giáo án tích hợp liên môn ngữ văn 8 bài thông tin về ngày trái đất năm 2000

21 1,051 4
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2016, 12:39

H S D THI DY HC THEO CH TCH HP Tờn ch dy hc: Dy hc ng tớch hp vi cỏc mụn hc khỏc cú liờn quan hng hc sinh n nhng hot ng bo v mụi trng Mụn hc chớnh ca ch : Ng Cỏc mụn c tớch hp: Sinh hc, húa hc, giỏo dc cụng dõn, vt lý, õm nhc, m thut, giỏo dc np sng minh , lch Phiu thụng tin v giỏo viờn (hoc nhúm giỏo viờn) d thi - Phũng giỏo dc v o to tnh/thnh ph: H Ni - Phũng giỏo dc v o to (nu l giỏo viờn THCS): an Phng - Trng Trung hc c s Tõn Hi - a ch: Tõn Hi an Phng - H Ni in thoi: 0433631401 ; Email: - Thụng tin v giỏo viờn (hoc nhúm khụng quỏ 03 giỏo viờn): H v tờn: Nguyn Th Hng Ngy sinh:17-05-1976 Mụn :Ng in thoi: 01696727092; Email: H v tờn: Th Dung Ngy sinh Mụn :.Ng in thoi:0943629676; Email: H v tờn: Th Ngc Lan Ngy sinh.:19- 10-1971 Mụn :Ng in thoi:0986118301; Email: Phiu mụ t h s dy hc d thi ca giỏo viờn Tờn h s dy hc: Tớch hp mụn sinh hc, húa hc, giỏo dc cụng dõn, vt lý, õm nhc, m thut vo mụn ng Tit 39: Bi Thụng tin v ngy trỏi t nm 2000 Mc tiờu dy hc: a.Kin thc * Sau hc xong tit hc ny hc sinh thy c: - Mi nguy hi n mụi trng sng v sc kho ngi ca thúi quen dựng tỳi ni lụng - Thy c tớnh kh thi nhng xut c tỏc gi gii trỡnh bn -Vic s dng t ng d hiu, s gii thớch n gin m sỏng t v b cc cht ch, hp lớ ó to lờn tớnh thuyt phc ca bn * Thụng qua tit hc cỏc em : -Thy c tỏc hi ca vic s dng bao bỡ ni lụng ln vo t, vt xung cng rónh thoỏt nc nh hng n s sinh trng v phỏt trin ca sinh vt Bi c tớnh khụng phõn hy ca platich (Kin thc sinh hc 6: Bi 11: S hỳt nc v mui khoỏng ca r; Bi 34 Húa hc : c tớnh ca poolime Mụn sinh hc bi 53: Tỏc ng ca ngi i vi mụi trng phn III ca bi) - Tỏc hi ca vic s dng bao bỡ ni lụng v trỏch nhim ca vic bo v mụi trng ( Kin thc mụn Sinh hc 9: Bi 54, 55 ễ nhim mụi trng Mụn giỏo dc cụng dõn 7: Bo v mụi trng v ti nguyờn thiờn nhiờn Mụn: Np sng lch minh bi : ng x vi mụi trng) - Hc sinh m rng kin thc v mụi trng ang b ụ nhim ngoi bao bỡ ni lụng cũn ụ nhim bi cỏc khớ thi, ting n, ngun nc, khụng khớ (Kin thc vt lý : bi 15: Chng ụ nhim ting n, Mụn Sinh hc Bi ụ nhim mụi trng - Cỏc bin phỏp hn ch s dng bao bỡ ni lụng ( Mụn Sinh hc bi : Tỏc ng ca ngi i vi mụi trng phn III ca bi) - Cỏc em tỡm v hỏt hoc sỏng tỏc nhng bi hỏt v bo v mụi trng ( Kin thc õm nhc bi 7: Ngụi nh chung ca chỳng ta) - Cỏc em v tranh v ti bo v mụi trng( Kin thc bi 20 m thut 7) - Cỏc em cú kin thc vit bi thuyt minh - c- hiu mt bn nht dng cp n mt xó hi bc thit b K nng: - Ký nng thu thp thụng tin sỏch giỏo khoa, quan sỏt v trỡnh by mt - Rốn k nng khai thỏc tranh v khai thỏc thụng tin - Rốn k nng dng kin thc liờn mụn gii quyt cỏc v mụi trng ú l rỏc thi bao bỡ ni lụng - K nng liờn kt cỏc kin thc gia cỏc phõn mụn - K nng khỏi quỏt ni dung bi hc bng s t - K nng tớch hp vi phn Tp lm vit bi thuyt minh - K nng c hiu mt bn nht dng cp n mt xó hi bc thit c Thỏi Qua tit hc : -Hc sinh nhn thc ỳng, y tỏc hi ca bao bỡ ni lụng - Cú ý thc s dng hp lý - Giỏo dc hc sinh bo v mụi trng, yờu thiờn nhiờn - Cú ý thc tuyờn truyn mi ngi cựng thc hin nhm gim thiu vic s dng bao bỡ ni lụng - Rốn ý thc tinh thn tham gia mụn hc Yờu thớch mụn ng cng nh cỏc mụn hc khỏc i tng dy hc ca bi hc: Khi ca Trng Trung hc c s Tõn Hi C th lp 8G Lp cú mt s em hc khỏ, ý thc tt song cng cũn mt s em hc kộm, cha t giỏc hc bi í ngha ca bi hc: Mụ t ý ngha, vai trũ ca bi hc i vi thc tin dy hc, thc tin i sng xó hi Thit b dy hc, hc liu a.Phng tin: GV: Giỏo ỏn, bi ging , thit b dy hc( Mỏy chiu, cỏc hỡnh nh minh ha, tỳi ni lụng thõn thin vi mụi trng - SGV, SGK, ti liu tham kho bo v mụi trng, ti liu chuyờn giỏo dc np sng lch minh cho hc sinh H Ni) - Hc sinh: c tỏc phm, son bi, tỡm hiu cỏc kin thc v mụi trng b.Phng phỏp - Phõn tớch, bỡnh ging, nờu , tho lun nhúm Hot ng dy hc v tin trỡnh dy hc Tiết 39 văn thông tin ngày trái đất năm 2000 (Tài liệu Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội) I MC CN T - Thy c ý ngha to ln ca vic bo v mụi trng T ú cú nhng suy ngh v hnh ụng tớch cc v x lớ rỏc thi sinh hot - Thy c tớnh thuyt phc cỏch thuyt minh v nhng kin ngh m tỏc gi xut bn II TRNG TM KIN THC, K NNG Kin thc * Sau hc xong tit hc ny hc sinh thy c: - Mi nguy hi n mụi trng sng v sc kho ngi ca thúi quen dựng tỳi ni lụng - Thy c tớnh kh thi nhng xut c tỏc gi gii trỡnh bn -Vic s dng t ng d hiu, s gii thớch n gin m sỏng t v b cc cht ch, hp lớ ó to lờn tớnh thuyt phc ca bn - Cỏc em cú kin thc vit bi thuyt minh - c- hiu mt bn nht dng cp n mt xó hi bc thit K nng: - K nng tớch hp vi phn Tp lm vit bi thuyt minh - K nng c hiu mt bn nht dng cp n mt xó hi bc thit Thỏi Qua tit hc : - Hc sinh nhn thc ỳng, y tỏc hi ca bao bỡ ni lụng - Cú ý thc s dng hp lý - Giỏo dc hc sinh bo v mụi trng, yờu thiờn nhiờn - Cú ý thc tuyờn truyn mi ngi cựng thc hin nhm gim thiu vic s dng bao bỡ ni lụng - Rốn ý thc tinh thn tham gia mụn hc Yờu thớch mụn ng cng nh cỏc mụn hc khỏc III Phng tin, phng phỏp Phng tin: - GV: Giỏo ỏn, bi ging , thit b dy hc( Mỏy chiu, cỏc hỡnh nh minh ha, tỳi ni lụng thõn thin vi mụi trng - SGV, SGK, ti liu tham kho bo v mụi trng, ti liu chuyờn giỏo dc np sng lch minh cho hc sinh H Ni) - Hc sinh: c tỏc phm, son bi, tỡm hiu cỏc kin thc v mụi trng Phng phỏp - Phõn tớch, bỡnh ging, nờu , tho lun nhúm IV Tiến trình dạy học Kiểm tra cũ: VB nhật dụng gì? Kể tên mt s bn nht dng chng trỡnh hc lp 6, v cho bit bi ú cp n gỡ? - Vn bn nht dng l nhng bi vit cú ni dung gn gi, bc thit i vi cuc sng trc mt ca ngi v cng ng xó hi hin i nh mụi trng, di tớch lch s, danh lam thng cnh(lp 6) ; nh trng, ngi m, quyn tr em v húa giỏo dc(lp 7) VD : Cu Thng long chng nhõn lch s - Bc th ca th lnh da - Cuc chia tay ca nhng bỳp bờ Các hoạt động * Vo bi Nh chỳng ta ó bit, VB nht dng l nhng bi vit cú ni dung gn gi, bc thit i vi cuc sng trc mt ca ngi v cng ng xó hi hin i Vy bi hc hụm s cp n gỡ, V trc vo bi hc hụm nay, cụ cựng cỏc em s theo dừi cỏc hỡnh nh sau : (Chiu cỏc hỡnh nh minh hc v hỡnh nh vt ba bói cỏc loi rỏc thi c bit l bao bỡ ni lụng nc ta.) ? Sau theo dừi cỏc hỡnh nh va ri , em cú nhn xột gỡ v thc ti dựng tỳi ni lụng ca nc ta v ý thc ca ngi dõn vic x lý rỏc thỏi ny nh th no ? GV núi chm : Nh chỳng ta ó bit vic s dng bao bỡ ni lụng nc ta rt trn lan Mi ngy cú hng triu bao bỡ ni lụng b thi mụi trng Tuy nhiờn diu ỏng bỏo ng l chỳng ta ch thu gom c mt lng nh, cũn phn ln b vt ao h sụng ngũi, ni cụng cng Vy iu ú cú nh hng nh th no n mụi trng v sc khe ngi Cú nhng gii phỏp no hn ch bao bỡ ni lụng, bi hụm chỳng ta s tỡm hiu ( GV ghi u bi) Hot ng 1: c v tỡm hiu chung * Hng dn c : Giọng to, rừ; cần phát âm xác ý đến thuật ngữ chuyên môn - Nhn mnh rừ rng tng tỏc hi c th - Nhn mnh rnh rt tng kin ngh - on cui cn c vi ging ca mt li kờu gi : Va cú tớnh cht mnh lnh yờu cu, va cú tớnh cht tuyờn truyn tha thit - Giỏo viờn c mu mt on - Gi ln lt n hc sinh c tip cho n ht bn * Giỏo viờn hng dn tỡm hiu chỳ thớch * Tớch hp mụn giao dc cụng dõn ? Mụi trng t nhiờn bao gm nhng yu t no? Gii thớch ụ nhim l gỡ ?gim thiu l gỡ ? I c-Tìm hiểu chung c-Tỡm hiu chỳ thớch (+ Mụi trng t nhiờn bao gm : t ai, khụng khớ, ngun nc, ng thc vt +ụ nhim : Nhim bn ti mc cú th gõy c hi) + Gim thiu : bt i mt ớt, gim i mt ớt) ? Xuất xứ tác phẩm ? + VB đợc soạn thảo dựa thông điệp 13 quan nhà - Tài liệu Sở nớc tổ chức phi phủ, phát ngày 22/ 4/ 2000, nhân lần Khoa học Công nghệ Hà Việt Nam tham gia ngày Trái Đất Nội Tỡm hiu chung ? Xột v mt tớnh cht ca ni dung, bn ny thuc kiu - a Kiu bn bn no ? cp n ti no ? nht dng - ti bo v mụi trng ? th hin ti ú, ngi vit ó s dng phng thc - b Phng biu t no ?Phng thc no l chớnh ? thc : Ngh lun kt hp vi thuyt minh - Vn bn ny cú b cc my phn ?Nờu gii hn v ni c Bố cục: phần dung chớnh ca tng phn?Ch tớnh cht ch ca b cuc (- Tớnh cht ch : - Phần + Từ - M bi nờu đầu chủ đề Một ngày ni - Thõn bi : Ch rừ nguyờn nhõn- tỏc hi c th- gii phỏp - Kt bi : a li kờu gi mi ngi cựng hnh ng vỡ mụi lông -> Nguyên nhân đời trng thông điệp Tớnh cht ch ca b cc : Phần mở có dòng mà Thông tin v tóm tắt đợc lịch sử đời, tôn chỉ, trình hành động tổ chức quốc tế bảo vệ môi trờng lí VN chọn chủ đề năm Ngy Trỏi t nm 2000 2000 ngày không dùng bao bì ni lông.) - Phần 2: + Tiếp môi trờng -> Phõn tớch số tác hại việc sử dụng bao bì ni lông; nêu số giải pháp hn ch - Phần 3: + Còn lại -> Lời kêu gọi quan tõm đến tráI đất GV chuyn : B cc ca bn rt rừ rng, vy i phõn thể hành động tớch chỳng ta cng theo trỡnh t ca b cc ny V ni dung thiết thực II Tỡm hiu tng phn nh th no chỳng ta cựng sang phn II bn Hot ng : Tỡm hiu bn Nguyờn nhõn i ca bn ? Theo dừi phn m u bn em hóy cho bit : Phn m thụng ip u bn thụng bỏo iu gỡ ? Nhng s kin no c - Ngày 22/4 hàng năm đợc thụng bỏo ? gọi Ngày Trái Giỏo viờn gii thiu : Theo dõi phần đầu văn ta thy rt nhiu kiện đợc thông báo ú l túm tt lch s i, tụn ch, quỏ trỡnh hot ng ca mt t chc bo v mụi trng v lớ Vit Nam la chn ch ny ?Vy t phn ny em hóy nhn xột mụi trng cú tớnh cht nh th no?Thỏi ca cỏc quc gia i vi ny nh th no? (Vn bo v mụi trng l mt cú tớnh cht quan trng, bc thit c quan tõm t rt lõu(1970) v l s quan tõm ca nhiu quc gia.(141) nc ú cú VN.) ?Ch m VN la chon tham gia Ngy Trỏi t l gỡ? Em cú nhn xột gỡ v ch m Vit Nam la chn? (S d VN la chn ch ny vỡ nú rt phự hp vi mt t nc ang phỏt trin, ụ nhim t ai, khụng khớ, ngun nc ngy mt gia tng Hn na bao bỡ ni lụng li l mt rỏc thi sinh hot gn cht vi i sng mi ngi Vỡ vy mi ngi cn cú s hiu bit v nú cựng tham gia x lý.) GV chuyn: Việt Nam, bao bì nilông đợc sử dụng với số lợng rt ln v iu ỏng bỏo ng l nú b vt rt ba bói mụi trng - GV chiu li cỏc hỡnh nh on u - Em cú cm nhn gỡ xem nhng hỡnh nh ú (kinh hói , ghờ s)Vy theo em ú cú phi l hnh ng tt vi mụi trng khụng? L hnh ng ca ngi minh lch t tổ chức bảo vệ môi trng Mĩ khởi xớng nm 1970 - Có 141 nớc giới tham gia tổ chức - Năm 2000 năm đầu VN tham gia Ngày Trái ất - Mụi trng: Quan trng, c nhiu quc gia quan tõm - Ch : Một ngày không dùng bao bì ni lông. ->ch gn gi, núng bng, thit thc s khụng? Gv núi chm:Hnh ng vt rỏc ba bói ú l mt thc trng khụng phi ca mt ngi, mt a phng m ca rt nhiu ngi rt nhiu a phng c nc c bit hnh ng ny khụng ch ph bin nụng thụn m c thnh th, khụng ch l nhng ngi khụng cú hc m l hnh ng ca rt nhiu ngi cú hc nht l gii tr hin ú l ý thc, thỏi , hnh ng cha tt ca ngi vi mụi trng ca mỡnh Vy hnh ng xu ú li hu qu to ln nh th no ? Chỳng ta cựng sang phn -Gi hc sinh c phn tỏc hi ca bao bỡ nilụng Theo nhà khoa học bao bì nilông gây nguy hại cho môi trờng? Gii thớch Pla-xtic l cht gỡ ? * Tớch hp mụn húa hc bi 34 : c tớnh ca pụlime - Pla-xtíc (chất dẻo), gọi chung nhựa, vật liệu tổng hợp gồm phân tử lớn gọi pô-li-me Túi ni lông chủ yếu đợc SX từ hạt PE (pô-li-ê-ti-len), PP (pô-li-prô-pi-len) nhựa tái chế Các loại ni lông nh loại nhựa có đặc tính chung tự phân huỷ Không giống nh chất thải giấy thực vật, chất dẻo bị côn trùng mầm sống khác phân huỷ Nếu không bị thiêu huỷ, tồn từ 20 năm đến 5000 năm ?Tác hại ca bao bỡ ni lụng i vi mụi trng v sc khe ngi nh th no ? Ngoi tỏc hi ú em cũn bit tỏc hi no khỏc khụng ? Tỏc hai ca bao bỡ ni lụng v gii phỏp hn ch * Nguyờn nhõn - Tính không phân huỷ pla-xtíc *Tỏc hi - Vi mụi trng + Lẫn vào đất, gây cản trở trình sinh trởng loài thực vật -> gây xói *Tớch hp vi kin thc mụn sinh hc bi 11: S hỳt mòn + Vứt xuống nc v mui khoỏng cống rãnh: Làm - Tớch hp vi mụn húa hc tắc đờng thoát nớc, gây ngập lụt, muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh +Trôi biển: Các sinh vật bị chết nuốt phải - Vi sc khe ngi + Nilông màu đựng thực phẩm -> gõy ụ nhim thc phm -> tỏc hi cho nóo -> ung th phi + t -> cht iụ- xin -> gõy ng c, ngt, khú th, nụn mỏu, ung th, d tt bm sinh *Tỏc hi khỏc : Tỏc hi khỏc - Vt ba bói ni cụng cng -> lm mt m quan, nh - Lm mt m hng kinh t s phỏt trin ca t nc (Vớ d khỏch du quan lch liu cú mun n tham quan mt t nc b ụ nhim, mt t nc m thnh ph cha ma ó ngp ) - Sinh cỏc cht c hi: Ngoi bn thõn tỳi ni lụng cng l mt rỏc thi v cỏi c bit ca rỏc thi ny li gúi rỏc thi khỏc Rỏc ng tỳi ni lụng rỏt khú phõn hy v sinh cỏc cht c hi nh NH2, CH4,H2S rt c hi - Hn ch s phõn hy ca bói rỏc: Rỏc thi ni lụng chung vi rỏc thi khỏc, nú khụng nhng khụng t phõn hy m cũn ngn cn quỏ trỡnh hp th nhit v trao i m cỏc bói chụn rỏc ú l hai iu kin lm phỏt trin cỏc loi vi sinh vt cú tỏc dng lm rỏc thi khỏc phõn hy nhanh - Lm thng tng ụ zụn: Bao bỡ ni lụng t nhit cao, cỏc cht cú th tỏc dng vi cỏc cht xỳc tỏc ụ- xớt kim loi cú sn rỏc, gii phúng khớ pụ- li- clo- bo- phờ- nin cú kh nng chuyn húa thnh cht i- ụ- xin Khi t cng cú th thi khớ c cacbon - GV cht li phn tỏc hi bng mt s hỡnh nh minh v tỏc hi ca bao bỡ ni lụng v gii thiu tng bc nh Nhn xột cỏch trỡnh by ca tỏc gi phn nờu tỏc hi? iu y giỳp ngi c nhn thc rừ iu gỡ? GV cht: Vic dựng v x lý bao bỡ ni lụng khụng ỳng cỏch li rt nhiu hu qu xu i vớ mụi trng t ai, ng thc vt, ngun nc, khụng khớ v sc khe ngi.V nh 10 chỳng ta u bit, mụi trng cng chớnh l cỏi nụi ngi sinh sng Vy nh hng n mụi trng thỡ mụi trng y li tỏc ng n cuc sng ngi Vy mt ln na ngi li gỏnh chu hu qu GV bỡnh: Trong cuc sng hin i vi nhp sng hi h nh hin nay, xem vic s dng bao bỡ nilụng l khụng th trỏnh Nhng qu tht, sau nghe tỏc gi phõn tớch tỏc hi bao bỡ nilụng cựng vi thc t quan sỏt c cuc sng hn mi chỳng ta khụng th khụng git mỡnh, bng hong s hói õy qu l mt ỏng bỏo ng, ỏng quan tõm V l mt hi chuụng cnh tnh mi chỳng ta cn cú ý thc s dng bao bỡ nilụng cho phự hp Em thng quan sỏt thy cỏc bn lp em, trng em thng lm gỡ vi nhng bao bỡ ni lụng ó s dng? Em ỏnh giỏ nh th no v nhng hnh ng ú? - Gv cho hc sinh phỏt biu - gv nhn xột v un nn nhng hnh ng khụng ỳng ca hc sinh trng mỡnh: Vt rt nhiu rỏc thi ca s phớa sau ng cỏnh ng ca nh trng - Nờu nhng cỏch x lý bao bỡ ni lụng nc ta hin m em bit? * Tớch hp mụn húa hc + Chôn lấp thành bãi lớn:-> Tn din tớch v ụ nhim ngun nc.(Vớ d nh khu vực xử lí rác thải Sóc Sơn, cú tng din tớch hn 83 c a vo s dng t nm 1999 vi d tớnh mi ngy thu gom 2000 rác thải, nhng thc t vt 4000 tn Din tớch chụn lp s dng gn ht v bõy gi ang i vo xõy dng giai on + t: Khi t nhit cao, cht tỏc dng vi cht ụ xớt kim loi v gii phúng khớ pụ-li-clo bi-phenin cú kh nng chuyn húa thnh i-o-xin rt c hi cho sc khe ngi + Tái chế: t, gp 20 ln sn xut mi, d b hng nu khụng may s ý ln mt cng rau thỡ cú th lm hng mt cụng ten Cỏch gii thớch khoa hc, lit kờ, n ni lụng tỏi ch phõn tớch ton GV chuyn: Nh vy vờc x lý rt nan gii, gặp nhiều khó din -> Nhn khăn B vỡ thc t ni lụng cng cú mt ớch li ú l nh thc sõu sc tỏc r, tin dng, giỏ thnh r Trong cha loại bỏ hoàn toàn đợc hi ca bao bỡ bao ni lông, cha có giải pháp thay có tính thực tiễn, khả thi cao đề biện pháp hạn chế việc sử dụng Vy bi vit ó ó a gii phỏp no gim thiu tỏc hi ca bao bỡ ni lụng ,chỳng ta cựng sang phn tip theo 11 Trớc hiểm họa việc sử dụng bừa bãi bao bì ni lông, vit đa gii phỏp nh nào? Theo em gii phỏp cú th thc hin c không? Gii phỏp ny ó trit tn gc cha? (Gii phỏp hp lý kh thi vỡ ch yu tỏc ng vo ý thc ngi + Nhng thực tế gii pháp cha triệt để đợc,vì: - Xử lý bao bì ni lông khó - Thuận lợi, tiện dụng giá rẻ - Sản xuất bao bì nilông so với bao bì giấy tiết kiệm đợc 40% nhiên liệu, tiết kiệm đợc bột giấy từ gỗ Tuy nhiên so sánh cách toàn diện lợi bất cập hại - Trong loài ngời cha có giải pháp thay đề biện pháp hạn chế GV cht: Trong gii phỏp a u cú mt mc ớch chung l hn ch s dng õy l mt cỏch hu hiu nht loi ngi cha a mt gii phỏp thay th hon ton - GV cung cp thờm: Hin cng cú mt s tin vui i vi chỳng ta l cỏc nh khoa hc ó sỏng ch mt loi tỳi ni lụng cú kh nng t phõn hy vũng thỏng Hoc cng cú nhng nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc trờn th gii ó tỏi ch rỏc thi ny vo mc ớch khỏc H ó nghiờn cu trn loi rỏc thi ny vi bờ tụng lm tng gp ụi sc bn ca bờ tụng, kh nng chng lỳn cao, khụng b v, nt, v nht l cú tui th cao cú th s dng ti 60 nm m hu nh khụng cn phi bo dng, mang li kinh t cao - Vớ d tin s R Vasudevan trng khoa húa hc trng i hc k thut Thiagaragar bang Tamil Nadu, Nam n ó tỡm phng phỏp dựng ni lụng ph thi trn vi bờ tụng nha gii ng t nm 2001, song ý tng ny ca ụng khụng c d lun quan tõm thuyt phc cỏc nh kinh t, ụng ó ri hn 200 m ng s dng hn hp bờ tụng trn nha v ni lụng ph thi khuụn viờn trng Thiagaragar vo nm 2002 Mc dự ó hn chc nm trụi qua v bng Tamil Nadu l a phng cú ma nhiu, song on ny nguyờn khụng h b h hi, on ng ch dựng bờ tụng nha lm i chng phi sa cha nhiu ln Gv minh c th (hoc bng hỡnh nh)mt s gii phỏp thay th tỳi ni lụng 12 *Các gii phỏp - Dựng li - Dựng giy, lỏ thay th - Ch dựng nu cn - Thông tin tuyên truyền, tìm giải pháp hạn chế độc hại (S tỳi ni lụng thõn thin vi mụi trng cú kh nng phõn hy Hợp tình, hợp lý, có tính vũng thỏng; tỳi nano; tỳi giy, lỏ khả thi cao liờn kt hai on ny, tỏc gi dựng t no?T ú cú ý ngha gỡ? (T vỡ vy l quan h t ch nhõn qu, cú tỏc dng liờn kt on sau vi on trc Nú a nhng kt lun tt yu cn cú t nhng nguyờn nhõn m on trc ch ra.) Tho lun(2 phỳt): Ngoi cỏc gii phỏp m tỏc gi ó a , em hóy nờu mt ý tng, mt gii phỏp cú th hn ch dựng bao bỡ ni lụng Cỏc nhúm nờu gv ng viờn, khen ngi cỏc ý tng hay m cỏc em a Gv chuyn: sau a cỏc gii phỏp, phn kt ca bn l li kờu gi mi ngi hóy bo v trỏi t bng nhng hnh ng c th Vy li kờu gi y l gỡ chỳng ta cựng sang phn tip theo Hc sinh c phn cui Phn cui bn kờu gi mi ngi iu gỡ? Nhn xột cỏch trỡnh by s dng t ng n cui (Gi ý: T loi no c s dng nhiu cỏc cõu ny? (Phú t Hóy ch s cu khin lp li ln cú tỏc dng nhn mnh thỏi yờu cu ca ngi vit i vi mi ngi Phú t hóy kt hp ng t quan tõm, bo v, hnh ng s dng theo mc tng tin gúp phn th hin tớnh cht li yờu cu.) cõu cui l cõu rỳt gn c tỏch riờng thnh on Cỏch trỡnh by nh th mang li hiu qu gỡ? (Lc b ch ng cho thy li kờu gi khụng phi ca mi ngi m l ca chung tt c mi ngi) Vỡ tỏc gi kt thỳc bi vit bng cỏch in hoa? (Nhn mnh ch , gõy n tng) Gv cht: Qua li kờu gi ny ta cm nhn c tỡnh cm yờu quớ nõng niu ca ngi vit vi trỏi t Ngi vit mun chỳng ta quan tõm, bo v trỏi t bng mt hnh ngtht c th: Mt ngy khụng dựng bao bỡ ni lụng Mt ngy 365 ngy, mt ngy c cuc i ngi, mt ngy ca 90 triu dõn VN thỡ s ú qu cú mt ý ngha ln lao õy l ch ca mt ngy nhng cng chớnh l thụng tin ca ngy 13 Trỏi t Lm c iu ú thỡ cụ tin rng mụi trng chỳng ta s p bit bao nhiờu GV chuyn: Nh chỳng ta ó bit, nm 2000 tham gia ngy trỏi õt vi ch mt ngy khụng dựng bao bỡ ni lụng Nm 2009 chỳng ta tham gia ngy trỏi t vi ch tt in khụng cn thit v nm chỳng ta tham gia ngy trỏi t vi ch hóy dng cỏc hot ng lm ụ nhim ngun nc iu ú cho thy bo v mụi trng khụng ch l vic s dng bao bỡ ni lụng m cũn lm rt nhiu hnh ng khỏc Em cú nhn xột gỡ v mụi trng xung quanh em núi riờng v nc ta núi chung? (ụ nhim) ? Nguyờn nhõn gõy ụ nhim l õu? ( nc ta cú nguyờn nhõn gõy ụ nhim quan trng l ụ nhim cht thi rn nh ( c qua s dng, rỏc thi y t );ụ nhim ngun nc, ụ nhim khụng khớ Vy cỏc em cú th tỡm nhng hnh ng c th gim thiu s ụ nhim ú.) Tớch hp: - Kin thc mụn sinh hc bi 54-55: ễ nhim mụi trng - Kin thc mụn vt lý bi 15 : Chng ụ nhim ting n Giỏo viờn trỡnh chiu mt s hỡnh nh mụi trng b ụ + ễ nhim t nc thi cha qua x lý ca cụng ty bt ngt th phm git cht dũng sụng Th Vi sut 14 nm khin rt nhiu cỏ tụm cht hng loat, ngi dõn mc bnh + V cụng ty c phn Nicotex Thnh Thỏi Thanh Húa chụn thuc tr sõu mụi trng, hoc vic vt rỏc thi y t + ễ nhim ting n, khúi bi rt nhiu thnh ph Ngh thut lp lun cht ch, to sc thuyt phc Lời kêu gọi bo v mụi trng - Hãy quan tâm tới trái đất - Hãy bảo vệ Trái Đất bảo vệ môi trờng (Nhiệm vụ) - Hãy hành động Một ngày không dùng bao bì nilông) Điệp từ, câu cầu khiến, cõu rỳt X nc thi cha qua s lý sụng Th Vi ca cụng ty gn, on Bt ngt Vedan khin cỏ cht hng lot c bit -> nhn mnh ý thc trỏch nhim ca ễ nhim ting n, bui, khúi thi ca cỏc phng tin mi ngi vi giao thụng, khớ thi ca cỏc nh mỏy mụi trng Thuc tr sõu mụi trng ca cụng ty CP Nicotex Thnh Thỏi xó Cm Võn Cm Thy Thanh Húa 14 - Cht thi y t t cỏc bnh vin Tớch hp kin thc mụn giỏo dc cụng dõn bi 13: Bo v mụi trng v ti nguyờn thiờn nhiờn - Mụn giỏo dc np sng lch minh lp bi 5: ng x vi mụi trng K tờn nhng hnh ng c th nhm gi gỡn v bo v mụi trng Em ó lm c nhng hnh ng no nhng hnh ng em va k? Sau hc xong bn ny em s tuyờn truyn cho mi ngi gia ỡnh em v mi ngi xung quanh iu gỡ v vic dựng bao bỡ ni lụng Trng chm súc cõy xanh - Khụng ngt hoa b canh - rỏc ỳng qui nh - i xe p , i xe cụng cụng - Quột don ng lngxúm - Tit kim in nc - Phõn loi rỏc thi - Tuyờn truyn cho mi ngi v nhng hnh ng bov mụi trng GV chiu tranh nh minh v nhng hnh ng bo v mụi trng v thuyt minh tng tranh c bit lu ý gii thiu hỡnh nh v v giỏm c ngi Nht nht rỏc vo ch nht hng tun xung quanh H Gm (nh 3) t ú lm lan ta, thay i hnh vi bo v mụi trng GV cht: bo v mụi trng cú rt nhiu hnh ng m mi chỳng ta u cú th thc hin c cuc sng hng ngy nh b rỏc ỳng ni qui nh, dn dp v sinh nh ca, trng lp, tit kim in, i xe p V thc t cú nhng tm gng bo v mụi trng rt ỏng ca ngi m tm gng m cụ mun gii thiu vi cỏc em hụm chớnh l ú l tm gng v v giỏm c ngi Nht tờn l Ninomiya nht rỏc quanh H Gm vo mi sỏng ch nht hng tun Khi mi sang Vit Nam lm vic, ụng nhn thy xung quanh H Gm cú rt nhiu rỏc ễng ó lờn k hoach ch nht hng tun i nht rỏc ni õy Lỳc u h nhỡn ụng vi mt tũ mũ v rt nhiu ngi cho 15 ụng l lp d Nhng sau ú, h hiu rng ú l mt tm gng tht p tht ỏng khõm phc Bi vy, sau ú cú rt nhiu ngi quen bit ụng v c nhng ngi khụng quen bit ụng, c bit l rt nhiu em nh H Gm nht rỏc cựng ụng - L mt ngi nc ngoi m h cũn cú tỡnh yờu v ý thc bo v mụi trng nc ta nh vy.Vy mi chỳng ta hóy ly tm gng ca ụng t soi mỡnh vo ú v hóy cú nhng hnh ng thit thc bo v mụi trng t ngy hụm - GV cht chiu bn t cht bi GV ch bn t v cht: Vb thụng tin ngy trỏi t nm 2000 cú b cc cht ch hp lý Phn m bi ch my dũng m túm tt c lch s i, tụn ch hot ng ca mt t chc bo v mụi trng v lớ chn ch ca VN on thõn bi i t nguyờn nhõn c bn n tỏc hi c th Cựng vi ú l cỏch gii thớch n gin m sỏng sỏng t v tỏc hi ca bao bỡ ni lụng, v li ớch ca vic gim thiu nú on hai gn kt vi on mt mt cỏch t nhiờn nh quan h t vỡ vy Phn kt ca bn dựng t Hóy rt thớch hp cho ba cõu ng 16 vi ba ý phn m bi Gv bỡnh cht: V hn ht chỳng ta l nhng hc sinh - ch nhõn tng lai ca t nc, l cụng dõn ca th ụ ngn nm hin, cụng dõn ca thnh ph vỡ hũa bỡnh Vy mi chỳng ta cn phi ngh xem mỡnh phi lm gỡ th hin mỡnh l ngi H Ni nh cha ụng ta ó ca ngi Chng thm cng th hoa nhi Du khụng lch cng ngi Trng An Hot ng 3: Hng dn tng kt ?Nờu giỏ tr ngh thut, ni dung Vn bn? HS đọc ghi nh Hot ng 4: Hng dn luyn Giỏo viờn chiu bi lờn mn hỡnh, hng dn hc sinh lm ? Em hóy hỏt mt bi hỏt chng trỡnh ó hc v ch 17 bo v mụi trng - V kt thỳc bi hc gv cho c lp hỏt bi: iu ú tựy thuc hnh ng ca bn ca nhc s V Kim Dung III Tổng kết Nghệ thuật -Chứng khoa học lí luận thuyết phục - Đa số liệu cụ thể Liệt kê phân tích tác hại 18 - Ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng, rành mạch, trình bày theo mức độ tăng cấp, liên kết ý, phần chặt chẽ, có sức thuyết phục Nội dung - Nêu tác hại bao bì ni lông, lợi ích việc giảm bớt chất thảI, kiến nghị nhằm hạn chế dùng bao bì ni lông để bảo vệ môi trờng sống trái đất IV Luyn Cng c n dũ - Hc thuc lũng phn ghi nh, nm vng ni dung ó hc, thc hnh cỏc bin phỏp bo v mụi trng - Tớch hp kin thc mụn m thut bi 20 v tranh ti gi gỡn v sinh mụi trng - Yờu cu mi em t v mt bc tranh v ti bo v mụi trng Kim tra ỏnh giỏ kt qu hc tp: - Tiờu ỏnh giỏ: HS nm c kin thc bi hc v kin thc liờn mụn c s dng bi - Cỏch thc ỏnh giỏ: Lm phiu hc 19 H v tờn: Lp: 8G PHIU HC TP Cõu 1.Vn bn thụng tin ngy trỏi t nm 2000ch yu s dng phng thc biu t no? A T s B Ngh lun B Ngh lun D Biu cm Cõu 2.í no núi lờn mc ớch ln nht ca tỏc gi vit bn Thụng tin v Ngy Trỏi t nm 2000 A mi ngi khụng dựng bao bỡ ni lụng B mi ngi thy Trỏi t ang b ụ nhim nghiờm trng C gúp phn vo vic tuyờn truyn v bo v mụi trng ca Trỏi t D gúp phn vo vic thay i thúi quen s dng bao bỡ ni lụng ca mi ngi Cõu Hóy nờu nhng nguyờn nhõn khin mụi trng b ụ nhim? Cõu 4.Theo em, chỳng ta cn lm gỡ gim thiu tỏc hi ca bao bỡ ni lụng, gúp phn bo v mụi trng, bo v Trỏi t - Ngụi nh chung ca chỳng ta? Cõu Em hóy hỏt mt bi hỏt chng trỡnh ó hc v ch bo v mụi trng Cỏc sn phm ca hc sinh: -Cỏc tỳi ng bng giy thay th bao bỡ ni lụng - Cỏc loi lỏ cõy dựng gúi, ng n, thc phm: Lỏ bng, lỏ chui, lỏ sen, -cỏc loi tỳi ni lụng thõn thin vi mụi trng ( Ni lụng t phõn hy nhanh) - Hc sinh trng mt s cõy xanh quanh sõn trng, quanh ni mỡnh 20 21 [...]... trng - Hãy cùng nhau quan tâm tới trái đất hơn nữa - Hãy bảo vệ Trái Đất bảo vệ môi trờng (Nhiệm vụ) - Hãy cùng nhau hành động Một ngày không dùng bao bì nilông) Điệp từ, câu cầu khiến, cõu rỳt 1 X nc thi cha qua s lý ra sụng Th Vi ca cụng ty gn, on vn Bt ngt Vedan khin cỏ cht hng lot c bit -> nhn mnh ý thc trỏch nhim ca 2 ễ nhim do ting n, bui, khúi thi ca cỏc phng tin mi ngi vi giao thụng, khớ thi... thuyết phục - Đa ra số liệu cụ thể Liệt kê phân tích tác hại 18 - Ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng, rành mạch, trình bày theo mức độ tăng cấp, sự liên kết giữa các ý, các phần chặt chẽ, có sức thuyết phục 2 Nội dung - Nêu tác hại của bao bì ni lông, lợi ích của việc giảm bớt chất thảI, những kiến nghị nhằm hạn chế dùng bao bì ni lông để bảo vệ môi trờng sống cả trái đất IV Luyn tp Cng c n dũ - Hc thuc lũng phn... thc bi hc v kin thc liờn mụn c s dng trong bi - Cỏch thc ỏnh giỏ: Lm phiu hc tp 19 H v tờn: Lp: 8G PHIU HC TP Cõu 1.Vn bn thụng tin ngy trỏi t nm 2000ch yu s dng phng thc biu t no? A T s B Ngh lun B Ngh lun D Biu cm Cõu 2.í no núi lờn mc ớch ln nht ca tỏc gi khi vit vn bn Thụng tin v Ngy Trỏi t nm 2000 A mi ngi khụng dựng bao bỡ ni lụng B mi ngi thy Trỏi t ang b ụ nhim nghiờm trng C gúp phn vo... nhiu ln Gv minh ha c th (hoc bng hỡnh nh)mt s gii phỏp thay th tỳi ni lụng 12 *Các gii phỏp - Dựng li - Dựng giy, lỏ thay th - Ch dựng nu cn - Thông tin tuyên truyền, tìm giải pháp hạn chế độc hại (S tỳi ni lụng thõn thin vi mụi trng cú kh nng phõn hy Hợp tình, hợp lý, có tính trong vũng 3 thỏng; tỳi nano; tỳi giy, lỏ khả thi cao liờn kt hai on ny, tỏc gi dựng t no?T ú cú ý ngha gỡ? (T vỡ vy l quan... trong 365 ngy, mt ngy trong c cuc i con ngi, mt ngy ca 90 triu dõn VN thỡ con s ú qu cú mt ý ngha ln lao õy l ch ca mt ngy nhng cng chớnh l thụng tin ca ngy 13 Trỏi t Lm c iu ú thỡ cụ tin rng mụi trng chỳng ta s p bit bao nhiờu GV chuyn: Nh chỳng ta ó bit, nm 2000 tham gia ngy trỏi õt vi ch mt ngy khụng dựng bao bỡ ni lụng Nm 2009 chỳng ta tham gia ngy trỏi t vi ch tt in khi khụng cn thit v nm nay chỳng... mụi trng - Kin thc mụn vt lý 7 bi 15 : Chng ụ nhim ting n Giỏo viờn trỡnh chiu mt s hỡnh nh mụi trng b ụ + ễ nhim t nc thi cha qua x lý ca cụng ty bt ngt th phm git cht dũng sụng Th Vi sut 14 nm khin rt nhiu cỏ tụm cht hng loat, ngi dõn mc bnh + V cụng ty c phn Nicotex Thnh Thỏi Thanh Húa chụn thuc tr sõu ra mụi trng, hoc vic vt rỏc thi y t + ễ nhim ting n, khúi bi rt nhiu thnh ph 1 2 3 Ngh thut lp... tiết kiệm đợc bột giấy từ gỗ Tuy nhiên so sánh một cách toàn diện thì lợi bất cập hại - Trong khi loài ngời cha có giải pháp nào thay thế thì chỉ có thể đề ra những biện pháp hạn chế GV cht: Trong 4 gii phỏp a ra u cú mt mc ớch chung l hn ch s dng õy l mt cỏch hu hiu nht trong khi loi ngi cha a ra mt gii phỏp thay th hon ton - GV cung cp thờm: Hin nay cng cú mt s tin vui i vi chỳng ta l cỏc nh khoa hc... nc ta nh vy.Vy mi chỳng ta hóy ly tm gng ca ụng t soi mỡnh vo ú v hóy cú nhng hnh ng thit thc bo v mụi trng ngay t ngy hụm nay - GV cht chiu bn t duy cht bi GV ch bn t duy v cht: Vb thụng tin ngy trỏi t nm 2000 cú b cc cht ch hp lý Phn m bi ch my dũng m túm tt c lch s ra i, tụn ch hot ng ca mt t chc bo v mụi trng v lớ do chn ch ca VN on thõn bi i t nguyờn nhõn c bn n tỏc hi c th Cựng vi ú l cỏch... ni lụng nc ta hin nay m em bit? * Tớch hp mụn húa hc + Chôn lấp thành bãi lớn:-> Tn din tớch v ụ nhim ngun nc.(Vớ d nh khu vực xử lí rác thải ở Sóc Sơn, cú tng din tớch hn 83 ha c a vo s dng t nm 1999 vi d tớnh mi ngy thu gom 2000 tấn rác thải, nhng trong thc t vt 4000 tn Din tớch chụn lp s dng gn ht v bõy gi ang i vo xõy dng giai on 2 + t: Khi t nhit cao, cht do tỏc dng vi cht ụ xớt kim loi v gii... l nh thc sõu sc tỏc r, tin dng, giỏ thnh r Trong khi cha loại bỏ hoàn toàn đợc hi ca bao bỡ bao ni lông, cha có giải pháp thay thế có tính thực tiễn, khả thi cao thì chỉ có thể đề ra những biện pháp hạn chế việc sử dụng nó Vy bi vit ó ó a ra gii phỏp no gim thiu tỏc hi ca bao bỡ ni lụng ,chỳng ta cựng sang phn tip theo 11 Trớc hiểm họa của việc sử dụng bừa bãi bao bì ni lông, bài vit đã đa ra gii phỏp
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tích hợp liên môn ngữ văn 8 bài thông tin về ngày trái đất năm 2000, giáo án tích hợp liên môn ngữ văn 8 bài thông tin về ngày trái đất năm 2000, giáo án tích hợp liên môn ngữ văn 8 bài thông tin về ngày trái đất năm 2000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay