Bài thuyết trình về Phan Bội Châu và xu hướng bạo động, Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách

18 3,748 67
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016, 07:42

Bài thuyết trìnhPhan Bội Châu và xu hướng bạo đPhan Bội Châu (1867 – 1940)Tên thật là Phan Văn San Tự là Hài Thu Bút hiệu là Sào NamÔng là người làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ AnSinh trưởng trong một gia đình nho giáo giàu truyền thống yêu nước, quê hương lại là nơi có phong trào chống xâm lược Pháp mạnh mẽ, ngay từ hồi còn trẻ, Phan Bội Châu đã sục sôi nhiệt tình cứu nướcÔng là bậc sỹ phu yêu nước đóng góp rất nhiều vào công cuộc độc lập dân tộcLà người khởi xướng phong trào Đông DuLà người có chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập II.Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu Năm 1940, Phan Bội Châu thành lập hội Duy Tân, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chỉnh thể quân chủ lập hiến ở Việt NamÔng là người tổ chức phong trào Đông Du, đưa thanh niên sang Nhật học tập để chuẩn bị lực lượng chống Pháp CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM Người thực hiện: Phạm Thị Lan Hương Trần Thị Ngọc Hạnh Hoàng Thị Vân Đinh Thị Hoài Phạm Thị Lâm Nhi Nguyễn Hồng Nhung I.Vài nét Phan Bội Châu - Phan Bội Châu (1867 – 1940) - Tên thật Phan Văn San - Tự Hài Thu - Bút hiệu Sào Nam Ông người làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Sinh trưởng gia đình nho giáo giàu truyền thống yêu nước, quê hương lại nơi có phong trào chống xâm lược Pháp mạnh mẽ, từ hồi trẻ, Phan Bội Châu sục sôi nhiệt tình cứu nước • Ông bậc sỹ phu yêu nước đóng góp nhiều vào công độc lập dân tộc • Là người khởi xướng phong trào Đông Du • Là người có chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập II.Xu hướng bạo động Phan Bội Châu • Năm 1940, Phan Bội Châu thành lập hội Duy Tân, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chỉnh thể quân chủ lập hiến Việt Nam • Ông người tổ chức phong trào Đông Du, đưa niên sang Nhật học tập để chuẩn bị lực lượng chống Pháp • Tháng 6-1912, ông thành lập Việt Nam Quang phục hội khẳng định tôn chỉ: “ Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam thành lập nước cộng hòa dân quốc” • Bí mật cử người nước trừ khử tên thực dân đầu sỏ bọn tay sai đắc lực Pháp để khuấy động dư luận nước • Phan Bội Châu người vươn lên liên tục để đạt mục tiêu giải phóng dân tộc tất thất bại Con đường mang tên Phan Bội Châu Nhà Lưu niệm cụ Phan Bội Châu Nam Đàn III Vài nét Phan Châu Trinh + Quê Tam Kỳ - Quảng Nam + Hiệu Tây Hồ + Sinh gia đình trung lưu, cha làm chức quan nhỏ + Từ nhỏ tiếng thông minh + Năm 1900 đỗ cử nhân, năm 1901 đỗ phó bảng, năm 1902 giữ chức Thừa biện Lễ + Năm 1904 từ quan quê, dốc lòng vào hoạt động cứu nước • Ông vị lãnh tụ phong trào cải cách dân chủ • Là người có chủ trương cải cách xã hội, nâng cao dân trí, dân quyền, tiến tới cứu nước Khu lưu niệm đền thờ cụ Phan Châu Trinh tọa lạc số 26 đường Tân Sơn Nhất, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh IV Xu hướng cải cách Phan Châu Trinh - Chủ trương: • Đấu tranh ôn hòa biện pháp cải cách: + Từ năm 1960, Phan Châu Trinh nhóm sĩ phu tiến Quảng Nam mở vận động Duy Tân Trung Kì + Ông ý đến việc cổ động chấn hưng thực nghiệp lập hội kinh doanh • Dựa vào Pháp đánh đổ vua, lực phong kiến  Đây điều kiện tiên để giành độc lập Phong trào Duy Tân vận động yêu nước có nội dung chủ yếu cải cách văn hóa-xã hội, gắn liền với giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị ngoại xâm =)) Khuynh hướng Phan Châu Trinh thể lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi thống trị nước cuối bị thất bại Đặc điểm đường lối cứu nước Phan Châu Trinh Kẻ thù Phương pháp đấu tranh Lực lượng Mục tiêu Vua quan phong kiến hủ bại Hoạt động công khai, hợp pháp Dựa vào bên (Pháp) để cải cách Xây dựng xã hội tiến theo khuynh hướng dân chủ tư sản GIỐNG NHAU: - Cả ông sĩ phu phong kiến, chịu ảnh hưởng tư tưởng tư sản tiến - Đều xuất phát từ tinh thần yêu nước, muốn tìm đường giải phóng cho dân tộc - Đều theo khuynh hướng dân chủ tư sản KHÁC NHAU: NỘI DUNG PHAN BỘI CHÂU Dựa vào Nhật để đánh CHỦ Pháp TRƯƠNG “Cứu nước để cứu dân” PHAN CHÂU TRINH Dựa vào Pháp để đánh phong kiến “Cứu dân để cứu nước” PHƯƠNG Bạo động (bất hợp Cải cách (Công khai) PHÁP pháp) [...]... tụ của phong trào cải cách dân chủ • Là người có chủ trương cải cách xã hội, nâng cao dân trí, dân quyền, tiến tới cứu nước Khu lưu niệm và đền thờ cụ Phan Châu Trinh tọa lạc tại số 26 đường Tân Sơn Nhất, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh IV Xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh - Chủ trương: • Đấu tranh ôn hòa bằng biện pháp cải cách: + Từ năm 1960, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến... phát từ tinh thần yêu nước, muốn tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc - Đều đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản KHÁC NHAU: NỘI DUNG PHAN BỘI CHÂU Dựa vào Nhật để đánh CHỦ Pháp TRƯƠNG “Cứu nước để cứu dân” PHAN CHÂU TRINH Dựa vào Pháp để đánh phong kiến “Cứu dân để cứu nước” PHƯƠNG Bạo động (bất hợp Cải cách (Công khai) PHÁP pháp) ... bị thất bại Đặc điểm đường lối cứu nước Phan Châu Trinh Kẻ thù Phương pháp đấu tranh Lực lượng Mục tiêu Vua quan phong kiến hủ bại Hoạt động công khai, hợp pháp Dựa vào bên ngoài (Pháp) để cải cách Xây dựng 1 xã hội tiến bộ theo khuynh hướng dân chủ tư sản GIỐNG NHAU: - Cả 2 ông đều là các sĩ phu phong kiến, chịu ảnh hưởng của tư tưởng tư sản tiến bộ - Đều xu t phát từ tinh thần yêu nước, muốn tìm... hưng thực nghiệp lập hội kinh doanh • Dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua, các thế lực phong kiến  Đây là điều kiện tiên quyết để giành độc lập Phong trào Duy Tân là một cuộc vận động yêu nước có nội dung chủ yếu là cải cách văn hóa-xã hội, gắn liền với giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị ngoại xâm =)) Khuynh hướng của Phan Châu Trinh thể hiện lòng yêu nước, đấu tranh cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình về Phan Bội Châu và xu hướng bạo động, Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách, Bài thuyết trình về Phan Bội Châu và xu hướng bạo động, Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách, Bài thuyết trình về Phan Bội Châu và xu hướng bạo động, Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách, I.Vài nét về Phan Bội Châu, II.Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu, IV. Xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay