ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

59 500 1
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 19:49

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội” kết nghiên cứu Những số liệu, tài liệu tham khảo đồ án hoàn toàn trung thực, sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm chịu kỷ luật khoa nhà trường đề Sinh viên thực Trịnh Thị Minh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Phạm Thị Tố Oanh, Trung Tâm Các Chương Trình Kinh Tế Xã Hội, Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam Th.S Nguyễn Thị Linh Giang, giảng viên Khoa Môi Trường thuộc Trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội tận tình hướng dẫn, giúp đỡ truyền đạt cho em kinh nghiệm quý báu suốt trình làm đồ án Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành giúp đỡ quý Thầy, Cô Khoa Môi Trường - Trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội truyền đạt kiến thức năm em học tập trường Với vốn kiến thức tiếp thu trình học tập không tảng cho trình em làm đồ án mà hành trang quý báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em xin chân thành cảm ơn UBND xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho em điều tra, khảo sát để có liệu hoàn thành đồ án Do thời gian nghiên cứu có hạn nên đồ án tránh khỏi khiếm khuyết định Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô bạn đọc Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Trịnh Thị Minh MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT UBND : Uỷ ban nhân dân CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt CTR : Chất thải rắn BVMT : Bảo vệ môi trường 3R : Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế KT - XH : Kinh tế - xã hội DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người, sinh vật phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa dân tộc nhân loại Bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển bền vững vấn đề đặt toàn giới, đặc biệt quốc gia phát triển có Việt Nam Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam có bước chuyển mạnh mẽ Quá trình công nghiệp hóa, đại hóa diễn nhanh, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực Đến nay, kinh tế không phát triển thành phố, khu đô thị lớn nước ta mà mở rộng quận, huyện thị trấn, phạm vi nhỏ hẹp làng, xã Song song đó, với trình phát triển đó, chất lượng sống người dân quận, huyện, nông thôn nâng cao Mức sống người dân cao nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xã hội lớn, điều đồng nghĩa với việc gia tăng lượng rác thải sinh hoạt theo hộ gia đình thải vào môi trường ngày nhiều Xã Phù Đổng thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 15km xã nông thôn ngoại thành nằm dọc bên bờ đê tả ngạn sông Đuống (Thiên Đức Giang), nơi có số đường giao thông trọng điểm chạy qua Vì vậy, hoạt động kinh tế, dịch vụ xã tương đối phát triển, đồng thời dân số xã tăng, nhu cầu tiêu dùng người dân tăng theo Các chợ, quán ăn, dịch vụ phục vụ người dân ngày phong phú đa dạng, dẫn đến chất lượng rác thải tăng lên nhiều Tuy nhiên, điều đáng quan tâm chưa có giải pháp cụ thể việc quản lý chất thải sinh hoạt Rác thải thu gom tập trung số bãi rác lộ thiên, không tiến hành xử lý, chôn lấp, làm vệ sinh công cộng, mỹ quan môi trường, gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí Đặc biệt, bãi rác nguy gây bệnh dịch, nguy hại đến sức khỏe người Xuất phát từ thực trạng trên, đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Phù Đổng - huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội” thực với mong muốn góp phần tìm giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thích hợp cho xã Phù Đổng Mục tiêu đề tài Đề tài nhằm đánh giá trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Phù Đổng đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường chất thải rắn gây Nội dung nghiên cứu - Điều tra tình hình chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Phù Đổng: + Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt + Thành phần chất thải rắn sinh hoạt + Lượng phát thải chất thải rắn sinh hoạt - Đánh giá trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Phù Đổng: Tìm hiểu hệ thống tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Phù Đổng như: + Về phương tiện thu gom, vận chuyển, nhân lực trì: Số lượng, chủng loại phương tiện thu gom, vận chuyển; số nhân công thu gom, vận chuyển + Tình hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt: Phương pháp thu gom; tần suất, thời gian thu gom, điểm tập kết, hiệu suất thu gom, vạch tuyến thu gom sơ cấp thứ cấp + Tình hình phân loại; phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt + Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2025 Đánh giá nhận thức cộng đồng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Phù Đổng: + Nhận thức, đánh giá cán quản lý + Nhận thức, đánh giá người dân - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Phù Đổng: + Giải pháp nâng cao hiệu công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt + Giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt: Về chế, sách, Về việc bố trí, trung chuyển, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1 Một số khái niệm Theo điều 3, Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 phủ quản lý chất thải rắn phế liệu đưa khái niệm CTR [2] Chất thải rắn (CTR): Là chất thải thể rắn, thải từ trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH): Là chất thải rắn phát sinh sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng Hoạt động quản lý CTR: Bao gồm hoạt động quy hoạch quản lý, đầu tư xây dựng sở quản lý chất thải rắn, hoạt động phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế xử lý chất thải rắn nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác động có hại môi trường sức khoẻ người [3] Thu gom CTR: Là hoạt động tập hợp, phân loại, đóng gói lưu giữ tạm thời chất thải rắn nhiều điểm thu gom tới địa điểm sở quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận [3] Vận chuyển CTR: Là trình chuyên chở chất thải rắn từ nơi phát sinh, thu gom, lưu giữ, trung chuyển đến nơi xử lý, tái chế, tái sử dụng bãi chôn lấp cuối [3] Xử lý CTR: Là trình sử dụng giải pháp công nghệ, kỹ thuật làm giảm, loại bỏ, tiêu hủy thành phần có hại ích chất thải rắn; thu hồi, tái chế, tái sử dụng lại thành phần có ích chất thải rắn [3] Chôn lấp CTR hợp vệ sinh: Là hoạt động chôn lấp phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh [3] Rác: Là thuật ngữ dùng để chất thải rắn hình dạng tương đối cố định, bị vứt bỏ từ hoạt động người Rác sinh hoạt hay chất thải rắn sinh hoạt phận chất thải rắn, hiểu chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày người [1] Chất thải: Là sản phẩm sinh trình sinh hoạt người, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, dịch vụ, thương mại, sinh hoạt gia đình, trường học, Ngoài ra, phát sinh giao thông vận tải khí thải phương tiện giao thông, chất thải kim loại, hóa chất từ vật liệu khác [4] 1.1.2 Sự hình thành chất thải rắn sinh hoạt Nguyên vật liệu Chế biến Thu hồi tái chế chất thải chất thải Chế biến lần Tiêu thụ Thải bỏ Hình 1.1 Sự hình thành chất thải rắn sinh hoạt [5] Ghi chú: Nguyên vật liệu, sản phẩm, vật liệu thu hồi tái sử dụng 1.1.3 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt [1] 10 Bảng 3.11 Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt xã Phù Đổng đến năm 2025 STT 10 11 Năm tính Dân số Hệ số phát Khối lượng CTRSH toán (người) thải (tấn/ngày) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 13.597 13.775 13.955 14.138 14.323 14.510 14.685 14.863 15.042 15.224 15.407 0,59 0,5 0,6 0,63 0,69 0,72 0,75 0,80 0,83 0,85 0,88 8,0 7,0 8,3 8,9 9,9 10,0 11,0 11,9 12,5 12,9 13,6 Hình 3.7 Biểu đồ gia tăng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt xã Phù Đổng đến năm 2025 Từ bảng dự báo cho ta thấy khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh năm 2015 tấn/ngày, đến năm 2018 8,9 tấn/ngày đến năm 2025 13,6 tấn/ngày Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày tăng, gây ảnh hưởng lớn tới môi trường sức khỏe cộng đồng Thực tế việc quản lý xử lý rác thải có nhiều tiến bộ, cố gắng chưa ngang tầm với nhu cầu đòi hỏi Hiện nay, khu vực thu gom đưa đến bãi chôn lấp tập trung đạt khoảng 70-75%, lại rác thải xuống ao hồ, sông ngòi, bên đường Nhiều nơi rác thải không thu gom, điểm vứt rác tràn ngập khắp nơi Ở khu vực khám chữa bệnh đạt tiến đáng kể việc cải thiện điều kiện môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp với thiết bị phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh nhân dân, song bất 45 cập việc thu gom tiêu huỷ rác thải, chất thải có thành phần nguy hại Đây nguy tiềm ẩn môi trường người Với lượng rác thải phát sinh vậy, trạng thu gom cần cải thiện nâng cao Để đạt mục tiêu tới năm 2025 tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đạt 100%, đòi hỏi phải tiến hành nhiều giải pháp nâng cao nhận thức cho cán nhân dân đến đầu tư sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, đội ngũ công nhân, nhân viên làm dịch vụ chế phù hợp Việc quản lý rác phải thực tốt từ khâu phân loại rác hộ gia đình, tách rác thải hữu để chôn lấp, để làm phân vi sinh, rác thải vô để tái chế tận dụng Tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm hành hành vi xả rác bừa bãi, phóng uế đường Xã Phù Đổng đặc biệt cần quan tâm nhiều đến giải pháp đồng bộ, việc làm thiết thực, cần triển khai nhanh chóng như: Đổi xe chuyên dụng vận chuyển phù hợp, tiện lợi, hiệu từ thu gom, vận chuyển, trung chuyển Đầu tư xây dựng sở xử lý rác thải có công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế đảm bảo môi trường, bên cạnh cần tăng cường nhân công/thôn thực làm vệ sinh môi trường để kịp thời thu gom rác thải phát sinh ngày Đối với lượng rác thải phát sinh khu dân cư, ngày thường trung bình 2-3 ngày thu gom lần, theo dự báo tới năm 2025 rác thải tăng lên 13,6 tấn/ngày với lượng rác thải tăng đòi hỏi nỗ lực lớn từ người công nhân trực tiếp thu gom rác nên cần tăng thêm thời gian thu gom rác lên lần/ngày vào khoảng 17 chiều phải 19 hoàn thành để đảm bảo thu gom hết lượng rác thải ngày Do đó, rác thải thu gom quy định, không để rác thải tồn đọng lâu Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường 3.6 Đánh giá chung 46 3.6.1 Thuận lợi Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt tương đối đầy đủ: Hệ thống giao thông đầu tư tốt thuận tiện; phương tiện trang thiết bị thu gom CTRSH nhân lực đáp ứng đủ phạm vi tỷ lệ thu - gom CTRSH Hệ thống tổ chức triển khai công tác CTRSH thiết lập đạo tổ - chức UBND xã thực công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt Kinh phí bố trí nguồn ngân sách nhà nước xã hàng năm để trì hoạt động thu gom, xử lý CTRSH 3.6.2 Tồn tại, khó khăn Từ thực tế công tác quản lý CTRSH địa bàn xã cho thấy số tồn tại, khó khăn sau: a) Về chế sách - Chưa xây dựng quy chế chung công tác quản lý CTRSH địa bàn xã, chưa làm rõ thành phần, trách nhiệm, chế phối hợp đơn vị - hệ thống quản lý Thiếu hướng dẫn tài cho công tác quản lý CTRSH: Thu, nộp quản lý phí dịch vụ thu gom CTRSH, chế khuyến khích tham gia thành phần - kinh tế tư nhân công tác thu gom, xử lý CTRSH Chưa ban hành quy định, thông báo hướng dẫn công tác thu gom, vận - chuyển, xử lý địa bàn b) Nguồn lực tài Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thu gom rác, chế hỗ trợ - cho cán công nhân thu gom hạn hẹp c) Về nguồn lực, kỹ thuật công nghệ Nguồn lực trang thiết bị người hạn chế dẫn đến việc mở rộng phạm vi - mạng lưới thu gom tăng tỷ lệ thu gom CTRSH gặp nhiều khó khăn Các mô hình, kỹ thuật xử lý CTRSH nông thôn quy mô hộ gia đình chưa triển - khai thực địa bàn d) Về nhận thức, ý thức Nhận thức cấp quyền công tác quản lý CTRSH chưa đầy đủ, đặc biệt vấn đề quản lý CTRSH địa bàn, mô hình xã hội hóa công tác quản lý CTRSH chưa quan tâm, hỗ trợ 47 - Còn số hộ dân chưa chấp hành tốt việc đăng ký nộp phí thu gom CTRSH Nhìn chung, địa bàn xã tình trạng dân cư xả rác tự kênh mương tạo nên bãi rác tự phát vứt bừa bãi tuyến đường 3.6.3 Đánh giá nguyên nhân Nhìn chung, hệ thống quản lý CTRSH xã tồn nhiều vấn đề - nguyên nhân sau: Cơ chế sách, quy định, hướng dẫn công tác quản lý CTRSH xã - thiếu chưa đồng Ngân sách hỗ trợ công tác quản lý CTRSH chưa có nên việc triển khai công tác - quản lý CTRSH chưa thực Chưa có hệ thống phân loại CTRSH nguồn, điều gây ảnh hưởng nhiều - khó khăn cho công tác quản lý xử lý CTRSH Mô hình xã hội hóa quản lý CTRSH chưa trọng đẩy mạnh, ý thức cộng đồng công tác thu gom, xử lý CTRSH chưa cao, chưa có hoạt động, 3.6.4 - mô hình cụ thể để triển khai thực rút kinh nghiệm Thách thức công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Khối lượng CTRSH địa bàn phát sinh ngày cao tốc độ phát triển kinh tế trình đô thị hóa diễn nhanh, mức sống nhu cầu tiêu dùng người dân tăng Việc quản lý CTRSH hiệu tác động tiêu cực đến thành phần - môi trường sức khỏe cộng đồng Cùng với việc ban hành quy định hướng dẫn, việc đầu tư sở hạ tầng, kỹ thuật công nghệ thu hút nguồn lực công tác quản lý CTRSH cần phải thực để mở rộng phạm vi, tăng tỷ lệ thu gom, tái chế, xử lý CTRSH điạ bàn xã, đáp ứng mục tiêu phủ Chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp - CTRSH đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 Chi phí cho xử lý CTRSH ngày lớn cần huy động nguồn lực tài bền vững đảm bảo triển khai trì hoạt động quản lý CTRSH điạ bàn xã, tăng cường công tác xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, huy động 3.7 tham gia người dân Nhận thức, ý thức tham gia cộng đồng quản lý CTRSH tác động đến hiệu chương trình, kế hoạch hoạt động quản lý CTRSH xã Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Phù Đổng 48 Với việc dự báo lượng rác thải phát sinh thời gian tới đặt yêu cầu cấp bách công tác quản lý rác thải xã Vì vậy, yêu cầu đề phải có biện pháp quản lý thích hợp Trong giai đoạn nay, để thực nhiệm vụ quản lý môi trường nói chung quản lý rác thải sinh hoạt nói riêng, ta áp dụng nhiều công cụ khác như: Công cụ pháp luật, công cụ kinh tế, giáo dục cộng đồng… Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho toàn xã 3.7.1 Biện pháp chế sách - Thành lập máy quản lý môi trường, phối hợp với để nắm vững tình hình môi trường chung xã theo dõi sát sao, hướng dẫn công nhân thu gom, nâng cao hiệu quản lý • Mỗi thôn có người phụ trách quản lý môi trường • Tổ chức tập huấn cho đội thu gom rác thải kĩ thuật thu gom, phân loại rác, có trách nhiệm công việc chịu quản lý cán quản lý môi trường thôn • Tổ chức tập huấn cho cán môi trường để nâng cao trình độ chuyên môn, khả quản lý - Tăng ngân sách cho hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, phải có quỹ môi trường để chi trả cho hoạt động khuyến khích giải cố môi trường địa phương - Công nhân trực tiếp làm việc thu gom rác phải xếp ngành lao động độc hại từ có chế độ tiền lương phù hợp thêm phụ cấp độc hại, dụng cụ bảo hộ lao động phải trang bị đầy đủ đảm bảo an toàn lao động - Phấn đấu nâng cao hiệu hoạt động hệ thống thu gom, vận chuyển, đạt tỷ lệ thu gom 100% 3.7.2 Biện pháp tuyên truyền giáo dục Nhận thức người dân vấn đề quản lý rác thải, tác động đến môi trường, sức khỏe người ô nhiễm rác thải mức thấp việc nâng cao hiểu biết ý thức cộng đồng với lĩnh vực BVMT nói chung công tác 49 thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nói riêng việc làm cần thiết Để nâng cao nhận thức người dân thông qua số biện pháp sau: - Phổ biến cho người dân rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân việc phân loại rác thải thông qua tổ chức trị: Hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ, trường học, phát tờ rơi phân loại chất thải rắn hộ gia đình… - Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tác hại rác thải gây cho môi trường sức khỏe người thông qua hệ thống thông tin thôn như: Báo, đài, tivi, áp phích địa phương… - Tổ chức hoạt động, chương trình, phong trào làm vệ sinh môi trường: Ngày môi trường giới, giữ gìn đường phố xanh - đẹp, tháng niên hành động môi trường… - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhà trường vấn đề bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát động phong trào như: Trồng xanh, khơi thông cống rãnh, xóa bỏ quan niệm môi trường môn học lồng ghép, thay vào nhà trường thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa đề tài môi trường cách sinh động nhằm tạo hứng thú cho học sinh tìm hiểu môi trường, nhằm hình thành thói quen tốt cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường dùng phần mềm dạy học môi trường… - Đưa tiêu chí bảo vệ môi trường vào việc đánh giá gia đình văn hóa Những gia đình có ý thức trách nhiệm việc bảo vệ môi trường tuyên dương gia đình thiếu ý thức bị nêu tên loa phát hàng ngày xã 3.7.3 Đầu tư dụng cụ đựng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình Việc phân loại chất thải rắn hộ gia đình coi nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý chất thải rắn, có tính chất định đến hiệu toàn trình xử lý sau Đối với nước phát triển, phân loại chất thải rắn nguồn sâu vào tiềm thức người dân tạo thành thói quen cộng đồng Việc phân loại chất thải rắn nguồn có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm diện tích chôn lấp, tạo nguồn tài nguyên phát 50 triển sản xuất Để phù hợp kinh tế cho hộ gia đình địa phương xã Phù Đổng cần thực hiện: ∗ Tận dụng dụng cụ chứa chất thải hộ dân có sơn dụng cụ thành hai màu khác để phân biệt thùng chứa vô (màu đỏ) hữu (màu xanh) ∗ Đối với hộ chưa sử dụng dụng cụ đựng chất thải rắn sinh hoạt tận dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường như: Mây, tre,… Để tạo dụng cụ đựng chất thải rắn, sau sơn dụng cụ để phân biệt thùng chứa vô (màu đỏ) hữu (màu xanh) 3.7.4 Tổ chức hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt Phương tiện, thời gian thu gom,vận chuyển chất thải rắn ∗ Phương tiện: Sử dụng xe thu gom có ngăn (chứa chất thải vô hữu cơ) thiết kế theo tiêu chuẩn (1 xe vận chuyển 1,2-1,5 m CTRSH) để vận chuyển chất thải từ thôn đến bãi tập kết ∗ Thời gian: Thời gian thu gom rác thải hữu thu gom vào buổi chiều hàng ngày từ 17h- 19h, riêng rác thải vô thu gom vào ngày chủ nhật hàng tuần (nếu hàng ngày hộ dân thải rác thải vô công nhân môi trường thu gom xe thu gom thiết kế ngăn đựng rác thải vô rác thải hữu riêng biệt) 3.7.5 Biện pháp công nghệ Theo xu phát triển kinh tế thời gian tới thành phần tính chất rác thải sinh hoạt phức tạp trước nhiều, gia tăng khối lượng thành phần rác thải cần có biện pháp xử lý thích hợp - Đối với rác thải hữu như: Thực phẩm thừa, cây, phế thải nông nghiệp… • Sử dụng biện pháp làm phân ủ: Đây biện pháp áp dụng phổ biến nhiều tỉnh thành nước mang lại hiệu cao xử lý rác thải Có thể kết hợp phương pháp với việc ủ phân chuồng, bùn thải biogas tận dụng 51 nguồn rác làm phân bón ruộng bón cho trồng lâu năm giúp tiết kiệm chi phí sản xuất • Có thể sản xuất khí sinh học hộ gia đình vào vụ thu hoạch, tận dụng phế thải đồng ruộng, chất thải chăn nuôi phần chất thải sinh hoạt • Xây dựng nhà máy xử lý rác làm phân vi sinh chung cho huyện sử dụng vào sản xuất nông nghiệp phục vụ nhân dân huyện tận dụng triệt để nguồn rác thải hữu - Đối với rác thải không tái chế như: Gạch ngói, đất đá,… Biện pháp xử lý thích hợp chôn lấp Đây việc làm cần thiết bởi: Việc giúp xóa bỏ bãi rác lộ thiên tồn địa bàn xã - Tái sử dụng tái chế chất thải rắn sinh hoạt (triển khai kế hoạch chiến lược 3R: Phân loại CTRSH từ hộ gia đình) - Hiện nay, xã Phù Đổng trình UBND thành phố Hà Nội có kế hoạch cho phép xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt cho xã Vì vậy, dự án duyệt cần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nhà máy xử lý rác cho xã 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trên sở xem xét thực tế, đánh giá cách toàn diện trạng công tác quản lý CTRSH địa bàn xã Phù Đổng đề suất số giải pháp công tác quản lý địa bàn xã rút số kết luận sau: Đồ án trình bày khái niệm, tính chất, đặc điểm phương pháp quản lý CTR nói chung CTRSH nói riêng, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý CTRSH thành phố Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội phù hợp với xã Phù Đổng áp dụng vào thực tế Đã điều tra, thu thập số liệu điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm môi trường trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt Đồ án đánh giá trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã như: Nhận thức người dân, nhà quản lý trạng tổ chức thực quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt Từ thực tiễn, đồ án đưa giải pháp cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt như: Biện pháp chế sách, biện pháp tuyên truyền giáo dục; Đầu tư dụng cụ; Tổ chức hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hạn chế chế sách, tổ chức chưa tốt, điểm tập kết rác chưa hợp lý, việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt chưa hiệu Phối hợp nhà quản lý, người thu gom người dân chưa tốt dẫn đến việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt chưa tốt Công tác phân loại rác bao gồm nguồn chưa áp dụng, phần lớn rác thải tập trung hỗn hợp vận chuyển đến bãi rác nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng khó khăn cho công tác quản lý Công tác thu gom, vận chuyển rác thải thực khu vực hiệu thu gom đạt mức tương đối Mặt khác, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn chưa quan tâm nhân lực đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt 53 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã tùy thuộc vào đặc tính nhóm hộ Do hộ dân cư xã hoạt chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp nên tận dụng lượng cơm thừa, rau, củ, cho gia súc, gia cầm nên trung bình chung thành phần rác thải hữu xã (chiếm 55%) cao so với rác thải vô (chiếm 45%) KIẾN NGHỊ Để công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn xã thực tốt hơn, đồ án đưa số kiến nghị sau: Tăng cường hiệu công tác phân loại, thu gom CTRSH nguồn đổ thải rác có hiệu địa bàn xã theo mô hình thôn Phát triển hệ thống thu phí để cân cho công tác quản lý, tăng cường đầu tư, xây dựng sở vật chất, kỹ thuật cho công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt Đề nghị quyền có đạo thực tăng tần suất thu gom chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Đề nghị thêm trang thiết bị phù hợp với tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt như: Xe kéo tay, thùng chứa rác di động Đề xuất thành lập quỹ môi trường để trì hoạt động liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt để từ có kiểm tra, giám sát, tuyên truyền có chất lượng Nâng cao lực, trình độ chuyên môn cho công nhân, cán chuyên trách môi trường Tạo phối kết hợp chặt chẽ UBND xã với cán thôn để dễ hoạt động hiệu công tác quản lý chất thải Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hoạt động phân loại rác… 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Trần Hiếu Huệ (2001), Quản lý chất thải rắn, NXB xây dựng, Hà Nội Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 Chính Phủ Quản lý chất thải rắn phế liệu Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/04/2007 Chính Phủ Quản lý chất thải rắn Nguyễn Xuân Nguyên (2004), Công nghệ xử lý rác thải chất thải rắn, NXB khoa học kỹ thuật TS Nguyễn Trung Diệu, TS Trần Thị Mỹ Diệu, Công ty môi trường tầm nhìn xanh Tổng cục môi trường (2011), Báo cáo môi trường quốc gia quản lý chất thải rắn (Nguồn: Viện kỹ thuật nhiệt đới bảo vệ môi trường 8/2000) (Nguồn: UBND xã Phù Đổng, báo cáo dân số, 2015) (Nguồn: UBND xã Phù Đổng, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai xã, 2015) 55 PHỤ LỤC Phụ lục 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Phỏng vấn người dân địa bàn Điều tra lượng rác thải từ hộ gia đình Xe ép rác thu gom Công nhân thu gom rác Hình ảnh phân loại rác Hình ảnh cân loại rác Hình ảnh rác chợ Hình ảnh vứt rác bên đê đường Điểm tập kết rác [...]... tại xã, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới mạch nước ngầm 3.3 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Phù Đổng 3.3.1 Đánh giá hiện trạng công tác phân loại, thu gom và điểm tập kết rác chất thải rắn sinh hoạt tại xã Phù Đổng Hiện nay, phương thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã là theo thôn, xóm và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân xã Trên địa. .. (Nguồn: UBND xã Phù Đổng, 2015) 3.1.3 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Phù Đổng Rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã chủ yếu là chất thải hữu cơ Sau khi cân rác tại các thôn, ta tiến hành phân loại để xác định thành phần đối với 4 thôn đại diện cho xã Phù Đổng Bảng 3.4 Tỷ lệ phần trăm chất thải rắn sinh hoạt tại xã Phù Đổng Thành phần Đồ ăn thừa, vỏ rau quả Nilon, nhựa, cao su Giấy,... v.v… Các hoạt động KT-XH của con người Cácquản hoạt động giao tiếp và đối ng Hoạt động sống và tái sản sinh Các con hoạt ngườiđộng Các quá trình phi sản xuất lý CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT Hình 1.2 Các nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt [1] 1.1.4 Phân loại chất thải rắn sinh hoạt [1] a) Phân loại theo nguồn gốc phát sinh - Chất thải từ các hộ gia đình còn gọi là chất thải hay rác thải sinh hoạt được... 2011-2020 do Thủ tướng chính phủ ban hành 1.3 Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam 1.3.1 Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam Quản lý CTRSH tại Việt Nam, nhất là tại các thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng… đang là thách thức lớn đối với các nhà quản lý Tốc độ gia tăng rác thải không chỉ vì dân số đô thị tăng, sản xuất, dịch vụ tăng, mà còn vì mức... số nhà máy chế biến phân vi sinh với công nghệ đơn giản nên hoạt động không hiệu quả (thành phố Vũng Tàu và thành phố Vinh) c) Đốt Tại Việt Nam hiện nay đang có xu hướng đầu tư đại trà lò đốt chất thải rắn sinh hoạt ở tuyến huyện, xã Do vậy, đang tồn tại tình trạng mỗi huyện, xã tự đầu tư lò đốt công suất nhỏ để xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn Theo báo cáo của các địa phương, trên. .. 3.1 Tình hình chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Phù Đổng Xã Phù Đổng với dân số tăng qua các năm cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, quá trình công nghiệp hóa đã tạo ra lượng rác thải sinh hoạt lớn và tăng dần về khối lượng, thành phần 3.1.1 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại xã Phù Đổng Qua điều tra, cho thấy các nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt tại địa bàn xã như - sau:... vi sinh (compost) Nước ta hiện có 10 nhà máy chế biến chất thải rắn sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao thành phân bón vi sinh Các nhà máy xử lý CTRSH thành phân bón mới chỉ thực hiện ở các thành phố lớn nhưng với quy mô và công suất nhỏ Đó là nhà máy chế biến rác thải Cầu Diễn (Hà Nội) với công suất xử lý 50 nghìn tấn rác/năm (công nghệ Tây Ban Nha); nhà máy xử lý rác thải Nam Định với công suất xử lý. .. thức, đánh giá về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình và các cán bộ môi trường xã (công nhân thu gom, thu phí vệ sinh) tại khu vực nghiên cứu Thực hiện 60 phiếu (15 phiếu/thôn) với 2 mẫu phiếu điều tra cho 2 nhóm đối tượng cụ thể là nhân viên đơn vị thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt và cộng đồng người dân - Phương pháp điều tra xác định hệ số phát sinh và thành phần chất thải. .. Rác thải sinh hoạt Chợ Gióng Trạm y tế xã Phù Đổng Các công trình công cộng (đình, chùa, đền…) Hình 3.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại xã Phù Đổng 28 3.1.2 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại xã Phù Đổng Gắn liền với tốc độ công nghiệp hóa, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chất lượng cuộc sống ngày càng cao, song song với quá trình đó là sự gia tăng rác thải sinh hoạt Bảng 3.1 Tổng chất. .. chiều muộn, như vậy sẽ phát sinh một lượng rác thải tương đối lớn, thành phần chủ yếu là chất thải hữu cơ dễ phân hủy Qua khảo sát thành phần rác thải của chợ vào 2 ngày 8/01 và 10/01/2016 thấy tỷ lệ thành phần rác thải phát sinh ở khu được thể hiện qua biểu đồ sau: Hình 3.3 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại chợ Gióng (Nguồn: Kết quả điều tra thực tế) Thành phần rác thải chợ đều do các hộ kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Thành phần CTRSH có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lựa chọn các thiết bị xử lý, công nghệ xử lý cũng như hoạch định các chương trình quản lý đối với hệ thống kỹ thuật quản lý CTRSH, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay