Công tác đất, công tác nổ mìn, công tác bê tông, công tác ván khuôn, công tác cốt thép, công tác đo đạc, công tác kích kéo, công tác kích kéo

19 467 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 15:21

TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU TRONG XÂY DỰNG CẦU II-1- CÔNG TÁC ĐẤT 1- ĐẮP ĐẤT  Cung cấp đất  Tại chỗ  Khai thác + Vận chuyển  Độ chặt đất đắp  Thiết bị đầm đất K  k  k max  Tính khối lượng đắp V  F1  F2 * L TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU - Đ ÀO Đ ẤT  Thiết bị đào  Máy gàu thuận  Máy gàu nghịch  Máy gàu ngoạm  Máy xói hút  Ổn định thành hố đào  Mái dốc tự nhiên  Chống vách tôn  Chống vách cọc ván  Chống tường barrette  Tính toán khối lượng đào V H [ab cd  (a  c)(b  d )] TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II-2 CÔNG TÁC NỔ MÌN 1- VẬT LIỆU NỔ -Thuốc nổ: Amonite, Dinamite, T.N.T - Kíp nổ: kíp lửa, kíp điện 2- PHƯƠNG THỨC NỔ PHÁ -Nổ văng mạnh n> -Nổ văng yếu n =1 -Nổ om (nổ hạn chế) n Nứt  Đặt cốt thép vào BT để tham gia chịu kéo, truyền lực dính bám  Khi biến dạng lớn kéo nứt => Dự ứng lực  Phản ứng thuỷ hoá sinh nhiệt => Nứt TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU 2- CHẾ TẠO VỮA BÊ TÔNG  Trộn thủ công  Máy di động : Năng suất nhỏ, chất lượng không  Trạm trộn : Công suất lớn, chất lượng đảm bảo  Cần đảm bảo :  Chất lượng vật liệu  Tỷ lệ thành phần, lượng nước trộn  Thời gian trộn, thời gian ninh kết  Nhiệt độ bê tông đổ vào kết cấu TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU 3- VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG  Vận chuyển thủ công : cự ly gần  Vận chuyển thùng chứa + cần cẩu  Vận chuyển máy bơm & ống dẫn  Vận chuyển xe thùng quay : cự ly xa TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU 4- ĐỔ BÊ TÔNG  Đổ trực tiếp : từ máy hay qua máng dẫn, H R 3-2 Tính khoảng cách nẹp chọn ván 2,27. L  , ( m) Theo độ võng: L max  127.E.J [ f ] , (m) Theo cường độ max q q 3-3 Tính chiều dày tole lót 4- LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN  Ván thành bên đạt 25% cường độ, ván đáy đạt 80% cường độ TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- CÔNG TÁC CỐT THÉP 1- GIA CÔNG CỐT THÉP  Nắn cốt thép : Đập, ke dãn, máy nắn  Cắt cốt thép: kéo, sấn (chặt), lửa, đá quay  Chiều dài cắt = tổng chiều dài - tổng dãn dài Góc uốn 30o 45o 60o 90o 135o Độ dãn 0,35d 0,5d 0,85d 2,0d 2,5d Uốn cốt thép : tay, máy  Nối cốt thép : buộc, hàn đối đầu, hàn chồng, hàn táp 2- LẮP DỰNG CỐT THÉP  Lắp dựng chỗ: không dùng thiết bị lớn, chậm  Lắp đặt lồng cốt thép: rút ngắn thời gian, phải có cẩu TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- CÔNG TÁC ĐO ĐẠC ĐO ĐẠC TRƯỚC KHI XÂY DỰNG CẦU  Xác định vị trí cầu  Mặt khu vực xây dựng cầu  Định vị trí mố trụ cầu  Cầu nhỏ : đo trực tiếp  Cầu lớn : đo giao hội tia ngắm, TĐDT, GPS  Lập mốc cao độ đầu cầu  Lập lưới khống chế mặt TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU 2- ĐO ĐẠC TRONG KHI XÂY DỰNG CẦU  Kích thước theo mặt : thước thép  Kích thước theo chiều cao : mia + thuỷ bình  Các mặt nghiêng : dọi + thước  Đo khoảng cách gối : kiểm tra đường chéo  Độ xác đo đạc: Đo dài: Đo cao: L   ( Lnhip 10000 h  20 L )  0,5n (cm) ( mm) TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- CÔNG TÁC KÍCH KÉO 1- NHỮNG THAO TÁC THỦ CÔNG  Di chuyển, điều chỉnh vị trí vật nặng cự ly nhỏ  Sàng, bắn, bảy : theo nguyên lý đòn bảy 2- NÂNG HẠ CẤU KIỆN  Các loại kích : dầu, ren,  Các lưu ý sử dụng kích:  Không để kích chịu lực lâu  Đệm gỗ đầu kích  Không di chuyển kích chịu lực  Kê phòng hộ theo dõi kích TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU 3- LAO KÉO, DI CHUYỂN CẦU KIỆN 3.1 Lao kéo lăn  Đường trượt ( liên tục, gián đoạn)  Bàn trượt ( dài suốt, tiết điểm)  Con lăn ( d=100)  Lực kéo F  kQ f2  iQ  W d k - Hệ số tăng tải Q - Trọng lượng vật kéo i – Độ dốc đường lăn f2 - Hệ số ma sát lăn d - Đường kính lăn W- Lực gió, W= w.Fc TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- CÔNG TÁC KÍCH KÉO 3-3 Tính toán lao kéo :  Xác định chiều dài lăn : Lcl  Bmax  20 (cm) P  Xác định số lượng lăn : ncl  k max m[ P] k- Hệ số chịu lực không đều, k=1,25 m- số đường ray cuả bàn trượt Pmax- Tải trọng lớn tác dụng lên bàn trượt [P] - Tải trọng cho phép điểm lăn (bảng 2-5 trang 70 sách Thi công cầu)  Chiều dài bàn trượt : lbt= ncl (0,001+0,15) (m) TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- CÔNG TÁC KÍCH KÉO 3- LAO KÉO, DI CHUYỂN CẦU KIỆN 3.2 Lao kéo xe lăn  Đường di chuyển (ray, ta vẹt, cầu tạm)  Xe lăn Q (kf  df )  iQ  W  Lực kéo D f3 - Hệ số ma sát trượt = 0,1 F f2 - Hệ số ma sát lăn = 0,05-:-0,07 d - đường kính trục D - Đường kính bánh xe TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- CÔNG TÁC KÍCH KÉO 3- LAO KÉO, DI CHUYỂN CẦU KIỆN 3.3 Thiết bị kéo  Tời kéo : quấn dây cáp tạo lực kéo  Dây cáp: chọn cáp ([P]=0,009d2), sử dụng cáp( chảy dầu, đứt sợi, xoắn cáp)  Puli (múp): chuyển hướng dây, chia làm nhiều dây chịu lực  Palang TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- CÔNG TÁC KÍCH KÉO 3- LAO KÉO, DI CHUYỂN CẦU KIỆN 3.4 Hố  Để neo giữ tời, múp cố định  Khả chịu tải phụ thuộc chiều sâu, loại đất, góc nghiêng dây [...]... HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- 7 CÔNG TÁC KÍCH KÉO 3- LAO KÉO, DI CHUYỂN CẦU KIỆN 3.3 Thiết bị kéo  Tời kéo : quấn dây cáp tạo lực kéo  Dây cáp: chọn cáp ([P]=0,009d2), sử dụng cáp( chảy dầu, đứt sợi, xoắn cáp)  Puli (múp): chuyển hướng dây, chia làm nhiều dây cùng chịu lực  Palang TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- 7 CÔNG TÁC KÍCH KÉO 3- LAO KÉO, DI CHUYỂN CẦU KIỆN... THI CÔNG CẦU 2- ĐO ĐẠC TRONG KHI XÂY DỰNG CẦU  Kích thước theo mặt bằng : thước thép  Kích thước theo chiều cao : mia + thuỷ bình  Các mặt nghiêng : quả dọi + thước  Đo khoảng cách gối : kiểm tra đường chéo  Độ chính xác đo đạc: Đo dài: Đo cao: L   ( Lnhip 10000 h  20 L ) 2  0,5n (cm) ( mm) TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- 7 CÔNG TÁC KÍCH KÉO 1- NHỮNG THAO TÁC... QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- 5 CÔNG TÁC CỐT THÉP 1- GIA CÔNG CỐT THÉP  Nắn cốt thép : Đập, ke dãn, máy nắn  Cắt cốt thép: kéo, sấn (chặt), lửa, đá quay  Chiều dài cắt = tổng chiều dài - tổng dãn dài Góc uốn 30o 45o 60o 90o 135o Độ dãn 0,35d 0,5d 0,85d 2,0d 2,5d Uốn cốt thép : bằng tay, bằng máy  Nối cốt thép : buộc, hàn đối đầu, hàn chồng, hàn táp 2- LẮP DỰNG CỐT THÉP  Lắp dựng tại chỗ:... trọng lớn nhất tác dụng lên bàn trượt [P] - Tải trọng cho phép trên 1 điểm của con lăn (bảng 2-5 trang 70 sách Thi công cầu)  Chiều dài bàn trượt : lbt= ncl (0,001+0,15) (m) TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- 7 CÔNG TÁC KÍCH KÉO 3- LAO KÉO, DI CHUYỂN CẦU KIỆN 3.2 Lao kéo bằng xe lăn  Đường di chuyển (ray, ta vẹt, cầu tạm)  Xe lăn Q (kf 2  df 3 )  iQ  W  Lực kéo D f3 - Hệ... NHỮNG THAO TÁC THỦ CÔNG  Di chuyển, điều chỉnh vị trí vật nặng cự ly nhỏ  Sàng, bắn, bảy : theo nguyên lý đòn bảy 2- NÂNG HẠ CẤU KIỆN  Các loại kích : dầu, ren, răng  Các lưu ý khi sử dụng kích:  Không để kích chịu lực lâu  Đệm gỗ trên đầu kích  Không di chuyển khi kích đang chịu lực  Kê phòng hộ và theo dõi khi kích TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU 3- LAO KÉO, DI CHUYỂN... KIỆN 3.1 Lao kéo bằng con lăn  Đường trượt ( liên tục, gián đo n)  Bàn trượt ( dài suốt, từng tiết điểm)  Con lăn ( d=100)  Lực kéo F  kQ f2  iQ  W d k - Hệ số tăng tải Q - Trọng lượng vật kéo i – Độ dốc đường lăn f2 - Hệ số ma sát lăn d - Đường kính con lăn W- Lực gió, W= w.Fc TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- 7 CÔNG TÁC KÍCH KÉO 3-3 Tính toán khi lao kéo :  Xác định... THÉP  Lắp dựng tại chỗ: không dùng thiết bị lớn, chậm  Lắp đặt lồng cốt thép: rút ngắn thời gian, phải có cẩu TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- 6 CÔNG TÁC ĐO ĐẠC 1 ĐO ĐẠC TRƯỚC KHI XÂY DỰNG CẦU  Xác định vị trí cầu  Mặt bằng khu vực xây dựng cầu  Định vị trí mố trụ cầu  Cầu nhỏ : đo trực tiếp  Cầu lớn : đo giao hội tia ngắm, TĐDT, GPS  Lập mốc cao độ đầu cầu  Lập lưới... Palang TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU II- 7 CÔNG TÁC KÍCH KÉO 3- LAO KÉO, DI CHUYỂN CẦU KIỆN 3.4 Hố thế  Để neo giữ tời, múp cố định  Khả năng chịu tải phụ thuộc chiều sâu, loại đất, góc nghiêng của dây
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đất, công tác nổ mìn, công tác bê tông, công tác ván khuôn, công tác cốt thép, công tác đo đạc, công tác kích kéo, công tác kích kéo, Công tác đất, công tác nổ mìn, công tác bê tông, công tác ván khuôn, công tác cốt thép, công tác đo đạc, công tác kích kéo, công tác kích kéo, Công tác đất, công tác nổ mìn, công tác bê tông, công tác ván khuôn, công tác cốt thép, công tác đo đạc, công tác kích kéo, công tác kích kéo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn