Bài giảng thị trường chứng khoán phần 3 giới thiệu về thị trường thứ cấp và sở giao dịch chứng khoán

43 507 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2016, 16:36

1 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Tổ chức Sở giao dịch chứng khoán 1.1 Khái niệm: Sở giao dịch chứng khoán thị trường việc giao dịch mua bán chứng khoán thực địa điểm tập trung Đặc điểm thị trường giao dịch loại chứng khoán niêm yết ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Tổ chức Sở giao dịch chứng khoán ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Tổ chức Sở giao dịch chứng khoán 1.2 Hình thức sở hữu tổ chức Sở giao dịch chứng khoán 1.2.1 Hình thức sở hữu Sở giao dịch chứng khoán tổ chức có tư cách pháp nhân thành lập theo quy định pháp luật - Hình thức sở hữu thành viên - Hình thức công ty cổ phần - Hình thức sở hữu Nhà nước ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Tổ chức Sở giao dịch chứng khoán 1.2.2 Tổ chức Sở giao dịch chứng khoán - Hội đồng quản trị bao gồm đại diện người có liên quan trực tiếp gián tiếp đến TTCK - Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm đại diện Cty chứng khoán thành viên số đơn vị đại diện cty có ck niêm yết, tổ chức công nghiệp, nhà chuyên môn đại diện Chính phủ ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Tổ chức Sở giao dịch chứng khoán Nhiệm vụ quyền hạn HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán Chấp thuận, đình huỷ bỏ việc niêm yết chứng khoán; Đình chỉ, rút giấy phép thành viên; Chấp thuận ngân sách Sở Giao dịch chứng khoán; Ban hành, sửa đổi quy định Sở; Giám sát hoạtThS.động thành viên Lương Minh Lan ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Hoạt động Sở giao dịch chứng khoán 2.1 Kỹ thuật giao dịch - Hệ thống giao dịch thủ công - Hệ thống giao dịch bán tự động - Hệ thống giao dịch bán tự động hoàn toàn ThS Lương Minh Lan 04/22/16 2.2 Quy trình giao dịch TTCK thông qua Sở giao dịch CK (1) Khách hàng phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán Cty CK; (2) Nhà đầu tư đưa yêu cầu mua, bán cách đặt lệnh thông qua nhân viên môi giới cty ck; (3) Nhân viên môi giới kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp phiếu lệnh; (4) Nhân viên môi giới tiến hành nhập lệnh vào hệ thống kết nối với sàn giao dịch Sở Giao dịch; (5) So khớp lệnh với hệ thống báo kết giao dịch cho Cty CK Giá khớp thông báo công khai thống cho bên mua bên bán; (6) Nhân viên môi giới thông báo kết mua, bán thành công cho khách hàng (7) Cty CK chuyển kết giao dịch để toán bù trừ Trung tâm lưu ký chứng khoán ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Hoạt động Sở giao dịch chứng khoán 2.3 Thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán (TTCK) thị trường mà nơi người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận 10 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Bài tập: Bạn xác định giá khớp lệnh định kỳ Đặt mua 1500 200 700 1500 1800 3500 5000 6000 29 Giá 56.5 56.0 55.5 55.0 54.5 54.0 53.5 53.0 ThS Lương Minh Lan Đặt bán 8000 2000 3300 1500 600 100 500 04/22/16 2.5 Giao dịch Sở Giao dịch CK TP HCM (tt) Đơn vị yết giá Đối với cổ phiếu chứng quỹ đầu tư: Giá chứng khoán Đơn vị yết giá Dưới 50.000đ 100 đ Từ 50.000đ đến 100.000đ 500 đ Từ 100.000đ trở lên 1.000 đ Đối với trái phiếu: đơn vị yết giá 100 đồng 04/22/16 30 30 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 2.5 Giao dịch Sở Giao dịch CK TP HCM (tt) Biên độ dao động giá  Giá tham chiếu giá đóng cửa ngày giao dịch gần trước  Biên độ dao động giá giá tham chiếu +/- 5% cho ngày giao dịch  Không áp dụng biên độ dao động giá trái phiếu 31 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 2.5 Giao dịch Sở Giao dịch CK TP HCM (tt) Các nguyên tắc GD Thời gian giao dịch Tại HOSE 9h00-14h00 ngày tuần (T2-T6) Tại HNX 9h00-14h15 ngày tuần (T2-T6) Phương thức giao dịch Định kỳ liên tục (3 đợt) Báo giá (liên tục) đợt Đơn vị giao dịch Lô: 10 CP Thoả thuận: 20.000CP Lô: 100CP Thoả thuận: 10.000CP Đơn vị yết giá Chia thành mức 100đ mức giá Lệnh giao dịch Lệnh ATO, ATC, Giới hạn Lệnh giới hạn Biên độ dao động giá +/-5% giá Tham chiếu +/-7% giá Tham chiếu Giá tham chiếu ngày hôm sau Giá đóng cửa ngày hôm trước Bình quân gia quyền giao dịch 15p cuối 32 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Quy định điều kiện niêm yết sàn 3.1 Quy trình đăng ký niêm yết: Phương án HĐQT => Trình ĐHĐCĐ => Lập hồ sơ đăng ký niêm yết => Đăng ký với Sở GDCK => Niêm yết giao dịch 33 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 3.2 Điều kiện niêm yết cổ phiếu HOSE HNX  CTCP có VĐL góp thời điểm ĐKNY ≥ 80 tỷ VNĐ tính theo giá trị ghi sổ kế toán (+/- 30%);  CTCP có VĐL góp thời điểm ĐKNY ≥ 10 tỷ VNĐ theo giá trị ghi sổ kế toán;  Hoạt động KD năm liền trước năm ĐKNY phải có lãi lỗ luỹ kế tính đến năm ĐKNY;  Không có khoản nợ hạn chưa dự phòng theo qđịnh pháp luật; công khai khoản nợ Cty thành viên HĐQT, BKS, GĐ/TGĐ, TGĐ/PTGĐ, KTT, cổ đông lớn người có liên quan; 34  Hoạt động KD năm liền trước năm ĐKNY phải có lãi, khoản nợ phải trả hạn >1 năm hoàn thành nghĩa vụ tài với Nhà nước;  CP có quyền biểu Cty ≥ 100 cổ đông nắm giữ; ThS Lương Minh Lan 04/22/16 3.2 Điều kiện niêm yết cổ phiếu(tt)  ≥ 20% cổ phiếu có quyền biểu Cty ≥ 100 cổ đông nắm giữ;  Cổ đông thành viên HĐQT, BKS, GĐ/TGĐ, TGĐ/PTGĐ KTT Cty phải cam kết nắm giữ 100% số CP sở hữu tháng kể từ ngày NY 50% số CP tháng tiếp theo, không tính số CP sở hữu Nhà nước cá nhân đại diện nắm giữ;  Cổ đông thành viên HĐQT, BKS, GĐ/TGĐ, TGĐ/PTGĐ KTT Cty phải cam kết nắm giữ 100% số CP sở hữu tháng kể từ ngày NY 50% số CP tháng tiếp theo, không tính số CP sở hữu Nhà nước cá nhân đại diện nắm giữ;  Có hồ sơ ĐKNY CP hợp lệ  Có hồ sơ ĐKNY CP hợp lệ 35 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 3.3 Điều kiện niêm yết trái phiếu     HOSE Là CTCP, Cty TNHH, DNNN có VĐL góp thời điểm ĐKNY ≥ 80 tỷ VNĐ tính theo giá trị ghi sổ kế toán; Hoạt động KD năm liền trước năm ĐKNY phải có lãi, khoản nợ phải trả hạn > năm hoàn thành nghĩa vụ tài với Nhà nước; Có ≥ 100 người sở hữu TP đợt phát hành; Có hồ sơ ĐKNY TP hợp lệ 36 HNX  Là CTCP, Cty TNHH, DNNN có VĐL góp thời điểm ĐKNY ≥ 10 tỷ VNĐ tính theo giá trị ghi sổ kế toán;  Các trái phiếu đợt phát hành có ngày đáo hạn;  Có hồ sơ ĐKNY TP hợp lệ ThS Lương Minh Lan 04/22/16 3.4 Điều kiện niêm yết chứng quỹ đại chúng  Là quỹ đóng có tổng giá trị CCQ (theo mệnh giá) phát hành ≥ 50 tỷ VNĐ tính theo giá trị ghi sổ kế toán;  Sáng lập viên thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư CK phải cam kết nắm giữ 100% số CCQ sở hữu thời gian tháng kể từ ngày NY 50% số CCQ tháng tiếp theo;  ≥ 100 người sở hữu CCQ quỹ đại chúng;  Hồ sơ ĐKNY CCQ đại chúng hợp lệ 37 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Giao dịch sàn Upcom  Từ thứ đến thứ hàng tuần, giao dịch khớp lệnh liên tục thoả thuận  Thời gian: 10h00 – 15h (nghỉ từ 11h30 – 13h30)  Biên độ dao động: +/- 10 % Giá trần = GTC + (GTC x 10%) Giá sàn = GTC – (GTC x 10%)  Đơn vị yết giá: 100đ cho loại cổ phiếu  Giá tham chiếu (GTC) giá bình quân ngày giao dịch gần 38 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Tách, gộp cổ phiếu (1) Tách cổ phiếu: để gia tăng số lượng cổ phần lưu hành, nhà đầu tư sở hữu nhiều cổ phiếu thị giá cổ phiếu lại giảm xuống (2) Gộp cổ phiếu: để giảm số lượng cổ phần lưu hành, nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu thị giá cổ phiếu lại tăng lên Việc tách hay gộp cổ phiếu không làm thay đổi vốn cổ đông hay tổng giá trị thị trường vào thời điểm tách, gộp 39 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Giao dịch không hưởng cổ tức HĐQT ấn định thời điểm ngày đăng ký sở hữu cuối để chốt quyền chia cổ tức, cổ đông trước thời điểm có quyền nhận cổ tức => cổ phiếu cổ tức sau thời điểm Giá thị trường vào ngày chốt quyền bị điều chỉnh giảm tương ứng với phần chia cổ tức 40 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Giao dịch cổ phiếu quỹ  Cổ phiếu quỹ cổ phiếu công ty phát hành mua lại từ công chúng thị trường thứ cấp  Cổ phiếu quỹ quyền cp thường khác như: quyền bầu cử quyền nhận cổ tức  Việc mua cp quỹ làm giảm số lượng cổ phiếu lưu hành => lợi nhuận cổ phần tăng 41 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Giao dịch bảo chứng Giao dịch bảo chứng việc khách hàng vay tiền công ty chứng khoán để mua chứng khoán => Hình thành nên tài khoản bảo chứng 42 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Giao dịch thâu tóm công ty  Người thâu tóm công ty tổ chức, cá nhân có ý định nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn tổ chức niêm yết  Giao dịch thâu tóm phải công khai phải báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán 43 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 [...]...2 Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán  Thị trường chứng khoán tập trung (niêm yết trên sàn):  Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)  Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) (Các giao dịch được tổ chức tập trung theo một địa điểm, các lệnh được chuyển vào sàn, tham gia quá trình ghép lệnh -> giá giao dịch)  Thị trường chứng khoán phi tập trung (thị trường OTC) (Các giao dịch được tiến hành... mở cửa và đợt 3 xác định giá đóng cửa) - Khớp lệnh liên tục: áp dụng cho đợt 2 21 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 2.5 Giao dịch tại Sở Giao dịch CK TP HCM (tt) Phương thức giao dịch thoả thuận  Là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch của thành viên nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận  Đối với giao dịch thỏa... quốc gia, giá thị trường hình thành theo phương thức thỏa thuận) 11 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Quy mô của thị trường SỞ GIAO DỊCH CK TP HCM (20/7/2000) 30 6 cty & chứng chỉ quỹ niêm yết (cập nhật đến 06/02/2012) SỞ GIAO DỊCH CK HÀ NỘI ( 03/ 2005) 39 3 cty niêm yết (cập nhật đến 06/02/2012) 12 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 2.4 Phương thức giao dịch 2.4.1 Giao dịch đấu giá Các nhà tạo lập thị trường đưa ra... với giao dịch thỏa thuận, khối lượng phải từ 20.000 cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đầu tư trở lên  Riêng trái phiếu chỉ giao dịch thỏa thuận 25 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 2.5 Giao dịch tại Sở Giao dịch CK TP HCM (tt) Lệnh giao dịch  Lệnh giới hạn - LO: Lệnh giao dịch tại mức giá xác định hoặc tốt hơn, có hiệu lực đến hết phiên giao dịch hoặc đến lúc bị hủy trong hệ thống  Lệnh ATO: Lệnh giao dịch. .. 2.4.2 Giao dịch đấu lệnh (tt) - Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định (Hiện tại chỉ áp dụng sàn HOSE cho đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa và đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa) - Khớp lệnh liên tục Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay... định Các báo giá này đưa vào hệ thống và chuyển đến mọi thành viên của thị trường Giá được lựa chọn để giao dịch là giá chào mua và chào bán tốt nhất 13 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 2.4 Phương thức giao dịch 2.4.2 Giao dịch đấu lệnh Các lệnh của nhà đầu tư được ghép với nhau ngay sau khi các lệnh mua, bán được đưa vào hệ thống với mức giá phù hợp theo nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian 14 ThS Lương...  Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định  Thời gian giao 05 /3/ 2012): dịch trong ngày (kể từ T1: Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (9h00-9h15) T2: Khớp lệnh liên tục lần 1 (9h15-11h30) Khớp lệnh liên tục lần 2 (13h00 -13h45) T3 Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (13h45-14h00) 20 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 2.5 Giao dịch tại Sở Giao dịch CK TP HCM (tt) Phương thức... 33 00 1500 600 100 0 500 04/22/16 2.5 Giao dịch tại Sở Giao dịch CK TP HCM (tt) Đơn vị yết giá Đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư: Giá chứng khoán Đơn vị yết giá Dưới 50.000đ 100 đ Từ 50.000đ đến dưới 100.000đ 500 đ Từ 100.000đ trở lên 1.000 đ Đối với trái phiếu: đơn vị yết giá là 100 đồng 04/22/16 30 30 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 2.5 Giao dịch tại Sở Giao dịch CK TP HCM (tt) Biên độ dao động... phiếu, chứng chỉ quỹ phải tuân theo quy định về biên độ giá trong ngày, và khối lượng giao dịch phải từ 20.000 cp trở lên 22 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 2.5 Giao dịch tại Sở Giao dịch CK TP HCM (tt) Sửa, huỷ lệnh Lệnh đưa vào hệ thống giao dịch không được phép huỷ bỏ hoặc sửa trong cùng 1 đợt khớp lệnh - Riêng đợt 2 (khớp lệnh liên tục), nhà đầu tư được quyền huỷ hoặc sửa lệnh (Việc sửa, huỷ lệnh giao dịch. .. một phần thì NĐT phải hủy lệnh trước khi đặt lệnh giao dịch ngược chiều tiếp theo của loại CK đó - Nhà đầu tư không được phép cùng lúc đặt lệnh mua và bán cùng một loại CK trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa và mở cửa trên sàn TP.HCM 24 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 2.5 Giao dịch tại Sở Giao dịch CK TP HCM (tt) Đơn vị giao dịch  Đơn vị giao dịch là lô, mỗi lô là 10 cổ phiếu, hoặc chứng ... chức Sở giao dịch chứng khoán ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Tổ chức Sở giao dịch chứng khoán 1.2 Hình thức sở hữu tổ chức Sở giao dịch chứng khoán 1.2.1 Hình thức sở hữu Sở giao dịch chứng khoán. .. Tổ chức Sở giao dịch chứng khoán 1.1 Khái niệm: Sở giao dịch chứng khoán thị trường việc giao dịch mua bán chứng khoán thực địa điểm tập trung Đặc điểm thị trường giao dịch loại chứng khoán niêm... toán bù trừ Trung tâm lưu ký chứng khoán ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Hoạt động Sở giao dịch chứng khoán 2 .3 Thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán (TTCK) thị trường mà nơi người ta mua bán,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thị trường chứng khoán phần 3 giới thiệu về thị trường thứ cấp và sở giao dịch chứng khoán, Bài giảng thị trường chứng khoán phần 3 giới thiệu về thị trường thứ cấp và sở giao dịch chứng khoán, Bài giảng thị trường chứng khoán phần 3 giới thiệu về thị trường thứ cấp và sở giao dịch chứng khoán, 2 Hình thức sở hữu và tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán, 3 Thị trường chứng khoán, 4 Phương thức giao dịch, 5 Giao dịch tại Sở Giao dịch CK TP HCM (tt)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn