CÔNG tác bê TÔNG TOÀN KHỐI

36 639 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2016, 08:25

đồ án thi công được trình bày rõ ràng, rành mạch và chính xác giúp các bạn vượt qua môn thi công một cách xuất sắc, bài viết đươc chỉnh chu rất hiệu quả để người đọc hiểu rõ Trong quá trình tính toán chúng ta phải tính được hệ số truyền nhiệt k của tất ... Hệ số truyền nhiệt của kết cấu bao che của nhà, công trình được xác ... (m2h0C kcal) + αT αN: Hệ số trao đổ nhiệt bề mặt bên trong và bên ngoài ... Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật Trang Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật CÔNG TÁC BÊ TÔNG TOÀN KHỐI I.Tổng quan quy mô,đặc điểm kết cấu chịu lực công trình : 1.Tổng quan qui mô: -Công trình thực đồ án công trình số 10 giảng đường khu E trường ĐHBK Đà Nẵng gồm tầng, cao trình tầng 3,6m riêng tầng riêng tầng 3,9 m Tòa nhà khu E khối hình chữ nhật có chiều dài mặt 52,8m, chiều rộng 13,1m.Theo chiều dài có 15 nhịp chiều dài nhịp 3,6m, riêng nhịp cầu thang nhịp 6m.Theo chiều rộng gồm nhịp, nhịp 7,2m, nhịp hành lang trước sau 2,4m 1,5m , nhịp 2m 2.Đặc điểm kết cấu chịu lực công trình: -Kết cấu chịu lực công trình khung bê tông cốt thép toàn khối II.Tính toán thiết kế hệ ván khuôn , xà gồ ,cột chống : 1.Lựa chọn phương án ván khuôn, xà gồ , cột chống : -Chọn phương án ván khuôn nhựa, xà gồ thép hình chữ I cột chống tổ hợp thép cột chống đơn thép để thiết kế công tác ván khuôn cho công trình 2.Thiết kế ván khuôn dầm ,sàn: 2.1.Thiết kế ván khuôn sàn: 2.1.1.Cấu tạo ván khuôn: Trong công trình có nhiều loại ô sàn khác nhau.Tuy nhiên có chiều dày 100mm 80mm Vì ta chọn ô sàn điển hình để tính toán bố trí ván khuôn Ở chọn ô sàn 7200x3600 m m có chiều dày 100mm để tính toán Sử dụng ván khuôn FuVi cung cung cấp kích thước 500x1000x50 mã hiệu CT004F00 bố trí theo phương cạnh ngắn sàn Các sườn dọc có khoảng cách l1 =500 mm theo cấu tạo nhà sản xuất , sườn ngang dọc cấu tạo từ điều kiện độ bền độ võng Các sườn ngang sườn dọc làm việc hệ dầm phụ Trong công trình sử dụng giáo PAL để chống kê sườn ván khuôn với khoảng cách l=1200mm vị trí bố trí giáo PAL, ta dung cột chống có chiều dài thay đổi công ty Hòa Phát cung cấp Trang Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật 2.1.2.Kiểm tra khả làm việc ván khuôn: Tải trọng phân bố lên mặt sàn m : -Trọng lượng thân bê tông sàn: : γ= 2500 kg / m3 → q tt btsan =2500x0,1x1,1 =275kg/ m -Hoạt tải: Hoạt tải đổ bê tông thùng >0,2 m3 (TCVN 4453-1995) : pcd = 400 kg/ m Hoạt tải người phương tiện: png = 250 kg/ m Trọng lượng thân ván khuôn dàn giáo lấy : kg/ m → Tổng tải trọng phân bố m sàn Ptc = qsan tc + ( png + pcd ) + pvk = 250 + (400 + 250) + = 908 kg/ m P tt = psan tt + 1,3 x( pcd + png ) + pvk = 275 + 1,3 x(400 + 250) + = 1131kg / m Khoảng cách lớn sườn dọc 0,5m nên diện tích lớn mà ván khuôn chịu : 0,5x0,5=0,25 m → Tải trọng tác dụng lên ván khuôn :Q=0,25x1453=363,25 kg 2.1.3.Kiểm tra khoảng cách sườn dọc: a.Sơ đồ tính: -Các sườn dọc làm việc dầm tựa lên gối tựa sườn ngang b.Tải trọng tác dụng : -Chọn sơ kích thước sườn dọc loại thép chữ I có bxh=50x100 mm Tải trọng trọng lượng thân sườn dọc : p tc sd = 0, 05 x 0,1x8,57 = 0, 05kg / m p tt sd = 1,1x 0, 05 x0,1x8,57 = 0, 06kg / m Trọng lượng đơn vị cốt thép:100 kg/ m → qct =100x0,1x0,5=5 kg/m Trang Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật Tổng tải trọng phân bố tác dụng lên sườn dọc : P tc sd = (250 + 250 + 8) x0,5 + 0, 05 + = 259, 05kg / m P tt sd = 1131x0,5 + x1, + 0, 06 = 571.56kg / m c.Kiểm tra sườn dọc : Kích thước sơ sườn dọc bxh=50x100 m có J x =175 cm J y =12,3 cm Wx =43,64 cm3 , Wy =11,6 cm3 -Kiểm tra sườn dọc theo điều kiện : σ= M max W f max = 5,72x1202 = ql = =188,74 kg/ cm < nR=2100 kg/ cm 10W 10x43,64 qtcl 2,59 x1204 l, 120 x = x = 0, 012(cm) < = = 0,3 (cm) 128 EJ 128 2,1x106 x175 400 400 Vậy khoảng cách sườn dọc : 50 cm hợp lí đảm bảo điều kiện cường độ độ võng 2.1.4.Tính toán khoảng cách sườn ngang: a.Sơ đồ tính : -Các sườn ngang sườn liên tục, tựa lên cột chống giáo PAL chịu tải trọng tập trung sườn dọc truyền xuống.Xét trường hợp bất lợi trường hợp có tải trọng tập trung vị trí sườn dọc đặt nhịp b.Xác định tải trọng: -Chọn sơ kích thước sườn ngang thuộc loại thép chữ I bxh=60x120 mm -Tổng tải trọng phân bố tác dụng lên m sàn : P tt = 1453 kg/ m Tải trọng trọng lượng thân sườn ngang : p tc sn = 0, 06 x0,12 x11,5 = 0, 09kg / m p tt sd = 1,1x 0, 06 x0,12 x11,5 = 0,1kg / m Trang Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật Tổng tải trọng tác dụng lên sườn ngang : P tc sn = P tc sd x1, = 584, 05 x1, = 700,86kg / m P tt sn = P tt sd x1, = 732.56 x1, = 879, 07 kg / m c.Kiểm tra tiết diện sườn ngang : Kích thước sơ sườn ngang bxh=60x120 m có J x =342 cm J y =23,5 cm Wx =70,8 cm3 , Wy =18,5 cm3 Mô hình giải toán dầm liên tục phần mềm Sap 2000 ta kết quả: Hình 1: Biểu đồ momen tác dụng lên kết cấu Hình 2: Dạng chuyển vị kết cấu chịu lực tác dụng Momen lớn : M max = 266.48 Kg.m Độ võng lớn nhất: f max =0.0004 m -Kiểm tra sườn dọc theo điều kiện : σ= M max W = 26648 = 376,33 kg/ cm < nR=2100 kg/ cm 70,81 Trang Đồ án kỹ thuật thi công f max = = 0, 04(cm) < GVHD:Đặng Công Thuật l, 120 = = 0,3 (cm) 400 400 Vậy khoảng cách sườn ngang : 120 cm hợp lí đảm bảo điều kiện cường độ độ võng Do đặc điểm công trình có nhiều ô sàn khác nhau, với ô sàn mà ván khuôn FUVI phủ không kín hết ta dung ván khuôn đa dùng gỗ để chèn vào 2.1.5.Kiểm tra cột chống: -Với tầng có chiều cao 3,6m ta chọn loại cột chống Hòa Phát loại K103B có thong số: MODEL K-120 K-103 K-103B K-104 K-105 K-106 CHIỀU CAO ỐNG NGOÀI (mm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 CHIỀU CAO ỐNG TRONG (mm) 2000 2400 2500 2700 3000 3500 CHIỀU CAO SỬ DỤNG (mm) MIN MAX 2000 2400 2500 2700 3000 3500 3500 3900 4000 4200 4500 5000 TẢI TRỌNG (Kg) KHI KHI ĐÓNG KÉO 2000 1900 1850 1800 1700 1600 1500 1300 1250 1200 1100 1000 TRỌNG LƯỢNG (Kg) 10.2 11.1 11.8 12.3 13 14 Lực tác dụng lên cột chống: P= q tt sn xlcc =879,07x1,2=1054,88 kg -Các đặc trưng hình học : +Ống : J x1 = J y1 = A1 = 3,14 x( D12 − d12 ) 3,14 x (62 − 52 ) = = 8, 64 cm nên r1 = 4 +Ống : J x = J y = A2 = 3,14 xD14 d 3,14 x 64 625 x(1 − ( ) ) = x(1 − ) = 32,92 cm 64 D1 64 1296 J x1 32,9 = = 1,95 cm A1 8, 64 3,14 xD2 d 3,14 x 4, 24 104,86 x (1 − ( ) ) = x(1 − ) = 10,12 cm 64 D2 64 311,17 3,14 x( D2 − d 2 ) 3,14 x(4, 22 − 3, 2 ) = = 5,81 cm nên r1 = 4 J x2 10,12 = = 1,32 cm A2 5,81 Trang Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật Kiểm tra ống : l= l1 =250 cm λ01 = l01 250 = = 128, < [ λ ] = 150 r1 1,95 Từ λ01 ta tra ϕ = 0, 435 nên σ = P 1054,88 = = 280, 67kg / m < nR = 2100 kg/ m ϕ1 A 0, 435 x8, 64 -Kiểm tra ống : +Sơ đồ tính toán chịu nén có đầu khớp : l02 = htan g − hcd − hs − hsd − hsn = 390 − 240 − 10 − 11 − 10 = 119cm Ta có λ02 = Nên σ = l02 119 = = 90,15 < [ λ ] = 150 từ giá trị λ02 tra bảng ta ϕ = 0, 665 r2 1,32 P 1054,88 = = 417,38kg / m < nR = 2100 kg/ m ϕ2 A2 0, 665 x5,81 Vậy tiết diện cột chống chọn đảm bảo điều kiện cường độ ổn định 2.1.6.Kiểm tra khả chịu lực cột chống tổ hợp : (hệ giáo PAL ): -Đây loại cột chống vạn năng, bảo đảm an toàn thi công xây dựng có hiệu kinh tế cao - Cột chống sử dụng thích với với yêu cầu chống đỡ công việc xây dựng hoàn thiện sửa chữa cống trình xây dựng - Cột chống tổ hớp thiết kế sở khung tam giác lắp dựng theo kiểu tam giác tứ giác phụ kiện kèm theo : Kích đầu, kích chân, giàng ngang, giằng chéo, ống nối chốt giữ ' Trang Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật ' Chọn loại cột chống tổ hợp Ø48 Từ catalogue cuả nhà sản xuất đưa với chiều cao 3,6m khả chịu lực lớn giáo PAL khả chịu lực lớn giáo PAL 35,5T.Với giáo chống đỡ ván khuôn sàn, tải trọng lớn tác dụng lên giáo +Trọng lượng thân ván khuôn dàn giáo : 8x2,4x2,4=46,08 kg +Trọng lượng đơn vị bê tông cốt thép:2600x 2, 42 x0,1=1497,6 kg Trang Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật +Tải trọng người phương tiện vận chuyển thi công ván khuôn :250x 2, 42 =1440 kg +Tải trọng chấn động bê tông : 400x 2, 42 =2304 kg Nên tổng tải trọng tác dụng lên hệ giáo : P=1,1x46,08+1,2x1497,6+1,3x1140+1,3x2304=6325,08 kg =6,325T< 35,5 T Vậy cột chống tổ hợp thỏa mãn điều kiện chịu lực 2.1.7.Kiểm tra độ võng ván khuôn sàn: -Khi kiểm tra độ võng ván khuôn kết cấu sàn, ta cần xét đến giá trị có tác dụng lâu dài (tính theo trạng thái giới hạn ) ta cần xét đến tĩnh tải có giá trị : q=125+5+4=134 kg/m nên qtt = qxl = 67 kg/m Tra bảng biểu đồ quan hệ tải trọng độ võng ta có với q=67 kg/m f= 0,27 mm Vậy độ võng ván khuôn thỏa mãn 2.1.8 2.2.2.Kiểm tra ván khuôn dầm chính: 1.Cấu tạo ván khuôn: -Tiết diện dầm chính: +Dầm nhjp :550x250 mm +Dầm nhịp biên :300x200 mm Tính toán dầm nhịp : -Chiều dài dầm cần cho công tác ván khuôn: 7200-300x2=6600 mm -Chọn bố trí ván khuôn +Đáy dầm :Chọn ván khuôn đa 150x1000 mm nối góc 50x50x1000mm +Thành dầm:Tấm nối góc 50x50x1000,tấm ván khuôn đa 250x1000 nối góc 70x150x1000 (Thêm hình vẽ cấu tạo ) Trang Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật 2.Kiểm tra ván đáy: a.Cấu tạo: Các sườn dọc đáy dầm thép chữ I có tiết diện bxh=50x100 mm đặt dọc theo phương dầm vị trí nối ván khuôn.Tính toán kiểm tra dầm tính toán khả làm việc thép chữ I (sườn dọc sườn ngang ) theo điều kiện cường độ độ võng b.Kiểm tra sườn dọc: Sơ đồ tính: -Các sườn dọc làm việc dầm liên tục kê lên gối tựa sườn ngang,chọn khoảng cách sườn ngang 1,2 m H.38:Cấu tạo ván khuôn dầm -Tải trọng tác dụng : -Trọng lượng thân ván khuôn dàn giáo: 8x(0,25/2 +0,5)=5 kg/m -Trọng lượng đơn vị bê tông cốt thép:2600x0,5x0,25/2=162,5 kg/m -Tải trọng chấn động bê tông đổ : 400x0,25/2=50 kg/m Trang Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật Sơ đồ tính : -Các sườn dọc bố trí với khoảng cách 500 mm theo cấu tạo nhà sản xuất , sườn dọc làm việc dầm liên tục chịu tải trọng phân bố với gối tựa sườn ngang 2.Xác định tải trọng : -Trọng lượng thân ván khuôn dàn giáo kg/ m p vk =8x0,5=4 kg/m -Trọng lượng đơn vị bê tông cốt thép :2600 kg/ m3 pbt =2600x0,1x0,5=130 kg/m -Tải trọng chấn động bê tông đổ p=400 kg/ m p cd =400x0, 5=200 kg/m Suy ptc = 130 + = 134 kg/m ptt = x1,1 + 130 x1,3 + 200 x1,3 = 433, kg/m -Phân tích q thành thành phần : q y vuông góc với sườn dọc , q x theo phương song song với sườn dọc Ta có : cosa= 4,1 =0,915 4, 48 sina=0,403 q tc y = q tc x cos a =134x0,915=122,61 kg/m q tt y = q tt x cos a =433,4x0,915=396,195 kg/m Kích thước sườn dọc thép hình chữ I Kích thước sơ sườn dọc bxh=50x100 mm Trang 21 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật 5.3.Tính khoảng cách sườn ngang : -Xác định theo điều kiện cường độ : -Với sườn dọc làm việc thép hình chữ I ta có : Kích thước sơ sườn dọc bxh=50x100 m có J x =175 cm Wx =43,64 cm3 , Wy =11,6 cm3 Khoảng cách sườn ngang xác định theo điều kiện cường độ : l< 10WR 10 x 43, 64 x 2100 = = 482cm qtt 3,96 Khoảng cách sườn ngang xác định theo điều kiện độ võng: l [...]... tính : 4.3 Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn : -Trong quá trình thi công sử dụng phương pháp đầm trong và đổ bê tông trực tiếp từ máy lên bê tông ,ta có : +Áp lực của bê tông mới đổ : Pbt = γ h = 2500 x0, 6 = 1500 kg/ m 2 -Tải trọng chấn động khi đổ bê tông vào ván khuôn : Pcd = 400 kg/ m 2 Trang 17 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật Suy ra tải trọng tác dụng : Ptc = (1500 + 400)... cường độ và độ võng : Trang 15 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật 2.3.Tải trọng tác dụng : -Chiều dày của mỗi lớp đổ bê tông là 1,5 m > R=0,75m R:bán kính tác động của đầm trong R=0,75 m -Áp lực của vữa bê tông mới đổ : Pbt = γ R = 2500 x 0, 75 = 1875 kg/ m 2 -Tải trọng chấn động khi đổ bê tông vào ván khuôn : Pcd = 400 kg/ m 2 Suy ra tải trọng tác dụng : Ptc = (1875 + 400) x0,5 = 1137,5kg /... dầm liên tục tựa lên các gông cổ móng 4.5.3.Xác định tải trọng tác dụng : Trong quá trình thi công sử dụng phương pháp đầm trong và đổ bê tông trực tiếp từ máy lên bê tông ,ta có : +Áp lực của bê tông mới đổ : Pbt = γ h = 2500 x0, 75 = 1875 kg/ m 2 -Tải trọng chấn động khi đổ bê tông vào ván khuôn : Pcd = 400 kg/ m 2 Suy ra tải trọng tác dụng : Ptc = (1875 + 400) x Ptt = (1875 x1,3 + 400 x1,3) x 0,... phương (phương dọc và phương vuông góc với dầm chính ) c.Tải trọng tác dụng : -Trọng lượng bản thân của ván khuôn và dàn giáo 8 kg/ m 2 p vk =8x(0,25+2x0,55)=10,8 kg/m -Trọng lượng đơn vị của bê tông cốt thép :2600 kg/ m3 Trang 12 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật pbt =2600x0,25x0,55=357,5 kg/m -Tải trọng do chấn động của bê tông khi đổ p=400 kg/ m 2 p cd =400x0,25=100 kg/m Suy ra ptc = 10,8... tục chịu tác dụng của tải trọng phân bố đều có các thanh đứng là các gối tựa do dùn giáo PAL để kê nên khoảng cách giữa các thanh đứng là 1,2 m c.Tải trọng tác dụng : 2 -Áp lực ngang do vữa bê tông mới đổ : pbt = 2500 x0,55 = 1375kg / m -Tải trọng ngang do đổ bê tông vào ván khuôn: 2 +Đổ bằng cần trục tháp:(Với thể tích thùng chứa 0, 2m3 < V < 0,8m3 )nên p cd = 400kg / m Suy ra tải trọng tác dụng lên... là các sườn ngang : Trang 25 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật -Tải trọng tác dụng : -Trọng lượng bản thân của ván khuôn và dàn giáo 8 kg/ m 2 p vk =8x0,5=4 kg/m -Trọng lượng đơn vị của bê tông cốt thép :2600 kg/ m3 pbt =2600x0,08=208kg/m -Hoạt tải do người và phương tiện vận chuyển :250 kg/ m 2 250x0,5=125 kg/ m -Tải trọng do chấn động của bê tông khi đổ p=400 kg/ m 2 p cd =400x0, 5=200 kg/m... (cm) 400 400 Vậy khoảng cách giữa các sườn ngang là : 120 cm là hợp lí đảm bảo điều kiện cường độ và độ võng - Trang 32 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật Trang 33 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật Trang 34 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật Trang 35 ... truyền từ sườn dọc Trang 22 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật 5.3.2.Xác định tải trọng tác dụng lên sườn ngang : ptc = ptc x 2, 24 = 122, 61x 2, 24 = 274, 65kg ptt = qtt x 2, 24 = 396, 2 x 2, 24 = 887,5kg Mô hình và giải bài toán trên sap2000 ta được momen và độ võng lớn nhất Biểu nội lực momen M Trang 23 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật Sơ đồ biến dạng (mm ) Ta có: M max =... +Trọng lượng đơn vụ của bê tông và cốt thép: pbt = 2600 x 2, 4 x0,1 = 1497, 6 kg 2 +Tải trọng do người và phương tiện vận chuyển khi thi công ván khuôn : pvc = 250 x 2, 4 = 1440 kg 2 +Tải trọng chấn động do đổ bê tông: pcd = 400 x 2, 4 = 2112kg Nên tải trọng toàn bộ tác dụng lên giáo PAL : ptc = pvk + pbt + pvc + pcd =46,08+1497,6+1440+2112=5095,68 kg ptt = 1,1xpvk + 1, 2 xpbt + 1,3 xpvc + 1,3xpcd =46,08+1497,6+1440+2112=5095,68... trọng tác dụng lên ván khuôn sẽ nhỏ hơn.Do đó ta bố trí ván thành dầm như dầm phụ sẽ đảm bảo yêu cầu chịu lực PHƯƠNG ÁN 2 : II.Tính toán thiết kế hệ ván khuôn , xà gồ ,cột chống : 1.Lựa chọn phương án ván khuôn, xà gồ , cột chống : -Chọn phương án ván khuôn gỗ ép công nghiệp phủ phim , xà gồ thép hình chữ I và cột chống tổ hợp bằng thép và cột chống đơn bằng thép để thiết kế công tác ván khuôn cho công
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG tác bê TÔNG TOÀN KHỐI, CÔNG tác bê TÔNG TOÀN KHỐI, CÔNG tác bê TÔNG TOÀN KHỐI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn