sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động vận động cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non ea na

31 516 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 11:53

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRƠNG ANA TRƯỜNG MẦM NON EA NA  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TỐT CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG CHO TRẺ 5- TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON EANA Họ tên tác giả : Nguyễn Thị Hải Yến Đơn vị cơng tác : Trường Mầm non Ea Na Trình độ đào tạo : Trung cấp Mơn đào tạo : Sư phạm Mầm non Ea Na, tháng 02 năm 2016 MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU: Lý chọn đề tài: Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: 3 Đối tượng nghiên cứu 4 Giới phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận Thực trạng 2.1 Thuận lợi - Khó khăn 2.2 Thành cơng –hạn chế 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu 2.4 Các ngun nhân, yếu tố tác động 2.5 Phân tích đánh giá vấn đề thực trạng Giải pháp, biện pháp 10 11 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp 11 3.2 Nội dung cách thức thực 11 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp 23 3.4 Mối quan hệ biện pháp, giải pháp 24 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu 24 Kết đạt qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu 24 III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 26 1- Kết luận 26 - Kiến nghị -Tài liệu tham khảo 26 27 I PHẦN MỞ ĐẦU: Lý chọn đề tài: Trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phát triển vận động nhiệm vụ nhằm góp phần phát triển tồn diện cho trẻ mầm non Dưới góc độ sinh lý học, vận động chuyển động thể người có tham gia hệ cơ, hệ xương, khớp, khéo léo, dẻo dai điều khiển hệ thần kinh.Vận động dù mức độ đơn giản hay phức tạp điều kiện cho phát triển cho thể người nhiều phương diện khác Dưới tác động giáo dục, hoạt động nhằm phát triển vận động cho trẻ nghiên cứu, lựa chọn tổ chức cách khoa học để đạt mục tiêu giáo dục đề ra.Thơng qua động tác hội phát huy lực vận động tiềm ẩn trẻ.Trẻ vận động cách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hệ thần kinh, giúp cho q trình cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư phát triển tốt Đồng thời cố cho trẻ kiến thức vật tượng xung quanh.Thơng qua hoạt động phát triển vận động giúp trẻ phát triển tình cảm, xã hội, vận động giúp trẻ nâng cao nhận biết thân, phẩm chất đạo đức tinh thần tập thể, lòng mong muốn giúp đỡ lẫn nhau, tính thẳng thắn, tính trung thực, tính khiêm tốn, cơng Trẻ em lứa tuổi mầm non thời kỳ quan trọng để thực hoạt động phát triển thể chất, giúp xương ngày săn chắc, việc luyện tập động tác vận động, khả giữ thăng bằng, phối hợp giác quan vận động với Đây thời kỳ phát triển đa dạng lĩnh vực Phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngơn ngữ, phát triển tình cảm quan hệ xã hội, phát triển thẩm mỹ cho trẻ Vậy giáo viên mầm non thân tơi ln nghí phải làm để phát huy tính chủ động sáng tạo trẻ, giúp trẻ thực tốt lĩnh vực phát triển thể chất, mang lại kiến thức, mạnh dạn, tự tin đến cho trẻ, tơi sâu nghiên cứu áp dụng “Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động vận động cho trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Ea Na” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: Giáo dục phát triển vận động tảng ban đầu để thực mục tiêu giáo dục phát triển tồn diện nhân cách cho trẻ mầm non Sự phát triển vận động trẻ độ tuổi mầm non đặt sở cho phát triển thể lực suốt đời sau trẻ, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển tâm lý nhân cách trẻ Giáo dục phát triển vận động mục tiêu, nhiệm vụ có vai trò quan trọng cần thiết việc rèn luyện thể lực cho trẻ mầm non Thơng qua số biện pháp sư phạm như: Quan sát, khảo nghiệm, thực hành nhằm thực mục tiêu giáo dục phát triển vận động hướng đến hình thành phát triển thể trẻ sức nhanh, sức dẻo dai khéo léo thơng qua việc tập luyện nhóm hơ hấp, vận động nhóm lớn, nhóm nhỏ phối hợp tay mắt Chính nhiệm vụ giáo viên mầm non phải lựa chọn nội dung, xác định mục tiêu đổi hình thức tổ chức hoạt động, nhằm lơi tham gia tích cực vận động trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vận động, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi Đối tượng nghiên cứu: Tơi sử dụng số biện pháp: * Biện pháp 1: Chú trọng bồi dưỡng chun mơn cho thân - Bồi dưỡng lý thuyết - Lập kế hoạch thiết kế vận động đội hình - Bồi dưỡng qua thực hành * Biện pháp 2: Tăng cường thiết bị, đồ dùng vận động tạo mơi trường cho trẻ hoạt động tốt * Biện pháp 3: Thực tổ chức tốt hoạt động phát triển vận động cho trẻ * Biện pháp 4: Lựa chọn tập trò chơi phù hợp để rèn luyện thể lực cho trẻ * Biện pháp 5: Lồng ghép tích hợp nội dung vận động vào hoạt động cho trẻ Giới hạn phạm vi nghiên cứu: - Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động vận động cho trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Ea Na, theo hình thức luyện tập nhóm, lớp mở rộng tồn khối - Đối tượng nghiên cứu: Trẻ – tuổi trường Mầm non Ea Na -Thời gian thực từ tháng 9/2015 - 2/2016 năm học 2015 – 2016 trường Mầm non Ea Na- xã Ea Na- huyện Krơng Ana- tỉnh Đắk lăk Phương pháp nghiên cứu: Căn vào đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài tơi chọn phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn qua quan sát - đàm thoại, trực quan hành động - Phương pháp thực hành – luyện tập - Phương pháp điều tra - kiểm tra - thống kê II PHẦN NỘI DUNG: Cơ sở lý luận: Cơ thể người thể thống nhất, quan thể có mối liên quan mật thiết với Luyện tập vận động có tác dụng làm cho tổ chức quan thể có thay đổi, đồng thời kéo theo thay đổi khả hoạt động Thơng qua hoạt động trao đổi chất thể tăng cường, góp phần nâng cao sức khỏe Từ sinh đến độ tuổi sáu tuổi, trẻ ln thích hoạt động vận động tích cực Đó điều kiện thuận lợi vận động chuyển động thể người, có tham gia hệ cơ, hệ xương điều khiển hệ thần kinh, trẻ vận động, gân, cơ, khớp phối hợp vận động phát triển Do vận động có ý nghĩa phát triển thể lực giúp cho hệ thần kinh trẻ phát triển Để nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non nói chung chất lượng giáo dục phát triển vận động nói riêng, đồng thời nâng cao tầm vóc phát triển thể lực trẻ em Việt Nam Thực Quyết định số 641/QĐ –TTG ngày 28/04/2011 thủ tướng phủ, vụ giáo dục mầm non xây dựng chun đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trường Mầm non” tổ chức triển khai thực từ năm 2013 đến năm 2016 Nhà sáng lập lý luận giáo dục nước Nga, ơng P.ph.Lexgáp cho rằng, sở để lựa chọn tập vận động phải tính đến đặc điểm giải phẫu sinh lý tâm lý, mức độ khó dần đa dạng tập Sự phát triển thể chất có mối quan hệ với phát triển trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ hoạt động lao động Q trình thực tập vận động, ơng coi q trình thống hồn thiện tinh thần thể chất Ơng nhấn mạnh, ý nghĩa lời nói hướng đến tự giác trẻ, khơng cho trẻ bắt chước cách máy móc Ơng u cầu giáo viên phải chuẩn bị tiến hành có hệ thống tiết học Trong q trình dạy học, giáo viên cần tăng dần sức chịu đựng thể, thay đổi tập đa dạng hố chúng Ơng nghiên cứu lý luận phương pháp tiến hành trò chơi vận động, coi trò chơi vận động “Bài tập” mà nhờ trẻ chuẩn bị cho sống sau này.Trong trò chơi, trẻ lĩnh hội kỹ năng, thói quen, hành vi tính cách nó.Quy tắc trò chơi có ý nghĩa quy luật, thái độ trẻ cần phải có ý thức, tự giác có trách nhiệm Nhiệm vụ quy tắc đặt tất trẻ,vì chúng có ý nghĩa giáo dục lớn, trò chơi làm phát triển phẩm chất đạo đức, tính kỷ luật, trung thực, cơng bằng, giúp đỡ lẫn Ơng coi trò chơi phương tiện giáo dục nhân cách Đối với trẻ mầm non, nhiều thí nghịêm cho thời kỳ hình thành tới 90% tế bào não, thời kỳ phát triển hệ thần kinh, não, răng, xương, cân nặng, chiều cao.Về phương diện phát triển kỹ thuật vận động thời kỳ hình thành khả tiếp thu động tác liên quan đến vận động, khơng động tác động tác bổ trợ Với phương diện phát triển tình cảm xã hội thời kỳ trẻ bỏ suy nghĩ tơi hình thành tính cộng đồng Thực trạng: Trong năm gần Giáo dục Mầm non có thay đổi lớn, u cầu chun mơn hiệu trẻ ngày cao Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1, hình thành phát triển trẻ chức tâm sinh lý, lực phẩm chất mang tính tảng, kỹ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, đặt tảng cho việc học cấp học cho việc học tập suốt đời Trẻ tiếp xúc với sống có tích lũy kiến thức chủ yếu thơng qua đường dẫn người lớn Đặc biệt truyền thụ kiến thức Trường Mầm non Phát triển vận động hoạt động thể rõ việc truyền thụ Thế với u cầu ngày cao chưa đáp ứng nhu cầu thực tế Cơ sở vật chất nghèo nàn, mơi trường hoạt động đơn giản, chưa thu hút ý trẻ, giáo viên chưa đầu tư suy nghĩ lựa chọn nội dung cho hoạt động dạy, đồ dùng đồ chơi chưa đẹp, cách dạy chưa có sang tạo, chủ yếu theo lối mòn chương trình đổi Chính tiết dạy chưa đạt kết cao, trẻ thụ động, khơng phát huy tính tích cực, nên đổi phương pháp giảng dạy, lấy trẻ làm trọng tâm Mục chị nên nêu rõ thực trạng trường đầu năm nào? 2.1 Thuận lợi – khó khăn: * Thuận lợi: Trường Mầm Non Ea Na trường đạt chuẩn quốc gia, ngơi trường khang trang, đẹp nằm trung tâm xã Ea Na với điều kiện sở vật chất đầy đủ đa dạng, địa điểm rộng rãi, thống mát, có đầy đủ phòng học theo tiêu chuẩn phòng ốc quốc gia việc chăm sóc – giáo dục trẻ Lễ đón cơng nhận chuẩn quốc gia cấp độ Trường ln tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp học tập huấn chun đề Ban giám hiệu trường ln sát đạo giáo viên chun mơn, thường xun dự thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy Ngồi ra, phụ huynh lớp tơi thân thiện có phối hợp với giáo viên lớp cơng tác chăm sóc - giáo dục trẻ - Nhà trường có đội ngủ giáo viên trẻ, u nghề, mến trẻ, đồn kết, ln sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ chun mơn - Đội ngủ tổ trưởng chun mơn, khối trưởng có lực chun mơn vững, nhiệt tình động - 100% cán giáo viên có trình độ đạt chuẩn chuẩn * Số liệu khảo sát thực tế: nên để chỗ thực trạng - Về đội ngũ giáo viên trường Mầm non Ea Na: - Tổng số: 26 đồng chí - Trình độ chun mơn: Đại học: 11 đồng chí + Cao đẳng: đồng chí + Trung cấp:12 đồng chí (Đang theo học lớp đại học) - Nhà trường ln địa phương quan tâm tạo điều kiện tốt trang thiết bị, sở vật chất - Đa số trẻ khỏe mạnh ngoan.Thích hoạt động vận động - Nhận thức phụ huynh ngày nâng cao - Tỉ lệ trẻ học chun cần chiếm 98%, 100% trẻ ăn bán trú lớp - Có đồ dùng cho lớp theo thơng tư 02 theo nhu cầu lớp * Khó khăn: Trẻ sinh nhiều gia đình có nhiều hồn cảnh khác nên số trẻ ảnh hưởng yếu tố di truyền yếu tố tâm sinh lý khác nhau, khơng phải trẻ sinh thừa hưởng may mắn, khỏe mạnh thơng minh Trong lớp có trẻ chậm phát triển, tiếp thu chậm, nhút nhát, thụ động nên khơng muốn vận động hoạt động trẻ khác cháu (Y Sướng Bkrơng, cháu Nguyễn Thị Tâm, Phạm Văn chung ) - Phân hiệu Tân Tiến trường Mầm non Ea Na chưa có đủ bóng mát xanh nhỏ - Nhà trường chưa có phòng tập thể chất cho trẻ tập vào hơm trời nắng to (trời mưa) - Về thể chất trẻ: Khảo sát tình hình sức khỏe 22 trẻ lớp Lá phân hiệu Tân Tiến đầu năm: Phân loại khảo sát Số lượng Tỷ lệ Trẻ kênh bình thường 20 91% Trẻ SDD 9% Trẻ thấp còi 4,5% Trẻ nhẹ cân 4,5% Trẻ béo phì 0% 2 Thành công – Hạn chế *Thành cơng: Giáo dục phát triển vận động cho trẻ giáo dục mầm non tạo mơi trường dạy học tương tác cao, sống động, hứng thú đạt hiệu cao q trình dạy học đa giác quan cho trẻ, giúp trẻ phát triển tồn diện mặt Rèn luyện vận động cho trẻ đáp ứng mục tiêu giáo dục thời kỳ đổi mới, đáp ứng nhu cầu tự nhiên thể trẻ q trình vận động, trẻ tập tập thể dục phù hợp với lứa tuổi chơi trò chơi vận động, nâng cao sức khỏe, thể phát triển cân đối, hài hòa, hình thành phát triển kỷ vận động ( đi, chạy, nhảy, bò, tung, ném, bắt ) nhanh, mạnh, bền, khéo, dẻo dai, linh hoạt Các hoạt động phát triển thể chất giúp trẻ phát triển ngơn ngữ, nhận thức hình thành củng cố kỉ sống cần thiết cho trẻ mầm non trẻ làm quen với tượng tự nhiên, xã hội mà trẻ khó tự bắt gặp thực tế Giúp trẻ có nhìn phong phú hơn, hiểu biết mơi trường tự nhiên xã hội, từ trẻ phát triển tồn diện tư duy, trí tuệ, kỹ sống mặt nhân cách người, trẻ hướng dẫn đồng thời trẻ trao đổi với bạn, trẻ nghe học từ mới, trò chơi vận động thực lúc nơi, hội tốt cho trẻ thực vốn hiểu biết hình thành cho trẻ kỉ tưởng tượng, sáng tạo, mạnh dạn, kiên trì thơng qua vận động, trẻ tương tác với bạn để thực nội dung luyện tập qua hình thành cho trẻ kỉ hợp tác, chia sẽ, tự tin, trung thực *Hạn chế Giáo dục thể chất thơng qua vận động điều kiện thuận lợi cần thiết cho trẻ phát triển tồn diện đơi giáo viên lựa chọn nội dung chưa phù hợp với độ tuổi chưa có tính vừa sức, vận động chưa khoa học làm cho trẻ khơng thoải mái, dẫn đến trẻ khơng hứng thú vận động 2.3 Mặt mạnh – Mặt yếu *Mặt mạnh: Bản thân tơi giáo viên có kiến thức trình độ nghiệp vụ chun mơn.u nghề, mến trẻ, động hoạt động, có ý thức tốt học tập, nên tơi thấy dễ dàng thiết kế dạy vận động thể chất Cụm chun mơn số xã Ea Na thường xun tổ chức chun đề chun mơn, chun đề vận động hai hình thức lý thuyết thực hành nên tơi thấy tự tin chun mơn có lỉnh vực phát triển thể chất *Mặt yếu: Trẻ độ tuổi lớp phát triển khơng đồng đều, tơi chưa nắm bắt hết góc độ tâm sinh lý trẻ để hình thành phát triển tố chất vận động trẻ Các nguyên nhân, yếu tố tác động Hiện nay, tốc độ phát triển trẻ lứa tuổi mầm non mạnh mẽ nhanh chóng, vai trò giáo viên mầm non ngày trở nên quan trọng Những khả mẻ ưu việt tập vận động nhanh chóng làm thay đổi cách tổ chức, cách thực hiện, cách vận động tạo, cách tư quan trọng cách thiện mỹ thể người Chính tốc độ tăng trưởng nhu cầu xã hội mà có tác động to lớn mặt nhận thức, cách vận động thể chất trẻ tồn diện đến xã hội lồi người, hiển nhiên tác động mạnh mẽ trực tiếp đến giáo dục, đặc biệt ngành giáo dục mầm non Vì việc tìm sáng kiến vận động hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non làm thay đổi mơi trường giáo dục cho trẻ tạo mơi trường đại cung cấp tối đa khả tự học, tự rèn luyện để lĩnh vực phát triển thể chất nâng cao, luyện tập kỹ cần thiết lực tự giải vấn đề Góp phần phát triển tính sáng tạo, khả tư độc lập, tạo người nhân cách tồn diện Vận động nhu cầu tự nhiên thể, đặc biệt thể phát triển trẻ mầm non Vai trò vận động thể trẻ nhà khoa học khẳng định từ kỉ XVIII: “Cơ thể khơng vận động giống nước ao tù” “Ngun nhân chậm phát triển thể hài nhi thiếu vận động” Ngày khoa học chứng minh rằng: Phần lớn trẻ vận động vận động phức hợp chức thần kinh thực vật thường phát triển, hoạt động hệ tuần hồn hệ hơ hấp bị hạn chế, khả lao động chân tay giảm sút, trọng lượng thể tăng nhanh.Vận động có vai trò quan trọng phát triển thể, giai đoạn nhu cầu vận động trẻ khác Vì lập chương trình giáo dục thể chất nhằm phát triển vận động cần dựa sở sau: + Các tập vận động phải phù hợp với độ tuổi gây hứng thú cho trẻ + Các tập vận động có tác dụng chung đến tồn thể, kích thích nhiều bắp tham gia thúc đẩy hoạt động tồn hệ quan thể + Cùng với việc dạy trẻ tập vận động phải ý đến việc phát triển kỹ năng, tố chất vận động + Cần tăng cường ưu tiên nhóm bắp yếu mặt sinh lý giáo dục tư cho trẻ, giúp trẻ có thân hình cân đối, động tác nhẹ nhàng xác + Sự phát triển vận động thực thơng qua nhiều hình thức phong phú phù hợp với đặc điểm phát triển trẻ Mầm non trò chơi vận động, thể dục sáng, tiết học thể dục, dạo chơi, trò chơi thể thao lao động Do phát triển tính tích cực vận động giáo dục thể chất cho trẻ em cần tiến hành cách mạnh mẽ, tồn diện, cần quan tâm ủng hộ tồn xã hội, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Giáo dục mầm non ngành học mở đầu hệ thống giáo dục quốc dân, chiếm vị trí quan trọng, giáo dục mầm non có nhiệm vụ xây dựng sở ban đầu, đặt móng cho việc hình thành thể chất nhân cách người Trẻ em hạnh phúc gia đình, tương lai dân tộc, việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ khơng phải trách nhiệm người mà tồn xã hội nhân loại thời điểm quan trọng nhất, thời điểm tất việc bắt đầu: Bắt đầu ăn, bắt đầu nói, bắt đầu nghe, nhìn vận động đơi chân, đơi tay mình, tất cử làm lên thói quen, kể thói xấu 10 Tơi dần hồn thiện dạy nhờ góp ý lảnh đạo trường, chun mơn, tổ khối đồng nghiệp * Biện pháp 2: Tăng cường thiết bị, đồ dùng vận động tạo mơi trường cho trẻ hoạt động tốt Đối với trẻ mầm non đồ dùng đồ chơi quan trọng, đặc biệt đồ dùng cho trẻ vận động theo thơng tư 02 Chính trước vào năm học ban giám hiệu triển khai nội dung họp phụ huynh đến giáo viên cần phải tun truyền phòng chống suy dinh dưỡng, giảm nguy béo phì trẻ Song song với chun đề khác năm học 2015 – 2016 nhà trường tổ chức sâu vào thực chun đề phát triển vận động Sau thơng qua kế hoạch nhà trường phụ huynh ủng hộ Ảnh đồ dùng đồ chơi hai lớp Lá Lá phân hiệu Tân Tiến Ngồi đồ dùng đồ chơi mua sẵn nhà trường phát động giáo viên làm đồ dùng tự tạo vật liệu, phế liệu phụ huynh giáo viên mang đến Ví dụ: Làm túi cát, bơng dây li lơng, dây nơ vải vụn, tạ bóng nhựa ống nước, đường dích dắc ống nước… Cách làm: Dùng đoạn ống dẫn nước nhựa số 27 để trẻ cầm vừa tay, dùng bóng nhựa xâu vào đầu ống tạo thành tạ cho trẻ cầm; Khâu máy tạo thành túi cát; nắp ghép dán ống nhựa để tạo đường dích dắc cho trẻ đi; Dùng dây ni lơng để tạo thành bơng; dùng bơng tắm tạo thành hoa để 17 trẻ cầm tập, tạo q theo chủ đề để tặng trẻ sau lần trẻ thực u cầu tập Ảnh chụp đồ dùng vận động lớp Ảnh góc vận động cho trẻ * Biện pháp Thực tổ chức tốt hoạt động phát triển vận động cho trẻ Khi tổ chức hoạt động phát triển vận động cần cho trẻ có thời gian để trẻ luyện tập kiên trì theo đuổi hoạt động mà trẻ muốn trải nghiệm thành cơng Trẻ giai đoạn hiếu động khơng thể coi trẻ phát triển tất kỹ vận động cách tự nhiên Khi hướng dẫn cho trẻ, khơng thiết nội dung giáo viên phải thực đầy đủ 18 bước tập mẫu, cho 1, trẻ lên tập thử, cá nhân, nhóm, tổ lên thực hiện, mà vào khả trẻ, giáo viên lựa chọn bước để tổ chức thực cho phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ tham gia vận động tích cực, thoải mái Tránh để trẻ phải đứng chờ đợi theo thứ tự đến lượt tham gia vận động Những trò chơi trẻ hiểu luật chơi Sau gọi tên trò chơi giáo viên cần giải thích sơ lược nhắc lại điều trò chơi, đưa thêm số u cầu cao trước để trẻ thực Đối với trẻ nhút nhát, rụt rè giáo viên cần chia nhỏ nhiệm vụ thực với trẻ, giúp trẻ hứng thú, mạnh dạn, tự tin Với hoạt động khó, giáo viên hạ thấp mức độ để trẻ tận hưởng cảm giác thành cơng hứng thú đến với hoạt động khác Để giúp trẻ tham gia tập thể hoạt động ngày tơi đưa nội dung tổ chức hoạt động giao lưu lớp khối, khu vào ngày khơng có hoạt động vận động để tránh q sức trẻ Các trò chơi hoạt động giao lưu xen kẽ hoạt động “ Động tĩnh” Các hoạt 19 động tĩnh thường phát triển nhiều nhỏ trò chơi chuyền bóng, lăn bóng di chuyển theo bóng, trò chơi dân gian “ Cắp cua bỏ giỏ” Ảnh tổ chức trò chơi Cắp cua bỏ giỏ Các trò chơi nhằm phát triển lớp như: Nhảy cao, Nhảy xa, nhảy lò cò, chạy trò chơi dân gian như: Nhảy bao bố; Kéo co; Ném bóng rổ; Đua thuyền… Trẻ chơi trò chơi dân gian kéo co 20 Để thực hoạt động phát triển vận động chủ yếu nhằm phát triển nhỏ linh hoạt khéo kéo kết hợp trí tưởng tượng trẻ Tơi tổ chức cho trẻ thực hoạt động góc Qua hoạt động góc trẻ thực phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt với tập Ví dụ: Ở góc tốn Trẻ thực gập, mở ngón tay để đếm, thêm, bớt, tạo hình học Ví dụ: Ở góc tạo hình Trẻ dùng bàn tay, ngón tay để vẽ, ngón tay kết hợp với cầm phấn, bút vạch đường nét theo tưởng tượng trẻ Trẻ dùng đất nặn nhào,bóp,lăn dọc, xoay tròn, ấn,dí cần có khéo léo sức mạnh đơi bàn tay 21 Với trò chơi đan,lắp ráp,cắt dán thường xun giáo viên tổ chức hoạt động góc Hình ảnh trẻ chơi góc tạo hình * Biện pháp 4: Lựa chọn tập trò chơi phù hợp để rèn luyện thể lực cho trẻ Sự phát triển thể chất tinh thần trẻ tn theo quy luật định, việc lựa chọn áp dụng tập rèn luyện thể lực cho trẻ cần quan tâm đặc biệt Trẻ từ 5- tuổi có khả phối hợp động tác tốt chuyển nhanh từ động tác sang động tác khác Trẻ phối hợp nhiều động tác như: Chạy nhảy bật qua chướng ngại vật;Trẻ lứa tuổi thể rõ ý muốn vươn tới thành tích mới.Trẻ quan tâm đến thành tích so sánh với bạn lứa tuổi Do trẻ - tuổi nên tổ chức thi đồng đội Đối với trẻ chậm tiếp thu động tác mẫu có tác dụng lớn Nội dung hướng dẫn động tác làm mẫu cần ngắn gọn, đơn giản để trẻ dễ nhìn thấy, dễ hiểu Khơng nên sửa động tác nhiều q dễ làm cho trẻ hứng thú Nếu trẻ khơng đạt kết mong muốn giáo viên phải kiên trì động viên, khuyến khích trẻ để trẻ tiếp tục tập Đối với trẻ mẫu giáo lời khen, lời động viên, khích lệ trẻ cần thiết, giáo viên nên quan tâm đến thành tích nhỏ trẻ cơng nhận khen ngợi để trẻ thấy cố gắng làm tốt Việc lựa chọn địa điểm trò chơi cho trẻ tập quan trọng đến sức khoẻ trẻ, trời lạnh, mưa cần tập phòng học phòng học cần thống Các tập trò chơi cần gắn với chủ đề, theo độ tuổi để gây hứng thú phát huy tính tích cực trẻ tham gia Để tạo hứng thú giáo viên cần liên tưởng đến hình thức vận động vật, trồng, tượng thiên nhiên, cụ thể 22 - Bắt chước dáng đi, tiếng kêu vật nhảy thỏ, bay chim, lạch bạch vịt, hay tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, lợn kêu, chim hót… - Giả làm phương tiện giao thơng: Tàu hỏa, máy bay, tơ - Làm tượng thiên nhiên: Gió thổi, mưa rơi, rụng - Làm động tác phát triển cây: Gieo hat, hạt nảy mầm, lớn, nụ, hoa, quả, hái quả… Trong hoạt động học thường cung cấp cho trẻ vận động vận động ơn, giáo viên cần tổ chức vận động ơn cho trẻ thơng qua trò chơi vận động Lựa chọn tập trò chơi cho trẻ tuổi Ví dụ: Vận động bản: Vận động Đi cầu vượt Vận động cũ Lăn bóng tay theo bóng Trò chơi vận động: Đơi bạn khéo Trò chơi cho trẻ tuổi: Đơi bạn khéo, Rồng rắn lên mây, nhảy bao bố, đua thuyền, Cầu lơng tiếp sức, cướp cờ, ném bóng vào rổ, kéo co… Ví dụ: Tổ chức trò chơi đua thuyền cho trẻ tuổi tuổi Cách chơi: Trẻ dùng chân quắp vào người bạn ngồi phía trước, hai bàn tay chống xuống sàn nhấc người lên đẩy người phía trước Luật chơi: Khơng bỏ chân làm đứt thuyền, khơng để mơng xuống sàn Đội đích trước thắng Hình ảnh trẻ chơi đua thuyền lớp * Biện pháp 5: Lồng ghép tích hợp nội dung vận động vào hoạt động cho trẻ 23 Việc lồng ghép hoạt động vận động nhằm củng cố học thay đổi tư thế, hình thức hoạt động cần thiết, tơi lồng ghép nội dung vận động vào hoạt động ngày, thay đổi trạng thái động tĩnh trò chơi động, trò chơi dân gian Ví dụ: Giờ học Tìm hiểu số loại hoa mùa xn trẻ tuổi Trẻ ghế thể dục (đi qua cầu) lấy bơng hoa theo u cầu đội để cắm vào lẵng đủ số lượng Hình ảnh ghế thể dục chọn hoa cắm theo u cầu 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp : Muốn thực giải pháp theo tơi cần có: Lớp học, sân tập đảm bảo diện tích, sẽ, thống mát, an tồn 24 - Tạo cho trẻ thân thiện trẻ, giúp trẻ mạnh dạn tự tin thực tập * Tạo mơi trường vận động ngày cho trẻ thơng qua cáchình thức sau: - Tổ chức cho trẻ hoạt động ngồi trời,, giúp trẻ hitt thở khơng khí lành, dạo chơi cho trẻ cho trẻ tập tập vận động khác -Tổ chức cho trẻ hoạt động thể dục buổi sáng -Xây dựng tập trò chơi vận động phù hợp theo phương thức lấy trẻ làm trung tâm , vận động từ dể đến khó - Lồng ghép vận động vào hoạt động giáo dục dinh dưởng, sức khỏe cho trẻ -Giáo viên lập kế hoạch rõ ràng, có định hướng cụ thể theo chủ đề Tận dụng ngun vật liệu có sẵn địa phương Đồng nghiệp tơi thường hay trao đổi với biện pháp, phương phát phát triển vận động cho trẻ hay nhất, để chị em học hỏi, giúp đỡ lẫn Nên giáo viên trường tơi cơng tác có kinh nghiệm cách liên hồn phương pháp biện pháp dạy cho trẻ vận động 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Những giải pháp biện pháp chọn có mối liên hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ cho nhau, có phối hợp với đem lại hiệu cao q trình chăm sóc giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển mặt cách tồn diện Vừa học vừa chơi trẻ hứng thú, khả vận động trẻ tốt hơn, cao ta rập khn, áp đặt trẻ Khi tiến hành thực biện pháp phát triển vận động cho trẻ hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ lứa tuổi Mầm non tơi ln có kết hợp chặt chẽ biện pháp với nhau, khơng tách rời phải ln hỗ trợ cho Vì hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ đạt hiệu cao 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua cố gắng nỗ lực thân quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp, kết đạt lớp tơi có nhiều tiến rõ rệt : 25 Sau sử dụng biện pháp tơi nhận thấy trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát hoạt động khác Với cố gắng nỗ lực trẻ, kết đạt đáng khả quan, trẻ tập trung ý, hào hứng, mạnh dạn vận động thể mình, có nhiều sáng tạo tỏ phấn khởi, trẻ tham gia hoạt động vận động hoạt động khác cách nhiệt tình, hăng say Đối với số trẻ thụ động kích thích, động viên nên trở nên nhanh nhẹn hơn, mạnh dạn tự tin so với lúc trước Kết khảo nghiệm cho thấy : + 85-90% cháu phát triển tốt thể chất đa số trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, khả phát triển thính giác, thị giác tốt + 95-97% cháu thích tham gia vào trò chơi tập thể bạn +100% cháu thích vận động, biết cần phải làm làm để có thể phát triển khỏe mạnh cân đối Kết thu khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu: Sau gần năm thực đề tài “Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động vận động cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường Mầm non Ea Na” đạt kết sau * Đối với giáo viên Với biện pháp tơi vận dụng vào tình hình thực tế cách hợp lý kết mang lại cho trẻ sức khoẻ tốt, trẻ nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin hoạt động, có ý thức kỷ luật tốt * Đối với trẻ: Các hoạt động vận động lĩnh vực phát triển thể chất chuyển biến cách rõ nét, riêng thân tơi có kinh nghiệm nhiều việc dạy hoạt động vận động tổ chức trò chơi vận động Tổ chức dạy trẻ vận động qua khảo nghiệm Xếp loại Trước thực Sau thực hiện Số Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Tỷ lệ Tăng 36% Giảm lượng Vận động tốt 18% 12 54% Vận động 13 59% 36% 23% Vận động Trung bình 23% 9% 14% 26 Qua gần năm học thực đề tài sức khỏe 22 trẻ mẫu giáo sau: Bảng khảo nghiệm Trước thực Sau thực Tổng số trẻ: 22 Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Trẻ kênh bình thường 20 91% 22 100% Trẻ SDD 9% 0% Trẻ thấp còi 4,5% 0% Trẻ nhẹ cân 4,5% 0% Béo phì 0% 0% III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận: Trong thời kỳ cơng nghiệp hố đại hố việc nâng cao trình độ chun mơn tất yếu giáo viên Vì người giáo viên tơi ln nắm rõ tâm lý lứa tuổi, phương pháp hoạt động vận động đặc biệt biện pháp mà tơi đưa đề tài có vai trò quan trọng cơng tác giảng dạy tơi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Bản thân tơi rút học cho thân: -Ln trau dồi chun mơn - Tăng cường thiết bị, đồ dùng vận động tạo mơi trường cho trẻ hoạt động tốt - Mạnh dạn tổ chức tốt hoạt động phát triển vận động cho trẻ - Chọn tập trò chơi phù hợp để rèn luyện thể lực cho trẻ - Lồng ghép tích hợp nội dung vận động vào hoạt động cho trẻ - Thực tốt hoạt động chun mơn đề Trong tất lĩnh vực hoạt động trường mầm non lĩnh vực quan trọng, yếu tố giúp trẻ phát triển nhân cách hài hồ tồn diện Giáo dục phát triển vận động việc thơng qua vận động để học ngược lại trẻ phải học vận động cách phù hợp phát triển tồn diện đến trẻ Vì vậy, giáo viên phải biết tận dụng hội khuyến khích trẻ tham gia vận động Kiến nghị: - Đề nghị cấp đầu tư kinh phí xây dựng cho trường phòng tập thể chất phân hiệu Tân Tiến 27 - Đề nghị phòng giáo dục mở lớp bồi dưỡng chun mơn, xây dựng tiết kiến tập cho giáo viên đến dự Trên đề tài sáng kiến kinh nghiệm tơi “Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động vận động cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường Mầm non Ea Na” Tuy nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong Hội đồng khoa học cấp xem xét, bổ xung giúp đỡ để sáng kiến kinh nghiệm tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Ea Na, ngày 26 tháng năm 2016 XÁC NHẬN CỦA Tác giả THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nguyễn Thị Hải Yến TÀI LIỆU THAM KHẢO “Kế hoạch giáo dục tổ chức thực hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo” Nhà xuất giáo dục Việt Nam “Hướng dẩn sử dụng đánh giá trẻ theo chuẩn phát triển trẻ em” Nhà xuất giáo dục Việt Nam Giáo trình “ Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục hoạt động phát triển vận động cho trẻ trường Mầm non” Nhà xuất giáo dục Việt Nam Các trang Web giáo dục trẻ Mầm non “Trò chơi tập phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo” Nhà xuất giáo dục Việt Nam “ Tổ chức cho trẻ Mầm non vận động theo nhạc múa minh họa theo chủ đề” Nhà xuất giáo dục Việt Nam “Hướng dẫn trẻ mẫu giáo tập thể dục nhịp điệu” Nhà xuất giáo dục Việt Nam “Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi lĩnh vực phát triển thể chất” Nhà xuất giáo dục Việt Nam “Những sáng kiến chọn lọc nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ” Nhà xuất giáo dục Việt Nam 10 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 28 11 “Chương trình giáo dục Mầm non” Nhà xuất giáo dục Việt Nam 12 Sổ tay cơng tác giáo viên khối Mầm non 13 “Một số trò chơi dân gian dành cho trẻ Mầm non” Nhà xuất giáo dục Việt Nam 14 “Tài liệu bồi dưỡng thường xun giáo viên Mầm non năm học 2015- 2016” Nhà xuất giáo dục Việt Nam 29 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 30 HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC CẤP NHẬN XÉT …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 31 [...]... vận động của lớp Ảnh góc vận động cho trẻ * Biện pháp 3 Thực hiện tổ chức tốt các hoạt động phát triển vận động cho trẻ Khi tổ chức các hoạt động phát triển vận động cần cho trẻ có thời gian để trẻ luyện tập và kiên trì theo đuổi một hoạt động nào đó mà trẻ muốn trải nghiệm thành cơng Trẻ ở giai đoạn này rất hiếu động nhưng chúng ta khơng thể coi rằng trẻ đã phát triển tất cả các kỹ năng vận động một. .. cơ và trẻ, giúp trẻ mạnh dạn tự tin khi thực hiện các bài tập * Tạo mơi trường vận động một ngày cho trẻ thơng qua cáchình thức sau: - Tổ chức cho trẻ hoạt động ngồi trời,, giúp trẻ hitt thở khơng khí trong lành, khi dạo chơi cho trẻ cho trẻ tập các bài tập vận động khác nhau -Tổ chức cho trẻ hoạt động thể dục buổi sáng -Xây dựng các bài tập và các trò chơi vận động phù hợp theo phương thức lấy trẻ làm... 2 Kiến nghị: - Đề nghị các cấp đầu tư kinh phí xây dựng cho trường phòng tập thể chất ở phân hiệu Tân Tiến 27 - Đề nghị phòng giáo dục mở các lớp bồi dưỡng chun mơn, xây dựng các tiết kiến tập cho giáo viên đến dự Trên đây đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tơi về Một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động vận động cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở trường Mầm non Ea Na Tuy nhiên vẫn khơng tránh khỏi sự... trình “ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục hoạt động phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 4 Các trang Web về giáo dục trẻ Mầm non 5 “Trò chơi và bài tập phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo” Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 6 “ Tổ chức cho trẻ Mầm non vận động theo nhạc và múa minh họa theo chủ đề” Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 7 “Hướng dẫn trẻ mẫu giáo tập... giáo dục trong nhà trường Bản thân tơi rút ra bài học cho bản thân: -Ln trau dồi chun mơn - Tăng cường thiết bị, đồ dùng vận động và tạo mơi trường cho trẻ hoạt động tốt - Mạnh dạn tổ chức tốt các hoạt động phát triển vận động cho trẻ - Chọn bài tập và trò chơi phù hợp để rèn luyện thể lực cho trẻ - Lồng ghép tích hợp nội dung vận động vào các hoạt động cho trẻ - Thực hiện tốt các hoạt động chun mơn đề... những biện pháp như trên tơi đã vận dụng vào tình hình thực tế một cách hợp lý và kết quả mang lại cho trẻ sức khoẻ tốt, trẻ nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, có ý thức kỷ luật tốt * Đối với trẻ: Các hoạt động vận động trong lĩnh vực phát triển thể chất chuyển biến một cách rõ nét, riêng bản thân tơi có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc dạy các hoạt động vận động và tổ chức trò chơi vận động. .. giác tốt + 95- 97% cháu thích tham gia vào các trò chơi tập thể cùng cơ và các bạn +100% cháu thích vận động, biết mình cần phải làm gì và làm như thế nào để có cơ thể phát triển khỏe mạnh và cân đối 4 Kết quả thu được khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu: Sau gần một năm thực hiện đề tài Một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động vận động cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở trường Mầm non Ea Na ... Vừa học vừa chơi trẻ sẽ hứng thú, và khả năng vận động ở trẻ sẽ tốt hơn, cao hơn khi ta cứ rập khn, áp đặt trẻ Khi tiến hành thực hiện các biện pháp phát triển vận động cho trẻ trong các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ ở lứa tuổi Mầm non tơi ln có sự kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp với nhau, khơng được tách rời nhau và phải ln hỗ trợ cho nhau Vì vậy các hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ mới đạt hiệu... Làm các hiện tượng thiên nhiên: Gió thổi, mưa rơi, lá rụng - Làm các động tác phát triển của cây: Gieo hat, hạt nảy mầm, cây lớn, cây ra nụ, cây ra hoa, ra quả, hái quả… Trong một giờ hoạt động học thường chỉ cung cấp cho trẻ một vận động mới và một vận động ơn, giáo viên cần tổ chức vận động ơn cho trẻ thơng qua trò chơi vận động Lựa chọn bài tập và trò chơi cho trẻ 5 tuổi Ví dụ: Vận động cơ bản: Vận. .. động Tổ chức dạy trẻ vận động qua khảo nghiệm Xếp loại Trước khi thực Sau khi thực hiện hiện Số Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Tỷ lệ Tăng 36% Giảm lượng Vận động tốt 4 18% 12 54 % Vận động khá 13 59 % 8 36% 23% Vận động Trung bình 5 23% 2 9% 14% 26 Qua gần một năm học thực hiện đề tài sức khỏe của 22 trẻ mẫu giáo như sau: Bảng khảo nghiệm Trước khi thực hiện Sau khi thực hiện Tổng số trẻ: 22 Số lượng Tỷ lệ Số lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động vận động cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non ea na , sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động vận động cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non ea na , sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động vận động cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non ea na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn