầu tư đầu vào lớn để phát triển ngành này, ngành mà rủi ro tốn mặt thời gian sản xuất  Về xây dựng thƣơng hiệu thị trƣờng tiêu thụ: Trên thực tế cho thấy sản phẩm thương hiệu khó phát triển tồn tại, việc xây dựng thương hiệu huyện quan tâm xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2016, nhiên để xây dựng thương hiệu tiếng, có uy tín vô khó khăn, không đòi hỏi nhiều chi phí, thời gian mà nhiều điều kiện khác Bởi nhà trức trách kết hợp với người dân để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển cho sản phẩm rượu Thị trường tiêu thụ sản phẩm vấn đề quan trọng cần trú trọng, người dân chưa thực dám đầu tư lớn vốn lao động vào nghề phần lớn đầu sản phẩm không ổn định, quan chức cần đưa giải phải, tìm hiểu thị trường tỉnh lân cận, định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm để người dân có hội yên tâm đầu tư vào sản xuất Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng Thu thập thông tin thị trường, hiểu biết thị hiếu khách hàng Lập kế hoạch cho sản xuất phù hợp với diễn biến thị trường Có chiến lược tiêu thụ sản phẩm từ khâu 59 bán khâu thu thập thông tin phản hồi khách hàng để điều chỉnh sản xuất, tăng sức cạng tranh cho sản phẩm Tuyên truyền hiểu hết sách Việt Nam việc hỗ trợ doanh nghiệp Lấy ví dụ việc vay vốn, ngân hàng, nhiều thương nhân, đặc biệt chủ sở sản xuất nhỏ đến nguồn tài khác, Ngân hàng sách xã hội, Ngân hàng phát triển, Quỹ hỗ trợ HTX… nên bỏ lỡ nhiều hội kinh doanh Vì hiểu biết sách nhà nước quan trọng trình sản xuất kinh doanh Gắn kết hộ nông dân với để chia sẻ thông tin thị trường với nhiều Tổ chức hội chợ, triển lãm huyện giúp đỡ, hướng dẫn hộ nông dân, làng nghề tham gia hội chợ, triển lãm sản phẩm làng nghề nước quốc tế Xây dựng trung tâm cửa hàng trưng bày, giới thiệu bán sản phẩm, làng nghề huyện Các sản phẩm có tính chuyên môn hóa cao có sản lượng lớn huyện với sở ban ngành tin̉ h cần tập trung giúp đỡ, hướng dẫn, đưa tiêu chuẩn quốc gia vào áp dụng đảm bảo, cấp giấy chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam để tạo sức cạnh tranh cao thị trường, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm để khách hàng tin tưởng có khả mở rộng thị trường mặt hàng Cần xây dựng Chương trình quảng bá, tiếp thị sản phẩm, giới thiệu thương hiệu sản phẩm, tăng cường quảng bá sản phẩm hội chợ, triển lãm Quảng bá sản phẩm thông qua internet trang web mạng xã hội, báo điện tử… xây dựng tốt công tác marketing nhằm quảng bá sản phẩm Để nhân lên sức mạnh thương hiệu Đặc biệt, việc đăng ký thương hiệu sản phẩm phải quan tâm mức để tăng sức cạnh tranh thị trường Đăng kí thương hiệu cho sản phẩm làng nghề để bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất, 60 thực sách bảo hộ hợp lý sản xuất làng nghề tăng cường công tác quản lý thị trường, kiên chống hàng giả, hàng chất lượng Nhà nước cần phải thành lập quan, tổ chức phát triển xúc tiến đưa sản phẩm hộ nông dân thị trường nước vươn quốc tế  Giải pháp sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng tiền đề hộ phát triển sản xuất hàng hóa, sở công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn Bao gồm: điện, đường, trường, trạm, giáo dục, y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hệ thống giao thông nông thôn quan trọng sống hoạt động sản xuất người dân cần tập trung hoàn thiện hệ thống với hỗ trợ nhà nước nhân dân làm Mặt khác cần nâng cấp đại lý bán lẻ nơi giao lưu kinh tế người dân xã với người dân xã với nơi khác Và cần phải quản lý tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo hàng hóa an toàn xuất xứ tạo niềm tin cho người tiêu dùng nâng cao sức khỏe, tuổi thọ nhân dân xã Mở rộng hệ thống thông tin liên lạc: kinh tế phát triển yêu cầu lượng thông tin nhiều đặc biệt xã khó khăn cần nhanh chóng giải để năm bắt thông tin thị trường cách nhanh Trạm xá cần hoàn thiện nâng cấp trang thiết bị khám chữa bệnh cho người dân có đảm bảo sức khỏe cho họ hoạt động sản xuất kinh tế tốt  Hợp tác xã Phát triển ngành nghề phải sớm có quy hoạch tổng thể mà thời gian dài vừa qua hộ nông dân phát triển từ đơn lẻ tự phát dẫn đến, tình trạng, cần có yếu tố định hướng quy hoạch phát triển sản xuất theo nhóm hộ nông dân để từ có biện pháp phát triển riêng: 61 - Quy hoạch hộ ản xuất rượu phát triển sản xuất Với đặc điểm hạ tầng yếu kém, chuyên gia giỏi tính toán tách bạch ô nhiễm hoạt động sản xuất với ô nhiễm sinh hoạt gây Tương tự, ô nhiễm hộ sản xuất với hộ sản xuất gây phân định rõ ràng Vì vậy, phải sớm có quy hoạch tổng thể Nếu không quy hoạch, hộ nông dân sản xuất rượu phát triển tự phát, việc khó quản lý việc bảo vệ môi trường, sản xuất phát triển bền vững, chí có nguy bị xóa sổ nguồn nguyên vật liệu đầu vào, thị trường đầu biến động mạnh - Huyện Chợ Đồn cần quy hoạch phát triển có sách khuyến khích phát triển theo quy hoạch Hiện nay, sở sản xuất - kinh doanh địa bàn xã Bằng Phúc chủ yếu tồn hình thức hộ kinh tế gia đình, sản xuất kinh doanh diễn nơi hộ gia đình Đó vừa nơi ở, vừa nơi sản xuất nên không gian hẹp, môi trường bị ô nhiễm, khả mở rộng sản xuất, kết cấu hạ tầng cho sản xuất - kinh doanh không đảm bảo Hướng tiến tới trình phát triển phải tách khu vực sản xuất khỏi khu vực nhà phải đảm bảo kết cấu hạ tầng, đảm bảo cho sản xuất - kinh doanh bảo vệ môi trường Cần có ưu tiên trình lựa chọn vị trí quy hoạch thuận lợi giao thông, điện, nước, gần khu dân cư… có nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn vị trí có hiệu 5.3 Kết luận kiến nghị 5.3.1 Kết luận Điều kiện thời tiết địa hình, nguồn nước người làm nên hương vị đặc biệt rượu men địa bàn xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn mang vị riêng mà không nơi có được, với điều kiện nguyên liệu đầu vào lúa, men lá, phong phú, thuận lợi cho sản xuất rượu nơi 62 Điều kiện tự nhiên, khí hậu nhiệt đới gió mùa, Lượng mưa trung bình hàng năm thích hợp cho sản xuất lúa, nguyên liệu để nấu rượu Đẩy mạnh sản xuất rượu xã hướng khai thác tốt tiềm năng, mạnh nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân Nhìn chung hộ hộ sản xuất rượu địa bàn xã có phương pháp sản xuất rượu hiệu quả, nâng cao thu nhập góp phần cải thiện đợi sống, số hộ sản xuất rượu tốt, nhà nước quan tâm khải thác bí họ, nhằm áp dụng rộng rãi địa bàn, tạo nên vùng thực mạnh sản xuất rượu Việc hiệu từ việc sản xuất rượu có hiệu rõ rệt nghề khác, như: Trồng lúa, chăn nuôi gia súc gia cầm, dịch vụ kinh doanh nhỏ lẻ, Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi có khó khăn, khả chuyên môn, nguồn vốn mang tính nhỏ lẻ, chưa thực đầu tư lớn, người dân chưa dám mạnh dạn đầu tư nhiều vào ngành chưa nhận nhiều quan tâm chuyên gia, thị trường đầu cho sản phẩm không ổn định ảnh hưởng lớn đến trình sản xuất rượu, làm ngƣời dân chưa thực yên tâm nghề sản xuất rượu Sản xuất rượu góp phần giải vấn đề lao động, lấp đầy khoảng thời gian nông nhàn, mang lại nguồn thu nhập cho người dân nguồn nguyên liệu cho ngành nghề khác Từ nghiên cứu khẳng định rượu Bằng Phúc nghề tiềm lớn cần đầu tư phát triển tiến tới đưa ngành thành nghề quan trọng địa bàn, năm tới cần phát triển đầu tư nghề sản xuất rượu giải pháp để rượu Bằng Phúc thực trở thành nghề mũi nhọn cho xã 63 5.3.2 Kiến nghị Đối với huyện Chợ Đồn: Cần có dự án, sách cụ thể để trợ giúp cho người dân cho phát triển nghề sản xuất rượu để nghề trở thành nghề mũi nhọn huyện như: đầu tư vốn, công cụ, phương tiện sản xuất, triển khai biện pháp sản xuất mang tính khoa học chuyên môn cao, tập trung phát triển vị thơm ngon, đặc biệt, khai thác lợi để sản xuất cách hiệu quả, quản lí mặt thị trường tiêu thụ, qua thông tin truyền thông để người dân nắm rõ mặt thị trƣờng tiêu thụ Đối với xã Bằng Phúc: Tăng cường đội ngũ khuyến nông, đội ngũ có chuyên môn cao, khai thác lợi hộ việc sản xuất rượu, khắc phục hạn chế để đảm bảo chất lượng hiệu quả, tạo niềm tin cho người dân, tìm nguồn đầu cho người dân để người dân yên tâm sản xuất Đối với hộ nông dân: Phải có đề xuất kịp thời vấn đề cấp thiết mà mắc phải quyền cấp, phải có nghĩa vụ trách nhiệm sản xuất theo quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn chất lượng Vận dụng phương pháp sản xuất mang lại hiệu cao, tìm hiểu thị trường tiêu thu qua thông tin đại chúng chuyên gia Tận dụng tốt bã rượu, cho chăn nuôi lợn, gà, trâu bò, không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bộ công nghiệp – Tổng công ty bia rượu nước giải khát Việt Nam (1999), Dự án quy hoạch tổng thể phát triển ngành Rượu – Bia – Nước giải khát Bao bì Việt Nam đến năm 2020 Phạm Xuân Đà Nghiên cứu tình hình sản xuất tiêu thụ rượu số nước giới Cục an toàn thực phẩm – Bộ y tế Nguyễn Hữu Hồng, Ngô Xuân Hoàng (1999), Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có tham gia nông dân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng huyện Chợ Đồn (2013 - 2015), Dự án tạo lập quản lý phát triển nhãn hiệu chứng nhận “rượu Bằng Phúc” cho sản phẩm rượu xã Bằng Phúc – Chợ Đồn – Bắc Kạn Nguyễn Hữu Ngoan (2005), Giáo trình Thống kê nông nghiệp, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Vũ Đình Thắng (2006) Kinh Tế Nông Nghiệp, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nguyễn Văn Thường, Trần Khánh Hưng (2010), Kinh tế Việt Nam, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân UBND xã Bằng Phúc, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - năm 2012, năm 2013, năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 II Tài Liệu từ Internet http://thucphamvatieudung.chinhphu.vn/Ruou-va-chat-luong-ruoutoc-tai-Viet-Nam-d844.html dan- TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số : …… PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH SX RƢỢU TẠI ĐỊA BÀN XÃ BẰNG PHÚC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Người điề u tra: Trương Thị Hồng Thắm Ngày vấn: … / …/2015 I Thông tin hộ nông dân: Họ tên chủ hộ: tuổi:… Dân tộc: Trình độ văn hóa: Thôn (bản): Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn Số nhân khẩu:……… đó: Nữ: Chia theo độ tuổi: tuổi:……… từ đến 13 tuổi: Từ 14 đến 17 tuổi:………… từ 18 đến 60 tuổi: 60: Số lao động chính: Trong đó: nữ: Số lao động phụ: Trong đó: nữ: II Tài sản chủ yếu hộ gia đình: Stt Loại tài sản Số lƣợng Có Nhà + Nhà kiên cố + Nhà xây cấp + Nhà tạm Dụng cụ sinh hoạt + Ti vi + Xe máy + Radio + Xe đạp +Tủ lạnh + Điện thoại + Máy tính + Máy giặt Công cụ sản xuất chủ yêu + Phương tiện vận tải + Máy cày, bừa + Máy xay sát + Máy bơm nước SX + Máy nông nghiệp khác + Công cụ khác Loại tài sản khác ĐVT Không m2 m2 m2 Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Ghi II Thông tin điều kiện vốn nông hộ Gia đình có vay vốn để đầu tư sản xuất không? Có Không Nếu có vay ai? Ngân hàng sách Số tiền: : Qua tín dụng phụ nữ Số tiền: : Vay NH NN&PTNT Số tiền: III Tình hình sản xuất rƣợu hộ nông dân Già đình ông (bà) sản xuất rượu thóc hay rượu gạo? Rƣợu thóc rƣợu gạo Giá bán: ./lít Ông (bà) bắt đầu nghề nấu rượu từ nào? Sản lượng rượu thu tháng gia đình bao nhiêu? Mỗi lần chưng cất gia đình ông (bà) chưng cất lít rượu? thời gian chưng cất bao lâu? Gia đình dùng men tự sản xuất hay mua ngoài? Nếu tự sản xuất: - Thành phần men gồm gì? - Mỗi lần hái men hái bao lâu? Và hái lạng men lá? - Số men đủ để sản xuất lít rượu? (lít) - Thời gian làm men từ lúc hái men đến hoàn thiện men bao lâu? (giờ) Mỗi lần chưng cất rượu lạng men? (gam) Số kg gạo cho lần nấu rượu ông (bà) bao nhiêu? (kg) Chi phí củi cho lần nấu rượu ông (bà) bà bao nhiêu? Số sản phẩm phụ sau trình sản xuất rượu ông (bà) dùng để làm gì? Gia đình có chăn nuôi lợn không? có - Nếu có: gia đình có dùng rượu chăn nuôi lợn không?, lợi ích mà không rượu mang lại nào? Xin ông (bà) cho biết khó khăn sản xuất rượu gì? - Thiếu vốn - Thiếu lao động Khác (ghi cụ thể): Ông (bà) có tham gia lớp hướng nghiệp dạy nghề nấu rượu 10 không? Có 11 Không Nếu có ông (bà) cho biết nội dung kiến thức tập huấn nào? Bình thường Không phù hợp Rất phù hợp 12 Sau tham gia lớp học ông (bà) có áp dụng vào thực tế không? Có 13 Không Kết áp dụng nào? Nếu thất bại nguyên nhân đâu? 14 Ông (bà) tham gia lớp tập huấn, hướng nghiệp khởi nghiệp, dạy nghề khác không? Có Không Nếu có kết áp dụng ? Nếu thất nguyên nhân đâu? 15 Theo ông (bà) khó khăn, nguyên nhân ảnh hưởng tới phát triển nghề sản xuất rượu đâu? - Thiếu kiến thức, tay nghề chưa cao - Thiếu vốn - Công cụ sản xuất yếu - Thiếu đầu cho sản phẩm 16 Ông (bà) có nhu cầu vay vốn không? Nếu có: gia đình định đầu tư gì? Gia đình có kiến nghị thắc mắc muốn nhà chức trách giúp đỡ hay giải không? Xin ông (bà) cho biết kế hoạch, định hướng tương lai để phát triển kinh tế gia đình mình? Xin cảm ơn ông (bà) Bằng Phúc,Ngày….Tháng….Năm 2015 Chủ hộ Điều tra viên (ký & ghi rõ họ tên) Trƣơng Thị Hồng Thắm [...]... gạo tại địa bàn xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu: xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Phạm vi về nội dung: thực trạng sản xuất và thu nhập từ rượu của người dân trên địa bàn nghiên cứu từ năm 2012-2014 3.3 Nội Dung nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở xã Bằng Phúc - Xác định thực trạng tình hình phát triển sản xuất rượu truyền thống. .. xuất và đưa ra một số giải pháp để phát triển ngành sản xuất rượu truyền thống tại địa phương từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - Học hỏi được kinh nghiệm, kiến thức thực tế từ một số mô hình sản xuất tại địa phương 1.4 Yêu cầu của đề tài - Đánh giá đúng thực trạng về tình hình phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng. .. đó vào thực tiễn - Đánh giá thực trạng tìm ra giải pháp phát triển nghề sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn hiện nay - Rèn luyện các kỹ năng thu thập xử lý số liệu, viết báo cáo 1.3 Mục tiêu của nghiên cứu đề tài 1.3.1 Mục tiêu chung - Tìm hiểu tổng quan chung về xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - Làm sáng tỏ những nội dung đã được học và. .. cho đồng bào nói chung và người dân sản xuất rượu gạo tại Bằng Phúc nói riêng 3 Xuất phát từ những thực tế trên và nhu cầu đưa sản xuất rượu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, với sự gợi ý đề tài của ThS Cù Ngọc Bắc, tôi tiên hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát. .. tập tại trường lớp và vận dụng thực tế vào địa phương nơi nghiên cứu - Sử dụng hiệu quả và thành thạo các phương pháp thu thập thông tin và công cụ PRA 1.3.2 Mục tiêu cụ thể Đề tài này được thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể sau: 4 - Tìm hiểu tình hình phát triển ngành sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - Phân tích, đánh giá thực trạng sản. .. cơ hội cho người sản xuất tăng khối lượng sản phẩm, tăng doanh thu 2.2.1.4 Rượu Bằng Phúc Rượu là tên một loại rượu trắng, nấu từ gạo theo phương pháp cổ truyền, có nồng độ rất cao, có thể lên đến 50 độ cồn Loại rượu dân tộc nổi tiếng Việt Nam này được nấu ở địa danh Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Nghề nấu rượu gạo đã có từ thời xa xưa của đồng bào các dân tộc nơi đây Quy trình nấu rượu gạo cũng... thống của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu - Những khó khăn và thuận lợi trong việc sản xuất rượu truyền thống - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất rượu của các hộ nông dân 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu Điều tra thứ cấp: Sử dụng các số liệu đã thống kê, báo cáo tổng kết của xã, trạm Khuyến nông, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Thống kê huyện. .. trong sản xuất rượu đã góp phần tạo nên nét đặc trưng cho từng vùng, là một trong những yếu tố tạo nên giá trị truyền thống và đặc sắc cho sản phẩm của vùng đó, chẳng hạn như rượu Vân Hà – Đại Lâm thường gọi là rượu làng Vân (Hà Bắc) , rượu cần Tây Nguyên, rượu Bầu Đá (Bình Định), rượu nếp than (nếp cẩm), rượu ngô men lá Hà Giang, rượu Bằng Phúc (Chợ Đồn - Băc Kạn) Việc nấu rượu truyền thống nếu thực hiện. .. nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ rượu ở một số nước trên thế giới) 2.1.5 Tình hình sản xuất và tiêu thụ rượu ở Việt Nam Sơ lược sự phát triển ngành rượu Việt Nam: Cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, người Việt Nam đã biết nấu rượu và uống rượu từ thời rất xa xưa Đối với người Việt Nam rượu là một dạng đồ uống và còn là một vị thuốc chữa bệnh (rượu ngâm, rượu thuốc) Nguyên liệu nấu rượu tại. .. tổng thể phát triển ngành Rượu – Bia – Nước giải khát và Bao bì Việt Nam đến năm 2020) 2.2 Cơ sở thực tế 2.2.1 Một số quy trình sản xuất rượu truyền thống ở Việt Nam Ở nước ta, nhiều địa phương sản xuất rượu thủ công từ xa xưa và có một số vùng cho rượu đặc sản nổi tiếng như rượu Vân Hà – Đại Lâm thường gọi là 16 rượu Làng Vân (Hà Bắc) , rượu Bầu Đá (Bình Định), rượu ngô Bắc Hà (Lào Cai), rượu cần Tây
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn, Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn, Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn