Trắc nghiệm y học cổ truyền

33 4,176 20
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2016, 08:41

TRẮC NGHIỆM YHCT (BỘ 250 CÂU) HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG A B C D Một qui luật học thuyết âm dương là: Âm dương đối lập @ Âm dương sinh Âm dương Âm dương tồn A B C D Phạm trù cùa học thuyết âm dương là: Luôn chuyển hóa hai mặt âm dương Trong âm có dương, dương có âm @ Âm dương đôi với Âm dương tách rời A B C D Theo YHCT thuộc tính Âm Phía Ức chế @ Chuyển động Phủ A B C D Theo YHCT tính chất sau thuộc Dương: Nước Nữ giới Đất Sáng @ A B C D Trong YHCT Âm dương đối lập có thể: 2@ A B C D Âm dương đối lập Mâu thuẫn, chế ước, đấu tranh lẫn hai mặt âm dương @ Nương tựa, giúp dở lẫn để tồn phát triền hai mặt âm dương Sự vận động không ngừng, chuyên hóa lẫn hai mặt âm dương Hai mặt âm dương lập lại cân băng hai vật A B C D Nếu thiên suy (hư chứng) dùng phép chữa nào? Thanh pháp Tiêu pháp Hòa pháp Bổ pháp @ A B C D Nếu thiên thịnh (thực chứng) dùng phép chữa nào? Bổ pháp Ôn pháp Hãn pháp @ Hòa pháp A B C D Trong YHCT thuộc tính Dương dược là: Đắng Ngọt @ Trầm Lạnh 10 A B C D Theo YHCT phần sâu thuộc Dương: Tạng Lưng @ Bụng Huyết 11 A B C D Theo YHCT phần sâu thuộc âm: Huyết @ Lưng Bàng quang Khí TẠNG, TƯỢNG 12 A B C D Tạng sau làm chủ huyết: Tạng Tâm làm chủ huyết @ Tạng Can làm chủ huyết Tạng Tỳ làm chù huyết Cả câu sai 13 A B C D Tạng phủ có mổi quan hệ? Mối liên quan ngũ hành Mối liên quan Mối liên quan âm - dương, biểu lý @ Mối liên quan hàn - nhiệt 14 A B C D Tạng can chủ thúc đẩy hoạt động khí, huyết đến nơi thề Sơ tiết @ Huyết mạch Vận hóa Cả câu 15 A B C D Người có bệnh chóng mặt, da xanh, móng khô biểu bệnh tạng: Ở tạng can @ Ở tạng tâm Ở tạng tỳ Ở tạng thận 16 A B C D Ngũ tạng bao gồm có: Tâm, can, tỳ, phế, thận @ Tâm, can, tam tiêu, phế, đởm Can, vị, phế, thận, bang quang Tâm, can, tỳ, phế, tiểu trường 17 A B C D Tạng Can có chức năng: Sự vận hành tuần hoàn huyết dịch Điều tiết lượng huyết @ Sinh huyết, công dụng thông nhiếp huyết dịch Các câu 18 A B C D Chứng bệnh phát triển, trí tuệ đần độn thuộc tạng: Tạng Tâm @ Tạng Can Tạng Tỳ Tạng Thận BÁT CƯƠNG 19 A B C D Phương pháp thích hợp để chữa bệnh biểu Phép Phép hạ Phát tán @ Bổ 20 A B C D Hai cương Biểu lý để đánh giá bệnh: Hai cương để tìm vị trí nông sâu cùa bệnh tật @ Hai cương dùng để đánh giá tính chất bệnh Hai cương dùng để đánh giá trạng thái người bệnh Hai cương tổng quát dùng để đánh giá xu chung bệnh tật 21 A B C D Hai cương Hàn nhiệt đánh giá bệnh: Hai cương để tìm vị trí nông sâu bệnh tật Hai cương dùng để đánh giá tính chất bệnh @ Hai cương dùng để đánh giá trạng thái người bệnh Hai cương tồng quát để đánh giá xu chung bệnh tật 22 A B C D Hai cương Hư thực để đánh giá bệnh: Hai cương để tìm vị ừí nông sâu bệnh tật Hai cương dùng để đánh giá tính chât bệnh Hai cương dùng để đánh giá trạng thái người bệnh @ Hai cương tổng quát để đánh giá xu chung cùa bệnh tật 23 A B C D Hai cương Âm dương bát cương đê nói lên tính chất: Hai cương để tìm vị trí nông sâu cùa bệnh tật Hai cương dùng để đánh giá tính chất bệnh Hai cương dùng để đánh giá trạng thái người bệnh Hai cương tồng quát để đánh giá xu chung bệnh tật @ 24 A B C D Các triệu chứng lâm sàng “biểu chứng”là: Sốt cao, chất lưỡi đỏ, nước tiểu đỏ Phát sốt, sợ lạnh, ngạt mũi, ho @ Sốt cao, mê sảng Phát sốt, sợ lạnh, táo bón hay ỉa chảy 25 A B C D Các triệu chửng lâm sàng cùa “nhiệt chứng” Sợ lạnh, thích ấm, sắc mặt xanh trắng, nước tiểu dài Sốt, thích mát, tiểu tiện ngắn đỏ, đại tiện táo @ Sốt thích mát, mặt đỏ, tiểu tiện ngắn đỏ @ Sợ lạnh, thích ấm, mặt đỏ 26 A B C D Biểu sau “âm hư” Triều nhiệt, nhức ừong xương, di tinh liệt dương, Sợ lạnh, chân tay lạnh, tiểu dài Sợ lạnh, ho khan, hai gò má đỏ Triều nhiệt, nhức xương, ngũ tâm phiền nhiệt @ 27 A B C D Cương lĩnh đứng đầu bát cương là: Biểu-lý Âm-Dương @ Hàn-nhiệt Hư-thực 28 Không dùng phép hỏa tả biểu hay vào lý A Đúng @ B Sai 29 Tiêu pháp vị thuốc tạo thành thuốc có tác dụng chữa chứng bệnh gây tích tụ ngưng trệ, ứ huyêt, khí trệ, ứ nước, ứ đọng thức ăn A Đúng @ B Sai 30 Khi dùng phép bổ không cần ý đên công tỳ vị A Đúng B Sai @ 31 Phương pháp thổi mũi: lấy bột thuốc hay khói thuốc vào mũi chữa bệnh chỗ hôn mê, ngất A Đúng @ B Sai 32 Bệnh truyền nhiễm giai đoạn toàn phát có biến chứng nước, điện giải thuộc lý chứng A Đúng @ B Sai 33 “Âm hư sinh nội nhiệt” công thể giảm sút, dương khí không ngoài, phần vệ bị ảnh hưởng A Đúng B Sai @ 34 Chứng biểu hàn thường gặp bệnh cảm mạo phong hàn A Đúng @ B Sai NGUYÊN TẮC CHỮA BỆNH THEO Y HỌC DÂN TỘC 35 A B C D Nguyên tắc chữa bệnh theo Y học cổ truyền? Gốc bệnh nguyên nhân gây bệnh Gốc bệnh bệnh Ngọn bệnh triệu chứng Gốc bệnh bệnh bổ sung cho @ 36 A B C D Có mây nguyên tắc chữa bệnh thuốc y học cổ truyền? 5@ 37 A B C D “Cấp trị ngọn”, dùng đề chữa chứng bệnh? Bệnh mãn tính Bệnh nguy hiềm đến tính mạng @ Bệnh người già Bệnh cao huyết áp 38 Tác dụng phương thuốc Độc Sâm Thang A Thanh nhiệt, giáng hỏa B Bổ khí, bổ huyết @ C Bổ thận âm, lợi niệu D Tiết nhiệt, dưỡng âm 39 A B C D Thành phần phương thuốc tuân thủ theo quy ước Vị trí thứ chế độ phong kiến: Quân, Thần, Sứ, Tá Vị trí thứ chế độ quân chủ: Thần, Tá, Quân, Sứ Vị trí thứ chế độ phong kiến: Quân, Thần, Tá, Sứ @ Vị trí thứ chế độ quân chủ: Quân, Sứ, Thần, Tá 40 A B C D Vị thuốc có tác dụng dẫn thuốc vào 12 kinh, hòa hoãn mãnh liệt phương thuốc? Quân Thần Tá Sứ @ 41 A B C D Vị thuốc thường đóng vai ưò Sứ phương? Bạchtruật Cam thảo @ Bạch thược Phục linh 42 A B C D Trong YHCT đồng cân tương đương với: 3g78 @ 37g8 38g7 378g 43 Uống thuôc có mật ong kiêng ăn hành A Đúng @ B Sai 44 Sự đa dạng phương thuốc thường phụ thuộc vào nhóm Thân A Đúng B Sai @ 45 Người bẩm tố dương hư gặp lạnh bị cảm mạo phong hàn phải bổ dương khí phát tán phong hàn A Đúng @ B Sai THUỐC GIẢI BIỂU 46 Thuốc giải biểu phần lớn có vị đắng A Đúng B Sai @ 47 Thuốc giải biểu vị thuốc có tính tinh dầu A Đúng @ B Sai 48 Khi sắc thuốc giải biểu cần phải sắc thật lâu phát huy tác dụng A Đúng B Sai @ 49 A B C D Vị thuốc sau thuộc loại “Tân ôn giải biểu” Ma hoàng @ Đạc hà Tang diệp Cát 50 A B C D Vị thuốc sau đâu thuộc loại “Tân lương giải biểu” Quế chi Cúc hoa @ Sinhkhương Thông bạch 51 A B C D Thuốc phát tán phong hàn gọi Thuốc tân ôn giải biểu @ Thuốc tân lương giải biểu c Thuốc khử hàn Thuốc ôn trung tán hàn 52 A B C D Vị thuốc Bạc hà kiêng kị trường hợp sau Cảm nhiệt Đau đầu Đau họng Cho trẻ uống xông @ 53 A B C D Vị thuốc Tế tân kiêng kị trường hợp sau Cảm hàn Đau xương khớp Ho khan không đàm @ Đau đầu 54 A B C D Bộ phận dùng cùa vị thuốc Tang diệp thuốc tân lương giải biểu Lá @ Hoa Thân Quả 55 A B C D Khi dùng thuốc giải biểu cần lưu ý Không sắc thuốc lâu Không dùng liều cao làm mồ hôi nhiều Thận trọng cho người thể hư nhược, trẻ em, người già, phụ nữ có thai Cả câu @ THUỐC KHƯ HÀN 56 A B C D Trường hợp phần dương nội tạng Hư yếu, hàn tà nhập lý nên dùng thuốc: Thuốc giải biếu Thuốc khư hàn @ Thuốc trừ thấp Thuốc phần khí 57 A B C D Thuốc Khư hàn phân làm nhóm: nhóm @ nhóm nhóm nhóm 58 A B C D Khi dùng Đại hồi chủ trị Ôn trung tán hàn cần kiêng kỵ Bệnh? Cơ thể nhiệt huyết Hàn thấp thực tà Bệnh cao huyết áp @ Phụ nữ mang thai 59 A B C D Vị thuốc sau có tác dụng Hồi dương cứu nghịch? Quế chi Ngưu hoàng Địa long Nhục quế @ 60 A B C D Vị thuốc Đinh hương có tác dụng Ôn trung giáng nghịch phận dùng là: Vỏ thân Quả chín Nụ hoa @ Thân rễ 61 A B C D Dược liệu Đinh hương có tác dụng điều trị sau đây: Sôi bụng, ỉa chảy, nôn @ Ăn kém, đầy bụng Đau dạy dày, Xuất huyết Đau nhức xương khớp, ho THUỐC THANH NHIỆT 62 A B C D Chọn câu sai: Thuốc nhiệt thuốc có tác dụng Thanh giải lý nhiệt Giáng hóa Lương huyết Tả hạ @ 63 A B C D Vị thuốc dùng để điều trị trường hợp bệnh nhân bị trị Bồ công anh Kim ngân hoa Diếp cá @ Sài đất 64 A B C D Vị thuôc sau có công nhiệt giải độc, tiêu viêm tán kết Ngũ vị từ Phong mật Mạch nha Bồ công anh @ 65 A B C D Thuôc sau cỏ tác dụng chừa chứng nhiẹt tà xâm phạm vào phần khí: Thuốc nhiệt giải độc Thuốc nhiệt giáng hỏa @ Thuốc nhiệt táo thấp Thuốc nhiệt lương huyết 66 A B C D Khi dùng thuốc sau cần ý không nên dùng liều cao tân dịch hao tổn Thuốc nhiệt giải độc Thuốc nhiệt giáng hỏa Thuốc nhiệt táo thấp @ Thuốc nhiệt lương huyết 67 A B C D Vị thuốc sau thuộc nhóm thuốc nhiệt lương huyết Kim ngân hoa Chi từ Hoàng bá Sinh địa @ 68 A B C D Vị thuốc chữa loét giác mạc trực trùng mủ xanh: Bồ công anh Xa can Diếp cá @ Liên kiều 69 A B C D Vị thuốc có tác dụng giải độc, tiêu viêm, chữa viêm tuyến vú: Sinh địa Huyền sâm Mầu đơn bì Bồ công anh @ 70 A B C D Vị thuốc có tác dụng kiện tỳ hóa thấp, sinh tân khát: Hoàng liên Hoàng bá Khổ sâm Bạch biển đậu @ 71 Dược liệu Rau sam dùng kiêng kỵ người bị đại tiện lỏng? A Đúng @ B Sai 72 Dược liệu dưa hấu kiêng kỵ người có Tỳ vị hư hàn? A Đúng @ B Sai 73 Không dùng thuốc nhiệt trường hơp: giải độc, âm hư hỏa vượng, tỷ vị hư hàn A Đúng B Sai @ 74 Thuốc nhiệt giải thử có đặc điểm: vị thường nhạt, tính bình hàn, thường có tác dụng sinh tản chi khát A Đúng @ B Sai 75 Thuốc nhiệt giải độc thường phối hợp với thuốc hoạt huyết ? A Đúng @ B Sai THUỐC HÓA ĐÀM - CHỈ KHÁI - BÌNH SUYÉN 76 A B C Thuốc hóa đàm chia làm loại 2@ D A B @ 137 A B C D Phân loại thuốc Tả Hạ gồm nhóm Thuốc hàn hạ Thuốc nhuận hạ Thuốc nhiệt hạ Tất @ 138 A B C D Không dùng thuốc Tà Hạ trường hợp, ngoại trừ Người đại tiện bón thường xuyên @ Người già, dưỡng hư, sức yếu Người thiếu máu Người bị loét, tri đại tràng 139 Phong Mật có tên khoa học Mel A Đúng @ B Sai 140 Ba Đậu có công chữa trị trùng, thông tiện A Đúng @ B Sai THUỐC TRỤC THỦY 141 A B C D Để khắc phục tác dụng phụ gây cảm giác gai, buồn nôn thuốc Trục Thủy, nên dùng Đại táo @ Chút chít Mộc thông Bạch thược 142 A B C D Chi định thuốc Trục Thủy Phù bụng, đại tiều tiện bí kết, khó thờ, giải độc sưng đau @ Thông đại tiện, dẫn trí tuệ Tả hòa, giải độc Chữa triệu chứng bí huyết, ứ kinh 143 A B C D Các thuộc nhóm thuốc Trục thủy Cam toại, Đại kích, Khiên ngưu tử Thương lục @ Ngũ vị tử, Kim anh, Tan phiêu tiêu Cam toại, Kim anh, Ngũ vị tự Liên kiều, Diếp cá, Rau sam 144 A B C Bộ phận dùng Đại kích Rễ @ Thân Lá D Hoa 145 A B C D Công chủ trị Thương lục Trục thủy tả hạ phù thực chứng, phù thũng, đại tiêu tiên bí @ Bổ thận có tinh sáp niệu Sáp trường tả: ỉa chảy, đau bụng Sinh tân khát máu dịch 146 A B C D E Thuốc trục thủy đưa nước thề đường: Mồ hôi Hơi thở Đại tiện Tiểu tiện Câu C D @ THUỐC CỐ SÁP 147 Khi dùng thuốc liễm hãn thường không nên phối hợp thêm thuốc trấn an tâm thần, nhiệt, bổ dương A Đúng B Sai @ 148 Không nên dùng dùng thận trọng thuốc cố sáp trường hợp thể hư nhược, tà phần biểu A Đúng @ B Sai 149 A B C D Chọn câu sai Thuốc cố sáp thuốc có tác dụng Liễm hãn Cố tinh đới Sáp trường Thông đại tiện @ 150 A B C D Bộ phận dùng phúc bồn tử Quả Quả chín @ Hoa Búp 151 A B C D Tính, vị cùa tang phiêu diêu Tính bình, vị mặn @ Tính bình, vị chua Tính ấm, vị mặn Tính ấm, vị chua 152 A B C D Công năng, chủ trị Ô mai Liễm phế khái: ho kéo dài @ Cố biểu liễm hãn: đạo (tự) hãn Lợi thủy thông lâm: tiểu đục, sỏi thận Giải độc sát trùng: mụn nhọt THUỐC TRỪ GIUN 153 Thuốc trừ giun dùng thận trọng với người có thai người già A Đúng @ B Sai 154 Khi bị sốt cao bụng đau dội dùng thuốc trừ giun A Đúng B Sai @ 155 A B C D Trẻ em nhiễm giun có biểu Bụng to Gầy xanh Sắc mặt tái nhợt Cả câu A, B, C @ 156 A B C D Thuốc trừ giun dùng trị giun kim hậu môn có biểu hiện: Loét, sần sùi Ngứa, loét, Phồng, Ngứa @ Chảy máu 157 A B C D Binh lang chữa bệnh sán dây có hiệu phối hợp với thuốc: Hạt bí ngô Mạch môn Tỏi Cam khương 158 A B C D Vị thuốc sau điều trị trừ giun: Phục linh Thần khúc Sử quân tử @ Thương truật 159 A B C D Thuốc trừ giun sán dùng trường hợp sau: Trẻ em bị bụng ỏng, đít beo @ Trẻ em ăm kém, hay nôn Trẻ em ngủ nghiến Trẻ em hay ngứa hậu môn THUỐC DÙNG NGOÀI 160 A B C D Các nhóm thuốc điều trị bệnh thuộc thể biểu Thuốc trừ thấp Thuốc trục thủy Thuốc dùng @ Cả câu A, B, C 161 A B C D Chi định cùa thuốc dùng Giải độc, sát khuẩn, chống ngứa da bị ngứa Lở loét da, côn trùng cắn, phụ nữ ngứa trùng roi âm đạo Viêm loét lợi, niêm mạc miệng, hầu họng sưng, đau răng, viêm tai Cả A, B, C @ 162 A B C D Các vị thuốc sau thuộc nhỏm thuốc dùng Sà sàng từ, đại phong từ, minh phản @ Sà sàng tử, húa quân tử, binh lang Ngũ vị tử, kim anh tử, phúc bồn tử Ngũ vị tử, kim anh tử, phong mật 163 A B C D Tên gọi khác “phèn chua” Bằng sa Hùng hoàng Minh phản @ Đại phong tử 164 A B C D Tên gọi khác “hàn the” Khinh phấn Bằng sa @ Hùng hoàng Minh phản 165 Thuốc dùng thường độc tính nên dùng liều cao A Đúng B Sai @ 166 Khi dùng “thuốc dùng ngoài” phối hợp với thuốc dùng để nâng cao hiệu A Đúng @ B Sai ĐẠI CƯƠNG Y HỌC CỐ TRUYỀN 167 Thuốc tồn tự nhiên dạng: thực vật, động vật, khoáng vật A Đúng @ B Sai 168 Theo Y học cồ truyền, thuốc cấu tạo từ khí trời, khí nước khí đất A Đúng B Sai @ 169 A B C D Mục đích bào chế thuốc Làm giảm độc tính tác dụng phụ thuốc @ Không làm thay đổi tính dược vật Giữ lại thành phần, phận khác thuốc Cả 170 A B C D Cỏ mây phương pháp bào chê thuốc 3@ 171 A B C D Tứ khí Cay, ngọt, đắng, chua , mặn Thăng, phù, trầm, giáng Hàn, nhiệt, ôn, lương @ Chỉ B C 172 A B C D Có dạng phối ngũ 6@ 173 Tương tu A Thuốc phối hợp với vị thuốc khác bị giảm tác dụng bị hiệu lực vốn có sẵn thuôc B Phối hợp thuốc có tính giống để tăng hiệu điêu trị @ C Thuốc phối hợp với sinh độc tính tác dụng phụ D Thuốc phối hợp với thuốc có độc tính làm triệt tiêu độc tính ĐẠI CƯƠNG BÀO CHẾ THUỐC ĐÔNG DƯỢC CÁC PHƯƠNG PHÁP BÀO CHẾ THUỐC ĐÔNG DƯỢC 174 A B C D Các phương pháp hỏa chế (bào chế thuốc lừa) Nung, lùi, tẩm, rủa, chưng, Nung, sao, ngâm, chưng, lùi, chích Nung, bào, lùi, sao, sấy, chích @ Nung, thủy phi, tôi, sấy, ngâm, 175 A B C D Bào chế phương pháp tổng hợp để: Thay đổi nồng độ pH dược liệu Thay đổi nống độ khí vị dược liệu Thay đồi thể chất vị thuốc Thay đổi hình dạng - tính chất 176 A B C D Bào chế làm vị thuốc biến đồi tác dụng: Phòng bệnh Bồi bổ thể Phòng chữa bệnh Điều trị bệnh 177 A B C D Bào chế phương pháp tồng hợp: Hỏa chế, thủy chế, thủy - hỏa hợp chế Thủy chế - thủy hỏa hợp chế Hỏa chế - thủy hỏa hợp chế Các câu 178 A B C D E Bào chế thuốc đông dược muốn chuyển hóa tác dụng để: Ổn định tác dụng thuốc Tăng hiệu lực trị bệnh Thay đổi tác dụng theo hướng mong muốn điều trị Giảm độc tính thuốc Tất 179 Trong bào chế thuốc đông dược muốn hiệp đồng tác dụng vị thuốc với phụ liệu cần phải: A Cùng vị khí B Cùng tác dụng C Cùng sắc vị D Cùng độ pH E Cùng tác dụng - vị khí 180 A B C D Muốn tăng tác dụng thuốc Tỳ - Vị phải bào chế với phụ liệu trung gian thuốc: Trắng - Vàng - đắng Cám gạo Mạch môn 181 A B C D Muốn tăng tác dụng thuốc thận, bí phải bào chế với màu sắc vị thuốc: Mặn - đen Trắng - chua Thán - xanh Cay - đỏ 182 A B C D Muốn tăng tác dụng quy kinh thuốc tạng tâm, phải bào chế với vị thuốc: Mặn Cay Đắng Chua 183 A B C D Phương pháp điều trị cảm theo Y học cổ truyền phổ biến ưa chuộng Đánh gió Nấu nước xông Châm cứu Đánh gió, nấu nước xông 184 A B C D Trong thuốc nấu nồi nước xông sau đây, có tinh dầu Bạc hà, Hương nhu, Tía tô, Kinh giới @ Tía tô, Hành, Tỏi Tre, Sả, Hương nhu, Tỏi Chanh, Bưởi, Hương nhu, Hành, Kinh giới 185 A B C D Thuốc giải biểu có tính hành tán nên thường có vị Đắng Cay Chua Mặn 186 Phương pháp bao gồm: trực tiếp, gián tiếp A Đúng @ B Sai 187 Phương pháp trích có bao gồm trích dầu A Đúng B Sai @ 188 Phương pháp “Sao vàng , hạ thổ”, tức sau dược liệu sau vàng cho vào hố đất mềm đào sẵn A Đúng @ B Sai MỘT SỐ PHỤ LIỆU ĐƯỢC DÙNG CHẾ BIẾN THUỐC 189 Ứng dụng chế biến đậu xanh A Giảm độc tính sồ vị thuốc độc mã tiền B Giúp thể giải độc: Flavonoid có ưong vò hạt làm hạn chế tổn thương gan chuột gây C14 số thuốc trừ sâu C Tăng tác dụng bổ dưỡng D Tất @ 190 A B C D Phương pháp chế thuốc với muối gọi gì? Tửu chế Tiện chế Diêm chế @ Thố chế 191 A B C D Vị thuốc thường chế cam thảo, ngoại trừ Nhóm thuốc long đờm, ho: bán hạ, viễn chí Thuốc bổ: bạch truật Nhóm thuốc thăng dương khí: thăng ma, sài hồ @ Thuốc độc: phụ tử, mã tiền 192 A B C D Thành phần hóa học chủ yếu Hoàng Tho Chủ yếu chất vô cơ, chứa lượng lớn muối sắt @ Tinh dầu, chất cay Glucid, Protid, Lipid Nhựa 193 A B C D Đông tiện nước tiểu bé trai? Từ tuổi đến tuổi Từ tuổi đến tuồi Từ 10 tuổi đến 11 tuổi Từ tuổi đến 12 tuổi @ 194 A B C D Ứng dụng nước đồng tiện chế biến? Tăng tác dụng dư âm giáng hóa Tăng tác dụng dẫn thuốc vào 12 kinh @ Giảm tính táo, tăng tính nhuận cho vị thuốc Tăng tác dụng hành khí huyết ứ 195 Tác dụng nước vôi A Kiềm hóa môi trường ngâm B Định hình vị thuốc: thường chế biến với só vị thuốc có nhiều tinh bột dễ vụn nát bán hạ C Giảm nhanh vị ngứa bán hạ D Tất @ 196 Nước vôi dịch nước vôi thành phần hóa hoc CaC03 A Đúng B Sai @ 197 Mật ong có thề hiệp đồng tác dụng để ưị chứng bệnh đường ruột: viêm đại tràng, viêm loét dày A Đúng @ B Sai CHẾ BIẾN MỘT SỐ VỊ THUỐC THEO PHƯƠNG PHÁP CỔ TRUYỀN 198 A B C D Tăng tính ấm, giảm tính hàn thục địa cách Tác động nhiệt Chế biến với số phụ liệu: sinh khương, sa nhân, rượu Câu A B @ Câu A B sai 199 A B C D Ảnh hưởng việc sấy nhiệt độ cao 60°C thục địa Giảm mùi thơm, bên ướt, bên khô cứng @ Dẻo, mềm, thơm Không ảnh hưởng Tăng độc tính 200 A B C D Mục đích chế biến Hà thủ ô Giảm tính ráo, sáp Giảm tác dụng nhuận tràng Tăng tác dụng dẫn thuốc vào kinh thận Câu A, B, C @ 201 A B C D Tiêu chuẩn thành phẩm Hà thủ ô chế biến theo phương pháp pháp đồ Phiến dày l-2mm, nâu đen, khô cứng, chát @ Phiến dày l-2mm, nâu đen, khô cứng, vị đăng Khô kiệt, củ mềm dẻo, vị đẳng Khô kiệt, củ mềm dẻo, chát 202 A B C D Tác dụng cùa sinh địa theo y học cổ truyền Lương huyết, sinh tân dịch @ Bổ âm, dưỡng huyết, sinh tân dịch Long đờm, giảm ho Chống nôn 203 A B C D Phương pháp chế biến thảo minh theo phương pháp cổ truyền Sao qua Sao vàng Sao cháy Tất @ 204 A B C D Tác dụng nhuận tràng thảo quỵết minh qua phương pháp chế biến mạnh Sao qua @ Sao vàng Sao cháy Tất sai 205 A B C D Toan táo nhân muốn tác dụng dưỡng tâm an thần phải sao: Vi Hắc Sao vàng sém cạnh Sao vàng hạ thổ 206 A B C D Chọn câu sai: Vị thuốc bán hạ có? Cây bán hạ có tính bình @ Bán hạ thuộc họ Ráy Bán hạ có vị ngứa, có độc Bán hạ sống có tính hàn, bán hạ chế có tính ôn 207 A B C D Chế biến bán hạ nhằm mục đích gì? Giảm độc tính Giảm nôn, tăng tác dụng hóa đờm tỳ vị Tăng cường dẫn thuốc vào kinh tỳ, vị Cả đáp áp @ 208 A B C D Chế biến Diêm phụ nên chọn loại củ: Củ loại to @ Cù loại trung bình Củ loại nhỏ Tất 209 A B C D Trong dạng chế biến sau dạng có hàm lượng alkaloid cao Hắc phụ phiến Diêm phụ @ Bạch phụ phiến Hàm lượng 210 A B C D Mục đích cùa chế biến Mã tiền Giảm độ tính vị thuốc Chuyển dạng sử dụng Câu A, B @ Câu A đúng, B sai 211 Muốn dẫn thuốc vào kinh thận phải chế biến với dịch nước đậu đen A Đúng B Sai @ 212 Hà thủ ô có tác dụng nhuận trường A Đúng B Sai 213 Thuốc hoạt huyết có tác dụng làm lưu thông huyết mạch A Đúng B Sai BÀO CHẾ CÁC DẠNG THUỐC CÓ THỂ CHẤT RẮN 214 A B C D Các dạng thuốc chất rắn bao gồm Thuốc thang Chè thuốc Thuốc hoàn Tất @ 215 A B C D Muốn sắc thuốc thang lấy vị phải: Sắc nhanh Sắc lửa to Sắc lửa âm ỉ @ Sắc sôi bắc xuống 216 A B C D Thuốc thang lấy phần khí thường tính: Mát Lạnh Cay Đắng 217 A B C D Thuốc thang lấy phần vị thường tính: Cay Lạnh Mát Ấm 218 A B C D Trong kĩ thuật sắc thuốc bổ, ta nên sắc với Lửa to để nhanh Ban đầu dùng lửa to, sau dùng lửa nhỏ Nên dùng lửa nhỏ @ Ban đầu dùng lửa nhỏ, sau dùng lửa to 219 A B C D Thuốc thang giải cảm thường sắc lần @ lần lần lần 220 A B C D Các loại thuốc thơm cần lấy khí vị cần sắc sau, chọn câu sai Sắc với vị khác Sắc thuốc gần bỏ vào Đang sắc vị khác bò vào Cả câu A, C @ 221 A B C D Cách uống thuốc bổ Uống lúc no để giảm kích ứng ruột Uống trước bữa ăn với thức ăn Uống trước ăn, lúc đói để tăng hấp thu @ Cả A, B 222 A B C D Dụng cụ để sắc thuốc thang Nồi sắt Nồi đồng Nồi inox, chống dính Nồi đất @ 223 A B C D Uống thuốc nhiệt ta nên kiêng thực phẩm Thịt trâu Thịt chó @ Cua Tất phương án 224 A B C D Người lương y nên cắt thuốc thang nao Không thang người gần, không 10 thang với người xa @ Không thang người gần, không 15 thang với người xa Không 10 thang người gần, không 15 thang với người xa Không 10 thang người gần, tùy ý số thang với người xa 225 A B C D Ưu điểm dạng bào chế chè thuốc, chọn câu sai Vận chuyển bảo quản dễ dàng Điều chế đơn giản Nồng độ hoạt chất thấp nên tác dụng điều trị hạn chế @ Có thể sản xuất quy mô lớn 226 A B C D Xử lý dược liệu hoa thân thảo có cấu tạo mỏng manh bào chế chè gói ta nên Ép lấy dịch ép Phơi sấy khô nhiệt độ không 80°C @ Hòa tan vào dung môi thích hợp Phơi sấy khô nhiệt độ không 50°C 227 A B C D Sau ép thành bánh chè tích quy định, ta sấy cho độ ẩm: 2% 5% @ 10% 12% 228 A B C D Nhược điểm thuốc bào chế dạng viên hoàn, chọn câu sai Qui mô nhỏ nên khó đảm bảo vệ sinh Dễ nấm mốc, biến màu, chảy rữa Thường dùng điều trị bệnh mãn tính, đường ruột, thuốc bổ @ Tác dụng chậm 229 A B C D Tiêu chuẩn tá dược dính hào chế thuốc hoàn Không gây mùi khó chịu, dễ bảo quản @ Khả dính trung bình để dễ giải phóng hoạt chất Có thể gây tác dụng phụ mức độ nhẹ Ở nhiệt độ thề không làm viên bị rã 230 A B C D Trong bào chế viên hoàn cứng giới hạn nước chế phẩm Không 10% Không 5% Không 12% @ Càng khô tốt 231 A B C D Trong bào chế thuốc hoàn tá dược dinh mật non là: Sờ dính tay giữ dạng hạt ừòn nước lạnh Kéo thành sợi Kéo có độ nhớt Hòa tan nước 232 Người từ 15-18 tuổi dùng khối lượng thuốc thang tưomg đương người lớn A Đúng @ B Sai 233 Sắc thuốc phát tán nên đổ nước ngập dược liệu hai đốt tay A Đúng B Sai @ 234 Uống thuốc phế trừ đờm ta không nên kiêng chuối tiêu A Đúng B Sai @ 235 Ta nên trộn lẫn nước sắc lần khác để nồng độ hoạt chất nhau, không bị dư hay thiếu nông độ máu lân uống khác A Đúng B Sai @ 236 Tá dược dính kĩ thuật làm bánh chè nên chọn loại có độ dính cao để viên giữ lâu hình dạng màu sắc ổn định A Đúng B Sai @ 237 Dạng chè bánh gặp chè gói kĩ thuật bào chế sử dụng phức tạp A Đúng @ B Sai BÀO CHẾ CÁC DẠNG THUỐC LỎNG 238 A B C D Ưu điểm thuốc dầu Mùi thơm dễ chịu @ Ít bị biến chất Dễ phân chia liều Tất câu 239 A B C D Thuốc dầu: Tinh chế tinh dầu loại nước cách dùng chất Na2CO3 khan Na2SO4 khan @ NaCl khan Na2SO3 khan 240 Tinh chế tinh dầu: loại tạp chất cách rừa tinh dầu với nước muối có nồng độ phần trăm A 1% - 2% B 5% -10% @ C 4% - 7% D 2% - 6% 241 A B C D Thành phần hoạt chất thuốc dầu Các loại tinh dầu Dầu thực vật Câu A B sai @ Câu A, B 242 Vai trò tá dược cao dán A Dung môi hòa tan dược chất B Dần thuốc ngấm sâu, làm thuốc bắt dính da niêm mạc, bảo vệ da khỏi kích ứng tinh dầu bôi C Hạn chế bay tinh dầu, màu săc, hương vị ổn định D Tất @ 243 A B C D Ưu điểm thuốc cao dán (CHỌN CÂU SAI) Cao dán có diện tác dụng rộng Kéo dài tác dụng thuốc Không ảnh hưởng đến hoạt động sinh lí da dùng lâu @ Hiệu điều trị cao trường hợp sưng độc, mụn nhọt 244 A B C D Vai trò tá dược Nhựa thuốc cao dán Môi trường phân tán cao dán Làm cho thuốc chất mềm Tăng độ cứng cao, làm cho cao không bị chảy nhiệt độ thường Làm cho thuốc dẻo dính, bắt dính da @ 245 A B C D Kỹ thuật bào chế giai đoạn quan trọng để đảm bảo thể chất cao Chiết xuất Cô cao @ Cho them đơn Làm cao 246 A B C D Công dụng dầu nhị thiên đường Chữa cảm cúm, đau bụng, nôn mửa, say sóng @ Tiêu sưng, giảm đau, tiêu độc, mụn nhọt Làm tan mụn nhọt, sát trùng, hút mủ, làm vết thưcmg mau lên da non Câu A, B 247 Thuôc cao dán thành phần gồm: Nhựa thông, sáp ong A Đúng B Sai 248 Nhược điểm cao dán: Khi dán lâu da làm ảnh hưởng sinh lý da? A Đúng B Sai 249 Dầu nhị thiên đường bao gồm thành phần tinh dầu bạc hà, tinh dầu hương nhu dầu hồ đào A Đúng B Sai @ 250 Trong kỹ thuật làm thuốc hoàn tá dược dính hồ lỏng tốt nhất: A Đúng B Sai [...]... đồ Phiến d y l-2mm, nâu đen, khô cứng, ít chát @ Phiến d y l-2mm, nâu đen, khô cứng, vị ngọt hơi đăng Khô kiệt, củ mềm dẻo, vị ngọt hơi đẳng Khô kiệt, củ mềm dẻo, ít chát 202 A B C D Tác dụng cùa sinh địa theo y học cổ truyền Lương huyết, sinh tân dịch @ Bổ âm, dưỡng huyết, sinh tân dịch Long đờm, giảm ho Chống nôn 203 A B C D Phương pháp chế biến thảo quyết minh theo phương pháp cổ truyền Sao qua... C D Các thuốc phần huyết Hoạt huyết Chỉ huyết Bổ huyết Tất cả điều đúng @ 110 A B C D Thuốc chỉ huyết Ngưu tất Hồng hoa Hòe hoa @ Hà thủ ô 111 A B C D Thuốc hành huyết được dùng cho các hội chứng Thiếu máu Huyết ứ @ Huyết hư Xuất huyết 112 A B C D Thuốc bổ huyết vừa dưỡng huyết an thần vừa bổ tỳ kiện vị Long nhãn @ Thục địa Đương qui Bạch thược 113 A B C D ích mẫu ngoài hoạt huyết còn Thanh trường... bí quyết phải bào chế với màu sắc và vị thuốc: Mặn - đen Trắng - chua Thán sao - xanh Cay - đỏ 182 A B C D Muốn tăng tác dụng quy kinh thuốc ở tạng tâm, phải bào chế với vị thuốc: Mặn Cay Đắng Chua 183 A B C D Phương pháp điều trị cảm theo Y học cổ truyền phổ biến và được ưa chuộng là Đánh gió Nấu nước xông Châm cứu Đánh gió, nấu nước xông 184 A B C D Trong các lá thuốc nấu nồi nước xông sau đ y, lá... trong để nâng cao hiệu quả A Đúng @ B Sai ĐẠI CƯƠNG Y HỌC CỐ TRUYỀN 167 Thuốc tồn tại trong tự nhiên dưới 3 dạng: thực vật, động vật, khoáng vật A Đúng @ B Sai 168 Theo Y học cồ truyền, thuốc được cấu tạo từ khí trời, khí nước và khí đất A Đúng B Sai @ 169 A B C D Mục đích bào chế thuốc Làm mất hoặc giảm độc tính và tác dụng phụ của thuốc @ Không làm thay đổi tính năng dược vật Giữ lại các thành phần,... s y, chích @ Nung, th y phi, tôi, s y, ngâm, sao 175 A B C D Bào chế là phương pháp tổng hợp để: Thay đổi nồng độ pH trong dược liệu Thay đổi nống độ khí vị trong dược liệu Thay đồi thể chất của vị thuốc Thay đổi hình dạng - tính chất 176 A B C D Bào chế làm vị thuốc biến đồi tác dụng: Phòng bệnh Bồi bổ cơ thể Phòng và chữa bệnh Điều trị bệnh 177 A B C D Bào chế là phương pháp tồng hợp: Hỏa chế, th y. .. xuyên @ Người già, dưỡng hư, sức y u Người thiếu máu Người bị loét, tri ở đại tràng 139 Phong Mật có tên khoa học là Mel A Đúng @ B Sai 140 Ba Đậu có công năng chữa trị thanh trùng, thông tiện A Đúng @ B Sai THUỐC TRỤC TH Y 141 A B C D Để khắc phục tác dụng phụ g y cảm giác gai, buồn nôn của thuốc Trục Th y, nên dùng Đại táo @ Chút chít Mộc thông Bạch thược 142 A B C D Chi định của thuốc Trục Th y. .. Tiêu thực hóa trệ Lợi th y tiêu thủng @ Nhuận trường 114 A B C D Thuôc hành huyết có công dụng thanh trường chỉ lỵ Tô mộc @ Nga truật Đan sâm Hồng hoa 115 A B C D Ngoài điều trị ch y máu Hạ liên thảo còn Tiêu viêm Tư bổ thận âm: Đau thắt lưng, tóc bạc sớm @ Dưỡng tâm an thần Tăng huyết áp 116 A B C D Nhọ nồi là tên khác của vị thuốc nào sau đ y: Bách thảo sương Cỏ nến Cỏ mực Trắc bá diệp 117 A B C D... và chữa bệnh Điều trị bệnh 177 A B C D Bào chế là phương pháp tồng hợp: Hỏa chế, th y chế, th y - hỏa hợp chế Th y chế - th y hỏa hợp chế Hỏa chế - th y hỏa hợp chế Các câu trên đều đúng 178 A B C D E Bào chế thuốc đông dược muốn chuyển hóa tác dụng để: Ổn định tác dụng của thuốc Tăng hiệu lực trị bệnh Thay đổi tác dụng theo hướng mong muốn điều trị Giảm độc tính của thuốc Tất cả đều đúng 179 Trong... tăng tác dụng tả hạ: Hậu phác Huyền minh phấn Chỉ xác Chi thực 105 Tác dụng chính của thuốc hành khí giải uất là làm cho tuân hoàn và khí huyết thông lợi A Đúng @ B Sai 106 Thuốc hành khí nếu dùng nhiều và mạnh sẽ làm tồn thương đến tân dịch A Đúng @ B Sai THUỐC PHẦN HUYẾT 107 Thuốc hoạt huyết sử dụng điều trị cho người bị huyết hư, thiếu máu A Đúng B Sai @ 108 Thuốc hành huyết được chia thành 3 nhóm A... Sinh tân chỉ khát Nôn mữa do lạnh Chữa ỉa ch y do tỳ hư 101 A B C D Người nào sau đ y không được sử dụng thuốc hoạt huyết: Người già Người mới ốm d y Trẻ em Phụ nữ có thai 102 A B C D Chữa chứng ngực bụng chướng mãn do hàn thấp nên dùng: Hậu phác Hương phụ Chỉ xác Huyền minh phấn 103 A B C D Hương phụ có thể chữa đau bụng, đau hông do khí trệ là do vị thuốc n y có thể: Kiện tỳ hành khí Hành khí tiêu trướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm y học cổ truyền, Trắc nghiệm y học cổ truyền, Trắc nghiệm y học cổ truyền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay