Khai thác hiệu quả các trang thiết bị hàng hải trong trực ca an toàn hàng hải trên biển

55 408 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016, 16:55

NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ, cố gắng sinh viên trình làm luận văn …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng luận văn tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đề mặt: lý luận, thực tiễn, chất lượng thuyết minh vẽ): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… Chấm điểm giáo viên hướng dẫn (Điểm ghi số chữ) Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 Giáo viên hướng dẫn Ths Triệu Tuấn Hòa ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Đánh giá chất lượng luận văn tốt nghiệp mặt: thu thập phân tích số liệu ban đầu, sở lý thuyết, vận dụng kiện cụ thể, chất lượng thuyết minh vẽ, mô hình (nếu có), ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Chấm điểm giáo viên phản biện (Điểm ghi số chữ) Hải Phòng ngày tháng năm 2014 Giáo viên phản biện LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu học tập trường đại học hàng hải việt nam với quan tâm dạy dỗ bảo tận tình chu đáo thầy cô bạn bè em hoàn thành luận văn với đề tài:”Khai thác hiệu trang thiết bị hàng hải trực ca an toàn hàng hải biển” Để có kết em xin đặt biệt gửi lời cảm ơn tới thầy Ths Triệu Tuấn Hòa quan tâm vạch hướng dẫn cho em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp thời gian qua Với thời gian có hạn kinh nghiệm hạn chế sinh viên lên không tránh khỏi thiếu xót em mong bảo góp ý để em hoàn chỉnh Một lần em xin chân thành cảm ơn Hải phòng tháng 11 năm 2014 Tính chất cấp thiết đề tài Vận tải đường biển phổ biến nước ta giới Nó phát triển ngày mạnh mẽ đóng vai trò vô quan trọng Trong vài năm gần nước ta trú trọng vào việc phát triển đường biển đặc biệt xuất nhiều đội tàu biển đại mẻ trang bị thiết bị đại làm cho việc hàng hải thuận tiện dễ dàng Trong việc khai thác trang thiết bị hàng hải trực ca an toàn hàng hải biển công việc vô quan trọng thiếu thuyền viên làm việc tàu Những vụ đâm va tàu biển chủ yếu người phần lớn sử dụng sai hay thiếu kinh nghiệm việc sử dụng trang thiết bị tàu trực ca Vì để hiểu rõ tính chất việc trực ca biển cần phải biết tàu ta có trang bị loại thiết bị để sử dụng chúng cho hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu dành cho sinh viên trường có đầy đủ kiến thức việc sử dụng trang thiết bị tàu trực ca biển Phạm vi nghiên cứu: Chủ yếu trang thiết bị tàu,các trang thiết bị nằm chương trình học việc sử dụng cac trang thiết bị tàu hành trình biển, hành trình cảng, khu vực có mật độ tàu thuyền đông đúc… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Giúp cho sinh viên trường nắm vững kiến thức việc sử dụng hiệu trang thiết bị tàu trường hợp cụ thể, từ nâng cao khả chuyên môn thuyền viên làm việc tàu Có thể đề tài tham khảo môn máy điện, vô tuyến điện khoa hàng hải Đồng thời tài liệu tham khảo cho sỹ quan thuyền viên làm việc tàu DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH Số hình 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 Tên hình Khử nhiễu biển Khử nhiễu mưa EPIRB SART RADAR Chế độ định hướng head-up Chế độ định hướng North-up Chế độ định hướng course-up Lệch tâm hình Đo khoảng cách Đo phương vị Ảnh ảo phản xạ nhiều lần Ảnh ảo búp phát phụ Ảnh ảo phản xạ thứ cấp Ảnh ảo nhiễu giao thoa Ảnh remark Ảnh racon Ảnh sarf Vùng mù rẽ quạt mù Vùng chết Phản xạ gương Phản xạ phân kỳ Khúc xạ cao,thấp Chế độ lái tay Đồ giải chuyển động Hệ thống AIS Hệ thống VHF,VHF-DSC Hệ thống máy đo sâu Hệ thống navtex Hệ thống inmarsat_C Trang 12 12 13 14 17 17 19 20 21 21 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 33 34 35 36 39 41 MỤC LỤC Chương 1: tàu nằm cảng 1.1 Trước tàu hành trình .1 1.1.1 Bật điều chỉnh rõ nét RADAR 1.1.2 Bật, thử máy lái tự động đồng mặt phản ảnh la bàn quay .2 1.1.3 Bật, điều chỉnh máy đo sâu 1.1.4 Bật máy nhận dạng mục tiêu AIS 1.1.5 Bật máy đo tốc độ, hệ thống INMARSAT 1.1.6 Bật, thử hệ thống NAVTEX 1.1.7 Kiểm tra IPIRB 1.1.8 Kiểm tra sart thử hoạt động 1.1.9 Khởi động chế độ hàng hải theo điểm, theo tuyến 1.2 Khi tàu neo 1.2.1 Cảnh giới mắt thường .8 1.2.2 Cảnh giới gps (ví dụ máy GPS KGP-912) 1.2.3 Cài đặt trực neo (RADAR ARPA FURUNO FR-2805) .10 1.2.4 Cảnh giới đề phòng cướp biển, trộm cắp tàu neo 11 Chương 2: Khi tàu hành trình 12 2.1 sử dụng radar tài hành trình 12 2.1.1 Đặt chế độ định hướng ảnh radar .12 2.1.2 Các chế độ chuyển động ảnh radar 14 2.1.3 Đặt thang tầm xa tàu hành trình 15 2.1.4 Cách đo khoảng cách phương vị tàu hành trình 17 2.1.5 Các loại ảnh ảo thường gặp tàu hành trình khu vực gần bờ, đông tàu tàu hành trình biển 20 2.1.6 Ảnh hưởng vùng chết, vùng mù, vùng râm, góc chế 24 2.1.7 Phản xạ sóng radio khúc xạ dị thường 25 2.2 hệ thống máy lái 28 2.2.1 Các chế độ lái tàu hành trình khu vực luồng hẹp, đông tàu 28 2.2.2 Các chế độ lái tàu hành trình biển 31 2.3 Sự kết hợp trang thiết bị đánh giá nguy đâm va điều động32 2.3.1 Đánh giá nguy đâm va 32 2.3.2 Phát mục tiêu 33 2.3.3 Tiến hành đo phương vị, khoảng cách tới tàu mục tiêu 33 2.3.4 Sử dụng hệ thống nhận dạng mục tiêu AIS .34 2.3.5 Sử dụng VHF để liên lạc 35 2.4 Máy đo sâu 36 2.5 Hệ thống NAVTEX 39 2.5.1 Giới thiệu hệ thống NAVTEX 39 2.5.2 Các loại điện hệ thống 40 2.5.3 Cách đọc điện 40 2.6 Hệ thống INMARSAT_C 41 2.6.1 Thủ tục soạn lưu điện 42 2.6.2 Mở điện lưu trữ từ trước 42 2.6.3 Thủ tục thiết lập lưu trữ điện cấp cứu 42 2.6.4 Thủ tục phát điện thông thường .43 Chương kết luận kiến nghị 44 3.1 Kết luận 44 3.2 Kiến nghị 44 Tài liệu tham khảo .45 CHƯƠNG 1: KHI TÀU NẰM TRONG CẢNG 1.1 Trước tàu hành trình 1.1.1 Bật điều chỉnh rõ nét radar - Trước bật radar cần kiểm tra sơ toàn thiết bị, núm điều khiển vị trí hết trái, riêng núm tune để vị trí tại, thang tầm xa vị trí trung bình 6-24NM - Bật công tắc nguồn vị trí stand by chờ 3-5 phút đến có thị thích hợp báo sẵn sàng cho phép phát xung Khi radar sẵn sàng bật công tắng nguồn sang vị trí ON radar bắt đầu phát xung - Điều chỉnh thang tầm xa cho phù hợp - Tăng dần khuếch đại (gain) đến nhìn thấy rõ mục tiêu ảnh nhìn thấy nhiễu tạm âm máy thu lấm chấm rải đủ khắp ảnh - Điều chỉnh tune đến ảnh mục tiêu nhìn thấy rõ nét - Nếu có nhiễu biển: Nếu có sóng, gió thổi vào mạn tàu ta mạn gió tồn nhiễu biển nhiều mạn gió Khi ta cần phải điều chỉnh nhiễu biển cho mạn gió lại lấm tấm, mạn gió hết vừa đủ mà không làm mục tiêu nhỏ xung quanh tàu ta hiệu khử nhiễu biển đạt hiệu cao Hình 1.1 khử nhiễu biển - Nếu có nhiễu mưa điều kiện thời tiết bất lợi: mây, mưa, tuyết, mù… Trong trường hợp ta cần phải điều chỉnh để cho radar phát tín người lái Nhưng ta chuyển sang chế độ lái tự động ta cần phải thường xuyên kiểm tra vị trí tàu so vời hướng mà ta vạch ta trước Nếu tàu bị lệch khỏi hướng định ta cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp Như để chuyển từ chế độ lái tay sang chế độ lái tự động ta cần phải làm sau: - Dùng vô-lăng bẻ lái đưa tàu ổn định hướng mong muốn “xoay núm course setting knob” cho kim thị trùng với hướng cần đặt Sau đặt chế độ lái vị trí aute lúc tàu tự ổn định hướng đặt - Từ hướng ta chuyển sang chế độ lái tự động, tàu chuyển dần đến hướng mong muốn ta ấn xoay núm cài đặt hướng kết hợp với việc quan sát kim đặt hướng mặt phản ảnh la bàn cho kim đặt hướng thay đổi góc 5-10 độ tới hướng theo yêu cầu Để đảm bảo máy lái hoạt động tốt chế độ ta cần điều chỉnh + Weather: Tùy thuộc vào điều kiện sóng gió Số vạch núm tỷ lệ thuận với điều kiện sóng gió, sóng gió lớn ta đặt mức cao điều chỉnh núm cho tàu giữ hướng theo mong muốn số lần bẻ lái không lớn gây tải cho máy lái + Rate ADJ điều chỉnh phụ thuộc vào tốc độ đảo hướng mũi tàu Khi điều chỉnh núm tố độ núm lệch hướng mũi tàu thay đổi + Rudder ADJ: Điều chỉnh góc bẻ bánh lái núm phụ thuộc vào tải trọng tàu Khi điều chỉnh núm góc bẻ bánh lái thay đổi ta điều chỉnh cho góc bẻ bánh lái đủ đưa tàu hướng cũ mà không làm cho tàu lệch hướng lớn giới hạn cho phép máy lái chế độ lái tự động b Chế độ lái cần - Chế độ lái ta sử dụng chế độ lái cố - Chuyển công tắc chức sang vị trí lái lever, dùng cần lái lever gạt sang phải sang trái giữ bánh lái đạt góc bẻ bánh lái theo mong muốn Buông tay cần gạt di chuyển vị trí ban đầu 32 OFF Bánh lái giữ nguyên ta không sử dụng cần gạt Khi cần bẻ ánh lái phia bên ta bẻ cần gạt phía bên 2.3 kết hợp trang thiết bị đánh giá nguy đâm va điều động 2.3.1 Đánh giá nguy đâm va -Khi tàu hành trình khu vực có nhiều tàu bè qua lại, khó khăn việc cảnh giới Ta phải đánh giá nguy đâm va cách cảnh giới quan sát tàu hành trình xung quanh tàu ta Việc cảnh giới tiến hành mắt thường kết hợp với trang thiết bị tàu Trong điều kiện tầm nhìn xa tốt ta cảnh giới mắt thường điều kiện tầm nhìn xa bị hạn chế ta cảnh giới radar kết hợp với việc quan sát mắt thường hai bên mạn tàu Nếu thấy tàu tồn nguy đâm va ta tiến hành sau: Sử dụng thước ngắm la bàn quay ta tiến hành ngắm tới mục tiêu tiến gần lại tàu ta mà tồn nguy đâm va Theo dõi mục tiêu thường xuyên tiến hành đo khoảng cách tới mục tiêu thấy mục tiêu có phương vị không đổi mà khoảng cách giảm dần tồn nguy đâm va Đôi nguy đâm va xảy quan sát thấy phương vị thay đổi rõ rệt, đặc biệt đến gần tàu lớn đoàn tàu lai hay tàu thuyền khác khoảng cách ngắn Thấy nghi dẫn tới nguy đâm va tồn Vì trường hợp ta ngờ đo phương vị tới tàu mục tiêu ta không lên dựa vào thước ngắm la bàn để đánh giá tồn nguy đâm va mà ta cần phải quan sát trực tiếp mắt thường để đánh giá cho phù hợp 33 C Ct O T B3-D3 T B2-D2 O B1-D1 O T Hình 2.21 đồ giải chuyển động 2.3.2 Phát mục tiêu a phát mục tiêu mắt thường -Trước hết ta cần phải quan sát tàu bè qua lại xung quanh sau dựa vào kinh nghiệm người biển Những người có kinh nghiệm lâu năm cần quan sát mặt thường nhận biết tàu có khả đâm va, tàu khả với tàu không thiết dựa vào biểu xích la bàn để đo phương vị tới mục tiêu biết Trong khu vực gần bờ đông tàu nhiều trường hợp có nhiều tàu có khả đâm va với tàu lúc ta cần phải tính toán cho phù hợp b Phát mục tiêu radar - Khi tàu hành trình tầm nhìn xa bị hạn chế ta gặp khó khăn quan sát mắt thường radar thiết bị tối quan trọng để cảnh giới Nhưng cảnh giới radar ta cần phải đặc biệt quan tâm tới việc khử nhiễu, điều chỉnh ảnh rõ nét cho phù hợp Trong nhiều trường hợp ta tiến hành khử nhiễu làm ảnh mục tiêu nhỏ Đó ảnh tàu cá nhỏ hay vật thể hành trình xung quanh tàu ta Vì ta không lên tin tưởng tuyệt đối vào thông tin mà radar cung cấp mà ta cần phải kết hợp với việc quan sát mắt thường xung quanh hai bên mạn để phát mục tiêu nhỏ 34 2.3.3 tiến hành đo phương vị, khoảng cách tới tàu mục tiêu - Sử dụng biểu xích la bàn ngắm phương vị tới tàu mục tiêu sau ghi lại giá trị vừa đo - Sử dụng vòng VRM radar đo khoảng cách tới tàu mục tiêu đồng thời ghi lại giá trị vừa đo - Sau ta tiến hành quan sát giá trị vừa đo Nếu thấy phương vị không đổi thay đổi không rõ ràng, khoảng cách giảm dần ta cần phải tiến hành lập đồ giải tránh va - Mục đích việc dùng biểu xích la bàn để đo phương vị, sử dụng radar để đo khoảng cách đo phương vị biểu xích la bàn có độ xác cao đo phương vị radar - Sau ta sử dụng thiết bị AIS (hệ thống nhận dạng mục tiêu) cụ thể sau 2.3.4 Sử dụng hệ thống nhận dạng mục tiêu AIS 2.22 hệ thống AIS - Hệ thống tự động nhận dạng AIS hệ thống an toàn hang hải nâng cao hiệu an toàn tránh va lực quản lý tàu biển tàu hay đối tượng hang hải liên quan lắp đặt hệ thống AIS liên tục có chu kỳ phát thong tin tàu thông tin an toàn hang hải,trao đổi thông tin với tàu khác hay với đài bờ trang bị AIS 35 - Vì trường hợp ta sử dụng thiết bị AIS để tiến hành nhận biết mục tiêu sau: Sau biết khoảng cách phương vị việc trao đổi thông tin liên quan đến tàu tên tàu, CPA, TCPA, số nhận dạng tàu, vị trí, tốc độ tàu, tốc độ quay trở, kích thước… Và thông tin an toàn hàng hải chế độ phát quảng bá chế độ polling (hỏi đáp) với cự ly trung bình (25-30 hải lý) tàu có trang bị hệ thống AIS nhận dạng trao đổi thông tin để sĩ quan hàng hải điều động tránh va hệu Mặt khác ta cài đặt khoảng cách an toàn định tàu mục tiêu có khoảng cách nhỏ khoảng cách an toàn cài đặt trước nhờ chức CPA hệ thống tín hiệu báo động tự động báo động (bằng âm ánh sáng) nhờ tăng thêm hiệu công tác tránh va 2.3.5 Sử dụng VHF để lien lạc 2.23 Hệ thống VHF,VHF-DSC - Sau biết thông tin cần thiết tàu cần liên lạc thông qua hệ thống nhận dạng AIS ta sử dụng VHF để trực thiếp liên lạc với tàu mục tiêu Quy trình lien lạc sau: + Sử dụng kênh 16 (88) kênh chung để liên lạc ban đầu, bắt liên lạc xong ta thỏa thuận để chuyển sang kênh khác để liên lạc + Khi liên lạc xong ta phải chuyển kênh chung 16 (88) để trực canh + Trong trường hợp hai máy chuyển sang kênh khác không liên lạc hai máy phải chuyển kênh chung để bắt liên lạc chuyển kênh khác 36 + Chú ý gọi qua VHF tàu gọi xử lý trước, tàu gọi nhắc lại sau kết thúc có OVER để báo 2.4 Máy đo sâu Hình 2.24 máy đo sâu Khi tàu nằm khu vực gần bờ, đông tàu: - Máy đo sâu thiết bị vô quan trọng tàu nằm khu vực cầu cảng có độ sâu bị hạn chế để tránh trường hợp tàu bị mắc cạn Vì sử dụng máy đo sâu cách hợp lý công việc cần thiết cho tàu - Máy đo sâu thường lắp đặt tàu chủ yếu lầ loại máy đo sâu vị trí tàu đo sâu vị trí mà tàu chạy Vì ta biết khu vực khu vực có độ sâu bị suy giảm để tránh mà chủ yếu ta dựa vào kinh nghiệm điều kiện thự tế để tránh mà cụ thể sau: Khi ta hành trình khu vực luồng hẹp có độ sâu bị hạn chế ta dựa vào tình hình thực tế luồng hẹp kết hợp với máy đo sâu để dự đoán khu vực mà tàu có khả bị mắc cạn Khi tàu chuẩn bị đến khu vực có độ sâu bị hạn chế tàu có khả bị mắc cạn độ sâu mà máy đo sâu báo 37 giảm dần Vì trường hợp ta cần phải thường xuyên quan sát thông tin máy đo sâu để phòng tránh cho phù hợp - Về tính chất máy đo sâu máy đo sâu vùng nước mà tàu khu vực luồng hẹp đông tàu thiết bị thiếu cảu tàu - Máy đo sâu thiết bị phát sóng âm ứng dụng tính chất phản xạ sóng âm thông qua việc đo thời gian lan truyền sóng âm thừ phát tới thu để tính độ sâu đáy biển - Giống không khí sóng âm lan truyền từ nguồn phát âm phía Tốc độtruyền lan nước sóng âm cố định 1.505 m/s trừ trường hợp đặc biệt chịu thay đổi tính chất vật lý nước tốc độ thay đổi - Thực tế có cánh sóng nằm phạm vi từ 15-22 độ đặc biệt công suốt thực tế đạt tới nửa công suốt phát sóng phát xạ đủ mạnh để hản hồi máy thu Tùy theo độ sâu đáy biển giá trị phản xạ thay đổi lớn - Máy đo sâu thường đo độ sâu 1500m Độ sâu nhỏ đo 0.5-1m tốc độ sống âm nước biển với độ mặn 3.4/ nhiệt độ nước biển 16 dộ gần không đổi 1.505m/s thông thường máy đo sâu thiết kế với tốc đọ 1.500m/s nhiệt độ, Độ mặn áp suốt sóng âm tăng lên tốc độ sóng âm tăng lên theo - Một số ý sử dụng máy đo sâu tàu hành trình khu vực luồng hẹp, đông tàu +Khi máy đo sâu hoạt động khu vực cầu cảng có độ sâu bị hạn chế tồn bãi cạn có nhiều đá sỏi sóng phản xạ từ đáy biển tàu lại bị đáy tàu phản hồi vào đáy biển lần Sự phản hồi lặp lặp lại vài lần Kết thiết bị báo tự ghi xuất tín hiệu độ sâu Khi ta cần ý đến kết đầu tiên, tín hiệu sau tín hiệu giả 38 +Khi tàu chạy không tải: Khi tàu chạy không tải chênh lệch mớn nước mũi lái lớn Hơn có sóng to gió lớn, mũi tàu va đập mạnh vào sóng biển làm cho có nhiều bọt khí trộn lẫn vào nước biển bọt khí chạy qua đáy tàu Các bọt khí làm giảm hiệu phát sóng siêu âm tạo giao động, tán xạ sóng âm bị yếu Do đó, việc đo sâu tàu chạy không tải khó khăn + Khi tàu bị nghiêng: Khi tàu bị nghiêng máy thu phát sóng âm bị nghiêng theo Khi đó, sóng âm phát không vuông góc với đáy biển nên sóng âm phản xạ trở lại không xác Khi tàu bị nghiêng đến giới hạn giá trị đo sâu không xác + Lúc sóng to gió lớn: Trong điều kiện sóng to gió lớn, tàu bị lắc nhiều phía máy thu phát sóng âm tình trạng bị chao đảo kết đo không xác + Lúc tàu chạy lùi: Khi tàu chạy lùi, bọt khí chân vịt quay tạo nên bị trộn lẫn vào nước biển cản trở việc truyền lan sóng âm làm cho kết đo không xác - Ngoài có ý thời tiết sau: + Phản hồi nhiều lần: Khi máy đo sâu hoặt động độ nhạy cao đáy biển bị cạn nhiều đá sóng âm phản xạ từ đáy biển đáy tàu bị đáy tàu phản xạ trở đáy biển, sóng phản xạ lại từ đáy biển phản xạ trở đáy tàu lần phản hồi phản xạ nhiều lần Kết thiết bị báo tự ghi xuất hai ba tín hiệu độ sâu ta quan tâm đến tín hiệu độ sâu tín hiệu đến chậm tín hiệu giả Vì khởi động máy đo sâu ta thang đo nhở chưa thấy tín hiệu phản hồi ta chuyển sang thang đo lớn hơn, tăng thang đo lên dần thấy tín hiệu hản hồi,bằng cách tránh tín hiệu giả cách giảm khuếch đại máy th tín hiệu rõ rang tín hiệu thật 39 +Lúc sóng to gió lớn: Sóng to gió lớn tàu bị lắc đổ nhiều phía, dĩ nhiên tạo dao động thu hát tình trạng bị chao đảo Nếu tạo dao động bị lắc đến gọc lớn không thu sóng phản xạ lên việc đo sâu khó khăn +Khi tàu chạy lùi bọt khí chân vịt nước biển tạo lên trộn lẫn vào nước biển Hỗn hợp nước biển không khí chạy lẫn vào đáy tàu khiến cho sóng âm bị tán xạ bị hấ thụ dẫn đến không đến đáy biển ảnh hưởng nghêm trọng tới việc đo sâu 2.5 Hệ thống NAVTEX Hình 2.25 Hệ thống NAVTEX 2.5.1Giới thiệu hệ thống NAVTEX -Hệ thống nhằm cung cấp dịch vụ lien quan đến an toàn cho tàu -Hệ thống gồm trạm đặt bờ phát 13 loại điện,máy thu tàu tự động nhận điện (hệ thống thong tin chiều) -Tầm hoạt động hệ thống (250-400) hải lý làm việc tần số 518khz 2.5.2 Các loại điện hệ thống 40 -Máy thu NAVTEX tàu tự động thu 13 loại điện lien quan đến an toàn hàng hải từ trạm bờ điện kí hiệu: A* - thông báo hàng hải B* - thông báo bão C thông báo băng trôi D* - thông tin tìm kiếm cứu nạn cướp biển E dự báo thời tiết F điện dịch vụ hoa tiêu G điện AIS H điện Loran I điện không sử dụng J điện hàng hải vệ tinh K điện lien quan đến hàng hải khác L* cảnh báo hàng hải bổ sung Z QRU Trong A*B*D*L* điện ưu tiên thu Loại điện từ M to Y nnay không sử dụng Khi thu máy tự động in lưu trữ nhớ vòng 72h máy lưu trữ 128 điện 2.5.3 Cách đọc điện -Khi nhận đươc điện navtex ta cần phải biết loại điện cách đọc sau -Bức điện gồm phần: +Phần đầu +Phần nội dung +Phần kết thúc - Phần đầu: Chứa nội dung: phần đồng thu phát, trạm phát,phát loại điện gì, thời gian phát 41 - Phần nội dung: Tùy thuộc vào nội dung loại điện (A, B, C, D…) có ký tự lỗi trình thu máy đánh dấu * Khi điện thu nhiều dấu * điện có độ tin cậy không cao - Phần kết thúc +Bốn chữ NNNN cho biết điện kết thúc +Cont cho biết điện phát vào lần sau: +Phần trăm sai số tính tổng dấu * tổng số kí tự thu +Nếu nhỏ 4% điện tin cậy máy nhớ nhớ +Nếu lớn 4% điện tham khảo máy không nhớ - Khi có điện gửi đến máy báo động tự động in điện thu được, người sử dụng phải đến tắt báo động xem nội dung điện, cần phải báo cáo với thuyền trưởng - Trên thực tế không thiết phải thu tất điện trạm không cần thiết cho hành trình mục đích việc đỡ tốn giấy,hại kim ghi… - Máy thu sử dụng tần số 518khz nên khoảng cách thu vào ban ngày gần ban đêm Vì có vùng tàu chạy vào ban ngày nhận điện - Khi sử dụng cần ưu ý đến việc bảo quản giấy in cho khô tránh nơi có nhiệt độ cao loại giấy cảm nhiệt thay giấy cần lưu ý cho mặt giấy,khi mua cần mua chủng loại 2.6 Hệ thống INRMASAT C Hình 2.26 Hệ thống INMARSAT_C 42 - Khi tàu hành trình muốn soạn, lưu trữ mở điện hệ thống ta làm sau: Sau bật công tắc nguồn AC DC từ khối nguồn Bật công tắc từ khối thị chức hệ thống bật công tắc hình + Transmit: đặt máy chế độ phát điện + Read out: đọc điện thu + Edit: chế độ soạn thảo điện + Call-log: kiểm tra lại điện phát + Distress: soạn thảo phát điện cấp cứu + Nes/les-info liệt kê số ID toàn trạm bờ INM-C + Receiver mode: chọn thu nhóm tăng cường + Exit: đưa máy trạng thái ban đầu 2.6.1 Thủ tục soạn lưu điện - Đưa trỏ vào menu edit sau nhấn ENT - Chọn edit telex file sau nhấn ENT - Nhập tên file soạn thảo điện theo ý muốn sau ấn phím F9 để lưu lại điện vừa soạn 2.6.2 Mở điện lưu trữ từ trước - Đưa trỏ menu edit sau nhấn ENT - Chọn edit telex file sau nhấn ENT - Nhập vào tên file cần chọn để mở,lúc nội file cần mở lên hình Từ ta có sửa chữa lại điện theo yêu cầu 2.6.3 Thủ tục thiết lập phát điện cấp cứu - Từ menu đưa trỏ mục distress sau ấn ENT + Nature: ENT cho chọn tính chất cứu nạn + Data source: ENT chọn phương thức lien lạc vệ tinh thủ công + Position: ENT vào kinh,vĩ độ tàu bị nạn + Course: ENT hướng tàu chạy 43 + Speed tốc độ tàu chạy + IEs mã số trạm bờ cần lien lạc - Sau nhập xong số liệu ấn phím F1 để phát điện nhấc nắp đậy núm distress button ấn giữ 6s còi kêu sau ấn lần thứ để khẳng định việc phát tín hiệu cấp cứu - Đèn led màu đỏ sang cho biết điện cấp cứu phát phát xong đèn tự tắt 2.6.4 Thủ tục phát điện thông thường - Từ menu đưa trỏ transmit sau nhấn ENT - Chọn Telex ENT + Destination code-subcriber’s number and answer back ENT Nhập số telex trạm bờ cần lien lạc + File name ENT Chọn thư mục cần gửi (F2 để lựa chọn thư mục) + Land each station (Les) ENT Nhập vào mã trạm bờ cần gửi,hoặc ấn phims F2 lựa chọn trạm bờ cần gửi + Position ENT tắt mở chế độ báo vị trí tàu cần liên lạc + Character code ENT: thay đổi loại mã kí tự cần liên lạc + Priority ENT: loại điện - Sau nhập xong thủ tục cần thiết ta ấn F1 cho việc phát điện: Vào mục call log từ menu kiểm tra lại điện phát hay chưa 44 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Trong ngành hàng hải sĩ quan làm việc tàu cần phải nắm rõ trang thiết bị tàu mình, cách sử dụng trang thiết bị áp dụng việc sử dụng trang thiết bị trường hợp cụ thể đồng thời kịp thời xử lý nhanh chóng tình khẩn cấp Nếu sĩ quan thuyền viên nắm vững kiếm thức đồng thời có ý thức trách nhiệm cao, mẫn cán với công việc đảm nhận góp sức quan trọng việc hạn chế tới mức thấp nguy đâm va tàu cảnh giới góp phần lầm giảm thiệt hại tàu người tù giúp cho việc phát triển ngày mạnh công ty vận tải biển, ngành kinh tế biển kinh tế đất nước góp phần bảo vệ môi trường Với thời lượng có hạn trình độ bị hạn chế, đề tài em dừng lại mức tìm hiểu trang thiết bị cách sử dụng trang thiết bị cho hiệu Nội dung đề cập đề tài sửa chữa, chỉnh lý thêm để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên hàng hải học nghiên cứu môn máy điệnvô tuyến điện sỹ quan thuyền viên ngành hàng hải Qua góp phần không nhỏ việc trang bị kiến thức cần thiết việc sử dụng trang thiết bị tàu để áp dụng vào chuyến hành trình đồng thời nâng cáo chất lượng thuyền viên Việt Nam 3.2 Kiến nghị Để nâng cao hiệu công tác đào tạo, huấn luyện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo khoa Hàng hải, sinh viên mà đội ngũ sỹ quan, thuyền viên, em xin đề nghị ý kiến sau: + Khoa Hàng hải, trường Đại học Hàng hải Việt Nam, cần xây dựng số chương trình, môn học vào chuyên sâu lĩnh vực, đặc biệt việc tìm 45 hiểu sâu trang thiết bị nhằm nâng cao lực chuyên môn cho sinh viên khoa hàng hải + Khoa Hàng hải cần xây dựng, bổ xung thêm phòng mô phỏng,thực hành, trang thiết bị phù hợp với xu phát triển thời cho sinh viên làm quen không cảm thấy bỡ ngỡ làm việc tàu đại giới 46 [...]... tránh va nhanh nhất có thể - Ngoài ra việc trực ca khi tàu neo không chỉ là việc quan sát những tàu đang hành trình mà ta cũng cần phải quan sát những tàu đang neo xung quanh tàu ta để biết được tình hình neo của tàu ta và tàu mục tiêu So sánh và đánh giá 8 khả năng trôi neo của tàu ta và tàu mục tiêu, nếu thấy tàu ta di chuyển tương đối so với các tàu đang neo xung quang tàu ta thì ta cần phải thông... VRM BRILLIANCE tăng độ sang của VRM đến khi nhìn thấy rõ vòng VRM trên màn ảnh Sau đó điều chỉnh VRM control đưa vòng VRM tiếp xúc với mép trong của mục tiêu cần đo khoảng cách, đọc giá trị khoảng cách trên ô chỉ báo của VRM sẽ cho ta khoảng cách tương ứng cả giá trị đó - Nếu khi tăng vòng VRM BRILLIANCE lên mà không thấy xuất hiện vòng VRM trên màn hình thì phải quan sát chỉ thị khoảng cách của VRM... hành trình cũng phải chọn là điểm cuối - Muốn xóa chế độ hang hải theo tuyến này thì trong trang màn hình RTE ở trên, nhấn SEL đưa màn hình về chế độ OFF 1.2 Khi tàu neo 1.2.1 Cảnh giới bằng mắt thường - Mọi tàu thuyền phải thường xuyên duy trì công tác cảnh giới bằng mắt nhìn và tai nghe một cách thích đáng, đồng thời phải sử dụng tất cả các thiết bị sẵn có phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện hiện tại... độ hang hải theo điểm Trên màn hình này chữ WPT sẽ hiện ra ở dòng trên cùng góc phải của màn hình Dùng phím phải đưa con trỏ tới vùng nhập tên điểm phía sau chữ 6 WPT này, nhập tên điểm đích này bằng các phím số kết thúc nhấn ENT Khi tàu chạy tới một điểm đích hoặc cách điểm đích một khoảng cách nhỏ hơn khoảng cách đặt báo động tiếp cận thì máy sẽ phát ra âm thanh báo động Muốn xóa chế độ hàng hải theo... cho thuyền trưởng biết vì khi đó tàu ta đang có khả năng bị trôi neo Ngoài ra nếu ta thấy tàu nào đó bị trôi neo mà không ai trên tàu đó biết về việc trôi neo của tàu mình thì ta cần phải sử dụng trang thiết bị sẵn có trên tàu mình để thông báo nhanh chóng kịp thời cho tàu đó biết Nếu việc trôi neo của tàu đó có khả năng đâm va với tàu mình thì thuyển trưởng phải thông báo sẵn sàng việc kéo neo, chạy... up - Kết hợp các ưu điểm của 2 chế độ head up và north up vạch SHM sẽ chỉ về phía 0 độ trên vành chia độ cố định quanh màn ảnh và dao động quanh vị trí này khi tàu đảo mũi cho lên hình ảnh của mục tiêu vẫn ổn định và không bị nhòe và hình ảnh gần giống với chế độ H-up Ngoài ra khi tàu quay trở sang phải hoặc sang trái thì ảnh các mục tiêu trên màn ảnh vẫn đứng yên,chỉ có SHM sẽ quay sang phải hoặc trái... hàng hải theo điểm này thì trong trang màn hình WPT ở trên nhấn SEL để đưa màn hình về chế độ OFF b Cách thức kích hoặt chế độ hàng hải theo tuyến - Sau khi đã nhập toàn bộ các điểm chuyển hướng vào máy thu ta phải lập lên một tuyến đường nối lần lượt các điểm chuyển hướng đó theo thứ tự từ đầu đến hết quãng đường Ấn Menu để vào Menu chính, nhấn phím 5 để vào menu 5.route .trên màn hình một menu con... lại màn hình trên tại dòng 1.MODE dùng phím dịch chuyển phải, trái đưa con trỏ từ chữ ANCW sang OFF Chế độ này không hoạt động khi ta xóa bỏ vị trí neo và chuyển sang các chế độ chạy biển khác như chế độ hang hải theo điểm hoặc theo tuyến -Ngoài ra đối với máy thu khác (ví dụ như GPS koden 913) ta tiến hành như sau: 1 Nhấn phím (ALARM) để mở menu cài đặt báo động 2 Nhấn trên, xuống để chọn ANCHOR WATCH... lên cao Khi đó trên màn hình radar sẽ xuất hiện tìn hiệu 12 vòng tròn đồng tâm đồng thời SART sẽ phát đáp kèm theo một tín hiệu âm thanh thì khi đó SART hoạt động bình thường 1.1.9 Khởi động chế độ hàng hải theo điểm, theo tuyến a Cách thức kích hoạt chế độ hang hải theo điểm Nhấn Mode để chọ một màn hình bất kì ở chế độ Nav1, Nav2, Nav3 hoặc PLOT Tiếp tục nhấn SEL đến khi chọn được màn hình chế độ hang... radar do có quang cảnh trên màn ảnh giống như đứng yên trên buồng lái nhìn ra, ngoài ra mục tiêu luôn ổn định không bị nhòe khi tàu đảo mũi và có thể sử dụng đồ giải tránh va đo các thông số khoảng cách và phương vị có độ chính xác cao 2.1.2 Các chế độ chuyển động trên màn ảnh radar a Chế độ chuyển động tương đối - Khi tàu hành trình trong khu vực cầu cảng có nhiều tà bè qua lại thuận tiện trong việc ... nhiều đội tàu biển đại mẻ trang bị thiết bị đại làm cho việc hàng hải thuận tiện dễ dàng Trong việc khai thác trang thiết bị hàng hải trực ca an toàn hàng hải biển công việc vô quan trọng thiếu... thành luận văn với đề tài: Khai thác hiệu trang thiết bị hàng hải trực ca an toàn hàng hải biển Để có kết em xin đặt biệt gửi lời cảm ơn tới thầy Ths Triệu Tuấn Hòa quan tâm vạch hướng dẫn cho... thống an toàn hang hải nâng cao hiệu an toàn tránh va lực quản lý tàu biển tàu hay đối tượng hang hải liên quan lắp đặt hệ thống AIS liên tục có chu kỳ phát thong tin tàu thông tin an toàn hang hải, trao
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác hiệu quả các trang thiết bị hàng hải trong trực ca an toàn hàng hải trên biển , Khai thác hiệu quả các trang thiết bị hàng hải trong trực ca an toàn hàng hải trên biển , Khai thác hiệu quả các trang thiết bị hàng hải trong trực ca an toàn hàng hải trên biển , CHƯƠNG 1: KHI TÀU NẰM TRONG CẢNG, 1 Trước khi tàu hành trình., CHƯƠNG 2.KHI TÀU HÀNH TRÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay