Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

12 665 4
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2016, 10:35

Câu 1: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định. Bước sóng bằng:A. độ dài của dây.B. khoảng cách giữa hai nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp.C. một nửa độ dài của dây.D. hai lần khoảng cách giữa hai nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp.Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC?A. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của cường độ dòng điện trong mạch.Câu 3: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào:A. sự hấp thụ sóng điện từ.B. sự cộng hưởng điện từ.C. sự biến điệu tần số.D. hiện tượng tự cảm.Câu 4: Để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay, người ta sử dụng loại tia nào sau đây?A. Tia X.B. Tia anpha.C. Tia tử ngoại.D. Tia hồng ngoại.Câu 5: Thực hiện thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì:A. vị trí vân trung tâm thay đổi.B. khoảng vân tăng lên.C. khoảng vân giảm xuống.D. khoảng vân không thay đổi.Câu 6: Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H1 = 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến H2 = 95% thì ta phải:A. tăng điện áp lên đến 4kV.B. tăng điện áp lên đến 8kV.C. giảm điện áp xuống còn 1kV.D. giảm điện áp xuống còn 0,5kV.Câu 7: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình cm. Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ cm. Dao động thứ hai có phương trình:A. cm.B. cm.C. cm.D. cm.Câu 8: Một kim loại có công thoát êlectron là 7,2.1019 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm và λ = 0,35 μm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là:A. λ1, λ2 và λ3.B. λ3 và λ4.C. λ2, λ3 và λ4.D. λ1 và λ2.Câu 9: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là:A. 0,81 Wb.B. 0,54 Wb.C. 1,08 Wb.D. 0,27 Wb.Câu 10: Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt trong không khí. Chiếu chùm tia sáng đơn sắc màu lục theo phương vuông góc với mặt bên thứ nhất thì tia ló ra khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai. Nếu chiếu đồng thời 4 ánh sáng đơn sắc màu cam, chàm, tím, đỏ theo phương như trên thì có số tia ló ra khỏi mặt bên thứ hai là:A. 1.B. 3.C. 2.D. 4.Câu 11: Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0. Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng và thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của λ0 là: EBOOK FOR YOU SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 Môn: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có trang) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C, đơn vị khối lượng nguyên tử 1u = 931,5MeV/c2 Câu 1: Trong hệ sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định Bước sóng bằng: A độ dài dây B khoảng cách hai nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp C nửa độ dài dây D hai lần khoảng cách hai nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp Câu 2: Phát biểu sau sai nói lượng dao động điện từ tự mạch dao động LC? A Khi lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng B Năng lượng điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm C Năng lượng từ trường cực đại lượng điện từ mạch dao động D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số nửa tần số cường độ dòng điện mạch Câu 3: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào: A hấp thụ sóng điện từ B cộng hưởng điện từ C biến điệu tần số D tượng tự cảm Câu 4: Để kiểm tra hành lí hành khách máy bay, người ta sử dụng loại tia sau đây? A Tia X B Tia anpha C Tia tử ngoại D Tia hồng ngoại Câu 5: Thực thí nghiệm I-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát hệ vân giao thoa Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng điều kiện khác thí nghiệm giữ nguyên thì: A vị trí vân trung tâm thay đổi B khoảng vân tăng lên C khoảng vân giảm xuống D khoảng vân không thay đổi Câu 6: Điện trạm điện truyền hiệu điện 2kV, hiệu suất trình truyền tải H = 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến H2 = 95% ta phải: A tăng điện áp lên đến 4kV B tăng điện áp lên đến 8kV C giảm điện áp xuống 1kV D giảm điện áp xuống 0,5kV Câu 7: Dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình x = 3cos(πt phương trình: 5π π ) cm Biết dao động thứ có phương trình li độ x1 = 5cos(πt + ) cm Dao động thứ hai có 6 π ) cm π C x = 2cos(πt + ) cm A x = 8cos(πt + 5π ) cm 5π ) cm D x = 8cos(πt B x = 2cos(πt - Câu 8: Một kim loại có công thoát êlectron 7,2.10 -19 J Chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm λ = 0,35 μm Những xạ gây tượng quang điện kim loại có bước sóng là: A λ1, λ2 λ3 B λ3 λ4 C λ2, λ3 λ4 D λ1 λ2 Câu 9: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54 cm Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay có độ lớn 0,2 T Từ thông cực đại qua khung dây là: A 0,81 Wb B 0,54 Wb C 1,08 Wb D 0,27 Wb Câu 10: Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt không khí Chiếu chùm tia sáng đơn sắc màu lục theo phương vuông góc với mặt bên thứ tia ló khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai Nếu chiếu đồng thời ánh sáng đơn sắc màu cam, chàm, tím, đỏ theo phương có số tia ló khỏi mặt bên thứ hai là: A B C D Câu 11: Kim loại làm catốt tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0 Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai xạ có bước sóng λ1 = 0, 4µm λ = 0,5µm vận tốc ban đầu cực đại electron bắn khỏi bề mặt catốt khác lần Giá trị λ0 là: A 0,545μm B 0,515μm C 0,595μm D 0,585μm Câu 12: Trong mạch dao động tự LC, mối liên hệ q, Q0, i I0 Trang 1/12 - Mã đề thi 132 EBOOK FOR YOU q2 i2 + = 0,5 A 2Q02 I 02 q2 i2 + =1 B Q0 ω I 02 C q + i2 = Q02 I0 q2 2 D + 2i = I Q0 14 Câu 13: Hạt nhân C phóng xạ β– Hạt nhân sinh có: A 5p 6n B 7p 7n C 6p 7n D 7p 6n Câu 14: Vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k Kích thích cho vật dao động điều hoà với biên độ cm, chu kì dao động T = 0,3 s Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ cm chu kì biến thiên động là: A 0,3 s B 0,423 s C 0,15 s D 0,6 s Câu 15: Phát biểu sau nói quang phổ? A Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng B Mỗi nguyên tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố C Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng D Để thu quang phổ hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục Câu 16: Năng lượng điện từ mạch dao động LC tính theo công thức: LI + CU 02 2 2 C W = Lω q A W = CU LI D W = B W = Câu 17: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 2:3 Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ −3 mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 60Ω, tụ điện có điện dung C = độ tự cảm L = 10 F cuộn dây cảm có 12π 0, H , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V tần số 50Hz Công π suất toả nhiệt tải tiêu thụ là: A 135W B 180W C 90W D 26,7W Câu 18: Dung kháng tụ điện tăng lên khi: A cường độ dòng điện xoay chiều qua tụ có giá trị hiệu dụng tăng B tần số dòng điện xoay chiều qua tụ giảm C tần số dòng điện xoay chiều qua tụ tăng D điện áp xoay chiều hai đầu tụ có giá trị hiệu dụng tăng Câu 19: Con lắc đơn gồm sợi dây không giãn, mảnh, dài l = 1m gắn với vậtnhỏ có khối lượng m = 50 g mang điện −5 tích q = −2.10 C , g = 9,86 m / s Đặt lắc vào vùng điện trường có E thẳng đứng hướng xuống, cường độ E = 25 V/ cm Chu kì lắc lúc là: A 1,99 s B 2,002 s C 1,91 s D 2,11 s Câu 20: Một đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện mắc vào điện áp tức thời u = 150cos100πt(V) Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây URL = 200V hai đầu tụ điện UC = 250 V Hệ số công suất mạch là: A 0,6 B 0,707 C 0,8 D 0,866 Câu 21: Đoạn mạch gồm cuộn dây có lõi sắt bóng đèn có điện trở R mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều Đèn sáng bình thường, rút dần lõi sắt khỏi ống dây độ sáng đèn: A tăng lên B giảm C tăng giảm tùy theo điện trở đèn D không đổi Câu 22: Tại điểm, đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian là: A độ to âm B mức cường độ âm C cường độ âm D độ cao âm Câu 23: Cho nhận định trình dao động điều hòa lắc đơn Khi nặng vị trí biên, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ trọng lượng vật Độ lớn lực căng dây treo lắc lớn trọng lượng vật Chu kỳ dao động lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động Khi góc hợp phương dây treo lắc phương thẳng đứng giảm, tốc độ nặng giảm Các nhận định sai là: A 1, B 2, C 2, D 1, Câu 24: Phát biểu sau sai? A Sự hấp thụ ánh sáng môi trường ánh sáng truyền qua môi trường B Vật suốt có màu vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng miền nhìn thấy C Những chất không hấp thụ ánh sáng miền quang phổ chất suốt miền D Thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh tia tử ngoại Câu 25: Nếu máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, rôto quay với vận tốc n vòng/giây tần số dòng điện phát là: Trang 2/12 - Mã đề thi 132 EBOOK FOR YOU np A f = B f = np 60 C f = 2np D f = np Câu 26: Hạt nhân có độ hụt khối lớn thì: A lượng liên kết lớn B lượng liên kết nhỏ C dễ phá vỡ D bền vững Câu 27: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây có tần số 100 Hz Tốc độ truyền sóng dây là: A 60 m/s B 10 m/s C 600 m/s D 20 m/s Câu 28: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng C Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.10 m/s D Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn Câu 29: Tại điểm O mặt nước yên tĩnh, có nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T = 0,5s Từ O có gợn sóng tròn lan rộng xung quanh Khoảng cách hai gợn sóng cm Tốc độ truyền sóng mặt nước là: A 16 cm/s B cm/s C cm/s D cm/s v2 x2 + =1 , x tính cm, v Câu 30: Tốc độ li độ chất điểm dao động điều hoà có hệ thức 640 16 tính cm/s Tốc độ trung bình chất điểm nửa chu kì là: A B 32 cm/s C 16 cm/s D cm/s Câu 31: Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng E n nguyên tử hiđrô thoả mãn hệ thức n2En = − 13,6 eV (với n = 1, 2, 3,…) Để chuyển êlectron lên quỹ đạo O nguyên tử hiđrô trạng thái kích thích thứ phải hấp thụ phôtôn mang lượng: A 357/125 eV B 1632/125 eV C 1088/1125 eV D 54/4 eV Câu 32: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình x = 5cos(5πt + A chu kì 0,2 s B biên độ 0,05 cm π ) (cm,s) Dao động có: C tần số góc rad/ s Câu 33: Một vật dao động điều hoà với phương trình gia tốc a = 40π cos(2πt + vật là: π ) cm π C x = 6cos(2πt - ) cm A x = 20cos(2πt - B x = 10cos(2πt - D tần số 2,5 Hz π ) cm/s2 Phương trình dao động π ) cm D x = 10cos2πt cm Câu 34: Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5µm, biết S1S2 = a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1m Tại vị trí M cách vân trung tâm khoảng x = 3,5mm, có vân sáng hay vân tối, bậc mấy? A Vân sáng bậc B Vân sáng bậc C Vân tối bậc D Vân tối thứ Câu 35: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 5cos100 π t A chạy qua điện trở 10 Ω Công suất toả nhiệt điện trở là: A 160W B 125W C 500W D 250W Câu 36: Hiện tượng cộng hưởng thể rõ rệt khi: A lực ma sát môi trường lớn B lực ma sát môi trường nhỏ C tần số lực cưỡng lớn D biên độ lực cưỡng nhỏ Câu 37: Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến ảnh D = 2m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm Vùng phủ quang phổ bậc ba bậc bốn có bề rộng là: A 0,38mm B 0,76mm C 1,52mm D Câu 38: Một nguồn âm O có công suất P = 0,6 W phát âm đẳng hướng, môi trường không hấp thụ âm Cường độ âm điểm A cách nguồn m là: A 5,31.10-3 W/m2 B 2,54.10-4 W/m2 C 0,2 W/m2 D 6,25.10-3 W/m2 Câu 39: Tia sau có chất khác với tia lại? A Tia catôt B Tia tử ngoại C Tia X D Tia gamma Câu 40: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 dm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động là: A B 20 cm/s C m/s D 10 cm/s Câu 41: Hai nguồn sóng kết hợp A, B mặt thoáng chất lỏng cách 10 cm , dao động theo phương trình u A = 5cos(40π t ) mm u B = 5cos(40π t + π ) mm Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v = 40 cm / s Số điểm có biên độ dao động mm đoạn AB là: A 20 B 10 C 21 D 11 Câu 42: Một ăng ten đa phát sóng điện từ đến máy bay bay phía đa Thời gian từ lúc ăng ten Trang 3/12 - Mã đề thi 132 EBOOK FOR YOU phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại 90µs Ăng ten quay với tần số góc n = 18vòng/phút Ở vị trí đầu vòng quay ứng với hướng máy bay ăng ten lại phát sóng điện từ Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần 84µm Tốc trung bình máy bay là: A 720km/h B 972km/h C 810km/h D 754km/h Câu 43: Một tụ điện không khí gồm có tất cả 21 hình tròn bán kính R = cm, đặt song song đối diện đan xen hình vẽ Khoảng cách giữa hai tấm liên tiếp là d = 1mm Mắc hai đầu tụ xoay với cuộn cảm L = 8.10 -6 H Khung dao động này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng là: A 8,14 m B 81,44 m C 3,97 m D 79,48 m Câu 44: Một lắc lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m vật nhỏ có khối lượng m = 300 g đặt sàn nằm ngang Đặt lên vật m vật nhỏ có khối lượng ∆m = 100 g, hệ số ma sát trượt hai vật µ = 0,1 Cho hệ dao động điều hòa với biên độ cm, lấy 10 m/s2 Khi hệ cách vị trí cân cm, độ lớn lực ma sát tác dụng lên ∆m bằng: A 0,03 N B 0,15 N C 0,05 N D 0,4 N Câu 45: Cho mạch điện hình vẽ C tụ xoay L cuộn dây cảm Điện áp C R L hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng tần số không đổi, V V2 vôn kế lí tưởng Điều chỉnh giá trị C để số V cực đại U1, số V A V1 V2 0,5U1 Khi số V2 cực đại U2, số củaV1 lúc là: A 0,6U2 B 0,5U2 C 0,7U2 D 0,4U2 Câu 46: Catôt tế bào quang điện có giới hạn quang điện Đặt vào anôt catôt tế bào quang điện điện áp chiều Anôt catôt có dạng phẳng, song song, cách Chiếu vào catôt ánh sáng có bước sóng Các electron quang điện bật từ catôt tiến đến anôt, cách anôt khoảng gần là: A 1,25 cm B 2,76 cm C 3,17 cm D 4,25 cm Câu 47: Một sóng lan truyền sợi dây từ C đến B với chu kì T = s, biên độ không đổi Ở thời điểm t , ly độ phần tử B C tương ứng - 20 mm + 20 mm; phần tử trung điểm D BC vị trí cân Ở thời điểm t1, li độ phần tử B C +8 mm Tại thời điểm t = t1 + 0,4 s li độ phần tử D có li độ gần với giá trị sau đây? A 6,88 mm B 6,62 mm C 6,55 mm D 21,54 mm Câu 48: Cho phản ứng hạt nhân n + Li →1 H + α Hạt nhân Li đứng yên, nơtron có động Kn = MeV Hạt α hạt nhân H bay theo hướng hợp với hướng tới nơtron góc tương ứng θ = 150 φ = 30 Lấy tỉ số khối lượng hạt nhân tỉ số số khối chúng Bỏ qua xạ gamma Hỏi phản ứng tỏa hay thu lượng? A Thu 1,66 MeV B Tỏa 1,52 MeV C Tỏa 1,66 MeV D Thu 1,52 MeV 6 Câu 49: Đặt điện áp u = 150 cos ωt V(ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp Giữa hai điểm AM biến trở R, MN cuộn dây có r NB tụ điện C Khi R = 75 Ω đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại thêm tụ điện C’ vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ điện C thấy U NB giảm Biết giá trị r, ZL, ZC tổng trở Z số nguyên Công suất tiêu thụ cuộn dây là: A 32,8125 W B 65,625 W C 300 W D 21,6125 W Câu 50: Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, có RLC (L cảm) mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha ϕ so với cường độ dòng điện qua mạch Ở thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch chứa LC u LC điện áp tức thời hai đầu điện trở R u R Biểu thức điện áp cực đại hai đầu điện trở R là: A U 0R = u LC cosϕ + u R sin ϕ B U 0R = u LCsinϕ + u R cosϕ C U 0R = ( u LC ) 2  u  + R ÷  tan ϕ  TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN Câu Mã đề Đáp án D 132 D 132 B 132 A 132 B 132 A 132 D 132 D 132 B 132 C 10 132 A 11 132 A 12 132 D U 0R =u R  u  +  LC ÷  tan ϕ  ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án A D A 209 357 485 D B C 209 357 485 A D D 209 357 485 B A A 209 357 485 D D B 209 357 485 C B B 209 357 485 D D B 209 357 485 B D A 209 357 485 A A C 209 357 485 A C D 209 357 485 D A A 209 357 485 C D D 209 357 485 Trang 4/12 - Mã đề thi 132 B EBOOK FOR YOU 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 B C B C A B D C A C C A D A A B C C C D B D B B B A A C A B D C D C B A A D SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 C D C B B D A D C B A C C A B D C A B A B D B B B C A D C A B C C B D A A A 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 A C C B A B C C C B C D B D D C C B A B C A B A A A A D D B A B B B A C C A 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 D B B D C C B A C C B A D B A C A B A D C B A A C D B C A B B D C A D D C A HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 Môn: VẬT LÍ 12 ĐỀ GỐC 001: Cho nhận định trình dao động điều hòa lắc đơn Khi nặng vị trí biên, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ trọng lượng vật Độ lớn lực căng dây treo lắc lớn trọng lượng vật Chu kỳ dao động lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động Khi góc hợp phương dây treo lắc phương thẳng đứng giảm, tốc độ nặng giảm Các nhận định sai A 1, B 2, C 1, D 2, 002: Hạt nhân có độ hụt khối lớn A dễ phá vỡ B lượng liên kết lớn C lượng liên kết nhỏ D bền vững 14 003: Hạt nhân C phóng xạ β– Hạt nhân sinh có A 5p 6n B 6p 7n 004: Hiện tượng cộng hưởng thể rõ rệt C 7p 7n D 7p 6n Trang 5/12 - Mã đề thi 132 EBOOK FOR YOU A tần số lực cưỡng lớn B lực ma sát môi trường lớn C lực ma sát môi trường nhỏ D biên độ lực cưỡng nhỏ 005: Nếu máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, rôto quay với vận tốc n vòng/giây tần số dòng điện phát A f = np 60 B f = np C f = np D f = 2np 006: Phát biểu sau sai? A Những chất không hấp thụ ánh sáng miền quang phổ chất suốt miền B Sự hấp thụ ánh sáng môi trường ánh sáng truyền qua môi trường C Vật suốt có màu vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng miền nhìn thấy D Thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh tia tử ngoại 007: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn B Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn C Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng D Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.10 m/s 008: Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng E n nguyên tử hiđrô thoả mãn hệ thức n 2En = − 13,6 eV (với n = 1, 2, 3,…) Để chuyển êlectron lên quỹ đạo O nguyên tử hiđrô trạng thái kích thích thứ phải hấp thụ phôtôn mang lượng A 1632/125 eV B 1088/1125 eV C 357/125 eV D 54/4 eV HD: ε = − 13,6eV 13,6eV 1088 − (− )= eV 1125 n 009: Một kim loại có công thoát êlectron 7,2.10 -19 J Chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm λ = 0,35 μm Những xạ gây tượng quang điện kim loại có bước sóng A λ1, λ2 λ3 B λ1 λ2 C λ2, λ3 λ4 D λ3 λ4 HD: hc = 0,276 µm A + ĐK để xảy tượng quang điện: λ ≤ λ0 + Giới hạn quang điện kim loại λ0 = 010: Một vật dao động điều hoà với phương trình gia tốc a = 40π cos(2πt + vật A x = 10cos2πt cm C x = 20cos(2πt - π ) cm π ) cm/s2 Phương trình dao động π ) cm π D x = 6cos(2πt - ) cm B x = 10cos(2πt - HD: 2 + a max = ω A = 40π ⇒ A = 10cm + Li độ trễ pha π rad so với gia tốc 011: Dung kháng tụ điện tăng lên A điện áp xoay chiều hai đầu tụ có giá trị hiệu dụng tăng B cường độ dòng điện xoay chiều qua tụ có giá trị hiệu dụng tăng C tần số dòng điện xoay chiều qua tụ giảm D tần số dòng điện xoay chiều qua tụ tăng 012: Tia sau có chất khác với tia lại? A Tia gamma B Tia X C Tia tử ngoại D Tia catôt 013: Phát biểu sau nói quang phổ? A Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng B Mỗi nguyên tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố C Để thu quang phổ hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục D Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng 014: Thực thí nghiệm I-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát hệ vân giao thoa Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng điều kiện khác thí nghiệm giữ nguyên A khoảng vân không thay đổi B khoảng vân giảm xuống C vị trí vân trung tâm thay đổi D khoảng vân tăng lên 015: Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt không khí Chiếu chùm tia sáng đơn sắc màu lục theo phương vuông góc với mặt bên thứ tia ló khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai Nếu chiếu đồng thời ánh sáng đơn sắc màu cam, chàm, tím, đỏ theo phương có số tia ló khỏi mặt bên thứ hai A B C D Trang 6/12 - Mã đề thi 132 EBOOK FOR YOU 016: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 dm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A B 20 cm/s C m/s D 10 cm/s HD: + v max = ωA = 3,14m / s + v= A 4ωA = = 2m / s T 2π 017: Vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k Kích thích cho vật dao động điều hoà với biên độ cm, chu kì dao động T = 0,3 s Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ cm chu kì biến thiên động A 0,15 s B 0,3 s C 0,6 s D 0,423 s HD: + Chu kì dao động điều hòa lắc lò xo không phụ thuộc vào biên độ dao động + T’ = T/2 = 0,15 s 018: Dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình x = 3cos(πt cm Biết dao động thứ có phương trình li độ x1 = 5cos(πt + π ) cm π C x = 2cos(πt + ) cm A x = 8cos(πt + HD: + Ta có: x = x1 + x2 ⇒ x2 = x – x1 + Bấm máy tính: x = 3∠ − π ) cm Dao động thứ hai có phương trình 5π ) cm B x = 2cos(πt 5π ) cm D x = 8cos(πt 5π ) 5π π 5π − 5∠ = 8∠ − 6 019: Một nguồn âm O có công suất P = 0,6 W phát âm đẳng hướng, môi trường không hấp thụ âm Cường độ âm điểm A cách nguồn m A 5,31.10-3 W/m2 B 6,25.10-3 W/m2 C 2,54.10-4 W/m2 D 0,2 W/m2 HD: + P = 4π R2.I ⇒ I = 5,31.10-3 W/m2 020: Trong hệ sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định Bước sóng A độ dài dây B nửa độ dài dây C khoảng cách hai nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp D hai lần khoảng cách hai nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp 021: Trong mạch dao động tự LC, mối liên hệ q, Q0, i I0 q2 i2 + = 0,5 A 2Q02 I 02 q2 i2 + =1 B Q0 ω I 02 q2 2 D + 2i = I Q0 022: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 5cos100 π t A chạy qua điện trở 10 Ω Công suất toả C q + i2 = Q02 I0 nhiệt điện trở A 125W B 160W C 250W D 500W HD: + Công suất tiêu thụ: P = I2R = 125 W 023: Đoạn mạch gồm cuộn dây có lõi sắt bóng đèn có điện trở R mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều Đèn sáng bình thường, rút dần lõi sắt khỏi ống dây độ sáng đèn A tăng lên B giảm C tăng giảm tùy theo điện trở đèn D không đổi 024: Tại điểm, đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian A cường độ âm B độ cao âm C độ to âm D mức cường độ âm 025: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào A cộng hưởng điện từ B hấp thụ sóng điện từ C biến điệu tần số D tượng tự cảm 026: Phát biểu sau sai nói lượng dao động điện từ tự mạch dao động LC? A Khi lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng B Năng lượng điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm C Năng lượng từ trường cực đại lượng điện từ mạch dao động D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số nửa tần số cường Trang 7/12 - Mã đề thi 132 EBOOK FOR YOU độ dòng điện mạch 027: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54 cm Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay có độ lớn 0,2 T Từ thông cực đại qua khung dây A 0,27 Wb B 1,08 Wb C 0,81 Wb D 0,54 Wb HD: ADCT: Φ = NBS = 0,54Wb 028: Để kiểm tra hành lí hành khách máy bay, người ta sử dụng loại tia sau đây? A Tia hồng ngoại B Tia anpha C Tia tử ngoại D Tia X 029: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình x = 5cos(5πt + π ) (cm,s) Dao động có A chu kì 0,2 s B biên độ 0,05 cm C tần số góc rad/ s D tần số 2,5 Hz 030: Tại điểm O mặt nước yên tĩnh, có nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T = 0,5s Từ O có gợn sóng tròn lan rộng xung quanh Khoảng cách hai gợn sóng cm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 16 cm/s B cm/s C cm/s D cm/s 031: Năng lượng điện từ mạch dao động LC tính theo công thức CU 1 W = LI + CU 02 2 B W = A W = Lω q 02 C W = LI v2 D x2 + =1 , x tính cm, v tính 032: Tốc độ li độ chất điểm dao động điều hoà có hệ thức 640 16 cm/s Tốc độ trung bình chất điểm nửa chu kì A B 32 cm/s C 16 cm/s D cm/s HD: x2 v2 + =1 - Ta có: A ω A2 - So sánh v2 x 640 640 2π + = ⇒ A = 16 ω2 A = 640 ⇒ ω2 = = = 40 ⇒ ω = 10 ≈ 2π(rad / s) ⇒ T = = 1s 640 16 A 16 ω - Tốc độ trung bình: v = 2A = 16cm / s t 033: Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5µm, biết S1S2 = a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1m Tại vị trí M cách vân trung tâm khoảng x = 3,5mm, có vân sáng hay vân tối, bậc ? A Vân sáng bậc B Vân sáng bậc C Vân tối bậc D Vân tối thứ HD: + Khoảng vân: i = + λD = 1mm a x = 3,5 ⇒ Tại M vân tối thứ i 034: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 2:3 Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ −3 mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 60Ω, tụ điện có điện dung C = tự cảm L = 10 F cuộn dây cảm có độ 12π 0, H , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V tần số 50Hz Công suất π toả nhiệt tải tiêu thụ A 26,7W HD: B 180W C 90W D 135W U N1 = ⇒ U = 180V U2 N2 U2 = 1,5 A ⇒ P = I R = 135W + I= Z + 035: Điện trạm điện truyền hiệu điện 2kV, hiệu suất trình truyền tải H = 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến H2 = 95% ta phải A tăng điện áp lên đến 4kV B tăng điện áp lên đến 8kV C giảm điện áp xuống 1kV D giảm điện áp xuống 0,5kV HD: Trang 8/12 - Mã đề thi 132 EBOOK FOR YOU H = 1− + ADCT: PR U cos ϕ 036: Kim loại làm catốt tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0 Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai xạ có bước sóng λ1 = 0, 4µm λ = 0,5µm vận tốc ban đầu cực đại electron bắn khỏi bề mặt catốt khác lần Giá trị λ0 A 0,515μm B 0,545μm C 0,595μm D 0,585μm HD:  hc hc  λ = λ + mv1 3λ1λ  o µm ⇒ λo =  = 0,545 λ − λ hc hc 2  = + mv2  λ2 λo  037: Một đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện mắc vào điện áp tức thời u = 150cos100πt(V) Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây URL = 200V hai đầu tụ điện UC = 250 V Hệ số công suất mạch A 0,6 B 0,707 C 0,8 D 0,866 HD : U 2RL = U R2 + U L2 ; U = U 2R + (U L − U C ) = U R2 + U L2 + U C2 − 2U L U C = U RL + U C2 − 2U L U C U 2RL + U C2 − U U 120 = 160V; U R = U 2RL − U 2L = 120V; cosϕ = R = = 0,8 2U C U 150 038: Con lắc đơn gồm sợi dây không giãn, mảnh, dài l = 1m gắn với vật  nhỏ có khối lượng m = 50 g mang điện tích q = −2.10 −5 C , g = 9,86m / s Đặt lắc vào vùng điện trường có E thẳng đứng hướng xuống, cường độ E = 25 V/ cm Chu kì lắc lúc A 2,002 s B 1,99 s C 1,91 s D 2,11 s ⇒ UL = HD: −5 + Lực điện trường tác dụng lên cầu tích điện q có độ lớn: F = q E = 2.10 2500 = 0,05( N )   +Do E có hướng thẳng đứng hướng xuống; q < nên lực điện trường F có hướng thẳng đứng hướng lên nên F ngược chiều P F 0,05 = 9,86 − = 8,86(m / s ) m 0,05 l = 2π = 2,11( s ) + Chu kì lắc: T ' = 2π g' 8,86 + Ta có gia tốc hiệu dụng: g ' = g − 039: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây có tần số 100 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 20 m/s B 600 m/s C 60 m/s D 10 m/s HD: + AD: l = k λ v 2lf 2.1,8.100 =k ⇒v= = = 60m / s 2f k 040: Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến ảnh D = 2m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm Vùng phủ quang phổ bậc ba bậc bốn có bề rộng A 0,38mm B 0,76mm C 1,52mm D HD: + xđ = λđ D λ D ; xt = t a a ⇒ ∆x = x đ − xt = ( 3λđ − 4λt ) D = 0,76( mm ) a 041: Một lắc lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m vật nhỏ có khối lượng m = 300 g đặt sàn nằm ngang Đặt lên vật m vật nhỏ có khối lượng ∆m = 100 g, hệ số ma sát trượt hai vật µ = 0,1 Cho hệ dao động điều hòa với biên độ cm, lấy 10 m/s2 Khi hệ cách vị trí cân cm, độ lớn lực ma sát tác dụng lên ∆m A 0,03 N B 0,05 N C 0,15 N D 0,4 N 042: Hai nguồn sóng kết hợp A, B mặt thoáng chất lỏng cách 10 cm , dao động theo phương trình u A = 5cos(40π t ) mm u B = 5cos(40π t + π ) mm Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v = 40 cm / s Số điểm có biên độ dao động mm đoạn AB A 10 B 21 C 20 D 11 HD: + Phương trình sóng M nguồn A B truyền đến là: Trang 9/12 - Mã đề thi 132 EBOOK FOR YOU 2π d1  2π d    u1M = cos  40π t − ÷ u2 M = 5cos  40π t + π − λ  λ ÷     2π 2 ( d − d1 ) − π  = 52 + Biên độ dao động M: aM = + + 2.5.5cos  λ  2π  2π  → cos  ( d − d1 ) − π  = − = cos λ  → −10 < d − d1 = + 2k < 10 → − 5,83 < k < 4,167 Và −10 < d − d1 = + 2k < 10 → − 5,167 < k < 4,83 Vậy có tất 20 giá trị k thỏa mãn 043: Một ăng ten đa phát sóng điện từ đến máy bay bay phía đa Thời gian từ lúc ăng ten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại 90µs Ăng ten quay với tần số góc n = 18vòng/phút Ở vị trí đầu vòng quay ứng với hướng máy bay ăng ten lại phát sóng điện từ Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần 84µm Tốc trung bình máy bay A 720km/h B 810km/h C 972km/h D 754km/h 044: Một tụ điện không khí gồm có tất cả 21 hình tròn bán kính R = cm, đặt song song đối diện đan xen hình vẽ Khoảng cách giữa hai tấm liên tiếp là d = 1mm Mắc hai đầu tụ xoay với cuộn cảm L = 8.10 -6 H Khung dao động này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng là A 8,14 m B 81,44 m HD: + Điện dung của tụ phẳng chỉ có hai tấm song song là C= C 3,97 m D 79,48 m εS 4π kd + Khi có n tấm ghép song song thì ta được (n-1) tụ ghép song song với Cb = (n-1) C ⇒ λ = 2πc LC = 79,48m 045: Cho mạch điện hình vẽ C tụ xoay L cuộn dây cảm Điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng tần số không đổi, V V2 vôn kế lí tưởng Điều chỉnh giá trị C để số V cực đại U1, số A V2 0,5U1 Khi số V2 cực đại U2, số củaV1 lúc A 0,7U2 B 0,6U2 C 0,4U2 D 0,5U2 HD: Khi V1 cực đại ZC1 = ZL => UC1 = UL = 0,5U1; U = UR = U1 => UR = 2UL => R = 2ZL 2 R + Z L2 = 5Z L ; U = U = U R + Z L = U Khi V2 cực đại: Z C = C2 ZL R R L C B V1 V2 UR  2 2 − U÷ Lại có: U = U R + ( U L − U C ) = U R +  ÷ ⇒ 5U R − 5U RU + U = 2   U  U U 2 ⇒ 5 R ÷ − R + = ⇒ R = ⇒U = U = 5U R ⇒ U R = U = 0, 4U U U U 5   046: Đặt điện áp u = 150 cos ωt V(ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp Giữa hai điểm AM biến trở R, MN cuộn dây có r NB tụ điện C Khi R = 75 Ω đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại thêm tụ điện C’ vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ điện C thấy U NB giảm Biết giá trị r, ZL, ZC tổng trở Z số nguyên Công suất tiêu thụ cuộn dây A 300 W B 21,6125 W C 65,625 W D 32,8125 W U2 U 2R r + (Z L − Z C ) HD: PR = I2R = = ( R + r ) + (Z L − Z C ) R+ + 2r R 2 PR = PRmax R = r + (ZL – ZC) (1) Mặt khác lúc R = 75Ω PR = PRmax đồng thời UC = UCmax ( R + r ) + Z L2 (R + r) Do ta có: ZC = = + ZL (2) ZL ZL Theo giá trị r, ZL ZC Z có giá trị nguyên Để ZC nguyên (R+r)2 = nZL (3) (với n nguyên dương) Trang 10/12 - Mã đề thi 132 EBOOK FOR YOU Khi ZC = n + ZL ⇒ ZC – ZL = n (4) Thay (4) vào (1) r2 + n2 = R2 = 752 (5) Theo đáp án r 21Ω 128Ω Nhưng theo (5): r < 75Ω Do r r = 21Ω Từ (5 ⇒ n = 72 Thay R, r, n vào (3) ⇒ ZL = 128Ω Thay vào (4) ⇒ ZC = 200Ω ⇒ Công suất tiêu thụ cuộn dây: P = I2r = 32,8125 W 047: Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, có RLC (L cảm) mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha ϕ so với cường độ dòng điện qua mạch Ở thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch chứa LC uLC điện áp tức thời hai đầu điện trở R uR Biểu thức điện áp cực đại hai đầu điện trở R A U 0R = u LC cosϕ + u R sin ϕ B U 0R = u LCsinϕ + u R cosϕ C U 0R = ( u LC ) 2  u  + R ÷  tan ϕ  D U  u  = u R +  LC ÷  tan ϕ  0R HD:  U 0L − U 0C U 0LC  tan ϕ = = (1)   U 0R U 0R   2     u LC  u LC ⊥ uR →  u R  +  u LC  = (*)  (1),(2) 2 HD:   ÷  ÷  → U 0R = u R +  ÷ U U   0R   0LC   tan ϕ       Nh©n thªm vÕ (2) víi U ⇒ u + u  U 0R ÷ = U (2)  0R R LC 0R    U 0LC    048: Catôt tế bào quang điện có giới hạn quang điện Đặt vào anôt catôt tế bào quang điện điện áp chiều Anôt catôt có dạng phẳng, song song, cách Chiếu vào catôt ánh sáng có bước sóng Các electron quang điện bật từ catôt tiến đến anôt, cách anôt khoảng gần A 3,17 cm B 4,25 cm C 2,76 cm D 1,25 cm HD: Công thức Anh-xtanh : hc hc 265 = + e Uh ⇒ Uh = V ≈ 1, 04 V λ λ0 256 Gọi M điểm gần anôt mà quang electron đến được, tương ứng quang e có vận tốc cực đại Do : U KM = U h = 265 V 256 U KM U KA 53 = ⇒ KM = ≈ 0,83 cm KM KA 64 203 ≈ 3,17 cm Electron đến gần anôt đoạn : MA = KA − KM = 64 6 049: Cho phản ứng hạt nhân n + Li →1 H + α Hạt nhân Li đứng yên, nơtron có động K n = MeV Hạt α hạt nhân H bay theo hướng hợp với hướng tới nơtron góc tương ứng θ = 150 φ = 300 Điện trường anôt catôt: E = Lấy tỉ số khối lượng hạt nhân tỉ số số khối chúng Bỏ qua xạ gamma Hỏi phản ứng tỏa hay thu lượng? A Thu 1,66 MeV B Tỏa 1,52 MeV C Tỏa 1,66 MeV D Thu 1,52 MeV HD: + Theo định lý hàm số sin tam giác ta có : pα pn m K mn K n p m K = H = ⇒ α2 α = H H = sin ϕ sin θ sin(180 − ϕ − θ ) sin ϕ sin θ sin (180 − ϕ − θ ) mn K n sin ϕ ⇒ Kα = = 0,25( MeV ) C1 sin (180 − ϕ − θ ) m α + Theo định luật bảo toàn lượng : Kn+ ΔE = KH +Kα → ΔE = KH+Kα - Kn = - 1,66MeV 050: Một sóng lan truyền sợi dây từ C đến B với chu kì T = s, biên độ không đổi Ở thời điểm t 0, ly độ phần tử B C tương ứng - 20 mm + 20 mm; phần tử trung điểm D BC vị trí cân Ở thời điểm t1, li độ phần tử B C +8 mm Tạiβ thời điểm t = t1 + 0,4 s li độ phần tử D có li độ gần 20 - 20 với giá trị sau đây? α A 6,62 mm B 21,54 mm C 6,55 mm D 6,88 mm α A HD: Từ thời điểm t0 đến t1 : C0 B0 D B1 Trang 11/12 - Mã đề thi 132 EBOOK FOR YOU + Véc tơ biểu diễn dao động B quay góc B00B1 = π - (α + β) + Véc tơ biểu diễn dao động C quay góc C00C1= (α + β) π − (α + β ) α + β = ω ω => π = 2( α + β ) => α + β = π /2 + Ta có : cosα = sin β = − cos β => Ta có : ∆t = t1 – t0 = => 20/A = 1− 82 => A = 29 cm A2 + Véc tơ biểu diễn dao động D từ VTCB quay góc π/2 giống B C nên tới vị trí biên + Đến thời điểm t2 véc tơ biểu diễn dao động D quay thêm góc ∆ϕ = 0,4 360 = 72 ⇒ u D = 6,66mm Trang 12/12 - Mã đề thi 132 [...]... tế bào quang điện có giới hạn quang điện Đặt vào anôt và catôt của tế bào quang điện điện áp một chi u Anôt và catôt có dạng bản phẳng, song song, cách nhau Chi u vào catôt ánh sáng có bước sóng Các electron quang điện bật ra từ catôt tiến đến anôt, cách anôt một khoảng gần nhất là A 3,17 cm B 4,25 cm C 2,7 6 cm D 1,25 cm HD: Công thức Anh-xtanh : hc hc 265 = + e Uh ⇒ Uh = V ≈ 1, 04 V λ λ0 256 Gọi M... ZC = n + ZL ⇒ ZC – ZL = n (4) Thay (4) vào (1) r2 + n2 = R2 = 752 (5) Theo các đáp án của bài ra r có thể bằng 21Ω hoặc 128Ω Nhưng theo (5): r < 75Ω Do vậy r có thể r = 21Ω Từ (5 ⇒ n = 72 Thay R, r, n vào (3) ⇒ ZL = 128Ω Thay vào (4) ⇒ ZC = 200Ω ⇒ Công suất tiêu thụ trên cuộn dây: P = I2r = 32,8 125 W 047: Đoạn mạch xoay chi u với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, có RLC (L thuần cảm) mắc nối tiếp... với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng θ = 150 và φ = 300 Điện trường đều giữa anôt và catôt: E = Lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng Bỏ qua bức xạ gamma Hỏi phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng? A Thu 1,66 MeV B Tỏa 1,52 MeV C Tỏa 1,66 MeV D Thu 1,52 MeV HD: + Theo định lý hàm số sin trong tam giác ta có : pα pn m K mn K n p m K = H = ⇒ α2 α... điểm t 2 = t1 + 0,4 s li độ của phần tử D có li độ gần 8 20 - 20 nhất với giá trị nào sau đây? α A 6,62 mm B 21,54 mm C 6,55 mm D 6,88 mm α A HD: Từ thời điểm t0 đến t1 : C0 B0 D B1 Trang 11/12 - Mã đề thi 132 EBOOK FOR YOU + Véc tơ biểu diễn dao động của B quay góc B00B1 = π - (α + β) + Véc tơ biểu diễn dao động của C quay góc C00C1= (α + β) π − (α + β ) α + β = ω ω => π = 2( α + β ) => α + β = π... động của D đang từ VTCB cũng quay góc π/2 giống như B và C nên tới vị trí biên + Đến thời điểm t2 véc tơ biểu diễn dao động của D quay thêm góc ∆ϕ = 0,4 360 0 = 72 0 ⇒ u D = 6,66mm 2 Trang 12/12 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay