Bài giảng hệ thống phun dầu toyota common rail diesel

106 843 5
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 15:57

ƯU ĐIỂM EFI DIESEL • • • • • • Công suất động cao Suất tiêu hao nhiên liệu thấp Giảm ô nhiễm Giảm tiếng ồn Giảm lượng khói Động làm việc ổn định PHÂN LOẠI • Có hai kiểu EFI Diesel: Conventional EFI-Diesel  Lượng nhiên liệu phun thời điểm phun điều khiển điện tử  Sự cung cấp phân phối nhiên liệu dựa vào hệ thống khí (Bơm cao áp…) Common-Rail Diesel  Dùng bơm nhiên liệu để cung cấp nhiên liệu vào ống phân phối với áp suất cần thiết  ECU điều khiển mở đóng kim phun để định lượng nhiên liệu phun thời điểm phun COMMON-RAIL DIESEL Gồm:     Hệ thống nhiên liệu Các cảm biến Các chấp hành ECU thành phần khác CẤU TRÚC TỔNG QUÁT LỌC NHIÊN LiỆU BƠM CAO ÁP HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU MÔ TẢ • Nhiên liệu từ thùng chứa bơm tiếp vận cung cấp đến bơm cao áp với áp suất cần thiết • Bơm cao áp cung cấp nhiên liệu đến ống phân phối • Áp suất phun thay đổi theo tải tốc độ động Ở tốc độ cầm chừng khoảng 20Mpa, tải lớn khoảng 160Mpa • ECU điều khiển van nạp SCV (Suction Control Valve) để điều chỉnh áp suất nhiên liệu cách điều chỉnh lượng nhiên liệu cung cấp tới bơm cao áp • ECU xác định áp suất nhiên liệu ống phân phối nhờ cảm biến áp suất nhiên liệu điều khiển đóng mở SCV ĐIỀU KHIỂN KIM PHUN HỆ THỐNG XÔNG MÁY THW KIỂM TRA KIỂM TRA HỆ THỐNG Điện trở cuộn dây rơ le xông Khoảng 10Ω Điện trở bu gi xông 0,95Ω 20°C S 120 30 40 Nhiệt độ nước°C ĐÈN KIỂM TRA ĐỒNG HỒ TABLEAU ĐIỀU KHIỂN SCV ĐIỀU KHIỂN BƯỚM GA ĐIỀU KHIỂN VAN EGR Intake Restrictor Valve Position Sensor Intake Restrictor Valve Intake Restrictor Valve Control Motor EGR Valve Position Sensor Engine ECU Vacuum Pump Vacuum Damper EGR Valve Engine E-VRV (for EGR valve control) Atmospheric Pressure Sensor Crankshaft Position Sensor Accelerator Pedal Position Sensor Water Temp Sensor Turbo Pressure Sensor Intake Air Temp Sensor ĐIỀU KHIỂN ĐƯỜNG NẠP Intake Restrictor Valve Control Motor Engine ECU Intake Restrictor Valve Position Sensor Crankshaft Position Sensor (Ne) Water Temp Sensor (THW) Intake Air Temp Sensor (THA) Accelerator Pedal Position Sensor (VPA) Intake Restrictor Valve Turbo Pressure Sensor (PIM) Ignition Switch (STA) AIR Intake Restrictor Valve Position Sensor Rotary Solenoid Type Torque Motor Magnet Steel Layer Hall IC Magnet Magnet • Khi khởi động: Bướm ga mở hoàn toàn để giảm lượng khói • Khi động chạy: Độ mở bướm ga điều chỉnh tối ưu theo tốc độ, tải lượng EGR • Khi động dừng: Bướm ga đóng hoàn toàn cắt không khí nạp, lượng khí xy lanh bé → động dừng êm dịu ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TĂNG ÁP Turbo Pressure Sensor DC Motor Atmospheric Pressure Sensor Nozzle Vane Position Sensor Actual Nozzle Vane Position Crankshaft Position Sensor Nozzle Vane Position Control Turbo Motor Drive Engine ECU Water Temp Sensor Intake Air Temp Sensor Target Nozzle Vane Position Signal Turbocharger Control Status ĐIỀU KHIỂN QUẠT LÀM MÁT 10 ĐẦU CHẨN ĐOÁN [...]... điều khiển van xã áp suất mở để đạt áp suất cần thiết 6 KIM PHUN • EDU khuếch đại tín hiệu từ ECU để điều khiển lưu lượng phun và thời điểm phun của kim phun CẤU TRÚC KIM PHUN • Số lỗ phun từ 6 đến 8 • Điện áp 150 vôn • Áp suất phun: 135 – 180 Mpa HOẠT ĐỘNG CỦA KIM PHUN HOẠT ĐỘNG CỦA KIM PHUN Kim phun đóng Van điện mở Van điện đóng Kim phun mở ... BƠM CAO ÁP 2KD-FTV & 1ND-TV CẤU TRÚC BƠM CAO ÁP NGUYÊN LÝ BƠM CAO ÁP 2KD-FTV 1ND - TV 4 ỐNG PHÂN PHỐI • Ống phân phối chứa nhiên liệu có áp suất cao từ bơm cao áp và phân phối nhiên liệu đến các kim phun Bộ hạn chế P Cảm biến P nhiên liệu CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHIÊN LIỆU Cảm biến áp suất nhiên liệu Cảm biến áp suất nhiên liệu Bộ giới hạn áp suất Bộ giới hạn áp suất Van xã nhiên liệu Cảm biến áp suất nhiên... BƠM TIẾP VẬN • Bơm tiếp vận là kiểu bơm bánh răng ăn khớp trong Nó bố trí bên trong bơm cao áp 2 SUCTION CONTROL VALVE • SCV bố trí ở bơm cao áp • Van nạp SCV là kiểu van điện ECU điều khiển SCV theo hệ số tác dụng để điều khiển lượng nhiên liệu cung cấp đến bơm cao áp SUCTION CONTROL VALVE SCV dùng để hiệu chỉnh áp suất nhiên liệu trong bơm cao áp R = 1.5 – 1.7Ω ở nhiệt độ 200°C ĐIỀU KHIỂN SCV 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng hệ thống phun dầu toyota common rail diesel, Bài giảng hệ thống phun dầu toyota common rail diesel, Bài giảng hệ thống phun dầu toyota common rail diesel, BỘ GIỚI HẠN ÁP SUẤT, CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHIÊN LIỆU, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NHIÊN LIỆU, B. ĐIỀU KHIỂN THỜI ĐIỂM PHUN, F. ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT NHIÊN LIỆU, HỆ THỐNG XÔNG MÁY, ĐIỀU KHIỂN ĐƯỜNG NẠP

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay